Page 1

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN DUA 2013 MINGGU 1 2 3 4

TEMPOH PEMBELAJARAN 2/1/13 – 25/1/13 4 Minggu

TAJUK NOMBOR BERARAH

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 Melaksanakan pengiraan

1.2

Maulidur Rasul 24/1/13 Thaipusam 27/1/13

1.3 1.4 1.5

5 6 7

28/1/13 – 22/2/13 4 Minggu

Tahun Baru Cina 10/2/13 – 11/2/13

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

yang melibatkan pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. Melanjutkan konsep integer kepada pecahan untuk menyelesaikan masalah. Melanjutkan konsep integer kepada perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan nombor berarah (integer, pecahan dan perpuluhan).

2.1 Memahami dan menggunakan konsep kuasa dua suatu nombor. 2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif. 2.3 Memahami dan menggunakan konsep kuasa tiga nombor. 2.4 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa tiga nombor.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND) B2D1E1 Membanding dan menyusun perpuluhan. B3D1E1 a. Mendarab integer. b. Membahagi integer. B3D1E2 Membanding dan menyusun pecahan. B3D1E3 a. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap i. pecahan. ii. perpuluhan. b. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian yang melibatkan dua nombor berarah. B4D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan a. pendaraban integer. b. pembahagian integer. B4D1E2 Melaksanakan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer. B4D1E3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan dua atau lebih operasi terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda kurung. B5D1E1 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. b. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor berarah.

B1D1E1 Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan sebaliknya. B1D1E2 Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut dan sebaliknya. B2D2E1 Menentukan kuasa dua suatu nombor dengan menggunakan kalkulator. B2D2E2 Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut. B2D2E3 Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator. B2D3E1 Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. B2D3E2 Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut. B2D3E3 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. B3D2E1 a. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. b. Menganggar kuasa dua suatu nombor. B3D2E2 a. Menyenaraikan kuasa dua sempurna. b. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna. B3D2E3 a. Menentukan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator. b. Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator. c. Menganggar punca kuasa suatu dua nombor. B3D2E4 Mendarab dua punca kuasa dua. B3D3E1 a. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. b. Menganggar kuasa tiga suatu nombor. B3D3E2 a. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator. b. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. c. Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor. B4D2E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. kuasa dua nombor. b. kuasa dua dan punca kuasa dua. B4D2E2 Mengemuka dan menyelesai masalah melibatkan : a. kuasa tiga nombor. b. kuasa tiga dan punca kuasa tiga. B5D2E1 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa


TEMPOH PEMBELAJARAN

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND) tiga dan punca kuasa tiga.

8 9 10

11

25/2/13 – 15/3/13 3 Minggu

18/3/13 – 22/3/13 1 MINGU

PERSAMAAN LINEAR

12

UNGKAPAN ALGEBRA II

4.1 Memahami dan menggunakan konsep kesamaan.

3.1 Memahami konsep sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah. 3.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan. 3.3 Memahami konsep ungkapan algebra. 3.4 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra.

B1D2E1 Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra. B1D2E2 a. Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah. b. Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi. B2D4E1 a. Mengenal pasti : i. sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah pembolehubah tersebut dengan suatu nombor. ii. pekali dalam sebutan algebra yang diberi. iii. sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak se b. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan alg B2D4E2 Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi men B3D4E1 Menentukan : a. hasil darab dua sebutan algebra. b. hasil bahagi dua sebutan algebra. B3D4E2 Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengum B3D4E3 Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan hur B3D4E4 a. Mendarab dan membahagi ungkapan algebra denga b. Melaksanakan : i. penambahan ii. penolakan yang melibatkan dua ungkapan algebra. B4D3E1 Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang me B4D3E2 Mempermudahkan ungkapan algebra.

B1D3E1 Mengenal pasti : a. sebutan algebra linear. b. ungkapan algebra linear. B2D5E1 Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol ‘ = ’ atau ‘ ≠ ’B2D5E2 Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah: a. persamaan linear. b. persamaan linear dalam satu pembolehubah. B3D5E1 Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan sebaliknya.

CUTI SEMESTER 1 (23/3/13 – 31/3/13)

13 14

01/4/13 – 12/4/13 2 MINGU

PERSAMAAN LINEAR

4.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam satu pembolehubah. 4.3 Memahami konsep penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.

B3D5E2 Menentukan : a. sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi. b. penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya. B3D5E3 Menyelesaikan persamaan dalam bentuk : a. x + a = b b. x – a = b c. ax = b d. b=ax apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah. B4D4E1 Menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c, apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah. B4D4E2 Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah. B5D3E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

15 16 17

15/4/13 – 03/5/13 3 MINGGU

NISBAH, KADAR DAN KADARAN

5.1 Memahami konsep nisbah dua kuantiti. 5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah. 5.3 Memahami dan

B2D6E1 Membandingkan : a. dua kuantiti dalam bentuk a : b atau a/b b. tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c. B3D6E1 Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. B3D6E2

Hari Pekerja


MINGGU

TEMPOH PEMBELAJARAN 01/5/13

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND) Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah. B3D6E3 Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang diberi. ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran. B3D6E4 Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran. B3D6E5 Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut. B3D6E6 Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. B3D6E7 Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah. B3D6E8 Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi. B4D5E1 Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah : a. dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi. b. hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi. B4D5E2 Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi. B4D5E3 Menentukan nisbah bagi a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi. B4D5E4 Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi. B5D4E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran. B5D4E2 a. Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi : i. nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut. ii. nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut. b. Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi. c. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.

18 19

06/5/13 – 17/5/13 2 MINGGU

TEOREM PYTHAGORAS

6.1 Memahami hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. 6.2 Memahami dan menggunakan akas Teorem Pythagoras.

B1D4E1 Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak. B2D7E1 Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. B3D7E1 Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga bersudut tegak B4D6E1 Menghitung panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan Teorem Pythagoras. B5D5E1 Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras B5D5E2 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras. b. Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras.

20

20/5/13 – 23/5/13 1 MINGGU

PEMBINAAN GEOMETRI

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

B3D8E1 Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi. Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi. B4D7E1 Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi. B4D7E2 Membina: (a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi. (b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut. (c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

Hari Wesak 24/5/13

21 22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/5/13 – 09/6/13)

23 24

10/6/13 – 21/6/13 2 MINGGU

PEMBINAAN GEOMETRI

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

B4D7E3 Membina : a. sudut 60o b. sudut 120o. c. pembahagi dua sama sudut. B5D6E1 Membina segitiga apabila diberi : a. panjang satu sisi dan saiz dua sudut. b. panjang dua sisi dan saiz satu sudut. B5D6E2 Membina: a. garis selari. b. segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi.

25 26

24/6/13 – 12/7/13 3 MINGGU

KOORDINAT

8.1 Memahami dan menggunakan konsep

B1D5E1 Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes. B2D8E1


MINGGU

TEMPOH PEMBELAJARAN

TAJUK

27

OBJEKTIF PEMBELAJARAN koordinat. 8.2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada paksi koordinat.

8.3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes. 8.4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND) Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi. B2D8E2 Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik. B3D9E1 Memplot dan menyatakan : a. koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi. b. jarak titik dari paksi-x dan paksi-y, apabila koordinat diberi. B3D9E2 Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes. B3D9E3 Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi koordinat yang diberi apabila : a. skala adalah sama. b. skala adalah berbeza. B3D9E4 Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skala yang diberi. B3D9E5 Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi. B3D9E6 Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai : a. koordinat-y yang sama. b. koordinat-x yang sama. B3D9E7 Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada: a. koordinat-y yang sama. b. koordinat-x yang sama. B4D8E1 Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi. B4D8E2 Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan Teorem Pythagoras. B4D8E3 Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik. B5D7E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. koordinat. b. jarak di antara dua titik. c. titik tengah.

28 29

15/7/13 – 25/7/13 2 MINGGU

LOKUS DALAM DUA DIMENSI

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi. 9.2 Memahami konsep persilangan dua lokus.

Nuzul Al-Quran 26/7/13

B3D10E1 Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak. B3D10E2 Menentukan lokus bagi suatu titik yang : a. berjarak tetap dari satu titik tetap. b. berjarak sama dari dua titik tetap. c. berjarak tetap dari satu garis lurus. d. berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. B4D9E1 Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut : a. berjarak tetap dari suatu titik tetap. b. berjarak sama dari dua titik tetap. c. berjarak tetap dari satu garis lurus. d. berjarak sama dari dua garis bersilang. B5D8E1 Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus.

30 31 32

29/7/13 – 06/8/13 2 MINGGU

BULATAN

10.1 Mengenal dan melukis bahagian bulatan. 10.2 Memahami dan menggunakan konsep lilitan untuk menyelesaikan masalah. 10.3 Memahami dan menggunakan konsep lengkok bulatan untuk menyelesaikan masalah.

B1D6E1 Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. B2D9E1 Mengenal pasti bahagian bulatan : a. pusat. b. lilitan. c. jejari. d. diameter. e. perentas. f. lengkok. g. sektor. h. tembereng. B3D11E1 Melukis : a. bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi. b. diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam suatu bulatan dengan pusat bulatan diberi. c. perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi. d. sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi. B3D11E2 Menganggarkan nilai π. B3D11E3 a. Menerbitkan rumus lilitan bulatan. b. Menentukan lilitan bulatan apabila diberi: i. diameter. ii. jejari.


MINGGU

TEMPOH PEMBELAJARAN

TAJUK

32 33 34 35

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CUTI HARI RAYA PUASA DAN CUTI SEMESTER 2 (07/8/13 – 18/8/13) 19/8/13 – 30/8/13 2 MINGGU

BULATAN

Hari Kebangsaan 31/8/13

10.4 Memahami dan menggunakan konsep luas bulatan untuk menyelesaikan masalah. 10.5 Memahami dan menggunakan konsep luas sektor bulatan untuk menyelesaikan masalah.

36 37 38 39

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND)

02/9/13 – 27/9/13 4 MINGGU

Hari Malaysia 16/9/13

PENJELMAAN

11.1 Memahami konsep penjelmaaan. 11.2 Memahami dan menggunakan konsep translasi. 11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan. 11.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran. 11.5 Memahami dan menggunakan konsep isometri. 11.6 Memahami dan menggunakan konsep kekongruenan. 11.7 Memahami dan menggunakan ciri sisi empat melalui konsep penjelmaan.

B3D11E4 a. Menerbitkan rumus panjang lengkok. b. Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat dan jejari diberi. B3D11E5 Menerbitkan rumus luas bulatan.

b. Menentukan luas bulatan apabila diberi: i. jejari. ii. diameter. B3D11E6 a. Menerbitkan rumus luas sektor. b. Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada pusat bulatan diberi. B4D10E1 Menentukan : a. pusat b. jejari bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan. B4D10E2 Menentukan : a. diameter dan jejari apabila lilitan bulatan diberi. b. sudut pada pusat apabila panjang lengkok dan jejari diberi. c. jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi. d. jejari dan diameter apabila luas bulatan diberi. e. sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi. f. jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi. B5D9E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. lilitan bulatan. b. lengkok bulatan. c. luas bulatan. d. luas sektor. B5D9E2 Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan sebaliknya. B1D7E1 Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah. B2D10E1 Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan. B2D10E2 Mengenal pasti : a. translasi. b. pantulan. c. putaran. B2D10E3 a. Mengenal pasti suatu isometri. b. Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri. B2D10E4 Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen. B3D12E1 Menentukan : a. imej suatu objek di bawah translasi yang diberi. b. ciri suatu translasi. B3D12E2 a. Menentukan : i. imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi. ii. ciri suatu pantulan. b. Menentukan : i. imej suatu objek apabila paksi pantulan diberi. ii. paksi pantulan apabila objek dan imej diberi. B3D12E3 Menentukan : a. imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi. b. ciri suatu putaran. c. i. imej suatu objek apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi. ii. pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imej diberi. B3D12E4 Membina pola menggunakan isometri. B3D12E5 Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri. B3D12E6 Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran. B4D11E1 a. Menghuraikan translasi : i. dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan. ii. dalam bentuk b. Menentukan koordinat bagi : i. imej apabila koordinat objek diberi. ii. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu translasi. B4D11E2


MINGGU

TEMPOH PEMBELAJARAN

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND) a. Menentukan koordinat bagi : i. imej apabila koordinat objek diberi. ii. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu pantulan. b. Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi. B4D11E3 a. Menentukan koordinat bagi : i. imej apabila koordinat objek diberi ii. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu putaran. b. Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi. B4D11E4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. B5D10E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan : a. translasi. b. pantulan. c. putaran.

40 41

01/10/13 – 11/10/13 2 MINGGU

PEPEJAL GEOMETRI II

12.1 Memahami ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. 12.2 Memahami konsep bentangan. 12.3 Memahami konsep luas permukaan.

B2D11E1 Menyatakan ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. B2D11E2 Menyatakan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. B3D13E1 Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi. B3D13E2 Menentukan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. B3D13E3 Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai. B4D12E1 Melukis bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. B4D12E2 Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi. B5D11E1 a. Menentukan : i. panjang sisi ii. tinggi iii. tinggi sendeng iv. jejari v. diameter bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi. b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan.

42 43

14/10/13 – 25/10/13 2 MINGGU

Hari Raya Qurban 15/10/13

STATISTIK

13.1 Memahami konsep data. 13.2 Memahami konsep kekerapan 13.3 Mewakilkan dan mentafsir data dalam: (i) piktograf (ii) carta palang (iii) graf garis untuk menyelesaikan masalah.

ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

B2D12E1 Mengkelaskan data berpandukan data yang boleh dikumpul secara: a. mengira. b. mengukur. B3D14E1 Mengumpul dan merekod data secara sistematik. B3D14E2 Menentukan kekerapan dalam suatu data. B3D14E3 Menentukan : a. data yang mempunyai kekerapan tertinggi. b. data yang mempunyai kekerapan terendah. c. kekerapan bagi suatu nilai tertentu. B3D14E4 Memperoleh maklumat daripada : a. jadual kekerapan. b. piktograf. c. carta palang. d. graf garis. B4D13E1 Mengurus data dengan membina : a. jadual gundalan b. jadual kekerapan B4D13E2 a. Membina : i. piktograf ii. carta palang untuk mewakilkan data. b. Mewakilkan data menggunakan graf garis B5D12E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a. piktograf. b. carta palang. c. graf garis.


MINGGU

TEMPOH PEMBELAJARAN

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CUTI AKHIR TAHUN (16/11/13 – 01/1/13)

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (BAND)

Lessonplanf2