Page 49

4 Realizacja projektu uczniowskiego

Po rozpoznaniu zasobów społeczności lokalnej uczniowie decydują, w jaki sposób chcą działać na rzecz wzmocnienia jednego z nich. Jest to etap działania na rzecz społeczności, na którym uczniowie i uczennice będą urzeczywistniać swój pomysł. Poniżej zamieszczamy opis kolejnych kroków, które podejmą. Następnie, w toku publikacji, rozwijamy każdy z nich. KROK 1. WYBÓR PROJEKTU Uczniowie i uczennice analizują zamieszczone w publikacji instrukcje projektów, które według nich najlepiej mogą wzmocnić zasób. Następnie decydują się na realizację jednego (lub większej ilości) z nich. KROK 2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ Po ustaleniu, który projekt zostanie zrealizowany, uczniowie i uczennice wybierają jego cel, ustalają jakie działania należy podjąć, by go osiągnąć i dzielą się zadaniami. Wszystkie ustalenia zostają wpisane w plan działań z harmonogramem. KROK 3. WYKONANIE ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ Uczniowie i uczennice realizują działania wpisane w plan. Spotykają się, żeby omawiać postępy prac. Szukają sojuszników, dokumentują działania i promują je w społeczności. KROK 4. PUBLICZNA PREZENTACJA REZULTATÓW Etap działania na rzecz społeczności kończy się prezentacją rezultatów projektu, na którą zaproszeni zostają mieszkańcy. Po prezentacji odbywa się spotkanie uczniów i uczennic z nauczycielem/nauczycielką. W czasie spotkania podsumowane zostają projekt i praca uczniów i uczennic.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement