Page 1

pink phase


phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi


korpi rrekohuurnika se Anphase nk korpi rrekohuurnika se Anphase nk korpi rrekohuurnika se Anphase nk korpi rrekohuurnika se Anphase nk korpi rrekohuurnika se Anphase nk

pink phase Annika Huurrekorpi

Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muoti- ja vaatetussuunnittelu 2013


Tiivistelmä/Abstract

Eskapismi Fantasia Prinsessa Ryijy Vaaleanpunainen

Escapism Fantasy Princess Rug Pink

Pink Phase -opinnäytetyön aihe on pikkutyttöjen vaaleanpunainen elämänvaihe aikuisen naisen päälle puettuna.

Pink Phase is a thesis project about little girls’ pink phase attired on an adult woman.

Opinnäytetyöhön kuuluu sekä kirjallinen, että tuotannollinen osuus. Teoriaosuus sisältää opinnäytetyön lähtökohtien, tavoitteiden, työskentelymetodien sekä lopputuloksen esittelyn. Siinä pohditaan vaaleanpunaisen värin voimaa ja tutkitaan naisellisuuden ja tyttömäisyyden normeja. Lisäksi tutkimus sisältää työtä inspiroineen taiteilijan Katja Tukiaisen haastattelun. Pink Phase -opinnäytetyön tuotannollinen osuus tutkii ryijyn käyttöä vaatesuunnittelussa ja sisältää kahdenkymmenen vaatekappaleen malliston suunnittelun. Lopputuloksena syntyi kuusi asukokonaisuutta, jotka kuvastavat vaaleanpunaista vaihetta värimaailmallaan ja muotokielellään.

The thesis contains a written- and a production related part. The theoretical part presents the starting points, objectives, working methods, and results of the project. It discusses the power of the pink color and explores norms of femininity and girlishness. In addition, the research includes an interview with the artist Katja Tukiainen, who has been a major inspiration for the project. The production part of the thesis studies the different possibilities of using ryijy, a nothern rug technique, in fashion design. It also consists of designing a twenty- piece collection. The end result is six outfits that reflect the pink phase through their colors and shapes.


sisällys

Johdanto Lähtökohdat & Tavoitteet Vaaleanpunainen Väri Katja Tukiainen Naisellisuus & Tyttömäisyys Ryijy Lopputuote & Metodit Ryijy & Vaate Kaavoitus Materiaalit Suunnitteluprosessi & Kaavoitus Mallistorunko Materiaalikartta Reflektio & Yhteenveto Lähteet

7 7 8 10 13 15 16 16 18 20 23 36 40 43 44


Johdanto Katja Tukiainen on sanonut, että tytön pitää saada leikkiä naiseudella asettamatta itseään vaaraan (Matkaan -lehti, huhtikuu 2010). Olen taiteilijan kanssa täysin samaa mieltä. Itseäni myös kiinnostaa, miksei nainen saisi leikkiä tyttömäisyydellä?

Lähtökohdat & Tavoitteet Opinnäytetyöni on visuaalinen tutkielma naisellisuudesta ja tyttömäisyydestä. Siinä leikki-ikäisten tyttöjen vaatteet ja fantasiamaailmat puetaan aikuisen naisen päälle kaikkine kimalteineen ja kliseineen. Vaaleanpunaisen prinsessamaailman käsittelemisen lisäksi teen teknistä tutkimusta ryijyn soveltamisesta vaatteeseen, sekä ryijyn mahdollisuuksiin pintana. Pink Phase on kymmenen asukokonaisuuden naistenvaatemallisto syksy/talvi 2014/2015 sesongille. Opinnäytetyöni keskeinen teema on pikkutyttöjen fantasiamaailmat, joita mallistossani visualisoi niin värimaailma ja muotokieli, kuin materiaalit ja niiden muokkaukset Tavoitteenani oli päästä syventämään tähän mennessä oppimiani suunnittelumenetelmiä, sekä kokeilemaan itselleni täysin uudenlaisia työskentelytapoja. Valitsin kokeelliseksi tutkimuksekseni ryijyn yhdistämisen vaatteeseen. Ryijyn ja vaatteen harmoninen yhdistäminen oli opinnäytetyöni suurin ja mielenkiintoisin haaste. Halusin, että lopputuloksena on käyttökelpoinen tuote, jossa vaatesuunnittelu ja taide pääsisivät niin lähelle toisiaan, ettei toisen olemassaoloa voi täysin sulkea pois. Opinnäytetyölläni haluan kyseenalaistaa Erik Krupskopfin

väitteen, ettei vaate voi kuulua taideteollisuuden piiriin. Suomen muotoilun vaiheita kuvaavassa teoksessa Krupskopf väittää, ettei vaateetta voi pitää taiteena sen kulutustavaraluonteen ja lyhyen elinkaaren vuoksi (Seddiki 2010, 134). Vaatesuunnittelu on aina tasapainotellut kaupallisen naistenlehtimaailman ja vakavasti otettavan muotoilun välillä (Seddiki 2012, 137). Mallistossani näiden kahden eri maailman huomiointi on ollut tietoinen valinta. Pyrin löytämään tasapainon taiteellisuuden ja kaupallisuuden välillä. Toteutan tämän suunnittelemalla tuotteita, jotka ovat kaavoitukseltaan ja toteutukseltaan yksinkertaisia ja nopeita valmistaa. Toisaalta suunnittelen vaativia ja paljon aikaa vieviä tuotteita, jotka toimivat koko malliston näyttävinä houkuttimina. Katja Tukiaisen maalaustaide on ollut opinnäytetyöni suurin yksittäinen inspiroija.


Vaaleanpunainen Väri

Vaaleanpunainen on pikkutyttöjen väri, johon ihmiset assosioivat jotain vaaratonta, tyttömäistä, lapsellista, pehmeää, söpöä, pinnallista ja kaunista. Väri saatetaan kokea myös pelottavana, ärsyttävänä ja provosoivana. Kaikista väreistä vaaleanpunainen herättää meissä eniten tunteita (Ambjörnsson 2011, 7&8). Opinnäytetyössäni en tutki vaaleanpunaisen värin herättämien tunteiden syytä, vaan käytän visuaalisesti hyväksi sen voimaa. Vielä noin 100 vuotta sitten tytöt ja pojat puettiin samankaltaisiin mekkomaisiin vaatteisiin. Länsimaissa vaaleanpunainen on saanut statuksensa tyttöjen ja naisten värinä vasta 1950-luvulla. Ennen sitä, väri oli yhtenä punaisen vivahteena miehisyyden symboli. Punainen merkitsi voimaa, verta ja sotaisuutta. Sininen taas oli naisellisuuden väri. Katolisissa ympäristöissä sininen on yhdistetty neitsyt Mariaan jo keskiajalta asti. Ladies Home Journal –lehdessä on kirjoitettu vuonna 1918: Yleisesti hyväksytty sääntö on, että vaaleanpunainen on sopiva väri pojille ja vaaleansininen tytöille. Syy tähän on, että vaaleanpunainen on vahvempi ja päättäväisempi väri, kun taas sininen on herkempi väri, joka näyttää kauniimmalta tytön päällä. Maailmansotien aikana värien paikat kuitenkin vaihtuivat pikkuhiljaa. Syy tähän oli merijalkaväen siniset univormut, joista tuli sodan, ja näin ollen miehekkyyden tunnus. Vaaleanpunainen,

joka edusti pukeutumisessa sinisen vastakohtaa, muuttui vastaavasti naisten väriksi (Ambjörnsson 2011, 10&29).

Mitä pahaa pinkissä? Tytön pukeminen vaaleanpunaiseen ja kimalteisiin on eräänlainen tapa viestittää, että tämä on söpö, kiltti ja ystävällinen. Tämän taas toisaalta katsotaan olevan vanhanaikainen, sortava ja epätasaarvoinen ajattelumalli. Täten vaaleanpunaisen värin käyttäminen on nykypäivänä myös ongelmallista ja sisältää riskin olla hyvin latautuneesti ja negatiivisesti koettu. Näin varsinkin kun puhutaan aikuisille naisille kohdistetusta muotoilusta, eteenkin jos kyseessä on ”vakavasti otettava” tuote, kuten esimerkiksi auto (Ambjörnsson 2011, 20&34).


Katja Tukiainen

Katja Tukiaisen taide on mallistoni vahvin yksittäinen inspiraationlähde. Tukiaisen tyttömaalaukset ovat olleet minulle jo vuosia visuaalinen pakotie arjesta takaisin lapsuuden tuvallisiin mielikuvitusmaisemiin. Ihailen suuresti taiteilijan humoristista tapaa pukea myös vakavia asioita sympaattisiksi kuviksi. Vaikka hänen taiteensa on visuaalisesti lapsenomaista, pohditaan siinä tärkeitä asioita aikuisen ihmisen kannalta. Esimerkiksi, minkälaisia odotuksia meillä on pikkutytöiltä. Pyrin luomaan mallistollani tunnelmaltaan ja värimaailmal-

taan samanhenkisen maailman, jota Tukiainen meille töillään välittää. Toivon, että opinnäytetyöni voi Tukiasen taiteen tavoin antaa ihmiselle tunteen turvallisuudesta ja hetken hengähdyksen todellisuudesta. Samalla haluan muistuttaa katsojaa siitä, miten me nykyään puemme lapset todella vahvaan sukupuolinormatiiviseen käyttäytymismalliin. Jotta saisin taiteilijasta ja hänen töistään enemmän irti inspiraationa opinnäytetyöhöni, tein hänelle 20.11.2012 noin puolen tunnin puhelinhaastattelun, joka löytyy sivulta 12.


...


... Katja Tukiaisen haastattelu: A: Haastatteluni tarkoituksena on tuoda esiin omia ajatuksiasi taiteestasi median antamien kuvien syventämiseksi. Lisäksi haluaisin kommentteja juurin niistä asioista, jotka koskettavat minua henkilökohtaisemmalla tasolla opinnäytetyötäni ajatellen... A: Mistä vaaleanpunainen väri on tullut mukaan taiteeseesi? Sinulla ei kuulemma ollut pienenä vaaleanpunaista vaihetta, nytkö se iski? Onko tarumaisuus ja vaaleanpunainen maailma vain kriittinen kommentti, vai liittyykö niihin myös oma tunne ja ihastus? A: Mitä maalaat? A: Monesti taidettasi kuvaillaan yhteiskuntakriittisenä - se kritisoi yhteiskunnan odotuksia siitä, miten pikkutyttöjen tulee käyttäytyä. Onko tämänkaltaisen kriittisyyden esittäminen ollut aikomuksesi? A: Pukeudutko pinkkiin?

“Aikuinen katsoja tässä paikassa tarvitsee pakopaikkoja. Aikuisilla on todella suuri vastuu kaikesta. Joskus heillekin pitää tarjota fantasioita ja unelmia.” Katja Tukiainen, 20.11.2012

K: Teoshan voi olla avainasia, oma intentioni voi hyvin jäädä katsojalle toissijaiseksi. Älä anna sen pilata mitään, jos sanomisestani ei löydy sitä, mitä itse löydät teoksesta. Ristiriita oman tulkinnan ja minun intentioni kanssa ei huononna tulkintaa. K: 70-luvun lapsena ei vaaleanpunainen kuulunut minulle mitenkään vaatteisiin. Se roolitietoisuus mikä silloin oli, ei sisältänyt ollenkaan mitään tyttö-poika-asetelmaa. Kavereina oli sekä tyttöjä ja poikia ja Legot oli sekä tytöille ja pojille. Leikittiin sekä autoilla, että nukeilla. Kun tulin takaisin Venetsiasta vuonna 1995 ja pidin ensimmäisen näyttelyni (Vaaleanpunainen Manifesti) otin vaaleanpunaisen värin käyttööni kahdesta syystä: Tietoisesti halusin tehdä vastalauseen vallitsevalle maskuliiniselle taidekäsitykselle. Tiedostamatta mukana oli ajatus siitä, että taide voi olla pehmeää, humoristista, fantasian kaltaista, tarumaista ja satumaista vaikka visuaalisen kepeyden olisikin painava viesti. Vaaleanpunaisen värin käyttö oli osittain myös intuitiivista. Suuressa mittakaavassa väri oli varteenotettava kuvataiteen ulkopuolella esimerkiksi populaarikulttuurissa ja lelumaailmassa. Ulkomailla vaaleanpunaisen käyttö taiteessa ei ollut yhtä harvinaista, kuin Suomessa. Huomiota herättävän värin käytöllä halusin myös saada aikaan keskustelua. Venetsiassa oli hyvä keskustelukulttuuri ja halusin tuoda sitä myös Suomeen. K: Teen tavallaan kahdenlaisia maalauksia: Sain elää lapsuuden, jossa fantasioille, toiveille ja saduille oli tilaa. Voin tehdä jonkun ihastuttavan bambimaailman, joka on vaaleanpunasävytteinen. Ajattelin niin, että aikuinen katsoja tarvitsee pakopaikkoja lapsuuden fantasiaan arjen ja yhteiskunnallisten asioiden vastuusta. Maisemat voivat olla eräänlaisia eskapismin paikkoja. Toisaalta voi maalauksissani olla myös paljon vakavampia asioita, kuten onnellisuuden etsimisen mahdottomuus. Niissä iloinen värimaailma houkuttelee ihmisen teoksen luokse ja saa toivottavasti hänet myös pohtimaan sen vakavampaa puolta. Jotkut teokseni ovat hyvinkin poliittisia. Luulen että teosteni poliittisuus saattaa lisääntyä, kun vuodet kuluvat. En kuitenkaan harrasta mitään ryppy otsassa paasaamista. Semmoistakin kyllä tarvitaan, mutta se ei ole luonteeni mukaista! K: En ole henkilökohtaisesti joutunut niille odotuksille alttiiksi. Olen saanut leikitellä sukupuolirooleilla turvallisessa ympäristössä. Tämänkaltaisen ympäristön haluan jakaa muillekin maalauksieni kautta. Töissäni tytöt saattavat leikkiä minimekoissaan provosoivasti, eivätkä he kuitenkaan alistu objekteiksi. Haluan, että sekä tytöt, että pojat saavat kasvaa ilman painostavaa roolitusta sukupuolensa mukaan. Satukirjan Bambihan oli esimerkiksi poika. Se on yksi syy, miksi maalaan bambeja. K: Hyvin vähän. Olen todella iloinen, että teokseni tunnetaan ja todella onnellinen ettei kasvojani tunneta. En halua, että ihmiset tuntevat minut vaaleanpunaisena maalarina.


Naisellisuus & Tyttömäisyys Sukupuolen- varsinkin naiseuden ihminen ilmaisee ilmeisimmin vaatteilla (Craik 1993, 56).

Vaaleanpunainen vaihe kuuluu yleisesti ottaen pikkutyttöjen elämään. Pukiessani aikuisen naisen tähän maailmaan opinnäytetyössäni halusin, että vaikutteet pikkutytöistä näkyvä siinä. Vähensin asujen naisellisuutta ja korostin lapsenomaisuutta muun muassa suoristamalla vaatteiden vyötärölinjaa. Länsimaisessa kulttuurissa naisellisuus kulkee aina käsikädessä naisen vartalon fyysisten ominaisuuksien kanssa, ja näitä ominaisuuksia peittämällä ja korostamalla voi naisellisuutta kontrolloida (Craik 1993, 76). Yltäkylläinen koristeellisuus ja vaaleanpunaisen värin käyttö on silmissämme sopivaa pikkutytöltä, mutta aikuisen naisen tulisi

olla jo päässyt tämänkaltaisen koristautumisvaiheen ohi. Koristeellinen kantaa mukanaan naisellisen petoksen ja pinnallisuuden (Seddiki 2012, 44). Katja Tukiaisen maalauksissa pikkutytöt leikkivät aikuistumisella tekemällä asioita, joita heidän ikäisten lasten ei odotusten mukaisesti kuuluisi tehdä. He esimerkiksi kiroilvat, syljeskelevät ja näyttävät keskisormea. Tukiaisen mukaan tytöillä on oikeus leikkiä eri rooleilla asettamatta itseään vaaraan. Opinnäytetyössäni haluan myös kyseenalaistaa ne odotukset, joita meillä on aikuisen naisen soveliaasta käyttäytymisestä ja pukeutumisesta.


Ryijy

On taidetta, joka ei ole maalausta, ei soitantoa, ei kuvanveistoa, vaan joka on niitä korkeampaa. Se on taito henkevöittää aineellista. Naisella on tämä taito vaistona, mutta hänen tulee sitä kehittää. Sen pahimpia vihollisia on konetyö, joka tuottaa tusinoittain esineitä, joilla ei ole pienintäkään persoonallisuuden leimaa. Sen tuotteet ovat tunkeutuneet pukuihin, koteihin, kaikkialle, missä ennen naisen kätevyys kukoisti yhä uusissa ja loputtoman vaihtelevissa muodoissa (Haavisto 1945, 146). Ryijy Suomessa Suomessa on pitkä ja vahva kansanperinne kutomisessa yms. tekstiilitaiteissa. 1800-luvun puolessavälissä vellonut vahva kansallisidentiteetin vahvistaminen on ollut hyvin tärkeässä roolissa näiden perinteiden uudelleen henkiin saannissa. Alunperin ryijyn, keinotekoisen turkiksen, rooli eristävänä ja lämpimänä peitteenä oli tärkeämpi, kuin sen esteettinen arvo. Suomi on ollut syrjäisen sijaintinsa vuoksi hyvin hitaasti teollistunut maa ja tämän ansiosta Suomessa perinteiset käsityötekniikat ovat säilyneet hyvinkin kauan (Talley 1982, 101&102). Opinnäytetyössäni käyttämä tapa tehdä ryijystä vaatetta ei ole täysin uusi ja tuntematon. Tiedettävästi ainakin tekstiilitaiteilija Maija Lavonen on suunnitellut “ekologisen alternatiivin” turkikselle vuonna 1979. Lavosella oli mielenkiintoa viedä tuote jopa tuotantoon, mutta projekti jäi prototyyppivaiheeseen, sillä taitelija ei löytänyt sopivaa valmistajaa (Talley 1982, 122).

Henkilökohtainen kiinnostus ryijyyn Ollessani vaihto-oppilaana Milanossa keväällä 2012, heräsi minulle koti-ikävän seurauksena ajatus käyttää ryijyä, vanhaa Suomalaista perinnekäsityötekniikkaa eräänlaisena keinoturkiksena

vaatteiden valmistuksessa. Olen aina ollut hyvin kiinnostunut turkiksesta materiaalina, mutta en kuitenkaan halua tukea tätä teollisuutta sen kyseenalaisen tuotannon vuoksi. Näin ryijyn erinomaisena vaihtoehtona turkiksen käytölle ja päätin ottaa sen mukaan opinnäytetyöhöni. Yleensä keinoturkikset imitoivat jotain tiettyä eläintä, mutta Pink Phase -mallistossa ovat mahdollisuudet tuotteen ulkonäöstä rajattomat sillä eläin, jota ryijy imitoi, voi olla mielikuvituksen tuote prinsessamaisemista. Opinnäytetyöni tavoitteisiin kuuluu malliston yllätyksellisyys. Vanhan käsityöperinteen tuominen vaatteeseen ja tämän perinteisten materiaalien haastaminen on yksi tapa lähestyä tavoitettani. Ryijyn hidasta ja työlästä valmistusta on kritisoitu työprosessini aikana paljon, mutta motiivini sen käyttöön on ryijyssä olevat mahdollisuudet täysin kontrolloituun valmistukseen, sillä jokainen langanpätkä sidotaan käsin yksi kerrallaan. Tämä taas antaa tuotteelle aivan eri tason taiteellisen arvon. Lisäksi tämän perinteisen käsityötekniikan käyttö toimii kontrastina mallistoni muille tuotteille, jotka olen suunnitellut kaavoitukseltaan ja valmistukseltaan hyvinkin teollisuuskelpoisiksi ja yksinkertaisiksi. Vaaleanpunaisen rönsyilyn ja perinteisen ryijyn yhdistäminen voidaan nähdä hyvinkin kiistanalaisena. Tuotteiden olemus on todella kitsch, täten olen pyrkinyt saamaan jännitettä ryijyn vahvan ja vakavan perinteen uhmaamiseksi.


Lopputuote & Metodit Pink Phase -naistenvaatemallisto sijoittuu syksy/talvi 2014/2015 sesongille. Mallisto koostuu vaatteista, joiden muotokieli on tyttömäinen, viettelevä, unenomainen ja dramaattinen. Osan vaatteista olen valmistanut käyttäen perinteistä ryijynsolmimistekniikkaa. Näiden näyttävien vaatteiden rinnalle olen valmistanut pelkistetympiä, hieman juhlavia sisävaatteita. Vaatteet ovat pääasiassa mekkoja ja hameita sekä yläosia, sillä housut ovat harvinaisia prinsessamaailmoissa. Syys- ja talvivaatemallistot ovat tyypillisesti tummanpuhuvia ja niissä käytetään harvoin pastellisävyjä. Tämä sääntö ei kuitenkaan päde lastenvaatteissa, joten se ei myöskään päde opinnäytetyössäni.

Ryijy & Vaate Kuva 1. Perinteisen ryijynsidonnan opettelin Internetin ja kirjojen avulla. Tekniikka ei ole monimutkainen, mutta ensikertalaiselta kului sen oppimiseen kuitenkin monta työtuntia. Tekniikan löydyttyä kului juohevan työtahdin saavuttamiseen myös aikansa. Alussa harjoitteluun kulutetut tunnit kalpenivat kuitenkin varsinaisten tuotteiden valmistamiseen kuluneeseen aikaan. Tarkalleen en työtunteja laskenut, mutta arvioni on, että niitä tuli noin 300. Kuva 2. Alkaessani suunnitella ensimmäistä ryijytuotettani, otin vaikutteita edesmenneeltä tekstiilitaitelija Eva Brummerilta, jonka tuotantoon tutustuin tutkiessani ryijyn historiaa. Brummer oli yksi ensimmäisiä tekstiilitaitelijoita, joka tarkkojen ruutupaperille laadittujen viivapiirrosten sijaan suunnitteli ryijyjä

maalaamalla pehmeitä, suurpiirteisiä luonnoksia, joiden pohjalta ryijy valmistettiin (Sopanen & Willberg 2008, 63). Kuva 3. Inspiroidun myös vahvasti Touko Issakaisen näyttävistä ja rajoja rikkovista ryijyistä. Issakaisen ryijyjen pinta on hyvin orgaaninen, eikä hän rajoita materiaalivalintojaan vain lankoihin, hänen ryijyistään voi löytää myös muun muassa kangassuikaleita ja leluja. Työjärjestys meni ryijynsuunnittelussa kutakuinkin niin, että ensin suunnittelin tuotteen muodon, joka saattoi joissain tapauksissa määrittyä sen alle puettavan vaatteen mukaan. Muodon löydyttyä tein hyvinkin suurpiirteisiä luonnoksia värialueiden sommittelusta. Värialueiden sisällä tapahtuvan sävyjen vaihtelun päätin vasta ryijyä tehdessä.


1.

3. 2.


kaavoitus

Kuten kappaleessa Naisellisuus & Tyttömäisyys mainitsin, käsittelen naisellisuutta käyttäen naisvartalon fyysistä olemusta lähtökohtana. Naisen ja tytön suurin fyysinen ero on kypsymätön vartalo. Rinnat, vyötärö ja lantio edustavat naisellisuutta. Poistaessani nämä muodot vaatteista vähennän myös sen naisellisuutta. Käytännössä olen toteuttanut tämän niin, että olen skannannut tietokoneelle sekä naisten pohjoismaisen kaavajärjestelmän mukaisen 1/3 kokoisen C36 koon puvun peruskaavan miehustan, sekä vastaavan, koon C116 tyttöjen kaavan. Tämän jälkeen olen Photo shopilla asettanut kaavat päällekkäin ja skaalannut ne selän pituuden ja lantion leveyden mukaan saman ko-

koisiksi. Lopputuloksena minulla on 1/3 kaava, josta näen lastenvaatteen ja naistenvaatteen erot ja voin poistaa ja lisätä tarvittavat muodot oikeassa suhteessa. Olen ollut lähes täysin uskollinen tälle lastenvaatteen suurennokselle, mutta istuvuuden takia olen kuitenkin joutunut jättämään rintamuotolaskoksen paikalleen. Sen ansiosta vaate myös näyttää lastenvaatteesta inspiroituneelta tuotteelta, eikä suurennetulta lastenvaatteelta. Mielestäni mielenkiintoisin elementti lastenvaatteen kaavassa oli sen etukappaleen keskellä käytetty, kevyesti viisto linja. Tämän leikkauksen tarkoitus on mahduttaa lapsen pömpöttävä vatsa vaatteeseen.


Naisten C36 ja tyttÜjen C116 kaava yhdistettynä 1/3 kokoon


Materiaalit

Kankaiden valinnassa priorisoin värimaailmaa sekä pinnan tuntua ja käyttäytymistä. Pyrin myös siihen, että kaukaa katsottuna materiaalin ulkomuoto näyttää siltä, että se voisi soveltua lastenvaatteisiin, mutta lähemmin tutkiessa huomaa sen olevan liian herkkä, kallisarvoinen tai muuten epäsopiva tähän tarkoitukseen. Läpinäkyvät materiaalit suljin pois mallistostani kokonaan sillä tyllin lisäksi ei lastenvaatteissa käytetä läpinäkyviä materiaaleja juuri ollenkaan. En halunnut kuitenkaan käyttää edes tylliä siitä syystä, että se tunti liian halvalta ja lapselliselta tuotteiden lopullista käyttäjää ajatellen. Ensimmäisiä suunnitelmia tehdessäni, oli materiaalipalettini hyvin niukka. Pelkäsin liian moninaisen kangasvalikoiman tekevän mallistosta rauhattoman värikkäine ryijyineen. Prosessin edetessä huomasin kuitenkin, että mallisto, jonka olin näyttävien ryijyjeni alle luonut tuntui hieman köyhältä, joten lisä-

