Page 1

‫ال َمالبِس‬

‫‪La roba‬‬

‫فُسْراى‬ ‫__________‬

‫لَويص‬ ‫__________‬

‫ذٌَوسج‬ ‫__________‬

‫ِحزاء ج أَحْ زيح‬ ‫__________‬

‫تَ ْذلح‬ ‫__________‬

‫جيٌز‬ ‫_________‬

‫ِه ْع َ‬ ‫طف‬ ‫__________‬

‫جا ِكيد‬ ‫__________‬

‫واسب‬ ‫َج ِ‬ ‫__________‬

‫ِج ْزهح‬ ‫_________‬


‫َك ْلسوى ‪ /‬تو ْك َسش‬ ‫__________‬

‫شاويل‬ ‫ِسشُوال ج َس ِ‬ ‫__________‬

‫لُ ْث َعح‬ ‫__________‬

‫ص ْذس‬ ‫َحوالح َ‬ ‫__________‬

‫ًَظاسج‬ ‫__________‬

‫ِحزام‬ ‫__________‬

‫خاذِن‬ ‫__________‬

‫سا َعح‬ ‫__________‬

‫طُوق‬ ‫__________‬

‫ِسواس‬ ‫__________‬

‫َهظلح‬ ‫________‬

‫َش ٌْطح‬ ‫________‬


‫َجالتح‬ ‫________‬

‫شال‬ ‫________‬

‫ِحجاب‬ ‫________‬

‫لُ ْفراى‬ ‫________‬

‫تَ ْلغح‬ ‫________‬

‫كوفيح‬ ‫_________‬

‫الوا ّدج ج الوا ّداخ‪Materials :‬‬ ‫‪Seda‬‬ ‫َحشيش‬ ‫‪Llana‬‬ ‫صوف‬ ‫‪Pell‬‬ ‫ِجلذ‬ ‫‪Cotó‬‬ ‫لُطُي‬ ‫‪Or‬‬ ‫َرهَة‬ ‫‪Plata‬‬ ‫فِضّح‬ ‫الصفاخ ‪Adjectius:‬‬ ‫ِ‬ ‫‪Cómode‬‬ ‫ُهشيح‬ ‫‪Modern‬‬ ‫َحذيث‬ ‫‪Ample‬‬ ‫َعشيض‬ ‫‪Estret‬‬ ‫ضيك‬ ‫ِ‬

‫لَويص ِهي ال َحشيش‬

‫ُهلَ ِّوى‪:‬‬ ‫ُه َخطَظ‪:‬‬ ‫ُهٌَمظ‪:‬‬ ‫ًا ِعن‪:‬‬

‫‪De color‬‬ ‫‪Ratllat‬‬ ‫‪A topos‬‬ ‫‪Llis‬‬

VOC Roba i compres  

‫لَويص‬ __________ ‫ذٌَوسج‬ __________ ِ‫هحزْج‬ _________ ‫جَواسِب‬ __________ ‫ُسْراى‬ ‫ف‬ __________ ‫أَحْزيحجحِزاء‬ __________ ‫المَالبِس...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you