Page 1

Tip van een inspirerende docent: “Contact met studenten, daar investeer ik in.” p9

/02

illustratie: judy ballast

19 september 2013, jrg 22 win’ is het nieuws- en opinieblad van Windesheim

Wat weegt het zwaarst in de crisis?

pagina 4

/ nieuws

/ nieuws

/ opinie

/ campus

Nieuwe ELO zorgt voor veel irritatie p2

Afstandsleren blijft zorgenkind p4

‘Gelovigen kunnen rol spelen in discussie’ p6

Wonen in een klooster tussen de broeders p10

Blackboard is deze zomer vervangen door N@Tschool. Studenten klagen nu dat ze niet bij hun studiemateriaal kunnen komen. Projecteleider Van der Wijk: “Docenten moeten nog wennen aan het systeem”.

Bij afstandsleren is slechts 44 procent van de studenten tevreden over de eigen opleiding. Windesheim Flevoland doet het minder slecht dan vorig jaar in de nationale studenten enquête 2013.

Wat kunnen gelovigen bijdragen aan de discussie over ‘Waarde(n)vol Windesheim’? Hebben zij de waarden al in huis? Een interview met studentenpastor Bert Koetsier.

Studente Sylian Weststeijn woont sinds kort in het Zwolse Dominicanenklooster. Het is even wennen: één keer per week eet ze met de broeders en er wordt van haar verwacht dat ze vrijwilligerswerk doet.


2 /nieuws

win’/nieuws

19 september 2013 · nummer 02

Nieuwe ELO zorgt voor veel irritatie

’/marloes

Over lijken “Ik word nu echt boos.” Huisgenoot F staat in de gang met een pollepel. Wij staan als schoolkinderen in een kringetje om hem heen. Hij drukt de pollepel met een duivelse blik tegen de bierbuik van huisgenoot A, de nachtbraker, de herrieschopper, de smeerpoets. Als ik wat probeer te zeggen, maant de pollepel me tot stilte. Als een overactieve kompaswijzer komt hij trillend voor mijn borst tot stilstand. “SCHOONMAKEN!” Onze keuken heeft wel wat weg van het huidige Syrië, met vergaande strijd en wegrottende lijken, in ons geval van mil-joen-én insecten. Huisgenoot W grapt weleens dat ‘ze onze gerechten goed op smaak maken’. Met de ogen dicht kun je, door de slippers die aan de grond plakken en het geluid van zoemende insecten naast je oor, je best voorstellen dat je middenin de tropische regenwouden van Maleisië staat. Maar in plaats daarvan staan we met mondkapjes op achter het fornuis. We zouden een hele keukenlade kunnen inrichten als massagraf. We plukken ze uit afvalzakken, uit de koelkasten, van het aanrecht, uit de richels van de drempel. Overal. O-VER-AL komen ze vandaan. Laatst hield mijn huisgenoot zelfs een fotoshoot met die beesten, zodat ze inmiddels ook heersen over de muren in onze gang. Mijn kamerdeur houd ik angstvallig dicht, bang dat ze op een dag ook daar zullen binnendringen. Huisgenoot A staat als een huilende clown tegen het aanrecht. Vanuit de deuropening worden we nauwlettend in de gaten gehouden door de pollepel, maar A heeft een hekel aan schoonmaken en wordt nog liever platgeslagen dan dat hij een beschimmeld fornuis moet afnemen. Hij slaat zijn armen over elkaar. “Hier is geen beginnen aan.” Terwijl een horde fruitvliegen ondertussen nieuw land bezet in een pan met restjes Chinese groenten, in strijd met de geduchte vijanden van kamp vuilnisemmer, zien ook de pollepel en zijn eigenaar het onmogelijke van de situatie in. Pollepel verdwijnt in de hoek. “Kom. We gaan bier drinken.” We verdwijnen vlug, de juichende insecten achterlatend, parend van vreugde. Ze hebben de oorlog gewonnen. Alweer. MARLOES GEERDINK

is vierdejaars student journalistiek

’/er wordt gezegd u “Ze zijn nog vrij jong om direct instructies van een zwemleraar op te volgen en uit te voeren. Een kind van zes of zeven jaar kan sneller iets oppikken.” Windesheimlector Ivo van Hilvoorde vindt de leeftijd van vijf jaar te jong voor zwemles. (Trouw)

“En ook volgens veel andere mensen lijkt online hoger onderwijs de toekomst. Maar vooralsnog laat de kwaliteit van online onderwijs te wensen over. Dat concluderen onderzoekers van Columbia University in New York.” Dit schrijft wetenschapsredacteur Ellen de Bruin in een artikel over online studeren. (NRC Next) u

u “Bestuurders van onderwijsinstellingen of woningcorporaties zijn echt niet ‘moreel inferieur’ aan de rest van de beroepsbevolking. Dat sommigen de afgelopen jaren flink in de fout zijn gegaan, is mede te wijten aan ‘weeffouten’ in het systeem.” Dat concludeert een commissie onder leiding van Femke Halsema in een rapport over goed bestuur in de semipublieke sector. (HOP)

u “Opleidingen, instellingen, visitatieteams en de NVAO willen elke onzekerheid in de borging van de onderwijskwaliteit en de aantoonbaarheid van behaalde eindtermen uitbannen. Daardoor schiet het controleproces door en gaat de bureaucratie overheersen. Het effect hiervan is dat docenten risicomijdend verdrag gaan vertonen, waardoor de ontwikkeling van het onderwijs stagneert. Dit regressieve patroon moet doorbroken worden.” Dit stelt Albert Cornelissen in zijn toespraak tijdens de opening van het hogeschooljaar. u “De koepelorganisaties van de werkgevers, georganiseerd in MKB Nederland en VNO/NCW, lijken een stap verder te willen gaan en eisen steeds nadrukkelijker een rol bij de bepaling van de onderwijsinhoud. Maar het is tot hier en niet verder. Onze opleidingen zijn geen ‘bedrijfsopleidingen’. Dit zou ook knellen met onze traditie en ons profiel, en het past zeker niet bij een kennisinstelling die reflectieve en waarde[n]volle professionals wil opleiden.” Aldus Albert Cornelissen, tijdens zijn toespraak bij de opening van het hogeschooljaar.

’/stemming ‘N@Tschool is géén verbetering’

Overstap verloopt niet vlekkeloos u Studenten

klagen dat ze niet bij hun studiemateriaal kunnen komen

u Projecteleider

Van der Wijk: “docenten moeten nog wennen aan het systeem”

De elektronische leeromgeving (ELO) Blackboard is deze zomer vervangen door N@Tschool. De overstap leidt tot geïrriteerde reacties van studenten op Sharenet; velen kunnen niet bij hun studiemateriaal komen. Volgens Geert van der Wijk, onderwijsadviseur en projectleider ELO, heeft dat te maken met de koppeling tussen Educator en N@Tschool: “Die koppeling is bedoeld om de ELO een stuk gebruikersvriendelijker te maken maar vraagt meer discipline dan de werkwijze in Blackboard. Zo moeten alle studieplannen tijdig in Educator gepubliceerd worden, voordat de studenten de vakken in de ELO kunnen zien. Sommige docenten zijn te laat begonnen met het inrichten van het vak, of zijn het simpelweg vergeten. Daardoor kunnen studenten niet bij hun studiemateriaal.” Docenten moeten vakken voortaan handmatig publiceren. Is dat de oorzaak van de problemen? Van der Wijk: “We zouden automatisch alle vakken kunnen publiceren, maar dan zien studenten alle vakken zodra ze inloggen. Ook vakken die niet relevant zijn of die pas later in het jaar worden gegeven. De grootste kritiek op Blackboard was nu juist dat studenten zich moesten inschrijven op vakken en hun weg moesten zoeken in een oerwoud van duizenden

vakken. Door docenten bewust een vak in de ELO te laten publiceren, voorkomen we dat.” De cmr waarschuwde vóór de zomervakantie dat de opleidingen onvoldoende tijd inplanden voor de invoering van N@Tschool. Docent informatica en cmr-lid Bert Wimmenhove merkt dat veel docenten moeite hebben met de nieuwe leeromgeving. Zo kan er maar één docent tegelijk in een vak werken, terwijl er soms wel vijftien docenten op één vak zitten: “Bij Blackboard kon iedereen er tegelijk aan werken.” En wanneer een docent het programma op de verkeerde manier afsluit, heeft een andere docent geen toegang. “Daarom heeft het verspreiden van studiemateriaal veel vertraging opgelopen. Er zijn docenten die vinden dat Sharenet ook als leeromgeving gebruikt kan worden, en daarom het lesmateriaal op de communities zetten. Op die manier wordt N@Tschool omzeild.” Van der Wijk: “Het probleem dat docenten niet tegelijk in hetzelfde vak kunnen werken is bij ons bekend maar is deels te omzeilen door goed gebruik te maken van de materialenbank van N@Tschool. Docenten die de ELO uitsluitend als digitale boekenplank gebruiken kunnen inderdaad met Sharenet prima uit de voeten. Maar de ELO is bedoeld om het lesgeven te verbeteren, door bijvoorbeeld studenten in projecten te laten samenwerken, inleveropdrachten in te zetten en studiemateriaal te verrijken met Silverpoint.” Hij rekent erop dat de problemen na de eerste periode zijn verholpen: “We hopen dat docenten aan het systeem wennen en meer routine krijgen.” (MT)

Congres Waarde(n)vol Windesheim Vorige week vond op Windesheim het congres ‘Waarde(n) vol Windesheim’ plaats. Een korte impressie, over inspiratie en tegeltjeswijsheden. Grofweg 850 docenten en medewerkers namen deel aan het programma. Zij kwamen op 12 september zowel uit Zwolle als Almere om mee te praten over waarde(n)volle professionaliteit en om geïnspireerd te raken. De grote opkomst zorgde voor drukte in de ontvangstruimte, met name bij de koffietafels. Docenten Margriet Wubs en Niels van der Mast verzorgden als dagvoorzitters de opening, Jan Willem Meinsma hield gehuld in een Indiaas gewaad een toespraak over het belang van waarde(n)volle professionaliteit voor Windesheim. Na een toespraak van Harry Kunneman (‘Waarom vraagt onze samenleving om waarde(n) volle professionals?’) begaf het gevolg zich richting verschillende lokalen voor de eerste workshopronde, waarbij in kleine groepen werd teruggeblikt op het ochtend-

programma en werd gesproken over de betekenis van het thema voor ieder persoonlijk. De groepen schreven bovendien ‘tegeltjeswijsheden’ over het onderwerp (een greep: ‘méér oor + méér delen = minder oordelen’, ‘In dialoog toon ik mijn kwetsbaarheid, en heb ik jouw eigenheid nodig!’ en ‘ik kan waarde(n)voller zijn als ik meer ga delen!’). Toneelgroep De Lichte Kwelling zorgde de gehele dag voor het nodige vertier, bijvoorbeeld tijdens de lunch (zie foto). Bij de tweede workshopronde was er de keuze uit zo’n veertig workshops, verzorgd door medewerkers. (MT)

3

De elektronische leeromgeving N@Tschool vervangt Blackboard sinds dit schooljaar. Maar het werkt niet optimaal. Had Blackboard niet beter kunnen blijven?

Jeroen van Hasselt (45) docent geneeskunde “Mijn reactie op N@Tschool: heeeeeelp! Als je eraan gewend bent, kun je de alledaagse taken uitvoeren. Maar niet zo gemakkelijk en flexibel als bij Blackboard. En de beloofde nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten? Die zijn zo onhandig of onduidelijk dat we ze niet gebruiken. Bijvoorbeeld lesmateriaal aanbieden in Silverpoints: dat ziet er heel mooi uit en je kunt er veel mee. Maar dingen kopiëren of printen kan niet. Nou, láát dan maar.”

Foto: jasper van overbeek

Torben Tönjann is eerstejaars comm erciële economie en professioneel basketballer

‘Ik hoef dit ja ar geen 54 studiepunten te halen’ Zijn leven staat in het teken van basketbal. Hij deed de havo op afstand, vanuit Spanje, waar hij op topniveau sportte. En nu studeert Torben Tönjann commerciële economie. “Dankzij mijn topsportstatus kan ik deze studie met de sport combineren.” Torben (19) sport bij Landstede Basketbal U20, een professioneel team voor jongens onder de twin-

tig jaar. Doordeweeks traint het team ’s ochtends en ‘s middags. Daardoor volgt Torben minder colleges dan zijn studiegenoten. “Ik mis er veel, maar die kan ik misschien bij andere klassen inhalen. De ochtendtraining begint trouwens later dan mijn eerste college op Windesheim, heel relaxed. Ik hoef dus niet heel vroeg op te staan.” “Ik ben op mijn negende begonnen met basketbal,” vertelt de

twee meter lange sporter. “Ik bleek het goed te kunnen en kon vrij snel naar hogere teams.” Op zijn vijftiende vertrok hij naar Spanje, waar hij in totaal in vier verschillende teams speelde, onder andere in Barcelona. “Maar helaas speelde ik er slecht en moest ik weer naar Nederland. Gelukkig kon ik het eerste weekend na thuiskomt meteen een wedstrijd bij Landstede spelen. Ik basketbalde daar vroeger ook al.”

En nu is Torben student met topsportstatus. “Ik krijg een topsportbeurs. Dat is fijn, omdat ik geen tijd heb voor een bijbaan. Een ander voordeel: ik hoef dit jaar geen vierenvijftig studiepunten te halen, zoals andere eerstejaars. Ik moet er in twee jaar zestig halen om verder te mogen. Ik hoop mijn studie zonder vertraging af te ronden, maar ik weet niet of dat lukt. Ik ben iedere dag zó druk met basketbal.” (MT)

Nieuwssite wint internationale prijs De nieuwssite MijnZ, gemaakt door journalistiekstudenten, heeft de Young Reader Prize gewonnen, een internationale prijs voor initiatieven die proberen jongeren bij het nieuws te betrekken. De Windesheimstudenten gaan in december naar Polen om de journalistiekprijs op te halen. MijnZ is een nieuwssite van dagblad De Stentor en Windesheim die zich richt op Zwolse jongeren. De site wordt bijgehouden door een wisselende groep journalistiekstudenten. MijnZ kreeg veel mediaaandacht toen de redactie streed tegen het verbod op dancefestivals in Zwolle en toen ze onthulde dat Windesheim privéinformatie in het X-gebouw liet rondslingeren. De site, die eerder 140.000 euro subsidie kreeg, won de Young Reader Prize omdat ze uitblinkt in de onderdelen sociaal, lokaal en mobiel: bezoekers van de site kunnen niet alleen op artikelen reageren, maar ook zélf artikelen schrijven. De redactie weet landelijk nieuws

goed op Zwolle toe te spitsen en zich verder te beperken tot Zwolse nieuwtjes. Ook is de site helemaal aangepast aan mobiel gebruik. De jury noemt het concept van MijnZ vernieuwend en origineel. Buitenlandse media hebben al belang-

stelling getoond. Een jaar geleden kreeg de site, die in maart 2011 begon, nog flinke kritiek te verduren. “MijnZ sloeg door richting GeenStijl”, zegt Rolien Duiven, die de waardering van de site onderzoekt bij het lectoraat media and

civil society. “Bezoekers stoorden zich aan de stoere puberale taal en de vele taalfouten.” Er werd daarna een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van inhoud en vormgeving en dat heeft blijkbaar zijn vruchten afgeworpen. (JS)

Kunstbeleid maakt doorstart De Windesheim kunstcommissie is door het college van bestuur ontheven van haar taken. Samenwerking met andere Zwolse instellingen moet de stilgevallen kunstuitleen nieuw leven inblazen. De problemen rond de kunstcommissie ontstonden twee jaar geleden, toen het college besloot om in het kader van bezuinigingen het budget voor kunstbeleid flink terug te schroeven. De kunstcommissie had jaarlijks de beschikking over rond de 140.000 euro, bestemd voor het beheer, de aankoop en de uitleen van kunstwer-

ken, en voor verschillende artistieke projecten zoals de Windesheimdichter. Het college stopte de aankoop, en vroeg de commissieleden Annet Posthuma en Koos Kroon met een plan te komen voor een nieuw kunstbeleid. Cvb-voorzitter Albert Cornelissen: “Dat plan is er dus niet gekomen. Wij hadden graag gezien dat de commissie de mogelijkheden onderzocht om voor wat betreft de uitleen op Windesheim samen te werken met de Kunstuitleen, de collectie van Isala en Museum de Fundatie. Maar dat was voor de kunstcommissie niet te verenigen met haar idee van het ophouden

van een unieke collectie, gebaseerd op een eigen visie.” Uiteindelijk besloot het college drie maanden geleden om de commissie van haar taken te ontheffen, maar met het verzoek de uitleen voort te zetten. De kunstcommissie besloot echter anders en haalde in juli alle uitgeleende kunst terug naar het depot. Het Windesheim-kunstbeleid zal dus opnieuw van de grond moeten komen. Cornelissen: “Els Noorda onderzoekt nu de mogelijkheid om voor wat betreft de uitleen samen te werken met de Kunstuitleen en De Fundatie, en andere instellingen.” (MH)

Saskia Brouwer (21) tweedejaars logopedie “Prima systeem. Het was even wennen, want ik ben niet zo technisch. Dingen werken net even anders. Terug naar de vorige pagina gaat niet met een pijltje, maar met een kruisje. Maar dat is vooral een kwestie van proberen, dan leer je het wel. En ideaal dat je automatisch ingeschreven staat voor de vakken. Dat is veel makkelijker dan met het oude systeem.”

Rutger Visscher (17) eerstejaars lerarenopleiding geschiedenis “Het is onoverzichtelijk ingedeeld. Soms kunnen we bestanden niet openen die anderen wel kunnen openen. Heel raar. En je moet allerlei plug-ins downloaden voordat de boel werkt. Soms ligt het systeem eruit. En natuurlijk net op de avond dat je bezig moet. Heel vervelend, want je kunt dan niks. Dat is slecht voor je motivatie. Een volgende keer begin je niet eens meer aan je huiswerk.” Mirjam Brands (31) docent bij maatschappelijk werk en dienstverlening “Het is misschien nog even wennen, maar over een half jaar weten we niet beter. Handig dat lesmateriaal wordt aangeboden per studiefase. Je kunt lesmateriaal van collega’s bekijken en zo kun je het onderwijs beter op elkaar afstemmen. Alleen jammer dat er niet voor elk vak standaardmapjes waren aangemaakt, zodat alle vakken op dezelfde manier zijn ingedeeld. Dan hoeven studenten nooit te zoeken.” Hugo van Alst (23) vierdejaars logistiek en economie “Een goed systeem wijst zich vanzelf, zonder uitleg. Dat is bij N@Tschool niet zo. Ik wil nu vakken uit het tweede jaar inhalen. Vroeger kon je zo’n vak zelf opzoeken, maar dat gaat nu niet meer. Ik kan er helemaal niet bij. Anderhalve week geleden heb ik gevraagd of dat geregeld kon worden en het is nog steeds niet in orde. Heel veel studenten zitten in zo’n situatie.” (JS)


4 /nieuws

win’/nieuws

19 september 2013 · nummer 02

Kort nieuws

Afstandsleren blijft zorgenkind

Docent rechten wint verkiezing

Wolter van Dijk (rechts op de foto) is uitgeroepen tot Docent van het jaar 2013. De docent bij hbo-rechten is door een studentenjury gekozen uit vijf docenten die vóór de zomer zijn voorgedragen uit de vijf domeinen. Robin Sprakel van de jury en Albert Cornelissen van het bestuurscollege overhandigden de winnaar een cheque van 2.500 euro, te besteden aan een onderwijsproject. Talent van het jaar werd docent bouwkunde Huigert de Hoop (links op de foto). Hij won de aanmoedigingsprijs voor docenten die korter dan twee jaar op de hogeschool werken. (EM) u Lees ook pagina 9: ‘Ervaring, inzet en op zoek naar jezelf’

Techniek krijgt hoogste cijfer in nse u Bij

afstandsleren is slechts 44 procent van de studenten tevreden over de eigen opleiding.

u Windesheim

Flevoland doet het minder slecht dan vorig jaar in de nationale studenten enquête 2013.

Dat blijkt uit de ‘Nadere analyses nse’ van het team kwaliteit, evaluatie & monitoring, dat de uitkomsten van de nationale studenten enquête per opleiding onder de loep nam. Het gemiddelde percentage Windesheimstudenten dat tevreden is over de eigen opleiding is gestegen van 67 naar 71 procent. Het domein techniek krijgt, net als vorig jaar, het hoogste tevredenheidscijfer (84%). Absolute topper is werktuigbouwkunde, waar maar liefst 91 procent tevreden is. Daarna volgen logistiek en technische vervoerskunde (89%) en elektrotechniek (88%). Ook bij sport & bewegen en bij psychomotorische therapie & bewegingsagogie zijn de rapportcijfers hoog (beide 88%). Het zorgenkind van Windesheim zit ook bij het domein bewegen en educatie: de variant afstandsleren van de lerarenopleidingen. Slechts 44 procent van de afstandsstudenten is tevreden. In 2012 was dat 43 procent. Windesheim heeft sindsdien het afstandsleren van de LOI overgenomen. De eerstejaars kregen afgelopen studiejaar een intensiever begeleid studieprogramma, maar dit heeft nog niet geleid tot een

veel hoger cijfer. Programmaleider afstandsleren Mark Boiten: “Het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden voor het nieuwe afstandsleren. De eerstejaars waren op het totaal een kleine groep en de februaristarters deden nog niet mee aan de nse 2013.” Een andere b&e-studie met een laag cijfer is de pedagogisch technische hogeschool, met 51 procent. Bij het domein business, media & recht is de opleiding journalistiek een negatieve uitschieter, de tevredenheid van de journalistiekstudenten krabbelde afgelopen jaar wel omhoog naar 54 procent. Bij het domein gezondheid & welzijn scoort logopedie (59%) laag. Windesheim Flevoland, dat in 2012 nog gemiddeld 55 procent scoorde, lijkt in 2013 met 61 procent de weg uit het dal gevonden te hebben. Op een aantal deelonderwerpen zijn de Flevolandstudenten tevredener dan de benchmark. De stijging van het algemene percentage naar 71 procent brengt Windesheim dicht bij de streefnorm in de prestatieafspraken: 72 procent in 2015. In het rapport wordt daarbij wel aangetekend, dat de tevredenheid op de deelvragen in 2013 juist minder goed is geworden. De gemiddelde tevredenheid van alle hogescholen is 68 procent. Een meerderheid tevreden krijgen op álle deelonderwerpen van de nse, zal een flinke klus worden. Want over 7 van de 20 deelonderwerpen is minder dan de helft van de Windesheimstudenten tevreden. (EM)

De Graaf lanceert ‘Studie in cijfers’ De kerngetallen van alle opleidingen van (bijna) alle hogescholen zijn nu op één site te vinden. Handig voor studenten. Leerzaam voor docenten. Op de site ‘Studie in cijfers’ zijn voor alle opleidingen in Nederland zeven kerngetallen te vinden, van studententevredenheid tot arbeidsmarktperspectief. Op dit moment staan daar de gegevens van 27 hogescholen, maar volgend jaar, op 1 mei, moeten ze allemaal opgenomen zijn, zo vertelde Thom de Graaf, de voorzitter van de Raad voor Hoger Onderwijs die afgelopen woensdag op Windesheim de website lanceerde. De universiteiten en het MBO volgen later. Na de aftrap was er een paneldiscussie. Lsvb-voorzitter Jorien Janssen toonde zich blij met de site.

