Page 1

2010

Årsberättelse


LEDARE Utvecklingen av Företagsinkubatorn har fortsatt och vi är på rätt väg! Vi arbetar ständigt på att utveckla och förbättra oss för att leva upp till vårt uppdrag – att bidra till den regionala tillväxten.

”Det finns människor i Dalarna med fantastiska idéer som bara väntar på att nå en internationell marknad” Stefan Holgersson

Vad är en företagsinkubator? En inkubator kan liknas vid en kuvös. Därifrån får man näring, värme och stöd för att överleva och växa. På samma sätt fungerar Företagsinkubatorn där målet är att stödja människor och företag med tidiga idéer. Vår ambition är att det härifrån ska skapas bärkraftiga tillväxtföretag med bas i Dalarna och med en potential att växa både lokalt, regionalt som nationellt och internationellt. Syftet med Företagsinkubatorn är att på ett konkret sätt stödja idégenerering från såväl näringsliv, högskola som offentlig sektor samt ge kraftfull och effektiv affärsutveckling så att fler bärkraftiga tillväxtföretag genereras i regionen. Vår vision är att vara Sveriges ledande inkubator utifrån våra regionala förutsättningar men också Dalarnas samordnade inkubator och det självklara valet för utveckling av tillväxt företag i regionen. Visionen kan tyckas ambitiös men vi måste spänna bågen för att vara trovärdiga i vårt uppdrag och samtidigt attrahera idebärare, entreprenörer, partners och finansiärer till vår verksamhet. Genom att spänna bågen drivs vi till att ständigt utveckla vår verksamhet på samma sätt som våra företag måste brinna för sina ideer och driva sin utveckling för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. Idejakt för att säkra inflöde Under året har vi utvärderat 227 idéer från hela Dalarna. Vi samarbetar här med våra 37 idejaktspartners. Ideerna kommer från hela regionen med ett ursprung från näringslivet, offentliga sektorn samt universitet/högskola. Vi ser det omfattande ideflödet som ett uttryck för att Företagsinkubatorn har en roll i regionen och att varumärket och verksamheten etablerats. Ur ideflödet har 35 idéer/företag antagits till vår förinkubator, Business Start, varav 12 sökt vidare och antagits till Företagsinkubatorn. Säkra tillgång till kompetens och nätverk Vi har under året byggt vidare på tjänsteutbudet till inkubatorföretagen där vi idag kan erbjuda ett omfattande utbud av erbjudanden och kvalificerade tjänster genom våra kompetenta affärscoacher, specialister och kunskapspartners. Säkra tillgång till kapital Under året har vi även aktivt arbetat för att säkra tillgång till kapital för våra inkubatorföretag. Tillgången till finansiärer i tidiga skeden är begränsade i Sverige. Vi har därför arbetat både inom och utanför landets gränser för att hitta möjliga finansiärer till våra företag. Glädjande nog har flera inkubatorföretag attraherat finansiering till sina verksamheter. Såväl bidrag, som lån

2

samt offentligt och privat ägarkapital har skjutits till. Glädjande har även varit den återkoppling som getts från olika finansiärer vilka pekat på att inkubatorföretag har större möjlighet att få in kapital än om de varit utanför vår verksamhet. Sex år av utveckling

År 2005–2010

Utvärderade ideer

1178

Etablerade företag

80

Attraherat såddkapital

58

Registrerade patent

15

Omsättning (prognos)

200

Anställda (prognos)

500

Försäljning Under året har vi ökat insatserna för att stärka inkubatorföretagens förmåga att sälja bl a genom att utbilda och träna företagen i försäljning och att ”göra affärer”. Fokus för inkubatorns verksamhet ligger alltid på att få fram säljbara produkter och tjänster i företagen. Genom att verkligen utmana företagen att så snabbt som möjligt göra affärer kan vi även bidra till att man får bättre förutsättningar att finansiera sin tillväxt. Gamecubator och Labmiljöer Ett tillväxtområde i regionen finns inom spel och spelutveckling. Vi har en av landets ledande utbildningar för spelutvecklare i Falun. I anslutning till utbildningen har vi etablerat en särskild lab miljö, en sk Gamecubator. Vi kan tillhandahålla attraktiva lokaler, närhet till specialistkompetens, hårdvara, mjukvara/licenser och teknologi. Vår ambition är att etablera liknande miljöer inom flera områden i regionen. Vi har idag flera företag inom gaming i inkubatorn samt att två tidigare inkubatorföretag sk alumni- företag nu är ute på en internationell marknad. Vi har under året vidareutvecklat samarbetat med Högskolan Dalarna för att säkerställa tillgång till ytterligare labmiljöer samt ökat inflöde av forskningsrelaterade idéer. Nu blickar vi framåt… Vi som arbetar i Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator har förmånen att arbeta med en av de mest stimulerande uppdrag man kan tänka sig, åtminstone om man brinner för att se företag och människor växa och uppnå sina drömmar och mål. Vi kommer att fortsätta göra vad vi kan för att leva upp till vårt uppdrag och vår vision. I årsberättelsen kan du läsa mer om entreprenörerna och deras företag. Ni kommer att se en variation av affärsidéer, samtliga med nationell och flera med internationell tillväxtpotential.

Stefan Holgersson Verksamhetsledare

3


Inledning Företagsinkubatorn stödjer företag som vill utveckla idéer till att bli starka tillväxtföretag som är etablerade i Dalarna. Vi söker ständigt innovatörer och entreprenörer som har viljan och drivkraften att bygga företag och som har framtidens storsäljande idé på gång. Inkubatorn erbjuder en dynamisk process som utvecklar människor, affärer och företag. Vi tillhandahåller kunskap om företagande, finansieringshjälp, kommersiella och tekniska nätverk samt kontorsmiljöer med tillhörande service. Inkubatorprocessen består av tre steg; Business Start, Business Lab och Business Accelerator. Har du en idé eller uppfinning som du tror på? Har du ett företag som bygger på spännande teknik eller kunskap? Då ska du kontakta oss. Vårt inkubatorprogram ger dig extra fart framåt.

Innehåll Ledare.................................................................... 03

Alumni................................................................... 22

Inledning.. ............................................................ 05

Utvecklingsprojekt...................................... 23

Inkubatorprocessen................................... 07

Partners och ledning................................ 24

Business Lab.................................................... 08

Finansiering..................................................... 25

Business Accelerator................................ 18

English Summary....................................... 26

FÖRETAGSINKUBATOR

Kontaktpersoner

Post Stiftelsen Teknikdalen, Box 760, 781 27 Borlänge Besök Forskargatan 3, Teknikdalen, Borlänge Tel: 0243-734 00 E-post: stiftelsen@teknikdalen.se www.teknikdalen.se

Inkubatorföretaget Makeoverbook och deras grundare Malin Björk och Charlotte Svedberg.

4

Stefan Holgersson Verksamhetsledare 070-587 02 27 stefan.holgersson@teknikdalen.se Helén Gustafsson Ansvarig Idéjakt & Business start 070-731 30 00 helen.gustafsson@teknikdalen.se Jörgen Steen Ansvarig Business Lab & affärscoach 0243-734 31, 070-522 71 58 jorgen.steen@teknikdalen.se

5


Inkubatorföretaget Quick Save Rescue Equipment och deras grundare Åsa Magnusson.

Inkubator processen Företagsinkubatorn har regionens uppdrag att identifiera och stödja entreprenörer att starta och utveckla tillväxtföretag. Vi är till för människor som har en affärsidé, vill starta eller utveckla ett företag och gå från idé till en nationell och internationell marknad. SAMVERKAN I HELA DALARNA FÖR FLERA TILLVÄXTFÖRETAG För att inkubatorn ska bli framgångsrik krävs ett stort idéflöde och en effektiv gallringsprocess, för att fånga upp de idéer och entreprenörer som har störst potential. Det kan vara entreprenörer, uppfinnare och innovatörer som kan komma från privata näringslivet, offentlig verksamhet eller högskola.

Vi har nästan 40 så kallade idéjaktpartners som hjälper oss i sökandet efter företagsamma människor med nya affärsidéer. De fångar upp och förmedlar kontakter, som efter rådgivning förs vidare till Företagsinkubatorn. Idéjaktpartners är dalakommunernas näringslivskontor, Nyföretagarcentrum, ALMI, Högskolan Dalarna, SSAB, Trafikverket, Stora Enso, Ericsson Network Technologies, banker, revisorer, kluster, nätverk, innovationssystem som Triple Steelix, ITSdalarna, High Voltage Valley och NLE (Studenternas NäringsLivsEnhet). Inkubatorprocessen är indelad i tre steg: (se bilden nedan) Business Start, Business Lab samt Business Accelerator. VÅR VISION Sveriges ledande inkubator utifrån våra regionala förutsättningar samt Dalarnas samordnade inkubator och det självklara valet för utveckling av tillväxtföretag i regionen.

FÖRETAGSINKUBATOR Kompletterande resurser/kompetens - Affärscoacher - Specialister - Kunskapspartners

IDÉJAKT

Sådd- & riskkapital

Labmiljöer

- Finansiärer - Investerare

BUSINESS START

BUSINESS LAB

BUSINESS ACCELERATOR

”Utveckla dina idéer till en affärsplan”

”Starta, kom igång med ditt företag”

”När ditt företag ska växa nationellt och internationellt”

ALUMNI ”När ditt företag gjort exit och fortsätter växa”

Följande samarbetspartners stödjer Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator

6

7


BUSINESS LAB

BUSINESS LAB

Luktfria miljöer genom ny innovation

Inkubatorföretaget Sushi Lovers Scandinavia AB och deras grundare Stefan Nätz.

Nose Option Att jobba i miljöer som är mer eller mindre illaluktande kan vara ett stort problem. Detta har företaget Kommitment tagit fasta på och startade utvecklingen av en helt ny produkt under namnet Nose Option som ett projekt i det befintliga företaget. – Vi är just nu i patentstadiet, förklarar Susanna Bergstrand, en av grundarna. Vi kan därför inte berätta så mycket om själva produkten just nu. Tanken är att den ska underlätta arbetet i illaluktande miljöer. Vi har nyligen skissat fram en första prototyp, fortsätter Susanna. Det som varit svårast för oss är att hitta verktygsmakare, eftersom den speciella utformningen varit lite av ett hinder. Nu har vi äntligen hittat en leverantör i Jönköping som ritar om designen något, för att kunna göra ett bra verktyg. Nästa utmaning är att hitta en effektiv produktion så att affärsidén håller och blir lönsam. – Eftersom produkten kräver hög produktionseffektivitet så kommer troligen produktionen att ligga i Sverige, gärna i Dalarna. Den här resan har hittills varit spännande och tålamodskrävande. Om allt går bra med att ta fram en prototyp i rätt material och form så har vi vår första provserie klar, inom kort avslutar Susanna Bergstrand.

Business Lab Business Lab är öppet för alla affärsidéer som har tillväxtpotential på en nationell – gärna internationell – marknad. Här vidareutvecklar företaget sin affärsplan, undersöker marknaden, sätter ihop ett fungerande team samt tar fram genomförande- och finansieringsplaner. En kvalificerad och erfaren affärscoach, med rätt profil i förhållande till företagets behov, coachar företaget genom Business Lab. I Business Lab byggs och utvecklas företaget, ofta från en enskild firma till aktiebolag, och gör sin produkt eller tjänst säljbar.

8

Antagningskriterier

Företag i Business Lab

1. En skalbar, gärna unik, affärs- idé med internationell tillväxt potential. 2. En entreprenör eller team med kompetens, nätverk, ambition och drivkraft att bygga ett framgångsrikt tillväxtföretag. 3. Minst en person arbetar halvtid i företaget. 4. Ett registrerat företag. 5. En väl utvecklad affärsplan. 6. En resultatbudget. 7. Presentation av affärsidé och företag (inför beslutsgrupp).

• Nose Option, Säter • Dala tekniska AB/Quick Save Rescue Equipment, Falun • Ewen Miljökonsult/ Eli Nord, Falun • AE Interactive Studios, Falun • Solar Solution i Gagnef AB, Gagnef • Positiv Förlag AB, Gagnef • Foptec AB, Falun • Trendgraph AB, Säter • Makeoverbook Europe AB, Falun • NiCe Party, Falun • WP2P Dalarna HB, Borlänge

• Superior Metals Sweden AB, Hägersten/Falun • Falu Fors/ Falu Vildvattenpark AB, Falun • Sushi Lovers Scandinavia AB, Borlänge • EnaGo AB, Falun • Deadbug, Falun • Maximilia System AB, Avesta • Vitamedic Sweden HB, Ludvika

Omsättning: 0 Säte: Säter Antal anställda: 3 Grundare: Susanna Bergstrand, Anders Proos, Per Börjegren Business coach: Carin Nises

Livräddning med säker utrustning Dala Tekniska AB / Quick Save Rescue Equipment www.qsave.se

Dala Tekniska AB har varumärkesskyddat Quick Save Rescue Equipment. Företaget satsar på att ta fram nya typer av livräddningsutrustningar. Patentet godkändes i november 2010 och kommer att kompletteras med en PCT-ansökan. Det unika med utrustningarna är att de bidrar till att rädda människor inte bara vid ytan, utan även under vattenytan. I hela världen omkommer två personer varje minut och i Sverige drunknar en person var tredje dag och år. Detta gör att ett behov av användarvänliga livräddningsprodukter finns. Kunderna är professionella dykare, ytbärgare och båtförare inom räddningstjänst, sjöräddning samt yrkeskunniga livräddare, men behovet finns även för andra konsumenter som vistas vid vattnet. – Vi vill förmedla hur oerhört farligt och svårt det kan vara att rädda en annan människa i vatten och hur viktigt det är att ha rätt säkerhetsutrustning med sig ut på sjön, säger Åsa Magnusson, grundare av bolaget.

Sjöräddningssällskapet och Svenska Livräddningssällskapet har testat företagets prototyper och bidragit med mycket värdefull feedback. I dagarna kommer även produkt nummer två att finnas ute för tester. – Vi fick förbättra tekniken något, men nu ska det bli riktigt bra vilket gör att vi nu kan komma ut med två produkter samtidigt. Vår målsättning och vision är att bli ledande aktör inom Norden inom detta segment, berättar Åsa Magnusson.

Omsättning: 240 000 kr Säte: Falun Antal anställda: 1 Grundare: Åsa Magnusson Business coach: Anders Granbom

9


BUSINESS LAB

BUSINESS LAB

Traditionella arbetskläder med nya idéer

Kvalitetstidning för barn

Ewen Miljökonsult AB

Positiv Förlag AB

Går det att hitta på en ny, innovativ idé när det gäller något så traditionellt som arbetskläder? Svaret är naturligtvis ja. Elisabeth Nordenberg startade företaget Ewen Miljökonsult 2008 och arbetar till vardags som konsult inom miljöteknik. Parallellt med arbetet som konsult utvecklar Elisabeth en kollektion arbetskläder. Arbetet med kollektionen initierades 2007 då hon blev tilldelad en mentor under ett års tid. Fokus under året lades på en marknadsanalys i syfte att få svar på frågan om det finns en marknad för den tilltänkta produkten. Svaret blev positivt och Elisabeth deltar nu i inkubatorns Business Lab, där hon med stöd av sin affärscoach, gått vidare med utveckling av produkten. Första provkollektionen anlände före årsskiftet 2010/2011 varpå tilltänkta användare ska utvärdera resultatet.

Positiv Förlag ger ut en helt ny serietidning för barn i åldrarna 4–10 år med syfte att inspirera, berätta och utveckla. Fokus ligger på innehåll och kvalitet. Denna månadstidningen görs i samarbete med ett 20-tal frilansande illustratörer, barnboksförfattare, serieskapare, journalister och pedagoger. Barnen får följa tivoligänget på olika upptåg runt om i Sverige med direktör Bibi i spetsen. Därtill brokiga gästserier, kluriga pyssel och spännande faktasidor. Tidningen säljs idag hos flertalet Ica-butiker och som prenumeration. – Vi ville göra något riktigt bra för en målgrupp som vi tycker är bortglömda, säger Jennie Warg. Med ett genomtänkt innehåll vill vi bli ett vettigt alternativ i tidningshyllan. Tidningen har funnits sedan april 2009. Vi har även gett ut första delen av fem av ”Loranga, Masarin och Dartanjang” i nytecknad seriekostym av Sara Olausson.

www.positivforlag.se

Omsättning: ca 2 Mkr Säte: Falun Antal anställda: 2 Grundare: Elisabeth Nordenberg Business coach: Sverker Bergström

Omslag på serietidningen Tivoli, nr 2 2009.

www.ewen.se

Omsättning: 1,5 Mkr Säte: Gagnef Antal anställda: 2 Grundare: Jennie Warg och Camilla Nyman Business coach: Mikael Rosén

Spännande datorspel med interaktivitet Unika egenskaper i ny legering

AE Interactive Studios AB www.aeis.se

Företaget AE Interactive Studios AB som utvecklar datorspel startades i slutet av 2008 av Patrik Hillerström. Efter studier vid datorspelsutbildningen Playground Squad bestämde sig Patrik för att starta eget istället för att praktisera på ett befintligt företag. Det har han inte ångrat. – Det här är bland det roligaste jag gjort och det börjar gå riktigt bra, berättar Patrik Hillesrström. Vi har färdigställt vår första produkt som lanserades i december 2010. Det är ett tufft jobb med många långa nätter och jag hoppas att samarbetet mellan oss, vår publisher och säljportal kommer att fortsätta. Eftersom utvecklingstiden för ett spel är lång är det viktigt att ha en unik ide, vara först med den samt få hjälp med finansieringen. Målgruppen är i första hand barn och ungdomar – de stora konsumenterna av datorspel – men företaget har även planer på att lansera spel för vuxna. Patrik berättar att fördelen med att vara ett litet företag är att när företaget får en idé kan man producera vad som helst

10

så länge man har kapital som räcker under utvecklingstiden. Det finns ingen stor ägare i bakgrunden som bestämmer vad som är ”inne” just nu. Naturligtvis är det ett risktagande eftersom produktionstiden av ett spel är lång, men framtiden känns otroligt spännande och positiv. – Vi lever på vår livliga fantasi och tror stenhårt på att företaget kommer att lyckas, säger Patrik.

Omsättning: 0 Säte: Falun Antal anställda: 1 Grundare: Patrik Hillerström Business coach: Johan Westberg

Superior Metals Sweden AB www.superiormetals.se

Företaget Superior Metals utvecklar en ny sorts legering som är tänkt att användas för dentala verktyg och i skyddsvästar. Just nu är man inne i en fas där olika marknader undersöks och vilka egenskaper som krävs av legeringen för att passa de olika produkterna. – Företaget startades 2006 och vi fick då bidrag från Vinnova för att utveckla legeringen, en järnbaslegering med unika egenskaper, berättar VD Katarina Fredriksson. Tack vare de egenskaperna kan vi styra framställningen och på så sätt skapa olika användningsområden. Vi har också gjort en konceptverifiering och sökt patent för vår produkt. Under 2011 kommer företaget att jobba med marknadsföring och bygga upp ett nätverk i Dalarna. – Fördelen med Dalarna är att det finns många industrier inom stålbranschen. Närheten till Högskolan Dalarna är också ett plus, säger Katarina Fredriksson.

Omsättning: Säte: Hägersten/Falun Antal anställda: 1 Grundare: Hasse Fredriksson och Johnny Skogberg Business coach: Fredrik Ahlgren

11


BUSINESS LAB

BUSINESS LAB

Övervakningssystem utan gränser

Diagnos för effektivare energiteknik

Foptec AB

Trendgraph AB

www.foptec.se Foptec Monitor Tool är en programvara som låter den systemansvarige övervaka och administrera samtliga datorer från ett ställe. Klienterna rapporterar själva om en process eller ett program slutat att fungera. Programvaran fångar upp felen, levererar dem till rätt person med rätt information vilket gör det möjligt att enkelt åtgärda de fel som uppstår. – Det unika med vår produkt är att den går djupt när den felsöker och plockar upp information ur felloggar som skapas i windowssystemet, berättar Patrik Samuelsson. Informationen som sammanställs används sedan av programmerare som enkelt kan se vad som gått snett. Det gör att du inte behöver släppa in obehöriga i systemet, något som vissa industrier har hårda krav på. Målgruppen för produkten är de flesta företag med en

datapark, tillverkande industri och skolor. – Produkten vet inga gränser, säger Patrik Samuelsson. Programvaran innehåller även övervakning av skrivare, nätverk, internetanvändning, information om utnyttjandegrad av programvaror och systemresurser samt en licenspolshantering.

Omsättning: 0 Säte: Falun Antal anställda: 3 Grundare: Fredrik Oscarsson och Patrik Samuelsson Business coach: Jörgen Bond

För stora lokal- och fastighetsägare kan det vara svårt att få en samlad bild av orsaken till en ökning i energianvändningen i alla tekniska system eller när, var och varför ett problem uppstår. Med hjälp av ett unikt koncept som just nu utvecklas inom företaget Foném Data AB levereras en totalbild över hela driftsystemet. Kostnader för el och uppvärmning, som ofta är höga, kan med god vetskap om systemets drifttekniska funktion minskas. Det nya konceptet både löser driftentreprenörens behov att snabbt identifiera varför problem uppstår och minska miljöpåverkan.   – Förenklat kan vi kalla det för diagnos på distans för effektivare energiteknik, säger Mikael Andersson som är en av upphovsmännen.

