Page 9

Espais: Els espais a l’aula estan pensats i organitzats amb la intenció que els nens i nenes puguin desenvolupar, treballar, consolidar i ampliar d’una manera més lúdica les seves capacitats cognitives, comunicatives, expressives, emocionals, d’equilibri personal,relacionals i socials. Els espais que hem dissenyat són : espai TIC, llengües ( català i castellà), matemàtiques, memòria i concentració, biblioteca i LEGO. Els alumnes treballaran per grups de manera rotativa en els espais assignats.

Reunió inici de curs 4rt curs 2016 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you