Page 25

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

#/

3.3. Scenariusze lekcji 3.3.1. LEKCJA I CZYM JEST SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA? Cele zajęć wynikające z założeń programu 1. Uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę potrzebną do realizacji programu, poznają pojęcie społeczności lokalnej. 2. Uczniowie i uczennice przygotowują mapę swojej społeczności lokalnej. Po zajęciach uczeń/uczennica powinien/powinna t opisać, czym jest społeczność lokalna i jakie są jej najważniejsze instytucje; t określić, gdzie przebiegają granice społeczności lokalnej, w której znajduje się szkoła oraz wskazać lokalizację najważniejszych dla tej społeczności instytucji. Metody pracy t rozmowa nauczająca; t burza mózgów; t samodzielna praca z mapą. NACOBEZU (na co będę zwracać uwagę) t własnymi słowami opiszesz, czym jest społeczność lokalna; t opiszesz, czym jest instytucja oraz wskażesz główne instytucje swojej społeczności lokalnej i ich lokalizację; t wytłumaczysz, jakie znaczenie dla twojej społeczności posiadają wybrane instytucje. Środki dydaktyczne t mapa społeczności lokalnej; t instrukcja zadania domowego. Ważne informacje. Przygotuj mapę społeczności lokalnej przed zajęciami, w liczbie sztuk odpowiadającej liczbie osób biorących udział w zajęciach. Mapy dostępne są na stronach internetowych miejscowości oraz w urzędach. Możesz ją również stworzyć samodzielnie w oparciu o mapy świata lub kraju znajdujące się w Internecie (Google Earth, Zumi, Targeo) lub zlecić to zadanie uczennicom i uczniom. Upewnij się wówczas przed rozpoczęciem zajęć, czy przygotowali mapę poprawnie.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement