Page 1

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012


Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu

eTwinning 2012


Spis treści 4

Słowo wstępne Krystyna Szumilas

7

Słowo wstępne Tomasz Szymczak

8 Wprowadzenie

Konkurs Nasz projekt eTwinning 2012

14 musEUms Anna Krzyżanowska Kategoria wiekowa 3–6 lat

18 Grover on tour Bożena Chwała-Mazur 22 Dawno, dawno temu... czas na opowieść Ewa Felkner-Raczatnik

24 The new adventures of the Twinnies around the world Renata Wojtaś Kategoria wiekowa 7–12 lat

27 Indoor Gardening Dominika Giezek 30 Roots in Music, Growth for a Future Together Barbara Głuszcz

33 TEENS 4 TEENS Małgorzata Tomczak-Walkusz Kategoria wiekowa 13–19 lat

35 W kręgu znaków zodi@ku Wioletta Sosnowska 37 The Colourful World of Vegetables Dominika Tokarz


40 Matematyka inspiracją do poznania kraju partnerskiego Elżbieta Korzeniowska

Konkurs eTwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2012

43 Matematyka zmysłami i zabawa gotowa Marzena Kaszyńska 46 DIGISCIENCE Elżbieta Warzybok

49 Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie Stanisława Balonek

Konkurs Maria Skłodowska-Curie

52 Adventure with chemistry Małgorzata Chwalewska

55 Japan Katarzyna Chojnacka

Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece 2012

57 Grandparent's experience in love: grandchildren Anna Urbasik

Konkurs Wnukowie i Dziadkowie 2012

60 Grand Kids' Grandparents Beata Lenartowicz

63 Dziennikarstwo bez granic Lucyna Nocoń-Kobiór

Konkurs europejski eTwinning

The new adventures of the Twinnies around the world Renata Wojtaś


Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, Niezmiernie miło jest mi przekazać gratulacje licznej grupie laureatów – nauczycieli z całego kraju, których projekty edukacyjne realizowane w ramach programu eTwinning odniosły tak znakomity sukces i znalazły się w niniejszej publikacji. Gratuluję również uczniom, bez których entuzjazmu i pomysłów projekty te byłyby trudne do zrealizowania. Tematyka wyróżnionych inicjatyw jest bardzo różnorodna – od nauki języków, poznawania innych kultur poprzez historię, przyrodę po nauki ścisłe, a wiek uczniów zaangażowanych w realizację projektów obejmuje szerokie spektrum – od przedszkolaków po maturzystów. Projekty różnią się w swojej strukturze, poziomie złożoności i celach, jednak wszystkie charakteryzuje determinacja, by wspólnie pracować i zrealizować je w interesujący sposób. Poprzez interaktywne podejście do nauczania, kontekst międzynarodowy w przekazywanych treściach i wzbogacanie edukacyjnych doświadczeń uczniów projekty eTwinning wnoszą dynamizm i kreatywność do szkolnych klas. Podczas zajęć uczniowie mogą współpracować ze swoimi kolegami z innych krajów w sposób bezpośredni i symultaniczny. Dzięki możliwościom, jakie oferuje Internet i inne narzędzia TIK, wymieniają się informacjami i tworzą materiały stanowiące zawartość projektu. Dzieci i młodzież niezwykle aktywnie uczestniczą we wszystkich przedstawionych tu przedsięwzięciach i realizowanych w nich zadaniach. Ogromną zaletą tego sposobu pracy jest wykorzystanie naturalnej ciekawości młodych ludzi, szczególnie w obszarach nowych technologii, którzy w rezultacie czują się bezpośrednio odpowiedzialni za swoją pracę, natomiast młodsze dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie skuteczniej przyswajają wiedzę. eTwinning to współpraca uczniów i nauczycieli w oparciu o nowe technologie, wzbogacenie możliwości rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych, nie tylko językowych czy w zakresie cyfryzacji. Program stanowi doskonałą bazę i swoisty pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, który zrewolucjonizuje polską edukację. Cieszy mnie, że dzięki programowi eTwinning wiele szkół już dziś aktywnie doświadcza i korzysta z zalet cyfryzacji. Od pomysłowości nauczyciela zależy, w jaki sposób wykorzysta możliwości oferowane przez program eTwinning. W niniejszej publikacji znajdą Państwo kilkanaście przykładów wybranych projektów, z których wszystkie można powielać w części lub w całości, albo wykorzystać jako źródło inspiracji do własnych realizacji w swojej klasie. Gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym oraz życzę wielu kolejnych sukcesów w pracy pedagogicznej. Wszystkich Czytelników zachęcam do lektury, a także dołączenia do programu eTwinning.

Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej Warszawa, 1 września 2012 r.

4


5


6


Szanowni Państwo, Już od ponad siedmiu lat program eTwinning umożliwia szkołom i przedszkolom realizację europejskich projektów edukacyjnych. Miniony rok szkolny 2011/12 był kolejnym okresem pomyślnego rozwoju programu, zwłaszcza w Polsce. Miarą naszego sukcesu było utrzymanie przez Polskę pierwszego miejsca w Europie pod względem projektów aktywnych w eTwinning, a także przyznanie 6 polskim nauczycielom nagród podczas europejskiej konferencji eTwinning, która odbyła się w Berlinie w marcu 2012 r. Cieszę się, że dziś w tej wielkiej europejskiej przygodzie edukacyjnej bierze udział już 170 tys. nauczycieli z całej Europy, a wśród nich – 17 tys. w Polsce. Społeczność eTwinning skupia nauczycieli z pasją oraz ich uczniów, którzy uczą się od siebie nawzajem, wykorzystują w pracy szkolnej narzędzia TIK i nowoczesne metody pracy. Minął kolejny rok, w którym przedszkola i szkoły w całej Polsce realizowały projekty eTwinning. Wszystkie warte są uwagi ze względu na wysoką wartość pedagogiczną, innowacyjne użycie technik informacyjno-komunikacyjnych, ciekawe ujęcie integracji międzyprzedmiotowej i aspekt współpracy online z partnerami z innych krajów europejskich. Jak co roku, polskie Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowało ogólnopolski konkurs, w którym wyróżniono najciekawsze projekty. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz finansowe dla swoich szkół, a także zaproszenia do udziału w międzynarodowych konferencjach i seminariach eTwinning. W niniejszej publikacji prezentujemy opisy 18 zwycięskich projektów, mając nadzieję, że staną się źródłem inspiracji i zachęty dla tych nauczycieli, którzy pragną dołączyć do programu i rozpocząć realizację własnego projektu. Idea pracy zespołowej, w eTwinning szczególnie promowana pod hasłem School Teams (Szkolne Zespoły eTwinning), jest bowiem sprawdzoną receptą na sukces. Potwierdzają to osiągnięcia naszych tegorocznych laureatów, w tym zespołów kilku nauczycieli z jednej szkoły (składające się na przykład z nauczyciela przedmiotowca, informatyka i nauczyciela języka obcego), które udowadniają, że z eTwinningiem realizacja wymagań podstawy programowej – w tym praca zespołowa i praca metodą projektu – są łatwe do osiągnięcia jak nigdy wcześniej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele europejskich programów edukacyjnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje program „Uczenie się przez całe życie” – jego komponentami są programy eTwinning i Comenius. Zapraszam do korzystania z licznych możliwości oferowanych przez te programy w Państwa pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. Serdecznie gratuluję nagrodzonym w tym roku nauczycielom, a wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w europejskiej współpracy szkół – zapraszam do zarejestrowania się w eTwinningu i życzę wielu sukcesów.

Tomasz Szymczak dyrektor Programu eTwinning członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

7


eTwinning – EUROPEJSKA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA eTwinning1 to europejska współpraca szkół i przedszkoli realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program już od ponad 7 lat umożliwia współpracę placówek oświatowych w Europie, tworzy europejską społeczność liczącą 170 tys. nauczycieli z 93 tys. szkół, którzy łącznie realizują ponad 5 tys. różnorodnych projektów edukacyjnych. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich, wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Program oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia zawodowe z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej i znajdują partnerów do współpracy. W eTwinningu w Polsce uczestniczy już 17 tys. nauczycieli i 8,6 tys. szkół, które prowadzą projekty współpracy międzynarodowej. Te wyniki plasują Polskę w czołówce europejskich statystyk programu.

Polska na tle innych krajów 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

projekty

Źródło: Opracowano na podstawie europejskiej bazy danych eTwinning – NSS Desktop, prowadzonej przez Central Support Service eTwinning w Brukseli. Dane z dnia 17 lipca 2012 r.

8

szkoły

W Polsce program prowadzi Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji2 . FRSE pełni również rolę Narodowej Agencji programów: „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. 1 Program eTwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program eLearning, mający na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji i szkoleń w Europie (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.). W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, eTwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 r. Obecnie w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria (łącznie 33 państwa). 2 Więcej informacji o FRSE – na stronie www.frse.org.pl.

Szwajcaria

Luksemburg

Islandia

Macedonia

Chorwacja

Irlandia

Cypr

Norwegia

Malta

Łotwa

Austria

Dania

Estonia

Węgry

Słowenia

Finlandia

Holandia

Belgia

Litwa

Szwecja

Bułgaria

Portugalia

Słowacja

Grecja

Czechy

Niemcy

Turcja

Rumunia

Wielka Brytania

Francja

Hiszpania

Włochy

Polska

0


Korzyści z realizacji projektów eTwinning Do programu eTwinning mogą się włączyć wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Program jest powszechny i łatwo dostępny, a także coraz bardziej popularny wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy cenią szczególnie brak formalności związanych z realizacją projektów. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net, a jego formuła umożliwia realizację projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela, bez żadnych ograniczeń formalnych czy ilościowych. Program jest elastyczny, gdyż pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań, liczby szkół partnerskich. Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery, aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz nowatorskich metod pracy w edukacji. Do celów programu należą: realizacja szkolnego programu nauczania, rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz interkulturowych w naturalnych sytuacjach wynikających z wykonywanych zadań projektowych. eTwinning wspiera rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych u uczniów już od najmłodszych lat. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień, łączyć w sposób innowacyjny problematykę z poszczególnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową. Realizacja projektów eTwinning ułatwia nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Podczas różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez eTwinning (warsztatów, seminariów, konferencji czy kursów online) nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne. Udział w tych formach kształcenia potwierdzany jest certyfikatem. Korzyści z udziału w eTwinningu odnosi także cała szkoła: placówka wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizację projektów europejskich, wprowadza innowacyjne metody nauczania, zyskuje nowe formy promocji w środowisku lokalnym.

eTwinning: odznaki i konkursy Odznaka Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za te projekty eTwinning, które prezentują wysoki standard, krajowy (Krajowa Odznaka Jakości) i europejski (Europejska Odznaka Jakości). Nauczyciel, który otrzymał Krajową Odznakę Jakości, może wziąć udział w krajowym konkursie Nasz projekt eTwinning, z podziałem na kategorie wiekowe i w konkursach tematycznych: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursie międzypokoleniowym Wnukowie i Dziadkowie i innych. Jest to okazja, aby spośród wielu zrealizowanych projektów wybrać i zaprezentować te najlepsze. Co roku kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro eTwinning i sponsorów. Jest to wyposażenie, np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne. Podczas uroczystości zakończenia ogólnopolskiego konkursu eTwinning 2012 nagrodzono 19 projektów we wszystkich kategoriach.

9


Zwycięzcy konkursów eTwinning 2012 podczas konferencji w Poznaniu, maj 2012 r.

Polski portal www.etwinning.pl

Dziękujemy Sponsorom i Fundatorom nagród, a w szczególności: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, firmie Image Recording Solution Sp. z o.o., Ambasadzie Francji, Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty oraz Firmie Zibi, za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas realizacji kolejnych projektów eTwinning. Otrzymanie Europejskiej Odznaki Jakości uprawnia do udziału w europejskim konkursie eTwinning. Co roku w gronie finalistów tego konkursu znajdują się polskie szkoły. W tym roku były to aż cztery placówki z naszego kraju. W konkursie europejskim eTwinning 2012 pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4–11 lat zajął projekt The new adventures of the Twinnies around the world założony przez Renatę Wojtaś ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej i Marinę Screpanti z Włoch. Zwycięzcą w kategorii wiekowej 16–19 lat został projekt Reporting without borders zrealizowany przez: Lucynę Nocoń-Kobiór z Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, Cristinę Chiorescu z Rumunii i Claudinę Coatanéa z Francji. Drugie miejsce w kategorii wiekowej 12–15 lat zdobył projekt ICT, You and Me przeprowadzony przez zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie: Agatę Czarniakowską, Barbarę Głuszcz, Dorotę Zimacką wraz z Eleną Vladescu z Rumunii. Zwycięzcą konkursu tematycznego Maria Skłodowska-Curie, sponsorowanego przez Narodowe Biura eTwinningu z Francji i Polski, został projekt SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory koordynowany przez: Tatjanę Gulič ze Słowenii i Jean-Noela Pedeutour z Francji. Jednym z partnerów tego przedsięwzięcia był Andrzej Błaszczyk z Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie.

Działalność Narodowego Biura Kontaktowego eTwinning (NSS) Wszystkim nauczycielom zarejestrowanym lub pragnącym włączyć się w program Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning zapewnia pomoc techniczną (Helpdesk), organizacyjną oraz udziela wszelkich informacji. Na polskim portalu www.etwinning.pl znajdują się informacje o programie, a w szczególności: wskazówki dotyczące rejestracji, wywiady z osobami doświadczonymi w eTwinningu, rady dla nauczycieli, bieżące informacje na temat organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą oraz konkursów. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel znajdzie inspiracje dotyczące pomysłów na projekt, galerię ciekawych inicjatyw, publikacje zawierające opisy zwycięskich projektów w krajowych konkursach.

10


Szczególnie polecamy tę część portalu, która zawiera publikacje wydane przez NSS, a wśród nich drukowane i elektroniczne poradniki, prezentacje przykładów dobrych praktyk i wideoprzewodniki. Warte uwagi są następujące publikacje wydane w formie drukowanej oraz w postaci e-booków: Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – publikacja prezentująca przykłady projektów nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich poprzednich edycji (lata 2010, 2011, 2012); eTwinning dziś – nauczyciele mają głos oraz Książka kucharska programu eTwinning, zawierające relacje nauczycieli – doświadczonych koordynatorów projektów, a w nich wiele inspiracji, rad i pomysłów na projekty do wykorzystania przez początkujących; poradnik Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku, w którym znajdziemy szczegółowy opis procesów rejestracji szkoły, nauczyciela oraz projektu, a także narzędzi pomocnych w poszukiwaniu placówki partnerskiej (Desktop) oraz przydatnych podczas współpracy (TwinSpace i Dziennik projektu); praktyczny poradnik Jak znaleźć partnera do projektu eTwinning w 5 krokach.

__ __ __ __

Polecamy też wideoprzewodniki, których kolejne odcinki poświęcone są m.in.: rejestracji w programie, poszukiwaniu partnera do projektu, rejestracji projektu, publikacji materiałów na TwinSpace. Przystępne tempo i narracja doświadczonego trenera pozwalają samodzielnie wykonywać opisane zadania na Portalu i Desktopie. Biuro współpracuje z przedstawicielami regionalnymi eTwinningu. Są to ambasadorzy, koordynatorzy i promotorzy, którzy w każdym województwie organizują spotkania informacyjne, warsztaty praktyczne i konferencje promujące program, a także doradzają nauczycielom, jak zaplanować i rozpocząć własny projekt, znaleźć partnerów, wybrać temat, dostosować go do potrzeb swoich uczniów oraz zintegrować z programem nauczania. Narodowe Biuro organizuje i prowadzi wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym bezpłatny 10-tygodniowy kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie eTwinning? zapewniający opiekę doświadczonego trenera oraz intensywne tygodniowe kursy internetowe np. Tydzień z Prezi (lub WordPress, Glogster, Audacity, PowerPoint i inne), pozwalające w krótkim czasie opanować umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami internetowymi przydatnymi w realizacji projektów edukacyjnych. Kursy internetowe eTwinningu cieszą się dużym zainteresowaniem (co roku kończy je blisko 600 osób z całej Polski), dlatego Narodowe Biuro eTwinning zamierza w kolejnych latach rozszerzać tę ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oferujemy także krótkie warsztaty komputerowe typu e-Czwartek – bezpłatne, praktyczne szkolenia przy komputerze przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Szkolenia te odbywają się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i umożliwiają przećwiczenie funkcjonalności internetowych narzędzi eTwinning przeznaczonych do wyszukania partnera, rejestracji projektu, dokumentowania wypracowanych materiałów, komunikowania się ze szkołą partnerską.

Portal europejski Portal www.etwinning.net proponuje wiele inspiracji zarówno w zakresie tematyki (gotowe zestawy projektów), jak i ciekawych zadań, które można zaproponować uczniom (moduły). Gotowe zestawy to projekty już zrealizowane w szkołach europejskich, wysoko ocenione, które mogą stanowić podpowiedź, jak zaplanować udane, ciekawe i atrakcyjne działania we współpracy placówek edukacyjnych z różnych krajów.

11


Na stronie głównej portalu europejskiego znajduje się Mapa. Umożliwia ona wirtualną wędrówkę po szkołach europejskich, poznawanie nauczycieli już działających w eTwinningu i zrealizowanych przez nich projektów. Na portalu europejskim można się zarejestrować w programie, otrzymać dostęp do internetowych narzędzi – Desktop, czyli Pulpit nauczyciela i TwinSpace, do działań projektowych. Są one łatwe, proste, intuicyjne i przyjazne w użyciu. Każdy nauczyciel może samodzielnie dokonać rejestracji w programie i korzystać bezpłatnie z dostępnych narzędzi eTwinningowych, realizując swój projekt.

Europejski portal www.etwinning.net

Desktop umożliwia nauczycielom: dyskusję i wymianę poglądów z kolegami z innych krajów w pokojach nauczycielskich i na forum, poszukiwanie szkoły partnerskiej, założenie projektu eTwinning. Nauczyciele mogą uczestniczyć w grupach eTwinning, które zajmują się metodami nauczania i uczenia się, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami oraz stanowią wsparcie w rozwoju zawodowym. Dostępne są także warsztaty online poruszające ciekawe tematy z zakresu dydaktyki, wykorzystywania oprogramowania w edukacji i podczas realizacji projektów. TwinSpace to platforma służąca do realizacji projektu, dostępna dla nauczycieli i uczniów pracujących nad kolejnymi zadaniami. Wypracowane materiały projektowe można zamieszczać w założonych katalogach w formie plików tekstowych, galerii zdjęć, filmów, prezentacji PowerPoint. Uczniowie mogą kontaktować się z partnerami w Kąciku Ucznia, a nauczyciele w Pokoju Nauczycielskim, mając do wyboru kilka możliwości porozumiewania się: blog, forum, Wiki, czat lub e-maile. Więcej informacji o rejestracji w programie i narzędziach internetowych można znaleźć pod adresem: http://www.etwinning.pl/rejestracja_krok_po_kroku.

Pulpit nauczyciela (Desktop)

Platforma TwinSpace

12


Zwycięskie projekty


musEUms

1.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 3–6 lat Cele projektu

__ ____ __ __

kształtowanie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez kontakt z polskimi i angielskimi dobrami kultury i historii; wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; dostarczanie radości i satysfakcji z efektów własnych działań (wystawy, narzędzia Web 2.0); umożliwianie dzieciom korzystania z prostych narzędzi multimedialnych.

Opis projektu

Anna Krzyżanowska nauczycielka wychowania przedszkolnego Współpraca: Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu www.integracja48.wordpress.com szkoła partnerska

Southwater Infant School, Southwater, Anglia Czas trwania projektu

9 miesięcy języki projektu

angielski, polski

14

Koordynatorzy projektu musEUms współpracują ze sobą od kilku lat przy inicjatywach eTwinning o różnorodnej tematyce. Razem z nauczycielami zatrudnionymi w naszych placówkach stworzyliśmy zespoły nauczycielskie, w których pracowaliśmy nad projektem od etapu planowania celów i zadań po ich wykonanie. Realizacja założonej koncepcji wymagała częstego modyfikowania i wzbogacania o nowe elementy, co odbywało się podczas sesji komunikacyjnych przebiegających za pośrednictwem komunikatora Skype. Podział zadań pomiędzy nauczycielami uwzględniał nie tylko umiejętności w sferze wykorzystywania TIK, ale także bieżące potrzeby i ograniczenia czasowe związane z codzienną pracą zawodową i życiem osobistym. Wzajemne wspieranie się partnerów w tym zakresie było jednym z najcenniejszych walorów naszej współpracy. Na etapie planowania działań staraliśmy się wyszukiwać proste aktywności umożliwiające współpracę pomiędzy dziećmi w wieku przedszkolnym. Główne zadanie projektu polegało na tworzeniu wspólnej opowieści łączącej wybrane elementy związane z historią miast i regionów współpracujących przedszkoli. Opowiadanie Noc w muzeum połączyło historie czterech przedmiotów: bryły węgla kamiennego, starej cegły z Southwater, maskotki dinozaura Iguanodona i meteorytu, nadsyłanych sobie nawzajem tradycyjną pocztą. Bryła czarnego kruszcu przybliżyła dzieciom nie tylko sposób powstania węgla kamiennego, ale także historię związaną z rozwojem Śląska i miasta Zabrze. Dzięki cegle będącej niegdyś motorem rozwoju miasteczka Southwater dzieci poznały trudny okres II wojny światowej. Tajemnice czasów prehistorycznych oraz istnienia i wyginięcia dinozaurów przedszkolaki zgłębiły razem z maskotką dinozaura Iguanodona. Sekrety kosmosu i najbliższych Ziemi planet, a także budowa Układu Słonecznego zostały omówione przy wykorzystaniu kolejnego rekwizytu, którym był meteoryt. Na opowiadanie Noc w muzeum złożyły się fragmenty napisane na przemian przez grupę polskich i brytyjskich dzieci. Do opisów wykonano ilustracje i nagrano dźwięk za pomocą narzędzia VoiceThread. Ostatecznie opowiadanie zostało opublikowane w formie e-książki na platformie Issuu. Pracom nad tworzeniem opowiadania towarzyszyło organizowanie przez dzieci wystaw tematycznych oraz odwiedzanie lokalnych muzeów związanych z tematyką projektu.


__

Zastosowanie tik

Wordpress blog, google.docs, Paint, Movie Maker, VoiceThread, Photo Story 3, Photopeach, Jigsaw puzzle, Slide, Smilebox, 123D Catch

__ __ __

Strony internetowe

www.emuseums.wordpress.com http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p36923/welcome http://issuu.com/annakrzyzanowska/ docs/museums?mode=window& backgroundColor=%23222222

__ __ __

Nagrody i wyróżnienia

Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości nagroda w brytyjskim konkursie National eTwinning Award 2011 I miejsce w Konkursie eTwinning 2012, kategoria wiekowa 3–6 lat

Do działań podjętych z ogromnym entuzjazmem należało m.in. rysowanie i kolorowanie w parach międzynarodowych wirtualnych jaj wielkanocnych. Aktywność ta, wykonywana w połowie przez polskie i w połowie przez brytyjskie dziecko dawała obojgu poczucie współtworzenia oraz perspektywę nieskrępowanej twórczości na miarę możliwości korzystania z programu Paint. Powstały także tradycyjne rysunki ilustrujące bożonarodzeniowe i wielkanocne zwyczaje, również wykonywane przez polską i brytyjską grupę dzieci. Porównano tradycje świąteczne przy wykorzystaniu aplikacji google.doc. Oprócz realizacji działań plastycznych uczniowie śpiewali piosenki w obu językach np. kolędę Cicha noc i hymn Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem w projekcie było stworzenie Muzeum Dzieciństwa, angażujące wszystkich uczestników – przedszkolaków, rodziców i nauczycieli. Najmłodsi na podstawie opowiadań rodziców wybrali zabawkę związaną ze swoim wczesnym dzieciństwem. Przedstawili rówieśnikom jej historię, sfotografowali ją ze wszystkich stron, aby nauczyciele mogli stworzyć jej model w technice 3D. Zbiór modeli złożył się na wzruszające Muzeum Dzieciństwa naszych wychowanków. Zadanie to zostało zrealizowane przez polską grupę partnerską dzięki aktywności rodziców. Współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności.

„„Projekt musEUms jest

dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość.

 ”

15


„„Współpraca z rodzicami

oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności.

 ”

16

Rezultaty projektu były publikowane na blogu będącym wspólną dla nauczycieli, dzieci i rodziców przestrzenią, z której uczniowie korzystali zarówno w szkole, jak i w domu. Dzieci były dumne, gdy ich prace pojawiały się na blogu, a rodzice interesowali się działaniami projektu. Innowację w projekcie stanowi połączenie treści historycznych i regionalnych w ujęciu międzynarodowym na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest atrakcyjny z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę. Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników wynikało z odwołania do historii ich miejsca zamieszkania, przedstawianej na konkretnych przykładach. Praca nad projektem i poszukiwanie materiałów pozwoliły nam, nauczycielom zabrzańskim, odkryć piękno naszego miasta oraz jego niepowtarzalną historię i zaszczepić w naszych wychowankach zainteresowanie nimi. Projekt musEUms jest dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość. Dzieci poznawały własne środowisko regionalne, dzieliły się wiedzą na ten temat, odkrywały podobieństwa z brytyjskimi rówieśnikami oraz czerpały radość z pierwszej międzynarodowej przyjaźni.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

__ ____ ______

wspólny blog prezentujący efekty pracy, między innymi wystawę czterech eksponatów muzealnych (Exhibition); zdjęcia i relacje z wizyt w regionalnych muzeach (Visits in museums); tekst opowiadania wraz z ilustracjami oraz e-książka (The project story); wersja audio opowiadania (VoiceThread version of the story); wystawa Muzeum Dzieciństwa w technice 3D (Museum of my childhood) multimedialne materiały dydaktyczne o tematyce regionalnej, europejskiej i kulturowej (tematyka świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy);


____ __

bogaty materiał literacki, publikacje i albumy prezentujące Zabrze i region Śląska; przyrost wiedzy w zakresie treści historycznych i przyrodniczych związanych z powstaniem węgla kamiennego, okresem życia dinozaurów, odkryć przestrzeni kosmicznej oraz II wojny światowej; nabycie przez dzieci bezcennych kompetencji społecznych – umiejętność współpracy z innymi (poprzez pracę w parach i zespołach), osiąganie kompromisów, podejmowanie wysiłku dla realizacji wspólnych zadań.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Plan i różnorodność celów projektu stanowią o jego uniwersalnym charakterze. Projekt pozostawia szerokie możliwości kontynuacji oraz rozszerzenia tematyki zarówno w szkołach partnerskich, jak i w innych szkołach, regionach czy krajach. Przy odpowiednim doborze zagadnień związanych z przeszłością można uzyskać podobne efekty w innych przedszkolach i szkołach. Projekt może być inspiracją dla nauczycieli oraz umożliwia najmłodszym wykorzystanie narzędzi internetowych we współpracy z rówieśnikami.

„„Projekt jest atrakcyjny

z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę.

 ”

17


Grover on tour

2.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 3–6 lat Cele projektu

Bożena Chwała-Mazur nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego Przedszkole nr 6 w Tychach www.przedszkolenr6.tychy.pl szkoły partnerskie

St Thomas More College – M’Skala Primary, Marsaskala, Malta Gradinita Madona Dudu, Craiova, Rumunia EEI VAGALUME, Vilagarcía de Arousa, Hiszpania JI/EB1 Tojais – S. Miguel de Paredes, Penafiel, Portugalia Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu, İstanbul, Turcja KINDERGARDEN (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) OF ARKITSA, Αταλάντη, Grecja Czas trwania projektu

projekt aktywny rozpoczęty we wrześniu 2010 r. język projektu

angielski

18

__ ____ ____ ____ ____

zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie; zainteresowanie dzieci podróżami; zachęcenie do nawiązywania przyjaźni z dziećmi z zagranicy; zachęcenie do poznawania europejskich krajów, ich tradycji i kultury; dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi; kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności narodowej; szerzenie wiedzy o regionalizmie; doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK; dzielenie się wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem.

Opis projektu Grover on tour to projekt współpracy europejskiej Przedszkola nr 6 w Tychach z przedszkolami z Malty, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Grecji. Pomysł na projekt narodził się spontanicznie, kiedy przebywałam na urlopie wychowawczym. Oglądałam wtedy z dzieckiem dużo bajek, a jedną z nich była Ulica Sezamkowa, którą pamiętałam jeszcze ze swojego dzieciństwa. Ulubionym bohaterem mojego synka był Grover – niebieski stworek, który w swoim podróżniczym programie Globtroter Grover odwiedzał dzieci z różnych miejsc świata, a potem w ciekawy sposób opowiadał o tym, co widział i czego się nauczył. Pomyślałam, że ideę podróżującego stworka można by z powodzeniem przenieść na grunt europejski i stworzyć projekt w ramach programu eTwinning. Zakupiłam więc pluszową pacynkę sympatycznego Grovera i jeszcze w czasie wakacji nawiązałam kontakt z kilkoma nauczycielkami z europejskich przedszkoli, a na początku września 2010 r. zarejestrowałam projekt Grover on tour wraz z nauczycielką z Malty. Wspólnie stworzyłyśmy całoroczny plan podróży Grovera, przeznaczając na pobyt stworka w każdym kraju dwa miesiące. Grover rozpoczął swoje przygody od pobytu w polskim przedszkolu. Dzieci od razu go pokochały, co okazały, zapraszając do wspólnej zabawy oraz specjalnie zorganizowanych zajęć. Po upływie dwóch miesięcy nadszedł czas pożegnania, które okazało się trudne. Pocieszająca była jednak myśl, że będzie można śledzić losy pluszowego przyjaciela, czekając na jego powrót. Sympatyczny stworek już od dwóch lat odwiedza kolejno partnerskie przedszkola, spędza mile czas, towarzysząc przedszkolakom, poznając ich kraj oraz zwyczaje. Grover dzieli się swoimi przeżyciami z dziećmi z pozostałych przedszkoli w fotoreportażach z podróży, które są tworzone przez nauczycieli i następnie udostępniane partnerom za pośrednictwem platformy TwinSpace. Reportaże te stanowią bogate źródło informacji i gotowy materiał dla nauczycieli z partnerskich placówek do przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu wizyty Grover jest wysyłany pocztą do kolejnego przedszkola, gdzie dalej realizuje plan swoich podróży.


__

Zastosowanie tik

e-mail, czat, wideo, tworzenie i projekcja prezentacji multimedialnych za pośrednictwem programów PowerPoint i Prezi, poczta TwinSpace, Twinspace blog, publikacja artykułów na stronach www, wykorzystanie narzędzi do tworzenia wideoklipów i animacji (Glogster, Slide, Smilebox, Animato, YouTube, Visiobot, Kizoa, Photopeach, Myplick), wykorzystanie programów i narzędzi dostępnych na stronach Zapodaj.net, Picasa, PicShot.pl w celu udostępnienia zdjęć pozostałym partnerom

__ __ __

Strony internetowe

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p34378 http://twinblog.etwinning.net/25273/ interaktywna książka (Multimedia Interactive Book): http://www. chiscos.net/xestor/chs/profemela/ groverontour/groverontour.html

__ __

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości

Dzieci na bieżąco i z dużym entuzjazmem śledzą losy Grovera za pośrednictwem Internetu, TwinSpace czy wideokonferencji. Nauczyciele angażują przedszkolaki do pomocy przy przygotowaniu fotoreportaży z wizyt stworka w ich kraju, zachęcają także między innymi do tworzenia ilustracji i dekoracji. Podczas dwuletniej pracy nad projektem zostały zrealizowane między innymi następujące działania: wymiana informacji na temat kraju, kultury i zwyczajów oraz języka (słowa i wyrażenia, przepisy na tradycyjne dania, narodowe stroje, ważne miejsca, zabawy, piosenki, tańce, bajki i legendy) w formie słownej, prezentacji multimedialnych, wideoklipów, zdjęć, albumów; przesyłanie kartek i listów z pozdro-

19


„„Dzięki niej (uczestnictwu

pacynki w zajęciach – przyp. red.) dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie pewniej przyswajają wiedzę.

 ”

wieniami i życzeniami świątecznymi, prac plastycznych dzieci, zdjęć oraz drobnych pamiątek; zamieszczanie bieżących informacji na temat losów Grovera w formie notatek i fotoreportaży na platformie TwinSpace; wspólne (dzieci z nauczycielem) tworzenie albumów i pisanie listów do nowych przyjaciół z partnerskich placówek; wspólne prowadzenie Dziennika Projektu oraz bloga; udział w międzynarodowym konkursie plastycznym Grover and I; obchody międzynarodowych urodzin Grovera; zorganizowanie Dnia Grovera oraz Dnia kuchni partnerów eTwinning; zorganizowanie wideokonferencji z udziałem partnerów i dzieci. Grover uczestniczy we wszystkich dziedzinach życia przedszkolnego: tych zorganizowanych oraz tych spontanicznych, jak również w realizowanych przez nauczyciela zajęciach z dowolnego obszaru nauczania. Od pomysłowości nauczyciela zależy, w jaki sposób pacynka zostanie wykorzystana, by za jej pomocą można było przekazywać różnorakie treści. Dzięki niej dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie pewniej przyswajają wiedzę. Zorganizowano wiele ciekawych zajęć z Groverem, m.in.: występ w przedstawieniu świątecznym na scenie, udział w spektaklu w teatrze oraz w warsztatach teatralnych, zwiedzanie wystawy malarstwa w galerii sztuki, wspólne śpiewanie piosenek, zabawa na balu karnawałowym, układanie puzzli, konstruowanie z klocków, wycieczki do: muzeów, biblioteki, fabryki, telewizji, sklepu zoologicznego, sadzenie drzewek oliwnych i obserwacja ich wzrostu, udział w paradzie karnawałowej, pieczenie tortu na 6. urodziny eTwinning, wizyta u dentysty i u fryzjera, czytanie i oglądanie książek, udział w przedstawieniach, tworzenie albumów, nauka liczenia, operacje matematyczne na konkretach (kasztany), układanie zbiorów, ćwiczenia podczas zajęć gimnastycznych, nauka pływania na basenie, atrakcje na placu zabaw.

„„Jedną z najbardziej

emocjonujących chwil było przyjęcie urodzinowe Grovera...

W czasie realizacji projektu miało miejsce wiele ciekawych momentów, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Jedną z najbardziej emocjonujących chwil było przyjęcie urodzinowe Grovera zorganizowane 14 października 2011 r. – międzynarodowe urodziny stworka. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Na przyjęcie zamówiono duży tort z wizerunkiem Grovera, dzieci zaśpiewały maskotce głośne Sto lat oraz Happy Birthday i wręczyły jej liczne prezenty. Na projektorze wyświetlono nadesłane z Hiszpanii wideo, na którym dzieci śpiewały jubilatowi Feliz Cumpleanos, stojąc przy tablicy interaktywnej, na której widniał wirtualny tort dla Grovera. Następnie każdy przedszkolak został poczęstowany kawałkiem prawdziwego, pysznego tortu. Projekt wyróżnia się nawiązaniem do znanego na całym świecie programu dla dzieci Ulica Sezamkowa oraz wykorzystaniem maskotki sympatycznego Grovera, z którym dzieci w bezpośrednim kontakcie nawiązują więź emocjonalną oraz śledzą jego losy w czasie kolejnych podróży. Grover on tour bazuje na głównej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym – zabawie. To poprzez zabawę dzieci poznają świat, a wiadomości przyswojone w ten sposób są bardzo trwałe. Myślę, że jest to powód dużej popularności projektu (nie tylko wśród dzieci), dlatego będzie on realizowany nadal, również przy udziale nowych partnerów.

20


Osiągnięte rezultaty i korzyści

__ __ ____ __ __ __ __ ____

strona internetowa przedszkola, na której zakładka „eTwinning” poświęcona jest projektowi Grover on tour, TwinSpace, dziennik projektu, filmy na YouTube oraz relacje w postaci pokazów slajdów, interaktywna książka (Multimedia Interactive Book), wystawa fotograficzna i plastyczna Grover and I, artykuły w prasie w wersji elektronicznej, prezentacje multimedialne zawierające informacje o krajach partnerskich; artykuły prasowe, prace plastyczne dzieci, albumy zdjęć, dzienniki z pobytu Grovera, scenariusze zajęć i inscenizacji, widokówki z życzeniami i pozdrowieniami, ubrania Grovera w barwach narodowych poszczególnych krajów; wypromowanie danej placówki w kraju i poza jego granicami; zapewnienie dobrej zabawy oraz satysfakcji z wykonanej pracy zarówno dzieciom, jak i nauczycielom; wdrożenie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej stosowanych w partnerskich placówkach; większa chęć dzieci do nauki angielskiego (dzięki odkryciu praktycznej strony jego wykorzystania); rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez pięcioro z nauczycieli biorących udział w projekcie; wzbudzenie u przedszkolaków ciekawości świata, chęci do podróżowania i poznawania nowych przyjaciół w obcych krajach, a także pogłębienie ich wiedzy o krajach partnerskich; wykorzystanie przez dzieci i nauczycieli narzędzi TIK; pobudzenie kreatywności.

„„Projekt bazuje na głównej

aktywności dzieci w wieku przedszkolnym – zabawie. To poprzez zabawę dzieci poznają świat, a wiadomości przyswojone w ten sposób są bardzo trwałe.

 ”

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt ten pozwala na wielokrotne zastosowanie w dowolnym czasie przy udziale różnych partnerów. Może być również realizowany przez dowolną placówkę, która dołączywszy do przedsięwzięcia, otrzyma nieograniczony dostęp do platformy TwinSpace, gdzie znajduje się większość edukacyjnych rezultatów projektu. Wypracowane do tej pory liczne materiały stanowią źródło ciekawych informacji o krajach europejskich i mogą np. być inspiracją do organizacji zajęć z zakresu edukacji europejskiej. Natomiast umiejętności i kompetencje dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim i TIK stały się ich kapitałem na dalszą drogę edukacji. 21


Dawno, dawno temu… czas na opowieść

3.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 3–6 lat Cele projektu

____ __ __

wdrażanie dzieci do słuchania opowiadań i baśni w języku polskim i angielskim; poznanie nazw zwierząt w języku polskim i angielskim; zapoznanie się z różnymi metodami i technikami stosowanymi podczas zajęć edukacyjnych, dostarczenie nowych edukacyjnych doświadczeń; rozwijanie umiejętności korzystania z TIK.

Opis projektu Projekt Dawno, dawno temu… czas na opowieść obejmował cykl sześciu spotkań z bajką. W pierwszym etapie współpracy przedstawiliśmy nasze miasta, placówki i podopiecznych. Następnie wybraliśmy trzy bajki należące do klasyki literatury dziecięcej (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Złotowłosa i trzy Misie), które były realizowane przez oba partnerskie przedszkola, oraz trzy utwory z własnego kraju.

Ewa Felkner-Raczatnik nauczycielka wychowania przedszkolnego

Współpraca między partnerami układała się bardzo dobrze. Drogą e-mailową oraz za pomocą Skype’a uzgadnialiśmy tematykę, sposób i terminy prezentowania dzieciom bajek. Na platformie TwinSpace wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane tam prezentacje, zdjęcia i filmy, komentowaliśmy postępy zadań oraz wymienialiśmy się pracami plastycznymi dzieci.

Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie www.pm13.olsztyn.pl szkoła partnerska

Pierwszym utworem realizowanym w ramach projektu była bajka Czerwony Kapturek, na podstawie której dzieci ruchem, gestem i śpiewem odtwarzały treść utworu. Na premierę przedstawienia zaprosiliśmy panią dyrektor przedszkola oraz koleżanki i kolegów z innych grup. Występ dzieci został nagrodzony brawami i słodkim poczęstunkiem. Po przedstawieniu rozmawialiśmy o zachowaniu Czerwonego Kapturka. Zwrócono dzieciom uwagę, że same nie mogą chodzić po lesie ani rozmawiać z nieznajomymi. Nasi londyńscy rówieśnicy piekli muffiny dla Czerwonego Kapturka oraz przygotowywali mapy, jak dotrzeć do babci.

Agar Children's Centre, Londyn, Wielka Brytania Czas trwania projektu

3 miesiące języki projektu

angielski, polski

„„Na platformie TwinSpace

wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane prezentacje, zdjęcia i filmy przedstawionych bajek.

 ”

22

Kolejną bajkę – Kopciuszek zaprezentowała dzieciom nauczycielka języka angielskiego ze swoją córką. Rekwizyty przygotowane przez naszych aktorów sprawiły, że przedstawienie było niezwykle ciekawe i atrakcyjne. Dzieci dowiedziały się, że dobroć, uczciwość i pracowitość to bardzo ważne cechy. Najciekawszymi przy tej okazji działaniami dzieci z Londynu były: przygotowanie zaproszeń na bal, który następnie odbył się w przedszkolu, oraz tworzenie zegarów dla Kopciuszka, aby wiedział, kiedy wybije północ. Następną bajką była Złotowłosa i trzy Misie. Historia ta została wykorzystana m.in. do tego, by przekazać dzieciom informacje na temat niebezpieczeństw, jakie może nieść ze sobą dziecięca ciekawość. Podczas omawiania bajki dzieci poznały także różne wielkości przedmiotów. Przedszkolaki pomagały zgromadzić potrzebne eksponaty i przygotować domek rodziny Misiów, przyrządziły owsiankę oraz ułożyły Złotowłosą i Misie do snu. Wykonały także prace plastyczne ilustrujące bajkę. Nasi zagraniczni rówieśnicy przy okazji tej bajki uczyli się między innymi podstawowych prac domowych, takich jak pranie i prasowanie.


Następne przedstawienie zrealizowaliśmy we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Nauczycielki bibliotekarki przygotowały inscenizację z wykorzystaniem sylwet. Była to historia Zarozumiałej Marchewki Grzegorza Kasdepke. Dzieci z uwagą oglądały jarzynowych bohaterów: cebulę, buraka, sałatę, kalarepkę, marchewkę, by następnie z własnej inicjatywy podjąć zabawę sylwetami warzyw. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie przedstawili dzieciom historię Filitka, bohatera opowiadania Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował. Przedszkolaki z uwagą śledziły losy kotka, który bardzo lubił mleko i częstował nim inne zwierzęta. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały starszych kolegów w roli aktorów, a następnie za pomocą pacynek i maskotek odtwarzały bajkę. Zostały również poczęstowane mlekiem, które – tak jak kotek – z ochotą wypiły. Przedszkole partnerskie zapoznało nas z bajkami ze swojego kraju, wśród których były: Naughty Bus, Room on the Broom oraz A Squash and a Squeeze. Dzięki pierwszej z opowieści mali Polacy dowiedzieli się o istnieniu londyńskich double deckerów, czyli piętrowych autobusów. Oglądali również prace rówieśników – autobusy w miniaturze wykonane z pustych pudełek. Ważnym elementem w projekcie było zaangażowanie rodziców w realizację działań. Jeden z ojców opowiedział dzieciom warmińską Legendę o Łynie. Mali odbiorcy z uwagą śledzili losy najmłodszej córki króla wielkich jezior – Łyny, a następnie przygotowali piękną laurkę z podziękowaniami dla naszego gościa.

__

Zastosowanie tik

aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, rzutnik multimedialny, blog, Skype, TwinSpace, PowerPoint, Slidecom, Slideshare, Photo Story, Smilebox, YouTube

__ __

http://new-twinspace.etwinning.net/

__ __

Krajowa Odznaka Jakości

Strony internetowe

web/p51376/welcome http://twinblog.etwinning.net/35890/

Nagrody i wyróżnienia

Europejska Odznaka Jakości

Podsumowaniem projektu była wideokonferencja, podczas której dzieci śpiewały piosenki oraz nazywały wybrane zwierzęta w języku angielskim. Co ciekawe, mali Londyńczycy nauczyli się perfekcyjnej wymowy polskich słów, bo ich nauczycielką jest Polka z pochodzenia. Dzieci były zarówno widzami, słuchaczami, jak i aktywnymi twórcami – aktorami. Prezentowane bajki przedstawiane w obu językach stanowiły inspirację do wymyślanych przez dzieci zabaw tematycznych i plastycznych. Tematyka zrealizowanego przez nas przedsięwzięcia jest uniwersalna. Projekt pokazał, że można ze sobą świetnie współpracować, a treści przekazywać w sposób zrozumiały dla dzieci. Udało nam się zrealizować założone cele, współpraca pozwoliła na przeprowadzenie bardzo ciekawych i różnorodnych działań.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

__ ____ __

zainteresowanie nauką języków obcych oraz wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim; budowanie u dzieci pewności siebie poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju; udoskonalenie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu narzędzi TIK; wzbogacenie i udoskonalenie warsztatu pracy.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt może być z łatwością realizowany przez każdą placówkę edukacyjną i wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym lub z klasami I–III szkoły podstawowej. Nie wymaga specjalnych przygotowań ani drogiego sprzętu. Nauczyciele mogą dowolnie wybierać utwory literatury dziecięcej, zmieniać kolejność ich realizacji i czas pracy nad projektem. Możliwe jest również wzbogacenie działań o wykorzystanie innych narzędzi TIK.

23


The new adventures of the Twinnies around the world

1.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 7–12 lat Cele projektu

__ __ ____ ____

opis projektu

Renata Wojtaś nauczycielka języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej www.sp32bb.tk szkoły partnerskie

3 Circolo Didattico, Chieti, Włochy Ecole de Vouillers, Vouillers, Francja Godwin Junior School, Londyn, Wielka Brytania Memune-Türker Altuncu Primary School, Niğde, Turcja Czas trwania projektu

rok szkolny język projektu

angielski

„„Dzięki projektowi (uczniowie – przyp. red.) mogli bez wyjazdu z kraju nawiązać relacje i komunikować się z osobami z różnych szkół europejskich.

 ”

24

doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami TIK oraz nauka stosowania ich w edukacji; nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz dzielenie się wiedzą; doskonalenie umiejętności językowych, artystycznych oraz pracy w zespole; rozpoznawanie podobieństw i akceptacja różnic kulturowych; kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania dziedzictwa narodowego; rozbudzanie zainteresowania światem.

Już sam tytuł naszego projektu The New adventures of the Twinnies around the world obudził w uczniach ducha odkrywcy, zaciekawienie i entuzjazm oraz zmotywował do podjęcia wysiłku. Przede wszystkim jednak projekt dokonał trudnej sztuki połączenia nauki z przyjemnością. Najważniejszym zadaniem uczniów było stworzenie wspólnej opowieści podróżniczej w formie komiksu. Główni bohaterowie powołani do życia w formie pieczątek PNG, które uczniowie mogli dowolnie dodawać do wybranego tła, otrzymali imiona Twinnie Yellow oraz Twinnie Blue nawiązujące do barw eTwinningu. Aby umożliwić dzieciom rozwijanie wyobraźni i kreatywności, postacie te mogły przy pomocy wehikułu przenosić się w czasie, odkrywać podwodny świat czy wyruszyć na podbój kosmosu. Twinnie Yellow i Twinnie Blue rozpoczęły swoją podróż od Włoch, gdzie podziwiały Krzywą Wieżę w Pizie, a w rzymskim Koloseum spotkały gladiatorów. Następnie wyruszyły do Francji, gdzie poznały dzwonnika z Katedry Notre Dame oraz całą plejadę bohaterów Disneya, a także jeździły zaprzęgiem husky w Alpach i zdobyły szczyt Mont Blanc. Podczas wizyty w naszym kraju maskotki odwiedziły polskie góry i morze oraz Warszawę, Kraków i Bielsko-Białą. Kolejny etap podróży odbywał się w Anglii, gdzie Twinnie Yellow i Twinnie Blue spotkały królową i dowiedziały się, jak toczy się życie w Pałacu Buckingham. W Turcji na własne oczy zobaczyły rytualny taniec Wirujących Derwiszy oraz niezwykłą konstrukcję Konia Trojańskiego. Po sukcesie pierwszej części komiksu zapadła decyzja o kontynuacji podróży głównych bohaterów i odkrywaniu nowych miejsc na innych kontynentach. W wyniku współpracy uczniów ze szkół partnerskich powstała książeczka prezentująca podróż po krajach ojczystych uczestników projektu. Dużą popularnością cieszyło się wykorzystanie stworzonego komiksu jako scenariusza do przygotowania krótkich inscenizacji. Zespoły wybierały dla swoich kolegów fragment do odegrania. Uczniowie wcielali się w role bohaterów komiksu, prowadząc dialogi w języku angielskim, co nagrywano i przesyłano szkołom partnerskim. Działanie to dostarczyło wiele radości, będąc jednocześnie cenną, aktywizującą metodą nauki języka obcego.


__

Zastosowanie tik

czat, e-mail, blog, forum, Word, Paint, Tux Paint, PowerPoint, Movie Maker, Picasa, Slideshare

__ __

Strony internetowe

__ __ __ __ __

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p33902/welcome http://twinnies2010.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia

Kolejnym zadaniem było wspólne projektowanie logo. Uczniowie każdej szkoły zamieścili swoje indywidualne projekty na TwinSpace. Niektóre z nich wykonano analogowo, po czym przeskanowano i przetworzono na obraz cyfrowy, inne tworzono w programach takich jak Paint czy Tux Paint. Metodą głosowania wybrano najciekawsze propozycje z każdej szkoły i utworzono z nich logo projektu. Wspólne wykonywanie tego zadania dało uczniom poczucie integracji, wspólnego dążenia do celu i przynależności do zespołu, co pozwoliło na wzmocnienie więzi.

Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości I miejsce w Europejskim Konkursie eTwinning 2012 I miejsce w konkursie eTwinning we Francji I miejsce w konkursie eTwinning we Włoszech

Dzieci stworzyły również quiz Where are the Twinnies? przygotowany w programie PowerPoint. Każda drużyna wybrała kilka zdjęć przedstawiających różne miejsca na świecie, które następnie zostały przerobione na puzzle. Podczas wyświetlania quizu na dużym ekranie uczniowie próbowali odgadnąć na podstawie możliwie najmniejszej liczby kolejno odsłanianych fragmentów zdjęcia, jaki obiekt ono przedstawia. Kiedy obrazek ukazał się w całości, dzieci nazywały po angielsku widoczne na nim szczegóły. Quizy były następnie rozsyłane do szkół partnerskich, by sprawdzić, jak poradzą sobie z ich rozwiązaniem zagraniczni rówieśnicy. Wykonano także ilustracje do anglojęzycznej wersji piosenki Gioca Jouer i przygotowano zabawę ruchową z wykorzystaniem wideo. Dzięki temu dzieci w łatwy i przyjemny sposób zapamiętały słownictwo związane z podstawowymi czynnościami wyrażonymi w zwrotach typu wave your hands czy comb your hair. Ilustracje przedstawiające Twinnie Yellow i Twinnie Blue zostały połączone i zsynchronizowane z tekstem oraz melodią piosenki za pomocą programu Movie Maker. Oglądając obrazki z napisami i słuchając muzyki, dzieci śpiewały, tańczyły oraz naśladowały odpowiednie czynności wyświetlane na ekranie. W miarę powtarzania uczniowie w indywidualnym tempie zapamiętywali coraz więcej zwrotów w języku angielskim. Kontakt z rówieśnikami dał uczniom poczucie zasadności uczenia się języka angielskiego i stanowił czynnik silnie motywujący. Dzięki projektowi mogli oni bez wyjazdu z kraju nawiązać relacje i komunikować się z osobami z różnych szkół europejskich. 25


„„Z przyjemnością

obserwowaliśmy naszych uczniów aktywnie uczestniczących w lekcjach, podejmujących wyzwania, przełamujących barierę językową, a wszystko dzięki chęci porozumiewania się z kolegą z innego kraju. Taka praktyczna lekcja języka angielskiego jest niezwykle cenna.

 ”

Uczniowie zapoznawali się ze sobą, przedstawiając się za pomocą narzędzi dostępnych na TwinSpace, a także pisali listy oraz tradycyjną pocztą wysyłali pocztówki do szkół partnerskich. Poruszali zagadnienia zgodne z treścią programu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, takie jak: przedstawianie się, podawanie narodowości, nazwy krajów, wyrażanie upodobań, opisywanie ludzi, rodziny i życia codziennego, a także hobby, zdolności i umiejętności. Uczniowie z wielką starannością pisali teksty, upewniając się, czy są zrozumiałe dla europejskich kolegów. Z własnej inicjatywy i potrzeby sięgali po nowe słownictwo, korzystając ze słowników internetowych czy książkowych, a zbudowane zdania konsultowali z nauczycielem. Z niecierpliwością oczekiwali na odpowiedź od kolegów korespondencyjnych i niezwłocznie próbowali przeczytać i zrozumieć przesłaną wiadomość.Z przyjemnością obserwowaliśmy naszych uczniów aktywnie uczestniczących w lekcjach, podejmujących wyzwania, przełamujących barierę językową, a wszystko dzięki chęci porozumiewania się z kolegą z innego kraju. Taka praktyczna lekcja języka angielskiego jest niezwykle cenna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego – metody komunikatywnej oraz metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) – uczniowie wykorzystywali nowe umiejętności językowe w trybie natychmiastowym. Nauka języka stała się przyjemna, działała motywująco i przynosiła więcej satysfakcji. Projekt pozwalał na łączenie treści z zakresu różnych przedmiotów – uczniowie poznawali ciekawe fakty na temat krajów europejskich, ich kultury i tradycji, doskonalili swoje zdolności artystyczne oraz umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią. Wszyscy uczestnicy projektu wykazywali ogromne zaangażowanie w jego realizację, dlatego też współpraca przebiegała bardzo intensywnie. Codziennie pojawiały się nowe wiadomości, komentarze od uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Na bieżąco przekazywano informacje o postępach w zadaniach, a także przesyłano ciekawostki z życia szkoły oraz okolicznościowe życzenia. Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu rozwinęli kompetencje z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, czerpali inspirację ze wspólnej wymiany doświadczeń i pomysłów.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ __ ____ __

strona i blog projektu, prezentacje PowerPoint; wydanie książkowe przygód Twinnie Yellow i Twinnie Blue; rozwój umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów; porozumiewanie się w języku angielskim; rozwinięcie kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich; wzrost wiedzy o świecie, nabycie świadomości kulturowej.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Atutem projektu jest fakt, że pomysł może być wykorzystany ponownie przez dowolną szkołę, której uczniowie mogą według własnego uznania zaplanować podróż bohaterów i wymyślić niezwykłe przygody, puszczając wodze fantazji. Wojaże sympatycznych bohaterów zostały zamieszczone na TwinSpace oraz udostępnione do oglądania wszystkim zainteresowanym. Mogą one posłużyć jako ciekawy materiał edukacyjny lub źródło inspiracji. Potencjał rozwojowy projektu jest niezwykle szeroki, zależy wyłącznie od pomysłowości i wyobraźni uczniów oraz nauczycieli.

26


Indoor Gardening

2.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 7–12 lat

Cele projektu

____ ____ ____ __ __

rozbudzenie w dzieciach umiejętności stawiania hipotez i ich weryfikacji; nauka wielozmysłowego i wieloaspektowego poznawania przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy; poznanie rówieśników ze Słowacji i Turcji oraz rozwój umiejętności pracy w grupie; nauka języka angielskiego; nauka piosenek w języku polskim i angielskim; stworzenie projektów o tematyce przyrodniczej i poszerzenie wiedzy przyrodniczej z albumów, czasopism, książek o przyrodzie; nabycie umiejętności posługiwania się lupą i mikroskopem, poznanie budowy oraz sposobów rozmnażania roślin; zdobycie wiedzy na temat znaczenia i rodzajów zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych dla życia i wzrostu roślin oraz zawodów związanych z uprawą, pielęgnacją i przetwórstwem roślin.

opis projektu Projekt Indoor Gardening pozwolił połączyć zabawę z nauką, zainteresowania przyrodnicze dzieci i ich potrzebę aktywności z realizacją celów i tematów zawartych w programie nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (części rośliny i ich funkcje, różne sposoby rozmnażania roślin, znaczenie i rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych dla życia i wzrostu roślin, zawody związane z uprawą, pielęgnacją i przetwórstwem roślin). Działania prowadziłam w oparciu o innowacyjną metodę projektów badawczych, która pozwala dzieciom koncentrować się na temacie ich zainteresowań, odpowiada wrodzonej ciekawości, potrzebie poznawania i rozumienia świata. Zgodnie z założeniami tej metody pomysł na projekt podały same dzieci. Głównym zadaniem było założenie ogródka na parapecie okna, w którym dzieci wykonywały prace związane z uprawą i pielęgnacją. Działania te nie tylko umożliwiały uczniom czynne obcowanie z przyrodą, ale również miały duże znaczenie dla wychowania społeczno-moralnego, uczyły bowiem odpowiedzialności, umiejętności współdziałania i podziału wykonywanych zadań. Osobiste zaangażowanie każdego dziecka sprzyjało zaś kształtowaniu jego postawy wobec świata roślin. Zadania obejmowały m.in. tworzenie na arkuszu szarego papieru mapy myśli i siatki pytań dotyczących tematu Ogródek na parapecie okna. Uczniowie próbowali także formułować hipotezy badawcze.

Dominika Giezek nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy http://www.sp63.eu/ szkoły partnerskie

Privat Primary School, Nová Dubnica, Słowacja Suçıkağı Paşa Karaca İlköğretim Okulu, Hatay, Turcja Czas trwania projektu

5 miesięcy języki projektu

angielski, słowacki, polski, turecki

Dzieci brały udział w zabawach eksploracyjnych np. poznawały nasiona i obserwowały ich fragmenty przez lupę, tworzyły kolekcje. To zadanie okazało się dla nich jednym z ciekawszych momentów projektu. Był także czas na komponowanie mozaiki z nasion –pracując w grupach, uczniowie tworzyli pojazdy, kwiaty, drzewa z nasion fasoli i różnych gatunków kasz oraz maku, pieprzu, liści laurowych, gorczycy.

27


__

Zastosowanie tik

e-mail, prezentacje PowerPoint, nagrania wideo, rysowanie w programie Paint, wideokonferencja, publikowanie na stronie projektu, gry komputerowe związane z tematem

__ __ __

Strony internetowe

__

http://indoorgardeningproject. blogspot.com/p/about-project.html http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p46536/welcome http://twinblog.etwinning.net/32591/

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości

Kolorowali i rysowali kwieciste mandale w programie Paint. Wykonali szkice wzrastających w naszym klasowym ogródku roślin, które opisali w języku angielskim. Podczas wizyty w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dzieci przeprowadzały wywiady, zapoznały się z różnorodnością roślin i cyklem ich pielęgnacji, znalazły odpowiedzi na takie pytania, jak: W jakiej najniższej temperaturze mogą rosnąć rośliny?, Jak długo rośliny wytrzymają bez słońca?, Czy istnieje roślina bez korzeni? Realizowały także inne badania terenowe: w trakcie spaceru po ogródkach działkowych szukały powtarzających się wzorów ukrytych w liściach czy kwiatach. Wybraliśmy się także do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na fotograficzne safari, podczas którego szkicowaliśmy wybrane fragmenty ogrodu, a następnie wykonaliśmy zdjęcia tych obiektów. W Katedrze Botaniki i Ekologii Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego uczniowie oglądali pod mikroskopem różne części roślin. Kolejne zadanie polegało na wysyłaniu pocztą tradycyjną do szkół partnerskich nasion, które należało zasiać. Dzieci bardzo cieszyły się z otrzymania podobnej przesyłki od swoich słowackich i tureckich przyjaciół. Otrzymane nasiona dzieci samodzielnie zasiały w ogródku swojej szkoły i z ogromnym zainteresowaniem obserwowały wzrost roślin. Najsmaczniejsza, według nich, okazała się rzeżucha, która wkrótce zniknęła w kanapkach. Uczestnicy projektu mieli okazję porozmawiać i zaśpiewać ze słowackimi dziećmi w trakcie wideokonferencji. Korzystając z programu Skype, przedstawiali się w języku angielskim, wykonali piosenkę Przyszła pani Wiosna, wysłuchali piosenki słowackiej Tulipán a púpavy oraz wspólnie z dziećmi słowackimi zaśpiewali piosenkę Spring is here. Było to dla nich ciekawe przeżycie, które pozwoliło przełamać barierę językową. Uczniowie w poszczególnych szkołach realizowali podobne zadania projektowe np. założyli własne ogródki, mogli więc porównywać wzrost roślin w innych krajach. Jednocześnie wykonywali prace plastyczne – rysowali mandale, tworzyli mozaiki z nasion. Zdjęcia tych prac zamieszczali na stronie projektu. Śpiewali wiosenne piosenki w językach ojczystych oraz wspólnie w języku angielskim. Dzięki temu czuli, że wspólnie realizują ten sam projekt, pomimo dzielącej ich odległości czy różnic kulturowych.

„„Poprzez realizację projektu

eTwinning uczniowie nauczyli się współpracy, udzielania oraz korzystania z koleżeńskiej pomocy, logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy przez eksperymentowanie i wyciąganie wniosków.

 ”

28

Projekt Indoor Gardening silnie motywował uczniów do działania. Chętnie zdobywali nowe wiadomości i umiejętności przyrodnicze, bez reszty angażując się we wszystkie przydzielone im zadania. Chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań projektowych, partnerzy kontaktowali się ze sobą regularnie przy pomocy poczty e-mailowej oraz programu Skype. Na bieżąco umieszczali na stronie projektu opisy zrealizowanych działań, zdjęcia z ich wykonywania oraz prezentacje. Działania kontynuowałam z dziećmi jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu przedsięwzięcia. Dzieci dbały o nasz klasowy ogródek, obserwowały wzrost roślin aż do zakończenia roku szkolnego. Poprzez realizację projektu eTwinning uczniowie nauczyli się współpracy, udzielania oraz korzystania z koleżeńskiej pomocy, logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy przez eksperymentowanie i wyciąganie wniosków.


Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ ____ ____

strona http://indoorgardeningproject.blogspot.com/; prace uczniów, zdjęcia, nagrania wideo oraz prezentacje PowerPoint; udoskonalenie umiejętności współdziałania; wykorzystanie technologii TIK; rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie przyrody i uprawy roślin; porozumiewanie się w języku angielskim w naturalnej sytuacji.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Chcąc podzielić się swoją wiedzą zdobytą w czasie projektu i pokazać innym, jak doskonale można uczyć się poprzez zabawę, uczniowie przedstawili wyniki projektu pozostałym dzieciom naszej szkoły. Ponadto odnośniki do strony internetowej projektu znalazły się zarówno na naszej klasowej, jak i szkolnej stronie internetowej. Dzięki temu nasze poczynania mogli śledzić także rodzice. Rezultaty działań projektowych przedstawiłam również w czasie kilku konferencji organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji skierowanych do nauczycieli i pracowników oświaty. Myślę, że projekt ten mógłby z powodzeniem być realizowany zarówno w klasach młodszych w mojej szkole, jak i w innych szkołach.

29


Roots in Music, Growth for a Future Together

3.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 7–12 lat Cele projektu

____ ____ __

motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych; doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami TIK; poznanie innych kultur przez pryzmat muzyki, kształtowanie wrażliwości muzycznej; uświadomienie uczniom ogromnej roli muzyki w życiu codziennym człowieka; spędzanie czasu w sposób ciekawy i twórczy.

Opis projektu

Barbara Głuszcz nauczycielka języka angielskiego Współpraca: Agata Czarniakowska, nauczycielka matematyki i Dorota Zimacka, nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie http://www.sp4zambrow.kei.pl/ szkoły partnerskie

Makói Általános Iskola, AMI és Log. Int., Makó, Węgry Saint Emeric Catholic Primary School, Zsombó, Węgry Ecole la Gazelle, Nimes, Francja Istituto Comprensivo Rocco Montano, Stigliano, Włochy Saints and Scholars Integrated Primary and Nursery School, Armagh, Irlandia Północna Czas trwania projektu

2 lata język projektu

angielski

30

Muzyka ze względu na swój ponadkulturowy charakter stanowi interesujący pomysł na temat projektu. Nim podjęte zostały jakiekolwiek działania, w poszczególnych szkołach powstały zespoły składające się z nauczycieli różnych przedmiotów, które systematycznie planowały etapy działalności oraz oceniały ich efekty. Plany pracy przygotowano w GoogleDocs, wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania we wszystkich szkołach partnerskich. Pierwszym zadaniem w ramach projektu było wzajemne poznanie się partnerów poprzez glogi z autoprezentacjami uczestników. Dzieci projektowały osobiste herby, wybierając kolory i zwierzęta symbolizujące ich cechy charakteru oraz życiowe motto. Przygotowano także prezentacje dotyczące szkół, miast oraz kuchni narodowych uczestników projektu. Następnie wszyscy partnerzy wybrali największego kompozytora ze swojego kraju, przedstawiając jego życie i twórczość. Szkoły opracowały quizy dotyczące owego muzyka, zastosowano też multimedialną oś czasu Timetoast, za pomocą której można porównać, w jakich latach żyli wybrani twórcy, co ułatwiło uczniom zapamiętanie faktów z ich życia. Dzieci chętnie rozwiązywały zadania, zapisywały wyniki w komentarzach i porównywały je z rezultatami rówieśników. Poznawaliśmy też ludowe pieśni i tańce krajów partnerskich. Każda szkoła wykonała ilustracje do wybranego utworu, utworzyła clip wideo, film animowany lub pokaz slajdów prezentujący treść utworu. Po obejrzeniu tych materiałów uczniowie pisali krótkie opowiadania na ich temat, następnie przestudiowawszy kluczowe słowa utworów muzycznych, opracowali słowniczek obrazkowy. Ilustracje wykorzystaliśmy w interaktywnej prezentacji VoiceThread zawierającej hasła z piosenek partnerów oraz nagrania audio z brzmieniem danego słowa w języku narodowym dołączone jako komentarz. Kolejnym działaniem było opracowanie choreografii tańca i przygotowanie kostiumu do własnej oraz wybranej piosenki partnerów. W tym samym czasie przeprowadziliśmy konkurs plastyczny Strój ludowy w wyobraźni dziecka, a także szukaliśmy związków muzyki z innymi dziedzinami nauki, np. rozpoznawaliśmy zapis nutowy i obliczaliśmy wartości nut.


__

Zastosowanie tik

Voki, ImageChef, Animoto, GoAnimate, JayCut, Smilebox, VoiceThread, Little Bird Tales, GlogsterEdu, Lino, QuizRevolution, ProProfs, Prezi, Windows Live Movie Maker, Pixorial, YouTube, Mytribe101, Colorillo, Jigsawplanet, Timetoast, JClic, Picasa Web Albums, Scopia, Skype, PowerPoint, My Plick, Polldaddy, Nota, AnswerGarden, Zoomerang, SkyDrive, QuizzBiz, Google Docs, Flixtime

__ __ __

Strony internetowe

__

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p44241 http://rootsinmusic.jimdo.com/ http://rootsinmusic.wikispaces.com/

Nagrody i wyróżnienia

W prostych doświadczeniach zgłębialiśmy tajniki dźwięku, przy okazji tworząc oryginalne „instrumenty muzyczne”. Te eksperymenty pozwoliły uczniom wyczulić zmysł słuchu i zrozumieć, że źródłem dźwięku jest zawsze drgające ciało. Bez problemów zaczęli odróżniać dźwięki wysokie od niskich oraz nauczyli się je wytwarzać. Pierwszego dnia wiosny przeprowadziliśmy ogólnoszkolne konkursy na wykonanie i zaprezentowanie najciekawszego instrumentu muzycznego oraz plakatu promującego projekt, a także konkurs sprawdzający wiedzę dotyczącą projektu i krajów partnerskich. Jednym z najważniejszych produktów końcowych był film To the Folk Tune o podróżach maskotki naszego projektu Cometka, symbolizującej różnorodność a zarazem jedność wszystkich krajów partnerskich. Maskotka oraz jej imię zostały wybrane przez partnerów w wyniku głosowania online. Bohater filmu zapoznaje nas z piosenkami ludowymi, strojami, tańcami i instrumentami w kolejno odwiedzanych państwach. Zdjęcia z najciekawszych działań projektowych znalazły się w kalendarzu na rok 2013. Po ich wspólnej selekcji wykonano kolaże oraz opracowano kalendarz (strona polska w formie tradycyjnej, zaś szkoła węgierska z Zsombó – w wersji online). Materiały te wykorzystano także w trailerze projektu przygotowanym przez zambrowską szkołę w serwisie Flixtime. Stworzyliśmy również interaktywne gry w programie JClic polegające na: układaniu puzzli online z rysunków przedstawiających piosenki ludowe poprzez łączenie tych obrazków z ich odpowiednikami słownymi w poszczególnych językach oraz dopasowywanie tytułów utworów do flag krajów, z których się wywodzą.

__

Krajowe Odznaki Jakości w Polsce, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech Laureat Konkursu eTwinning w Wielkiej Brytanii UK National Awards 2012

„„Tworzenie animacji,

filmów, multimedialnych prezentacji czy mówiących awatarów uatrakcyjniło zajęcia lekcyjne.

 ”

31


Dzieci chętnie dodawały na stronie projektu komentarze do zadań wykonanych przez partnerów. Wypracowane materiały umieszczaliśmy w specjalnym folderze (aplikacja SkyDrive), zaś zdjęcia w galeriach zdjęć serwisu Picasa Web Albums. Partnerzy kontaktowali się za pomocą czatu i forum (nauczycielskiego i uczniowskiego) na stronie projektu, poczty elektronicznej, Skype’a oraz Facebooka. Szkoła polska przeprowadziła 8 wideokonferencji ze wszystkimi partnerami, wykorzystując do tego serwisy: Skype oraz Scopia. Dostarczyły one dzieciom niezapomnianych przeżyć. Przed każdym wirtualnym spotkaniem planowaliśmy jego tematykę oraz opracowywaliśmy zestawy pytań dla partnerów. Wspólne rozmowy w języku angielskim o zainteresowaniach, rodzinie i szkole pozwoliły uczniom przełamać lęk przed wypowiadaniem się w obcym języku. Nabrali oni pewności siebie i uwierzyli w swoje umiejętności językowe. Wykorzystywanie TIK przez nauczycieli wyzwoliło większą kreatywność uczniów, zaktywizowało ich do działania i ułatwiło pracę zespołową. Tworzenie animacji, filmów, multimedialnych prezentacji czy mówiących awatarów uatrakcyjniło zajęcia lekcyjne. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością przy wykonywaniu zdjęć, plakatów, instrumentów muzycznych, maskotek oraz projektowaniu strojów ludowych. Projekt w nowatorski sposób łączył muzykę z innymi przedmiotami szkolnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ ____ ____ ____ __ __ __

wspólna strona internetowa projektu, strona wiki, nagrania w VoiceThread; hymn i maskotka projektu; nagrania piosenek i tańców ludowych, prezentacje i quizy o kompozytorach; prezentacje strojów ludowych rzeczywistych i w wyobraźni dziecka; minirozmówki ze słowami i wyrażeniami w językach partnerów; książka ze słowami narodowych piosenek w wersji angielskiej i ojczystej, rysunkami i opowiadaniami; interaktywne gry oraz końcowy quiz online, kalendarz i trailer promujące projekt; film To the Folk Tune i płyta DVD z efektami najważniejszych działań; poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich oraz podstawowych słów i zwrotów ich języków; poszerzenie wiedzy z muzyki, historii, przyrody, matematyki, języka angielskiego i informatyki; zintegrowanie środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli, promocja szkoły.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Realizacja projektu może odbywać się w każdej szkole. Uniwersalna tematyka zadań dostosowana do wieku i zainteresowań uczniów pozwala na uatrakcyjnienie lekcji z wielu przedmiotów. Na wspólnej stronie projektu zgromadzono niezbędne przewodniki lub linki do wdrażanych przez nas programów. Stworzyliśmy również polską stronę wiki, która może posłużyć innym nauczycielom pragnącym skorzystać z naszych doświadczeń. Rezultaty projektu można znaleźć na portalu naszego miasta i stronie internetowej szkoły. Społeczność szkolna mogła dodatkowo o nich przeczytać: na łamach szkolnego miesięcznika matematycznego „Matma do kwadratu”, gazetki szkolnej „Młody Humanista” oraz na dwóch klasowych blogach.

32


TEENS 4 TEENS

1.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 13–19 lat

Cele projektu

____ __ ____ ____

wspólne rozwiązywanie problemów nastolatków; zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, przyswojenie nowych zwrotów i wyrażeń; uatrakcyjnienie tradycyjnych lekcji, wykorzystanie mediów jako narzędzia edukacyjnego; efektywne rozwijanie kompetencji kluczowych; poprawa umiejętności stosowania narzędzi TIK; przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się; poznawanie kultur krajów partnerskich.

Opis projektu Inspiracją do stworzenia projektu TEENS 4 TEENS były doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną, dla której atrakcyjna tematyka zajęć stanowi bardzo ważny czynnik motywujący do nauki. Nastolatki z dużym zaangażowaniem i kreatywnością podchodzą do zadań leżących w obszarze ich zainteresowań. Presja grupy rówieśniczej powoduje, że zdanie kolegów i koleżanek jest często ważniejsze niż opinia dorosłych. Tematyka projektu TEENS 4 TEENS dotyczy właśnie problemów młodzieży oraz relacji rówieśniczych. Poszczególne zadania zostały tak skonstruowane, żeby mobilizować uczniów do twórczej analizy informacji, wyciągania wniosków, dyskusji, dokonywania porównań oraz wyrażania własnych, czasem kontrowersyjnych opinii i poglądów. W początkowej fazie uczestnicy przedstawili siebie, swoje szkoły i miejscowości, dodając wypowiedzi na wiki i forum, umieszczając zdjęcia i prezentacje. Wykonanie tych zadań pozwoliło uczniom poznać się i przygotować do dalszej współpracy. Główną ideę projektu stanowiła praca nad problemami nastolatków, podzielona na następujące zagadnienia: Teenage concerns, My style, Friends and friendship, Our likes and dislikes, Pocket money, Peer pressure oraz Attitude and behaviour, które były sukcesywnie realizowane przez obie grupy młodzieży. Do każdego z powyższych tematów młodzież wykonała szereg zadań, wśród których znalazły się wymiana poglądów i dyskusje na forum. Uczniowie korzystali ze specjalnego wątku na forum Teen Help Line, umożliwiającego dzielenie się problemami i uzyskanie – tak ważnych dla dzieci w tym wieku – porad rówieśników. Różnice w toku rozumowania rówieśników z zagranicy widoczne podczas wirtualnych dyskusji uświadomiły młodzieży, że nie tylko wiek, ale także miejsce zamieszkania determinuje poglądy na świat. Świetnym pomysłem okazało się stworzenie ankiet tematycznych za pośrednictwem strony internetowej Zoomerang. Dzięki nim uczniowie otrzymali gotowe narzędzie do wykonania dogłębnej analizy porównawczej opinii polskich i niemieckich nastolatków na wybrane tematy. Wyniki badań ankietowych przedstawione zostały w formie diagramów i zdjęć, a wnioski umieszczono na TwinSpace zarówno w formie pisemnej, jak i audialnej. Działanie to, pomimo wysokiego poziomu trudności, okazało się najciekawszym i najchętniej wykonanym przez młodzież.

Małgorzata Tomczak-Walkusz nauczycielka języka angielskiego Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku http://zs9wloclawek.edupage.org szkoła partnerska

Realschule Wedemark, Wedemark, Niemcy Czas trwania projektu

rok szkolny język projektu

angielski

„„Różnice w toku rozumowania

rówieśników z zagranicy widoczne podczas wirtualnych dyskusji uświadomiły młodzieży, że nie tylko wiek, ale także miejsce zamieszkania determinuje poglądy na świat.

 ”

33


__

Zastosowanie tik

TwinSpace – wiki, forum, mailbox, blog, iSpeech, PowerPoint, Excel, Slide Share, Picasa 3, Google Earth, Audicity, Flextime, Zoomerang, Picturetrail, Voki , Blogger, dziennik projektu

__ __ __

Strony internetowe

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p34423 http://twinblog.etwinning.net/24918/ http://etwinning-teens4teens. blogspot.com//

__ __ __

Nagrody i wyróżnienia

__

Krajowa Odznaka Jakości w Niemczech i Polsce Europejska Odznaka Jakości, II miejsce w Konkursie eTwinning 2011 w Niemczech, kategoria wiekowa 12–15 lat tytuł Najlepszy dziennik projektu – styczeń 2011 r.

Każda lekcja z eTwinningiem była przyjmowana entuzjastycznie. Szczególnie odpowiadało młodzieży używanie nowych technologii – ze względu na hobby czy nawet pasję, jaką stanowi dla nich praca przy komputerze. Dzięki temu wypełniali zadania niejako w naturalnym dla siebie środowisku, nauka stawała się zatem przyjemnością a nie obowiązkiem. Uczniowie regularnie wykonywali działania projektowe w pracowniach komputerowych. Głównym narzędziem dostępnym dla wszystkich uczestników projektu była platforma TwinSpace, do której każdy z nich otrzymał login i hasło. Młodzież korzystała z indywidualnych skrzynek e-mailowych oraz czatroomu, komunikując się z nauczycielami i rówieśnikami z innych krajów. Przy realizacji projektu wykorzystane były również narzędzia do rejestracji głosu: Voki i Audicity. Nauczyciele najczęściej porozumiewali się, wysyłając e-maile, jak również korzystając z programu Skype, Google documents, Google czat. Dzięki efektywnej komunikacji zadania były wykonywane terminowo i z dużym zaangażowaniem. Innowacyjność projektu polega na wprowadzeniu uczniów w środowisko międzynarodowe, które w zupełnie naturalny sposób sprawiło, że posługiwali się językiem angielskim. Ułatwieniem była tematyka dotycząca problemów nastolatków, czyli osobistych doświadczeń 14–15-letnich uczestników. W efekcie młodzież znacznie poprawiła znajomość słownictwa, funkcji językowych i gramatyki języka angielskiego. Uczestnicy od początku czuli, że projekt jest o nich i dla nich. Własne doświadczenia życiowe, poglądy i opinie, które mogli swobodnie prezentować i porównywać na forum międzynarodowym, sprawiły, że atmosfera towarzysząca działaniom stała się niezwykle przyjazna. Poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie, jakie dzięki niej uczniowie uzyskali, nie tylko przyczyniły się do bardziej efektywnej realizacji projektu, lecz na pewno zaprocentują w ich przyszłym życiu. Otwartość i szczerość, z jaką większość uczniów podeszła do realizacji zadań, pozwoliła nam, nauczycielom, zapoznać się z rozterkami dorastającej młodzieży, którą uczymy.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

__ ____ ____ __

materiały umieszczone na TwinSpace, dziennik i blog projektu, ankiety opracowane dzięki stronie Zoomerang; artykuły, zdjęcia, prezentacje, diagramy, wnioski; lepsze opanowanie treści programowych z języka angielskiego oraz umiejętności komunikowania się w tym języku; nabycie wiedzy na temat praw autorskich; kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, ciekawości i otwartości wobec innych kultur; rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Po otwarciu linku „projekty eTwinning” na stronie internetowej szkoły każdy zainteresowany działalnością Gimnazjum nr 3 we Włocławku może zapoznać się z projektami eTwinning realizowanymi w poszczególnych latach szkolnych, w tym również z przedsięwzięciem TEENS 4 TEENS. Projekt może być wykorzystany w całości lub dowolnie modyfikowany przez innych nauczycieli ze szkół europejskich we współpracy z jednym lub wieloma partnerami. Tematyka i podjęte działania mogą stać się inspiracją do własnych fascynujących pomysłów. 34


W kręgu znaków zodi@ku

2.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 13–19 lat

Cele projektu

__ ____ __

wychwycenie podobieństw i różnic między partnerami projektu poprzez znaki zodiaku oraz poszukiwanie ich obecności w nauce i sztuce; zbadanie losów niedźwiedzia Wojtka – żołnierza 2 Korpusu Polskiego; rozwijanie zainteresowań historią i kreowanie postaw patriotycznych; rozwijanie kreatywności, nauka języków obcych, rozwijanie edukacji międzykulturowej.

opis projektu Głównym założeniem projektu W kręgu znaków zodi@ku było poznanie się partnerów poprzez charakterystyki zodiakalne i przejście do poszukiwania znaków zodiaku w mitologii, literaturze, sztuce, muzyce, naukach ścisłych, historii. Konstelacja Wielkiej Niedźwiedzicy pozwoliła nam znaleźć wspólny punkt w dziejach stosunków polsko-włoskich: historię niedźwiedzia Wojtka, żołnierza 2 Korpusu Polskiego, który brał udział w Kampanii włoskiej i wyzwoleniu Imoli. Choć znaki zodiaku były motywem przewodnim projektu, to główną „gwiazdą”, wokół której została skoncentrowana większość zadań, stał się właśnie niedźwiedź Wojtek. Jego historia jest mało znana w Polsce, a stosunkowo dobrze we Włoszech.

Wioletta Sosnowska nauczycielka języka francuskiego Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu www.zsth.zagan.pl

Uczniowie rozpoczęli pracę nad projektem od poznania się, opisując siebie samych jedynie poprzez charakterystykę zodiakalną. Zadaniem partnera było odgadnięcie, kto jest kim i znalezienie osoby urodzonej pod tym samym znakiem zodiaku. Dzieląc się na zespoły, młodzież realizowała projekty dotyczące związków astrologii z mitologią, literaturą, sztuką, muzyką. Wykonane prezentacje multimedialne uczestnicy projektu umieszczali na TwinSpace, by tam wymieniać się spostrzeżeniami.

szkoła partnerska

Młodzież i nauczyciele rozpoczęli pracę badawczą od poznania losów niezwykłego żołnierza 2 Korpusu Polskiego – niedźwiedzia Wojtka. Zgromadzone informacje zostały przedstawione w formie prezentacji. Opracowano także mapę interaktywną, która pozwala prześledzić szlak wojenny żołnierzy 2 Korpusu, po czym rozpoczęto pracę nad komiksem ilustrującym losy Wojtka i żołnierzy 2 KP. Do realizacji tego działania przyłączył się profesor Wojciech Narębski, ostatni żyjący w Polsce świadek historii niedźwiedzia, pod którego kierunkiem od tej pory tworzona była opowieść. Profesor Narębski wziął udział w wielu spotkaniach oraz wideokonferencjach z uczestnikami projektu, podczas których relacjonował szczegóły związane m.in. z historią niedźwiedzia i bitwą o Monte Cassino. Rozmowa na żywo dała szansę na interakcję i podjęcie dyskusji, co bardzo cenili uczniowie. Poprawność historyczna projektu została dodatkowo zweryfikowana przez takie instytucje, jak Instytut Sikorskiego w Londynie, Konsulat RP w Mediolanie i Urząd do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów. Uczniowie dotarli ponadto do dokumentów historycznych nawiązujących do omawianych wydarzeń.

języki projektu

Paolini-Cassiano, Imola, Włochy Czas trwania projektu

2 lata

francuski, włoski, polski, angielski

„„(...) ta mało znana

w Polsce historia została na nowo odkryta i spopularyzowana, słowem: odżyła.

 ”

Po poznaniu losów misia Wojtka uczniowie sami postanowili wcielić się w mentorów i zrealizowali akcję Starsi uczą młodszych historii. Nasi gimnazjaliści i licealiści pod

35


__

Zastosowanie tik

PowerPoint, RomanPhoto Créateur, Google maps, Corel Painter, Photoshop, Skype, Stellarium, Ulead Video Studio

__ __ __ __

Strony internetowe

http://www.zsth.home.pl/etwinning/ cele_i_struktura_projektu-1.html http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p23660/welcome http://twinblog.etwinning.net/18835/ Facebook: Klub przyjaciół niedźwiedzia Wojtka

__ __ __

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości Najciekawszy dziennik projektu – luty 2011 r. Medal „Pro Memoria”

opieką nauczyciela brali udział w spotkaniach z młodszymi kolegami w miejskich szkołach podstawowych, prezentując komiks, organizując konkursy wiedzy o Wojtku, ucząc dzieci stworzonej przez siebie piosenki czy układając puzzle. Młodzież z klasy o profilu wojskowym postanowiła natomiast kultywować pamięć o wydarzeniach wojennych, nosząc na mundurach naszywki, a na beretach oznaki z logo 22 Kompanii, przedstawiające niedźwiedzia niosącego pocisk w łapach. W szkole została też stworzona izba pamięci Wojtka i żołnierzy 2 Korpusu. Oprócz tego przy współpracy z 2 Korpusem Zmechanizowanym w Krakowie i Federacją Organizacji Polskich Pancerniaków zorganizowaliśmy wystawę Niedźwiedź Wojtek i żołnierze 2 Korpusu Polskiego. Współpraca ze szkołą partnerską polegała na komunikacji przez program Skype, pocztę elektroniczną, wideokonferencje, a także przez TwinSpace i Facebooka. Realizację projektu usprawniły także dwukrotne spotkania we Włoszech oraz w Polsce, podczas uroczystości przejęcia tradycji 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w co włączyła się cała szkoła. Uczniowie byli zachwyceni możliwościami, jakie dają Google Maps, Stellarium, Voki oraz Corel Painter, za pomocą którego rysunki wykonane kredką zostały przerobione na wersję cyfrową. O wysokiej jakości przedsięwzięcia świadczy przede wszystkim jego wartość społeczna. To w dużej mierze dzięki niemu ta mało znana w Polsce historia została na nowo odkryta i spopularyzowana, słowem: odżyła. Po raz pierwszy dzieje Wojtka i jego towarzyszy broni zostały opowiedziane obrazem, w formie komiksu, przedstawiając rzetelną prawdę historyczną w sposób lekki, dostosowany również do młodszych odbiorców.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ __ __ ____

komiks edukacyjno-historyczny, widokówka oraz trzy karty pocztowe; prezentacje w programie PowerPoint, mapa interaktywna; umocnienie w młodzieży świadomości i wiedzy historycznej, krzewienie odpowiednich wartości i postaw; postrzeganie Unii Europejskiej jako integralnej części historycznego, społecznego i kulturowego środowiska; wzrost wiedzy z zakresu mitologii, sztuki, języka francuskiego i nauk ścisłych; rozwinięcie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Efekty pracy, zwłaszcza te dotyczące historii niedźwiedzia Wojtka, już są wykorzystywane w wielu szkołach w Polsce i w Europie, zostały nawet wprowadzone do programu nauczania. Przekazują one wiedzę o dokonaniach polskich żołnierzy 2 KP i niedźwiedzia Wojtka w prosty i rzetelny sposób, kształtując jednocześnie postawy patriotyczne. Wartość naszego projektu została potwierdzona przyznaniem jego koordynatorkom medalu „Pro Memoria” oraz wieloma patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Konsula Generalnego RP w Mediolanie, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministra Jana Ciechanowskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, IPN, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Żagańskiego i Burmistrza Żagania oraz medialnymi (jak choćby TVP Historia, TVP 2 – udział w programie telewizyjnym Poziom 2.0, Radio Zachód i wieloma innymi).

36


The Colourful World of Vegetables

3.

miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012, kategoria wiekowa 13–19 lat

Cele projektu

____ ____ __

zwiększanie ciekawości uczniów i ich wiedzy o innych kręgach kulturowych; wspomaganie nauki zawodowego języka angielskiego; wspomaganie zastosowania technik informacyjnych w uczeniu się; doskonalenie pracy w grupie; dzielenie się wiedzą – wymiana przepisów, stworzenie e-książki z przepisami.

opis projektu W pierwszych tygodniach projektu uczniowie przedstawiali się innym uczestnikom poprzez ilustrowane utwory wierszowane – akrostychy. Zapoznali się również z platformą TwinSpace i narzędziem Wiki, tworząc bazę warzyw i owoców. Jednym z założycieli projektu i autorem wyjściowego planu pracy była szkoła francuska, jednak każdy z partnerów mógł zaproponować nowe zadania, z czego chętnie skorzystaliśmy. Dzięki temu polska szkoła została pomysłodawcą nowego zadania tj. vegenary – słowniczka tematycznego w pięciu językach, obejmującego nazwy warzyw, owoców i ziół. Następnym działaniem uczniów było tworzenie w języku angielskim opisów wybranych warzyw i owoców, prezentujących ich pochodzenie, wygląd, smak, teksturę i zastosowanie. W kolejnych miesiącach opracowywano przepisy na przystawki, dania główne oraz desery związane z danymi porami roku. Współpracując z nauczycielką technologii gastronomicznej, uczniowie opracowywali przepisy na potrawy z warzyw i owoców, które następnie wykonywali w szkolnej kuchni lub we własnych domach. Przebieg pracy uwieczniono na zdjęciach, wykorzystanych w celu przygotowania prezentacji dla pozostałych szkół partnerskich pokazywanej podczas zajęć z języka angielskiego zawodowego. W prezentacjach zamieszczono opisy potraw, objaśnienie ich składu i sposobu przygotowania. Młodzież dowiedziała się także, jakie umiejętności są niezbędne w pracy kelnera. Wykonując poszczególne zadania, uczniowie pracowali zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Najważniejszym efektem współpracy stała się książka z przepisami opublikowana online, za której opracowanie odpowiedzialna była szkoła polska. Przepisy i ilustracje, sukcesywnie umieszczane na TwinSpace w różnych formach (prezentacje PowerPoint lub Glogster, pliki PDF, dokumenty Word), zostały zebrane i usystematyzowane w jednym pliku, a następnie opublikowane w Internecie za pośrednictwem serwisu Issuu.

Dominika Tokarz nauczycielka języka angielskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej http://www.zso.bobowa.eu szkoły partnerskie

Lycée des métiers Louis Blériot, Trappes, Francja UPS Haluk Ündeğer Lisesi, Istambuł, Turcja Turistička i ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč, Chorwacja Czas trwania projektu

1 rok, 7 miesięcy język projektu

angielski

Konieczne okazało się nauczenie młodzieży edycji tekstu i obróbki zdjęć, aby mogła zaprezentować zdobyte informacje na forum. Okładka książki została wyłoniona w drodze konkursu online. Zaprojektował ją uczeń z Turcji. Pozycja ta jest zatem wspólnym dziełem wszystkich partnerów – zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

37


__

Zastosowanie tik

e-mail, czat, forum, PowerPoint, Glogster, Open Office, Movie Maker, wiki, ankiety online, narzędzia Web2.0 (Wallwisher, Just Word Search, Image Chef, Slide Share)

__

Strony internetowe

__ __

https://sites.google.com/site/ dominikatokarz3/etwinning/thecolourful-world-of-vegetables http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p36929/welcome http://issuu.com/dominikatokarz/ docs/recipes-ebook

__

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości

„„Udział w projekcie umożliwił wykorzystanie i poszerzanie wiedzy praktycznej (zawodowej) i językowej w nietypowy dla tradycyjnego nauczania sposób, przez połączenie w atrakcyjnej formie umiejętności kulinarnych, językowych i technicznych.

 ”

Współpraca z partnerami polegała przede wszystkim na wymianie bieżących uwag i nowych pomysłów za pośrednictwem Internetu. Najwygodniejszym i najpewniejszym narzędziem okazała się poczta e-mail. Wykorzystywaliśmy również skrzynki e-mailowe na platformie TwinSpace oraz eTwinningowy Pulpit nauczyciela (Desktop). Uczniowie korzystali z forum na TwinSpace, na którym zamieszczali swoje zadania i komentarze do nich. Kolejne działania były też realizowane za pomocą stron Wiki. Zarówno uczniów, jak i nauczycieli można podzielić na tych bardziej i mniej aktywnych oraz bardziej i mniej systematycznych, co często uwarunkowane było ograniczeniami technicznymi (na przykład szkoła turecka nie miała kuchni) lub obowiązkami. Mimo to dzięki wzajemnej wyrozumiałości i otwartości wszyscy mogli pokazać się z jak najlepszej strony i wywiązać się z powierzonych im zadań w terminie. Zaangażowanie uczniów podczas realizacji projektu było duże, mimo, że niektóre działania okazały się dla nich nie lada wyzwaniem. Prawie wszystkie zadania z wykorzystaniem TIK wymagały dokładnych instrukcji i pomocy ze strony nauczyciela. Wystąpił przejściowy etap zmęczenia, wydawało się, że uczestnicy stracili zapał. Po kilkutygodniowej przerwie okazało się jednak, że nie tylko zamierzają ukończyć rozpoczęte zadania, ale są gotowi i chętni podejmować kolejne. Pomimo wspomnianych problemów uczniowie spisali się świetnie, a na zakończenie projektu bardzo pozytywnie go ocenili, szczególnie ze względu na możliwość przygotowywania różnych potraw. Nieplanowanym i spontanicznie wykonanym przez naszych wychowanków zadaniem była prezentacja stroju kelnerskiego w dwóch krótkich filmach wideo. Ogromną radość sprawiły im też pamiątkowe egzemplarze naszej książki, które wraz z Odznakami Jakości uroczyście wręczył dyrektor szkoły.

38


Udział w projekcie umożliwił wykorzystanie i poszerzanie wiedzy praktycznej (zawodowej) i językowej w nietypowy dla tradycyjnego nauczania sposób, przez połączenie w atrakcyjnej formie umiejętności kulinarnych, językowych i technicznych. Dodatkowo uczniowie z naszej szkoły, pochodzący z terenów wiejskich, mieli okazję poznać produkty rzadko stosowane w tradycyjnej polskiej kuchni, a także dowiedzieć się od rówieśników z innych krajów, jak podawane są potrawy za granicą. Młodzi ludzie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych szerszemu gronu odbiorców, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy i większą odpowiedzialność za pracę zespołową.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ ____ __ ____ __ __

strona WWW, TwinSpace, plakaty Glogster, pokazy slajdów, filmy, zdjęcia; potrawy, plakaty, dekoracje, zdjęcia, książka z przepisami; zdolność rozpoznawania podobieństw i różnic kulturowych w zakresie odżywiania; poznanie nowych potraw, produktów i przepisów; wzrost wiedzy w zakresie zasad publikowania materiałów w Internecie i praw autorskich; uczestnictwo w forum, wykorzystanie wybranych narzędzi Web2.0; nabycie umiejętności dotyczących tworzenia dokumentów PDF, publikowania materiałów online; nabycie nowych oraz rozwinięcie posiadanych umiejętności w zakresie współpracy, planowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie; otwartość i tolerancja wobec innych krajów.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Wypracowane w projekcie materiały zostały opublikowane na ogólnie dostępnej platformie TwinSpace, jak również były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej dla uczniów naszej szkoły, wraz z informacją o przyznanej nam Krajowej Odznace Jakości. Projekt będzie prezentowany w czasie dni otwartych szkoły wraz z innymi podjętymi przez szkołę działaniami w programie eTwinning. Powstała w trakcie realizacji działań książka z przepisami zostanie wydrukowana. Podczas trwania projektu część uczniów skończyła już szkołę, co nie przeszkodziło w jego realizacji z ich młodszymi kolegami. Fakt ten dowodzi, że The Colourful World of Vegetables można z łatwością kontynuować z inną grupą uczniów lub w innej szkole, niekoniecznie gastronomicznej. Możliwe jest także poszerzenie projektu o nowych uczestników, którzy nie tylko powtórzą zrealizowane dotychczas zadania, ale być może dodadzą własne propozycje.

39


Matematyka inspiracją do poznania kraju partnerskiego

2.

miejsce w konkursie eTwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2012 Cele projektu

__ __ ____ __ Elżbieta Korzeniowska nauczycielka matematyki Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie http://www.sp7.koszalin.pl/ szkoła partnerska

Scoala Cu Clasele I–VIII Nr 3 Darmanesti, Darmanesti, Rumunia Czas trwania projektu

projekt aktywny, rozpoczęty w styczniu 2012 r. język projektu

angielski

rozbudzanie aktywności poznawczej uczniów i motywowanie ich do samodzielnego zdobywania informacji dotyczących kraju partnerskiego; rozwijanie kompetencji matematycznych, językowych oraz informacyjno-komunikacyjnych; stosowanie w praktyce edukacyjnej technologii informacyjnych; doskonalenie umiejętności pracy w grupie i rozwój aktywności, zaangażowania, odpowiedzialności, kreatywności, twórczego myślenia; kształcenie umiejętności organizacji warsztatu pracy.

Opis projektu Podczas realizacji projektu główne zadanie uczniów polegało na tworzeniu matematycznych kart pracy zawierających przykładowe działania arytmetyczne zgodne z podstawą programową. Karty zawierały kilkanaście działań matematycznych kształcących umiejętności w zakresie: działań pisemnych na liczbach naturalnych, działań na liczbach wymiernych, rozwiązywania równań, zamiany jednostek, potęgowania, obliczeń związanych z procentami i rozwiązywania zadań z treścią. Działania były tak pomyślane, aby uczeń je wypełniający (kolega z innej klasy w polskiej szkole lub rówieśnik z Rumunii) mógł po prawidłowym ich wykonaniu odczytać hasło związane z krajem ojczystym autorów zadania. Hasła stanowiły swoiste drogowskazy przybliżające kraj partnerski najczęściej obejmując nazwiska znanych polskich i rumuńskich postaci, nazwy miast, tradycji świątecznych oraz zwyczajowych potraw. Na przykład uczeń rumuński otrzymawszy polską kartę, wykonywał obliczenia na ułamkach dziesiętnych. Prawidłowe wyniki działań wskazywały kolejne litery hasła: imię i nazwisko sławnego kompozytora – Fryderyka Chopina. Następne zadanie polegało na wyszukaniu informacji na temat artysty, poznaniu jego życiorysu i wysłuchaniu muzyki. Analogicznie polski uczeń po wykonaniu zadań z procentami uzyskał hasła – nazwy przysmaków tradycyjnej kuchni rumuńskiej (sarmale, cozonac). Następnie wyszukał w Internecie przepisy na te potrawy, oglądał ich zdjęcia, a nawet przygotował jedną z nich do degustacji. W ten sposób uczniowie rozwijali się wszechstronnie i zdobywali wiedzę z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Matematyczne karty pracy były przygotowywane przez trzyosobowe grupy uczniów. Nauczyciel dbał, aby te zestawy zadań zawierały treści kształcące kompetencje matematyczne w zakresie podstawy programowej. Uczniowie wybierali przykłady działań arytmetycznych i czuwali nad poprawnością rozwiązań. Tworzyli także ciekawe formy połączenia wyniku działania z kolejnymi literami wymyślonego przez siebie hasła. Karty zostały opracowane przez młodych uczestników projektu na komputerze. Podczas tego działania uczniowie zaznajamiali się z nowym oprogramowaniem, tworzyli tabelki, wklejali obrazki, dobierali czcionkę i kolory, zmieniali rozmiary obiektów, robili zdjęcia, by wykorzystać je w gotowej karcie. W efekcie końcowym prace odznaczały się wysokimi walorami zarówno edukacyjnymi, jak i estetycznymi. Gotowe karty były

40


__

Zastosowanie tik

FlashPageFlip, Windows MovieMaker, Any Video Converter, TwinSpace: Wiki, blog, forum. Microsoft PowerPoint, Paint, Microsoft Office, Picture Manager, e-mail, aparat cyfrowy, drukarka, skaner, tablica interaktywna

__ __ __

Strony internetowe

__

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p69237 http://twinblog.etwinning.net/46471/ http://www.sp7.koszalin.pl/

Nagrody i wyróżnienia

przesyłane pocztą e-mailową do nauczyciela. Koordynator projektu sprawdzał poprawność zaproponowanych zadań i testował je, dając do rozwiązania uczniom z klasy równoległej. Dopiero potem, jako już sprawdzony materiał dydaktyczny, wstawiał je na platformę TwinSpace dla szkoły partnerskiej. O atrakcyjności projektu zadecydowała różnorodność działań, jakie przeprowadzali uczniowie w trakcie jego realizacji. Oprócz tworzenia kart matematycznych rozwiązywali krzyżówki przysłane przez szkołę partnerską, a także szukali, selekcjonowali oraz dokumentowali zebrane informacje o Rumunii. Realizacja przedsięwzięcia wzbudzała wiele emocji. Uczniowie z niecierpliwością czekali na kolejne zadania przysyłane przez szkołę partnerską, okazywali radość po ich prawidłowym rozwiązaniu i otrzymaniu hasła oraz ciekawość podczas surfowania w sieci w celu rozszyfrowania nowego pojęcia. Ogromną satysfakcję u dzieci wzbudziła własnoręcznie opracowana książka pt. Zbiór kart matematycznych z hasłami zawierająca 50 kart matematycznych wypracowanych przez szkoły partnerskie. Podczas tej półrocznej przygody edukacyjnej nie zabrakło konkursów (np. na najciekawsze logo oraz okładkę książki), które pozwoliły uczniom wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Działania projektowe obfitowały we wzruszające chwile – czytanie listów od naszych partnerów, oglądanie zdjęć, na których uwiecznione zostały wysiłki szóstoklasistów z Rumunii rozwiązujących wysłane przez nas karty matematyczne. Emocje towarzyszyły również uczestnikom projektu podczas odczytywania życzeń związanych z rumuńskim świętem Martisor.

Krajowa Odznaka Jakości

„„Uczniowie z niecierpliwością czekali na kolejne zadania przysyłane przez szkołę partnerską, okazywali radość po ich prawidłowym rozwiązaniu i otrzymaniu hasła oraz ciekawość podczas surfowania w sieci w celu rozszyfrowania nowego pojęcia.

 ”

Realizacja wszystkich zadań projektowych wzbogaciła zarówno uczniów, jak i nauczycieli partnerskich szkół. Wyposażyła ich w wiele nowych wiadomości, doświadczeń i umiejętności. 41


W myśl cytatu: Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić (Plutarch) projekt rozbudza aktywność poznawczą uczniów i motywuje ich do samodzielnego zdobywania informacji. Daje im też możliwość przygotowania materiałów dydaktycznych oraz uczenia się przy zastosowaniu w praktyce edukacyjnej najnowszych technologii informacyjnych, przetwarzania informacji oraz korzystania z multimediów.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

„„Ogromną satysfakcję

u dzieci wzbudziła własnoręcznie opracowana książka pt. «Zbiór kart matematycznych z hasłami» zawierająca 50 kart matematycznych wypracowanych przez szkoły partnerskie.

 ”

42

__ ____ __ ____ ____

karty matematyczne w formie elektronicznej na TwinSpace i jako książka Zbiór kart matematycznych z hasłami; elektroniczna książka (e-book) prezentująca zbiór informacji o Rumunii; prezentacja multimedialna przedstawiająca realizację projektu; zdobycie wiedzy dotyczącej kraju partnerskiego, jego specyfiki, kultury, tradycji, osiągnięć i charakterystyki; wzrost kompetencji językowych i matematycznych; nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, dostrzegania problemów i ich uwarunkowań, komunikacji z rówieśnikami w szkole partnerskiej; podniesienie sprawności posługiwania się TIK; rozwój umiejętności pracy w grupie.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Rezultatem projektu są karty matematyczne z hasłami, które stanowią trwały element warsztatu pracy i z powodzeniem mogą być użyteczne w każdej szkole podstawowej. Są one uporządkowane tematycznie i kształcą umiejętności matematyczne z zakresu podstawy programowej. Dodatkową ich zaletą jest estetyczna oprawa graficzna oraz zintegrowanie z językiem angielskim. Dobrze sprawdzają się podczas pracy samodzielnej uczniów, gdyż umożliwiają kontrolowanie prawidłowości otrzymanych wyników. Wzmacniają pozytywnie, ponieważ przy każdym poprawnym obliczeniu wartości wskazanych działań uczeń otrzymuje prawidłowe hasło, a jeśli nastąpi pomyłka, dziecko może samo zauważyć problem i poprawić się. Końcowe hasło dodatkowo stanowi motywujący bodziec do nauki matematyki, jak również poszerzania wiedzy o innych kulturach.


Matematyka zmysłami i zabawa gotowa

2.

miejsce w konkursie eTwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2012

Cele projektu

____ ____

zachęcenie uczniów do rozwijania kompetencji matematycznych; wzbudzenie zainteresowania matematyką i wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym; rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego; rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności w matematyce.

Opis projektu Często w rozmowach dorosłych i młodzieży słyszy się stwierdzenia typu: Nigdy nie lubiłem matematyki; Zawsze było to dla mnie problemem; Niczego nie rozumiałem… W odpowiedzi na te problemy pojawił się pomysł na zrealizowanie projektu Mathematics senses create fun (Matematyka zmysłami i zabawa gotowa), którego inicjatorem była polska grupa. Dziedzina, jaką się zajęliśmy, to własności podstawowych figur geometrycznych. Podział zadań był starannie zaplanowany i równomiernie rozłożony pomiędzy obie szkoły, tak aby wszystkie pomysły były wykonane zgodnie z określonym harmonogramem. Nasza praca opierała się głównie na metodach aktywizujących, dzięki czemu wpływaliśmy na kształtowanie kreatywności dzieci już na progu nauki w szkole, to jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ustaliliśmy, że każda lekcja geometrii będzie oparta na wspólnych działaniach. Zajęcia prowadzone były online w języku polskim oraz czeskim i poruszały zagadnienia związane z daną figurą geometryczną, znajdujące się w podstawie programowej. W czasie nauki geometrii wykorzystywaliśmy bajkę o figurach, na potrzeby projektu nieco przeredagowaną i podzieloną na odcinki. Opowieść ta stała się osnową do każdego kolejnego zadania, wyznaczając jednocześnie kierunek rozwoju działań projektowych. Pierwszym zadaniem w ramach realizacji projektu było poznanie koła i jego cech. Przynieśliśmy z domu różne koła, kółka i kółeczka, by poznać zastosowanie tej figury w życiu codziennym. Następnie wykonaliśmy tradycyjne i komputerowe rysunki Królestwa z kół, czyli wyobrażenia dzieci na temat świata złożonego jedynie z tych kształtów. Zadanie to realizowane było symultanicznie przez obie szkoły. Analogicznie wyglądały działania wykonywane podczas omawiania kolejnych figur – trójkąta, prostokąta i kwadratu. Przy każdej z nich zmienialiśmy zadania artystyczne powierzone dzieciom do wykonania. Raz użyliśmy techniki wydzieranki, innym razem stworzyliśmy budowlę, by w końcu zająć się sklejaniem figur. W ramach podsumowania wiadomości o czterech podstawowych figurach omówiliśmy unię figur geometrycznych. Porównywaliśmy ich własności, a następnie dowolną techniką plastyczną tworzyliśmy Zjednoczone Królestwo Figur. Dzieci miały również możliwość układania puzzli interaktywnych w formie gry na czas z wykorzystaniem poznanych figur, w celu utrwalenia ich własności. Wprowadzenie limitu czasu w tym zadaniu wpłynęło na większą motywację i zaangażowanie.

Marzena Kaszyńska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy http://www.sp2.brodnica.edu.pl szkoła partnerska

Základní škola a mateřská škola, Sivice, Czechy Czas trwania projektu

rok szkolny języki projektu

polski, czeski

„„Dzieci miały również

możliwość układania puzzli interaktywnych w formie gry na czas z wykorzystaniem poznanych figur...

 ”

43


__

Zastosowanie tik

Skype, Gmail, Blogger, Google docx., Paint, Movie Maker, PowerPoint, Word, Issuu, YouTube, Slide.com, Stupefix , Smart Notebook, Puzzle Jigsaw

__ __ __ __

Strony internetowe

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p33780/welcome http://twinblog.etwinning.net/24551/ http://epierwszaki.blogspot.com/ http://issuu.com/ciaomajka/docs/ matematyka_zmys_ami

__ __

Nagrody i wyróżnienia

Odznaki Jakości krajowe i europejskie w Polsce i w Czechach projekt znalazł się wśród 8 najlepszych w Konkursie Europejskim eTwinning 2012, kategoria wiekowa

Mając na uwadze integrację ze środowiskiem, w jakim żyją i uczą się dzieci, postanowiliśmy wyruszyć z realizowanymi działaniami poza mury szkolne. Uczniowie wraz z rodzicami tropili figury geometryczne w najbliższym otoczeniu. Wykonali zdjęcia znaków drogowych, okien, płytek, kontaktów itp. Następnie wspólnie przygotowaliśmy prezentację, którą przedstawiliśmy dzieciom z Czech, one odwdzięczyły się tym samym.

4–11 lat Odkryliśmy również, że figury ukryte są w sztuce. Wraz ze szkołą partnerską szukaliśmy w Internecie obrazów, na których występowały figury, a następnie sami tworzyliśmy takie prace plastyczne, używając różnych technik. Dzięki temu powstała polsko-czeska galeria dziecięcych obrazów. Zaskoczeniem okazała się terapeutyczna moc figur geometrycznych ukryta w mandalach (formach artystycznych bazujących na połączeniu koła z kwadratem). Wiedząc, jakie znaczenie mają w nich określone kolory, za pomocą figur geometrycznych przedstawialiśmy, co nam w duszach gra, projektując własne mandale. Najbardziej zainteresowała dzieci stara chińska gra – tangram. Uczniowie samodzielnie wykonali jej elementy i ułożyli obrazki na podstawie rysunku instruktażowego. Dzieci pracowały także w grupach, układając tangramy na tablicy interaktywnej. W czasie trwania całego przedsięwzięcia bardzo aktywnie kibicowali nam rodzice. Obserwowali kolejne efekty pracy i umieszczali na blogu klasowym komentarze mobilizujące dzieci do osiągania jeszcze lepszych wyników. Mogliśmy również liczyć na ich pomoc przy realizacji niektórych zadań (np. szukanie dzieł sztuki abstrakcyjnej bądź wykonywanie zdjęć plenerowych). Zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli każde z zadań projektu było ekscytujące i ciekawe. Wideokonferencje, które towarzyszyły nam przy każdym temacie, stały się odtąd ulubionym wydarzeniem w naszej klasie. Podstawowymi narzędziami TIK wykorzystywanymi do realizacji zadań były niezwykle przydatne tablica interaktywna i komunikator Skype. 44


Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ __ ____ __ ____ __

tematycznie uporządkowane zagadnienia umieszczone na TwinSpace; filmy, prezentacje, prace plastyczne, zdjęcia; poznanie i utrwalenie własności figur geometrycznych oraz ich zastosowania w sztuce i życiu; zdobycie umiejętności układania i konstruowania tangramu; nabycie umiejętności komunikowania się z użyciem nowoczesnych technologii; nauczenie się korzystania z aparatu cyfrowego, kamery, tablicy interaktywnej oraz pamięci zewnętrznej; wykształcenie postawy otwarcia i tolerancji w stosunku do innych kultur; poznanie podstawowych słów i zwrotów w języku czeskim; odkrycie znaczenia pracy w grupie, nawiązanie nowych znajomości.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt ten daje doskonałą możliwość do powtarzania zrealizowanych działań w innych szkołach czy krajach. Łatwo można go zmodyfikować i dostosować do różnych poziomów wiekowych. Wystarczy tylko odpowiednio rozbudować określone treści w przypadku grup bardziej zaawansowanych. Przede wszystkim jednak praca przy projekcie może stanowić wspaniałą zabawę zarówno dla przedszkolaka, jak i licealisty. Zrealizowane działania dają możliwość rozbudzenia nieograniczonej kreatywności nie tylko u uczniów, ale również u nauczycieli.

„„(...) praca przy projekcie może stanowić wspaniałą zabawę zarówno dla przedszkolaka, jak i licealisty.

 ”

„„Zrealizowane działania

dają możliwość rozbudzenia nieograniczonej kreatywności nie tylko u uczniów, ale również u nauczycieli.

 ”

45


DIGISCIENCE

3.

miejsce w konkursie eTwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2012 Cele projektu

____ ____

przedstawienie fizyki jako przyjaznego i potrzebnego przedmiotu nauczania; zachęcenie uczniów do poznawania zjawisk zachodzących w ich otoczeniu; poznanie metod nauczania oraz kultur innych krajów; rozwijanie kompetencji językowych, technicznych, informatycznych, społecznych, badawczych.

Opis projektu

Elżbieta Warzybok nauczycielka fizyki Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim http://www.gastronomik.gorzow.pl szkoły partnerskie

Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepāja, Łotwa TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, Bayburt, Turcja

Zamierzeniem projektu DIGISCIENCE było znalezienie sposobu na postrzeganie przez naszych uczniów fizyki jako przedmiotu ciekawego i potrzebnego w edukacji, a jednocześnie łatwego do zrozumienia. Połączenie ćwiczeń praktycznych i techniki cyfrowej wydawało się dobrym sposobem na zachęcenie młodzieży do podjęcia pracy badawczej. W pierwszym etapie projektu poznawaliśmy swoje szkoły i miasta, zamieszczając na TwinSpace prezentacje, zdjęcia i linki do stron internetowych. Poprzez e-maile i czat uczniowie dyskutowali o zainteresowaniach, natomiast nauczyciele wymieniali informacje o sposobach nauczania fizyki w swoich krajach oraz możliwościach technicznych pracowni fizycznych. Za pomocą narzędzi Google przeprowadziliśmy ewaluację wstępną online i ustaliliśmy trzy główne metody pracy: animacje, prezentacje, doświadczenia. Następnie wybraliśmy działy fizyki, wokół których zorganizowaliśmy działania projektowe. Były to: materia, dynamika, energia, elektryczność i magnetyzm, światło, fale oraz astronomia. W trakcie burzy mózgów powstały też pomysły na logo naszego projektu, ostatecznie stworzone przy użyciu programu Adobe Photoshop przez stronę polską. Logo strony internetowej stanowi natomiast wspólne dzieło szkół tureckiej i łotewskiej.

Czas trwania projektu

1 rok, 4 miesiące język projektu

angielski

Każdy z uczestników projektu w szkole polskiej mógł wybrać dział fizyki i metodę pracy zgodną z własnymi zainteresowaniami i możliwościami, co zaowocowało ogromnym zaangażowaniem uczniów. Wspaniale było widzieć radość i dumę osób, których prace zostały wyróżnione poprzez umieszczenie na TwinSpace. W drugim etapie pracy tworzono rebusy, krzyżówki, animacje i prezentacje obejmujące wybrane działy fizyki. Ważnymi działaniami były także doświadczenia, do których uczniowie najpierw stworzyli instrukcje i przygotowali zestawy doświadczalne. Wyniki pracy zostały udokumentowane w prezentacjach PowerPoint czy Word, a także w formie animacji oraz filmików przy użyciu programu Adobe Flash. Podczas opisu działań młodzież poznawała techniczny i naukowy język angielski. Uczniowie pracowali na zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych, a także w domach. W związku z uchwaleniem przez Sejm RP roku 2011 Rokiem Jana Heweliusza i Marii Skłodowskiej-Curie polscy uczniowie oddali hołd tym naukowcom. Przy wykorzystaniu narzędzi Office Publisher wykonali kalendarze zawierające informacje i zdjęcia polskich uczonych. Partnerzy projektu zaprezentowali osiągnięcia naukowców swojego kraju.

46


__

Zastosowanie tik

narzędzia Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Publisher; TwinSpace, blog, e-mail; Slideshare, Google Tools, EclipseCrossword, mapa obrotowa nieba, strony astronomiczne; Adobe Flash CS3, Unity3d; Adobe Photoshop, Gimp, Photo Story 3, Movie Maker, MTS HD Converter; aparat cyfrowy; kamera

__ __ __

Strony internetowe

Szkoła łotewska zainteresowała nas pracami inżyniera Friedricha Zandera – pioniera astronautyki, natomiast szkoła turecka postacią fizyka Behrama Kurşunoğlu – badacza cząstek elementarnych. Spośród uczniów ze szkół partnerskich zostali wybrani koordynatorzy projektu, którzy kontaktowali się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej lub czatu. Ustalili oni, że zostanie utworzona strona internetowa służąca do kontaktów dla wszystkich uczestników projektu. Gotowa strona zawiera biblioteczkę prezentującą efekty współpracy, informacje o sposobach promowania projektu, osiągnięcia naszych szkół w ramach działań projektowych oraz komentarze osób odwiedzających. Wszyscy partnerzy, dysponując hasłem i loginem, mogli zamieszczać na niej swoje materiały.

__ __ __

http://digiscience.webnode.com.tr/ http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p34123 http://twinblog.etwinning.net/24895/

Nagrody i wyróżnienia

Krajowe Odznaki Jakości przyznane w Polsce, Turcji, na Łotwie Europejska Odznaka Jakości Nagroda specjalna eTwinning na Łotwie za popularyzowanie nauczania fizyki

Ekscytujące dla uczniów okazało się poznawanie wyników pracy partnerów, które były wyświetlane za pomocą tablicy multimedialnej, a następnie omawiane na lekcjach fizyki w każdym kraju. Możliwość korzystania z materiałów wypracowanych przez rówieśników z zagranicy budziła duże emocje. Młodzież polska rozwiązywała quizy przygotowane przez szkołę turecką lub zadania dotyczące dynamiki zawarte w prezentacjach uczniów z Łotwy. Porównywaliśmy wyniki doświadczalnego badania przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi i szybkości dźwięku w powietrzu. Uczniowie odczytywali również mapy nieba nad Polską, Łotwą i Turcją, korzystając z programów online mapa obrotowa nieba i Heavens Above. Współpracę zakończyliśmy ewaluacją projektu w postaci ankiety zawierającej pytania dotyczące osiągniętych korzyści. W skali 1–5 uczestnicy określili poziom wzrostu umiejętności manualnych, językowych, informatycznych, społecznych, badawczych. Ocenili także stopień przyrostu wiedzy, zrozumienia praw fizyki i zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi. Nauczyciele dodatkowo wzięli pod uwagę umiejętności nauczania fizyki i zarządzania projektem. We wszystkich szkołach większość ocen była wysoka, co oznacza, że cele założone przez nauczycieli-koordynatorów zostały osiągnięte.

47


„„Ekscytujące dla uczniów

okazało się poznawanie wyników pracy partnerów, które były wyświetlane za pomocą tablicy multimedialnej, a następnie omawiane na lekcjach fizyki w każdym kraju.

 ”

Do omawiania zagadnień związanych z ruchem, energią, optyką, materią czy działaniem maszyn i urządzeń wykorzystywaliśmy prezentacje, animacje i filmy partnerów. Najważniejsza we współpracy była wzajemna motywacja: szkoła turecka zachęcała nas do tworzenia animacji, szkoła łotewska natomiast do prac badawczych. Najtrudniejsza okazała się strona techniczna projektu, czyli wykorzystywanie narzędzi TIK. Uczniowie od podstaw poznawali język HTML oraz zasady tworzenia animacji w programie Adobe Flash CS3. Nieodzowna okazała się pomoc nauczyciela informatyki, a także rówieśników ze szkoły tureckiej. Wszyscy zauważyliśmy, że nawet słabe wyposażenie pracowni fizycznych nie stanowi żadnej przeszkody dla rozwinięcia kreatywności i ciekawego nauczania fizyki.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

„„Każdy z uczestników

projektu w szkole polskiej mógł wybrać dział fizyki i metodę pracy zgodną z własnymi zainteresowaniami i możliwościami, co zaowocowało ogromnym zaangażowaniem uczniów.

 ”

48

____ __ __ ____ __

strona internetowa projektu, TwinSpace, Dziennik projektu; prezentacje PowerPoint, filmy i animacje instruktażowe; krzyżówki i rebusy, kalendarze okolicznościowe, instrukcje doświadczeń, ankiety ewaluacyjne; zwiększenie zainteresowania i poziomu wiedzy z fizyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych; wzrost umiejętności manualnych i technicznych; wzrost pewności siebie, poczucia obowiązku i odpowiedzialności; wzrost umiejętności planowania i wnioskowania.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Materiały wypracowane w trakcie realizacji projektu mogą służyć jako pomoc dydaktyczna nie tylko nauczycielom fizyki, ale również uczniom. Zadania projektowe podzielone zostały pod względem stopni trudności i oparte na podstawowym wyposażeniu pracowni fizycznej, dlatego też dostosowane są do poziomu wiedzy każdego ucznia i nie wymagają specjalistycznego sprzętu. Z materiałów korzystać mogą również nauczyciele innych przedmiotów, takich jak informatyka lub język angielski. Są one dostępne na stronie internetowej projektu.


Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie

1.

miejsce w konkursie Maria Skłodowska-Curie

Cele projektu

__ ____ ____

rozbudzenie zainteresowania młodzieży sylwetką polskiej uczonej, jej pracą i osiągnięciami; ukazanie roli substancji promieniotwórczych w różnych dziedzinach życia i nauki; integracja różnych przedmiotów szkolnych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim; poznanie kraju partnera.

Opis projektu Powstanie projektu zostało zainspirowane Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Realizacja przedsięwzięcia stała się okazją do rozbudzenia zainteresowania młodzieży sylwetką polskiej uczonej, jej pracą i osiągnięciami oraz niezwykłymi cechami charakteru, które prowadzą do sukcesu i realizacji marzeń. Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od wypracowania ze szkołą partnerską wspólnego scenariusza realizacji zadań. Nieodzowne okazały się uwagi i pomysły samych uczniów, przekazywane podczas wideokonferencji. Organizowaliśmy je, wykorzystując komunikator Skype i kamerę internetową. Te świetne narzędzia pozwalają nie tylko słyszeć, ale również widzieć partnera. Sprawiało to uczniom wiele radości i służyło budowaniu wyjątkowych relacji. Kontakty te pogłębiały się wraz z systematycznym poznawaniem kraju partnera. Służyły temu nie tylko konkretne lekcje, ale również organizowane przez uczestników projektu wystawy i prezentacje na temat Francji przeznaczone do wglądu wszystkich gimnazjalistów. Multimedialnym prezentacjom często towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak np. degustacja ciastek francuskich, pokaz kankana czy śpiew popularnego kanonu Panie Janie. Zarejestrowane kamerą i aparatem fotograficznym przedsięwzięcia były relacjonowane na TwinSpace i szkolnej stronie projektu.

Stanisława Balonek nauczycielka języka polskiego Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej www.ngim.wlaskowej.net szkoła partnerska

Lycee Maria Deraismes, Paryż, Francja Czas trwania projektu

8 miesięcy język projektu

angielski

Odrębne zadanie stanowiło poznawanie uczonej i jej dokonań. Każda polsko-francuska grupa projektowa opracowywała inny temat: Dzieciństwo Marii Skłodowskiej, Studia, Przybycie do Francji i ślub z Piotrem Curie, Rodzina i praca, Działalność po śmierci męża i działania w czasie wojny, Śmierć i wyróżnienia, Miejsca pamięci jako hołd. Projekt pozwolił uczniom wyjść z sal szkolnych. Francuscy partnerzy odwiedzali np. Instytut Polski, w którym poznawali naszą kulturę, historię, język. Polscy gimnazjaliści wzięli natomiast udział w warsztatach w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie mieli okazję poznać polską noblistkę z nieco innej strony. Do tej pory skupiali się na efektach pracy naukowej wielkiej uczonej oraz jej cechach charakteru i osobowości, które umożliwiały osiągnięcie sukcesów. Teraz mogli uzupełnić portret Marii Skłodowskiej-Curie o te elementy, które ujawniły się w prowadzonym przez nią eksperymencie pedagogicznym. Uczniowie mieli możliwość poznania uroku zaproponowanych przez nią niegdyś zajęć, uczestnicząc w warsztatach pt. Spółdzielnia – Lekcje z Marią Skłodowską-Curie. Wykonywali w ich ramach m.in. doświadczenia pozwalające zrozumieć pojęcie gęstości ciał. 49


__

Zastosowanie tik

czat, e-mail, PowerPoint, Windows Movie Maker, FastStone Photo Resizer, PhotoScape, Word, Excel, PDF Creator, FrontPage, Skype, Facebook

__ __ __ __

Strony internetowe

www.etwinning.wlaskowej.net http://twinblog.etwinning.net/38153 http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p54817 http://www.youtube.com/watch?v =pK9Ce9MmUNo&feature=g-upl

__

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości

W drugiej części zajęć zatytułowanych Z promieniowaniem jądrowym na Ty młodzi uczestnicy zapoznali się z obecnym stanem wiedzy na temat budowy materii, promieniowania i jego wpływu na człowieka. Poruszony został także problem energetyki jądrowej. Uczniowie wyposażeni w licznik Geigera zmierzyli naturalne promieniowanie materiałów, z którymi każdy ma do czynienia na co dzień. W ocenie uczestników były to fantastyczne zajęcia. Uczniowie odkrywali również blaski i cienie promieniotwórczości, przyglądając się jej m.in. w kontekście medycyny. W Powiatowym Szpitalu w Wadowicach spotkali się z odpowiednim lekarzem oraz pacjentami. Pozyskali w ten sposób wiedzę na temat radioterapii. Dowiedzieli się, że dla lekarzy ważnym narzędziem wykorzystującym promieniotwórczość jest scyntygrafia – metoda diagnostyczna, w której stosuje się radioizotopy, czyli promieniotwórcze izotopy pierwiastków chemicznych. Polscy gimnazjaliści odwiedzili również Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nakręcili film i zrobili zdjęcia, które po wstawieniu na TwinSpace dały możliwość rówieśnikom z Francji wirtualnego zwiedzania tego muzeum. Nasi uczniowie zorganizowali również przedstawienie teatralne według własnego pomysłu pt. Życie Marii, które zaprezentowali w szkole. Wiele pozytywnych emocji dostarczyło wszystkim gimnazjalistom spotkanie z „Młodymi chemikami”. Uczestnicy projektu zaprosili swoich kolegów na prezentację prostych doświadczeń chemicznych. Zostały one sfilmowane i opatrzone komentarzem w języku angielskim, dzięki czemu również nasi partnerzy mogli je zrozumieć. Realizacji projektu towarzyszyły w obu partnerskich szkołach liczne konkursy plastyczne, quizy i rozrywki umysłowe (krzyżówki, rebusy). Konkurs plastyczny na portret Marii Skłodowskiej-Curie pozwolił na odkrycie prawdziwych talentów plastycznych. Niesłychane emocje wyzwolił zorganizowany w naszej szkole konkurs matematyczny pt. Z Wieżą Eiffla w tle, obejmujący zadania tematycznie związane z Paryżem. Warto podkreślić, że wszystkie działania uczniowie podejmowali z autentycznym entuzjazmem. Mimo że na początku swój udział w projekcie zadeklarowało osiem osób, to później włączało się w jego realizację prawie 100 proc. naszych gimnazjalistów, gdyż każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

„„To była niewątpliwie

fascynująca przygoda i najbardziej wartościowa z możliwych lekcja, nie tylko geografii, historii, sztuki, ale przede wszystkim lekcja przyjaźni (...).

 ”

50

Najbardziej ekscytującym momentem było spotkanie z partnerami w Paryżu. Szkoła francuska powitała nas gorąco. Na pierwsze spotkanie przybyli: przedstawiciel francuskiego biura eTwinning, dyrektor paryskiego liceum, nauczyciele i uczestnicy projektu. Była to okazja do podsumowania przedsięwzięcia i jego oceny. Przekazaliśmy naszym partnerom pełną dokumentację naszych działań zapisaną na płytach CD i DVD. Przywieźliśmy również do Paryża medal upamiętniający setną rocznicę otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie, przygotowany przez Skarbnicę Narodową. Podczas kolejnych dni w Paryżu spacerowaliśmy szlakami naszej uczonej. Polska grupa odwiedziła dom noblistki, Sorbonę oraz podziwiała wszystkie piękne miejsca, które pokochała Maria. Najważniejszym wydarzeniem była wizyta w paryskim Panteonie w celu złożenia wspólnego hołdu przy grobie polskiej uczonej. Ten symboliczny gest dostarczył wszystkim ogromnych wzruszeń. Trudno podzielić się wszystkimi wrażeniami. To była niewątpliwie fascynująca przygoda i najbardziej wartościowa z możliwych lekcja, nie tylko geografii, historii, sztuki, ale przede wszystkim lekcja przyjaźni, bo – jak napisała koordynatorka z Francji w e-mailu tuż po powrocie Polaków do kraju – coś wielkiego i rzadkiego wydarzyło się między Polską a Francją. Tak, to było bezsprzecznie wielkie święto przyjaźni i wyjątkowe wydarzenie w historii małego gimnazjum z Laskowej.


„„(...) to było bezsprzecznie

wielkie święto przyjaźni i wyjątkowe wydarzenie w historii małego gimnazjum z Laskowej.

 ”

Opracowując kolejne zadania, mogliśmy się wykazać umiejętnością selekcji zebranego materiału, ale również zastosowaniem technologii TIK do jego zaprezentowania. Posługiwaliśmy się kamerą, stosowaliśmy programy do montowania filmu, korzystaliśmy ze skanera, aparatu fotograficznego i programów do obróbki zdjęć, rejestrując działania i na bieżąco informując o nich społeczność szkolną oraz partnerów. Innowacyjność projektu polega na odkrywaniu przez uczniów na każdym kroku, że zdobytą wiedzą można się dzielić w zupełnie inny sposób niż poprzez tradycyjną odpowiedź przy tablicy.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ ____ ____ __

strona www, blog, TwinSpace, publikacje na platformie YouTube; nagrania filmowe, prezentacje multimedialne; prace plastyczne uczniów, scenariusze lekcji i przedstawienia; wzrost wiedzy na temat życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie; wzrost wiedzy na temat Francji; wzbogacenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i nowoczesnymi technologiami informacyjnymi; kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur.

„„Innowacyjność projektu

polega na odkrywaniu przez uczniów na każdym kroku, że zdobytą wiedzą można się dzielić w zupełnie inny sposób niż poprzez tradycyjną odpowiedź przy tablicy.

 ”

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt można zrealizować w każdej szkole. W grupach zadaniowych, przy odpowiednio dobranych tematach prac, można zgromadzić uczniów fascynujących się daną dziedziną nauki (nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne, nowoczesne technologie, sztuka). Ci, których np. interesuje historia, mogą skupić się na epoce, w której żyła Maria Skłodowska-Curie; pasjonaci chemii będą zgłębiać problemy promieniotwórczości; ci zaś, którzy zwykle nie angażują się zbytnio w szkolne życie, chętnie wezmą aparat lub kamerę, by utrwalić działania kolegów. Projekt stwarza więc warunki do zaangażowania wielu uczniów o bardzo różnych zainteresowaniach. Działania można kontynuować i dowolnie rozszerzać. Istnieje jeszcze wiele ciekawych pomysłów wartych realizacji, np. opracowanie banku zadań związanych z promieniotwórczością. 51


Adventure with chemistry

2.

miejsce w konkursie Maria Skłodowska-Curie Cele projektu

____ ____ ____

zainteresowanie dzieci otaczającym światem i zachęcenie do eksperymentowania; zwiększenie zainteresowania chemią, poznanie postaci Marii Skłodowskiej-Curie; nawiązanie współpracy ze szkołą i uniwersytetem; poznanie rówieśników z różnych stron świata oraz ich kultur; zainteresowanie nauką języków obcych; używanie komputera jako narzędzia edukacyjnego dającego satysfakcję z nauki.

Opis projektu

Małgorzata Chwalewska nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie http://www.przedszkole33.com.pl/ szkoła partnerska

przedszkole E.B1/ JI São Bento Valejas, Portugalia Czas trwania projektu

6 miesięcy język projektu

angielski

„„Przedszkolaki z otwartymi

ustami obserwowały pokaz wybuchu wulkanu oraz tworzyły «pastę do zębów dla słonia» (...)

 ”

Do realizacji projektu zaprosiłam nauczycielkę z Portugalii, z którą współpracowałam wcześniej. Tym razem chciałyśmy przeprowadzić działania otwierające dzieci na eksperymentowanie skupione wokół czterech żywiołów. Rok 2011 był Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, więc postanowiłyśmy, że właśnie polska noblistka stanie się przewodnikiem przedszkolaków w odkrywaniu świata przyrody. Podczas pierwszych zajęć dzieci przywitała na ekranie komputera mała Marysia Skłodowska, animowana postać powołana do życia w programie Voki, która opowiadała im, jak niezwykle fascynujący jest otaczający świat. Mała chemiczka przekazała przedszkolakom zadania do wykonania, w ramach których przeprowadzano doświadczenia i eksperymenty związane z wodą, powietrzem, ogniem i ziemią. Oba partnerskie przedszkola miały do wykonania jednakowe aktywności związane z żywiołami (zadania na temat każdego z nich realizowano przez miesiąc), zaś relacje z ich przebiegu sukcesywnie umieszczane były na blogu. Po wykonaniu tych działań dzieci odpowiadały wirtualnej przewodniczce na pytania quizu. Gdy grupa uzyskała odpowiednią liczbę punktów, otrzymywała odznakę – jeden z czterech elementów puzzli odpowiadający kolejnemu żywiołowi. Po ułożeniu wszystkich fragmentów układanki dzieci kolorowały wydrukowane prace. Najmłodsi byli szczególnie zainteresowani przeprowadzaniem samodzielnych doświadczeń. Ich ulubionymi eksperymentami okazały się te związane z żywiołem ziemi, a mianowicie sianie i obserwacja wzrostu roślin. Polskie przedszkolaki zasiały między innymi rzeżuchę, której ewolucję od nasionka do rośliny obserwowały, tworząc fotograficzny dziennik. Wyrośnięta rzeżucha okazała się znakomitym dodatkiem do kanapek. Dzieci z Portugalii posiały fasolę i również przyglądały się jej wzrostowi. Inne ciekawe eksperymenty dotyczyły wody. Mali uczestnicy zastanawiali się między innymi, dlaczego ryba nie tonie. Doświadczenia z użyciem balonów i szklanych kulek wykazały, że żywioł wody jest bezpośrednio związany z żywiołem powietrza, gdyż od zawartości gazu w danym obiekcie zależy, czy będzie się on utrzymywał na powierzchni wody. Zagadka ryby została rozwiązana! Dzieci zafrapowało również pytanie, dlaczego skoro metal tonie, statki zbudowane z niego utrzymują się na wodzie. Wirtualna Marysia dorosła i ponownie przedstawiła się dzieciom już jako naukowiec Maria Skłodowska-Curie, by zachęcić je do znalezienia w Internecie informacji o sobie.

52


__

Zastosowanie tik

czat, e-mail, Gimp, Photo Story 3, Photobucket, Prezi, Skype, Voki, Paint

__ __

Strony internetowe

http://www.fourelementsinkinder garten.blogspot.com http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p42661/welcome

__

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości w Polsce i Portugalii

Po zebraniu wiadomości nastąpiła wymiana materiałów i spostrzeżeń pomiędzy placówkami partnerskimi. Przedszkolaki z Polski uczestniczyły także w pokazie chemicznym oraz miały okazję samodzielnie eksperymentować w pracowni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzieci mieszały różnorodne substancje ze sobą, doprowadzając do zmiany ich barwy, po czym „zapisywały” swoje obserwacje z doświadczeń, kolorując kredkami specjalne karty pracy. W pracowni dowiedziały się, że chemia jest trochę jak magia – np. po spryskaniu czystych kartek tajemniczym płynem pojawiał się na nich kolorowy, u każdego inny, rysunek. Przedszkolaki z otwartymi ustami obserwowały pokaz wybuchu wulkanu oraz tworzyły „pastę do zębów dla słonia” – po połączeniu dwóch substancji z probówki wydostała się ogromna ilość gęstej piany. Dzieci przekonały się również, że kiedy wybucha jakaś substancja, jest wyczuwalna w powietrzu, ponieważ wytwarza się gaz. Po wyjściu z pracowni co chwila słyszałam wypowiadane z entuzjazmem komentarze: Będę chemikiem.

„„Dzieci mieszały różnorodne

substancje ze sobą, doprowadzając do zmiany ich barwy, po czym «zapisywały» swoje obserwacje z doświadczeń, kolorując kredkami specjalne karty pracy.

 ”

Do naszego przedszkola zostali zaproszeni chemicy, którzy przedstawili między innymi działanie helu na struny głosowe oraz zmianę właściwości ciał (balonik, kwiatek) po włożeniu ich do ciekłego azotu. Na zakończenie pokazu każde dziecko wkładało do tajemniczej puszki białą karteczkę, a wtedy pojawiała się na niej pieczątka. Przedszkolaki były pod wrażeniem tego doświadczenia i opowiadały później w domach, że czarowały. Dzieci odwiedziły również Centrum Języka Portugalskiego Comes w Lublinie, gdzie brały udział w darmowych lekcjach językowych, oglądały prezentacje o Portugalii oraz spotkały się ze studentem z Lizbony uczestniczącym w programie Erasmus. Chociaż na początku były nieco onieśmielone nowym miejscem i spotkaniem z obcokrajowcem, to po odśpiewaniu ulubionej piosenki przełamały pierwsze lody i rozpoczęły zabawę ruchową. Największą radość sprawiło przedszkolakom odgrywanie scenek w języku portugalskim. Nauczyły się dzięki nim, w jaki sposób należy się przedstawić, jak spytać o czyjeś imię oraz jak powiedzieć Cześć w obcym języku.

53


„„Przedszkolaki były

pod wrażeniem tego doświadczenia i opowiadały później w domach, że «czarowały».

 ”

Najmłodsi mieli też okazję sprawdzić swoje nowe umiejętności porozumiewania się w języku portugalskim podczas wideokonferencji z przedszkolem z Lizbony za pośrednictwem Skype’a. Dzieci przedstawiły się po portugalsku i odśpiewały wraz z kolegami piosenkę Tiru liru lo. Zaprezentowały sobie nawzajem również kilka eksperymentów online. Nasza grupa zrobiła „wybuchową pianę” z sody oczyszczonej, zaś grupa z Portugalii pokazała nam doświadczenia ze zmieniającym kolor sokiem z kapusty. Dzieci prezentowały swoje rysunki i machały do siebie. Były zachwycone wspólnymi zajęciami i wcale nie chciały się rozstawać. Podczas realizacji projektu nasi podopieczni uczyli się wysyłać e-maile zawierające między innymi fotografie prezentujące miejsca związane z Marią Skłodowską-Curie. Nie ograniczaliśmy się jednak jedynie do wirtualnego kontaktu z partnerem za pośrednictwem bloga czy poczty elektronicznej, ale wymienialiśmy się także własnoręcznie ilustrowanymi książeczkami w języku angielskim o bohaterce naszego projektu, które wysyłaliśmy tradycyjną pocztą.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ __ ____ ____

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu

„„Najmłodsi mieli też okazję

sprawdzić swoje nowe umiejętności porozumiewania się w języku portugalskim podczas wideokonferencji z przedszkolem z Lizbony za pośrednictwem Skype’a.

 ”

54

materiały do zajęć dydaktycznych, opisy eksperymentów i inscenizacji; gazetka dotyczącą noblistki, zorganizowanie kącika małego chemika w przedszkolu; poznanie życiorysu Marii Skłodowskiej-Curie, zainteresowanie dzieci chemią i eksperymentami; współpraca z Centrum Języka Portugalskiego Comes w Lublinie; nawiązanie międzynarodowych przyjaźni; nabycie umiejętności obsługi aparatu fotograficznego, kamery, poczty elektronicznej; zdobycie wiedzy na temat nowych form nauczania, np. uczenie się poprzez wzajemną wymianę doświadczeń.

Chęć poznawania świata wpisana jest w wiek przedszkolny. Dzieci najchętniej uczą się o tym, czego mogą dotknąć, co mogą zbadać, zobaczyć na własne oczy. Uwielbiają eksperymentować, dlatego też nauka na tym etapie powinna być wzbogacona o tę aktywność. Stworzona wirtualnie postać Marysi Skłodowskiej dodatkowo zachęciła przedszkolaków do poznawania świata oraz uświadomiła im, że wielcy, znani ludzie też kiedyś byli dziećmi, a dzięki pracy każdy może osiągać życiowe Noble. Materiały potrzebne do realizacji tego projektu dostępne są na naszym blogu i mogą być wykorzystywane przez każdą placówkę, zarówno przedszkolną, jak i szkolną.


Japan

2.

miejsce w konkursie eTwinning w szkolnej bibliotece 2012

Cele projektu

____ ____ __

poznanie i zaprezentowanie innym kultury i wybranych tradycji Japonii; poznanie podstawowych zwrotów w języku japońskim; poszerzenie zdolności językowych; nauka japońskiej sztuki składania papieru – origami; rozwój umiejętności pracy z komputerem.

opis projektu Uczniowie z polskiej szkoły zainteresowani Japonią zaproponowali ten właśnie temat projektu. Nauczyciele z Hiszpanii i Bułgarii zgodzili się na jego realizację. Współpraca rozpoczęła się od przygotowania przez uczniów z poszczególnych szkół prezentacji o sobie w języku angielskim i wymiany danych poprzez e-mail. Po zapoznaniu się nadszedł czas na przygotowanie listy proponowanych działań w trakcie burzy mózgów i wybór najciekawszych pomysłów do realizacji. Zorganizowaliśmy m.in. Japoński Happening Kulinarny, podczas którego uczniowie przygotowywali tradycyjne japońskie potrawy i przekąski. Wśród nich znalazły się dango – małe kuleczki z ryżu oraz pocky – japońska wersja doskonale znanych w Polsce słonych paluszków. Odwiedzenie sal lekcyjnych przez uczniów przebranych w tradycyjne japońskie kimona i poczęstowanie „japońskim lunchem” wywołało nie lada poruszenie i zaskoczenie wśród społeczności naszej szkoły. Działaniem, które okazało się równie emocjonujące dla uczniów, było Spotkanie z hashi – jak jeść japońskimi pałeczkami? Podczas tego wydarzenia młodzież szkolna nauczyła się używać japońskich pałeczek, po raz pierwszy trzymanych w dłoniach przez większość. Próby przeniesienia tak małych porcji jedzenia jak pojedyncze płatki śniadaniowe czy uprażone ziarna kukurydzy budziły wśród uczestników ogromne emocje, zaś każda porażka kończyła się salwą serdecznego śmiechu. Przy realizacji projektu nie zabrakło także czasu na aktywność artystyczną w postaci składania papieru „po japońsku”, czyli słynnego origami. Jeden z naszych uczniów okazał się mistrzem w tej sztuce, toteż właśnie on wcielił się w rolę nauczyciela, wykazując się niezwykłą cierpliwością. Szkolił nie tylko swoich kolegów, ale również grupę uczniów z Ukrainy odwiedzających naszą szkołę. Efektem tej współpracy były piękne żurawie wykonane przez młodzież pod okiem „nauczyciela”. W działanie włączyli się również gimnazjaliści z Hiszpanii, publikując zdjęcia efektów swojej pracy na wspólnym blogu. Uczniowie naszej szkoły zaszczepili też pasję składania orgiami u dzieci z miejskiego przedszkola, ucząc je podstaw sztuki na poziomie dostosowanym do ich wieku.

Katarzyna Chojnacka nauczycielka bibliotekarka Gimnazjum nr 1 w Zawierciu http://g1zawiercie.pl/ szkoły partnerskie

IES Maestro Juan de Avila, Ciudad Real, Hiszpania SOU "Panayot Volov", Shumen, Bułgaria Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Generała Jerzego Ziętka, Dąbrowa Górnicza, Polska Czas trwania projektu

rok szkolny język projektu

angielski

Tworzenie dwujęzycznego (angielsko-japońskiego) kalendarza także pozwoliło na wykazanie się działaniami artystycznymi podczas pracy przy komputerze, bo każdy miesiąc prezentowany był przez inną grafikę i podpis po angielsku. Odbył się także

55


__

Zastosowanie tik

TwinSpace, e-mail, Facebook, PowerPoint, Irfanview, FREE Hi-Q Recorder, blog, aparat fotograficzny, Issuu, Picasa, WORD, GIMP

__ __ __ __

Strony internetowe

http://g1zawiercie.pl/biblioteka/ japan.html http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p54838/welcome http://crazyaboutjapan2011.blogspot. com/ http://g1zawiercie.pl/biblioteka/ wydarzenia.html

__

konkurs wiedzy o niezwykle popularnym wśród uczniów japońskim anime Naruto. Zadanie wzbudziło wiele emocji, wyzwalając ducha rywalizacji.

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości

Najciekawszym momentem podczas trwania projektu była sesja fotograficzna, w którą włożyliśmy mnóstwo pracy, przygotowując japońskie makijaże, fryzury i stroje dla dwóch uczennic i ucznia. W ciągu godziny zamienili się oni w gejsze i samuraja. Kolejne dwie godziny trwała sesja fotograficzna, której efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Początkowo współpraca ze szkołami partnerskimi przebiegała wzorowo, szczególnie biorąc pod uwagę szkołę z Hiszpanii, która chętnie podjęła się realizacji projektu. Partnerzy z Bułgarii nagrywali natomiast krótkie filmy z realizacji zadań, które umieszczali na blogu. Kontakt e-mailowy – podstawowa forma naszej współpracy – był częsty i dość regularny. Z czasem jednak uległ on osłabieniu. Współpraca ze szkołą z Dąbrowy Górniczej układała się wzorcowo – porozumiewaliśmy się zarówno wirtualnie, jak również poprzez spotkania „w realu”. Młodzież z tej placówki wybrała się do japońskiej restauracji Origami Project, w której profesjonalni kucharze uczyli nastolatków przygotowywania sushi. Własnoręczne zrobienie sushi okazało się nie lada wyzwaniem i wspaniałą zabawą. Młodym kucharzom towarzyszyła lokalna telewizja „Tom”. Podczas drugiego pobytu w tej restauracji uczniowie z Dąbrowy Górniczej i Zawiercia uczyli się już wspólnie robić sushi. Młodzi uczestnicy projektu niezwykle aktywnie uczestniczyli we wszystkich realizowanych zadaniach. To oni podpowiadali, w jaki sposób zorganizować dane działanie, żeby było ciekawie i aby skorzystało na tym więcej osób w szkole, a nie tylko grupa projektowa. Młodzież zapoznała kolegów i koleżanki z wybranymi aspektami tej jakże egzotycznej dla nas kultury. Podczas trwania projektu stosowane były metody aktywizujące i oparte na praktycznej działalności uczniów. Ogromną zaletą tego sposobu pracy jest naturalna aktywność młodzieży, która czuła się bezpośrednio odpowiedzialna za swoją pracę i chętnie realizowała kolejne zadania. Mimo przeprowadzenia wielu akcji jeden rok szkolny to zdecydowanie za mało, by wyczerpać tematy związane z Japonią.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ ____ __

galeria zdjęć, blog projektu, teksty umieszczone na stronie szkoły i biblioteki; wspólnie wykonany kalendarz, prezentacja PowerPoint o grupie projektowej; gazetka ścienna dokumentująca zrealizowane działania; poszerzenie wiedzy o historii i kulturze Japonii, poznanie tradycji oraz różnic kulturowych i religijnych; uatrakcyjnienie prowadzenia zajęć poprzez wykorzystanie różnych mediów.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt ten idealnie nadaje się do rozszerzania i kontynuowania. Można go bez problemu zrealizować w innej szkole. Potrzebni są tylko uczniowie chętni poznać japońską tradycję, kulturę, sztukę itp. Mimo że w grupie bezpośrednio zajmującej się projektem było pięcioro uczestników, w działania angażowano całą szkołę, gdyż każdy uczeń mógł przyjść na organizowane spotkania. Ponadto, realizacja projektu może również wyjść poza szkołę poprzez wykorzystanie różnego rodzaju spotkań czy konferencji lub zaproszenie do współpracy młodszych dzieci czy gości z zagranicy. 56


Grandparent's experience in love: grandchildren

1.

miejsce w konkursie Wnukowie i Dziadkowie 2012

Cele projektu

__ ____ ____ __

podkreślenie roli rodziny w życiu dziecka i kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; zainteresowanie nauką języków obcych i doskonalenie sprawności językowych; doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się TIK i zastosowanie ich w celach edukacyjnych; rozwijanie zdolności artystycznych; łączenie przedmiotowych treści wynikających z programów nauczania z tematem realizowanego projektu; rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej.

opis projektu Poprzez realizację projektu Grandparent's experience in love: grandchildren chcieliśmy pokazać, że ludzie starsi pełnią wobec wnuków funkcje opiekuńczo-wychowawcze, spędzają z nimi niejednokrotnie więcej czasu niż rodzice, są też związani z najmłodszym pokoleniem silną więzią uczuciową. W takiej atmosferze przekazują własne wartości kulturowe i kształtują wzory postępowania. Bycie dziadkami jest zatem jednocześnie ogromną radością, ale też wiąże się z ogromną pracą. Nasz projekt koncentruje się na relacjach najmłodszego pokolenia z najstarszym, podkreślając, jakim skarbem dla wnuków są ich dziadkowie. Wspólnie ze szkołami partnerskimi wypracowaliśmy plan działania. Wszystkie strony projektu bardzo intensywnie angażowały się w każde zaplanowane zadanie – nauczyciele oraz uczniowie tworzyli materiały, aby móc zaprezentować je na stronach projektu. Nieoceniony jest wkład samych dziadków, którzy dzielili się z koordynatorami swoimi pomysłami i doświadczeniem. Nasza aktywność rozpoczęła się od przygotowania przez najmłodszych prezentacji na temat swojego kraju. Następnie wykonano ilustrowany słownik języka angielskiego i ojczystego, obejmujący słowa związane z tematem projektu: babcia, dziadek, wnuki itd. Następnie spośród prac plastycznych przedszkolaków, ilustrujących tytuł naszego przedsięwzięcia, wybraliśmy logo projektu. Stał się nim rysunek z Bułgarii wyłoniony w drodze głosowania na wspólnym blogu. Dzieci ze szkół partnerskich stworzyły wzruszającą listę 25 powodów miłości dziadków do wnuków i wnuków do dziadków, dzięki której nauczyły się, że owe powody są uniwersalne, niezależne od miejsca zamieszkania. Rozwijając zdolności literackie naszych podopiecznych, poprosiliśmy ich o stworzenie książki z wierszami własnego autorstwa. Tematyka dzieł małych poetów dotyczyła oczywiście ich dziadków, którym dedykowano prace.

Anna Urbasik nauczycielka wychowania przedszkolnego Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju www.pp17.webd.pl szkoły partnerskie

Istituto Comprensivo Lagonegro, Lagonegro, Włochy ODZ 13, Varna, Bułgaria 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Veria, Grecja Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Daugavpils novads, Łotwa GRADINITA NR.44 PP-PS, Constanta, Rumunia Czas trwania projektu

4 miesiące język projektu

angielski

57


__

Zastosowanie tik

e-mail, Facebook, YouTube, PowerPoint, Picture Trail, Kizoa, Smilebox, ImageShack, Freemake Video Conventer, Flash Slideshow Maker, TwinSpace, Photoshop, Acrobat Reader, EasyPhotoFrame, Blogspot, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa

__ __

Strony internetowe

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p70796 http://mybestgrandparents.blogspot. com/

__

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości

„„Najlepszym wynikiem

naszego projektu jest jednak miłość i cierpliwość, jaką dziadkowie okazują dzieciom i przywiązanie, jakie dzieci wykazują w stosunku do swoich dziadków.

 ”

Zdolności muzyczne dzieci rozwijane były poprzez naukę piosenki dla babci i dziadka. Przedszkolaki zaśpiewały utwór przed kamerą, aby rówieśnicy z zagranicy mogli go odsłuchać z załączonego na stronie internetowej pliku. Dzieci uczestniczyły w zajęciach tylko z babciami oraz tylko z dziadkami. Podczas tych pierwszych gotowano potrawy typowe dla danego kraju, przysmaki, które babcie szykują dla wnuków. Wynikiem tej współpracy stała się książka pt. European Grandmother’s Cookbook zawierająca przepisy dań wykonanych podczas realizacji zadania. Aktywność wnukowie – dziadkowie zakładała tworzenie wspólnych budowli z klocków, jak również udział w rozmaitych dwuosobowych grach. Nie zabrakło również zabaw z obydwojgiem dziadków. Ciekawym działaniem podczas realizacji projektu było Wspólne czytanie z babcią i dziadkiem angażujące starszych w prezentowanie literatury młodszym, za co dzieci podziękowały przygotowując przedstawienie. Wydarzenie to zostało nagrane na wideo i wstawione na stronę projektu. Projekt przyczynił się m.in. do wspomagania rozwoju mowy dzieci. Dzięki niemu mówiły płynnie i zrozumiale w swym ojczystym języku, jak również uczyły się wymowy słów w języku obcym. Założeniem projektu było też wychowanie przez sztukę – dziecko stało się zarówno widzem, jak i twórcą projektów artystycznych (nagrywanie filmów, udział w przedstawieniach, oglądanie produktów pracy kolegów z partnerskich krajów). Wychowanie przez sztukę to także muzyka, śpiew, pląsy i taniec: przedszkolaki tańczyły ze swymi dziadkami, śpiewały piosenki, ale także słuchały utworów wykonywanych przez kolegów w obcych językach. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawę stało się istotnym punktem naszego przedsięwzięcia: najmłodsi bawili się z dziadkami, ale też oglądali zabawy dzieci z innych krajów, poznając nowe rodzaje gier. W ramach projektu wspieraliśmy również wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: dzieci bawiły się z osobami bliskimi, potrafiły zaprezentować swój kraj i miasto, zapoznawały się z wyglądem map i flag, a także ciekawych miejsc w innych krajach partnerskich.

58


W wyniku prac nad projektem nastąpiła duża integracja grupy (rodziców, dziadków, dzieci i nauczyciela). Tematyka realizowanych działań sprawiła, że cieszyły się one dużym zaangażowaniem zarówno dziadków jak i dzieci. Ponadto mali uczestnicy poczuli się dumni z seniorów oraz dzięki wspólnemu tworzeniu publikacji internetowej zauważyli rzeczywisty postęp pracy. Najlepszym wynikiem naszego projektu jest jednak miłość i cierpliwość, jaką dziadkowie okazują dzieciom i przywiązanie, jakie dzieci wykazują w stosunku do swoich dziadków.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

__ ____ ____ ____ ____

„„W wyniku prac nad

projektem nastąpiła duża integracja grupy (rodziców, dziadków, dzieci i nauczyciela).

słownik wielojęzyczny, książka kucharska, wspólna książka z wierszami dzieci dla babć i dziadków; lista 25 powodów, dla których babcie i dziadkowie kochają wnuki, a wnuki dziadków; nagrania piosenek, strona internetowa projektu; wzrost znajomości TIK; poszerzenie wiedzy o innych krajach i poznanie możliwości spędzania czasu z dziadkami; aktywny udział dziadków w życiu przedszkola/szkoły; wzbogacenie doświadczenia edukacyjnego dzieci o nowe formy pozyskiwania wiedzy; rozwój umiejętności językowych, w tym posługiwanie się językiem angielskim; wykształcenie właściwych postaw społecznych poprzez poznanie i właściwe używanie zwrotów grzecznościowych, ukształtowanie postawy szacunku wobec osób dorosłych i starszych, wzrost kreatywności.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu W przedszkolu umieszczono tablicę informacyjną projektu, dzięki której dzieci, rodzice i dziadkowie mieli możliwość poznania podstawowych faktów oraz tradycji kulturowych krajów partnerskich. Ponadto mogli zaznajomić się z realizowanym projektem poprzez korzystanie ze strony internetowej. Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli z placówek przedszkolnych na terenie miasta, ze względu na promocję działań na stronie internetowej przedszkola. Tematyka przedsięwzięcia i jego rezultaty wskazują, że można je kontynuować bądź też przeprowadzić w innej szkole, tak w kraju, jak i za granicą.

59


Grand Kids' Grandparents

2.

miejsce w konkursie Wnukowie i Dziadkowie 2012 Cele projektu

______

nawiązanie dialogu międzypokoleniowego i wzmacnianie więzi rodzinnych; odkrywanie rodzinnych historii; współpraca z rówieśnikami ze szkoły brytyjskiej i doskonalenie umiejętności językowych.

opis projektu

Beata Lenartowicz nauczycielka języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim http://www.szkola5-bielsk.pl/ szkoła partnerska

Newburgh Primary School, Warwick, Wielka Brytania Czas trwania projektu

projekt aktywny, rozpoczęty w listopadzie 2011 r. język projektu

angielski

Pracę w ramach projektu rozpoczęliśmy od zorganizowania platformy TwinSpace, która stanowiła główną płaszczyznę współpracy oraz miejsce do gromadzenia powstałych materiałów. Następnie zaprosiliśmy do udziału w działaniach naszych kluczowych uczestników: babcie i dziadków. Najważniejszym efektem naszych działań był e-book – fantastycznie ilustrowany tomik poezji wykonany przez uczniów. Tematem zarówno rysunków, jak i wierszy byli oczywiście dziadkowie. W ramach działań projektowych dziadkowie dzielili się ze swoimi wnukami zdjęciami i opowieściami z młodości, pokazywali zabawki z dzieciństwa, zdjęcia itp. Dzieci były zaskoczone zmianami oraz postępem technologicznym, jaki nastąpił przez okres pięćdziesięciu lat. Było to szczególnie widoczne w prezentacjach, ukazujących miasto zamieszkania uczestników oczami dziadków i wnuków. Zgromadzone przez dziadków zdjęcia z młodości połączono z fotografiami dzieci, które zrobiono dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wykonywane były stare zdjęcia. Zestawienie to ukazało obraz zmian zarówno miasta, jak i mody, obyczajów na przełomie pięćdziesięciolecia. Wśród tych międzypokoleniowych porównań znalazło się również zadanie polegające na opowiadaniu o swoim hobby. Dzięki niemu okazało się, że babcia ucznia z Warwick kolekcjonuje skamieliny, co bardzo zaciekawiło wszystkie dzieci i doprowadziło do stworzenia swoich własnych skamielin z plasteliny i gipsu przez uczniów. Zostały one następnie zaprezentowane na filmikach i opublikowane na blogu oraz w serwisie YouTube. Młodzi uczestnicy zajęli się również wytwarzaniem ozdób wielkanocnych z gliny. Glina była materiałem niezwykle popularnym w dzieciństwie dziadków, podczas gdy młodsze pokolenie trzymało ją w dłoniach po raz pierwszy przy realizacji zadania. Seniorzy pełnili rolę nauczycieli rzeźbienia w glinie. Do najciekawszych zadań trzeba zaliczyć tworzenie opowiadania, którego głównymi bohaterami byli „przybrani dziadkowie” – maskotki Polonica i Britainos. Dzieci z obu krajów dopisywały kolejne części historyjki o tej polsko-brytyjskiej parze. Najlepszą motywacją do układania kolejnych przygód okazały się lalki bohaterów wręczone dzieciom. Polonica i Britainos byli goszczeni przez swoje „wnuki” w Polsce i Wielkiej Brytanii. Maskotki uczestniczyły w zajęciach szkolnych, pomagając uczniom w nauce, brały udział w działaniach pozaszkolnych np. podczas zorganizowanej specjalnie dla

60


__

Zastosowanie tik

e-mail, PowerPoint, WMM, PS3, Voki, e-book, Bixbook, Blabberize, Zimmertwins, Makebeliefsomix, Puzzlemaker, Picturetrail, Proprofs, Slideshare

__ __

Strony internetowe

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p63714/welcome http://www.slideshare.net/ beatusest2

nich wycieczki krajoznawczej po mieście. Polonica i Britainos odwiedzali uczniów kolejno w ich domach, gdzie dzieci obmyślały coraz to bardziej kreatywne aktywności z ich udziałem, rejestrując je przy pomocy zdjęć oraz filmów.

__

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości

Partnerzy projektu chcieli również wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka, okazało się jednak, że z powodu różnic kulturowych jest to niemożliwe. Dzień Babci i Dziadka obchodzi się w Polsce kolejno 21 i 22 stycznia, podczas gdy brytyjskie święto Grandparents’ Day obchodzi się w pierwszą niedzielę października, dlatego też każda z placówek zmuszona była osobno celebrować ten dzień. Obie szkoły pracowały bardzo intensywnie. Wyszukiwaliśmy zagadnienia do wspólnej realizacji (np. tomik poezji napisany przez dzieci polskie i brytyjskie i opublikowany jako e-book czy też bajka opowiedziana przez babcię z Wielkiej Brytanii, zilustrowana przez polskich uczniów). Porównywaliśmy przepisy kulinarne babć oraz zwierzęta, jakie posiadali dziadkowie, ucząc się podobieństw i różnic w tradycjach i obyczajach krajów partnerskich. Kontakt między szkołami odbywał się poprzez pocztę, zarówno elektroniczną, jak i tradycyjną. Dzieci z obu placówek ceniły także tablicę interaktywną, która umożliwia naukę poprzez zabawę oraz ułatwia komunikację między krajami. W pracy nad projektem wykorzystaliśmy wiele nowych narzędzi internetowych do tworzenia i publikowania wierszy, opowiadań, historyjek, komiksów (e-book, Bixbook, Zimmertwins, Makebeliefsomix). Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się programy umożliwiające tworzenie wypowiedzi w języku angielskim – Blabberize i Voki. Uczniowie mieli okazję zredagować wypowiedź, a następnie przeanalizować ją pod względem językowym, by była zrozumiała dla odbiorcy.

„„Często pojawiało się

wzruszenie, a nawet łzy radości. Dziadkowie czuli się bardzo ważnymi i potrzebnymi osobami. Niekiedy ich wypowiedzi miały charakter bardzo osobisty, innym razem humorystyczny czy pouczający.

 ”

Zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie bardzo entuzjastycznie włączyli się we wszystkie działania. Zgłaszali też własne propozycje i realizowali je w ciekawy sposób. Dzieci z klas młodszych chętnie przygotowywały, a następnie układały puzzle online, wykonywały portrety i projekty domów dla dziadków czy prezentacje multimedialne. Starsi uczniowie przeprowadzali wywiady z dziadkami, kręcili filmy, przygotowywali materiały interaktywne.

61


Godne podkreślenia są ogromny entuzjazm i zaangażowanie dziadków, którzy włączyli się do projektu. Z nieukrywaną radością spotykali się z wnukami i ich przyjaciółmi, by udzielić wywiadu, opowiedzieć o swoim dzieciństwie, nauczyć dzieci niejednokrotnie zapomnianych już zabaw czy umiejętności. Często pojawiało się wzruszenie, a nawet łzy radości. Dziadkowie czuli się bardzo ważnymi i potrzebnymi osobami. Niekiedy ich wypowiedzi miały charakter bardzo osobisty, innym razem humorystyczny czy pouczający.

„„Najważniejszym efektem

naszych działań był e-book – fantastycznie ilustrowany tomik poezji wykonany przez uczniów. Tematem zarówno rysunków, jak i wierszy byli dziadkowie.

 ”

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ __ __ __ ____

liczne filmy, prezentacje PowerPoint, zdjęcia, prace plastyczne; scenariusz spotkania z dziadkami z okazji Dnia Babci, koncerty muzyczne; materiały dydaktyczne: teksty z lukami, zadania matematyczne, ćwiczenia z języka angielskiego; wzrost wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych, własnych korzeni rodzinnych, historii naszego miasta; wzrost umiejętności językowych – wzbogacony zasób słownictwa czynnego i biernego, wzrost umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, redagowania pism użytkowych (listów, e-maili); szacunek do ludzi starszych, wzmocnienie więzi z nimi; poszanowanie pracy własnej i innych osób, poprawa umiejętności pracy w grupie.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Rezultaty projektu, czyli materiały wypracowane i opublikowane na TwinSpace mogą być wykorzystywane na wielu etapach kształcenia, poczynając od przedszkola, na szkole ponadgimnazjalnej kończąc. Obejmują one treści z różnych dziedzin: historii, matematyki, sztuki, muzyki, języka angielskiego, techniki itp. Każda kolejna zakładka na TwinSpace projektu dostarcza nowe tematy i propozycje zadań dla ucznia, które mogą być wykonane na lekcji lub w domu przy udziale dziadków, rodziców lub kolegów. Zawarte materiały w postaci filmów, prezentacji, e-booków stanowić będą wspaniały materiał dydaktyczny, a quizy, krzyżówki, teksty z lukami pomogą sprawdzić zdobytą wiedzę. Większość tych ćwiczeń ma charakter interaktywny, dlatego też dzieci chętnie z nich korzystają, bawiąc się i ucząc jednocześnie.

62


Dziennikarstwo bez granic

1.

miejsce w Konkursie europejskim eTwinning

Cele projektu

____ ____ ____ ____

stworzenie wspólnego magazynu online; pobudzanie krytycznego myślenia i wyrażania sprecyzowanych poglądów; nauka formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów; rozwijanie inwencji twórczej i intelektualnej ciekawości; rozwijanie zdolności społecznych i międzykulturowych; zdobywanie wiedzy o innych krajach europejskich; poszerzanie wiedzy z języka angielskiego; rozwijanie umiejętności jak najszerszego wykorzystywania TIK.

Opis projektu Tematyka projektu stanowiła naturalne rozwinięcie tematu związanego ze zrealizowanym szkolnym projektem Comeniusa, który koncentrował się na społeczno-dziennikarskiej pracy uczniów i nauczycieli. Współpraca ze szkołami zagranicznymi została nawiązana poprzez platformę eTwinning. Sprawna realizacja zadań projektowych wymagała przedstawienia uczniom platformy TwinSpace i potrzebnych narzędzi TIK. Ustaliliśmy również zadania do wykonania. Pierwszym z nich było tak zwane Who am I, who are you – ice breaking activity, czyli zadanie służące wzajemnemu poznaniu się. Przygotowano prezentacje o uczniach. Były to opisy, zdjęcia lub nagrane wypowiedzi młodzieży. Materiały te stanowiły ciekawy rodzaj współpracy, ponieważ umożliwiały interakcję uczestników w postaci komentarzy, z czego młodzież chętnie korzystała. Następnie wyodrębniono dwanaście międzynarodowych zespołów – w ramach każdego z nich działały trzy podgrupy reprezentujące każdą ze szkół partnerskich. Realizacja projektu odbywała się od tej pory właśnie w oparciu o tę strukturę. Drużyny wybierały tematy oraz przygotowywały pytania do dyskusji. Zagadnienia te były wysyłane do kolegów z międzynarodowego zespołu. Praca opierała się na wymianie ról – uczniowie zadawali pytania oraz odpowiadali na te wymyślane przez kolegów ze szkół partnerskich, co pozwoliło na poznanie zdania wszystkich stron na dany temat. Odpowiedzi zostały nagrane i wstawione w formie plików MP3 na TwinSpace. Uzyskane opinie uczestników stanowiły bazę do napisania artykułów, w których wybrane zagadnienie przedstawiono z punktu widzenia nastolatków z różnych krajów. Gotowe prace wstawiono na TwinSpace przy wykorzystaniu narzędzia Wiki, zaś koledzy zostali zaproszeni do ich przeczytania i dodania ewentualnych komentarzy czy poprawek. Zredagowane artykuły trafiły w końcu w ręce nauczycieli, którzy pomagali w ostatecznym umieszczeniu ich w gotowym e-magazynie. Nasza publikacja została zatytułowana „Dziennikarstwo bez granic” i stanowi powód do dumy zarówno dla nauczycieli-koordynatorów, jak i uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi przebiegała w sposób płynny, z równym podziałem ról, wynikającym z indywidualnych zdolności i umiejętności nauczycieli. Również uczniowie angażowali się w działania projektowe w równym stopniu. Pochwała należy się szczególnie polskiej młodzieży nie tylko za profesjonalne podejście do tematu i ogromną mobilizację, ale również za dużą wyobraźnię co do tematyki, metod

Lucyna Nocoń-Kobiór nauczycielka języka angielskiego Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie III LO/GP nr 2 www.zs1pszczyna.pl szkoły partnerskie

Lycee Marguerite Yourcenar, Morangis, Francja Grupul Scolar ‘Dr Mihai Ciuca’, Savenia, Rumunia Czas trwania projektu

5 miesięcy język projektu

angielski

„„Szczególnie ekscytującym

i niezapomnianym momentem było dla nas zwycięstwo w europejskim Konkursie eTwinning, w ramach którego pojechaliśmy na obóz w Turcji.

 ”

63


__

Zastosowanie tik

TwinSpace, wiki, forum, blog, czat, Microsoft Word, Adobe Reader, Voicethread, Issuu, e-mail, Skype, dyktafon, mikrofon, aparat cyfrowy

__ __

Strony internetowe

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p41236 http://issuu.com/ccoatanea/docs/emagazine-rwb

__ __

Nagrody i wyróżnienia

Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości

i środków wyrażania siebie i swoich poglądów. Używanie języka angielskiego stało się elementem koniecznym we współpracy, dzięki czemu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe (pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie) podczas komunikacji z kolegami z innych krajów. Nauka języka dzięki temu kontekstowi przybiera rozmaite, często odmienne od tradycyjnych sposoby, stawiając na natychmiastowe wykorzystanie wiedzy w praktyce. Nauczyciele i uczniowie wykorzystywali regularnie platformę TwinSpace do wzajemnej komunikacji i współpracy. Używali panelu dyskusyjnego, forum, bloga i wymieniali e-maile, aby porozumiewać się ze sobą oraz by dzielić się poglądami w zakresie poszczególnych tematów. Za pomocą Kącika uczniowskiego na TwinSpace młodzież przesyłała do siebie wiadomości i uwagi oraz dzieliła się materiałami, a także komunikowała na forum. Nagrywała również pliki MP3 i korzystała z aplikacji internetowej Voicethread, aby umożliwić większą liczbę interakcji głosowo-tekstowo-wizualnych. Co więcej, uczniowie doskonalili swoje umiejętności w wykorzystywaniu specjalnych narzędzi i oprogramowania do pisania i redagowania tekstów, a także tworzenia prezentacji. Nauczyciele używali Pokoju nauczycielskiego do wymiany materiałów i komunikacji na poszczególnych etapach projektu, a także wykorzystali program Adobe w celu stworzenia komputerowej i drukowanej wersji magazynu. Za pomocą multimedialnego narzędzia Issuu opracowali multimedialne wydanie magazynu online, w którym można znaleźć zbiór zredagowanych artykułów. Szczególnie ekscytującym i niezapomnianym momentem było dla nas zwycięstwo w europejskim Konkursie eTwinning, w ramach którego pojechaliśmy na obóz w Turcji. Wyjazd ten pozwolił naszym uczniom zamienić wirtualne znajomości na trwałe przyjaźnie w świecie rzeczywistym.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

____ ____ ____ __ ____

strona projektu TwinSpace i wersja online magazynu, prezentacje Prezi i PowerPoint; artykuły pisane przez uczniów, teksty na temat projektu w prasie i Internecie; rozwój społeczny uczniów w ramach obywatelstwa europejskiego; zaangażowanie w projekt, dzielenie się rolami i obowiązkami; poprawa metod nauczania; rozwój nowatorskiej metodologii i skutecznego wykorzystania TIK; efektywne wykorzystanie rozmaitych umiejętności językowych, zmotywowanie młodzieży do dalszej nauki języka obcego; wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości; nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczniami, zmiana tradycyjnych ról w klasie, podziału nauczyciel – uczeń.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą wykorzystywać magazyn jako autentyczny, oryginalny materiał w procesie nauczania EFL oraz w realizacji podstawy programowej, szczególnie w celu zajmowania się rozmaitymi kwestiami wielokulturowymi. Projekt może być łatwo rozszerzony przez kolejne wydania e-magazynu i zamianę go w regularną publikację. Możliwe jest również wydanie go w formie narzędzia Wiki, co umożliwiłoby interakcję z twórcami poprzez opcję dodawanie komentarzy.

64


Opisy projektów: Nauczyciele koordynatorzy projektów Koncepcja: Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Redaktor wiodący: Ewa Raińska-Nowak Współpraca redakcyjna: Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Barbara Milewska, Gracjana Więckowska, Dominika Zawilska Korekta: Agnieszka Pawłowiec i Weronika Walasek Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Anita Wasik Druk: Top Druk Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa www.frse.org.pl www.etwinning.pl Nakład: 6 000 egz. isbn 978-83-62634-71-2 Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu eTwinning. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej treść. W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez nauczycieli koordynatorów projektów eTwinning. Publikacja bezpłatna Warszawa 2012


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.+48 22 46 31Â 400 fax +48 22 46 31 030 etwinning@frse.org.pl www.etwinning.pl www.frse.org.pl

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2012  

Opis zwycięskich projektów.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you