Page 1


ÚVODNÍK

Drahí čitatelia, milí spolužiaci a učitelia, za nami sú Vianoce, sviatky radosti a pokoja a taktiež Silvester, veselá vstupná brána do nového roku. Z celého srdca by som vám preto chcela popriať všetko len to najlepšie do nového roku 2014, nech zažijete príjemných a vydarených dní aspoň tristošesťdesiatpäť a nech sa vám darí vo všetkom na čo siahnete!  Avšak s príchodom nového roku netreba zabudnúť ani na ten predchádzajúci. Každý rok sa udeje niečo zaujímavé, prevratné či objavné a naša redakcia sa rozhodla špeciálne pre vás takéto udalosti vyhľadať. V téme čísla sme si posvietili na najdôležitejšie udalosti roku 2013, či už ide o významné osobnosti, vedu a techniku, kultúru či šport. Preskúmali sme tiež hity youtube-u a pripravili pre vás tipy na hudobné objavy minulého roku zo zahraničnej i domácej scény. Ďalej sme vám ako už tradične nachystali množstvo reportáží zo školských akcií a ak pozorne preskúmate všetky fotky, isto na nich objavíte svoju alebo aspoň spolužiakovu tvár.  Vraciame sa k vám aj s rubrikou Viajes y viajeros, avšak opäť iným spôsobom. Prinášame článok o Jesusovi Esparzovi z Mexika, ktorý našej redaktorke rád porozprával, ako sa mu u nás na Slovensku, konkrétne žije v Bratislave. Verím tomu, že si v tomto článku prečítate zaujímavý názor, ktorý by ste možno neočakávali.  Ďalej sa dočítate aj niečo o našich cestách po svete, konkrétne vo Francúzsku a Taliansku. Vlastnú tvorbu tentokrát ovládli naše najmladšie posily z primánskych ročníkov, Natálka a Peťka. Pekná básnička a príbeh vám určite dotvoria zimnú atmosféru spolu s titulnou fotkou od Kristíny Garaiovej. Verím, že sa vám toto číslo bude páčiť a taktiež dúfam, že si vychutnáte dva jedinečné články, po anglicky a po španielsky, ktoré sme si prichystali, aby ste si mohli precvičiť svoju úroveň cudzích jazykov. Prajem príjemné čítanie! 

Vaša šéfredaktorka Anna Puchovská

Nájdete nás aj na Facebooku! facebook.com/sro.nerucimezanic Aj tvoje diela môžu byť uverejnené v našom časopise! Napíš nám na facebook, alebo svoj výtvor jednoducho dones do kabinetu p. p. Chovanovej.

2

S. R. O.


4

Halloween párty

5

Imatrikulácie 2013

6

Deň študentstva

7

Deň otvorených dverí Gymnázia Federica García Lorcu

9

Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus

10 Môžu nám mobily uvariť mozog? - Týždeň vedy na FMFI UK 12 Las clases extraordinarias 14 Rozhovor s Hugom Valentom, študentom UWC Adriatic 18 Nákaza na YouTube 20 Čo nám priniesol rok 2013? 23 Športové udalosti roku 2013 25 Hudobné objavy roku 2013 28 Jesus - Another way to see this beautiful country 32 LaFayette 33 Taliansko vs. Slovensko 34 Zima 35 Na severnom póle, príbeh medveďa

REDAKCIA Šéfredaktorka: Anna Puchovská Zástupca šéfredaktora: Michaela „MiEl“ Elšíková Grafik: Imrich Nagy Pedagogický dozor: p.p. Alexandra Chovanová Redaktori: Barbora „Baša“ Bachanová, Kristína Garaiová, Katarína Lacková, Peter Drobný, Natálka Jagelková, Peťka Šmihulová Prispievatelia: Martina Ježovičová, ŽŠR Foto: Alexandra Chovanová, Kristína Garaiová, Soňa Gažáková, Monika Ťažárová, Barbora Bachanová, archív S.R.O. – Neručíme za nič! je časopis Gymnázia Federica García Lorcu na Hronskej 3 v Bratislave. Časopis vychádza ako občasník od roku 2001. Aktuálne číslo vychádza v januári ako druhé číslo v školskom roku 2013/2014.

S. R. O.

3


ŠKOLA

Halloween párty Dňa 29.10.2013 bol pre nás zaujímavý deň. Halloween. A masky. Celý deň sme mohli nosiť masky a na večer nám žiacka školská rada pripravila Halloween párty. Podmienkou bol informovaný súhlas rodičov, ISIC a samozrejme maska. Počas diskotéky boli aj súťaže, na ktorých sme mali možnosť vyhrať sladkú odmenu či ospravedlnenku na hodinu. Zahrali sme si stoličky a aj vedomostný kvíz, kde sme mali otázky z dejepisu, slovenčiny, matematiky a geografie. Zabávali sme sa so super DJ-om do pol ôsmej večer. Naši dozorujúci učitelia mali síce pocit, že škola spadne, ale to bol len náš spev a tanec na úžasné piesne, ktoré hral. Parostroj bol súčasťou výbavy a svetlá presne tak ako na ozajstnej diskotéke. Touto cestou by sme chceli poďakovať profesorom p.p Almássymu, p.p. Tomašovičovi a p.p. Chovanovej, p.p. Pravdovej, p.p. Platznerovej, že nám túto zábavu umožnili. Samozrejme organizátorkám Michaele Bánovcovej a Viktórii Jonasovej. A v neposlednom rade aj vedeniu školy. ŽŠR

ĎAKUJEME . . .

4

S. R. O.


Imatrikulácie 2013 Imatrikulácie boli pekným a veselým privítaním prvákov na našu školu. V úvodnom programe v prevedení prvákov bolo vidieť, že niektorí na tom naozaj pracovali a dali si záležať aj na výbere či už hudobného nástroja alebo zladenia tričiek . Imatrikulácie prebiehali formou súťaže medzi študentmi dvoch tried prvého ročníka. Zabavili sa úlohami ako zjesť čo najrýchlejšie šišku bez akejkoľvek pomoci rúk či utretia si úst, zaspievať známu pesničku alebo vlastným pripraveným programom, ktorý v oboch prípadoch zaujal. Medzi úlohami sme si dali hudobný kvíz, známych pesničiek rôznych žánrov, aby sa mohol zapojiť každý. Bolo vidno, že decká poznajú i staršiu slovenskú hudobnú scénu, čo je pozitívne . Na koniec dostali sladkú odmenu v podobe mafín. Sme radi, že sa prváci zabávali a nehanbili sa zapojiť do úloh, ktoré sme pre nich pripravili. Ukázali, že sa vedia zabaviť a prišli takmer všetci, za čo sme im vďační, pretože sme sa snažili pripraviť im zábavný program, aby to bolo aj pre nich príjemné a nie strápňujúce. Martina Ježovičová

S. R. O.

5


ŠKOLA

Deň študentstva 17. november je vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Keďže tohto roku pripadol na nedeľu, naša škola sa rozhodla osláviť tento sviatokuž v piatok 15. novembra bohatým programom z dielne kreatívnych pani profesoriek, Andrey Matulákovej, Márie Vodnákovej a Alexandry Chovanovej. Skrátené „vyučovanie“ prebiehalo od 8:00 do 11:30. Triedy boli zadelené do troch kategórií podľa veku a na základe toho sa aj odlišoval ich program. Predovšetkým však išlo o to zabaviť sa pri netradičných súťažiach. ☺ Súťažilo sa v týchto disciplínach: Zaujímavé účesy - žiaci si vytvorili na svojich hlavách, alebo na hlavách spolužiakov, niečím netradičný účes. Hodnotil

sa

počet

zúčastnených,

ale

aj

kreativita.

Maximálny počet bodov bol desať. Hodnotilip.p. Tomašovič ap.p. Petrov, ktorí sami neváhali vytvoriť si na svojich hlavách výrazné účesy pomocou parochní. Na niekoľko minút, sa triedy premenili na kadernícke salóny a žiaci predviedli naozaj veľkú dávku odvahy pri vytváraní dievčenských i chlapčenských účesov. Použili dokonca aj ovocie a zeleninu na vytvorenie svojich bláznivých kreácií. ☺ Plagát s protidrogovou témou - žiaci do triedy dostali papier, na ktorý nakreslili svoju víziu na túto tému. Zapojiť sa mali všetci žiaci triedy. Maximálny počet bodov bol opäť desať a o jeho udelení rozhodovali p.p. Platznerová a p.p. Armas. Zdravý bufet - každá trieda si vo svojej triede pripravila zdravé občerstvenie z ovocia a zeleniny. Maximálny počet bodov desať od hodnotiacich profesorov p.p. Bulganovej p.p. Perez Amores

dostávali

triedy

predovšetkým

za

bohatosť

kreativitu. Niektorí vytvorili potravín dokonca maskota školy.

6

S. R. O.

a


Vedomostný test - každá trieda dostala test, ktorý obsahoval pár otázok z aktuálneho učiva každého predmetu. Bolo síce treba zapojiť viac mozgových závitov ako zvyčajne, ale po občerstvení zdravou výživou každá trieda vydala zo seba maximum vedomostí. Šport – súťažilo sa buď vo volejbale, florbale alebo tanečnej improvizácii. Ako tradične sa trieda spojila pri povzbudzovaní svojich zanietených. V blízkej budúcnosti na žiakov čaká vyhodnotenie aj s cenami, ktoré sú zatiaľ prísne utajené. Vo všetkých disciplínach triedy preukázali vysokého kolektívneho ducha. Triedni učitelia boli počas celého dňa so svojimi zverencami a dotvárali tak príjemne uvoľnenú atmosféru celej akcie. Oslavy Dňa študentstva, ktoré sme spojili aj s oslavami Dňa boja proti drogám a Dňa zdravej výživy, tak prebehli naozaj vynikajúco. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie a v mene všetkých oslavujúcich študentov ďakujem učiteľskému zboru a vedeniu školy za skvelú akciu! ☺ Anna Puchovská, Septima A

Deň otvorených dverí Gymnázia Federica García Lorcu Dňa 5.12.2013 sa otvorili dvere nášho gymnázia pre všetkých žiakov základných škôl, ktorých zaujalo štúdium španielčiny v päťročnej, štvorročnej alebo osemročnej sekcii. V učebniach gymnázia si žiaci v spolupráci s učiteľmi pripravili rôzne zaujímavé pokusy. Návštevníci mohli nahliadnuť do otvorených vyučovacích hodín a žiaci tiež prezentovali

aktivity,

ktorým

sa

venovali

v

predchádzajúcich rokoch. V telocvičniach mohli naši potencionálni študenti vidieť futbalový a volejbalový tím našej školy, navštíviť špeciálnu ping-pongovú miestnosť či gymnastické štúdio. Na prízemí sa žiakom ponúkali otvorené

hodiny

španielčiny,

angličtiny,

ukážka

španielskeho a anglického divadla, v učebni fyziky si žiaci našej školy pripravili množstvo pokusov, ktorými určite zabavili všetkých návštevníkov. Za jedinými zatvorenými dverami v škole na dni otvorených dverí si mohli žiaci nanečisto napísať prijímačky zo slovenčiny (pod dozorom p.p. Klimekovej a p.p. Babejovej) a matematiky (pod dozorom p.p. Soukupovej a p.p. Prelecovej).

S. R. O.

7


ŠKOLA

Týmto spôsobom mohli zistiť, na čo sa majú pripraviť, keď budú písať skutočné prijímačky. Na prvom poschodí mohli žiaci vidieť otvorenú hodinu semináru z dejepisu s p.p. Tichým, v učebni biológie žiakom p.p. Matuláková umožnila "pohrať" sa s mikroskopom, figurínou kostry či rôznymi vzorkami a preparátmi. Zvedavé oči potencionálnych žiakov Gymnázia Federica García Lorcu mohli zavítať aj do španielskej knižnice, do školského Fuň rádia a mohli taktiež vidieť, ako sa školská pani psychologyčka vždy snaží pomôcť žiakom. V učebni chémie, kam vás mohli sprievodcovia tiež zaviesť, pripravovala p.p. Vodnáková spolu so seminaristami voňavku, vyrábali karamel pre mlsné jazýčky návštevníkov, žiakov a profesorov. Na konci chodby sa mohli žiaci dozvedieť viac informácii o škole, o čo sa postarali dievčatá z 3.BS. Pripravili si bilingválnu prezentáciu o živote na našej škole a celkovo o španielskej kultúre a tradíciach. Na opačnej strane školy v kmeňovej triede 4.B sa pani profesorka Koutná hrala so žiakmi hry súvisiace s geografiou. V ponuke boli geografické aktivity či pantomíma. Na treťom poschodí boli pre žiakov pripravené učebne Infoveku, otvorená hodina semináru z dejín umenia a stánok školského predviedli nový program a v jazykovej učebni všetkých privítala p.p. Zatlkajová, ktorá viedla otvorenú hodinu nemeckého jazyka. Za tento deň sprievodcovia „nabehali" niekoľko kilometrov a každý mimimálne trikrát absolvoval prehliadku školy. V tento deň do našej školy zavítalo viac ako 150 potencionálnych žiakov s rodičmi, aby sa uistili, že Gymnázium Federica Garcíu Lorcu je to pravé pre nich. Všetkým záujemcom o štúdium na GFGL týmto chceme zaželať veľa úspechov pri písaní prijímačiek a pri neskoršom štúdiu v laviciach GFGL v Bratislave. Kristína Garaiová

8

S. R. O.


Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus

Gymnazisti, ľudia, od ktorých sa očakáva, že budú pokračovať v štúdiu. Mnoho z nás, študentov Gymnázia Federica Garcíu Lorcu si ešte nevybralo školu, na ktorej by sme chceli pokračovať, ďalej sa vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Každoročne sa na našej škole organizuje exkurzia na výstavisko v Brne, ktorá je určená pre maturitné a predmaturitné ročníky. Exkurzia má žiakom priblížiť rôzne vysoké školy, rozšíriť im obzory či dokonca inšpirovať ich. 5. októbra 2013 sa na výstavisku otvorili brány, cez ktoré sa v okamihu začali hrnúť davy študentov. Vo viac ako 150 stánkoch stáli usmiati a príjemne vyzerajúci zamestnanci a študenti slovenských, českých, anglických, rakúskych, francúzskych, švajčiarských, holandských či fínskych škôl, čakajúc na každého záujemcu o štúdium na ich univerzite. Nepochybne najviac ľudí stálo pri stánku brnenskej Univerzity obrany, kde vojaci predvádzali ukážky obrany pred útočníkom. Taktiež oboznámili divákov s postupmi, ktoré treba dodržovať pri vydieraní či obchodovaní s ľuďmi. Okrem univerzitných stánkov sa na výstavisku nachádzali aj stánky EF, Európy 2 a Student Agency, v ktorých sa súťažilo o lákavé ceny, ako napríklad o zájazd do vysnívanej krajiny, tablet, slovníky, náučné knižky, náramky, puzzle či CD-čka. Na výstavisku sme strávili približne 4 hodiny, ktoré nám mali slúžiť na oboznámenie sa so svetom univerzít a vysokých škôl z celého sveta a už nám ostáva len dúfať, že nás všetkých zoberú na školy, ktoré nás zaujali. Kristína Garaiová

S. R. O.

9


ŠKOLA

Môžu nám mobily uvariť mozog? Týždeň vedy na FMFI UK Tak čo poviete, áno alebo nie?  Určite ste neraz zachytili alarmujúce správy o škodlivom žiarení z mobilov či wi-fi vysielačov, ktoré vám majú podľa hrozivých predpovedí poškodiť, ak nie rovno uvariť mozog. Jeden týždeň v novembri sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave premenil

na

unikátnu

prehliadku

zábavných,

zaujímavých

a poučných

workshopov a prednášok na najrôznejšie témy z oblasti vedy. Hŕstka žiakov z nášho gymnázia mala možnosť si túto akciu vyskúšať na vlastnej koži a získať odpoveď (nielen) na túto otázku priamo z úst odborníkov. Budova MATFYZ-u nás privítala s otvorenou náručou a hneď na prvej prednáške nám dovolila okúsiť kúsok poriadnej súčasnej vedy. Renomovaný fyzik Stanislav Tokár zo švajčiarskeho CERN-u je členom výskumného tímu experimentu Atlas, ktorý sa zaoberá činnosťou najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC. Predmetom ich skúmania je tzv. "božská častica“ alebo oficiálne Higgsov bozón. Počas uplynulého roku 2013 ste mohli postrehnúť, že Nobelova cena za fyziku bola udelená práve tomuto unikátnemu objavu. Veľa z nás bolo preto nadšených z toho, že sa dozvie niečo o týchto zaujímavých objavoch od takéhoto povolaného človeka, aký je práve pán Tokár. Zo všetkých najviac asi naše pani profesorky – p.p. Pistovčáková a p.p. Platznerová.  Pán Tokár nám vo veľmi príjemne ladenej a obsažnej prednáške ponúkol množstvo zaujímavých, špecifických, všeobecných i konkrétnych informácií o časticovej fyzike. Porozprával nám o fungovaní experimentu Atlas, o histórii časticovej fyziky ako takej, od pudingového modelu atómu cez Rutherfordov experiment až po kvarkovú hypotézu, ktorá je súčasným ťažiskom dnešnej fyziky. Dozvedeli sme sa mená a funkcie mnohých –ónov: bozónov, fermiónov, piónov, miónov, fotónov či gluónov. Na záver zhrnul zoznam úloh, nad ktorým si dnešný fyzici lámu hlavu – vysvetliť fungovanie tmavej hmoty, zakomponovať

gravitáciu

do

kvarkovej

hypotézy či potvrdiť teóriu superstrún. Nabitý týmito výdatnými informáciami sme sa presunuli do inej časti spletitej univerzitnej budovy a stali sme sa poslucháčmi prednášky Michala Hamaru o kozmickom smetí. Napriek

10

S. R. O.


lákavému poslucháčov

názvu

prednáška

nezaujala,

najmä

mnoho kvôli

jej

pomalému tempu a pritichému prednášateľovi. Každopádne kto chcel, naučil sa niečo o tom, čo je to vlastne ten kozmický odpad, ako vzniká a ako zabrániť jeho tvorbe. Záverom celej prezentácie bolo, že je možné tento odpad odstraňovať, avšak nie je politická vôľa ani financie na uskutočnenie tohto prospešného kroku. Prednášateľ nám premietol aj pár videí a potom nás pustil zase ďalej, k vrcholnej prednáške dňa. Sú teda tie mobily škodlivé alebo nie? Záleží od hľadiska, z ktorého sa na to pozeráme. Ale sú schopné vydávať také žiarenie, ktoré by nám mohlo nebezpečne zahrievať mozog, až ho uvariť? Asi každý z vás používa mobil a pravdepodobne sa vám alebo vášmu známemu už stalo, že telefonoval mobilom hodinu alebo dve. Ale asi žiadna takáto osoba doteraz neskončila telefonát s mozgom prevareným na polievku.  Pán profesor František Kundracik nám veľmi zábavným a interaktívnym spôsobom vysvetlil, ako to teda s tým žiarením z mobilov je. Vylúčil, že sú nejako škodlivé elektrické výboje, nakoľko sú tak slabé, že sú slabšie ako bežné svetlo. Avšak sú škodlivé mikrovlny, ktoré by mali reálnu schopnosť ohriať vodu, z ktorej je z veľkej časti zložený náš mozog? Maximálny výkon mobilu je 2W, v súčasnosti je však bežnejší výkon 0,2-0,5W, čo je 5W/kg. Na ilustráciu, či je to veľa, nám pán Kundracik povedal, že len pri jedení produkujeme 120W, z toho 40W sa vyvíja v mozgu (20W/kg). Z toho jasne vyplýva, že len pri bežnom pojedaní šunkových bagiet a zemiakových lupienkov máme v mozgu viac tepla, ako keď telefonujeme. Nehovoriac o tom, keď sa naša mozgová aktivita zvýši v dôsledku rozmýšľania a pri takej písomke z matematiky, môže byť náš mozog ešte zohriatejší. Ďalej sme si dokázali aj to, že nemožno mobilom uvariť vajíčko či vyrobiť pukance, z toho istého dôvodu, ako to nejde s mozgom. Preto ak ste niekedy videli na internete video, kde vám tvrdia, že sa to dá, dali ste sa veľmi nepríjemne nachytať. Z tejto prednášky sme odišli pomerne vysmiati a spokojní, že sme mali pravdu, keď sme tvrdili našim rodičom a starým rodičom, že nám vlny z mobilu či wi-fi neuškodia. A keď je koniec dobrý, všetko dobré. Ďakujeme za príjemný deň!  Anna Puchovská

S. R. O.

11


ŠKOLA

Las clases extraordinarias Hay profesores que cambian tu manera de ver las cosas y te hacen mirar el mundo con ojos nuevos. Los profesores que tratan de hacer lo máximo para que los alumnos no se aburran durante sus clases. Afortunadamente en el Instituto Federico García Lorca se formó el mejor grupo de profesores que siempre son capaces de resolver las dudas de los alumnos. Una de estos profesores es Cristina Sobrado Taboada que nos enseña física y química. Lo bueno es que en sus clases no solo copiamos los apuntes, sino que hacemos muchos proyectos y trabajos.

Cada

mes

hacemos

algún

trabajo

relacionado con el tema que estudiamos. En el septiembre estudiamos los compuestos orgánicos, su estructura y los tipos de isomería y a ella se le ocurrió hacer las moléculas de gomitas. Todo el mundo trajo gomitas y palillos, se inventó alguna molécula y después la creó. Después de crearla tuvimos que coger el espejo y al acercar la molécula a él se podía ver cómo sería la isomería de este compuesto. Exclusivamente en esta clase se pudo comer, porque claro alguien tuve que comer las gomitas que no se utilizaron en el proceso de creación de los compuestos. Otro proyecto muy interesante fue basado en crear un cómic para el tema de ALCOHOL. Al mirar a los proyectos se entiende perfectamente que beber es malo y que si ya bebemos en alguna fiesta o en algún lugar es necesario hacerlo con mucho cuidado porque el beber puede causar hasta la muerte. Cristina nos enseñó - de forma divertida - qué puede causar el CH3-CH2-OH, es decir, etanol. El mejor trabajo que hicimos se llamaba DIARIO DEL HUEVO. Primer día metimos un huevo a la botella de vidrio, echamos el vinagre en ella y le pusimos el nombre al huevo. Después de unos minutos ya pudimos ver la diferencia de estado del huevo y tuvimos que escribir que le pasa a este

huevo. Un

grupo

de

chicas

de

4.B

escribieron el diario de forma divertida, hablaron del huevo como si fuera un ser vivo. Esto es una parte del diario de Awesome Con Queso (Lívia Ballová, Kristína Garaiová):

12

S. R. O.


Primer día (el 22 de octubre): El 22 de octubre nació nuestro huevo en vinagre. Era un día casi lluvioso, pero nuestro pequeñito Awesome estaba muy feliz de vernos. Estaba cubierto de burbujas que se formaron por la reacción entre la cáscara y el vinagre. De repente el vinagre empezó a desnudar a Awesome (y esto pasó después de 15 minutos de su vida) – una capa de cáscara se desintegró y ahora está flotando en la vinagre. Segundo día (el 23 de octubre): Awesome Con Queso creció y sigue cubierto por burbujas. Parece feliz. El olor y el color siguen siendo los mismos. La capa se desintegró totalmente y se hizo más oscura. Más tarde nuestro huevito empezó a flotar en el vinagre. Tercer y cuarto día (el 24 y el 25 de octubre): ¡Ayy como ha crecido nuestro bebé! Pero ¿qué le pasa? Empieza a oler mal y cambia de color. ¿Estará enfermo? Después de jugar con nosotras produce unas cuantas burbujas en la superficie del vinagre. La conclusión que sacamos de este experimento es que al sumergir el huevo en vinagre, se cambia su composición química. La cáscara está compuesta por carbonato cálcico y el vinagre es un ácido que disuelve al carbonato cálcico y libera dióxido de carbono en forma de burbujas. Una vez disuelta la cáscara, la membrana semipermeable que envuelve la clara del huevo reacciona con el vinagre y esto le hace que su consistencia sea más gomosa. El huevo parece más grande por el proceso llamado ósmosis. La reacción que se produjo en este experimento es esta: CaCO3 + 2 H+  Ca+2 + CO2 + H2O Esto son solo unos cuantos trabajos de los muchos que hicimos con Cristina y creo que aquí se muestra perfectamente que la mejor manera para estudiar es hacer los trabajos divertidos porque así nos podemos enterar mejor de la materia. Cristina nos hizo ver que química no son solamente definiciones y reacciones, sino que es todo lo que está en nuestro alrededor. Nos enseñó el mundo de química. Kristína Garaiová

S. R. O.

13


ROZHOVOR

United World Colleges

Tento článok je venovaný všetkým tým, ktorý očakávajú viac. Viac od seba, od života a od budúcnosti. Ostatným možno aspoň pripomenie, že vždy tu je priestor pre väčšie nároky a vyššie ciele. Nič predsa nepokazíme, ak aspoň raz nasadíme laťku o niečo vyššie ako obyčajne. No, a aby som nezabudla, je dôkazom, že snaha sa, aspoň občas, cení. UWC (United World Colleges) je neziskové združenie medzinárodných škôl roztrúsených kade-tade po svete, zamerané na výchovu mladých ľudí. Poskytuje

im

prvotriedne

vzdelanie

akademickým

programom

International

Baccalaureate (IB), ktorý je považovaný za jeden z najnáročnejších stredoškolských programom vôbec a je uznaný vo väčšine krajín sveta. Aj vďaka tomu sa absolventom otvárajú brány svetových univerzít. Hlavným cieľom združenia UWC však nie je produkovať bledé tváre schopné na počkanie vychrliť hromadu komplikovaných infomácii. Grom tejto organizácie je bojovať proti vojnám, netolerancii a ľudskej krátkozrakosti prostredníctvom vzdelávania a spájania kultúr. Na každej jednej škole UWC nájdete študentov z celého sveta spolupracovať na kreatívnych projektoch zameraných na pomoc ľuďom v núdzi (dobrovoľníctvo), alebo na zlepšenie životného prostredia. Napríklad študenti UWC v Svazijsku poskytujú opateru tým, ktorí trpia HIV a AIDS a študenti na Li Po Chun UWC moniturujú morské koraly. Keď vravím študentov z celého sveta, myslím to doslovne. Každý rok je na školách UWC reprezentovaných približne 70 národností. Študenti sa učia rešpektovať rozdielne národnosti a zbavujú sa nezmyselných predsudkov. Nie, nestojí nad nimi zlý ujo s palicou a nerozdáva im za trest mexické jedlo. Všetko prebieha formou spoločného nažívania, zábavou a všemožných aktivít, ako napríklad organizovaním hudboných koncertov (osobne som videla video ako študenti spoločne tancujú litovský ľudový tanec).

14

S. R. O.


Združenie UWC sa pevne drží istých hodnôt. Predstavuje oslavu diverzity, vzájomný rešpekt, úctu k životnému prostrediu a okrem iného aj osobnú výzvu. Študentov vyberá na základe prihlášok a výberového konania. Šancu má každý jedinec ochotný vzdelávať sa a reprezentovať hodnoty UWC. Štúdium nie je jednoduché, no prináša so sebou množstvo zážitkov, nových priateľov a cenných skúseností. Je dôležité dodať, že študent si financuje len cestu do jednej zo škôl UWC a zvyšné záležitosti (ubytovanie, strava a štúdium) mu hradí samotná škola, formou štipendií. Tak neváhajte, a ak vás tento článok zaujal šup-šup na internetovú stránku www.uwc.sk alebo www.uwc.org. Ak napriek všetkým pozitívam máte isté pochybnosti, prikladám rozhovor s našim bývalým spolužiakom Hugom Valentom, ktorý je už pol roka úspešným a svedomitým študentom UWC Adriatic v Taliansku. Kontakt naňho vám nedám! 

