Page 34

+,

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

3.3.3. LEKCJA III ZASOBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Cele zajęć wynikające z założeń programu Uczniowie i uczennice uczą się rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. Po zajęciach uczeń/uczennica powinien/powinna t opisać, czym są zasoby społeczności lokalnej oraz podać ich główne kategorie i przykłady; t rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. Metody pracy t mini wykład; t burza mózgów; t praca w grupie; t zdania podsumowujące. NACOBEZU t własnymi słowami opiszesz, czym są zasoby społeczności lokalnej, jakie są ich główne kategorie; t wskażesz przykłady zasobów społeczności lokalnej; t rozpoznasz zasoby na podstawie ćwiczenia Rozpoznawanie zasobów (Materiały dodatkowe); t wskażesz główne zasoby, które zdiagnozowałeś/zdiagnozowałaś w ramach gry Oficer Dlaczego. Środki dydaktyczne t graf zasoby społeczności lokalnej; t materiały do ćwiczenia Rozpoznawanie zasobów; t arkusze białego papieru; t markery. Jak przeprowadzić zajęcia 1. Wyjaśnienie celów zajęć. Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że w trakcie zajęć będziecie zajmować się zasobami społeczności lokalnej. Zrozumienie, czym są zasoby pomoże im zdecydować o temacie waszego projektu. 2. Społeczność lokalna. Poproś uczniów, by przypomnieli sobie, czym jest społeczność lokalna oraz jakie są główne elementy jej definicji. Definicja podana została w scenariuszu lekcji I.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement