Page 38

+4

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

3.3.4. LEKCJA IV ROZPOZNAWANIE ZASOBÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MATERIAŁACH PRASOWYCH Cele zajęć wynikające z założeń programu 1. Uczniowie i uczennice uczą się rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. Po zajęciach uczeń/uczennica powinien/powinna t rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej opisane w materiałach prasowych; t wymienić źródła informacji ważne dla społeczności lokalnej; t rozumieć termin „aktywista”. Metody pracy t burza mózgów; t rozmowa nauczająca; t praca w grupach; t praca z tekstem. NACOBEZU t opowiesz o zasobach społeczności lokalnej; t wymienisz źródła informacji w społeczności lokalnej; t opiszesz działalność aktywisty. Środki dydaktyczne t arkusze białego papieru; t markery; t graf zasoby społeczności lokalnej; t instrukcje z pytaniami do analizy materiałów prasowych; t scenariusz spotkania z aktywistą (Materiał dodatkowy). Jak przeprowadzić zajęcia 1. Zasoby społeczności lokalnej. Poproś uczennice i uczniów, by przypomnieli sobie, czym są zasoby społeczności lokalnej. Możesz posłużyć się grafem wykorzystanym już w lekcji trzeciej. Na koniec wyjaśnij, że wiedza o zasobach będzie potrzebna w drugiej części zajęć, kiedy uczniowie będą rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej w oparciu o przyniesione artykuły. 2. Źródła informacji w społeczności lokalnej (burza mózgów). Poproś uczniów i uczennice, by zastanowili się, z jakich źródeł możemy czerpać informacje na temat wydarzeń mających miejsce w społeczności lokalnej. Zapytaj, czy znają tytuły gazet, nazwy rozgłośni, kanałów, witryn określonych rodzajów mediów.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement