Page 33

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

++

OFICER DLACZEGO ZASADY GRY Celem gry jest jakościowe zbadanie wskazanych przez uczniów i uczennice zasobów społeczności lokalnej. Gra pozwala pogłębić wiedzę na temat społeczności, sprzyja doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole. Uczniowie i uczennice wcielają się w rolę detektywów, których zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione w kartach gry. Podejmij decyzję do ilu miejsc powinni udać się grający. Uzależnij ją od wielkości grupy i typu społeczności. Powinno to być przynajmniej jedno miejsce w każdej kategorii, a więc minimum sześć miejsc. Każda osoba powinna odwiedzić jedno lub dwa z nich. W przypadku licznych grup zaleca się, by liczba miejsc również była większa, tak aby w badaniu wzięli udział wszyscy. Udadzą się oni do wybranych w czasie lekcji miejsc w parach lub trzyosobowych grupach. Jeżeli uznasz to za właściwe i ciekawe, w wybrane miejsca uczniowie i uczennice mogą pójść całą grupą. Rozdaj każdej grupie kartę do gry. Karty do kopiowania znajdziesz w Materiałach dodatkowych. Poprzez uzyskiwanie odpowiedzi na postawione pytania uczniowie i uczennice powinni pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania danej instytucji lub działania odbywającego się w określonym miejscu. Pytania różnią się w zależności od obszaru, którego dotyczą. W każdym z miejsc grający rozmawiają z jedną z osób wskazanych w karcie. Najczęściej są to osoby odpowiedzialne za dane miejsce lub pracujące w nim. Uzyskane odpowiedzi uczniowie i uczennice spisują najpierw w brudnopisie, a potem na kartach gry. Poproś uczniów i uczennice o wykonanie fotografii miejsc, które odwiedzą. Najlepiej jeśli uda im się uwiecznić działania lub osoby, o których zdobywają informacje. Przypomnij, że przed robieniem zdjęć należy uzyskać zgodę osób, które chce się sfotografować. Uczniowie i uczennice mogą mieć trudność w przekonaniu potencjalnych rozmówców do odpowiedzi na pytania lub w uzyskaniu zgody na zrobienie zdjęć. Dlatego też warto wystawić grupom podpisany przez nauczyciela/nauczycielkę lub dyrekcję list polecający tłumaczący zadanie uczniowskie. Jeśli uczniom i uczennicom nie uda się spotkać z reprezentantem (reprezentantką) instytucji, można spróbować przeprowadzić wywiad telefoniczny lub mailowy. Wyjście uczniów i uczennic w teren może być również poprzedzone krótką rozmową przygotowującą do wywiadów. Warto im przypomnieć zasady kulturalnego zachowywania i poprawnej komunikacji, przypomnieć o konieczności przedstawienia się, właściwego ubioru oraz konieczności wcześniejszego przygotowania się do rozmowy. Zasady przeprowadzania wywiadu dołączyliśmy do Części VI publikacji * Materiały dodatkowe. Na wykonanie zadania uczniowie i uczennice powinni mieć nie więcej niż dwa tygodnie. Po upływie tego czasu, nauczyciel/nauczycielka organizuje wg. scenariusza spotkanie podsumowujące grę.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement