Page 1

ELS ESCACS A L’ESCOLA


 EL NOSTRE TREBALL AMB ELS ESCACS, VA MOLT MÉS

ENLLÀ DEL JOC EN SI. NOSALTRES ENS PROPOSEM TREBALLAR ESCACS TOT RELACIONANT-HO AMB EL TREBALL DE COMPETÈNCIES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.


• COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, LINGÜÍSTICA I ÀUDIOVISUAL.

CONVERSAR EXPLICAR RAONAR RESUMIR EXPRESSAR


 Competència d'autonomia i iniciativa personal.

RESPONSABILITAT PERSEVERANÇA AUTOESTIMA CONEIXEMENT D’UN MATEIX CREATIVITAT AUTOCRÍTICA CONTROL EMOCIONAL


 COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

CONVIVÈNCIA AFRONTAR CONFLICTES ACTITUD CONSTRUCTIVA I SOLIDÀRIA NO DIFERÈNCIA ENTRE SEXES


Competències metodològiques  Competència d’aprendre a aprendre.

APRENDRE DELS PROPIS ERRORS ACTITUD POSITIVA REFLEXIONAR


 Competència matemàtica.

CÀLCUL ORIENTACIÓ ESPAIAL LLENGUATGE SIMBÒLIC RESOLUCIÓ DE PROBLEMES


 Primer de tot és molt important explicar als

nens i nenes que

NO JUGARAN A ESCACS!!!!  Llegenda del savi inventor on es comencen a

familiaritzar amb el joc d’escacs i de la importància de cada una de les peces dels escacs.


CASELLES COLUMNES I FILES DIAGONALS


 COLOR  NOM  QUANTITAT  VALOR DE CADA PEÇA


 FLANCS  BANDES


 MOVIMENT  CURSA DE PEONS.


Els escacs a l’escola  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you