Rozhovor s Hugom Valentom, študentom UWC Adriatic Ako si sa dozvedel o UWC? O UWC som sa dozvedel prostredníctvom pani profesorky Jurčovej, ktorej za to veľmi ďakujem, lebo mi v podstate zmenila život. V jeden pekný deň prišiel do našej triedy v jej rukách papier hovoriaci o možnosti vycestovať a predovšetkým o možnosti pridať sa k ľuďom, ktorí myslia rovnako ako ja. Bol si na výberovom konaní, ako to prebiehalo? Výberové konanie malo tri kolá. Prvé kolo tvorili prihláška a štyri eseje a následne bolo druhé a tretie kolo, kde sme mali pohovory a hry.

S. R. O.

15


ROZHOVOR

Kedy a ako si sa dozvedel, že vybrali práve teba? Vyberalo sa v priebehu všetkých troch kôl, to znamená, že ak by si neprešla tým prvým, tak by si automaticky nemohla ísť do toho ďalšieho kola. Takže po druhom kole, keď som sa dostal do ešte užšieho výberu, pohovorov záverečné

a hier,

sme

rozhovory

po dni plnom s komisiou

jeden

na

viedli

výberovú

komisiu, no a po poslednom rozhovore v nedeľu večer som prišiel domov okolo deviatej a pol hodinu na to mi zazvonil telefón. Prvýkrát som ho nepočul, pretože som si ho nechal v izbe a večeral som, takže hneď od začiatku som budil dobrý dojem tým, že som telefón nezdvihol (smiech). Desať minút na to mi niečo vravelo aby som sa naň pozrel a tak som sa zbadal neprijatý hovor. Volal som naspäť a o chvíľu sa mi ozvala (slečna?) Táňa Zacharovská, ktorá mi oznámila : ,,Ahoj Hugo, gratuľujeme, ideš do Talianska.“ Aký bol tvoj prvý deň? Ty si vlastne prišiel do neznámeno prostredia, plného nových tvárí a ešte k tomu si musel hovoriť po anglicky. Prvý deň bol veľmi špeciálny, pretože som bol dohotnutý s druháčkou Slovenkou, že ma bude čakať, aby mi ukázala kde bývam a ako, čo, kde prebieha. Tak sme teda zastavili v malej dedinke zvanej Duino, ktorá má tri ulice a námestie, také malé, že je v podstate nepovšimnuteľné, lebo je to len križovatka ciest a môj prvý dojem bol, že všetci hovoria po slovensky. Každý sa zdravil čau (ciao) a ja som dovtedy nevedel, že čau sa používa aj v Taliansku, takže som nerozumel, či má Slovensko taký vplyv, alebo čo sa vlastne deje (smiech). Všetci ľudia boli veľmi milí, všetko bolo super, stále som sa niekomu predstavoval a zozačiatku som každému povedal : ,,Čau, ja som Hugo.“ no ale vždy nastalo trápne ticho. Tak som tak rozmýšľal, či som to zle povedal po anglicky, alebo či som sa ešte nemal predstaviť, a potom som si uvedomil, že mi ľudia z výberovej komisie vraveli, že keď sa budem predstavovať mám povedať meno a odkiaľ som, tak som povedal : ,,Ahoj, ja som Hugo a som zo Slovenska.“ A zrazu boli všetci spokojní (smiech). Čo tvoji spolubývajúci? Keď som prišiel k mojej izbe, na dverách som zbadal čierno-bielu tabuľku s menami. Bolo tam moje meno a ďalšie tri mená ľudí snáď z celého sveta. Spolubývajúcich mám z Brazílie, Japonska a z Malajzie!

16

S. R. O.


Prejdime k otázkam štúdia. Keby si to mal porovnať so štúdiom na Slovensku je to náročnejšie, alebo menej náročné a prečo? Povedal by som, že štúdium tu je o niečo náročnejšie, ale z toho pohľadu, že nad tým musíš viacej rozmýšľať. V podstate musíš vynaložiť všetku energiu na to, aby si čo najrýchlejšie prekukla to, čo ti tá komplikovaná informácia chce povedať. Takže je to viac menej založené na logike? Ani nie tak na logike, ide skôr o to ako sa vieš vynájsť. Samozrejme, istú časť vedomostí sa musíš naučiť, natvrdo, naspamäť, to je taká tá nevyhnutná časť, ale potom ostatné veci by si si už mala vedieť odvodiť, ako napríklad vzorce na fyzike. Čo študenti UWC robia vo voľnom čase? Hmm, ono sa to líši od školy k škole, ale my v IB programe máme také tri skupiny aktivít a to sú kreativita, šport a dobrovoľníctvo. Máme tu veľký výber športových aktivít počnúc volejbalom až po horolezectvo, kreatívne aktivity od výmyslu sveta ako je napríklad fotografovanie, pričom škola má nakúpené vlastné fotoaparáty. Okrem toho si voľný čas vypĺňame aj aktivitami, ktoré sú organizované študentami. Tie bývajú väčšinou v podobe show, alebo diskusných krúžkov, čo je vlastne oblasť, kde sa kreativite medze nekladú. Ja som sa takto prihlásil na krúžok Japončiny a Čínštiny, no máme napríklad aj gitarový krúžok... No a máme pri škole aj bar, v ktorom podávajú veľmi dobrú taliansku kávu a talianske zákusky, kde si vždy veľmi radi po škole posedíme. Čo sa ti na tomto tvojom novom životnom období páči najviac? Najviac sa mi páči tá možnosť opýtať sa človeka z takmer každej krajiny sveta na vec, ktorá ťa o tej krajine zaujíma a nejakým spôsobom prejsť cez tie stereotypy a naučiť sa o krajine niečo z pohľadu človeka, ktorý tam žije. Čo by si odkázal študentom na Slovensku? Študentom na Slovensku by som odkázal, že svet je dosť veľký na to, aby sa oplatilo snažiť sa a byť dobrým človekom. Keď chcete zmeniť svet a robíte veci, ktoré vás bavia, tak ako najlepšie viete, tak tým vlastne prispievate k zmene a tá zmena príde! A je to jedno v čom. Je to o tom snažiť sa a robiť čo vás baví najlepšie ako viete a udržať si pritom charakter a hodnoty. Keď nájdete to, čo vás baví a aj cestu ako to robiť, tak svet je dosť veľký na to, aby sa našiel niekto, kto to ocení. Katarína Lacková

S. R. O.

17


TÉMA

Nákaza na

2013

Sedím v autobuse a bezradne hľadím na svoj vybitý iPod. Cesta sa zdá byť nekonečná a bez hudby neskutočne nudná. Odrazu štýlovej pani sediacej vedľa mňa zazvoní mobil. ,,Super pesnička“, pomyslím si a vykračujúc popri Samoške spievam si neznámy text. V priebehu dňa sa s chytľavou melódiou stretávam v pravidelnom intervale približne každých 30 minút, cez víkend ju počas cesty autom k babke počujem stýkrát. Pochopiteľne, už sa mi nezdá ani chytľavá, ani nadčasová. Za všetkým stojí YouTube. Je tomu dobrých pár mesiacov, čo autor vydal svoju novú pieseň, no tá dosiahla svoj vrchol slávy až pár minút po uverejnení jej klipu na jednej z najnavštevovanejších stránok sveta. Pozhŕňala som najznámejšie a najbizardnejšie videá roku 2013 (niektoré aj staršie, no bola by škoda ich nespomenúť), ktorých počty pozretí jednoznačne dokazujú, že YouTube má schopnosť vyvolať celosvetovú video-pandémiu.

PSY – Gangnam Style Uznávam, videoklip piesne Gangnam Style bol pridaný na YouTube ešte v roku 2012, konkrétne pätnásteho júla, no jeho množstvo videní valcuje rebríčky sledovanosti ešte dnes. S neskutočným číslom 1 850 587 138 videní sa Gangnam Style drží na prvom mieste rebríčka YouTube a predbieha dokonca videoklip piesne Baby od Justina Biebera. O niečo horšie je na tom jeho druhá najznámejšia pieseň Gentleman s množstvom pozretí 604 221 819, čo však nie je žiadna hanba. Bez ohľadu na čísla je jasné, že PSY svojou hudbou rozpútal celosvetový boom.

18

S. R. O.


Miley Cyrus – Wrecking Ball Deviateho

septembra

Miley

Cyrus

zverejnila videoklip novej piesne Wrecking Ball a ako si iste všetci spomíname, tento kontroverzný

kúsok

rozpútal

mnohé

diskusie. Veľká guľa, kladivo a šetrný outfit zvýšili počet videní až na 414 968 710. Samotná

pieseň

za

klipom

vôbec

nezaostáva a teší sa všeobecnej obľube poslucháčov.

Ylvis – The Fox Bezkonkurenčne najväčší YouTube úlet roku 2013 a podľa mňa najchytlavejšia pieseň The Fox známa aj ako What Does the Fox Say bola zverejnená tretieho septembra a jej obľubu dokazuje množstvo videní 311 639 992. Nevšedná kombinácia prepracovaného

klipu

a absolútne

bizardného textu si okamžite získala srdcia mladých ľudí po celom svete. Tínedžeri zo všetkých kútov sveta si pospevujú a snažia sa napodobniť pazvuky z piesne o líške. Ylvis teda žnú úspech svojej kreativity a nám ostatným nezostáva iné, než búchať hlavou o stenu a nadávať si, že nám to nenapadlo.

Do The Harlem Shake Do The Harlem Shake je všeobecne známe video, v ktorom štyria muži (medzi nimi aj autor videa Filthy Frank) tancujú na pieseň Harlem Shake od Baauera. Video bolo uverejnené druhého februára roku 2013 a okamžite rozpútalo reťazovú reakciu. Ľudia z celého sveta začali na YouTube pridávať bláznivé videá plné epileptických pohybov a farebných masiek, pričom plynuje prechádzali z lacných napodobením do skutočne kreatívnych, masových akcii. Pôvodné video Do The Harlem Shake má 50 617 574 prezretí, no predpokladám, že ak by sa spočítali videnia všetkých Harlem Shake videí, PSY by získal riadnu YouTube konkurenciu.  Katarína Lacková

S. R. O.

19


TÉMA

Čo nám priniesol rok 2013? • Osobnosti, ktoré hýbali rokom 2013 Tretí princ

Charizmatický František

Tento rok bol pre Veľkú Britániu obrovskou radosťou.

O

tretie

na britský

trón

výkrikom

z

sa

miesto

čakateľov

prihlásil

pôrodnice

mohutným

tento

rozkošný

chlapček. Princ George z Cambridge prišiel na svet 22. júla. Syn najpopulárnejšieho Po tom, čo vo februári dnes už emeritný pápež

Benedikt

rezignáciu

XVI.

oznámil

kvôli

svoju

nepriaznivému

zdravotnému stavu a pokročilému veku

páru kráľovskej rodiny, Williama a Kate, má mať podľa hviezd podobnú povahu ako princezná Diana a už teraz je miláčikom kráľovstva.

(naposledy pápež odstúpil pred 600 rokmi (!)), sa nad menom jeho nástupcu vznášal veľký otáznik. Nakoniec kardináli zvolili novú

Odišiel bojovník proti apartheidu

hlavu katolíckej cirkvi prekvapivo rýchlo. Stal sa ním Argentínčan Jorge Mario Bergoglio (77),

ktorý

prijal

meno

František.

Na

pápežský stolec tak zasadol historicky prvý jezuita

a Juhoameričan.

Františkovi

sa

úspešne darí zvyšovať popularitu cirkvi, taliansky

sociológ

Massimo

Introvigne

vo svojej štúdii dokázal, že len v Taliansku

5. decembra posledný raz vydýchol Nelson

sú od jeho zvolenia kostoly plnšie o státisíce

Mandela, bojovník proti nadvláde belochov

veriacich. Podporu má aj medzi neveriacimi,

v Južnej

Afrike

najmä vďaka svojim zmierlivým vyjadreniam

prezident

Juhoafrickej

na adresu homosexuálov a ateistov, i vďaka

pleti. Vo veku 95 rokov podľahol držiteľ

svojmu skromnému a láskavému správaniu.

Nobelovej

Časopis Time ho vyhlásil za Osobnosť roku

zdravotným

2013, Esquire pridal ocenenie za Najlepšie

spôsobené aj jeho takmer tridsať ročným

oblečeného muža roku 2013.

pobytom vo väzení.

20

S. R. O.

ceny

a prvý

za

demokratický

republiky mier

problémom,

čiernej

dlhoročným ktoré

boli


• Hi-tech či sci-fi? Zakrivená obrazovka? Žiaden problém!

3D tlač je bežnosťou

Pri

kúpe

nového

televízora

si

Doteraz sme sa o zázračných technológiách,

pravdepodobne kladiete otázku: CRT, LCD či

ktoré

plazma?

nám

púhym

stlačením

gombíka

No

čoskoro

bude

vyčarujú pred očami predmety od výmyslu

pravdepodobne aj pre väčšinu z nás ponuka

sveta

a

bohatšia. Zo sveta technických vychytávok

filmoch. Dnes to už nie je sci-fi, ale realita.

sa k stále módnym 3D televízorom tento rok

Na domácej 3D tlačiarni, ktorú si kúpite od

pridali

500 do 1000€, si môžete vytlačiť suveníry,

s prehnutými

hračky či šperky. 3D tlačiareň už bola

s rozlíšením

použitá aj na vytlačenie zbraní, náhradných,

s pôžitkom sledovať maximálne kvalitný full

súčiastok do strojov, lekárskych protéz,

HD

dizajnérskych návrhov či dokonca častí

v menšej

oblečenia. V budúcnosti by sme na nej vraj

technológii zmenšenia pixlov.

dozvedali

iba

v sci-fi

knihách

dva

obraz

nové

typy

obrazovkami 4K,

na

ktoré veľkých

obývačke,

televízory (OLED),

vám

umožňuje

obrazovkách

vďaka

či

aj

revolučnej

mohli tlačiť skutočné jedlo, lieky či dokonca celé orgány.

Koľko bitcoinov máte vo svojej virtuálnej peňaženke? Viete si predstaviť život bez peňazí? Nie, nebojte

sa,

nejedná

k výmennému

obchodu.

sa

o návrat

Hovoríme

tu

o virtuálnych peniazoch, o menách bez fyzickej podoby, ktorých je v súčasnosti už okolo tridsať. Tou najpopulárnejšou je určite takzvaný bitcoin, ktorý vytvoril pred štyrmi rokmi vývojár so pseudonymom Satoši Nakamoto. Jej hodnotu nemôžu ovplyvniť banky ani vlády a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 1200 dolárov za 1 bitcoin a stále rastie! Bitcoinmi sa dá platiť už aj na Slovensku v sieťach rýchleho občerstvenia Subway.

S. R. O.

21


TÉMA

• Kulty kultúry Bilbománia

Slovenský animák ocenený v Cannes

Najočakávanejším filmom tohto roku bolo určite druhé pokračovanie trilógie Hobit. Ďalší príbeh z pera J.R.R. Tolkiena svojím úspechom nadväzuje na dnes už kultovú trilógiu filmov Pán prsteňov. Úlohy Bilba Bublíka sa ujal britský herec Martin Freeman známy zo seriálu televízie BBC Sherlock. Režisér Peter Jackson o ňom vyhlásil, že sa narodil preto, aby stvárnil túto úlohu a nikoho iného by si ako hobita Bilba nevedel predstaviť. Bohaté vizuálne efekty, napínavý príbeh, krásna príroda Nového Zélandu a hviezdne obsadenie (Ian McKellen, Evangelina Lilly, Oralando Bloom) sú len jedni z dôvodov prečo patrí Hobit: Smaugova pustatina k desiatim najzárobkovejším filmom roku 2013.

Väčšina z vás má pravdepodobne zafixovaný pojem animovaný film (animák) ako rozprávku typu Shrek, Madagaskar či Ja, zloduch. Existujú však aj krátke animované filmy, ktoré vôbec nemusia byť rozprávkou a práve tieto sú u nás na Slovensku na veľmi vysokej úrovni. Svedčí o tom cenami ovenčení študentský film Matúša Vizára Pandy. Tento film rozpráva výstižne, vtipne, ale hlavne cynicky o súčasných spoločenských a ekologických problémoch a svojou prepracovanou a nápaditou animáciou má potenciál osloviť široké publikum. Na prestížnom filmovou festivale v Cannes získal v súťaži krátkych filmov 3.miesto a na slovenskom festivale animovaného filmu Fest Anča získal hlavnú cenu.

Nobelova cena pre kanadského Čechova

Slovensko – európske centrum kultúry

Tohtoročná prestížna Nobelova cena za literatúru putovala do rúk Alice Munroo. Kritici ju označujú za majsterku súčasnej poviedky a velebia hlavne originálny a celistvý pohľad rozprávača na osudy jej ženských hrdiniek.

Košice sa v uplynulom roku hrdili titulom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) spolu s francúzskym mestom Marseille. V Košiciach bol vybudovaný kultúrny komplex Kasárne/Kulturpark či prvá hala umenia na Slovensku Kunsthalle. Vďaka investíciám sa obnovilo mnoho pamiatok. Bohatý program zahŕňal stovku festivalov, 470 výstav a podujatí vizuálneho umenia, 250 multižánrových podujatí, 270 divadelných a tanečných predstavení, 360 filmov, 280 literárnych podujatí, 770 workshopov či päťdesiatku podporených kníh, publikácií a časopisov. Anna Puchovská

22

S. R. O.


Športové udalosti roku 2013 Liga majstrov UEFA Je to futbalová súťaž pre najlepšie kluby európskych líg. Účastní sa jej vždy 32 klubov. Bola založená v roku 1955. Víťazom v sezóne 2012/13 sa stal nemecký klub Bayern Mníchov. Vo finále, ktoré sa uskutočnilo v Londýne, zdolal tím Borusia Dortmund, avšak najúspešnejším klubom tejto súťaže je so svojimi 9 víťazstvami klub Real Madrid.

MS v Atletike Toto športové podujatie sa konalo od 10. do 18. Augusta v hlavnom meste Ruska – Moskva. V niektorých disciplínach sa podľa očakávania darilo favoritom, ako napr. v behu na 100 m. Usainovi Boltovi. Ale zažili sme aj nečakané prekvapenia napr. v hode oštepom nečakane zvíťazil Čech Vítězslav Veselý.

Usain Bolt, víťaz v behu na 100 m

Mo Farah po víťazstve v behu na 10000 m

Medailisti v behu na 110 metrov cez prekážky

Jelena Isinbajevová, víťazka skok o žrdi.

Medailová bilancia P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Štát

Zlato 4 3

Striebro 8 3

Bronz 2 2

Celkom 14 8

3

3

2

8

2 2 2 2

2 1 0 0

1 2 1 1

5 5 3 3

Poľsko

2 1

0 1

0 0

2 2

Česko

2

0

1

3

Spojené štáty Keňa Rusko Nemecko Etiópia Jamajka Ukrajina Spojené kráľovstvo

S. R. O.

23


TÉMA

Tour de France 2013 Bol jubilejný 100. ročník cyklistických pretekov. Preteky

odštartovali 29.

Júna v

korzickom

(Víťaz časovky) Druhý

meste Porto-Vecchio. Na ostrove Korzika sa uskutočnili prvé tri etapy a tým sa Tour dostala aj do posledných

Chris Froome (Sky

Celkový Víťaz

Tretí

dvoch francúzskych miest,

kde doteraz ešte nikdy neprebiehala. Pretekári, ktorí došli až do cieľa v Paríži, absolvovali za tri týždne celkovo 3 360 kilometrov. Cestou do cieľa v Paríži sa išlo tradične okolo víťazného oblúku. Naše najväčšie očakávanie sa naplnilo pretože Peter Sagan zvíťazil v boji o zelené tričko už po druhý krát v rade.

Body Hory Mladí

ProCycling) Nairo Quintana (Movistar Team) Joaquim Rodríguez (Team Katusha) Peter Sagan (Cannondale Pro Cycling) Nairo Quintana (Movistar Team) Nairo Quintana (Movistar Team)

Tím

Team Saxo-Tinkoff

MS v Ľadovom hokeji Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2013 sú najvyššou hokejovou súťažou Medzinárodnej hokejovej federácie, ktoré sa konali v dňoch 3.až 19. mája 2013 vo Švédsku a Fínsku. Naposledy Švédsko organizovalo samostatne Majstrovstvá sveta v roku 2002, na ktorom vyhralo Slovensko, ktoré vo finále zdolalo Rusko 4 : 3. Tento krát sme však toľko šťastia nemali, pretože sme skončili až 8. a bolo by treba pripomenúť aj to, že v roku 2012 sme boli strieborní. A víťazi?

LXIV. Majstrovstvá sveta Formuly 1

1. Švédsko 2. Švajčiarsko 3. USA

Formula 1 Sezóna Formuly 1 v roku 2013 je 64. ročníkom svetového šampionátu jazdcov. Sezónu odštartovala 17. marca Veľká cena Austrálie a ukončila 24. Novembra Veľká cena Brazílie. Súťaží v nej 11 tímov a 22 jazdcov.

Majster sveta Sebastian Vettel Fernando Alonso Mark Webber Pohár konštruktérov Red Bull Racing Scuderia Ferrari Mercedes

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka Peter Drobný

24

S. R. O.


Hudobné objavy roku 2013 Každý rok je zaujímavý, o tom niet pochýb. Nové tváre, nové trendy, nové myšlienky a smerovania. Svet umenia sa každým rokom obohacuje o nové skvosty, ktoré s radosťou velebíme aj o desiatky rokov neskôr, ale aj o prepadáky, na ktoré by sme radšej zabudli. Až čas určí, čo sa nachádza v ktorej kategórii. Pre mňa bolo hudobných objavov tento rok mnoho. Vybrala som dvoch zahraničných a dvoch domácich zástupcov, ktorí sa stali pre mňa tými najzaujímavejšími nováčikmi tohto roku. 

Jake Bugg Tento devätnásťročný mladík z Cliftonu v britskom Nottinghame, hrá síce na gitaru len od svojich dvanástich rokov, ale napriek tomu sa mu podarilo za takýto krátky čas zveľadiť svoju hru a spev natoľko, že sa stal obrovským objavom minulého roku. Aj keď svoj eponymný debutový album, Jake Bugg, vydal už v októbri 2012, úspechy s ním slávil až v ďalšom roku. Už o niekoľko týždňov po jeho vydaní album vystrelil na prvú priečku britskej hitparády. Zmluvu s Mercury Records sa mu podarilo získať na základe jeho vystúpenia na „nováčikovskom“ pódiu na prestížnom festivale Glastonbury v roku 2011, kedy mal len 17 rokov. Už o dva roky na to vystúpil na hlavnom pódiu ako headliner. Získal viaceré nominácie na BRIT Awards, NME Awards či Mercury Prize. Jeho piesne zazneli na otváracom ceremoniáli Olympijských hier v Londýne, či na udeľovaní Nobelových cien za mier. Ako sa mu podarilo dosiahnuť takéto veľké úspechy

za

tak

krátky

čas?

Hlavne

svojím

skutočným a úprimným talentom. Jake je skvelý hráč na gitaru a zo svojich vzorov si berie len to najlepšie. Za všetkých menujme Jimiho Hendrixa, The Beatles, Boba Dylana, Johnnyho Casha či Oasis. Svojím mladým a drzým mixom rocku, folkového pesničkárstva, brit-popu, či miestami aj punku, si získal veľký okruh fanúšikov medzi bežnými poslucháčmi, ale aj hudobnými kritikmi. Jakeova hudba je lahodou pre poslucháčov rocku, ktorí majú radi britskú iskru, drzosť a ľahostajnosť. Mladý umelec sa na nič nehrá a spieva piesne s textami

z hĺbky

duše

o bežných

veciach

a problémoch. Nedávno sa zastavil aj v našich končinách

(v Prahe)

v

rámci

turné

k svojmu

aktuálnemu albumu Shangri La, ktorý nahral spolu so

slávnym

producentom

Rickom

Rubinom,

a predviedol fantastickú show.

S. R. O.

25


TÉMA

Z prvého

albumu

odporučila Fingers,

by

energické

som Lightning

jednoznačne Bolt

a Two

z druhého počinu skvelú country-

rockovú Slumville Sunrise, beatlesácku What Doesn’t Kill You, či baladu A Song About Love.

Lorde Medzinárodný hit Royals vám určite neušiel, ak aspoň raz začas zapnete rádio alebo navštívite nákupné

centrum

z každej

predajne.

s hudbou

valiacou

Sedemnásťročná

sa

Lorde

pochádza z Nového Zélandu, no dnes je už dobre známa takmer na celom svete. So svojim éterickým prejavom rozvírila, inak tento

rok

stojace,

vody

pop-music.

Megahviezdy ako Katy Perry, či Lady GaGa tento rok síce vydali albumy, ale rozhodne nenazbierali toľko pozitívnych ohlasov ako debut Lorde, Pure Herione. Speváčka sa pohybuje na pomedzí popu, miminalizmu a temnej elektroniky. Za svoje vzory považuje Ettu James, Fleetwood Mac, či Grimes. Po prvý raz mi však pri jej hlase prišla na um iná speváčky, objav spred dvoch rokov, Lana Del Rey. Atmosférické piesne s výrazným vokálom, ktorý sa kľukatí ako nevyspytateľný had, s iskrivými, miestami básnickými textami, zapamätateľný vzhľad a vystupovanie. To všetko majú spoločné a predsa rozhodne Lorde nie je kópiou Lany. Tohtoročné Grammy ovládla nomináciami v každej dôležitej kategórii: Album roka (Pure Herione), Pieseň roka (Royals), Najlepšie popové vystúpenie a Najlepší popový album. Okrem spomínanej Royals odporúčam vypočuť si temnejšiu Tennis Court a výbornú Buzzcut Season.

Korben Dallas Tento rok bol pre slovenské vydavateľstvo Slnko Records veľmi vydareným. Podarilo sa im zlákať niekdajšiu zlatú slávicu Janu Kirschner a vydať niekoľko pozoruhodných počinov, medzi nimi aj druhý album kapely Korben Dallas, Karnevalová vrana. Aj keď sa toto trio v zložení Juraj Benetin (spev, gitara), Lukáš Fila (basgitara) a Oz Guttler (bicie) pohybuje na slovenskej hudobnej scéne už dlhšie, za objav roka by som ich označila až teraz. Prečo? Doteraz brázdili hlavne vody alternatívnej scény, či už v predchádzajúcej kapele Appendix alebo od roku 2011 v Korben Dallas, pomenovanej podľa hlavnej postavy sci-fi filmu Piaty element. Tento rok sa im podarilo úspešným singlom Otec nazbierať na youtube 156 tisíc vzhliadnutí, čo je na slovenské pomery naozaj úctyhodné číslo a vďaka tomu sa im otvárajú možnosti zažiariť aj na poli mainstreamovej slovenskej pop-music.

26

S. R. O.


Karnevalová vrana ponúka 13 vydarených rockových kúskov, ktoré pripomenú kapely ako sú Queens Of The Stone Age či Foo Fighters. Na albume nájdete balady (Otec, Bolo nebolo), ale aj nadupané kúsky (Prázdny muž, Beh, Zlatý jeleň). Poteší aj gitara Andreja Šebana a skvelé slovenské texty, ktoré sú zväčša z pera Juraja Benetina, ale aj od spisovateľov (Monika Kompaníková). Výrazný hlas hlavného protagonistu pripomenie Kulyho či Ivana Táslera, ale je charakteristický a neopočúvaný. Kapela rozhodne stojí za vypočutie.

Katarzia A nakoniec niečo naozaj špeciálne. Katarína Kubošiová, umeleckým menom Katarzia, je naozajstným zjavom na našej hudobnej scéne a za krátky čas spôsobila svojimi piesňami veľký rozruch. Niekto by povedal, že je úplne šialená, že nevie hrať ani spievať, niekto zasa, že je originálna a zaujímavá. Z každého asi trochu. Katarziine piesne sú úplná smršť. Popiera všetky hudobné postupy a ide si vlastnou cestou,

len

s gitarou,

pár

akordmi

a špecifickým, punkovo nedokonalým spevom, ponúka svoje surrealistické texty. Táto deva určite nie je pre každého, ale koho zaujme, ten sa z nej bude vytešovať ešte dlho. Debut

Generácia

Y

vyšiel

len

nedávno

a obsahuje aj jej najzvýraznejšie piesne Spýtala som sa a Tancuj, tancuj. Anna Puchovská

S. R. O.

27


VIAJES Y VIAJEROS

Another way to see this beautiful country

Another way to see Slovakia. It all happened one rainy day when I was going back home. I took the bus and after 5 minutes I realized that I had lost my iPod. I felt so desperate and I almost started to cry but then I saw a man who was trying to tell me something. Actually, he was trying to tell me that he had my iPod but he couldn’t say it in Slovak so we started to talk in English and later when he told me his name I just had to ask him if he speaks Spanish because his name is Jesus. That was the beginning of our friendship. Later I found out that my new friend has this really specific opinion on Slovakia. Jesus was so kind and he agreed to tell us something about his experience. “Where is it?” “Did you say Slovenia?” “Ahh... Czechoslovakia?” These are some of the questions I get as from my family, friends and random people when I say I live in Slovakia.

You

might

think

that

those

questions are stupid since it is just a matter of general geopolitical knowledge, but when I say that I live in Slovakia in front of Slovaks, they even cry out with another question that in the beginning left me perplexed. From my point of view, their question is even more stupid than the first ones: “Why Slovakia?”

to

answer

that

question

“Why

Slovakia?” without using another question, I would say that I came here to literally lose everything. I have been living in this country for two years, experiencing its remote and unknown places. First, I experienced its unique

28

som sa vracala domov z mesta. Nastúpila som do trolejbusu a o 5 minút neskôr som si uvedomila, že nemám svoj iPod. Cítila som sa hrozne a skoro som začala plakať. Vtedy som si všimla jedného muža, ktorý v ruke držal môj iPod a koktavou slovenčinou sa mi snažil niečo povedať. Začali sme sa teda rozprávať po anglicky, no hneď, ako mi povedal svoje meno, spýtala som sa ho či hovorí po španielsky. Tento muž sa totiž

My answer, always, is, “Why not?” If I would have

Všetko sa začalo v jeden daždivý deň, keď

and

S. R. O.

sometimes

bizarre

volá Jesus. Takto začalo naše kamarátstvo, v priebehu ktorého som o Jesusovi zistila veľa vecí, ako napríklad, že miluje Slovensko a je hrdý, že tu môže bývať. Myslím si, že jeho názor na Slovensko je taký krásny, že by bola škoda ho netlmočiť. „Kde to je?“ „Povedal si Slovinsko?“ „Ahaaa


countryside, living in a casual spot. A place

Československo?“ Toto je len zopár otázok,

of the countryside towns where the grass

ktoré

during summer is as tall as a child, with no

kamarátov a všeobecne od ľudí, keď povie,

other English speakers within a 25-kilometer

že býva na Slovensku. Mohli by ste si

radius. Places where buildings still have the

myslieť, že tieto otázky sú hlúpe, keďže ide

scars of Communism, where 10 years of

viac-menej len o základné geopolitické

connection to the powers of Europe could

vedomosti. Čo však zaráža Jesusa viac? Keď

not cover them at all. Places where using

povie Slovákom, že žije na Slovensku,

public transportation means that taking a

pretože vždy následuje tá istá reakcia,

bus is a smelly expedition to a destiny with

dokonca možno hlúpejšia ako v prvom

no clear address. In Slovakia, the normal

prípade.

and

Slovensko?!“ Tak teda aj ja som sa spýtala,

traditional

food is

made

out of

potatoes, cheese, flour and few pieces of meat. In other parts of this planet that is considered to be a menu for poor people. I’ve also lived in the most important city of this Slavic nation, which is not compared to other well-known European metropolises like Paris or London, and there is no association with her monumental Austrian sister or with the utopic Prague. Bratislava is a shelter for just 10 percent of the Slovak population, and it's one that sits on the banks of the Danube River, with a white castle as her daily guardian. After two years living

in

this

country,

experiencing

surrounded by the scenario described before, I have lost my taste for “real” food, 46 kilos, “friendships” that were affected by a transatlantic distance, and eye contact with my family. Not to mention that the weather, sometimes did little to help my mood and personality. Again, Slovakia has caused me to lose what used to be my everything.

dostáva

Jesus

od

svojej

„Slovensko?!

rodiny,

Prečo

práve

prečo práve naša krajina Jesus? „A prečo nie? Keby som nemohol odpovedať ďaľšou otázkou, povedal by som asi, že som sem prišiel stratiť všetko. Žijem tu už dva roky a objavujem vzdialené a nepoznané kúty

Slovenska.

Najskôr

som

žil

v

jedinečnom prostredí, v obklopení hôr a vysokých stromov, kde je tráva v lete taká vysoká ako dieťa, kde je najbližší anglicky hovoriaci človek vzdialený aj viac ako 25 kilometrov. Miesto kde je ešte stále na budovách vidno stopy komunizmu, miesto, na ktorom cesta hromadnou dopravou znamená

cestovanie

najpríjemnejšie Slovenské

v

spoločnosti

zapáchajúcich

tradičné

jedlo

nie ľudí.

sa

varí

zo

zemiakov, bryndze, múky a nakoniec sa pridá pár kúskov slaniny. Toto jedlo by v iných kútoch sveta bolo pokladané za súčasť jedálničku

chudobných.

Teraz

žijem

v

Bratislave, v najväčšom meste Slovenska, ktorá

sa

nedá

porovnať

s

inými

metropolami ako Paríž, Londýn, Viedeň či

After reading what I have written so far,

Praha. Bratislava leží na brehoch Dunaja,

more questions may pop up in your mind:

pýšiacky sa krásnym bielym hradom, ktorý

“Is Slovakia really that bad?” “Why is this guy

je pokladaný za jej každodenného strážcu,

that negative?” “I thought his answer to

toto mesto je domovom len pre 10%

'Why Slovakia' was 'Why not?'” “Why has he

slovenskej populácie. Po dvoch rokoch žitia

stayed there for two years then?” Let me

v

tejto

krajine

som

stratil

vkus

S. R. O.

na

29


VIAJES Y VIAJEROS

explain it to you, then, that all the negative

„normálne“ jedlo, 46 kíl, „kamarátstva“,

and sour thoughts I have conveyed to you

ktoré nevydržali kvôli vzdialenosti a taktiež

are not mine, but they are engrained in the

každodenný očný kontakt s mojou rodinou,

brains

nehovoriac o počasí, ktoré často ovplyvnilo

of

appreciate

many how

Slovaks beautiful,

that

cannot

unique

and

moju náladu. Znovu hovorím, že príchodom

wonderful their land is. Where you are and

na Slovensko som stratil to, čo pre mňa bolo

how well you like it, is a matter of

všetkým.“

perception. Yann Martel says, "The world isn't just the way it is. It is how we understand it, no? And in understanding something, we bring something to it, no?” I would recommend to the people who were born

in

this evolving,

post-Communist

nation to stop underestimating themselves, to feel proud of their roots, and to look at Slovakia as something other than small and insignificant. I point out again that Slovakia made me lose everything, but that is not such a bad thing, because really, that helped me have a metamorphosis. If I lost so much weight it is not because the food is terrible, it is due to a nutritional change that I made from the typical food of my country (Mexican food) to these delightful dishes. I don’t care if the majority of my friends at home have already forgotten me, because here I have found friendly people that offer you their home, food and help. They get surprised and pleased when they hear that people come to work and live in their homeland, they are honest and peaceful. I can even say that Slovakia has even provided me with a second family that gathers together every Sunday to eat homemade food, and learn and care about my

life.

And

yes,

the

weather

is

unpredictable like everywhere, but Slovakia becomes a tropical paradise every summer when people go to parks and lakes to soak up sunshine. You can even enjoy real beach sand and pinas coladas. Then, when it gets so cold that you can feel your bones

30

S. R. O.

Po prečítaní si toho, čo Jesus zatiaľ povedal, sa môžete pýtať či je Slovensko vážne až také hrozné, či je vážne až taký negativista alebo sa dokonca môžete zamýšľať nad tým, ako na začiatku povedal, že má Slovensko rád. Asi ste zvedaví prečo tu teda žije už druhý rok, nie? „Všetko, čo som doteraz povedal, nie sú moje myšlienky. Sú to pocity Slovákov, ktorí si nevedia ceniť krásy a jedinečnosť krajiny, v ktorej žijú. Na akom mieste si a ako ho vnímaš je len vec pohľadu. Yann Martel raz povedal: „Svet nie je taký, aký sa zdá. Je taký, ako ho pochopíme a pri snahe pochopiť ho, do neho vložíme niečo zo seba.“ Ľudom, narodeným

v

tejto

rozvíjaúcej

sa,

postkomunistickej krajine by som odporučil, aby sa prestali podceňovať, aby boli hrdí na svoje korene a aby sa pozerali na Slovensko inak ako na malú, nevýznamnú krajinu. Znovu hovorím, že kvôli mojmu žitiu na Slovensku som stratil všetko, ale na tom nie je nič zlé, pretože mi to pomohlo zmeniť sa. To,

že

som

spôsobené

rapídne

zlým

schudol,

jedlom,

ale

nie

je

zmenou

nutričných hodnôt jedla, ktoré sa úplne líši od mexického, na ktoré som bol dovtedy zvyknutý. Nezaujíma ma, že väčšina mojich kamarátov doma na mňa už asi zabudla, pretože na Slovensku som spoznal milých a priateľských ľudí, ktorí mi ponúkli strechu nad hlavou, jedlo a pomoc, ľudí, ktorí ostanú milo prekvapení, keď zistia, že ľudia z iných krajín prichádzajú pracovať do ich rodnej


cracking, the mountains that are depicted

krajiny, ľudí, ktorí sú čestní a mierumilovní.

on the Slovak flag that offer you a roof over

Dokonca môžem povedať, že na Slovensku

your head in their wooden cabins covered

som si našiel druhú rodinu, ktorá sa

in a blanket of snowflakes.

stretáva každú nedeľu, aby si spolu dala

In conclusion, I add that Slovakia has taught me how to always improve and move ahead, and that I can always be born again as long as I decide to put apart my paradigms and confront the world no matter how tiny I may seem. I do not live in Slovakia “the small one,” but instead I live in Slovakia “the exclusive one” where 5.5 million people speak a unique language, meaning that Slovakia is not for everybody. I don’t live in Slovakia “the poor one,” I live in Slovakia “the magnificent,” where you can get an apartment that even New Yorkers would envy. And I don’t live in Slovakia “the

doma pripravené jedlo a ktorá sa zaujíma o môj

život.

A

áno,

nepredpovedateľné,

ale

počasie to

je

je

všade.

Slovensko sa každé leto zmení na tropický raj, ľudia chodia do parkov a k jazerám a vychutnávajú

si

slnečné

lúče,

ozajstný

plážový piesok a piňa coládu. Neskôr, keď pride zima, taká silná, že až v kostiach praští, vám hory zobrazené na slovenskej vlajke ponúknu nespočetné množstvo drevených chalúpok, so strechami zakrytými snehovou pokrývkou. Ďakujem pekne Slovensko za tieto krásne dva roky a za skúsenosti, ktoré si mi dalo.“

cheap one,” but instead I live in a place

Slovensko Jesusa naučilo, že vždy sa dá

where everyone can enjoy the delights of

zlepšiť, napredovať. Vždy je možnosť znovu

life in a fair way. Ďakujem pekne Slovensko

sa „narodiť“, odložiť zábrany a postaviť sa

for this wonderful two years and for the

svetu, nezáležiac na tom, akí malí sa

experiences in life that you have given me.”

môžeme zdať ako jedinci. Nežijeme na

I hope that this amazing opinion of Jesus Esparza has opened your eyes and now everybody can stand up proudly and say: “I AM FROM SLOVAKIA AND I LOVE THIS AWESOME COUNTRY.“

„malom“ Slovensku, ale na exkluzívnom Slovensku, kde 5,5 milióna ľudí rozpráva jedinečným

jazykom,

čo

znamená,

že

Slovensko nie je pre všetkých. Nežijeme na Slovensku,

„tom

chudobnom“,

ale

na

Slovensku, tom úžasnom, kde môžeme bývať v byte s výhľadom, ktorý by závideli aj Newyorkčania a nežijeme na Slovensku, „tom lacnom“, ale na Slovensku, kde si každý môže vychutnávať pôžitky života.

Kristína Garaiová, Jesus Esparza

S. R. O.

31


VIAJES Y VIAJEROS

LaFayette Gallerie LaFayette alebo len LaFayette je jeden z najznámejších obchodných domov v celom Francúzsku. Nachádza sa v Paríži na Boulevard Haussmann. V roku 1896 kúpila spoločnosť vlastniaca galérie LaFayettte celú budovu na ulici LaFayette 1. Následne v roku 1903 prikúpila čísla nehnuteľností na ulici Boulevard Hausmannn č. 38 , 40 a 42. Rovnako ako časť na ulici La Chaussée D`Antin 15. Novodobá história galérie LaFayette sa píše od inaugurácie v októbri 1912. Jeden z majiteľov Theophile Bader sníval o vytvorení „luxusného bazáru“, ktorý bude plný luxusu a bude vzbudzovať „WOW!“ u ľudí. Ako naposledy. Otvorili časť LaFayette Food and Drink 1990. V súčasnosti sa skladá z troch budou: dámskej, pánskej a dizajnovej. Každý rok cez Vianočné obdobie navrhuje výklady LaFayette nejaký známy návrhár. Tentokrát to bol Little Marc Jacobs. Výklady boli spracované na tému rozpráky. Bábky sa pohybovali a bolo dačo aj počuť. Vytvárali atmosféru čara Vianoc 

32

S. R. O.

Barbora Bachanová


Taliansko vs. Slovensko

Minulý rok koncom leta, som bol v Taliansku a chcel by som vám povedať o rôznych rozdieloch.

Taliansko: 

More a možnosť kúpať sa, čo na Slovensku nemôžeme

Oproti nám, majú dosť vysoké ceny všetkého (napr. Pivo – 4,50 €)

Výborné jedlo, ale po čase vám už budú praskať nervy a to z tohto dôvodu: Raňajky aj večera sú OK, ale problém prichádza pri obede, keď:

Ako u nás je polievka, tak u nich sú cestoviny, čiže pred hlavným jedlom napr. lososom jedia rôzne cestoviny, čo vám časom môže dosť prekážať.

Aj keď podľa môjho názoru sa nedá porovnať Rím s Bratislavou, skúsil by som zhrnúť moje postrehy:

Čo sa mi v Ríme nepáčilo 

Zlodeji tváriaci sa ako gladiátori, ktorí lákajú ľudí, aby sa s nimi vyfotili a zatiaľ vám bez vášho vedomia môžu prekontrolovať vrecká...

Niektoré chodníky sú zanedbané

Čo sa mi v Ríme páčilo 

Veľa kultúrnych pamiatok o ktoré sa príkladne starajú

Výborná zmrzlina

Veľa fontán a napájadiel s pitnou vodou

Taliansko sa mi páči, ale keby som si mal vybrať miesto na život medzi Slovenskom a Talianskom, vyberiem si Slovensko, lebo iba tu som doma. Peter Drobný

S. R. O.

33


NAŠA TVORBA

Zima

Pani Zima prišla, spoza kríkov vyšla. Neplechu narobila, krajinu zasnežila.

Ale my sa nebojíme, proti nej sa postavíme! Vyčistíme chodníky, naplníme kŕmniky. Aby zver všetka, mala plné brušká.

Srnky, líšky, vtáčatá, to sú naše zvieratá. Hladné ich nenecháme, my sa o ne postaráme!

Natálka Jagelková

34

S. R. O.


Na severnom póle, príbeh medveďa Všade je bielo. Zima, sneh. Sedím tu na zadku a ... \ @#$%&*!!! Zase ma našli ako prvého! To nie je fér! Vari som horší ako Beloš od susedov? Ostatní si iba ľahnú na sneh a už ich nevidno. Ale keď to skúsim ja, tak ma vždy nájdu najprv. Čo robím zle? Je so mnou niečo v neporiadku? Mam chuť do niečoho poriadne tresknúť. Zaujímalo by ma, prečo sa mi ostatní stále smejú. Je to hrozné. Všade kam prídem si poza môj chrbát šuškajú a chichtajú sa. Je mi to veľmi nepríjemné. A to nie je jediný raz, čo mám pocit, že je niečo so mnou zle. Napríklad, keď s mojím ockom chodíme loviť tulene, tak mi vždy utečú. Chápete to? Ocino spraví krok, ja spravím krok, zase on, zase ja, on si preňho beží a ja... už nemám za čím bežať, lebo mi utiekol. A pritom som robil celkom to isté, čo on. Alebo na našich rodinných fotkách vidno ockove čierne oči, mamkine čierne oči a... mňa celého! Počujem vŕzganie snehu, ocino sa vracia z lovu. „Ocko môžem sa ťa na niečo spýtať?“ ozval som sa neisto. „Čo je synak?“ odpovedal. „Niečo mi na mne nesedí. Prečo ma vždy pri schovávačke nájdu ako prvého?“ so spýtavým pohľadom som sa na neho pozrel. „Ja neviem, nevŕtaj sa v takých hlúpostiach.“ odvetil neisto. „A oci? Prečo mi vždy utečie tuleň?“ opýtal som sa so slzami v očiach. „Asi preto, lebo si ešte malý synak.“ dal mi labu na rameno. „A oci? Prečo na rodinných fotkách vidím seba celého a vám s mamkou iba oči?“ ukázal som na rodinnú fotku. „Možno máme pokazený fotoaparát.“ zúfalo prevrátil očami otec. „Oci a nie som ja adoptovaný?“ bol som pripravený na akúkoľvek odpoveď. „Nie, preboha! Len máš inú farbu srsti ako my ostatní.“ odvetil nakoniec láskyplne. „ A to prečo?“ nechápavo som na neho pozrel. „Globálne otepľovanie synček...“ ukončil náš rozhovor ocko. Peťka Šmihulová

S. R. O.

35


36

S. R. O.

Školský časopis S.R.O. - zima 2014  

V téme čísla sme si posvietili na najdôležitejšie udalosti roku 2013, či už ide o významné osobnosti, vedu a techniku, kultúru či šport. Pr...