Page 1

Børn Har Altid Ret 25 År med FN’s Børnekonvention


Indhold Børn Har Altid Ret 25 År med FN’s Børnekonvention Udgivet i Maj 2014 Udgiver: Børnesagens Fællesråd Dronningensvej 4 2000 Frederiksberg www.boernesagen.dk

Børn har altid ret - til. at sige deres mening Børn har altid ret - til at blive hørt Børn har altid ret - til en familie Børn har altid ret - også når de ikke bor hos deres forældre Børn har altid ret - til et privatliv Børn har altid ret - til at gå i skole Børn har altid ret - til leg og fritid Børn har altid ret - til at blive beskyttet mod vold Børn har altid ret - til gode levevilkår Børn har altid ret - til at blive behandlet ens Børn har altid ret - til at søge hjælp FN’s Børnekonvention Børnesagens Fællesråd Om forfatterne

side 4 side 6 side 8 side 10 side 12 side 14 side 16 side 18 side 20 side 22 side 24 side 26 side 28 side 30


Børn Har Altid Ret Til At Sige Deres Mening Du har ret til at udtrykke dine meninger og holdninger. Du kan udtrykke dem på alle mulige måder. Du kan tale med nogen, du kan skrive, du kan tegne og meget andet.

FN’s Børnekonvention Artikel 13


Børn Har Altid Ret Til At Blive Hørt Voksne har pligt til at lytte til din mening. Voksne har også pligt til at respektere din mening, når der skal træffes beslutninger, som handler om dig.

FN’s Børnekonvention Artikel 12


Børn Har Altid Ret Til En Familie Du har ret til at bo sammen med dine forældre, hvis du har det godt der. Hvis dine forældre skal skilles, har du ret til at være med til at bestemme, hvor du skal bo. Du har også ret til at lade være med at bestemme. Hvis du ikke har lyst til det, så er der ingen, der må tvinge dig.

FN’s Børnekonvention Artikel 5


Børn Har Altid Ret Også Når De Ikke Bor Hos Deres Forældre Hvis du ikke kan bo derhjemme, men er anbragt på en institution eller i plejefamilie, har du samme rettigheder som andre børm.

Du har også ret til - En handleplan for anbringelsen - En bisidder, der er med til møder med kommunen, og som kan støtte dig - At få hjælp til at holde kontakten med dine forældre og dine søskende.. -Lommepenge. Kommunen sørger for, at børn, der er anbragt, får lommepenge.


Børn Har Altid Ret Til Et Privatliv Du har ret til at have dine sms-beskeder og fx. Facebookprofil i fred, men snak med dine forældre, din lærer eller pædagog, hvis du føler dig utryg FN’s Børnekonvention Artikel 5

FN’s Børnekonvention Artikel 5


Børn Har Altid Ret Til at Gå I Skole Du har ret til at gå i folkeskole. Undervisningen skal være gratis og god. I skolen har lærerne ansvar for, at du får hjælp, hvis du fx. bliver mobbet. Du har også ret til at få en uddannelse efter folkeskolen. FN’s Børnekonvention Artikel 8

FN’s Børnekonvention Artikel 8


Børn Har Altid Ret Til Leg Og Fritid . I din fritid har du ret til at gøre ting, som du synes er sjove. Du har også ret til at hvile dig hvis du bliver træt. FN’s Børnekonvention Artikel 31

FN’s Børnekonvention Artikel 31


Børn Har Altid Ret Til At Blive Beskyttet Mod Vold . Der er ingen, der må slå dig eller mishandle dig. Så enkelt er det FN’s Børnekonvention Artikel 19

. FN’s Børnekonvention Artikel 19


Børn Har Altid Ret Til Gode Levevilkår Du har ret til sund mad, lægehjælp, en tryg bolig og tøj, der svarer til årstiderne.


Børn Har Altid Ret Til At Blive Behandlet ens. Alle rettigheder gælder alle børn. Det er lige meget, hvordan du ser ud, hvad du tror på o.s.v FN’s Børnekonvention Artikel 21

FN’s Børnekonvention Artikel 21


Børn Har Altid Ret Til At Søge Hjælp Hvis dine rettigheder ikke bliver overholdt, kan du få hjælp her:

www.boerneportalen.dk


FN’s Børnekonvention Børnekonventionen er en grundlov, der gælder for alle børn - uanset hvordan de ser ud eller hvor de bor. Ligesom vi har trafikregler, har vi altså også regler for, hvordan børn skal behandles. Børnekonventionen blev skrevet i 1989. Næsten alle lande i verden også Danmark, har skrevet under på “Børnenes Grundlov”. I 2014 har Børnekonventionen 25 års fødselsdag. Det giver en god anledning til at lære mere om børns rettigheder.

Børnesagens Fællesråd er et netværk af 18 landsdækkede organisationer, der arbejder for at sikre børns rettigheder. Vores mandat og værdigrundlag er FN’s Børnekonvention, og vi er med til at rapportere til FN’s Børnerettighedskomite om, hvordan det står til med børns retsstilling i Danmark.


Medlemmer af Børnesagens Fællesråd BARNETS HUS WWW.BARNETSHUS.DK BOPAM – LANDSFORENINGEN TIL STØTTE FOR BØRN OG PÅRØRENDE AF MISBRUGERE WWW.BOPAM.DK

LOS – DE PRIVATE SOCIALE TILBUD WWW.LOS.DK MØDREHJÆLPEN WWW.MOEDREHJAELPEN.DK RED BARNET WWW.REDBARNET.DK

BØRN & FAMILIER – FORUM FOR UDVIKLING I SOCIALT ARBEJDE WWW.BOERNOGFAMILIER.DK

RED BARNET UNGDOM WWW.REDBARNETUNGDOM.DK

BØRNS VILKÅR WWW.BORNSVILKAR.DK

TABUKA – LANDSFORENINGEN FOR NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ANBRAGTE WWW.TABUKA.DK

DAGINSTITUTIONERNES LANDS-ORGANISATION WWW.DLO.DK FBU FORÆLDRELANDSFORENINGEN WWW.FBU.DK FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN WWW.FGB.DK FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM WWW.JYSKBORNEFORSORG.DK

zKFUM’S SOCIALE ARBEJDE WWW.KFUMSOC.DK KRISTELIG FORENING TIL BISTAND FOR BØRN OG UNGE WWW.KFBU.DK

UNGDOMMENS RØDE KORS WWW.URK.DK UNGDOMSRINGEN WWW.UNGDOMSRINGEN.DK


Om Forfatterne Publikationen er udarbejdet af Børnesagens Fællesråd under ledelse af sekretariatschef Inge Marie Nielsen og Sanne Nielsen Juridsk Konsulent Marie Skoven Journalist Annette Wolf Layout og Illustrator

test-eksamensprojekt-e-bog  
test-eksamensprojekt-e-bog  
Advertisement