Page 1

UU-Aalborg - hvad er det?

UU-Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning) står for vejledning om uddannelse og erhverv og henvender sig til elever i 7.-9./10. klasse. Vejledningen er en proces, der foregår i en kombination af information, vejledning i grupper og individuelt, besøg på ungdomsuddannelser og praktik i erhvervslivet. Vejledningen skal hjælpe med at afklare eleven i forhold til sig selv og til omverdenen. UU-vejlederen kan også give elever og forældre ”uafhængig” vejledning om skolegang og uddannelse, bistå ved alternativ opfyldelse af undervisningspligten (skoletrætte elever), hjælpe med at finde information om støttemuligheder og hjælpesystemer og medvirke ved samtaler med elever/ forældre om motivation, læringsstil osv. UU-vejlederen følger eleverne efter afslutning af grundskolen, hvis de har brug for det.

UU–vejledning i 8. klasse Information til forældre

Unge, som ikke kommer i gang med, som falder fra eller som ønsker at skifte uddannelse, vil få hjælp og sparring fra deres personlige UU-vejleder indtil en ungdomsuddannelse er gennemført. Du er også som forælder velkommen til at kontakte UUvejlederen efter behov, hvis der er brug for en ekstra samtale eller yderlige information.

Læs mere på www.uu-aalborg.dk

4

www.uu-aalborg.dk 1


Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

I 8. klasse vil dit barn møde en UU-vejleder flere gange, både i klassen og ved samtaler. UU-vejlederen vil introducere Introkurser, en uge i 8. klasse, hvor eleverne vil få mulighed for at opleve, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse. Alle ungdomsuddannelserne tilbyder Introkurser, og eleverne vælger individuelt hvilke ungdomsuddannelser, de ønsker at besøge. Eleverne skal i løbet af 8. klasse arbejde med en foreløbig uddannelsesplan, som er en beskrivelse af, hvilke tanker eleven gør sig om fremtidig uddannelse og job. Denne plan er elevens egen, og skal hænge sammen med den elevplan, som skolen udarbejder. UU-vejlederen taler med eleverne efter behov, enten i grupper eller individuelt.

Vejledning handler om valg

I 8. klasse er eleverne i gang med at afprøve og arbejde med deres evne til at vælge, så de bliver i stand til at træffe beslutning om, hvad de vil, når de forlader grundskolen efter 9. klasse. Overskriften for vejledningen i 8. klasse er: ”Fra idé til plan.” Det indebærer overvejelser omkring ”Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?, Hvad skal der til? Ønsker jeg det? Hvad gør jeg så?” Nogle af de valg du og dit barn allerede har foretaget, har betydning for, hvilke muligheder for uddannelse, dit barn har lige efter grundskolen, f.eks. valg af 2. fremmedsprog i 7. klasse (tysk eller fransk).

2

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har samarbejdet mellem forældre, den unge og vejleder også stor betydning. Måske har du brug for viden om de uddannelsesmuligheder, du ikke kender, eller måske har du brug for en snak om, hvordan du som forælder kan støtte dit barn i de kommende valgprocesser. UU-vejlederen deltager i et forældremøde i 9. klasse, men du kan også selv kontakte dit barns vejleder. Du finder vejlederen på www.uu-aalborg.dk.

Vurdering af elevens uddannelsesparathed

Hvis eleven ønsker at gå i gang med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal UU-vejlederen i 9. og 10. klasse vurdere, om eleven har de faglige, sociale og personlige forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. I det tilfælde at den unge vurderes ikke at være parat, og I som forældre er enige med vejlederen, kan I sammen lægge en plan for, hvilke aktiviteter, der kan være med til at gøre den unge parat.

Uddannelsespligt Når eleverne forlader grundskolen, har de pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Derfor vil UUvejlederen bevare kontakten til de unge, der ikke fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen, ligesom den unge også vil blive kontaktet ved afbrud fra en ungdomsuddannelse. Den unge kan hermed i samarbejde med UU-vejlederen lave aftaler om andre uddannelsesforberedende aktiviteter. 3

Forældrepjece 8.klasse  

Information til forældre i 8.klasse