Omsättning: 0 Säte: Säter Antal anställda: 1 Upphovsmän/grundare: Mikael Andersson, Fredrik Persson, Gustav Jansson och Erik Dunkars Business coach: Anders Forsblad

Fånga solen för rätt energi

Inspirerande bok för att göra om sig

Solar Solution i Gagnef AB

Makeoverbook Europe AB

En helt ny typ av solfångare har sett dagens ljus. Den är tunnare än föregående modeller och kommer att ha en mycket bättre verkningsgrad. Modellen är framtagen till vattenburna system för uppvärmning av hus och kan användas som bygg-element till väggar och tak. Per Dahlkvist är styrelseordförande i bolaget Solar Solution och säger så här om produkten: – På reglarna till tak och vägg bygger man in en ram med rör som leder till en ackumulatortank. På rörramen klickar man sedan fast solfångarna med ett enkelt handgrepp. Fördelen jämfört med de modeller som använts tidigare är att de är lättare och inte är lika beroende av en exakt vinkel mot solen. Om en solfångare skulle gå sönder fallerar heller inte hela systemet, vilket det gör med de äldre varianterna, utan resterande solfångare fungerar utan problem. P g a svårigheter med att få fram riskvilligt kapital har försäljningsstarten med de nya solfångarna förskjutits till hösten/ vintern 2011/2012.

Omsättning: 0 Säte: Gagnef Antal anställda: 1 Grundare: Klaus Lorentz, 5 delägare Business coach: Nils Eriksson

12

www.fonem.se

www.makeoverbook.se

Vill du ha en ny frisyr och en ny stil men inte riktigt vågat ta steget? Nu kan du bli inspirerad genom boken Makeover Book där vanliga människor stylats till både vardag och fest. Konceptet är att visa modellerna på bild både före och efter förvandlingen, naturligtvis oretuscherat så att du kan förlika dig med det du ser. Entreprenörerna bakom idén är Malin Björk och Charlotte Svedberg som båda har många års erfarenhet från frisörbranschen. – Affärsidén fick vi därför att det saknas inspirerande frisyrböcker som får kunderna att hitta en ny stil, berät-

tar Malin Björk. Vi har fått många positiva reaktioner från både frisörer och kunder. Genom att vi inte använder oss av fotomodeller känns resultatet äkta och kunderna får tips om frisyrer, kläder och makeup som de faktiskt kan efterlikna. Förutom att det blir en bok att bläddra i kommer den som en digital upplaga som exponeras på en bildskärm hos frisören. Material till boken får upphovsmännen genom att anordna tävlingar bland frisörer som sedan skickar in sina bidrag. – Det finns många frisörer som är duktiga och kreativa. Vi har fått in massor med riktigt bra material, berättar Malin.

Omsättning: 0 Säte: Falun Antal anställda: 2 Grundare: Malin Björk och Charlotte Svedberg Business coach: Mikael Rosén

Före

Efter

13


BUSINESS LAB

BUSINESS LAB

Franchisekoncept med japanska förtecken

Uppstickare på barnmatshyllan

Sushi Lovers Scandinavia AB

EnaGo AB

www.sushilovers.se

Sushi Lovers är den första och hittills enda franchisekedjan i Norden som specialiserat sig på den japanska nationalrätten. För närvarande finns tre stycken restauranger och under 2011 kommer minst sex till att vara etablerade. Det unika med Sushi Lovers är den egenkomponerade såsen som fungerar som kedjans speciella varumärke. Stefan Nätz har ett förflutet inom franschise för andra branscher och fick idén till Sushi Lovers när han köpte en sushibar i Borlänge för några år sedan. – I samma veva som jag köpte sushibaren träffade jag min flickvän som byggt upp två lyxrestauranger i Chicago, berättar han. Tillsammans hade vi den kunskap och erfarenhet som krävdes. I den långsiktiga planen finns tankar på etablering i andra länder och en omsättning för hela kedjan på 75 miljoner kronor. – Största faran jag ser är att expandera för fort, säger Stefan Nätz. Det gäller att välja ut franchisetagare med omsorg.

www.enago.se De största kraven jag har är att personen ska ge ett hundraprocentigt engagemang och tycka om att vara i ett kök. Personlighet och social färdighet är absolut viktigast. Tack vare Företagsinkubatorn har jag fått en mycket bra affärscoach som heter Christian Hedborg. Han har bland annat grundat Skandiamäklarna och Elektrolux Home. Hans kompetens har varit ovärderlig när det kommer till avtalsskrivning, planering och budget.

Omsättning: 0 Säte: Borlänge Antal anställda: 2 Grundare: Stefan Nätz och Sarah Supattaraprateep Business coach: Christian Hedborg

– Jag har planer på att vidareutveckla mitt företag inom områden där jag har ganska liten kunskap själv, berättar hon. För att kunna bredda mitt sortiment och komma in på nya marknader behöver jag stöd och råd i olika frågor. Där ser jag Företagsinkubatorn som en möjlig resurs.

Omsättning: 6 miljoner Säte: Falun Antal anställda: 1 Grundare: Kristina Kallur

Nya spelidéer för mobila enheter

Vårdsystemet som världen väntat på

Deadbug Games AB

Maximilia System AB

www.deadbug.net

Christopher Powell startade sitt företag Deadbug i hemlandet Canada. Efter flytt till Sverige kom han i kontakt med Företagsinkubatorn och blev antagen till Business Lab. Affärsidén är att utveckla applikationer – spel – för mobila enheter. Fokus har hittills varit spel för iPhone och iPad men framöver siktar Christopher Powell på att även utveckla applikationer för enheter med Android som operativsystem. Marknaden för dessa produkter ser mycket bra ut. – Under november 2010 släppte vi ett enkelt arkadspel, berättar Christopher. Jag spårade nedladdningarna och på nolltid hade tusentals spel laddats ner från Kina, Korea, USA, England och Australien. Jag är själv förvånad hur snabbt marknaden hittar dessa spel. Att utveckla den här typen av spel tar ungefär 4–5 månader. Intäkter genereras när användare laddar ner spelet till sin telefon för en mindre summa. Att det är förhållandevis

14

I fem år har Kristina Kallur producerat mjölkfria barnmatsprodukter som gröt och välling. Idén föddes när ett av hennes barn visade sig vara mjölkallergiker och inga mjölkfria alternativ fanns bland de etablerade produkterna. Ingen av de större leverantörerna hade heller för avsikt att ta fram sådana alternativ eftersom de ansåg att efterfrågan var för liten. – Jag bestämde mig helt enkelt för att tillverka egna barnmatsprodukter med grundfilosofin ”hur svårt kan det vara”, berättar Kristina Kallur. Det visade sig vara väldigt svårt och först efter två år av efterforskningar, testlagningar, svett och tårar kom den första produktionen igång. Numera finns EnaGos produkter i de flesta större matvarukedjor i Sverige. Anledningen till att Kristina Kallur sökte till Företagsinkubatorn var främst behovet av nya kontakter.

www.maximilia.se billigt att köpa applikationer till mobila enheter, jämfört med traditionella dataspel, gör att miljoner användare laddar ner populära spel. – Vi har hittills mest utvecklat spel för pojkar, både gränssnitt och innehåll har attraherat just den målgruppen. Nu ska vi nå en bredare marknad genom att göra spel som även passar vuxna, både män och kvinnor, avslutar Christopher Powell.

Omsättning: 0 Säte: Falun Antal anställda: 1 Grundare: Christopher Powell Business coach: Magnus Björkman

Maximilia System är ett mycket omfattande verksamhetssystem för vård och omsorg. Det innefattar journalhantering, ekonomi, kommunikation, beslutsstöd och planering. Idag är systemet det enda som till fullo uppfyller de lagkrav som ställs. Det betyder att det både kan kombinera kraven på integritet och kraven att vårdpersonal ska kunna kommunicera med varandra över verksamhetsgränser. – När en patient förflyttar sig mellan olika vårdinrättningar finns informationen tillgänglig för alla berörda vårdgivare, det är vi ensamma om, berättar Torgny Wennermyr som driver företaget. Torgny Wennermyr har jobbat med den här produkten i tio år och för två år sedan gjordes lite av en nystart. Sedan dess har man jobbat intensivt med vidareutveckling och byggt upp en stark organisation kring produkten. – I dagsläget har vi ca 1 500 användare, berättar Torgny. Det här är något nytt och revolutionerande och då är det

inte självklart att det accepteras på en gång. Särskilt inte när man är en liten aktör som vi. Vi har lyckats kombinera tre avgörande behov – personlig integritet, kommunikation och enkelhet. Det finns en gigantisk global marknad för den här typen av system och vi räknar med att vara en del av.

Omsättning: ca 2 miljoner Säte: Avesta Antal anställda: 5 Grundare: Torgny Wennermyr och Kristina Bond Business coach: Frank Teneberg

15


BUSINESS LAB

BUSINESS LAB

Ett mord till varmrätten

Vattenaktiviteter för alla

NiCe Party

Falu Vildvattenpark AB

www.niceparty.se Vad sägs om en mordgåta som tema på nästa fest? Nina Cernold driver en e-butik där hon säljer egenproducerade mordgåtor. Konceptet bygger på ett manus som du och dina gäster utgår ifrån, ett rollspel med utmanande och oväntade händelser. – Det här är stort i England och USA och det är därifrån jag fått idén till företaget, berättar Nina Cernold. Jag hittar på olika stories och skriver manus till mordgåtorna. Via min e-handelsbutik kan kunderna köpa och ladda hem vald mordgåta som fil. Om du planerar ett annorlunda party ska du köpa en mordgåta och sedan skicka ut viss information till dina gäster. De kommer då utklädda till sina karaktärer. Sen följer en händelserik kväll med anklagelser och hot, kärleksaffärer och mord. Bevismaterial och ledtrådar är en del av spelet och alla ska gissa vem mördaren är. Tillsammans med manuset

får du också diplom som kan delas ut till bästa skådespelare, bästa utklädnad och till den som gissar rätt på mördaren. För den som inte är intresserad av rollspel har Nina Cernold även egenproducerade musikquiz i olika teman. När du köper den produkten får du en ljudfil med både musik och frågor, en affärsidé som hittills är unik i Sverige. – Tidigare har jag jobbat som lärare vid sidan av mitt företagande men nu hoppas jag kunna satsa på det här till hundra procent, säger Nina. Jag tror på en bra framtid för min affärsidé.

Omsättning: 0 Säte: Falun Antal anställda: 1 Grundare: Nina Cernold Business coach: Karin Svensson

Snart kan Falun bli en spännande attraktion rikare. BoMarcus Lidström driver företaget Falu Vildvattenpark. Affärsidén handlar om att anlägga och driva en konstgjord fors centralt i Falun. Konceptet bygger på att göra aktiviteter i fors tillgängligt för allmänheten, precis som skidanläggningar gjort alpin skidåkning tillgänglig för alla. Det blir en arena för såväl turism som rekreation. Detta blir dessutom den första forsarenan i norra Europa. Bo-Marcus Lidström är läkare och har sysslat med kanot idrott i över 25 år. Han har sett många anläggningar runt om i världen och vet att det är ett beprövat koncept. – Den enda idrottsanläggning som går med vinst från OS i Sydney 2000, är den konstgjorda forsen byggd för kanotslalom, berättar han. Forspaddling är en aktivitet som blir alltmer populär. De flesta forsar där paddling går att genomföra finns i norra

Sverige och där bedrivs forsränning för turister i stor skala trots glesbygd. Det talar för att det finns stora möjligheter för en arena som är centralt belägen och som gör forsaktiviteter bekväma och helt säkra. – Arenadesign och affärsmodell är klar i detalj, nu återstår den sista delen av finansieringen innan jag kan sätta igång på allvar, säger Bo-Marcus. Att vara en del av Företagsinkubatorn har gett mig värdefull coachning och ett intressant nätverk. Omsättning: 0 Säte: Falun Antal anställda: 0 Grundare: Bo-Marcus Lidström Business coach: Johan Holmberg

Kostnadseffektiv kommunikation

Revolutionerande metoder för träning och rehab

WP2P Dalarna HB

Vitamedic Sweden HB

Ett av Business Labs nyaste företag är WP2P som blev antaget under senhösten 2010. Företagets affärsidé är trådlös överföring av data som packas betydligt effektivare än med dagens etablerade lösningar. Gränssnittet möjliggör en kostnadseffektiv och snabb överföring över mobila anslutningar där det ofta är trångt och där användaren betalar per Mb. Trots att företaget endast varit verksamt under en kort tid har de redan ett flertal kunder, något som får anses unikt när det gäller nya tekniklösningar.

16

www.faluvildvatten.se

Omsättning: 0 Säte: Borlänge Antal anställda: 0 Grundare: Iurii Voitenko och Inna Valieva Business coach: Henrik Belin

Vitamedic Sweden har som affärsidé att utveckla och sälja en ny typ av redskap för styrketräning. Redskapen är utformade för att ge ett optimalt träningsresultat. Redan på 80-talet fick grundaren Vojin Plavsic, tillsammans med två andra professorer, fram forskningsresultat som visade att de befintliga träningsredskapen inte var det lämpligaste för fysisk träning. Efter det har han fortsatt forska om utrustning som möjliggör optimal automatisering av träningsprocessen och har även patent på de träningsredskap som utformats enligt denna metod. – Med våra träningsmaskiner kan vi erbjuda en betydligt effektivare och mer ändamålsorienterad träning med kraftigt

reducerad skaderisk, säger bolagets talesperson Ljiljana Plavsic. Vi kommer, förutom färdiga träningsmaskiner, även att sälja licenser på våra två patent. Med våra licenser kan befintliga aktörer på marknaden utveckla egna redskap. Tack vare våra patent kan vi ta fram effektiva produkter som förbättrar människors hälsa, arbetsförmåga, livskvalitet och välmående. Omsättning: 0 Säte: Ludvika Antal anställda: 0 Grundare: Vojin Plavsic och Ljiljana Plavsic

17


BUSINESS Accelerator

BUSINESS Accelerator

Mätmodell som effektiviserar byggprojekt

Inkubatorföretaget Prifloat CFM AB och grundaren Thomas Samuelsson.

Prifloat CFM AB www.prifloat.se

Prifloat CFM AB bildades 2008 som ett dotterbolag till konsultbolaget Prifloat AB. Basen för Prifloat CFMs verksamhet är ett 20-årigt avtal med företrädare för den svenska byggoch anläggningsbranschen, från och med 2010 representerad av branschorganisationen IQ Samhällsbyggnad. Prifloat CFM har fått i uppdrag att utveckla och lansera ett verktyg som ska bli branschstandard för att mäta, styra och följa upp bygg- och anläggningsprojekt. Verktyget baseras på en mätmodell som tagits fram vid Chalmers tekniska högskola. I branschen råder stor enighet om att mätbarhet är första steget mot en mer strukturerad utveckling och effektivisering av byggprojektens processer; ett område med en effektiviseringspotential på mellan 15 och 35 procent, enligt forskarna. Med mätbarhet följer möjligheten till jämförelser och utveckling av ”best practice” för olika typer av projekt. En av

Business Accelerator Business Accelerator är öppet för företag som har en affärsidé med stor tillväxtpotential nationellt och internationellt. Företaget är ett aktiebolag, och behöver inte vara nystartat. Ambitionen att bygga ett framgångsrikt tillväxtbolag ska vara tydlig. I det här steget, som för de flesta sträcker sig över två år, utvecklas, finansieras och kommersialiseras affärsidén.

18

Antagningskriterier

FÖRETAG I BUSINESS ACCELERATOR

1. En skalbar, gärna unik, affärsidé med internatio- nell tillväxtpotential. 2. Ett väl sammansatt entreprenörsteam med kompetenser och nätverk samt ambition och drivkraft att bygga ett framgångsrikt tillväxtföretag. 3. Produkt/tjänst är färdig att säljas och marknads- kontroll genomförd. 4. Minst en person arbetar heltid i företaget. 5. En väl utvecklad affärsplan. 6. Ett registrerat aktiebolag. 7. En genomförandeplan baserad på 6, 12 och 36 månader. 8. Finansiering för aktiviteter i genomförandeplanen för kommande sex månader. 9. En resultat- och likviditetsbudget med finansieringsplan. 10. Presentation av affärsidé och företag inför beslutsgrupp.

• • • • • •

Prifloat CFM AB, Falun IC Software Sweden AB/Smartsign, Gagnef/Borlänge Tenstar AB, Falun Ning AB, Leksand Ruta Ett DVD AB, Falun Lastbilen.se, Falun

verktygets finesser är möjligheten att jämföra ett projekt med andra liknande projekt i en nationell referensdatabas. Under 2010 har fokus legat på vidareutveckling av det webbaserade mätverktyget samt implementering i ett 20-tal projekt hos bland andra Trafikverket, Landstingsfastigheter Dalarna, Vasakronan, Hufvudstaden och Bostads AB Mimer.

Omsättning: 700 000 kr Säte: Falun Antal anställda: 3 Grundare: Thomas Samuelsson, ägs till 100 % av Prifloat AB Business coach: Stefan Holgersson

Simulatorn som erövrar Europa Tenstar AB

www.tenstar.se Tenstar har under det senaste året utvecklat flera nya simulatorer inom entreprenadbranschen. Målet är att effektivisera maskinförarutbildningar, ge studenter en bättre utbildning med mindre dieselutsläpp samt en bättre ekonomi. Studenterna får övningar och instruktioner via simulatorn och kan självständigt arbeta för att förbättra sin maskinvana. Svårighetsgraden stegras hela tiden och incitamentet för att öva mycket byggs upp med hjälp av datorspelsindustrins mekanismer. Läraren kan i sin tur övervaka och i realtid eller bedöma resultaten i efterhand.   Under året som gått har distributionsbolaget Tenstar Simulation AB öppnat kanaler i Tyskland, Danmark, Norge, Benelux, Frankrike och snart också England. Tenstar har medverkat på stora etablerade mässor internationellt och i början av 2011 startade satsningen i USA, med början på ConExpo och Las Vegas.

Omsättning: ca 6 Mkr Säte: Falun Antal anställda: 3 Grundare: Tension Graphics AB, Byggutbildning Star AB Business coach: Lars Ringsby

19


BUSINESS Accelerator

BUSINESS Accelerator

Ljus marknad för digital publicering

Sagoboxar med lugnt tempo

IC Software Sweden AB/Smartsign

Ruta Ett DVD AB

Smartsign arbetar med produktutveckling och försäljning av programvara som styr och schemalägger information på digitala skärmar. Mer än 1 000 företagskunder har köpt programvaran via någon av de 200 återförsäljarna. Kunderna återfinns i de flesta branscher; industri, offentliga miljöer, hotell och butiker för att nämna några. Programvaran används hos många företag som en ny informationskanal. – De flesta företag når ungefär 25 procent av personalen med sitt vanliga intranät. Med vår produkt når de faktiskt 99 procent, eftersom skärmarna placeras i fikarum och på andra naturliga samlingsplatser, berättar Johan Peters, företagets VD. Det unika med Smartsigns programvara är enkelheten, den är enkel att installera och enkel att använda. Informationen som visas på skärmarna kan fjärrstyras från en plats via Smartsign Publisher. Framtiden för företaget ser mycket ljus ut. – Vi lanserar nya produkter och koncept där vi hanterar allt från en skärm till tusentals skärmar, säger Johan Peters.

Huvudpersonen är en uppfinnarsnigel vid namn Tiffel Toffel som bor i en vinbärsbuske. Lagom till julhandeln lanserades han tillsammans med sina vänner i specialtillverkade sagoboxar runt om i landet. Sagan om Tiffel-Toffel är den första från företaget Ruta Ett DVD, men fler figurer står redo att göra entré i sagoboxarna. – Vi gör våra sagor i ett medvetet lugnt tempo så att barnen ska kunna varva ner, berättar företagets grundare Pelle Ferner. Det är enkla sagor om vänskap och de ska vara ett alternativ till all tecknad film med snabba klipp. I sagoboxen finns, förutom sagan på DVD, en bok, en pysselbok och kritor. Kärnan i produktionen är animeringen och enligt delägaren och animatören Mattias Wennerfalk är det som att bygga modeller i lera, fast i datorn. När alla figurer och miljöer finns i datorn är det lätt att återanvända animationerna till nya sagor. De tredimensionella figurerna kan också användas som mallar för exempelvis plastleksaker. – Det allra viktigaste är att våga och tro så mycket på det man gör att det känns självklart att göra det, fortsätter Pelle Ferner. En fungerande svensk marknad kommer att möjliggöra en satsning på den europeiska marknaden vilket är vårt mål. Vi brinner för idén och tror att det här är framtidsmodellen för barnmedia.

www.smartsign.se

www.rutaett.com

Omsättning: 5,9 Mkr Säte: Gagnef/Borlänge Antal anställda: 8 Grundare: Johan Peters VD, Åke Hörnell grundare Business coach: Fredrik Ahlgren

Visuellt språk visas på film

Hyr din egen lastbil

Ning AB

Lastbilen.se

www.ningab.se

I Sverige finns det ungefär 10 000 personer som är döva från födseln. Dessa personer har oftast teckenspråk som sitt första språk och svenska som andraspråk. Vad de flesta inte vet är att teckenspråket har egen grammatik, syntax och struktur vilket gör att det är helt olikt det svenska språket. För att göra information på webbplatser tillgänglig för den här gruppen har företaget Ning AB specialiserat sig på att översätta text till teckenspråk och presentera den via filmer. – Teckenspråket är ett visuellt språk som bygger på rörelser som utförs med händer, ansikte och kropp, säger MiaMaria Björkstrand som är en av grundarna. Eftersom skillnaden mellan teckenspråk och vanlig text är så pass stor finns det ett stort behov hos döva att ta del av information som publiceras på nätet på sitt eget språk. Vi har upptäckt att det på de flesta webbplatser saknas översättning till teckenspråk. En stor grupp människor får därmed nöja sig med information

20

Omsättning: 4,5 Mkr Säte: Falun Antal anställda: 4 Grundare: Pelle Ferner Business coach: Hans Nyström

www.lastbilen.se

på sitt andra språk som man ofta inte behärskar fullt ut. Det vill vi ändra på. Visionen för Ning AB är att utvecklas till en framstående och känd aktör inom översättning till teckenspråk med flera översättare och aktörer knutna till sig. Företaget ska också bli en väl etablerad tolkbyrå samt erbjuda närliggande tjänster som utbildning och produktion av böcker och läromedel.

Omsättning: 1 Mkr Säte: Leksand Antal anställda: 3 Grundare: MiaMaria Björkstrand, Niclas Björkstrand Business coach: Jörgen Bond

Nu finns det möjlighet även för den som inte är yrkeschaufför att hyra en lastbil vid flytt eller andra transporter, när en vanlig släpvagn är för liten. På webbsidan lastbilen.se kan du boka den bil som passar ditt behov. Det finns både tunga lastbilar, som naturligtvis kräver avsedd körkortsbehörighet, och lätta lastbilar som får köras med vanligt körkort för personbil. Andreas Nilsson håller som bäst på att bygga upp sitt varumärke lastbilen.se och konceptet fungerar över förväntan. – Idén fick jag när jag för några år sedan köpte en lastbil för eget bruk, berättar Andreas. När den inte kom till användning i den utsträckning jag först trott satte jag upp en lapp på min dåvarande arbetsplats om att det fanns en lastbil att hyra. Det blev populärt och jag förstod att det fanns ett behov när det till och med började ringa folk som jag inte

alls kände. Jag tog reda på vad som krävdes för att driva lastbilsuthyrning kommersiellt och sen har det bara rullat på. I dagsläget har jag sex tunga bilar och fyra lätta här i Falun. Lastbilen.se har också utvecklats till ett franchisekoncept och återfinns även i Göteborg och Gävle. – Målsättningen är att ha stationer över hela Sverige med ungefär 20 mils mellanrum, fortsätter Andreas Nilsson som sedan hösten 2009 kan livnära sig helt på sin affärsidé. Omsättning: 2,2–2,3 Mkr Säte: Falun Antal anställda: 2 Grundare: Andreas Nilsson Business coach: Pär Larsson

21


ALUMNI

UTVECKLINGSPROJEKT

ALUMNI

Utvecklingsprojekt

Företagsinkubatorns Alumni är ett inkubatorprogram som erbjuder stöd och stimulans för fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Alumni är öppen för företag som tidigare deltagit i Business Lab eller Business   Accelerator. I detta steg får företagaren fortsatt tillgång till våra nätverk, inbjudan till seminarier och återträffar med både andra alumner och företag som är aktiva i Företagsinkubatorn.   I Alumni ges stora möjligheter att utöka och förstärka företagarens nätverk samt fortsatt nära kontakt med Företagsinkubatorn. Särskilda program för satsning på tillväxt erbjuds på kommersiella villkor till Alumniföretagen.

JOSEFIN JOSEFIN är ett projekt där 23 partnerorganisationer från sju länder runt Östersjön ingår. Man arbetar för att små och medelstora företag i regionerna ska få tillgång till finansiering. I Sverige pågår arbete för att, med hjälp av garantier från Europeiska Investeringsfonden, reducera risken för långivare som är villiga att finansiera innovativa företag. Målet är att projektet ska leverera konkreta resultat under 2011. IBI Net Projektet IBI Net, Intercountry Business Incubator Network, arbetar med att upprätta och stärka det transnationella nätverket för företagsinkubatorer i Östersjöregionen. De länder som deltar i ett forum för utbyte av kunskap och teknologi mellan parterna kommer från Lettland, Polen, Vitryssland, Sverige, Tyskland och Norge. Det finns ett behov av att höja kvaliteten på service, effekti-vitet och hållbarhet bland företagsinkubatorerna i Östersjöområdet. De är viktiga aktörer för att främja och stödja utvecklingen av nya och innovativa små- och medelstora företag. Att stärka små- och medelstora företag spelar en viktig roll för att skapa arbetstillfällen och ökad tillväxt. Alumniföretaget Safe Xrossing Sweden AB och en av grundarna Lars Söderström.

FÖRETAG I ALUMNI • Anders Olofsson Media • Anders Åkeberg Ekonomi • Barsark AB • By Company Nordic AB* • By Holst • Condensa/Nordic Gas • Consund • Coppersource AB • Creative Display AB • Crebro • Garden Attitude HB • Gauffin Telecom • GRODA Light/Moodifier • Haglöfs & Nordqvist AB

22

• Hälsospåret AB • I Balans • Idha Sweden AB • Johannes Hansén • Libra Assistans AB • Lime Samhällsplanering & GIS • MapandCoach AB • Maximum Mental Träning • Mobisma AB • Netional AB • Parole • Produktblad Direkt AB • Raildoc AB • Safe Xrossing Sweden AB

• SB Media AB • Sempervirén AB • She Design • Spintso International AB • Tension Graphics AB • TermoSense AB • Torque Grip Scandinavia AB • Trådspira idé och design • Xpoze Communication & Design • Zimulus AB * Företagets/Affärsidéns arbetsnamn

ground Squad. Elever på Playground Squad kan förlägga sin LIA-period i Gamecubator genom att starta upp ett nytt företag. För att antas i Gamecubator måste affärsidén svara upp till de ansökningskriterier som gäller för Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator. Hållbar affärsutveckling Ett pilotprojekt om hållbar affärsutveckling har genomförts i inkubatorn för att ge företag och entreprenörer verktyg som bidrar till att integrera hållbar affärsutveckling – ett mervärde för ökad affärsnytta och konkurrenskraft. Utvalda företag deltog i projektet och dessa fick utbildning, individuell coachning samt en livscykelanalys genomförd över sin verksamhet. Hållbar affärsutveckling finns nu som en etablerad del i inkubatorn och konceptet har kommunicerats med bland andra Innovationsbron och inkubatorer från andra regioner. Under 2010 har arbetet vidareutvecklats genom ett samarbete med Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet. Målsättningen är att ta fram en handbok med ett tillhörande utbildningskoncept om hållbar affärsutveckling för små och medelstora företag.

Transport Business Booster Projektet Transport Business Booster vill medverka till att göra idéer till kommersiella affärer inom transportsektorn. Det är en virtuell innovationsprocess som bidrar till att utveckla produkter, tjänster, affärsidéer och företag med kommersiell potential – både nationellt och internationellt. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Teknikdalen, Trafikverket och Innovationsbron. I nätverket ingår bland andra offentliga aktörer, näringsliv, högskolor och forskare. Målet är att minst fem nya tillväxtföretag som erbjuder kommersiella produkter och tjänster med transportkoppling har etablerats senast 2011-12-31. GameCubator Syftet med Gamecubator är att främja utvecklingen av interaktiva media som film, ljud, bild och spel. Dataspelsbranschen har en stark utvecklingspotential och detta är också ett sätt att synliggöra och attrahera företag i branschen. Dataspelsbranschen kan upplevas som komplex, framför allt i frågor som rör digital distribution, förläggare och rättigheter. Vid finansiering är det viktigt att tydliggöra för finansiärer vad det innebär att utveckla ett dataspel. Gamecubator är lokaliserat i en kreativ miljö på Tension City med närhet till bland annat KY-utbildningen Play-

23


PARTNERS OCH LEDNING

FINANSIERING

Partners

Styrelse

Idéjaktpartners Vi har ett samarbete med idéjaktspartners som hjälper oss att söka efter företagsamma människor med nya affärsidéer. De fångar upp och förmedlar kontakter, som efter rådgivning förs vidare till Företagsinkubatorn. I vår idéjakt arbetar vi aktivt med marknadsföring och ”sälj” främst genom våra partners. Våra idéjaktpartners 2010 är: Dalakommunernas näringslivskontor, Nyföretagarcentrum, ALMI, Högskolan Dalarna, SSAB, Vägverket, Banverket, Stora Enso, Ericsson Network Technologies, banker, revisorer, kluster, nätverk, innovationssystem som Triple Steelix, ITSdalarna, High Voltage Valley och NLE (Studenternas NäringsLivsEnhet).

