Page 1

BØGER|BOOKS af|by ANNIKAVONHOLDT


ABOUT|OM

ANNIKAVONHOLDT

ANNIKA VON HOLDT is the author of the bestselling novels, The HauntedandTheNightHour,thegothicthriller,SleepLikeTheDeadand thesuspensenovel,TheMummer’sPlay.Additionally,shehaswrittentwo screenplaysandanumberofshortstories.

ANNIKA VON HOLDT er forfatter til bestsellerne, Hjemsøgt og Natteti-­ ANNIK men, den gotiske gyser, Sov som de døde og spændingsromanen, Panto-­ mime. Hun har desuden skrevet to filmmanuskripter samt en række noveller.


1"/50.*.& SharonCraneharmistetalt,undtagentroenpåsinuskyldogkærlighedentil sinsøn. Derergåettoårsidendenaugustnat,hvorhendesmandselskerindeblev klyngetopoverentagbjælkemedetrebomhalsenogbestialskdræbt. Sharonafsonerenbehandlingsdomformordetogharikkesetsinmandog Sharon sinsønitoår.Hunoverleverpådrømmenomfrihed,retfærdighedoggen-­ foreningmedsinsøn,indtildenmorgenhunforførstegangfårchancenfor atflygte...oggriberden. Udenfor, i en labyrint af mørke: jaget, desperat og i kapløb med tiden, går det efterhånden op for hende, at intet er, som det ser ud til, at fortiden trækkerlangeskygger,ogathunkæmpermodenondsindetoglistigfjende, dererbesluttetpåatødelæggehende.


5)&

.6..&341-": SharonCranehaslosteverything,exceptthebeliefinherinnocenceandthe loveforherson.Shecan’trememberthehorribleeventsthattookplaceon the night her husband’s pregnant mistress was brutally murdered. But Sharonwasthelastpersontoseeheraliveandapparentlytheonlyonewith amotive. Sharonisservingtimeforthemurderinapsychiatricprisonwardandhasn’t Sharon seen her husband and son in two years. She survives on the dream of freedom,justiceandrejoiningwithherson…untiloneafternoon,whenshe getsthechancetoescapeandseizesit. Outside, in a labyrinth of darkness;; hunted, desperate and racing against time, Sharon realizes that she is fighting a cunning and cruel enemy deter-­ minedtodestroyher.


“Somlæsertrækkermannæstenikkevejret —NordJyskeetafsondretstedlangtvækfraomverdenen,derudehvoregetræernessarte slørafspanskmoserdeteneste,derhviskeridenfugtigehede,findeshun— offeretforenfrygteligdepraveretondskab.

Der er ingen, der kender hendes navn, og der er heller ingen, der savner hende.

Máire Ann Mercer er den eneste, der ved at hun findes, hun ved bare ikke Mái hvor, og hun indleder en desperat jagt efter hende, en djævelsk kamp mod tiden...ogsnartsnigerondskabensigfremundertræernesknudredegrene.

Ogondskabengiverikkesærbehandling...


“HoldtmakesLectorlooklikeaboyscout…satanicallyblackandmerciless” —MetroXpress

TMFFQMJLFUIFEFBE Inthenight-­darkrecessesofruralGeorgia,farawayfromthecity’sreliable bustle,avictimofaterrible,dementedevilfindsthestrengthtoescape,ifonly forashortwhile.Sheisalive,butdeadtotheworld;Nooneknowshername, andnobodyknowsshewentmissing.

Inthewakeofapersonaltragedy,MáireAnnMercerhastopickupthepieces In ofhershatteredlifeandstartalloveragain.Thistimewithnorealpurpose. WhenatriptoSavannahsuddenlyturnsintobizarrehorror,Máiresensesa deepdangerandfearsforthesafetyofayoungwomanwhoseemstobeheld somewhereagainstherwillatmortalrisk.

Máire turns to the police, but as she tries to make sense of the threat, the Mái policeareskepticalanduncooperative.Ignoringthedangers,Máiresetsoutto find the woman on her own, following an intuitive trail that leads to long-­ hiddensecretsdeepwithinthesultrydarknessofthewoods…


/"55&5*.&/ ForfatterenSeanReeveharoverlevetenbilulykke,somharefterladtham udenerindring.Medsinkoneogdatter,flytterhanindietgammelthusi Sydenglandforatkommesigogarbejdepåetnytmanuskript. Rygtetsigeratderhvilerenforbandelseoverhuset,atstedeterhjemsøgtaf den tidligere ejers lille datter, som druknede i den tilhørende sø. Sean tror hverkenpåhjemsøgelserellerforbandelser,mendetskullehanmåskehave gjort.ForSeanspersonlighedogopførselændrersig,oghanbegynderatfå frygteligemareridtomatblivelevendebegravet. Sean frygter for sin forstandighed efterhånden som begivenhederne eskal-­ Sean ererogkommerfaretruendeudafkontrol.Menskjulerdenvirkeligetrussel sigihusetsdunklefortid,elleridetmenneskeligesind?

“AnnikavonHoldtskriverbloddruppendegodtogholderspændingeniethårdt greb” —HolgerRuppert.BT


/"55&5*.&/ THE NIGHT HOUR AtragedyhaschangedSeanReeveslifeforever.Hebarelysurvivesacar crashthatleaveshimwithoutanyrecollectionofhislifebeforetheaccident. Withhiswife,Caitlyn,and4-­yearolddaughter,Hannah,hemovestoanold houseinthesouthofEnglandtogetbetterandworkonanewmanuscript. Rumorhasit,thehouseiscursedandhauntedbytheformerownersyoung Rumor daughter, who mysteriously drowned in the adjoining lake. Sean doesn’t believe in curses, let alone ghosts. But from the moment they move in, strange things start to happen. Sean’s personality and appearance changes, andhebeginstohavehorrifyingnightmaresofbeingburiedalive. Seanfearsforhissanity,aseventsescalatedangerouslyoutofcontrol.But Sean doestherealthreathideinthehauntinglydarkhistoryofthehouse,orinthe humanmind? “AnnikavonHoldtwritesblood-­gushinglywellandkeepsthesuspenseinatight grip.Alluringandfascinating” —HolgerRuppert.BT


PsykologPatriceDevonsstilletilværelseændrersigbrat,dahunenaften ståransigttilansigtmeddenmand,dervoldtoghendetolvårtidligere.Da mandenkorttidefterfindesbrutaltmyrdet,bliverPatricekastetindiFBIs søgelys. SamtidigplagesPatriceafuhyggeligetelefonopringningerfraenforstyrret kvinde,dereroverbevistomatAntikristuserkommettiljorden. Patriceindserforsentathendesfrygtstadigjagerhende,ogathunbefinder Patrice sigietmareridtlangtmørkereendhunnigensindekunnehaveforestilletsig.

“Regulærspænding,derikkeladerdigifred,førdensidstesideervendt” —BenteWiik.FynsAmtsAvis


THE HAUNTED

Psychologist Patrice Devon’s quiet life is crushed when she finds herself standingfacetofacewiththemanwhorapedandtriedtokillher12years earlier. When the man is found savagely mutilated shortly after, Patrice is thrown intotheFBI’sspotlight.FBI-­agent,JackKhanediggsintothecaseandfinds thatallisnotasitfirstappeared. At the same time, Patrice becomes stalked by an unseen watcher and At plagued by phone calls from a seemingly disturbed woman, who is con-­ vincedthattheAntichristhasreturned. Patricebeginstosufferfrompeculiardreamsandvisions,ashertelephone ringsceaselesslyandsomeonefollowsherwhereevershegoes. Toolate, Patrice realizes that there’s a connection between the woman, her own hauntingnightmaresandherdarkestandworstfears.

“EnjoytheridetoNightmare”—BenteWiik.FynsAmtsAvis


Books  
Books  

Novels by Annika von Holdt

Advertisement