Page 1

BASISSCHOOL St. WILLIBRORDUS


Basisschool St. Willibrordus en Spring Kinderopvang bundelen de krachten in de vorm van een Springhuis. In een prachtige ruimte in de basisschool worden kinderen van 0 t/m 12 jaar opgevangen.

Combinaties van opvang Een Springhuis is een uniek concept en gaat verder dan een brede school. De basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolseen tussenschoolse opvang werken intensief samen op het gebied van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. U vindt alles onder ĂŠĂŠn dak. Dat is gemakkelijk voor u als ouder. En voor uw kinderen is het heel vertrouwd. We werken intensief samen om de kinderen van Neerkant en omgeving een fijne tijd te bezorgen. Gezelligheid en geborgenheid Bij Springhuis Neerkant kunt u gebruik maken van alle vormen van opvang, al dan niet gecombineerd. Naast het vertrouwde peuterspeelzaalwerk en

buitenschoolse opvang bieden we kinderdagopvang aan. In een gezamenlijke ruimte brengen we kinderen bij elkaar. Wij hebben als doel om de thuissituatie zoveel mogelijk na te bootsen, waarbij gezelligheid en geborgenheid centraal staan. De kinderen hebben de mogelijkheid om alleen of in kleine groepjes vrij te spelen. In de basisschool zijn diverse lokalen beschikbaar om per leeftijdscategorie gepaste activiteiten aan te bieden. Eten en drinken doen we gezellig samen op vaste tijden. Ook zorgen we ervoor dat de breng- en haalmomenten van de speelgroepen rustig verlopen, zodat andere kinderen daar geen last van hebben.


Rust en regelmaat We vinden het belangrijk dat kinderen op hun plekje zijn. Voorop staat dat kinderen van diverse leeftijden zich veilig voelen. In een grote ruimte spelen zij met elkaar. We letten er steeds goed op dat de kinderen voldoende rust en regelmaat krijgen. Er zijn voldoende slaap- en rustplekken. Ook zijn er gezellige speelhoekjes. De oudere kinderen maken gebruik van het technieklokaal, computerlokaal en de gymzaal. Ook kunnen zij zich lekker uitleven op het schoolplein. Kwaliteit Springhuis Neerkant voldoet aan alle voorwaarden van de GGD en het landelijk kwaliteitsconvenant. Er wordt gewerkt volgens de hoogste kwaliteitseisen en we hebben uitsluitend goed opgeleide, enthousiaste en gemotiveerde pedagogische medewerkers en leidsters in dienst. We letten er heel goed op dat er voldoende medewerkers op de groep werken, zodat kinderen van alle leeftijden zich prettig voelen.

Onze pedagogische visie hebben wij uitgebreid omschreven. U kunt ons pedagogisch werkplan inzien op onze locatie. Het basisonderwijs en Spring hebben dezelfde pedagogische visie en we geven samen invulling aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Door ook samen met andere partners zoals gemeente Deurne, sport, cultuur en maatschappelijke organisaties afstemming te zoeken, ontstaat een goede voorziening in Neerkant met een ruim aanbod voor u en uw kinderen. Het Springhuis is op werkdagen geopend van 07.30u-18.30u. Wij bieden 52 weken per jaar kinderopvang ge誰ntegreerd met het peuterspeelzaalwerk aan, met uitzondering van nationale feestdagen. Tevens bieden wij 40 schoolweken per jaar dagdelen peuterspeelzaal aan. Voor meer informatie, zie het inschrijfformulier of www.bs-neerkant.nl.


Contact Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met; Spring Kinderopvang Servicebureau Spring Postadres: Postbus 116 5830 AC Boxmeer Contact klantenservice T 088 20 88 208 E info@spring-kinderopvang.nl W www.spring-kinderopvang.nl

Voor vragen gericht aan de Manager Kindcentrum; Mieke Engelbertink M 06 31 90 16 75 E mengelbertink@spring-kinderopvang.nl

Folder Springhuis  

Folder Springhuis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you