Page 1

Intake formulier

Altijd in ontwikkeling  Anne Nijhuis • Juf • Bijles M. +316 - 513 13 912 E. anne_nijhuis@hotmail.com W. www.wix.com/anne_nijhuis/juf-anne

Naam:……………………………………………………………………………………………….. Leeftijd:…………………………………………………………………………………………….. Groep:……………………………………………………………………………………………….. Hulpvraag: ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Interesses/Hobby’s:…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………

Geef aan bij welk vak uw kind hulp kan gebruiken.

Vakgebieden Rekenen

Taal

Zaakvakken Geschiedenis

toetsen

Overige Engels

• Bijzonderheden/Opmerkingen:

Spelling

Natuur

Schrijven

Prijs per les uur :

Begrijpend Lezen

Technisch Lezen

Aardrijkskunde

Topografie

agenda planning

Spreekbeurt voorbereiden

€ 7,50

[ Extra tijd nodig ?

Lesdag(en) & lestijd(en): …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger:

Verkeer

€2,50 per half uur ] Akkoord

Handtekening bijles coach :

Intakeformulier  
Intakeformulier  

Intakeformulier

Advertisement