Page 1

Wij leveren nieuwe en hoogwaardige bat t erijen voor lapt op, lage prijs, snelle verzending, de best e service.

Hallo , We lko m o p o nze sit e ďź

Home

Acer

Asus

Apple

Dell

HP/Compaq

Sony

Lenovo/IBM

Toshiba

Fujit su

Samsung

Ho me >> HP/Co mpaq Lapto p Accu'S >> hp co m paq busine ss no t e bo o k 6 9 10 p Bat t e rij,Adapt e r

HP Compaq Business Notebook 6910p Batterij Wanneer u alt ijd t evreden met geweest met uw accu, dan is HP/Compaq bat t erij de juist e keuze.Deze originele HP/Compaq accu is volledig ident iek aan uw oorspronkelijke bat t erij.30 dagen niet goed, geld t erug garant ie. Capaciteit

Voltage

Kleur

Gewicht

Af metingen

Conditie

4400mAh

10.80 V

Black

271.6 g

203.60 x 53.60 x 20.40 mm

Nieuw

Koop tegen de beste prijs! Reizigersbeo o rdelingen: List Price:

EUR 63.45

Inclusief btwexclusief transpo rt To tal Price:

EUR 50.02

Quantity: Brand Ik ben o nline Chatten Nu

HP Compaq Business Notebook 6910p Batterij

Nieuwe

hp co m paq busine ss no t e bo o k 6 9 10 p Accu HP HP HP HP

Pavilio n Pavilio n Pavilio n Pavilio n

Z D7 188US Accu Z D7 19 8CL Accu Z D7 20 0 Accu Z D7 30 0 Accu

HP HP HP HP HP

Pavilio n Z D7 9 0 0 Accu Co m paq NX9 5 0 0 Accu 5 0 0 Accu 5 20 Accu 4 20 Accu

HP 4 21 Accu PDFmyURL.com


Wanneer u alt ijd t evreden met geweest met uw accu, dan is HP/Compaq bat t erij de juist e keuze.Deze originele HP/Compaq accu is volledig ident iek aan uw oorspronkelijke bat t erij.30 dagen niet goed, geld t erug garant ie. Capaciteit

Voltage

Kleur

Gewicht

Af metingen

Conditie

7200mAh

10.80 V

Black

271.6 g

203.60 x 53.60 x 20.40 mm

Nieuw

Koop tegen de beste prijs! Reizigersbeo o rdelingen: List Price:

EUR 78.57

Inclusief btwexclusief transpo rt To tal Price:

EUR 61.94

HP 4 21 Accu HP 4 25 Accu Co m paq Pre sario CQ20 Accu HP Co m paq 2230 s Accu HP 4 4 10 t Mo bile T hin Clie nt Accu HP Pro Bo o k 4 4 0 5 Accu HP Pro Bo o k 4 4 0 5 s Accu HP HP HP HP

Pro Bo o k 4 4 0 6 Accu Pro Bo o k 4 4 0 6 s Accu Pro Bo o k 4 4 10 s Accu Pro Bo o k 4 4 11 Accu

HP Pro Bo o k 4 4 11s Accu HP Mini 5 10 3 Accu

Quantity:

Ik ben o nline Chatten Nu

HP Compaq Business Notebook 6910p adapter HP Co mpaq Business No tebo o k 6 9 10 pLapto p AC Adapter vo o r uw MSI lapto p. Vo o rzien van 12 maanden garantie. Het netsno er (stro o msno er) vo o r

Pro duct:

List Price: EUR52.33 Inclusief btwexclusief transpo rt Nu vo o r:

EUR34.56

deze adapter kunt u o nder specificaties aan uw bestelling to evo egen.

Lapto p Adapter,charger,o plader

Quantity:

PDFmyURL.com


Ik ben o nline Chatten Nu

HP Co mpaq Business No tebo o k 6 9 10 p charger

Hot Sell Batterij

Li-Ion,14.4V, 4800mAH~4800mAh Le no vo T hinkPad X20 0 t bat t e rij Le no vo T hinkPad X20 0 bat t e rij

Li-Ion,7.2V, 4400mAH~10400mAh

Li-Ion,11.1V, 3600mAH~3600mAh

HP Pavilio n t x25 0 0 t bat t e rij HP Elit e Bo o k 27 30 p bat t e rij HP Pavilio n t x26 0 0 bat t e rij HP Co m paq 27 10 p bat t e rij

Li-Ion,14.4V, 4800mAH~4800mAh

Li-Ion,10.8V, 5200mAH~7800mAh

Li-Ion,10.8 5200mAH~104

HP 5 10 bat t e rij HP 5 30 bat t e rij

HP COMPAQ 85 10 p bat t e rij HP COMPAQ 85 10 w bat t e rij

To shiba Te cra M3 To shiba Te cra M5

Compatible met de volgende partnummers : HP Compaq 360482-001 ,HP Compaq 360483-001 ,HP Compaq 360483-003 ,HP Compaq 360483-004 ,HP Compaq 360484-001 ,HP Compaq 364602001 ,HP Compaq 365750-001 ,HP Compaq 365750-003 ,HP Compaq 365750-004 ,HP Compaq 367457-001 ,HP Compaq 372772-001 ,HP Compaq 382553-001 ,HP Compaq 383220-001 ,HP Compaq 385843-001 ,HP Compaq 385895-001 ,HP Compaq 393549-001 ,HP Compaq 393652-001 ,HP Compaq 395790-001 ,HP Compaq 395790-003 ,HP Compaq 395790-132 ,HP Compaq 395790-163 ,HP Compaq 395791-001 ,HP Compaq 395791-002 ,HP Compaq 395791-003 ,HP Compaq 395791-132 ,HP Compaq 395791-142 ,HP Compaq 395791-251 ,HP Compaq 395791-261 ,HP Compaq 395791-

661 ,HP Compaq 395791-741 ,HP Compaq 396751-001 ,HP Compaq 397809-001 ,HP Compaq 397809-003 ,HP Compaq 397809-242 ,HP Compaq 398650-001 ,HP Compaq 398680-001 ,HP Compaq 398854-001 ,HP Compaq 398874-001 ,HP Compaq 408545-001 ,HP Compaq 408545-141 ,HP Compaq 408545-142 ,HP Compaq 408545-241 ,HP Compaq 408545-261 ,HP Compaq 408545-262 ,HP Compaq 408545-621 ,HP Compaq 408545-721 PDFmyURL.com


,HP Compaq 408545-741 ,HP Compaq 408545-761 ,HP Compaq 409357-001 ,HP Compaq 409357-002 ,HP Compaq 415306-001 ,HP Compaq 418867-

001 ,HP Compaq 418871-001 ,HP Compaq 443884-001 ,HP Compaq 443885-001 ,HP Compaq 446398-001 ,HP Compaq 446399-001 ,HP Compaq 983C2280F ,HP Compaq DAK100520-01F200L ,HP Compaq EQ441AV ,HP Compaq HST NN-DB05 ,HP Compaq HST NN-DB16 ,HP Compaq HST NN-DB28 ,HP Compaq HST NN-FB05 ,HP Compaq HST NN-FB18 ,HP Compaq HST NN-IB05 ,HP Compaq HST NN-IB08 ,HP Compaq HST NN-IB16 ,HP Compaq

HST NN-IB18 ,HP Compaq HST NN-IB28 ,HP Compaq HST NN-LB05 ,HP Compaq HST NN-LB08 ,HP Compaq HST NN-MB05 ,HP Compaq HST NN-UB05 ,HP Compaq HST NN-UB18 ,HP Compaq HST NN-XB11 ,HP Compaq HST NN-XB18 ,HP Compaq HST NN-XB28 ,HP Compaq PB994 ,HP Compaq PB994A ,HP Compaq PB994ET ,HP Compaq PQ457AV ,

Compatible met de volgende models: HP Compaq Business Notebook 6510b ,HP Compaq Business Notebook 6515b ,HP Compaq Business Notebook 6710b ,HP Compaq Business Notebook 6710s ,HP Compaq Business Notebook 6715b ,HP Compaq Business Notebook 6715s ,HP Compaq Business Notebook 6910p ,HP Compaq Business Notebook nc6100 ,HP Compaq Business Notebook nc6105 ,HP Compaq Business Notebook nc6110 ,HP Compaq Business Notebook nc6115 ,HP Compaq Business Notebook nc6120 ,HP Compaq Business Notebook nc6140 ,HP Compaq Business Notebook nc6200 ,HP Compaq Business

Notebook nc6220 ,HP Compaq Business Notebook nc6230 ,HP Compaq Business Notebook nc6300 ,HP Compaq Business Notebook nc6320 ,HP Compaq Business Notebook nc6400 ,HP Compaq Business Notebook nx5100 ,HP Compaq Business Notebook nx6100 ,HP Compaq Business Notebook nx6105 ,HP Compaq Business Notebook nx6110 ,HP Compaq Business Notebook nx6115 ,HP Compaq Business Notebook nx6120 ,HP Compaq Business Notebook nx6125 ,HP Compaq Business Notebook nx6130 ,HP Compaq Business Notebook nx6140 ,HP Compaq Business Notebook nx6300 ,HP Compaq Business Notebook nx6310 ,HP Compaq Business Notebook nx6315 ,HP Compaq Business Notebook nx6320 ,HP Compaq Business Notebook nx6325 ,HP Compaq Business Notebook nx6330 ,

gedetailleerde beschrijving: Brand nieuwe ho o gwaardige vervangende lapto p accu die zijn vervaardigd o m te vo ldo en aan de specificaties van de o riginele merk fabrikant en uitgebreide runtime bieden zo nder 'memo ry effect', dus u kunt o p elk mo ment o pladen. Lapto p AC-adapter vo o r zal je po wer-up van uw lapto p o p kanto o r, zakenreizen o f vakanties te helpen.

Omschrijving: pcaccu.co m biedt inmiddels lapto paccu's vo o r meer dan 6 0 0 0 verschillende lapto pmo dellen. Nieuwe lapto pmo dellen wo rden razendsnel o ntwikkeld en o p de markt gebracht, PDFmyURL.com


pcaccu.co m biedt inmiddels lapto paccu's vo o r meer dan 6 0 0 0 verschillende lapto pmo dellen. Nieuwe lapto pmo dellen wo rden razendsnel o ntwikkeld en o p de markt gebracht, wekelijks ko men er o p de markt en zo o o k nieuwe accu's in de Pc accu sho p.

Tips voor gebruik van laptop batterij : Welko m bij pcaccu.co m, o p deze pagina vind u verschillende HP Co m paq Busine ss No t e bo o k 6 9 10 p Lapt o p Bat t e rij Pro blemen naar gelang uw zo ekresultaat. We vermelden al deze pro ducten die in o nze o nline sho p beschikbaar zijn. U kunt o m het even welk pro duct kiezen en deze nu ko pen. pcaccu.co m biedt u de laatste en co o lste ko o pwaar tegen een zeer interessante gro o thandelsprijs aan. We waarbo rgen dat al o nze go ederen van to pkwaliteit zijn. Onze website vo o rziet in extreem gedetailleerde info rmatie o ver de pro ducten zo dat u een ratio nele beslissing kunt maken. Het is niet langer slechts een dro o m vo o r u o m vandaag HP Co m paq Busine ss No t e bo o k 6 9 10 p Lapt o p Accu Pro blemen vo o r een lage prijs te ko pen. Het is nu mo gelijk o m uw dro o m hier te laten uitko men. Al o nze pro ducten werden vo o r uw gemak zo rgvuldig uitgeko zen. Wil u hier alle gemak ervaren? Waaro m niet meer paginaÂĄÂŻs bro wsen en er uw favo riet uitpikken? Op alle do o r o ns geleverde pro ducten geven wij standaard 1 jaar garantie De pro ducten die wij verko pen hebben in de meeste gevallen een langere fabrieksgarantie van 1 jaar De to tale garantietermijn wo rdt bij elk artikel o p de pro ductpagina vermeld De garantietermijn vo o r o riginele pro ducten bedraagt altijd 1 jaar garantie Gaat uw pro duct binnen de fabrieksgarantietermijn kapo t dan helpen wij u graag bij het claimen van de garantie bij de fabrikant Wij zullen dan de vo lledige garantieafhandeling vo o r u uit handen nemen Is het pro duct binnen ,1 jaar na aanko o p defect dan berekenen wij uiteraard geen ko sten! Neem bij een defect pro duct altijd direct co ntact o p met o nze klantenservice via de mail o p Service@pcaccu.co m Dit e-mail adres Let o p: de garantiesticker (Warranty Vo id) dient no g aanwezig zijn o p het geleverde pro duct indien u aanspraak wilt maken o p de garantie. Indien u deze "Warranty Vo id" garantiesticker van het pro duct verwijdert vervalt het recht o p garantie! Verwijder daaro m o o k geen enkele (barco de)sticker van de do o r u geko chte (lapto p) accu! Deze "Warranty Vo id" garantiestickers wo rden vaak gebruikt o p lapto p accu's. 6 . A.u.b. aangeven o f u een nieuw pro duct wenst te o ntvangen o f dat u uw geld reto ur wilt o ntvangen. In geval van geld reto ur o o k graag uw rekeninggegevens vermelden. Let o p: - Ongefrankeerde zendingen o f zendingen o nder rembo urs wo rden no o it in o ntvangst geno men. -service@pcaccu.co m is niet verantwo o rdelijk vo o r het vermist raken van reto ur gestuurde pakketten. Verstuur een pakket dan o o k bij vo o rkeur verzekerd o f met handtekening o ntvangst zo dat het pakket te traceren is. Ove r o ns

Ve rze nde n

Re t o ure n

Waarde bo n FAQ

se rvice @ pcaccu.co m

co pyright 19 9 7-20 12 pcaccu.co m Inc,All rights reserved. pcaccu.co m

PDFmyURL.com

http://www.pcaccu.com/hp-compaq-business-notebook-6910p.html  

Wanneer u altijd tevreden met geweest met uw accu, dan is HP/Compaq batterij de juiste keuze.Deze originele HP/Compaq accu is volledig ident...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you