Page 48

,4

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

postawienie jednej kropki przy odpowiednim zasobie. W projekcie zajmą się tym, który zbierze największą liczbę kropek. 5. Zakończenie. Na koniec podkreśl, że w tym momencie uczniowie i uczennice znajdują się w przełomowym punkcie programu Młody Obywatel: zakończony został etap poznania społeczności lokalnej i rozpoczyna się etap działania na jej rzecz. Koniecznie zachowajcie wszystkie wypracowane materiały. Będą one potrzebne przy organizacji prezentacji wyników badania i rezultatów projektu, która będzie mieć miejsce po zakończeniu realizacji projektu uczniowskiego.

3.5. Zakończenie etapu poznawania społeczności lokalnej Do tego momentu realizacji projektu: t przeprowadziłaś/przeprowadziłeś lekcje na temat społeczności lokalnej i jej zasobów oraz przedsiębiorczości społecznej; t pracowaliście z mapą społeczności lokalnej. Uczennice i uczniowie uczyli się rozpoznawać w społeczności miejsca istotne z punktu widzenia kapitału społecznego; t uczennice i uczniowie zbadali zasoby lokalnej społeczności – realizując zadania gry Oficer Dlaczego poszerzali swoją wiedzę na temat lokalnej społeczności; t uczennice i uczniowie wybrali zasób społeczności lokalnej, którym będą się zajmować w projekcie. Przechodzimy do drugiego etapu programu Młody Obywatel – działań na rzecz społeczności lokalnej.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement