__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sari Kumin

Anne Vuori

Tekijöitä valtuustoon Malmin lentokenttä on säilytettävä | Kotihoidon Helsinki -lisä saatava takaisin | Koulutuksesta ei saa leikata | Kohtuuhintaisia asuntoja helsinkiläisille | Laadukkaat ikäihmisten palvelut | Inhimillinen ja hallittu maahanmuutto


Helsinki

Meidän unelmiemme Meidän Helsingissämme on kaikilla mukava asua, elää, käydä koulua, opiskella, tehdä työtä, yrittää ja vanhentua turvallisesti. Peruspalvelut ovat lähellä kuntalaisia, niihin on helppo päästä ja ne ovat jokaisen saatavilla esteettömästi. Jokaisella helsinkiläisellä on kohtuuhintainen asunto, on se sitten pieni yksiö tai suuri perheasunto riippuen asukkaan tarpeista. Kodin ympäristössä on lähellä palveluja ja vihreää lähiluontoa virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Lapset saavat käydä laadukkaassa, yhdenvertaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, jossa jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen kasvuunsa ja oppimiseensa. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja luokanopettajat kokevat saavansa tehdä työtä koko ammattitaidollaan ja voivat hyvin työssään. Opiskelijat toisella asteella saavat enemmän lähiopetusta ja tukea opintoihinsa. Helsinkiläisten on helppo liikkua Helsingissä riippumatta siitä kulkevatko he pyörällä, julkisella joukkoliikenteellä tai omalla autolla. Julkista liikennettä viedään kohti maksuttomuutta.

Ikäihmisillä on laadukkaat asumisen ja hoivan palvelut. Kotihoito tulee mahdollistaa silloin kuin se on ikäihmisen kannalta mahdollista. Tuettuun asumiseen tulee päästä heti kun tarvetta siihen ilmenee. Yhteisöllisempiä asumisen muotoja on hyvä kehittää kaikissa ikäryhmissä. Kaiken tämän mahdollistamiseksi täytyy jokaisen helsinkiläisen työikäisen käydä töissä. Mahdollisuutta yrittäjyyteen pitää tukea. Perusajatus on, että jokainen elättää itsensä oman työn tekemisen kautta. Kaupunki auttaa ihmisiä, joilla on tilapäisesti vaikeampaa.


Yhteinen Helsinkimme Malmin lentokenttä on säilytettävä!

Kotihoidon Helsinki lisä saatava takaisin!

Helsinki tarvitsee oman pienlento- kentän, jotta voimme turvata lentäjien koulutuksen, harrastuksen ja yritystoiminnan. Ympäristöystävällinen sähköinen ilmailu tulee mahdollistaa tulevaisuuden Helsingissä. Malmia ympäröivät luontoalueet tulee säilyttää ja mahdollistaa harvinaisten hyönteis -, lintu - ja kalalajien säilyminen, kasvillisuutta unohtamatta.

Kannustavalla perhepolitiikalla edistetään syntyvyyttä ja myönteistä väestökehitystä sekä tuetaan vanhempia hoiva - ja kasvatusvastuussa. Kannatamme perheiden omaa harkintaa ja valinnanvapautta oman lapsensa hoidon järjestämisessä. Kotihoidon tulee olla todellinen vaihtoehto Helsinki-lisän turvin. Yhteiskunnan tehtävä ei ole sanella, miten perheet järjestävät lapsensa hoidon.

Koulutuksesta ei saa leikata!

Kohtuuhintaisia asuntoja helsinkiläisille!

Pienennetään lapsi - ja opetusryhmien kokoa ja tuodaan lapsen tarvitsema tuki lapsen lähelle. Helsingissä pitää toteutua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet koskien varhaiskasvatuksen laatua ja tuen kohdentamista. Tuen saaminen ei voi olla riippuvainen siitä, missä kaupunginosassa lapsi asuu. Yläkoulussa ja toisella asteella pitää olla myös riittävästi oppilashuollon resursseja.

Helsingissä tulee olla tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja niin yksineläville kuin perheellisille. Asuntorakentamista ei saa ohjata yksityisten yritysten voitontavoittelu. Rakentamisen tulee perustua laatuun, pitkäikäisyyteen ja ekologisuuteen. Kaupungin asuntojen myöntämisessä tulee huomioida ensisijaisesti helsinkiläiset.

Laadukkaat ikäihmisten palvelut!

Inhimillinen ja hallittu maahanmuutto!

Helsingillä tulee olla tahtotila hoitaa ikäihmiset kunniakkaasti. Ikäihmisten arvostus tulee näkyä kaikissa kunnallisissa palveluissa. On kyse ikäihmisten ihmisarvosta ja perusoikeuksista. Palveluiden tulee olla lähellä, helposti saatavilla ja kaikkien saavutettavissa.

Autamme hädänalaisia turvaan ja otamme ensisijaisesti kiintiöpakolaisia leireiltä. Kotouttamistoimenpiteiden pitää olla toimivia ja valvottuja sekä maahantulijoilla halua itse kotoutua. Tarpeellisen työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja on nopeutettava.


Sari Sari Kumin 52 v. Puoliso: Jari Lapset: Ville-Petteri -94, Samuli -96 ja Anna -99 Ammatti: konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Luottamustoimet: käräjäoikeuden lautamies, Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsen, HKVY ry:n hallituksen jäsen, KD Naisten 1 varapuheenjohtaja, KD Helsingin piirihallituksen jäsen. sarikumin.com kuminsari SariKumin

Sydämellä Helsinki ja helsinkiläiset

O

n tärkeää, että helsinkiläisten arki sujuu. Arjen sujuvuuden perusasioita ovat kohtuuhintainen asuminen, riittävä toimeentulo, hyvät julkiset varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon palvelut, sujuva joukkoliikenne ja mahdollisuus virkistäytyä lähiviheralueilla. Helsinkiin tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja niin yksinelävien kuin lapsiperheiden tarpeisiin. Helsinkiläisyyden täytyy olla ensisijainen syy asuntoja myönnettäessä. Lähtökohta on, että jokainen huolehtii itse itsestään ja toimeentulostaan. Työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin työn vastaanottamatta jättäminen. Huolehditaan sitten yhdessä niistä, joilla on tilapäisesti syystä tai toisesta vaikeampaa. Julkisten palveluiden tulee olla laadukkaita. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssointia pitää lisätä, ei leikata. Nämä palvelut ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä ja säästävät varmasti jatkotoimista kuten lastensuojelun ja terveydenhuollon kustannuksista. Terveydenhuollon palveluiden pitää olla lähipalveluja ja toimivia. Ihmisten pitää päästä nopeammin lääkärille tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, että palvelut ovat helposti saatavissa. On tärkeää, että joukkoliikenne toimii hyvin. Tehdään joukkoliikenteestä niin toimiva ja houkutteleva vaihtoehto, että yksityisautoilu tätä kautta vähenee. Yksityisautoilua ei saa väkisin rajoittaa esimerkiksi tietullien käyttöönotolla. On hyväksyttävä se, että osa helsinkiläisistä tarvitsee autoa liikkuakseen ja tavaroita kuljettaakseen. Yrittäjien tilannetta ei saa rajoituksilla vaikeuttaa. Porkkanaa - ei keppiä.


Pidetään paremmin huolta lapsistamme ja nuoristamme. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota. Uskalletaan tehdä ratkaisuja, jotka pitkällä tähtäimellä tulevat erilaisina säästöinä takaisin. Pienennetään lapsi-ja opetusryhmien kokoa ja tuodaan lapsen tarvitsema tuki lapsen lähelle. Lasten tuen mallia varhaiskasvatuksessa tulee arvioida uudestaan ja miettiä ryhmäkohtaisia lasten tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Helsingissä pitää toteutua yhdenvertaisuuden ja tasaarvon periaatteet koskien varhaiskasvatuksen laatua ja tuen kohdentamista. Ne eivät voi olla riippuvaisia siitä missä päiväkodissa lapsi on tai missä kaupunginosassa lapsi asuu. Nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet. He ovat vaarassa syrjäytyä opiskelusta ja myöhemmin työmarkkinoilta. Vahvistetaan oppilashuollon palveluja, lisätään tuen resurssointia ja luodaan toiveikkuuden ilmapiiriä. Mikäli pääsen valtuustoon, lupaan kuunnella helsinkiläisiä, perehtyä päätettäviin asioihin huolella ja tehdä parhaani yhteisten asioiden eteen.

Sari Kumin Vuosaari

Sari ja Anne helsinkiläisten puolella

Jos haluat olla nyt kuntavaaleissa helsinkiläisten puolella, sinun kannattaa valita nyt Sari Kumin tai Anne Vuori. Olen oppinut tuntemaan Sarin sekä Annen luotettavina ja aikaan saavina tehopakkauksina. Sari ja Anne ovat vaikuttaneet jo pitkään monissa eri tehtävissä Helsingissä. Molemmat tekevät politiikka suurella sydämellä aidosti ihmisiä kuunnellen. Tee sinäkin nyt hyvä valinta ja anna äänesi Sarille tai Annelle.

Mikko Rekimies KD:n järjestöpäällikkö


Ei ne puheet vaan teot

S

iitä se sitten lähti! Ajatuksesta, miten saamme päättäjät tekemään päätöksiä, jotta koulukiusaaminen saadaan loppumaan. Julkisuudessa oli juuri tullut ilmi vakavia koulukiusaamistapauksia sekä Vantaalla että Helsingissä. Pyörittelimme ideaa ja päätimme puuttua tilanteeseen ja oikeasti tehdä jotakin. Päätimme kysyä mukaan KD Naiset, jotta saisimme lisävoimaa ja resursseja mielenilmaustamme varten. Yhteistyössä KD Naisten kanssa järjestimme mielenilmauksen koulukiusaamista vastaan keskiviikkona 14. lokakuuta 2020 Eduskuntatalon edessä. Hoidimme lupaasiat, kutsuimme puhujat, teimme ilmoitukset ja hoidimme tekniikan paikalle. Mielenilmauksessa oli puhujia kaikista muista eduskuntaryhmistä, paitsi pääministeripuolue SDP:stä. Asiantuntijapuheenvuoroja saimme KD Naisten pj Tiina Tuomelan avustamana lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkariselta ja Vantaan vanhempainyhdistykseltä. Kaikki mukana olevat puolueet jakoivat huolemme aiheesta ja lupasivat tehdä yhteistyötä asian eteenpäin viemiseksi. Vuoden vaihteessa julkaistussa opetusministeri Jussi Saramon toimenpideohjelmassa koulukiusaamista ja nuorten väkivaltaa vastaan mainitaan myös ehdottamamme varhaiskasvatuksen toimenpide tunne-ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta. Asiaa edisti KD Naisten pj joka otti asian uudelleen esille opetusministeri Li Anderssonin pyöreän pöydän keskustelussa. Kiusaamiseen tulee puuttua! Sari työskentelee konsultoivana varhaiskasvatuksen erityisopettajana ItäHelsingissä ja näkee päivittäin huonosti voivia lapsia, joita voitaisiin auttaa varhaisella ja riittävästi resurssoidulla ennaltaehkäisevällä toiminnalla.

”Näen paljon onnellisia, leikkiviä, hyvinvoivia lapsia mutta näen myös lapsia, joiden on vaikea säädellä tunteitaan. Näen lapsia, joiden itsesäätely pettää kerta toisensa jälkeen ja heidän on vaikea vastaanottaa aikuisen tukea rauhoittuakseen. Näen pahaa oloa ja rajojen hakemista, joskus epätoivoistakin. Näen raapimista, potkimista, tönimistä ja nimittelyä. Puhun asiasta, joka ei enää ole tavanomaista tai tyypillisesti lapsen kehitykseen kuuluvaa kipuilua ja käyttäytymisen harjoittelua. Kyse on jostakin muusta.” Pitämässään puheessaan Anne palasi yli 30 vuoden taakse aikaan, jolloin hän oli koulukiusattu. Muistot kulkevat yhä mukana. ”Vaikka kiusaaminen oli henkistä, toivoin, että olisivat hakanneet kunnolla ja antaneet tämän jälkeen olla rauhassa. ” Näin jälkikäteen ajateltuna ei kovin viisas toive. Teen kaikkeni, jotta kukaan ei joutuisi kokemaan vastaavaa. Me olemme valmiina työhön, jotta tulevaisuudessa yksikään lapsi ei joutuisi kokemaan kiusaamista.


