Page 1

pü leit i førde


Kva med ein tur i Førde sentrum? Du kan då finne kunstverk som står ute i Førde. Sett frå deg bilen og ta beina fatt. Følg dei raude tala på kartet. Startar du på tal 1 og endar ved tal 17, får du ein fin rundtur i sentrum.


1

Kunst i Førde / Art in Førde Denne faldaren viser to ulike turar du kan ta for å finne kunstverk plassert ute i Førde. Det er sett opp ei raud gårute og ei blå køyrerute. Sjå det «raude» og det «blå» kartet i faldaren. I Førde finn du arbeid med stor kunstnarleg kvalitet, både ute i det offentlege rom, og inne i private og offentlege bygg. Du finn t.d. kunst inne på Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Rica Sunnfjord hotell, Kunstsenteret i Førdehuset og Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet flyttar inn i sitt eige spesielle nybygg, midt i Førde sentrum, truleg i 2011. Førde er òg Sogn og Fjordane sin utstillingsstad for den vandrande Vestlandsutsillinga.

This folder shows you two different excursions to find works of art around Førde; one red route for walking and one blue for driving. See the red and blue map in the folder.

«Rådyr» Skule Vaksvik


2

«Midt i naturen» Solveyg Scafferer

3

«Enhet» Kjersti Wexelsen Goksøyr - f. 1945 www.kjersti-wexelsen-goksoyr.no


4

«Fjell» Nils Olav Bøe - f. 1958 www.omniweb.no/nob

5

«Kvamshesten» Inger Trageton og Ludvig Eikaas


7

6

«Dame med hund» Elisabeth Steen - f. 1945

«Parhester» Elisabeth Steen - f. 1945


8

9

«Rytter til hest» Arne Vinje Gunnerud - f. 1930

«Portal» 1990 Odd Sama - f. 1945 www.oddsama.no


11

10

På toppen av skulpturen viser små lys morseteikna for F og H - det viser til namnet Førdehuset. Den store, mjuke forma oppe, er ein del av elva si form.

«Benk» Geir Hjetland - f. 1955 www.geirhjetland.com

Nede på skulpturen står orda «Med begge beina på jorda står du still» Nils Bruland (1922-2000)


12

«Laksen» 1989 Jørn Rønnau - ein 65 m lang skulptur

13


14

Turid Uldal - f. 1955 www.turid-uldal.com

15

«Oddvar Torsheim» Stig Eikaas - f. 1952


17

16

Hesten si form er inspirert av fjella Halvgjerda og Kvamsfjellet i Jølster. Hesten har ikkje fått si endelege plassering, og er på kartet sett mellom Posthuset og det nye Kunstmuseet. «Steinportal» Marit Lychander

«Hest i vind» Ludvig Eikaas - f. 1920


Tek du ein biltur? Du kan ta turen ut på Øyrane og deretter opp til Mo og tilbake. Følg dei blå tala på kartet.


2

1

Geir Hjetland - f. 1955 www.geirhjetland.com

«Prismatoiden» 1999 Britt Smelvær - f. 1945 www.brittsmelvaer.dk


3

4

Marit Benthe Norheim - f. 1960 www.norheim.dk

Fontene Marit Benthe Norheim - f. 1960 www.norheim.dk


6

5

Skulpturen er inspirert av den gamle høghua til Jølstrabunaden. Charles Michalsen - f. 1954

«Emerense» Nils Bruland (1922-2000)


7

8

«Hvor plogen ei kan gaa og ljåen ei kan slaa, der bør eit tre at staa»

Nils Bruland (1922-2000) Eit minnesmerke over skulestyrar Martin Luther Storm ved Mo jordbruksskule.

Med dette steintreet har Bruland fått fram bondelivet frå 1850-60-70-åra. Oppgangssaga er med, likeeins ei god gammaldags kvern, den geniale oppfinninga trenavaren, fjordhesten, treplogen og mange andre detaljar. - Eg vil at dei elevane som går på Mo i dag, og i framtida, skal kjenne at dei går «i lag med» generasjonane, sa Bruland.


10

9

«Hand» Jon Gundersen - f. 1942

«Stav og støtte» Nils Aas (1933-2004)


11

Førde Framover er finansiert av Førde kommune gjennom Sunnfjord Næringsutvikling og bidragsytarane frå Førde til INU-midlane 2008: Ludvig Eikaas - f. 1920

Sparebanken Sogn og Fjordane, Rica Sunnfjord Hotell AS, Firda Billag, Åsen & Øvrelid AS, Sunnfjord Energi AS, Firda Media AS, Berge & Co AS


førdeframover www.fordeframover.no Målsetting: Å mobilisere innbyggarane til å bidra til at Førde vert ein attraktiv og triveleg by å bu i, å komme til og å etablere seg i.

Foto: Astrid Wittersø og Stig Roger Eide Layout: A. Wittersø /Firda Media AS Trykk: IHP, Leikanger

Kunstbrosjyre "På leit i Førde"  
Kunstbrosjyre "På leit i Førde"  

Sjå kva kunst uteromma i Førde har å by på. Få forslag til kunstturar både til fots og i bil.

Advertisement