sin vielä muutaman materiaalin mallistooni. Ryijylangoiksi kelpuutin mitä erilaisimpia lankoja. Materiaalit olivat langoissa toissijaisia, väri ja struktuuri olivat tärkeämpiä. Ryijyjen pinnalle päätyi lopulta kaikkea akryyli- ja polyesterilangoista angoraan ja silkkiin. Lankojen lisäksi käytin hyödyksi kotoa löytämiäni kankaanpaloja sekä malliston vaatteiden ylijäämätilkkuja. Tein niistä kuteita, jotka solmin ryijyihin lankojen joukkoon. Kuteiden käyttäminen aikaansai ryijypinnan tekstuuriin vahvan variaation. Lankojen osittainen korvaaminen kankaalla toimi myös välineenä haastaa ryijyn perinteisiä valmistustapoja. Pohjamateriaalina käytin ryijyissä juutista valmistettua säkkikangasta. Aluksi tein kokeiluja myös muun muassa eri tiheyksillä kudottuun pellavaan, sekä kevyeen muoviverkkoon, mutta nopeasti totesin kuitenkin pienissä ryijyissä yleisesti käytetyn säkkikankaan olevan kirkkaasti paras vaihtoehto. Säkkikankaan etuna on sen harva ja joustava sidos, joka mahdollistaa myös paksujen ja tuuheiden lankojen sekä kangassuikaleiden käytön. Sen valmistukseen käytetty tukeva lanka ehkäisee vaatteen purkautumisen saumoista kun kyseessä on harvaan kudottu kangas.


1. Malliston suunnittelua 2. Kaavoitusta 3. Katja Tukiaisen n채yttely 4. Ryijytuotteiden suunnittelua 5. Jakun prototyyppi 6. Ryijytakin pohjakangas 7. Keskener채inen ryijyjakku 8. Ryijyn nurja puoli 9. Ryijytakin viimeistely채


Suunnitteluprosessi & Kaavoitus

...


1.

Ryijyjakku 1.1 & Pitkähihainen mekko 1.2 1.1 ryijyjakku oli ensimmäinen valmistamani ryijyvaate. Aloin tehdä jakkua jo syksyllä harjoittelutyönä, mutta sen onnistuttua niin hyvin, päätin ottaa sen osaksi mallistoa. Tehdessäni jakkua opin, että ryijytekniikalla valmistettaessa vaatetta, tulee runko ommella ensin säkkikankaasta, ja vasta tämän jälkeen voi lankoja alkaa solmia sen päälle. Näin saa myös vahvistettua saumakohtia tekemällä solmuja niiden päälle. Tuotteen valmistaminen olisi lähes mahdotonta jos ryijypinnan valmistaisi ennen kappaleiden ompelua yhteen. Lähtiessäni suunnittelemaan jakkua, oli päämääränäni luoda juhlavan yläosa, jossa on paljon eheitä pintoja. Suuret eheät pinnat helpottavat ryijyn solmimista. 1.2 Mekko jonka olen yhdistänyt jakun kanssa on syntynyt monta kuukautta jakun valmistumisen jälkeen. Lähes kaikissa muissa malliston mekoissa on helmassa kapea röyhelö, mutta 1.2 mekossa röyhelö on niin leveä, että se muuttuu kellohelmaksi.


2.

Brokadijakku 2.1 & Haalari 2.2 Haalari on yksi opinnäytetyöni avaintuotteista. Se on mallistoni kannalta hyvin olennainen, sillä lähes jokaisen pikkutytön vaatekaapista löytyy vaaleanpunainen toppahaalari. Toppahaalarin lisääminen mallistoon olisi ollut hivenen liian haasteellinen ajatellen sen kaupallisuutta naistenvaatteena, joten tein siitä sisävaateversion. Haalarin rinnalle valmistin kaavoitukseltaan malliston muista vaatteista hieman poikkeavan tuotteen; kultabrokadijakun. Jakku on yksi mallistoni omista suosikkivaatekappaleista vaikka se oli kaikkein haastavin valmistaa kauluksineen ja hihojen halkioineen. Sen funktio on olla yksi niistä elementeistä, jotka erottavat malliston kokonaisilmeen lastenvaatemallistosta naistenvaatemallistoksi.


3.

Ryijyliivi 3.1 & Pitkä mekko 3.2

3.2 mekko on outojen mittasuhteidensa ja raskaan materiaalinsa vuoksi hyvin tätimäinen. Vanhahtavan olemuksen takana on ajatus pikkutytöstä, joka on pukenut ylleen äitinsä mekon tunteakseen itsensä kauniiksi. Vaikka mekko on kaavoitettu samassa koossa kuin muutkin tuotteet, näyttää se kantajansa päällä hieman liian isolta ja kömpelöltä. Tummansävyisen mekon pariksi valmistin lyhyen, täysin vaaleanpunaisen ryijyliivin tuomaan asukokonaisuuteen keveyttä. Ryijytekniikalla valmistetuista vaatteista liivi on käytännöllisin, sillä se soveltuu myös sisäkäyttöön, toisin kuin todella lämpimät takit.


4.

Ryijytakki 4.1 & Minimekko 4.2 Löytäessäni Chanel- henkisen bouclé- kankaan, joka sopi värimaailmaltaan täydellisesti opinnäytetyöhöni, mietin minkälaisia tuotteita kankaasta odotetaan valmistettavan, ja mikä olisi yllättävä tapa käyttää sitä. Peittävä ja rouvamainen kangas päätyi minimekoksi, jonka kaava on lähes identtinen 3.2 mekon kanssa, vain helman pituus ja röyhelön muoto muuttuu. Minimekko on hyvin lapsenomainen, mutta samalla provosoiva lyhyine helmoi-

neen ja niukoin päänteineen. Vaikka kankaan ja vaatteen mallin väillä löytyy erikoisia jännitteitä, on mekko yksi mallistoni kaupallisimmista tuotteista. Päätin yhdistää tämän helposti lähestyttävän tuotteen mallistoni pysäyttäjän, muhkean ryijytakin kanssa. Ryijytakki oli kaikista tuotteista hitain valmistaa sen valtavan koon takia, pelkästään ryijypinnan solmimiseen kuluin yli 90 työtuntia.


5.

Ryijybolero 5.1 & Bodi 5.2 Tätä asukokonaisuutta on inspiroinut MTV– musiikkikanavan anti sekä roolileikit omasta lapsuudestani. Bodi on valmistettu kahdesta osasta käytännöllisyyden takia. Kaksiosaisena sen kanssa voi istua paremmin, se on monikäyttöisempi ja soveltuu useammalle vartalotyypille. Bodi on mallistoni seksikkäin asu, jonka vuoksi valitsin sen materiaaliksi paksun ja peittävän kultabrokadikankaan. Pitkähihainen bolero syntyi bodin pariksi kuin itsestään. Määritin sen muodon siten, että alla olevan bodin vyötärön kohdalla olevan röyhelön tuli näkyä ja paljaiden säärien vastapainoksi halusin tehdä pitkän ja peittävän hihan.


6.

Kultatoppi 6.1 & Ryijyhame 6.2 Toppi on valmistamista tuotteistani kaikkein kaupallisin. Vaatteen kaava on hyvin yksinkertainen ja se on nopea valmistaa, sillä siihen ei tarvita edes vetoketjua sen väljyyden ansiosta. Topin voisi valmistaa hyvin erilaisista kankaista, mutta parhaiten sen helman röyhelö kuitenkin pääse oikeuksiinsa valmistettuna kevyestä ja napakasta kankaasta, kuten käyttämässäni silkki-kultalanka-sekoitteesta. Alun perin olin suunnitellut tekeväni ryijytekniikalla samankaltaisia tuotteita, kuin turkiksesta tehdään; lähinnä takkeja ja asusteita. Prosessin edetessä huomasin kuitenkin,

että malliston kokonaisuus jäi kaipaamaan jotain hieman normeista poikkeavaa, jotta se pysyisi mielenkiintoisena. Lisäsin hameen ryijytuotteisiin. Käytännöllisyydessä hame ei ole samalla tasolla muiden ryijytekniikalla valmistettujen tuotteiden kanssa, mutta sen vahvin funktion onkin elävöittää mallistoa kokonaisuutena. Hameen helman pituuden päättämisessä oli hieman painimista, mutta lopulta päädyin raskaaseen polvipitkään malliin. Lyhyenä olisi se ollut liian tavanomainen, eikä se olisi täten täyttänyt sitä roolia, jolle sen alun perin loin.


Mallistorunko Takit & Jakut

5.1 1.1 2.1

4.1

Mekot

4.2

1.2 3.2

7.1


Yl채osat

Liivit

8.1

6.1

3.1

9.1

10.1

Alaosat

Haalarit & Bodit

6.2

5.2

8.2 9.2

2.2

10.2


2.1.2

1.1.2

7.1

6.1.2

8.1.2


3.1.2

4.1.2 5.1.2

9.1.2

10.1.2


Materiaalikartta

40% villa 23% polyamidi 23% viskoosi 14% akryyli

100% polyesteri

57% puuvilla 38% polyesteri 5% lurex

100% juutti

Metallikuitusilkkisekoite

Nukkalanka sekoitus


Reflektio & Yhteenveto

Kokonaisuudessaan koen opinnäytetyöprosessini onnistuneen vähintään odotusteni mukaisesti. Pysyin asettamassani aikataulussa enkä joutunut tekemään missään vaiheessa suuria kompromisseja. Sain kaikki suunnittelemaani kuusi asukokonaisuutta valmiiksi ja olen niihin erittäin tyytyväinen. Kaavoituksessa ja ompelussa ylitin jopa omat odotukseni ja tämän takia olen sitä mieltä, että olisin voinut haastaa itseäni enemmän tällä saralle. Materiaalivalinnoissa ja -hankinnoissa sen sijaan tuli vastaan muutama odottamaton yllätys. Näistä opin, että suunnitteluprosessi kannatta aloittaa valitsemalla ensin materiaalit ja vasta tämän jälkeen keskittyä tuotteiden suunnitteluun. Koen, että opinnäytetyöni suurin haaste oli lopulta oikeiden kankaiden löytäminen. Tässä jouduin tekemään eniten kompromisseja koko prosessin aikana. Esimerkkinä tästä on samettikangas jota käytin mekossa 1.2 ja 3.2. Kangas oli olemukseltaan sopiva, mutta väri oli mielestäni opinnäytetyöhöni liian tumma. Jouduin kuitenkin tyytymään tähän kankaaseen vaihtoehtojen puuttuessa. En myöskään enää hankkisi kankaita ennen kaavoitusta, sillä ylimääräiset kangaspalat kävivät turhan kalliiksi. Ryijytuotteiden valmistuksessa onnistuin mielestäni hyvin. Tulevaisuudessa osaan myös varautua hengityssuojan käyttöön, sillä lankapölyn hengittäminen kävi todella paljon keuhkoihin. Kirjallinen osuus vastaa täysin odotuksiani. Taustatutki-

mus sisältää mielestäni kaiken oleellisen tiedon malliston kannalta, vaikka se kenties olisi voinut olla jonkin verran laajempikin. Yksittäisistä onnistumisista koen itselleni mielekkäimmäksi Katja Tukiaisen haastattelun. Haastattelun tekeminen oli todella antoisaa ja hauskaa ja se antoi paljon pohdittavaa aiheeseeni. Opinnäytetyötäni tehdessä olen oppinut valtavasti uutta niin ompelusta ja kaavoituksesta, kuin aikataulutuksesta ja taustatutkimuksen tekemisestä. Prosessi on ollut hyvin haastava ja raskas, mutta samalla hyvin opettavainen ja mielekäs kokemus.

Kiitos Vaikka työskentely on ollut lähes täysin itsenäistä, olen sen myötä tajunnut, kuinka korvaamattoman tärkeitä ympärillä olevat ihmiset ovat. Opettajistani on ollut suunnaton apu prosessin eteenpäin puskemisessa ja motivaation löytämisessä. Heistä olen erityisen kiitollinen Marjut Yli-Mäyrylle, joka on opettanut minulle lähes kaiken, mitä kaavoittamisesta ja ompelusta osaan. Lopun osaamisen näiltä alueilta olen saanut äidiltäni, Hanna Huurrekorpi-Hynniseltä, joka on myös ollut suureksi avuksi opinnäytetyössäni tekemällä suurimman osan käsin ommeltavista osuuksia tuotteissani. Kiitokset kuuluu myös muille perheenjäsenilleni, sekä ystävilleni kaikesta siitä tuesta, jonka olen tämän raskaan vuoden aikana saanut. Kaikkein suurin kiitos kuuluu kuitenkin luokkatovereilleni. Heidän antamansa vertaistuki on ollut korvaamaton ja he ovat auttaneet minua jaksamaan koko prosessin läpi positiivisin mielin.


Lähteet

Kirjallisuus Ambjörnsson Fanny Rosa- Den farliga färgen, 2011 Ordfront förlag Arkko Hillevi, Koskinen Marja- Leena & Maunonen-Eskelinen Irmeli Lasten pukineiden peruskaavoja, 1990 Otava Craik Jennifer The Face of Fashion- Cultural Studies in Fashion, 1993 Rouledge Haavisto Eeva Tyttöjen käsityöt, 1945 WSOY Lappalainen Tiia Matkaan- lehti, Huhtikuu 2012 Kenraali Pinkki Seddiki Pirjo Naisen Kuvia- Sievän ja koristeellisen merkityksiä, 2010 Bookwell Oy Sopanen Tuomas & Willberg Leena Ryijy Elää, 2008 Tuomas Sopanen Talley Charles S. Contemporary textile art, 1982 Carmina Toikka-Karvonen Annikki Ryijy, 1971 Otava

Internet Granbacka Camilla, 29.12.2011 www.hbl.fi Luettu 10.09.12

Haastattelut Katja Tukiainen 20.11.2012


http://images1.fanpop.com/ http://www.katjat.net/obje/deer/ http://www.katjat.net/obje/deer/ Pantone Textile Paper Specifier images/photos/2500000/Prin- katjatukiainen11swanlake.jpg katjatukiainen10sophieas13.jpg cess-Diana-Wallpaper-kings-and-queens-2595018-1024-768. jpg

http://www.katjat.net/obje/ http://www.katjat.net/obje/ http://nuproject.mattblumpho- Sopanen Tuomas & Willberg deer/katjatukiainen11dothe- play/katjatukiainen09powder- togra.netdna-cdn.com/assets/ Leena galleries/NorthAmericaOne/ Ryijy Elää, 2008 bambi.jpg sugar.jpg V1/AtHome065-2B7K0124.JPG Tuomas Sopanen

Sopanen Tuomas & Willberg Leena Ryijy Elää, 2008 Tuomas Sopanen

Sopanen Tuomas & Willberg Leena Ryijy Elää, 2008 Tuomas Sopanen

Sopanen Tuomas & Willberg Leena Ryijy Elää, 2008 Tuomas Sopanen

Sopanen Tuomas & Willberg Leena Ryijy Elää, 2008 Tuomas Sopanen


pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huu rpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika h rekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Ann huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phas nika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pi phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrekorpi pink phase Annika huurrek


Annika huurrekorpi 2013

Pink Phase  

The pink phase includes all the stereotypical ”girly stuff”, such as glitter, gold, princess dresses, ruffles and loads of pink. My thesis c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you