Cvb-lid Jan Willem Meinsma merkte op dat hij de cijfers toch vooral zag als ‘de start van het gesprek’ met ouders en potentiële studenten. Het hele keuzeproces is immers veel complexer geworden. Hogescholen moeten, aldus Meinsma, ‘maatwerk leveren’. Hij stipte een tweede aspect aan: de site biedt docenten veel meer inzicht in hoe andere opleidingen het doen. De site brengt namelijk opvallende verschillen aan het licht. Dat stimuleert ze wellicht om eens over de schutting te kijken. Meinsma: “Hogescholen kunnen ongelofelijk veel van elkaar leren.” Hans Schutte, directeur-generaal hoger onderwijs, sprak de hoop uit dat de site het zou leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het hele HBO, ‘zodat we met z’n allen steeds beter onderwijs bereiken.’ Maar daar is ‘Studie in cijfers’ eigenlijk niet voor bedoeld. In zijn slotwoord keerde De Graaf dan ook terug naar de oorspronkelijke doelgroep van de site. Hij had nog een wijze raad voor aanstormende studenten: “Volg je intrinsieke motivatie. Staar je niet blind op het arbeidsmarktperspectief. Niemand weet hoe de arbeidsmarkt er over vier, vijf jaar uit ziet.” (MH)

5

Twee miljoen voor voetgangersbrug

Kies met je versta nd of volg je hart

‘Heb je een lijstje van stu dies met baangarantie?’ Weegt bij de keuze van je studie de kans op een baan mee? Of kiezen studenten, ook in deze tijden van crisis, voor een opleiding alleen omdat het vak hen aanspreekt? “Over mijn kansen op de banenmarkt heb ik niet echt nagedacht. Ik heb voor de lerarenopleiding Scheikunde gekozen omdat ik het vak en lesgeven leuk vind”, vertelt eerstejaars Marell Hilberts. “Ook al mijn oud-klasgenoten van de middelbare school hebben hun studiekeuze gebaseerd op hun interesses.” Arjen Kuipers, eerstejaars Bedrijfskunde MER, heeft eveneens geen rekening gehouden met de kans op een baan na afstuderen. “Deze opleiding is voor mij de meest logische keuze. Ik wil later een eigen bedrijf of een leidinggevende functie.” Herkenbaar, zegt Jetty de Groot, coördinator van de studieloopbaanbegeleiding binnen het domein Gezond en welzijn. “Scholieren die net van de middelbare school komen en een voltijdopleiding gaan kiezen, kijken vooral naar wat hen leuk lijkt. De belangrijkste afweging is daarbij nog altijd de vraag: is dit een boeiende studie? Ouders die meekomen naar open dagen, zijn

soms wel benieuwd naar de kansen op de arbeidsmarkt.”

‘Kans op een baan is niet het enige dat telt’

het bedrijfsleven om vraagt, veranderen bovendien snel. “ Wat je vandaag leert, is over een par jaar misschien wel niet meer relevant. Ik probeer mensen vooral te helpen een goed beeld van zichzelf en hun eigen kunnen te krijgen.” Volgens De Vries denken niet alleen deeltijdstudenten meer dan voorheen na over het arbeidsmarktperspectief. “Dat komt, denk ik, door de economische crisis. Ook ouders geven hun kinderen mee dat ze goed moeten nadenken over hun opleidingskeuze. Als je straks een baan wilt, kies dan een studie die ergens toe leidt, adviseren ze hun kinderen.”

baan, ‘dan kies ik daaruit een deeltijdstudie’.” De Vries adviseert onder andere studenten die van studie willen switchen of mensen die een deeltijdopleiding zoeken. “Wat ik zo iemand antwoordt? Dat een goede kans op een baan niet het enige is dat telt. Heb je wel affiniteit met het vak?” De vaardigheden waar

Beetgenomen Sietse Dijkstra, manager van de engineering & design-opleidingen op Windesheim, ziet het binnen het domein Techniek ook gebeuren. “Bij de opleiding Bouwkunde bijvoorbeeld, die trekt minder studenten dan voorheen. De bouw is al een aantal jaren slecht in het

Pragmatisch Deeltijdstudenten, over het algemeen een stukje ouder en vaak met jaren werkervaring op zak, zijn pragmatischer, vertelt loopbaanadviseur Anton de Vries van het Studie Succes Centrum. “Laatst vroeg iemand om een lijstje van opleidingen met de meeste kans op een

nieuws, veel krimp en ontslag. Tegelijkertijd zie ik de opleiding Werktuigbouwkunde, waar wel veel werk in te vinden is, groeien. De kans op een baan speelt dus wel degelijk een rol bij de studiekeuze.” Vierdejaars maatschappelijk werk en dienstverlening Ayse Baris zou, als ze de tijd terug kon draaien, voor een andere studie kiezen. “Een paar jaar geleden waren er veel mensen nodig in de zorg. Toen werden we vanuit de overheid zelfs gestimuleerd om deze richting te kiezen. Inmiddels wordt er heel veel bezuinigd in deze sector en is zelfs het vinden van een stageplek al heel moeilijk. Ik voel me beetgenomen door de overheid.” Klasgenoot Ilhame Mouch vult aan: “Toch praten we als studenten onderling niet vaak serieus over onze kans op een baan. Er wordt een beetje lacherig over gedaan. Zo van: haha, vrijwil-

ligers pikken onze baan in.” Ayse: “Dat maakt het extra pijnlijk. Blijkbaar kunnen vrijwilligers ons werk ook doen. Waarom is deze studie dan nodig?” Gediplomeerd werkloze Die laatste vraag wordt steeds relevanter. Dit voorjaar maakte onderwijsminister Bussemaker bekend dat ze een aantal mbo-opleidingen met weinig arbeidsmarktperspectief wil sluiten. Ze wil geen jongeren opleiden tot ‘gediplomeerde werkloze’ en dringt aan op een betere aansluiting van beroepsopleidingen op het werkveld. Windesheim-voorzitter Albert Cornelissen heeft zo zijn bedenkingen, bleek tijdens de jaaropening van de hogeschool, begin september. Niet alleen de overheid, ook werkgeversorganisaties eisen steeds nadrukke lijker een rol bij de bepaling van de

onderwijsinhoud, zo zei hij. Maar: “Het is tot hier en niet verder.” Er wordt uiteraard al vaak en veel overlegd tussen bedrijven en opleidingen van Windesheim, zegt Sietse Dijkstra. Bijvoorbeeld binnen de zogeheten werkveldadviescommissies, waar docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven praten over de invulling van het onderwijs. Dijkstra: “Zij spelen ook een rol bij het afstuderen van onze studenten, als een externe borger van de kwaliteit. En dat is goed, op die manier houd je de aansluiting met het werkveld in de gaten.” Tegelijkertijd zit Dijkstra op dezelfde lijn als Cornelissen. “We leiden onze studenten ook op tot burger van deze maatschappij. Goed reflecteren, algemene vaardigheden, een kritische samenwerking en kunnen samenwerken hoort daar ook bij.” (WvE)

Luuk Ikink is een bekend tv-gezicht aan het worden. De 30-jarige oud-Windesheimstudent journalistiek staat sinds eind augustus als sidekick naast Humberto Tan in de nieuwe talkshow RTL Late Night op RTL4. Ikink houdt tijdens de show onder meer de meningen op het second screen in de gaten en geeft kijkersvragen aan de gasten door. Ikink begon als radiomaker en liep stage bij 3FM. Sinds 2007 zat hij in diverse radio- en tv-programma’s voor BNN. (EM)

Cornelissen op lijst topsalarissen

Windesheims collegevoorzitter Albert Cornelissen staat met zijn inkomen van 212.000 euro op nummer twee in een lijst van de meest verdienende Zwolse topbestuurders van lokale en regionale publiek gefinancierde organisaties. Volgens de Zwolse SP die de lijst ‘blauwvingers aan de top’ opstelde, verdienen zeven bestuurders meer dan een ministerssalaris. De partij wil dat de gemeente een ‘graaigrens’ instelt voor bestuurders. Wat ze maximaal mogen verdienen zou volgens de SP moeten liggen bij het salaris van de Zwolse burgemeester Meijer, 129.001 euro. Instellingen die de grens overschrijden zouden voor de SP niet mogen rekenen op gemeentelijke steun. (EM) u Lees ook op pagina 6: ‘Hoog inkomen staat draagvlak in de weg’

Dertig dagen zonder alcohol

Lenen bij de gemeente

Zwolse studenten met een laag inkomen kunnen voortaan in bijzondere gevallen bij de gemeente aankloppen voor een sociale studielening. De gemeente wil hiermee kansarme mensen stimuleren een opleiding of bijscholing te volgen waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Er worden wel eisen gesteld: zo moet je inkomen lager zijn dan 110 procent van het bijstandsniveau en mag je niet bij DUO terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat je al te lang hebt geleend. De hoogte van je lening hangt af van je situatie, maar bedraagt maximaal vierduizend euro en is éénmalig. Wie z’n studie succesvol afrondt, hoeft maar de helft terug te betalen. (JS)

Kleinste kans op een baan: • Sociaal Pedagogische Hulpverlening 38% • Pedagogiek 40% • Sport en Bewegen 41% • HBO Rechten 42% • Maatschappelijk werk en dienstverlening 45%

Dit overzicht komt uit ‘Studie in Cijfers’, waarmee iedereen studies met elkaar kan vergelijken. Bovenstaande percentages zijn een landelijk gemiddelde. Een lijstje met alle opleidingen van Windesheim staat op de community-pagina van win’. Meer info over Studie in Cijfers vind je terug op www. studiekeuze123.nl.

Student naast Humberto Tan op tv

Wat betekent alcohol voor jou? Het Windesheimproject #FIVE vraagt studenten en medewerkers om in de maand oktober geen alcohol te drinken. Alleen, of in een groepje. Wie zich aansluit bij de actie ‘ikPAS’, krijgt antwoord op vragen als ‘welke effecten heeft het niet-drinken van alcohol op mijn gezondheid’ en ‘welke invloed heeft het op m’n leerprestaties’. Opgeven moet via tinyurl.com/ikPAS2013, aanmelden kan tot en met 31 september. De student of medewerker die de meeste deelnemers werft om ook mee te doen, wint een tegoedbon voor een stedentrip. (WvE)

Hoe groot is jouw kans op een baan? Grootste kans op een baan op niveau, anderhalf jaar na afstuderen: • Lerarenopleiding Duits 95% • Lerarenopleiding Nederlands 94% • Lerarenopleiding Frans 93% • Lerarenopleiding Economie 92% • Lerarenopleiding Wiskunde 92%

De nieuwe voetgangersbrug over de IJsselallee naar de campus, als alternatief voor de huidige wandelroute door het Lünentunneltje, lijkt er te gaan komen. Het plan staat in het investeringsvoorstel voor de Spoorzone van wethouder Piek. Hij wil 2,2 miljoen euro reserveren voor de voetgangerstraverse, die de Koggelaan westelijk van de Hanzeallee overbrugt. Ontwerptekeningen zijn er nog niet, maar volgens de wethouder ‘vraagt de traverse een innovatieve vormgeving, passend bij de campus en omgeving’. De brug zou uiterlijk in 2021 klaar moeten zijn. De gemeenteraad beslist 30 september over het voorstel. (EM)

Directeur dienstvoorzieningen stopt

illustraties: judy ballast

Hans Valent (61) stopt als directeur van de dienst voorzieningen & vastgoed. Wanneer, dat weet hij nog niet. Valent wil in een andere functie ‘de verbondenheid tussen het bedrijfsleven en Windesheim versterken.’ (HI) u Lees verder op pagina 8: ‘Windesheim moet kiezen voor echte kleinschaligheid’


6 /opinie

win’/opinie

19 september 2013 · nummer 02

’/herman

’/onderzoek

’/ingezonden

‘Autonomie docent houdt vernieuwing in hbo tegen’

Durven loslaten

Als het lector Peter van ’t Riet ligt, wordt al het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs ondergebracht in één Universiteit van Nederland. Een koepelorganisatie, die functioneert zonder overheidsbemoeienis en met aanzienlijk minder autonomie voor individuele docenten.

De filosoof Harry Kunneman heeft in 2005 al een mooi boek geschreven over ‘het dikke-ik’. Het dikke-ik dat zowel letterlijk als figuurlijk kan worden opgevat; we consumeren ons kapot en er ontstaan steeds meer opgeblazen ego’s. Het beeld van zelf verrijkende managers, gemakzuchtige profvoetballers tot aan luie ouders die in dikke auto’s hun obese kinderen naar school brengen, staat iedereen helder voor ogen. De opmars van het dikke-ik baart ons zorgen, vooral in tijden van crises met flinke economische schaarste. Normen en waarden worden dan weer opgepoetst. Zo ook hier op Windesheim. Het cvb zwengelt de discussie enerzijds open aan, maar blijft anderzijds de waarden van een vrije markteconomie omarmen. Hiermee geraakt het dus nooit voorbij het dikke-ik en bevestigt enkel de noodzaak van (meer) concurreren, presteren en efficiënt besturen. Er zijn wegen die ons voorbij de normerende en disciplinerende waarden van presteren en protocolleren brengen. Het verhaal van onze lector Jeroen Lutters (Inhoud en didactiek van de Kunstvakken) geeft bijvoorbeeld richting en inspiratie wanneer hij spreekt over openheid, interesse en co-creatie. Echter, bij Edith Hooge (bijzonder hoogleraar bij TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg) kwam ik in dit verband de meest verhelderende conclusie tegen uit haar onderzoek naar de bestuurbaarheid van onderwijsorganisaties. Zij prikt daarmee de opgeblazen ballon van maakbaarheid en beheersbaarheid resoluut door. Onderwijsleerprocessen zijn veel te ingewikkeld, te ondoorzichtig, en gaan gepaard met teveel interactie. Haar stelling is ‘dat onderwijsbestuur, juist vanwege zijn beperking, nauw moet aansluiten bij het vermogen tot zelfbestuur en zelforganisatie van diegenen die bestuurd worden.’ Dit betekent aansluiten bij de kennis, ervaring en inzichten, en ook bij de motivatie en toewijding, van diegenen die het onderwijs dagelijks met elkaar vormgeven: docenten, teamleiders en studenten. Loslaten van top-down beleid en zoveel mogelijk professionele ruimte en eigen verantwoordelijkheid bij hen beleggen. Herman Verveld

is docent sociale wetenschappen aan de calo

’/achterklap Platvloers

B, verdieping 2, 2nd floor. Sinds kort zijn zo’n beetje alle bordjes op Windesheim ook geschikt voor Engelstaligen. “Maar klopt dat wel? Moet second floor niet third floor zijn? De begane grond is toch de first floor?”, dachten wij, met een vakantie naar de VS nog vers in het geheugen. Meteen nagevraagd bij het Windesheim Honours College, waar ze de ganse dag Engels praten. “Amerikanen zouden op de campus inderdaad in de war raken”, luidde het antwoord. “Maar in ’t Engels-Engels is de tweede verdieping indeed de second floor.” Senk joe, weer wat geleerd.

Your mailbox is full

Het nieuwe Sharenet bleek een leuke mogelijkheid te bieden die Windesheim over het hoofd had gezien. Een studenten ontdekte dat je vanuit een community een e-mail naar álle studenten kon versturen. Hij probeerde het uit met het bericht ‘Hai!’ En wat doen studenten die zo’n mail ontvangen? Reageren natuurlijk! Met de knop ‘Reply to all’. Zodat elk van de twintigduizend studenten vijftig mails kreeg, va-

7

riërend van “What the fuck?” en “Kappe nou!” tot “Pleur op met je spam (verstuurd vanaf mijn iPad)” en “Spelbederver :(”. Een wakkere ICT’er blokkeerde die functie dezelfde avond nog. En wat moeten we met de kleuters die steeds weer op ‘Reply to all’ hebben geklikt? Wat ons betreft worden ze allemaal permanent geweerd van internet.

Prof. Harry Kunneman tijdens zijn lezing op Waarde(n)vol Windesheim

‘Discussie over identiteit is nooit verdwenen’

‘Hoog inkomen staat draagvlak in de weg’

M

oet een bestuurder van Hogeschool Windesheim e 212.000 verdienen? Topinkomens in de publieke sector zijn al lange tijd een onderwerp van debat. Terecht: niet alleen omdat het gaat om belastinggeld, maar ook omdat zulke hoge inkomens het draagvlak onder publieke diensten wegslaan. Draagvlak onder studenten, die door het Kabinet worden geconfronteerd met een asociaal leenstelsel, maar ook onder de werk-

nemers die vaak al jaren op de nullijn zitten. Uit een groeiend aantal voorbeelden, bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Vestia, scholengemeenschap Amarantis en het Centraal Orgaan Asielzoekers blijkt bovendien dat er nauwelijks een relatie is tussen hoge inkomens en kwaliteit van bestuurders: eerder lijkt het omgekeerde het geval. De kritiek zwelt dan ook aan. Onderwijsbestuurders zijn niet ongevoelig voor deze kritiek: recent is duidelijk dat een aantal bestuurders

heeft aangegeven vrijwillig afstand te willen doen van een deel van hun salaris, al is niet openbaar om welke bestuurders dit gaat. De SP in Zwolle heeft met een grote advertentie in de Peperbus het debat willen aanzwengelen. Want waarom zou een bestuurder van Windesheim met 20.000 studenten en 2000 werknemers meer verdienen dan de Zwolse burgemeester die 24 uur per dag 7 dagen per week in dienst staat van 125.000 Zwollenaren? Het debat hebben we ge-

kregen. Ook een reeks van uitnodigingen van ‘topbestuurders’ die mij graag willen uitleggen waarom zij een topsalaris verdienen. Ik heb met veel plezier aan Windesheim gestudeerd en vond het een prima hogeschool. Maar ik kan niet begrijpen waarom een bestuurder hier meer moet verdienen dan de burgemeester. Tjitske Siderius, fractievoorzitter van de SP in Zwolle en oud-student Personeel & Arbeid van Windesheim

Toen ik halverwege 1994 de kans en opdracht kreeg van het toenmalige bestuurscollege om mijn op tafel gelegde ontwerp voor het Geert Groote Instituut te gaan uitwerken, kon ik niet vermoeden dat op 12 september 2013 zo’n 800 medewerkers zich zouden verdiepen in vragen over ‘Waarde(n)volle Professionaliteit’. Hoewel al negen jaar met pensioen, maar nog steeds benieuwd naar ontwikkelingen op Windesheim, moest ik dat congres wel meemaken. Het voelde als gaan kijken hoe mijn kleinkind het maakt. Want die opdracht van toen staat in rechtstreekse verbinding met wat er nu gaande is. De vraag naar passende vormgeving van identiteit en inspiratie is daarna namelijk nooit meer uit Windesheim verdwenen. In 1996 leidde dat tot de gewaagde start van het Geert Groote Instituut, met Lodewijk Kruithof als manager en mijzelf als inhoudelijke motor. Het was wennen, zowel voor medewerkers als voor managers, om tijd vrij te maken voor bezinning over wat ons drijft, of misschien juist niet meer. Maar in de loop van ruim zeven jaar namen enkele honderden van hen deel aan retraites als ‘Op verhaal komen’, ‘Speuren naar diepgang’,

‘Inspirerend Leiderschap’ en andere bezinningsmomenten. Toen ik in 2004 met pensioen ging, was dat dan ook met veel dankbaarheid en voldoening over wat die droom had uitgewerkt. Bovendien zou het werk worden voortgezet door Elja Kalisvaart en Jan van Dijk. Wel diende de vraag zich steeds sterker aan hoe die aandacht voor identiteit en inspiratie nu op de werkvloer kon worden vormgegeven. Opheffing van het centrale Geert Groote Instituut in 2011 en werken aan integratie van die aandacht in de domeinen en afdelingen lag dan ook voor de hand en was gepast. En dit congres was op die weg een ‘tussentijds hoogtepunt’. Wel blijft naar mijn mening voeding vanuit het hart van de organisatie van belang. Nog even dit. In 2003 mocht ik voor dit werk van Windesheim en het Geert Groote Instituut in San Francisco de ‘Spirit at Work Award’ in ontvangst nemen. Dat was toen wel wat veel eer en misschien wat voorbarig. Nu, lieve kleindochter, verdien je die dubbel en dwars! God bless you! Aad Kik, oprichter van Windesheims Geert Groote Instituut voor identiteit en inspiratie

In Californië opereren tien zelfstandige campussen onder één paraplu. Dat kan ook zo in ons land, stelt scheidend lector ict en onderwijsinnovatie Van ’t Riet. De lector deed uitgebreid onderzoek naar verleden en toekomst van het hoger onderwijs en legde zijn visies vast in het boek ‘Slimmer in 2030’. Hij is er van overtuigd dat ‘ons rare binaire systeem’ met strikt gescheiden hbo en wo zijn langste tijd heeft gehad. Combi’s “Als je hbo en wo door dezelfde docenten laat uitvoeren in één instituut dan bevruchten de activiteiten elkaar. Nu zit het hoger onderwijs op slot. Ik bepleit een stelsel met onderwijs- en onderzoeksuniversiteiten. In de onderwijsuniversiteiten kunnen studenten dan makkelijker tussen studies switchen en combi’s maken: een hbo-student kan wetenschappelijke vakken volgen; wo-studenten kunnen praktijkgerichte hbo-cursussen doen.” “De universiteiten zullen aan hbodocenten hogere eisen stellen maar hen ook meer perspectief bieden. Je kunt hbo-docenten prima inschakelen bij wo-onderzoek. Zij zullen eerder gaan promoveren als je een professional doctorate invoert. Het bestaande scientific doctorate is praktisch vaak niet haalbaar voor hbo-mensen. Je ontneemt hen daardoor ontwikkelingskansen.” De nieuwe instellingen kunnen alleen floreren als de roostering niet wordt afgestemd op de wensen van individuele docenten. “Uitgangspunt moet zijn een optimaal rooster voor studenten. Nu leggen

docenten claims neer om te voorkomen dat ze een slecht rooster krijgen. Het gevolg is een slecht rooster voor iedereen. De autonomie van de docent houdt vernieuwing tegen. Hij moeten leren werken in teams en zijn collega’s afwisselen bij het colleges geven.” Van ’t Riet wil af van het huidige vakantieregime. “Ok, de zomerperiode is anders. Dan is de hele maatschappij met vakantie. Maar de herfstvakantie is ontstaan omdat er kachels geplaatst moesten worden in lagere scholen en de voorjaarsvakantie werd gebruikt om die kachels weer weg te halen. Afschaffen die vakanties.” De lector, die nauw betrokken was bij de mislukte fusie tussen de VU en Windesheim, verwacht dat universiteiten lokaal willen samensmelten met hbo-instellingen. “Je had bij VU/Windeheim niet alleen het probleem van de geografische afstand. Het debacle ontstond omdat het bestuur alles wilde regelen. Had men gezegd: directeuren van Windesheim en decanen van de VU, hier is een zak geld, kom met voorstellen van de werkvloer, dan waren die gekomen.” Regie Een struikelblok bij de totstandkoming van de Universiteit van Nederland kan de regie zijn. Van ’t Riet: “Die moet je niet door de politiek laten voeren. Politici zwalken alle kanten op.” De overheid dient het hoger onderwijs wel te blijven financieren, maar anders dan nu gebeurt. “Je moet zowel de student als het instituut betalen op basis van het aantal credits waarvoor onderwijs wordt gevolgd. Voor de student wordt studeren dan werken. Haal je een vak niet, dan doe je het over op eigen kosten. Wie wel resultaten boekt, krijgt een bonus. Zo bouw je prikkels in om studenten beter te laten studeren. En je gaat geldverspilling tegen.” HANS INVERNIZZI

Tips? Mail naar win@windesheim.nl

Wie zoet is…. Journalistiekstudent Hugo van Dijke bedacht op de ochtend van het sollicitatiegesprek voor een stage, dat hij zijn cv wel wat leuker kon verpakken. Hij photoshopte in een uurtje een mooie wikkel. In de haast maakte hij wel een klein spelfoutje… We verloten een chocolade reep onder studenten die de spelfout op de foto ontdekken. En, heeft de reep Hugo door de sollicitatieronde geholpen ? “Ga het nog horen maar heb er 100% vertrouwen in!”

Gelovigen kunnen rol spelen in waarde(n)volle discussie Wat kunnen gelovigen bijdragen aan de discussie over ‘Waarde(n)vol Windesheim’? Hebben zij de waarden al in huis? Een interview met studentenpastor Bert Koetsier. Harry Kunneman zei in zijn openingstoespraak dat levensbeschouwing een rol kan spelen in de discussie over de waarde(n)volle professional, niet als leverancier van “streng normatief gezag van boven” maar als “bron van telkens nieuwe interpretaties en articulaties”. Ben je het daar mee eens? “Helemaal. Te veel mensen hanteren nog steeds oude karikaturen

van levensbeschouwingen, dat het arrogante instituten zijn die ons normen willen opleggen, dat ze niet meer van deze tijd zijn en dat ze er daarom niks mee te maken willen hebben. Maar dat is allemaal achterhaald. Het is jammer dat maar weinig mensen weten hoe enorm godsdienst en theologie de afgelopen jaren veranderd zijn.” Maar zijn studenten en docenten bereid om levensbeschouwingen een nieuwe rol te geven? “We zijn in het onderwijs te lang te veel gericht geweest op de instrumentaliteit van ons handelen.

Als je de gereedschapskist maar kon hanteren, was je een vakman. Maar ik denk dat we daaraan voorbij zijn. De laatste tijd zie je dat studenten steeds meer behoefte tonen aan zin en betekenis. Ze willen geen instrumentalist zijn, maar het gevoel hebben dat ze hun persoon in hun werk kunnen leggen, dat wat hun eigen en kostbaar is. Maar hoe bereik je dat? Niet door ze normen op te leggen van “zo moet dat”, maar door ze te helpen zoeken. Ze moeten oog krijgen voor zin en betekenis is, wat dat is, waar en hoe het een rol speelt en wat het voorstelt. En ook hoe je dat kunt communiceren en

operationaliseren in professionele beroepssituaties. Dat moeten ze leren, het moet dus opgenomen worden in het curriculum.

‘Studenten tonen steeds meer behoefte aan zin en betekenis’ Levensbeschouwing kan daarbij een bron van inspiratie zijn. De verhalen en vragen, beelden, symbolen en rituelen van godsdiensten zijn een soort detectoren die uitslaan op plekken waar vitale vragen en keuzemomenten lig-

gen, kruispunten waarop je zegt: ‘wacht eens even!’.” De grote vraag is natuurlijk hoe dit op Windesheim wordt uitgerold… “Zo’n dag kan een alibi worden, zo van: dat hebben we gehad. Maar het moet een beginpunt worden. Het denken over waarde(n)vol moet deel worden van waar Windesheim voor staat. Studenten die voor Windesheim kiezen moeten het vroeg of laat in hun studie tegenkomen. Dat moet de consequentie zijn als je voor Windesheim kiest. Maar het onderwerp zit in de lucht, ook bij medewerkers. Vroeger had je

identiteitsdagen ; daar kwamen honderd mensen op af. Nu zaten er zevenhonderd. Het leeft écht. Het moet een gezamenlijke zoektocht worden waarop we anderen niet afwijzen omdat ze “niks geloven” of geen “echte” gelovigen zijn. Levensbeschouwing is een hulpmiddel om op het spoor te komen waar het morele goud ligt waar we naar op zoek zijn. Gelovigen moeten zich in die discussie niet aan de kant laten zetten. Het is hun professionaliteit dat ze hun bronnen doordenken en er de betekenis en waarde van laten zien. Om samen het “morele goud” te vinden.” (MH)

Peter van ’t Riet: “Je moet zowel de student als het instituut betalen op basis van het aantal credits waarvoor onderwijs wordt gevolgd.” Foto: Wouter van Emst


8 /profiel Directeur Voorzieningen en Vastgoed Hans Valent was ooit sportleraar en top-atleet (vijfde van Europa bij de tienkamp). De goedlachse Amsterdammer met het korte lontje gelooft nog steeds in fair play. Valent begon zijn onderwijsloopbaan in het huishoudonderwijs, ging in 1981 rechten studeren en was vijftien jaar zelfstandig bedrijfsjurist in Zwolle. Bij de hogeschool werkte Hans eerder als docent recht, decaan en directeur contractactiviteiten.

‘Docent met steevast slechte onderwijsresultaten èn negatieve beoordelingen van studenten moet je ontslaan’

19 september 2013 · nummer 02

Hans Valent (61) is op zoek naar een andere baan. “De zestigerplussers bezetten de mooiste plekken, maar hoeven niet op die machtsposities te blijven zitten. Ze hebben een schat aan ervaring die je elders kunt inzetten. Ik wil uit mijn werkzame leven alles halen wat er inzit. Bij voorkeur ga ik iets doen waarmee ik de verbondenheid tussen het bedrijfsleven en Windesheim kan versterken en de kwaliteit van de hogeschool verder vooruit kan blijven helpen.”

“De hogeschool moet kiezen voor echte kleinschaligheid. De afstand tussen beslissers en mensen, die met die beslissingen moeten leven, is enorm. Dat leidt tot controlezucht en daar moeten we vanaf. Splits Windesheim op in twintig tot dertig resultaatverantwoordelijke eenheden met vergaande bevoegdheden op het gebied van financiën, personeel en curriculum. Dat is een onvermijdelijke stap als je wilt voorkomen dat docenten marionetten worden. Met marionetten winnen we de oorlog niet.”

Gaat die nieuwe constellatie nog iets betekenen voor jouw troetelkind ondernemen? “Dat hoop ik. In de jaren negentig haalde ik miljoenen binnen met de Taak- en Adviesgroep (TAG) van de heao. Het huidige management moet risico’s nemen. Dat betekent: goede docenten niet volstouwen met lessen maar vrijhouden voor opdrachten – met de kans dat die niet komen. Anders bereik je geen natuurlijke mix van onderwijs, onderzoek en ondernemen. Het alternatief is, à la TAG, werken met zzp’ers van buiten in een aparte bv. Ondernemen is nu een ondergeschoven kindje. We hebben geen drie o’s maar tweeënhalve.”

“We zijn er al druk mee bezig geweest. De scheve verhouding tussen onderwijs(1100 man) en onderwijsondersteunend personeel (700 man) is te gek voor woorden. De conclusie dat de diensten te groot zijn, is zeer terecht. Maar we moeten niet snijden in de onderdelen die nauw verweven zijn met het primair proces, zoals het studiesuccescentrum, de informatievoorziening en de huismeesters. In ICT moeten we juist investeren. Je kunt wel versoberen bij ‘advisering’ en in de back office. Ik ben blij dat ik niemand hoef te ontslaan. Al het geschuif met geldstromen mag niet ten koste gaan van het geluk van mijn mensen.”

Je moet jou niet de voet dwars zetten als het om je personeel gaat. Toen de cmr aanvankelijk nee zei tegen het outsourcen van de repro en de winkel barstte je bijkans uit je voegen. “Respect voor mensen is een hoog goed dat ik bij me draag. Ik had inderdaad ongelooflijk de pest in en ik heb geen pokerface. De cmr is uitermate nuttig, maar in dit geval had ik mijn vraagtekens. Stond het belang van mijn medewerkers wel voorop? Ik kreeg sterk de indruk dat de cmr vooringenomen en wantrouwend was. Onderwijsmensen hebben een zeker dedain over zich. Zo van: wij zijn met de belangrijkste zaken bezig en de rest moet mij ten dienste staan. Ik kan zwaar geraakt worden door neerbuigend gedrag richting mijn huismeesters en schoonmakers. Bagatelliseren van wat wij doen, grieft me tot op het bot. Op hun beurt moeten mijn mensen niet zichzelf naar beneden halen. Wie zich opstelt als een zielige Calimero heeft aan mij een slechte baas.”

Je bent ook verantwoordelijk voor de nationale studenten enquête. Doen we daar genoeg mee? “Nee. Veel te weinig. De wereld om ons heen verandert. De hogeschool heeft niet meer het alleenrecht op opleiden. Daar hoort bij dat je naar je klanten luistert. Docenten die denken, dat ze zelf wel kunnen bepalen of ze hun werk goed doen? Heb ik nooit begrepen. Je moet als management blijven filteren, want niet elk studentengeluid is een bruikbaar geluid en wij blijven verantwoordelijk. Maar een docent met steevast slechte onderwijsresultaten èn negatieve beoordelingen van studenten moet je ontslaan.”

‘Windesheim moet kiezen voor echte kleinschaligheid’

Voor Jelle B, de ex-directeur marketing en communicatie die Windesheim voor tonnen oplichtte, ben je niet zo streng. Je gaat nog steeds vriendelijk met hem om. “Jelle is zo fout geweest als het maar kan. Daar boet hij volkomen terecht voor in de gevangenis. Maar in mijn ogen zijn er twee Jelle’s: de Jelle die die foute dingen heeft gedaan en de Jelle die mijn vriend en collega is. Ik heb me afgevraagd waarom ik niet kwaad op hem ben. Dat komt omdat ik altijd de mens achter de daad zie. En ik ben niet zo van de wrok.” HANS INVERNIZZI

Hans Valent stopt als directeur Voorzieningen en Vastgoed Foto: Jasper van Overbeek

9

‘Ervaring, inzet en op zoek naar jezelf’

Je hebt uitgesproken opvattingen over de toekomst van Windesheim.

Je moet flink bezuinigen bij je dienst. Lukt dat?

win’/special

Foto: Herman Engbers

Hoe word je een inspirerende docent? Vier deskundigen aan het woord. ‘Ik geef studenten veel vrijheid’

Huigert de Hoop (zie foto boven, tweede van links), sinds twee jaar docent bouwkunde, mechanica en constructieleer, werd onlangs door de studenten uitgeroepen tot ‘talent van het jaar’. “Ik heb civiele techniek gestudeerd aan de TU Delft. Daarna werd ik adviseur, drie jaar bij een ingenieursbureau en drie bij een aannemer. Uiteindelijk vond ik mijn werk daar wel heel erg gefocust op techniek; ik miste het sociale aspect, het coachen. Het gekke is: direct na mijn studie heb ik hier gesolliciteerd maar toen zeiden ze dat ik eerst maar eens moest werken in de praktijk. Daar hadden ze natuurlijk helemaal gelijk aan. En zes jaar later stond ik hier weer op de stoep – nu mét praktijkervaring! Mechanica is heel abstract. Je moet je lessen kunnen vertalen naar de praktijk. Dat doe ik dan ook, en daarbij maak ik dankbaar gebruik van de opdrachten die ik als adviseur heb uitgevoerd. Ik heb hier de rapporten nog staan, daar kan ik zó uit putten. Voorlopig heb ik nog genoeg materiaal, maar wie weet maak ik over een tijd weer een overstap, weer terug naar de praktijk… Maar dat zal ik dan alleen doen om het onderwijs te verbeteren! ‘Contact met studenten, dat vind ik heel belangrijk. Daar investeer ik in. Vorig jaar kende ik in de tweede week alle namen van de 120 studenten uit mijn hoofd. Dit jaar wil ik ze ook allemaal bij naam kennen. En verder… ik geef studenten veel vrijheid. Studenten die bij mij een project doen, hoeven zich niet rigide aan richtlijnen te houden. Als ze een andere manier vinden om een resultaat te bereiken, dan vind ik dat prima.”

‘Sta boven de stof!’

Wolter van Dijk doceert verschillende juridische vakken bij HBO Rechten. Hij werd door de studenten uitgeroepen tot ‘docent van het jaar’. “Toen ik hier vier jaar geleden kwam had ik nul-komma-nul onderwijservaring. Maar ik kwam uit het notariaat, en daar moet je aan allerlei soorten mensen allerlei wetten en regels zo begrijpelijk mogelijk uitleggen. Eigenlijk was dat een goede leerschool.’ ‘Ik denk dat ik als docent meer een adviseur ben dan een coach. Ik geef studenten minder snel de vrijheid; ik ben meer sturend. Maar eerlijk gezegd, bij de harde juridische vakken die ik geef, zoals belastingrecht, kan dat geen kwaad. Ze moeten vooral veel kennis opdoen. Bij andere vakken, en bij ouderejaars, wil ik proberen toch meer een coach te zijn. Daar moet ik nog meer aan werken, denk ik! Die drie c’s waar een docent op moet letten, dat is ten eerste: je colleges moeten goed zijn. Dat betekent dat ik ze goed voorbereid, ook al geef ik ze voor de zoveelste keer, dat ze afwisselend moeten zijn en dat je veel goede voorbeelden geeft. En zorg als docent dat je je vakgebied goed bijhoud: sta boven de stof! Ten tweede: communiceren. Ik ken niet alle studenten bij naam (het zijn er te veel en ik ben érg slecht in namen), maar ik ga vaak niet eerder slapen voordat ik alle mail van de dag afgehandeld heb. Laat studenten (en collega’s) niet nodeloos wachten op een reactie! En ten derde: cijfers. Ik vind dat studenten niet wekenlang op hun cijfers moeten wachten. Ik kijk tentamens zo snel mogelijk na. De boel laten liggen, dat kàn ik niet.”

‘Ga met elkaar in gesprek’

Edith Roefs deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar de vraag in hoeverre een docent kan leren om inspirerend te zijn. Daaraan werkten tien Windesheim-docenten mee. “Na mijn eerste onderzoek, drie jaar geleden, had ik het vermoeden dat bepaalde aspecten cruciaal waren om als docent je vermogen om geïnspireerd en inspirerend zijn verder te ontwikkelen: een maatwerk leerproces; leren op de werkplek; experimenteren; kritische gesprekken en in staat zijn om na te denken over wat je als docent wilt bereiken. Dankzij mijn tweede onderzoek ben ik er achter gekomen dat nóg een aspect heel belangrijk is: inspirerend docentschap ontwikkelen kan niet zonder persoonlijke ontwikkeling. Stel een docent wil haar studenten meer confronteren, uitdagen. Maar dat lukt niet, want eigenlijk is ze zelf, qua karakter, veel meer een mens van harmonie en zekerheid. Dan zal ze die neiging bij zichzelf moeten erkennen en, als ze haar doel wil bereiken, accepteren dat leren ook onzekerheid en disharmonie met zich mee kan brengen. De cursus die ik geef kan confronterend zijn. Onder de tien deelnemers waren mensen die niet gewend waren om kritisch na te denken over hun eigen gedrag. Sommigen liepen daar écht tegenaan. Maar ik vind dat een docent in staat moet zij om zijn eigen gedrag te analyseren en daarbij open moet staan voor feedback. ‘Een ander belangrijke voorwaarde voor inspirerend docentschap is de cultuur binnen de opleiding. Docenten moeten kritisch met elkaar in gesprek gaan over elkaars onderwijs. Een teamleider moet dergelijke discussies stimuleren, en vragen aan de orde stellen als: wat willen we bereiken? Wat willen we de studenten meegeven? Welke ruimte heeft de docent om dat zelf in te vullen?”

‘Ik ben enorm gegroeid’

Docent geschiedenis Karin Haar kreeg de kans een professionaliseringstraject te volgen van twee jaar. “Vier jaar geleden begon ik als docent op Windesheim. Na een tijdje merkte ik dat ik mijn passie voor het vak geschiedenis onvoldoende kon overbrengen op de studenten. Het leek alsof ze er niet meer in zagen dan een saaie verzameling van feitjes en jaartallen. Intussen weet ik wel beter: studenten vinden geschiedenis wél heel interessant. Maar het lukte mij als docent onvoldoende om mijn klas goed aan te spreken. Ik ben in het lesgeven enorm gegroeid, nadat ik twee jaar geleden besloot mee te doen aan een onderzoek waarbij docenten lange tijd werden gevolgd bij hun professionalisering en inspiratie. We kregen daarvoor extra tijd en begeleiding. Ik las theorie over mijn doelgroep: jong volwassenen. Ik vroeg studenten hoe ze mijn stof vonden en vroeg collega-docenten om te komen kijken in mijn klas. En ik ging zelf luisteren in de lessen van inspirerende docenten. Langzaam werd me duidelijk dat mijn lessen te abstract waren. Dat ik te weinig insprong op vragen en op momenten waarop studenten passief bleven. Ik leerde hoe goed het werkt als je aansprekende praktijkvoorbeelden geeft. En dat je studenten op hun ‘groeipad’ moet zien te krijgen, zodat ze gaan nadenken over wat ze leren. Via een cursus didactisch coachen leerde ik nog beter hoe je studenten in beweging krijgt. Vroeger had ik soms weinig geduld en ging de klas vertellen wat ze moesten vinden, dat zou ik nu nooit meer doen. Een docent begeleidt studenten in hun proces, maar ze moeten zelf hun waarheid ontdekken.” Marcel Hulspas / Ernest Mettes


10 /campus

win’/campus

19 september 2013 · nummer 02

In mijn vorige bijdrage schreef ik dat ik nog geen kamer had gevonden. Maar gelukkig, een paar dagen daarna kreeg ik goed nieuws. Na lang zoeken en diverse mailcontacten, heb ik iets gevonden via de Italiaanse versie van Kamernet. Ik ga een kamer huren bij een gezin in Pistoia, tien minuten lopen vanaf het centrum. Helemaal goed dus! Ik kom te wonen bij een moeder van 56, dochter van 28 en een andere huurster van 22 jaar oud. De dochter, Irene, spreekt een beetje Engels en tijdens het mailcontact kwam ze heel aardig en behulpzaam op mij over. Ik heb dus het gevoel dat ik bij dit gezin wel goed zit. Het is niet de eerste keer dat ik alleen en voor een langere periode naar het buitenland vertrek. Nadat ik in 2009 mijn havo-diploma behaalde, besloot ik om een half jaar naar Nieuw-Zeeland te gaan om de Engelse taal te leren en om rond te reizen. Ik wist nog niet wat ik wilde studeren en ik had op dat moment even genoeg van school.

Ik woonde in een studentenflat in Auckland, een grote stad op het Noordereiland. Veel naar school hoefde ik niet en daarom genoot ik van het studentenleven. Ondanks de vele feestjes heb ik toch mijn Cambridge-diploma behaald. Na zowel het Noorderals het Zuidereiland te hebben bekeken, besloot ik om op de terugweg via Sydney te vliegen om daar een paar dagen een vriend te bezoeken.

‘Ik heb iets met oude Hollywoodfilms’ Nick Boer (18), eerstejaars journalistiek

‘Veel mensen in Italië spreken nu eenmaal geen Engels’ Door deze grote reis kriebelt het bij mij om zoveel mogelijk van de wereld te zien. Ook door mijn ouders word ik gestimuleerd om de kansen die ik krijg zoveel mogelijk te benutten. Ik besef echter heel goed dat ik een geluksvogel ben en dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Mijn contactpersoon, een manager van kinderdagverblijven in Pistoia, raadde mij aan om wat Italiaans te leren omdat veel mensen in Italië nu eenmaal geen Engels spreken. Verder dan de woorden pizza en spaghetti kwam ik niet, daarom kocht ik een studieboek en ben ik tijdens de zomervakantie met mijn neus in de boeken gedoken. Dit viel echter nog niet mee omdat ik vakantievieren toch ook wel fijn vind. Nu mijn vertrek naar Italië steeds dichterbij komt, wordt de druk wat hoger om nog even flink mijn best te doen. Ciao, Anouk

Altijd zo strak in het pak? “Ja, ik draag graag een klassiek colbert en een stropdas, al sinds mijn veertiende. Een zwart jasje kun je met van alles combineren. Dit colbert heb ik in Engeland gekocht. De stropdas komt van de Primark in Almere. Ik doe mijn kleren niet snel weg, dus ik heb intussen wel veertig dassen in mijn kast. Het wordt ’s ochtends steeds moeilijker om er een uit te kiezen.”

‘Vrouw met poppenkastact, je gelooft het niet’

Hoe was Chantal Janzen? “Ja, apart. Het viel me op dat ze een enorm plakkaat make-up op had. Bij aankomst zag je haar sproetjes nog, maar op het podium waren die helemaal weg. Dat kon ik wel zien, want ik zat vooraan in De Spiegel. We moesten trouwens heel lang buiten wachten, voordat het begon. Dat was afgrijslijk. We stonden te zweten in de brandende zon.” Hoe was de show? “Ik mag daar eigenlijk niets over zeggen, haha. De winnaars mochten ook niet twitteren enzo. We zagen

veertien acts. Er zaten leuke en ook domme dingen bij. Ook een vrouw van middelbare leeftijd met een poppenkastact, dat geloof je toch niet? Dat is een act voor basisschoolkinderen. Een paaldanseres was wel heel tof, zij ging door naar de volgende ronde.” Was het publiek echt zo enthousiast? “Het was wel een hele toneelshow, met al die instructies die we kregen over hoe we ons moesten gedragen. Partypoopers moesten maar ergens anders naartoe gaan. Je mocht niet schelden. Het publiek moest hard klappen, juichen en met vlaggetjes zwaaien. Heel stom, die moesten we weer inleveren voor de volgende show. Maar de opname zelf was leuk. Als ik nog een keer ga, ga ik wat later om niet zo lang te hoeven wachten.” ROSA PEERDEMAN

Stropdas van de Primark

Ben je erg modebewust? “Nee, ik volg modetrends helemaal niet. Ik ga gewoon voor de sfeer die kleren uitstralen. Ik heb iets met oude Hollywoodfilms, met bijvoorbeeld James Dean en Humphrey Bogart in de hoofdrol. Ook de kleding die je ziet op oude zwart-wit foto’s uit de jaren ’40 en ’50 vind ik prachtig.”

’/weekend

Laurens van den Berg (23), tweedejaars business IT en management, zat in het publiek bij de voorronde van Holland’s Got Talent in Zwolle.

Geschoren met een kappersmes

Anouk van der Velde is vierdejaars student pedagogisch management kinderopvang. Ze gaat stage lopen in Pistoia, Italië.

’/buitenkant

’/italië/2

11

FOTO: herman engbers

‘Iemand een nachtje laten slapen is er niet bij’ Wonen in een klooster tu ssen de broeders Studente Sylian Weststeijn woont sinds deze maand in het Dominicanenklooster in Zwolle. Daar komt wel wat bij kijken: ze eet één keer per week samen met de broeders en ze moet vrijwilligerswerk doen.

S

tel: je moet door eeuwenoude gangen lopen om op je studentenkamer te komen. Voor een paar studenten in Zwolle is dit de werkelijkheid geworden. Tweedejaars werktuigbouwkunde Sylian Weststeijn (19) hoort bij de eerste lichting studenten die in het Dominicanenklooster in de wijk Assendorp is komen te wonen. “Contact met de broeders is belangrijk maar we kunnen grotendeels ons eigen leven leiden. Gisteren was ik bijvoorbeeld jarig en namen mijn gasten een krat bier mee. Dat was wel een grappig gezicht: liepen ze daar door het klooster met een krat bier. Gelukkig vinden de broeders dat geen probleem.” Maar waar ligt de grens?

Kun je zomaar een jongen uit de kroeg oppikken en meenemen naar je kamer? Sylian: “De broeders hebben aangegeven dat ze overleg het belangrijkste vinden. Zomaar iemand een nachtje laten slapen is er niet bij, ook niet als het gewoon een vriendin is. Dat moet je eerst overleggen met de groep, hetzelfde geldt voor harde muziek.” Niet elke student kan zeggen dat hij in een klooster woont, Sylian was dan ook enigszins verbaasd en verrast toen ze op Kamernet. nl zag dat er op deze mooie locatie een kamer aangeboden werd. Sylian: “Ik was gelijk nieuwsgierig.” Naast haar wonen er nog vier andere studenten in het klooster. “Hoewel het geen voorwaarde was om hier te komen wonen zijn we wel allemaal christelijk. Dat schept een band.” Bij de intake voor de kamer hoorde Sylian wat er van haar verwacht werd: “Het idee is dat we een woongroep gaan vormen met de andere studenten. We hebben een aparte gang met een eigen

douche, woonkamer en toilet. Daarnaast wordt van ons verwacht dat we één keer per week samen eten met de broeders en dat we meedoen aan een vrijwilligersproject.”

‘Bier meenemen naar het klooster is gelukkig geen probleem’ De broeders (acht in totaal) zien de inwonende studenten als een mogelijkheid om met jongeren in contact te komen en op die manier van elkaar te leren. Sylian en de andere studenten nemen die uitnodiging graag aan: “Hoewel je achtergrond voor de broeders niets uitmaakt, denk ik wel dat het belangrijk is dat je open staat voor gesprekken over religie. Aangezien ik christelijk ben en dus veel bezig ben met het geloof, ben ik wel erg benieuwd naar wat de broeders mij daarover te vertellen

hebben.” Al met al is het wonen in dit klooster dus sociaal gezien een behoorlijke uitdaging: “Het is voor mij een bewuste keuze om hier te wonen. Je maakt echt onderdeel uit van een groep en dat vind ik gezellig. Je bent niet zo snel eenzaam en je kunt veel leuke dingen samen ondernemen.” Daarnaast was het wonen in het historische kloostergebouw ook een belangrijke motivatie: “Als ik naar buiten kijk, heb ik een heel mooi zicht op de binnenplaats. Vanuit mijn kamer kan ik dan de broeders zien werken in de tuin en het is fantastisch om door de lange gangen te lopen.” Sylian huurt een kamer van 19 vierkante meter voor 300 euro per maand, een zachte prijs, helemaal als je het afzet tegen de bijzondere locatie. “Ik merk dat heel veel klasgenoten en vrienden het interessant vinden. Iedereen vindt het spannend om hier rond te lopen. Er worden veel grapjes over gemaakt, gisteren nog zei iemand: laten we opzoek gaan naar verborgen gangen!” (GB)

Hoe komt die strakke scheiding in je haar? “Die is erin geschoren met een scheermes! De kapper zei dat hij iets nieuws ging doen en dat ik hem moest vertrouwen, toen zette hij opeens zo’n groot ouderwets kappersmes op mijn hoofd. De eerste dagen kon je van dichtbij heel goed zien dat het geschoren was, nu lijkt het gelukkig wat natuurlijker.” ERNEST METTES

foto: Frans Davids

’/bas

Rioolzweetsok Mijn t-shirt plakte vast aan mijn rug. Hoewel de zon allang verdwenen was, rolde ik met een zware koffer over het asfalt van Taiwanees Taipei. Terwijl mijn koffer soepel over het asfalt gleed, rook ik iets vies. Vanwege de duisternis kon ik de herkomst van de geur niet plaatsen. De volgende ochtend rook ik die prangende meur opnieuw. “Wat is dat toch?”, vroeg ik. “It’s stinky tofu! You must try it!” “Doe dat nou alsjeblieft niet”, zei ik nog tegen mijn Taiwanese vriend. Hij ging in de rij staan op de night market voor een portie. “Alsjeblieft.” En dus stond er die avond een kartonnen bakje op tafel. De verkoopster had het zorgvuldig dichtgeëlastiekt zodat de geur niet kon ontsnappen.

Maar toen het bakje openging, vulde de kamer zich snel met een zwavelige geur. Riool. Zweet. Poep. Pies. Alle viezigheid bij elkaar. De geur komt van de bereidingswijze, want tofu stinkt op zichzelf niet. Stinky tofu is gefermenteerd (gecontroleerd verrot) in een vloeistof met vis en groente. Daar komt die stinkgeur vandaan. In het bakje lagen bruinige, rimpelige blokjes tofu in een plasje rode saus. In de hoek lag een hoopje ingelegde kool. “Try”, commandeerde mijn vriend. Ik pakte mijn eetstokjes, klemde een zompig stukje ertussen en dipte het in de saus. De smaak viel best mee. Romig en een beetje niksig. De saus was heerlijk zoet, zuur en pittig tegelijk. Maar die geur deed me kokhalzen. Ik kauwde twee keer en slikte door. Snel een pluk kool erachteraan om de tong schoon te maken. Never nooit meer. Dus, avonturiers: als je toch per se stinky tofu wilt proberen, dat kan bij een aantal Chinese restaurants in de randstad. Maar vergeet niet een paar wasknijpers mee te nemen voor je tafelgenoten. Bas Robben

is een eet- en kookgrage student journalistiek


12 /cultuur

Linksboven de foto gemaakt door Elizabeth, linksonder die door Max

Foto’s rechtsboven en -ondder: Jasper van Overbeek

Collectief de weg kwijt

Studenten en hun passie voor fotografie Win’ vroeg twee studenten met liefde voor fotografie om het X-gebouw te vereeuwigen. Elisabeth ‘ik doe vooral bruiloften’ van Doornum en Max ‘concertfotografie is echt mijn ding’ Kuiper gingen de uitdaging met beide handen aan. ‘Maak een architectuurfoto van het Xgebouw.’ Dat was de opdracht die Elisabeth van Doornum meekreeg. “Pittig, want ik fotografeer voornamelijk bruiloften en portretten”, vertelt de laatstejaars student culturele maatschappelijke vorming. Met haar Canon 600D schoot ze een nachtelijke foto van het meest opvallende gebouw op de campus. “De meeste studenten, afgezien van een paar nachtbrakers, zullen het gebouw nooit in het donker zien.” Elisabeth woont in een flat aan de Pilotenlaan, vlakbij Windesheim. “Daardoor heb ik iedere avond een prachtig uitzicht op het verlichte gebouw.” De compositie was snel bedacht. “Een foto is voor mij geslaagd wanneer je er langer naar kunt kijken. Ik werk graag met lijnen, ik zorg dat er een structuur in de foto zit. Er moet harmonie zijn.”

Semi-pro Het tweetal fotografeert graag, maar zijn beiden geen professional. Een semi-pro, dat is hoe Elisabeth zichzelf noemt. Zij ontdekte haar passie tijdens het vak fotografie op de grafische opleiding aan het Deltion College in

Zwolle. “Ik was zestien en ik kocht een peperdure spiegelreflexcamera. Om de camera terug te verdienen, begon ik een eigen bedrijfje, Elvado Fotografie.” Haar fotografie en huidige studie hebben niets met elkaar te maken, maar er is wel een overeenkomst. “Ik kan dankzij de fotografie out of the box denken. Ik observeer iets langer voordat ik handel.” Autodidact Ook Max ontdekte pas later zijn liefde voor het vak. Dat gebeurde tijdens de minor basiscursus fotografie op Windesheim. “Ik leerde veel door te spelen met mijn camera. Maar ook door ervaringen uit te wisselen met andere fotografen, zowel amateurs en professionals.” De jongens van Metalband Undawn, vrienden van Max, namen de jonge fotograaf mee naar concer-

ten, om wat ruige foto’s van de band te schieten. “Ook heb ik een aantal keer gefotografeerd bij Hedon, zoals bij Sabotage. Ik haal veel energie uit concertfotografie.” Hij is tevreden over zijn portretfoto in het X-gebouw. “Het gezicht van de student kijkt naar beneden, naar zijn laptop. De lijn van deze blik is evenwijdig aan de diagonale lijn net boven hem.” Hij koos ook bewust voor de koude belichting, omdat hij dat bij het gebouw vindt horen. “Het is een klinisch gebouw, het voelt aan als een soort ziekenhuis. De fletse kleuren gaan daar prima mee samen.” Annika Haverkort

Week van de Fotografie • Van 20 tot en met 29 september is het de Week van de Fotografie. • Overal in het land zijn rondleidingen, workshops, wedstrijden en andere activiteiten omtrent fotografie. Meer info: www.fotoweek.nl. • In Zwolle kun je langs bij museum De Fundatie, waar lezingen worden gehouden over fotograaf Pieter Henket. Hij maakte (onder andere) de coverfoto van Lady Gaga’s debuutalbum en is sindsdien internationaal bekend. • Wil je meer foto’s zien van Max en Elisabeth? Kijk dan op www.maxkuiper.nl en www.elvado.nl.

Wie denkt dat de huidige mens te goed geïnformeerd is om aan massahysterie ten prooi te vallen moet deze docu kijken. In ‘Witch hunt’ komen mensen aan het woord die dertig jaar geleden werden beschuldigd van kindermisbruik. De betreffende kinderen zijn inmiddels bij zinnen gekomen en herinneren zich vooral de dwingende ondervragingstechnieken van de rechercheurs. Sturende vragen met behulp van poppen met penissen zorgden ervoor dat er vooral in kleine gemeenschappen vele brave burgers werden opgepakt en berecht. Straffen van tweehonderd jaar waren geen uitzondering. Onterecht, bleek jaren later. De enige misdaad die je deze mensen – getuige de rechtbankopnames – kan aanrekenen is hun wanstaltige haar- en kledingstijl (jaren tachtig, remember?). Ongelooflijk genoeg waren deze bloedoffers voor het door de media opgezweepte gepeupel nog niet bevredigend. Opeens doken geruchten op over het SATANISCH ritueel kindermisbruik. Wederom werden koters verhoord, nu met penispoppen én duivelse parafernalia. En opnieuw werden onschuldige ouders voor de rechter gesleurd, en in het hol gesmeten. Wellicht denk je nu: ‘Dude! Wat verwacht je? Het is Amerika…’ Maar ook Nederland kende dit fenomeen. De clown-affaire van Oude Pekela en de Eper incest-affaire zijn enkele vaderlandse voorbeelden van collectieve angstpsychose. Het volslagen willekeurige karakter van de beschuldigingen maakte dat niemand veilig was. Zo gaat dat met angstpsychoses. Maak van iedereen een potentiële dader, en ze beginnen elkaar aan te wijzen. De ‘ritueel-kindermisbruikende heksen en satanisten’ zijn inmiddels gerehabiliteerd, maar kijken desondanks nog steeds benauwd over hun schouder. En van kinderen houden ze zich verre. Witch hunt Gezien op documentarystorm.com Marc Spitse

heeft een eigenzinnige kijk op zo ongeveer alles

’/7 x uit DANCE-FEEST Zin in een feestje? Dan ben je op vrijdag 20 september op het goede adres in café Timeless (en het aangrenzende Bloopers) in de Voorstraat. Dance-feest Aftersun is het definitieve einde van de zomer en meteen ook het begin van het nieuwe party-seizoen van Timeless. Kaartje kost 7,50 via laloca.nl. Aanvang: 21.00 uur.

u

u Dinsdag 24 september SMOORVERLIEFD – Er is er weer één: een Nederlandse romantische komedie! Smoorverliefd, met Anna Drijver en Susan Visser, zoomt in op de roerige romantiek in de levens van vier vrouwen in Den Haag. Te zien om 19.00 en 20.45 uur in de Pathé-bioscoop De Kroon. u Woensdag 25 september COMEDY – Gratis toegankelijk: University of Comedy op de Zwolse Verha-

lenboot. Met twee cabaretiers: Ronald Smink en Fuad Hassen. De zaal gaat open om 20.30 uur, aanvang is een half uur later. Vol = vol. Info: www.deverhalenboot.nl. u Donderdag 26 september THURSTY TUNES - The Dawgster en dj Serch draaien de dikste funk, soul, jazz en hiphop voor jouw plezier! Waar? In café De Singel, dat deze week 35 jaar bestaat. Aanvang: 22.00 uur, entree gratis.

EEFJE Singer-songwriter Eefje de Visser staat bekend om haar onvoorspelbare

u

liedjes met een nuchtere en melancholische sfeer. Zelf beluisteren kan op vrijdag 27 september in de Suyderseezaal van de IJsselhallen. Kaartje kost 15 euro, te krijgen via www.hedon-zwolle.nl. Aanvang 21.00 uur. u Vrijdag 27 september VOETBALQUIZ – Weet jij alles van WK’s en voetballers met snorren? Dan is het Zwolse Kampioenschap Voetbalquiz jouw ding. Inschrijving per team (van maximaal vier personen) kost 20 euro. Locatie is het Landstede Sportcentrum, de eerste vraag wordt gesteld om 20.00 uur. Info: voetbalquizzwolle.webnode.nl.

13

u Zaterdag 21 september PAULUZ & $IMON – Dj’s Pauluz & $imon schenken vanavond een zeer gevaarlijke cocktail van uiterst dansbare plaatjes in café The Living Room. “Party very hardy”, zoals ze zelf zeg-

gen. Het duo is bekend van Sjemig Soundsystem en het populaire Hedonfeest Sabotage. Vanaf 22.30 uur, gratis.

win’/cultuur

Uit de comfort-zone De Zwolse Max Kuiper fotografeert het liefst tijdens concerten, maar moest voor zijn opdracht z’n comfort-zone

verlaten. ‘Maak een portret van een ‘bewoner’ van het X-gebouw.’ De 23-jarige fotograaf heeft net de opleiding commerciële economie afgerond en doet nu de kopopleiding tot economiedocent. “Toen ik jullie opdracht kreeg moest ik best wel een beetje vloeken. Dit is dus niet iets wat ik normaal doe.” Max gaf zijn eigen draai aan de opdracht en kwam met het bovenstaande beeld. “Ik houd van fletse kleuren, een mooi lijnenspel en koude belichting. Wat dat betreft is het X-gebouw een goede plek om te fotograferen.”

Als het mogelijk zou zijn om slachtoffers van de inquisitie met terugwerkende kracht voor de camera te halen, dan zou dat eruit zien als de documentaire ‘Witch hunt’.

19 september 2013 · nummer 02

X door de ogen van de fotograaf

’/spitse


14 /campus

win’/campus

19 september 2013 · nummer 02 Advertenties

’/prikbord

Colofon aanmerking komen voor de titel ‘Windesheims Beste’. De deadline voor inzendingen is inmiddels al verstreken; in totaal zijn er elf scripties ingezonden, vanuit vier domeinen. De uiteindelijk bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden op 7 november – maar niet nadat de vier genomineerden allemaal de kans hebben gekregen om hun bijzondere werk en plein public nader toe te lichten.

<onderwijs>

Samenwerking voor vluchtelingstudent u Windesheim gaat structureel samenwerken met het Universitair AsielFonds (UAF). Dit is op 13 september vastgelegd in een convenant, dat ondertekend is door bestuursvoorzitter Albert Cornelissen en UAF-directeur Mardjan Seighali (zie foto). Het convenant is bedoeld om de begeleiding van vluchtelingstudenten verder vorm te geven. Het samenwerkingsprogramma bestaat onder andere uit intensieve begeleiding en een buddysysteem. Daarnaast biedt Windesheim al sinds 2002 een schakeljaar om vluchtelingstudenten voor te bereiden op hun hbo-studie. Sinds vorig collegejaar is het UAF betrokken bij dit traject. De partijen bieden nu ook samen een voortraject voor het schakeljaar aan: taaltrainingen van niveau O – B1. Deze trainingen zijn bedoeld voor vluchtelingstudenten die het Nederlands onvoldoende beheersen. In het nieuwe collegejaar studeren ruim zestig vluchtelingstudenten op Windesheim.

<studenten>

u Op z’n Schots Gooien met een hooivork, sjouwen met gewichten, trekken aan een touw en nog dertien andere spelen. Voor de tiende keer worden de Zwolse Highlandgames gehouden, en wel op 28 september in het Park Hogenkamp. Organisator is studentenvereniging ZHTC. Teams van minimaal zes en maximaal elf personen kunnen zich inschrijven via zhtchighlandgames@gmail.com. De kosten bedragen 40 euro. Meer info: zhtc.nl. u Voorlichting Minor ISD Heb je belangstelling om een half jaar (30 EC) van je opleiding door te brengen in ZuidAfrika, Zambia, Ethiopië, Suriname, Indonesië (Bali) of Gambia, kom dan naar de voorlichting over de minor International Sustainable Development (ISD) in oktober. Er vindt per land een aparte voorlichting plaats. Tijdens de minor doe je ontwikkelingswerk dat aansluit bij je studie en draag je kennis over aan de lokale bevolking. Voor meer informatie: fp.sturrus@windesheim. nl en Sharenet, trefwoorden ‘International Sustainable Development’. u Handigheidjes voor je studie Het mediacentrum biedt de komende maanden vijf gratis workshops aan: relevante informatiebronnen zoeken en beoordelen; referenties (verwijzingen naar literatuur, zoals in voetnoten) geordend opslaan en gebruiken met behulp van Endnote; op correcte wijze citeren en parafraseren zonder plagiaat te plegen of auteursrechten te schenden; het opslaan, orderenen en terugvinden van notities (Personal Information Management) met Evernote en social media gebruiken voor je studie of beroep. Elke workshop wordt op drie verschillende dagen gehouden. Bezoek voor meer informatie en inschrijven de community van het mediacentrum.

<medewerkers>

u Internationaal fondsenwerven Meer weten over internationaal fondsenwerven? Op woensdag 2 oktober is er op Win-

desheim een middag voor medewerkers van hogescholen en universiteiten over dit onderwerp. Hoogleraar filantropie van de VU Theo Schuyt leidt de middag, die om 14.00 uur begint, in. Daarna komt een aantal specialisten aan het woord, zoals dr. Geert Sanders, die het werven van fondsen door universiteiten en hogescholen onderzocht. Op 2 oktober is het tevens vijf jaar geleden dat de minor Fundraising, grantmaking & sponsoring (FG&S) startte. Meer info op windesheim.nl (zoek op fundraising). u Onderzoek naar docententeams Nanja Vos en Marinka van Beek doen onderzoek naar de invloed van leiderschap en betrokkenheid op gedrag in docententeams. Voor het onderzoek, in het kader van organisatiecoaching, zoeken ze docenten en teamleiders uit verschillende teams. Via gesprekken zullen beelden van leiderschap en betrokkenheid in kaart worden gebracht. Het onderzoek moet ook leiden tot een advies aan p&o van Windesheim. De twee uur durende groepsgesprekken worden tussen 24 september en 10 oktober gehouden. Meer informatie bij Nanja Vos: nanja.vos@windesheim.nl.

u Junior Academie Windesheim gaat met een aantal aanpassingen in het programma van de lerarenopleidingen zijn studenten opleiden voor het leraarschap in de Junior Academie. Dit is een samenwerking tussen de hogeschool en een aantal basisscholen in de regio. Leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar kunnen in de Junior Academie onderwijs volgen waarbij de zogenaamde doorlopende leerlijn voor rekenen, taal en tweetalig onderwijs centraal staat. Met een verbeterde afstemming van onder andere de gebruikte leermethoden willen de scholen de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs meer natuurlijk laten verlopen. u Ondernemers geven colleges De negentien topondernemers, die onder de titel Entrepreneurs In Residence (EIR) als docent zijn aangetrokken door Windesheim, geven ook dit studiejaar weer colleges aan studenten van het domein business, media en recht. De nieuwe collegereeks start op 23 september met hoorcolleges voor eerstejaars. In periode 3 en 4 worden kleinere vak- en themagerichte colleges gegeven. EIR startte vorig jaar als pilot. Op verzoek van de ondernemers kunnen studenten nu ook persoonlijke begeleiding krijgen. Gijs Jan van Heusden is aangesteld als coördinator EIR. u Jong geleerd, oud verslaafd? Kwetsbare jongeren lopen het risico verslaafd te raken aan alcohol, drugs of games. Het lectoraat verslavingspreventie houdt daarom samen met de Stichting Resultaten Scoren het congres ‘Jong geleerd, Oud ver-

slaafd?!’ op maandag 23 september. De partijen presenteren een lespakket en houden verschillende lezingen. De Zwolse wethouder van gezondheidsbeleid geeft zijn reactie en daarna zijn er workshops en is er veel gelegenheid voor interactie. Studenten betalen 25 euro; andere deelnemers 90 euro. Meer informatie via windesheim.nl/agenda of verslavingspreventie@windesheim.nl. u Gastcollege van PvdA-kamerlid PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis (zie foto) geeft op 7 oktober een gastcollege op Windesheim over het sociaal leenstelsel. Tijdens het college, dat georganiseerd is door Project #FIVE, legt het Tweede Kamerlid uit wat de invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten gaat betekenen. Ook is er ruimte voor vragen. Het college is bedoeld voor zowel studenten als medewerkers. Tijdstip en locatie: 14.30-15.30, T5.33. Aanmelden kan via Cynthia van Leeuwen, c.van.leeuwen@windesheim.nl.

<Flevoland>

u Flevoland wil minder studie-uitval Windesheim Flevoland en drie Almeerse middelbare scholen hebben afgesproken dat ze intensief gaan samenwerken om scholieren te begeleiden bij hun loopbaanoriëntatie. Middelbare scholieren starten in veel gevallen pas laat met hun studiekeuze en kiezen daardoor vaak de verkeerde opleiding. Ze stoppen dan voortijdig met hun studie. Via dit initiatief krijgen scholieren voortaan al vóór hun eindexamenjaar informatie over de mogelijke vervolgstudies. De eerstvolgende win’ verschijnt op 3 oktober. Mededelingen moeten uiterlijk op donderdag 26 september om 9.00 uur in het bezit zijn van de redactie. Je kunt kopij mailen naar win@windesheim.nl.

Expositie ‘ONT-MOETING’

<campus>

u Prepaid parkeren Lekker vlot, zonder die vervelende files de parkeerplaats oprijden. Het is mogelijk. Als iedere automobilist een prepaidkaart gebruikt. Dat geeft veel kortere wachttijden bij de slagboom. Nog een voordeel: wanneer je halverwege de dag even de campus verlaat, en later terugkeert, hoef je bij terugkomst niet opnieuw een parkeerkaartje af te rekenen. Je kunt (met de prepaidkaart) zonder problemen het parkeerterrein oprijden. Want er wordt maar één maal per dag een bedrag afgeschreven. Doen dus! Je kunt je prepaidkaart gratis afhalen in de campuswinkel. Daar kun je hem ook altijd opwaarderen. u Windesheims Beste Op 17 oktober zal een vakkundige jury bekend maken welke vier scripties dit jaar in

u Oud-student dbkv Andreas Janssen exposeert tot en met 4 december verschillend ruimtelijk werk in het mediacentrum van Windesheim. De tentoonstelling bevat sculpturen van zijn afstudeercollectie ‘ONT-MOETING’ en recentere kunst. Janssen werkt graag met hout, maar zijn expositie bevat ook werk van rood koper, zink, industrieel materiaal en keramiek. Behalve beeldend kunstenaar geeft Janssen als docent cursussen en workshops op kunstzinnig gebied. Tijdens de lessen kunnen deelnemers hun creatieve talenten (leren) ontwikkelen. Voor een indruk van de expositie surf je naar youtube.com en gebruik je zoekwoorden ‘Andreas Janssen’. Wil je meer informatie over het werk van de docent-kunstenaar, of ben je geïnteresseerd in cursussen en workshops, mail dan naar 033andreas@gmail.com.

win’ is het redactioneel onafhankelijke nieuws- en opinieblad van Windesheim. Het verschijnt tweewekelijks. Redactie-adres: Campus 2-6, Gebouw B, kamer B246, 8017 CA Zwolle, (Postbus 10090, 8000 GB Zwolle), tel. 088-4699603. e-mail: win@windesheim.nl Redactie: Marcel Hulspas (hoofdredacteur), tel. 7175, Wouter van Emst (redacteur), tel. 9081, Ernest Mettes (redacteur), tel. 9901, Maaike Tienkamp (redacteur), tel. 6175 Rosa Peerdeman (redactie-assistent), tel. 9603 Aan win’ werken mee: Marc Spitse, Marloes Geerdink, Bas Robben, Johannes Hakvoort, Herman Verveld, Monique Ratheiser, Tessa Klooster, Hans Invernizzi, Annika Haverkort, Jitse Schipper, Gemme Burger Fotografen: Frans Davids, Herman Engbers, Jasper van Overbeek Illustraties: Judy Ballast Opmaak: Ger Bomans De inhoud van deze win’ (en nog veel meer) is ook te vinden op Sharenet: Zoek bij communities naar win’ Advertenties: Bureau Nassau, tel. 020-6230905, fax 020-6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl www.bureaunassau.nl Abonnementen: Voor 22,50 euro krijg je win’ een jaar lang thuisgestuurd (19 kranten). Stagiairs van Windesheim kunnen win’ op het stageadres toegestuurd krijgen. Interesse? Neem dan contact op met de redactieassistent van win’. Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, micro-film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

POP ARCTIC MONKEYS AM Nee, aan onstuimig of banaal rockgeweld doen Alex Turner en zijn maatjes op AM niet meer, wel aan duistere, broeierige en soms uitbundige popsongs van hoog niveau. Ze voelen zich er overduidelijke goed bij en wij ook. ‘Vijf albums op weg en geen spoortje van verval.’ (OOR 9) DANCE FACTORY FLOOR FACTORY FLOOR Niet alles wat het label van James ‘LCD’ Murphy aanraakt verandert in goud, maar dit debuut van het Londense Factory Floor wel. Intense, kaalgekloven elektronische dansmuziek maken ze, vrij naar New Order en ontdaan van elke ballast (zoals akkoorden en melodieën). Wie zich overgeeft, verdwaalt in de trance. ‘Compromisloos en intens.’ (OOR 9) INDIE FRANZ FERDINAND RIGHT THOUGHTS, RIGHT WORDS, RIGHT ACTION De vier jaar ‘rust’ tussen voorganger Tonight en Right Thoughts... hebben de Franz Ferdinands goedgedaan. De gretigheid is terug, er wordt gestoeid met frisse ideeën (en blazers en orgeltjes) en de muziek broeit weer. ‘Ze zoeken overduidelijk het experiment, maar ten koste van de songs en de toegankelijkheid gaat het nergens.’ (OOR 8) ROCK THE ICARUS LINE SLAVE VOWS Zou best eens kunnen dat we ‘m te pakken hebben: de meest extreme, dynamische, furieuze, overrompelende, schuimbekkende, nietsontziend kolkende rockplaat van 2013. Op het vijfde Icarus Line-album klopt eindelijk alles: de songs, de stootkracht en de samenhang. Zanger Joe Cardamone (half mens, half weerwolf ) doet de rest. ‘Wat. Een. Plaat.’ (OOR 9) INDIE KING KRULE 6 FEET BENEATH THE MOON Zo op ’t oog bezit de door tienerleed getekende Londenaar Archy Marshall weinig benijdenswaardigs, maar wacht tot je zijn hoogst impressionistische muziek hoort. Een spuwende bariton, gedubde popsongs à la James Blake, jazzakkoorden, hiphopbeats en een ongekende ideeënrijkdom en muzikaliteit. ‘Uniek talent.’ (OOR 8)

OOR’S VIJFTAL ....

15


Win02 2013 2014