Page 1

2n-3r PROJECTE “El cel i la Terra”

curs 2016-2017


Equip de mestres 2n-3r A Glòria Polls ESPECIALISTES

2n-3r B Míriam Muñoz Música: English: Francès: Socioteca: Ed. Física: Ed. Especial: SEP extern: Religió :

2n-3r C Laura Fàbregas

Gènia Casellas Àngel Vergés/Marga Cabanillas Sara Clarà Clara Sales Francesc Soler Susanna Arboleas/ Anna Gusó Enric Pujades Jaume Juanola

2n-3r D Enric Pujades


Com ens organitzem ❖ Per nivells (2n o 3r) fem : Llengua catalana, Matemàtiques, Anglès, Francès (només 3r), Ed. Física, TIC i Escacs. ❖ Els alumnes treballen 6 hores (per setmana) en grup reduït (alumnes del mateix nivell de 2n o de 3r).


❖ En grup heterogeni (2n-3r junts) fem: - Projectes de Medi, Espais de Llengua i Matemàtiques, Projectes

de Matemàtiques, Socioteca, Castellà, Religió o Educació en valors, Música, Plàstica i Emissora.


Treball de llengua ❖

LLENGUA CATALANA per nivell (mig grup).

SOCIOTECA.

ESPAIS DE LLENGUA: Diferents activitats i jocs on els alumnes treballen continguts de Llengua (d’escriptura, comprensió, morfosintaxi, ortografia, vocabulari…) de manera autònoma i al seu ritme d’aprenentatge.

(Pla de treball - autoavaluació) ❖

EMISSORA.

LECTURA diària de 30’ : individual, col·lectiva, escolta activa i corrandes.

CASTELLANO: 1 hora setmanal del “Proyecto de teatro” i 1 hora d’altres continguts.


Llengües estrangeres ❖ 2 sessions d’Anglès (una en mig grup i una en grup sencer del mateix nivell). ❖ Have a look (revista), English Corner (emissora). ❖ English Theatre.

❖ 1hora de Francès a 3r setmanal.


Treball de matemàtiques ❖ Matemàtiques per nivell (mig grup). ❖ Projectes matemàtics (grup sencer): relacionats amb capacitat, geometria, sistema monetari, funcionament del rellotge... ❖ Projecte Escacs i TIC.


❖ Espais matemàtics (grup sencer): Diferents activitats i jocs on els alumnes treballen continguts de Matemàtiques (càlcul, numeració, resolució de problemes, lògica,… ) de manera autònoma i al seu ritme d’aprenentatge. (Pla de treball - autoavaluació)


T.A.C. i Projecte d’escacs ❖ Sessions en grups reduïts. ❖ 1 sessió setmanal. ❖ Seguim el projecte d’escacs endegat en cursos anteriors. ❖ Treball amb les TAC dins l’aula.


Projectes de Medi ❖ Projecte: El cel i la Terra ➢ ➢ ➢ ➢

Científics i ciència. Formació de la Terra. Descobriment del personatge de cada aula. Introducció de la matèria de cada aula: biologia, medicina, astronomia i meteorologia.

❖ Motxilla viatgera.


Atenció a la diversitat ❖

Atenció individualitzada a l’aula (grups cooperatius, grups flexibles, dos mestres a l’aula…)

Grups reduïts amb un sol mestre.

El SEP (suport escolar personalitzat): reforç en l’àrea de llengua (en horari escolar i extraescolar de 8:30 a 9:00)

Treball en petit grup fora de l’aula pels alumnes amb NEE amb una adaptació dels continguts (en horari escolar)


Deures ❖ Dimarts: Fitxa de matemàtiques. ❖ Divendres: Fitxa de llengua. ❖ Projectes: per la setmana següent (quan es necessiti). ❖ Lectura diària. ❖ Feines per acabar (ocasional).


Activitats, sortides i colònies ❖ S’adjunta la programació de les activitats del curs. ❖ Nit d’astronomia a l’escola.


Coses pràctiques ❖ Entrades: Files per classe a les grades. ❖ Sortides: Acompanyats fins a les grades (autoritzacions). ❖ SEP (suport escolar personalitzat) extern: de dilluns a dijous de 8:30 a 9:00. (Alumnes de 2n). S’inicia el 3 d’octubre. ❖ SEP intern: 2 hores/setmana. ❖ Pati: 1 sessió a la pista juntament amb C1 i 4 sessions al pati gran amb C3. Possibilitat d’anar un dia a la pineda. ❖ Pares delegats i acompanyants.


PROJECTE “EL CEL I LA TERRA”


Tot això no tindria sentit sense... NEN/A

FAMÍLIA

ESCOLA


Moltes grĂ cies !

Power point 2n 3r El cel i la terra (2)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you