Styrelsen för inkubatorn har en mycket bred sammansättning och består av representanter från olika intressenter till Företagsinkubatorn. Här finns människor med kunskaper om företagande, finansiering och utveckling. Styrelsen har ett väl utvecklat nätverk som kan bidra med kompetens samt inflöde av nya idéer och företag till inkubatorn.

Kunskapspartners För att utveckla lönsamma tillväxtföretag krävs kompetens och resurser. Företagsinkubatorn strävar efter att i möjligaste mån nyttja de etablerade strukturer och den kompetens som finns i regionen. Våra partners stöder inkubatorn finansiellt, har ett djupt engagemang i verksamheten och är således prioriterade tjänsteleverantörer.

Styrelsen 2010 Sture Ericsson, (ordf) Stiftelsen Teknikdalen Stefan Holgersson, Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator Mikael Hult, Innovationsbron AB Åsa Svedjetun, Borlänge kommun Lars Hont, Falu kommun Linda Nilsson, High Voltage Valley Per Häggberg, ALMI Företagspartner Dalarna AB Bo Olsson, Byggpartner AB

Affärscoacher Inkubatorns värdefullaste resurs är affärscoachen som oftast är en person som gjort resan själv. Coachen delar varje vecka med sig av sina erfarenheter, bidrar med affärsutveckling, öppnar nya dörrar med sina nätverk och hjälper entreprenören att prioritera och fokusera utan att ta över som VD. Vi har haft uppdragsavtal med ett 30-tal affärscoacher under året. Totalt har vi en pool på nästan 100 affärscoacher. En affärscoach får inte vara ägare, styrelseledamot eller anställd i det företag som den coachar. De är godkända av styrelsen och har ramavtal med sekretess.

Finansieringen kan vara avgörande

Finansiärer Våra finansiärer säkerställer inte bara vår verksamhet utan bistår med kunskap och nätverk som är till nytta för inkubatorns fortsatta utveckling.

Affärscoach, Fredrik Ahlgren

Andra inkubatorer En annan mycket viktig aspekt för utveckling är omvärldsbevakning, erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra inkubatorer och innovativa miljöer. Företagsinkubatorn är medlem i Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och aktiva i Mittregionens Inkubator Nätverk (Innovationsbron). Dessutom har vi flera internationella samarbeten, främst med partners i Östersjöregionen.

24

Pelle Ferner och hans kompanjoner har gått från idé till verklighet på bara ett år med konceptet sagoboxen där barnen får film, bok och pyssel i ett kit.

För flera av företagen inom Företagsinkubatorn är finansie-ringen en viktig pusselbit i processen att nå framgång. Naturligtvis är det entreprenören med sina idéer som är förutsättningen för att det ska bli ett tillväxtföretag, men har man inte kapital till utvecklingsarbetet kanske de goda idéerna aldrig blir något annat än just goda idéer.

Lärande och erfarenhetsutbyte Vårt motto är att ständigt utveckla vår affärscoachmodell och inkubatorprocess. Det gör vi bl a genom så kallade ERFA-träffar där affärscoacher utbyter erfarenheter, lär av varandra, coachar varandras bolag och bygger strukturkapital för att kvalitetssäkra processen.

Nätverk och tillgång till kapital Företagsinkubatorn arbetar aktivt med att säkerställa tillgång till nätverk och aktörer som kan bidra med finansiering av inkubatorföretagen. Här får inkubatorföretagen möjlighet att möta finansiärer och investerare som är intresserade av innovativa projekt som kan utvecklas till lönsamma tillväxtföretag.

Innovationsbron Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator ingår i det nationella inkubatorprogrammet som finansieras av Innovationsbron.

Dalasådd Tre offentliga aktörer, ALMI Företagspartner Dalarna AB, Länsstyrelsen Dalarna och Innovationsbron, arbetar tillsammans i den gemensamma finansieringslösningen Dalasådd.

Syftet är att det ska vara enkelt att söka pengar och att öka tillgången på såddkapital till nya företag. Alla företag kan söka finansiering, men för att en idé ska få pengar måste den vara unik. Ambitionen hos företaget måste också vara att vilja växa. För företagen är det här en stor fördel, de behöver inte besöka tre olika finansiärer. I Dalasådd resonerar man sig fram till en gemensam lösning för respektive företag som ska beviljas finansiering. Antingen anslår alla aktörer medel eller så beslutar man vem av de tre som ska stå för pengarna. Mer information finns på Dalasådds hemsida www.dalasadd.se.

25


FINANSIERING

ENGLISH SUMMARY

”Insights are provided into the art of setting up companies and launching them on the market”

Sex år senare... • 1178 idéer utvärderades • 80 nya tillväxtföretag etablerades • 200 Mkr omsätts totalt i företagen • 500 personer sysselsätts i företagen • 58 Mkr i sådd- och riskkapital

English summary

Stiftelsen Teknikdalen, resultat 2005–2010

The Business Incubator in Dalarna helps nurture new companies. This is where prospective entrepreneurs can obtain help in developing their business idea, getting their business moving and managing the transition from idea to market. The process is divided into three programs. BUSINESS START Three things are most important when starting up a company. The prospective entrepreneur has to have a good idea, good know-how and not least a sizeable portion of determination. Business Start offers the opportunity to reinforce all three aspects. Experienced entrepreneurs take part and offer their views and good advice. Insights are provided into the art of setting up companies and launching them on the market. BUSINESS LAB The second program is Business Lab, which primarily consists of writing a business plan and an action plan, carrying out market research, and building an efficient team. For at least two hours a week a business coach works with the company. The conditions for participating in Business Lab are a commit-ment to growth and a management team with sufficient know-how and networking to be able to achieve success. The program is divided into two six-month periods. There is room for between 15 and 20 companies in Business Lab.

26

BUSINESS ACCELERATOR With Business Accelerator, things really speed up, and there are additional requirements and stricter conditions for participating than there are in Business Lab. The business idea is developed, the company is financed and the business plan is carried out. The focus during this phase is on additional marketing, sales and commercialization. The program is divided into four 6-month periods. The entrepreneur is assisted with know-how and contacts and helped to frame an action plan, which is subsequently followed up regularly by a business coach working between four and eight hours a week with the company. The Business Incubator has a coordinating function through-out the province of Dalarna in developing growth companies. The aim is for the total turnover of those companies being coached and those who have passed through Business Lab and Business Accelerator to reach over 200 million SEK and over 500 employees by the end of 2011. The Teknikdalen Foundation owns and runs the Business Incubator. It is one of 21 incubators forming part of the national incubator program, financed by Innovationsbron AB. Its principal owner is the Swedish state. 27


t Tryck: henningsons.se

Pelle Ferner Ruta Ett DVD

Har du en idé, ansök du med! 28

I Business Start får du utveckla din affärsidé tillsammans med en erfaren affärscoach.   Gör som Pelle – ansök på www.teknikdalen.se

Box 760, 781 27 Borlänge • 0243-734 00 • stiftelsen@teknikdalen.se • www.teknikdalen.se

Årsberättelse 2010  
Årsberättelse 2010  

Företagsinkubatorns samlade årsberättelse för 2010

Advertisement