Helsinkiläisten puolesta

H

elsingin valtuustoon tarvitaan päättäjiä, joille kuntalaisten perusasioiden - ja palveluiden takaaminen on tärkein asia. Kannan vastuuta haasteellisissakin olosuhteissa enkä pelkää tarttua kiperiinkin kysymyksiin. Minulle on tärkeää, että myös lähiöissä kiinnitetään huomioita alueen viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja peruspalveluiden saatavuuteen. On tärkeää, että omalla asuinalueella on helposti saatavilla mm. sosiaalija terveyspalvelut sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadukkaat tilat, joissa lapsistamme pidetään huolta ja opetus on hyvää. Myös vanhoista lähiöistä tulee huolehtia hyvällä ylläpidolla, lisäten asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta. Segregaation ehkäisy on tärkeää mutta se ei saa tapahtua kaupungin omistamaa, vanhaa asuntokantaa myymällä. Monipuolista, pitkäikäistä ja kohtuuhintaista asumista tulee lisätä, jotta asumisen kalleus ei kurjista helsinkiläisiä. Helsinkiä vahvistetaan hyvällä kaavoituksella ja liikennesuunnittelulla. Kaavoituksessa tulee entistä paremmin huomioida asukkaiden mielipiteet. Helsinkiä vahvistetaan myös säilyttämällä kulttuurihistoriallinen Malmin lentokenttä toimintoineen ja luontoarvoineen, jotta voimme olla kaupunkina edelläkävijä tulevaisuuden sähköisten lentojen mahdollistajana. Yksityisautoilulle ei aseteta turhia esteitä. Arvokas ja aito lähiluontomme tulee huomioida kaupungin kehittämisen myötä. Keskuspuiston ja Longinojan kaltaiset alueet tulee säilyttää kuntalaisten virkistysalueena arvokkaana lähiluontona.

Anne Vuori Torpparinmäki

Anne Anne Maarit Vuori (27.09.1972) Perhe: aviomies Mika (1998), kaksi poikaa (2000 ja 2006) ja Iines - kissa Koulutus: julkishallinnon merkonomi Ammatti: toimistosihteeri Luottamustoimet: talotoimikunnan puheenjohtaja, vuokralaisneuvottelukunnan sihteeri, HEKA hallituksen asukasedustaja, KD Helsingin Naispiirin puheenjohtaja, KD Pohjois-Helsingin osaston puheenjohtaja, KD Helsingin piirihallituksen jäsen. annevuori.net vuorianne

vuoren


P

olitiikan porinat syntyi lokakuussa 2020 tarpeesta kertoa politiikasta arkikielellä. Olemme käsitelleet aiheita laidasta laitaan omaleimaisella suoralla puhetyylillä ja modernilla KD-läisellä twistillä. Aihealueitamme ovat olleet varhaiskasvatus , perusopetus, maahanmuutto, rakentaminen, asuminen, lähiluonto, koulukiusaaminen, kristillisdemokratia meidän silmin ja Malmin lentokentän säilyttäminen sekä omien kaupunginosiemme ajankohtaiset aiheet. Kuulijalle ei jää epäselväksi mitä ajattelemme käsiteltävästä aiheestamme. Kuulijalla on mahdollisuus kysyä lisää keskustelukenttä -osiossa molemmilta erikseen. Torstai-illan porinoissa olemme saaneet keskustella myös mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Vieraanamme ovat olleet mm. eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela ja KD Naisten puheenjohtaja Tiina Tuomela. Ajan kuluessa politiikan porinoiden suosio on kasvanut, sen myötä olemme lisänneet eri tyyppisiä lähetyksiä. Torstaisin keskustelemme yhden aiheen ympärillä, perjantaisin aloitamme yhteisen viikonlopun perjantaiskumpan myötä ja lauantaisin nidomme yhteen politiikan viikon ajankohtaiset asiat helsinkiläisestä näkökulmasta. Erityisesti lauantailähetykset ovat herättäneet mielenkiintoa ja olemme saaneet myönteistä sekä kannustavaa palautetta "viiltävistä analyyseistä". Tallennuksia voi kuunnella politiikan YouTube -kanavalla ja tulevia lähetyksiä pääsee kuulemaan suorana Facebook -livenä sivuilta politiikan porinat, Kumin Sari ja Vuori Anne. ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA: 26.5. - 8.6.2021 ENNAKKOÄÄNESTYS ULKOMAILLA: 2. - 5.6.2021

ÄÄNESTYSPÄIVÄ 13.6.2021

Profile for AnneVuori

Sari Kumin & Anne Vuori vaalilehti  

Olemme ehdolla kuntavaaleissa 2021 Helsingin KD:n listalta.

Sari Kumin & Anne Vuori vaalilehti  

Olemme ehdolla kuntavaaleissa 2021 Helsingin KD:n listalta.

Profile for annevuori
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded