Page 1

4t-5è

curs 2017-2018

Centre d’interès:

“Amunt el teló”


Projecte de grups heterogenis d’edat ❖

S’inicia al 2010, 7 anys de trajectòria a l’escola

Grans i petits interactuen per aprendre els uns dels altres

Diferents models a imitar per assolir nous aprenentatges

Respecte dels diferents ritmes d’aprenentatge

Programació d’activitats obertes que contemplen els diferents nivells i inquietuds

Interacció entre alumnes per afinitats, interessos, nivell d’aprenentatge,... més enllà de l’edat.

Potencia les habilitats socials i els valors com ajudar als altres,...

Estratègies per adaptar-se a situacions diferents i a superar nous reptes.


Equip de mestres 4t-5è A

4t-5è B

4t-5è C

4t-5è D

(Scala)

(Epidaure)

(Globe)

(Broadway)

Joan Parés

Sepe Hernández

Marga Cabanillas

Irene Clapés

ESPECIALISTES

Música: English: Francès: Socioteca: Ed. Física: Ed. Especial: Arts & Crafts: Religió :

Anna Xicoira Anna Ibáñez/Fina Gómez Núria Pinsach Anna Rubau Francesc Soler Carme Val Anna Ibáñez Susana Val


Com ens organitzem ❖ Anglès, francès i TIC (per nivell 4t o 5è) ❖ Llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques (sessions amb grup heterogeni i sessions per nivell) ❖ Els alumnes treballen 4 hores per setmana en grup reduït ❖ 4 hores a la setmana hi ha 2 mestres a l’aula (medi, llengua i matemàtiques)


❖ En grup heterogeni (4t i 5è junts) fem: - Projectes de medi, llengua catalana i castellana, matemàtiques,

socioteca, religió o educació en valors, música, Arts and Crafts i Emissora.


Treball de llengua ❖

EXPRESSIÓ ESCRITA, ORTOGRAFIA, LÈXIC...

TEATRE

SOCIOTECA

REVISTA I BLOG

EMISSORA: Elaborarem els guions, farem de locutors i realitzarem exercicis d’escolta activa. (Els de 4t s’estrenen!)

LECTURA diària de 30’: individual, col·lectiva i escolta activa.


Llengües estrangeres ❖ 2 sessions d’Anglès (una en mig grup i una en grup sencer del mateix nivell). ❖ Projecte eTwinning (5è) ❖ Have a look (revista), English Corner (emissora). ❖ Tallers de Halloween ❖ English Theatre. ❖ 1 hora setmanal de francès.


Treball de matemàtiques ❖ Matemàtiques per nivell (grup reduït) i amb grup sencer ❖ Metodologia: es treballarà amb material manipulatiu, jocs, recursos TAC i projectes.


T.A.C. ❖ Sessions en grups reduïts ❖ 1 sessió setmanal ❖ Treball interdisciplinar amb les TAC dins l’aula utilitzant els portàtils, ipads… ❖ Pensament computacional: Scratch, Beebots, Probots… ❖ Blog ❖ Ràdio Annexa: gravació i edició d’àudio


Projectes de Medi ❖ Projecte: Tecnologia ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Fonts d’energia Electricitat i magnetisme Màquines simples. Tècniques constructives Robòtica: Lego Wedo Pensament computacional


Atenció a la diversitat ➢ Atenció individualitzada a l’aula (grups cooperatius, dos mestres a l’aula...) ➢ Grups reduïts (amb un sol mestre) ➢ El S.E.P (Suport Escolar Personalitzat): reforç en les àrees de llengua i matemàtiques ➢ El treball en petit grup fora de l’aula per alumnes amb N.E.E, amb una adaptació dels continguts a aprendre (en horari escolar).


Deures i recomanacions ❖ Deures dimarts i divendres ❖ Tasques puntuals que se’ls demanin relacionades amb els projectes que es duen a terme. ❖ Lectura diària recomanada, individual i amb els pares. ❖ Evitar que els deures o feines per fer a casa siguin font de conflictes a casa. La responsabilitat és dels nens i nenes, no de la família.


Activitats i sortides ❖ Nit a l’escola. ❖ Bicicletada ❖ Museu de la ciència i de la tècnica de Terrassa ❖ Teatres ❖ Sortides d’entorn


Coses pràctiques ❖ Entrades: Files per classe a davant de les escales del menjador. ❖ Pati: possibilitat d’anar un dia a la pineda, a la socioteca i a informàtica. Activitats diverses: jocs de taula, escacs, construccions Kapla,... ❖ Pares delegats i acompanyants.


Moltes grĂ cies !

4t-5è "Amunt el teló"  

Presentació per a la reunió d'inici de curs de 4t-5è

4t-5è "Amunt el teló"  

Presentació per a la reunió d'inici de curs de 4t-5è

Advertisement