Page 30

+$

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

3.3.2. LEKCJA II NASZA SPOŁECZNOŚĆ Cele zajęć wynikające z założeń programu 1. Uczniowie i uczennice tworzą wspólną mapę społeczności lokalnej. 2. Uczniowie i uczennice odnajdują w społeczności lokalnej miejsca, w których tworzą się więzi społeczne, buduje lokalna tożsamość lub tworzone są informacje. Po zajęciach uczeń/uczennica powinien/powinna t zdawać sobie sprawę z różnorodności i ilości miejsc ważnych dla jego/jej społeczności; t wiedzieć, gdzie tworzy się informacje istotne dla społeczności; t rozumieć zasady gry Oficer Dlaczego. Metody pracy t rozmowa nauczająca; t burza mózgów; t praca z mapą; t praca w grupie. NACOBEZU t będziesz umiał/umiała wskazać najważniejsze instytucje społeczności lokalnej. t będziesz wiedział/wiedziała, gdzie tworzone są ważne dla społeczności lokalnej informacje. Środki dydaktyczne t arkusze białego papieru (filpchart lub zwykły papier dużego formatu, przymocowany za pomocą magnesów do tablicy), marker; t regulamin i karty gry Oficer Dlaczego. Jak przeprowadzić zajęcia 1. Trudności (rozmowa z uczniami i uczennicami). Zapytaj, czy wykonanie pracy domowej sprawiło trudności. Jeżeli tak, zapytaj które z obszarów były najtrudniejsze do zaznaczenia i spróbuj dowiedzieć się, z czego wynikały trudności. Zachęć uczniów i uczennice, by nie przejmowali się nimi, gdyż teraz, wspólnymi siłami, spróbujecie stworzyć wspólną mapę waszej społeczności lokalnej.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement