Page 1

NIBUD Opleidingsaanbod Specialistische, praktische en actuele trainingen over budgetbegeleiding


Voorwoord Is het voorkomen en oplossen van schulden uw vak en wilt u financiële problemen tijdig herkennen? Wilt u zelf graag budgetteringscursussen geven? Zoekt u actuele kennis over het opstellen van een budgetbegeleidingsplan? Of wilt u uw vaardigheden als budgetcoach vergroten? Dan kunt u terecht bij een van de trainingen van het Nibud. In deze brochure leest u welke specialistische opleidingen het Nibud u te bieden heeft. Alle opleidingen kunt u ook in company laten organiseren. Vergroot uw deskundigheid Onze trainingen halen het beste in u en uw team naar boven: u ontwikkelt optimaal uw bekwaamheid in uw werk, u wordt zich bewust van uw eigen werkwijze en werkhouding én u krijgt handvatten deze te verbeteren. Kennis van specifieke doelgroepen, kennis over motivatie tot gedragsverandering van cliënten, actuele referentiecijfers, budgetadviezen, financiële zelfredzaamheid; het komt allemaal aan bod. De trainingen sluiten bovendien perfect aan op uw eigen (werk)ervaringen en dagelijkse praktijk. U kunt het geleerde dus meteen de volgende dag toepassen. Actualiseer uw kennis De consument staat centraal in de trainingen. Vanzelfsprekend, want uiteindelijk is ons doel dat deze bewuster, beter of anders met zijn geld kan omgaan, en financiële problemen kan voorkomen of oplossen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. Het Nibud organiseert de opleidingen vanuit zijn rol als hét kenniscentrum op alle terreinen van de huishoudfinanciën. U verwerft dan ook de meest actuele kennis en inzichten over het werkterrein van de budgetbegeleider. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Ik wens u veel succes en plezier bij het volgen van één van onze opleidingen. Gerjoke Wilmink, directeur

1


Inhoudsopgave Trainingen

5

Basistraining budgetteren

7

Training budgetbegeleiding

9

Coachend budgetbegeleiden

11

Budgetcoachen volgens de Nibud-methode

13

Train-de-trainer: Hoe geef ik budgetteringslessen?

15

Train-de-trainer: Workshop Over geld & opvoeden

17

Workshop FinanciĂŤle problemen op de werkvloer voor de P&O-professional

19

Voorkomen betalingsachterstanden voor medewerkers van woningcorporaties

21

Docenten van het Nibud

23

Projecten op maat

29

Aanmelden

27

2\3


Trainingen

4|5 6|9


Herken financiële problemen van cliënten

Basistraining Budgetteren Over de training….

Uit de training….

Marijke Bos, jongerenwerker 'Na de Basistraining Budgetteren kon ik een aantal jongeren met schulden op weg helpen. Ik laat ze een aantal schulden afbetalen en ik help ze met het bijhouden van de administratie op een overzichtelijke manier.'

Tips overzichtelijke administratie Wilt u een overzichtelijke administratie maken met uw cliënt? Gebruik dan onderstaande tips. Doen! > Maak de post dagelijks open > Gooi reclame meteen weg

> > > > >

Bewaar post op een vaste plek in huis, bijvoorbeeld op een bureau Bewaar belangrijke post in een ordner met tabbladen Bewaar rekeningafschriften van de bank in een mapje Controleer de afschriften van de bank Betaal zo veel mogelijk rekeningen automatisch

Niet doen! > Post langer dan twee weken laten liggen > Post niet openmaken > Hopen dat een rekening vergeten wordt > Garantiebewijzen weggooien

Hoe kunt u financiële problemen bij cliënten op tijd herkennen? Of cliënten helpen om rond te komen met een beperkt budget? Deze vragen staan centraal in de eendaagse Basistraining Budgetteren. U krijgt informatie over budgetteren en over schuldhulpverlening in Nederland. Cliënten hebben, naast andere problemen, vaak ook schulden. Het is belangrijk deze problemen te herkennen, zodat de juiste hulp wordt geboden. Dat betekent dat u cliënten doorverwijst naar bijvoorbeeld de kredietbank. En dat u cliënten stimuleert en motiveert om hun financiële problemen op te lossen. Inhoud In deze praktijkgerichte training maakt u kennis met: > de beginselen van de integrale schuldhulpverlening > oorzaken en signalen van financiële problemen > Nibud-methode van budgetteren > gebruiken van minimum voorbeeldbegrotingen > diverse hulpmiddelen voor de thuisadministratie en budgettips. Kortom, na deze training kunt u cliënten tijdig op weg helpen en ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen. Voor wie? De training is bedoeld voor hulpverleners die contact hebben met cliënten met schuldenproblematiek. Deelnemers aan de training zijn medewerkers van gemeenten, maatschappelijk werk, gespecialiseerde thuiszorg, GGZ, Vluchtelingenwerk, opvang van dak- en thuislozen, bedrijfsmaatschappelijk werk, woningcorporaties, vrouwenopvang, jeugdhulpverlening en penitentiaire inrichtingen. Waarom deze training volgen? Na deze training kunt u financiële problemen bij cliënten tijdig signaleren, uw cliënten tijdig op weg helpen en ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen. Daardoor is er minder kans op moeilijk oplosbare schulden in intensieve trajecten. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

6|7


Maak een budgetbegeleidingsplan op maat

Training Budgetbegeleiding Over de training….

Uit de training….

Hans Kuiken, teamleider Iriszorg ‘Dit jaar hebben 25 persoonlijk begeleiders de training Budgetbegeleiding op maat gevolgd. Twee jaar geleden is Iriszorg daarmee begonnen, toen nog voor maatschappelijk werkers. We wilden de persoonlijk begeleiders een handreiking geven op het gebied van financiën en schuldhulpverlening. Zodat ze in het intensieve contact met hun cliënten ook met financiële vragen kunnen helpen. Iedereen was enthousiast over de training: veel nuttige dingen geleerd en nuttige tips gekregen.’

Mate van financiële zelfredzaamheid In de training leert u de mate van financiële zelfredzaamheid van uw cliënt te bepalen op basis van de Nibud-competenties. Onderstaand ziet u het deel voor de Nibud-competentie Betalingen regelen.

(IrisZorg is een organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang.)

Competenties en bijbehorend gedrag Betalingen regelen Herkent papiergeld en munten en begrijpt het verschil in waarde Gebruikt de verschillende betaalmiddelen op de juiste manier Stelt prioriteiten Doet geen onverantwoorde impulsaankopen Maakt een bewuste keuze bij de aankoop van artikelen Doet uitgaven passend binnen de begroting Past koopgedrag aan aan beschikbaar budget

Ja

Nee

Cliënten met problematische schulden hebben vaak geen idee hoe hun geldzaken in elkaar steken en waarom zij niet rondkomen. In deze tweedaagse training leert u hoe u binnen uw praktijk de budgetbegeleiding kunt aanpakken. Daarbij gaat het om het maken van een sluitende begroting, het bepalen van de mate van financiële zelfredzaamheid en het motiveren naar gedragsverandering. De Nibud-methode van budgetteren helpt u bij het maken van een realistische begroting voor cliënten. Hierbij worden de bestedingen - inclusief het aflossen van schulden - afgestemd op de inkomsten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van objectieve cijfers en voorbeeldbegrotingen. Daarnaast leert u hoe u cliënten kunt motiveren en begeleiden naar een grotere financiële zelfredzaamheid. En u krijgt kennis over gedrag en gedragsverandering. Belangrijk onderdeel van deze training is de uitwisseling van praktische ervaringen van professionals. Inhoud Deze praktische training doorloopt alle fasen die maken dat u een professioneel budgetbegeleidingsplan kunt opstellen en uitvoeren. Onderwerpen zijn: > context, werkveld en achtergronden van (problematische) schulden, de schuldhulpverlening, budgetteren en de budgetbegeleiding > opstellen van een realistische begroting voor een cliënt met de Nibud-methode van budgetteren en de referentiecijfers van het Nibud > opzetten van een werkbare thuisadministratie voor de cliënt > bepalen van de mate van financiële redzaamheid van cliënten > herkennen bij en bespreken met een cliënt van de mate van mogelijkheden tot gedragsveranderingen naar een gezond bestedingspatroon zonder schulden. Voor wie? De training is bedoeld voor schuldhulpverleners, budgetbeheerders, maatschappelijk werkers of anderen, die budgetbegeleiding of budgetcoaching in hun takenpakket (zullen) hebben. Waarom deze training volgen? Na deze training kunt u professionele, realistische, uitvoerbare en controleerbare budgetbegeleidingsplannen opstellen en uitvoeren. Dat geeft uw cliënten zicht op hoe hun financiën in elkaar steken en verhoogt de kans op een gezond bestedingspatroon zonder schulden. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

8|9


Budgetcoaching voor de ervaren budgetbegeleider

Coachend budgetbegeleiden Over de training….

Uit de training….

Renate van Mil, adviseur opleidingen Nibud 'Hoe kan ik cliënten motiveren? Hoe vergroot ik de zelfredzaamheid van cliënten? Vragen die altijd in de Nibud-trainingen worden gesteld. Want naast de "technische" kant van omgaan met geld is het juist de taak van de budgetbegeleider om cliënten te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. In deze nieuwe training gaat het om gedrag en gedragsverandering. Met als doel uw deskundigheid te vergroten en uw coachingsvaardigheden optimaal te ontwikkelen!'

Vragen bij oplossingsgericht coachen U kunt uw cliënt de volgende vragen stellen wanneer u oplossingsgericht wilt coachen: > Wat is uw doel, wat wilt u bereiken? > Hoe gaat u dit aanpakken? > Wat gaat u nu echt doen, maak het eens concreet?

Bent u op zoek naar een manier om uw cliënt te motiveren zijn financieel gedrag te veranderen? Wilt u uw vaardigheden als budgetcoach aanscherpen? Speciaal voor de ervaren budgetbegeleider ontwikkelde het Nibud de tweedaagse training Coachend budgetbegeleiden. Daarin draait het om gedrag en gedragsverandering. De training biedt u inzicht en vaardigheden om cliënten te coachen naar financiële zelfredzaamheid. Ze richt zich specifiek op ervaren budgetbegeleiders die hun inzicht willen verdiepen in gedrag en gedragsverandering van cliënten, en vaardigheden willen oefenen en uitbreiden op het gebied van gedragsverandering en budgetcoaching van cliënten. Inhoud Tijdens de training wordt vanuit diverse theorieën over gedrag en gewoontes een brug geslagen naar de praktijk en de mogelijkheden om cliënten te begeleiden naar een grotere financiële zelfredzaamheid. Uw eigen praktijksituatie dient dan ook als uitgangspunt. De volgende onderdelen komen aan de orde: > diverse theorieën over gedrag en gedragsverandering > gedragsverandering in uw praktijk > welke (onbewuste) gedragspatronen financiële zelfredzaamheid bepalen > toepassen van diverse coachingstechnieken > vergroten van de financiële redzaamheid van cliënten > motiverende gesprekstechnieken. Voor wie? De training is bedoeld voor schuldhulpverleners, budgetbeheerders, maatschappelijk werkers of anderen, die ervaring als budgetbegeleider hebben. Waarom deze training volgen? Medewerkers kunnen cliënten na het volgen van de training beter coachen, waardoor uitval en herhaling kan worden voorkomen. In deze training oefenen zij vaardigheden die direct bruikbaar zijn in hun werk. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

10|11


Cliënten coachen naar grotere mate van financiële zelfredzaamheid

Budgetcoachen volgens de Nibud-methode Over de training….

Uit de training….

Robert Westphal, coach en trainer ‘Als trainer merkte ik dat veel budgetbegeleiders het lastig vinden het gedrag van hun cliënten te veranderen. Mensen schieten vaak meteen in de adviesrol (“Joh, je moet gewoon dit doen”) in plaats van in de coachingsrol. Coachen is dus de oplossing! Je ziet de oplossing al in twee minuten, maar je moet je mond houden, want je moet de cliënt zelf de oplossing laten vinden. Tijdens de training worden daarvoor verschillende coachingstechnieken uitgelegd, gedemonstreerd en geoefend. En je kunt die techniek kiezen die het beste bij je past.’

Vormen van weerstand, valkuilen en aanpak In de training maakt u kennis met de valkuilen voor de budgetcoach en de handreikingen om met specifieke vormen van weerstand om te gaan. Het volgende schema geeft een overzicht van een van de vier basisvormen van indirecte weerstand, namelijk agressie. Het schema is afkomstig van het Werkblad Omgaan met emoties van klanten.

Andrea Prophitius, budgetcoach Groningse Kredietbank ‘Ik vond de theorie van de training Budgetcoachen volgens de Nibudmethode goed aansluiten op de praktijk. Het oefenen met rollenspellen was leerzaam en verhelderend en er was veel ruimte voor feedback. Ik maak in de dagelijkse praktijk dan ook gebruik van wat ik heb geleerd.’

Vorm van weerstand

Valkuil voor de

en kenmerken Agressie > Irritatie > Verdedigen > Dreigen > Tegensputteren (‘ja, maar’) > In de rede vallen > Beschuldigen

budgetcoach

Aanpak

> Zelf ook geïrriteerd

> Laat de cliënt eerst

raken en uzelf laten leiden door de emotie > Cliënt gaan overtuigen of in verdediging schieten

stoom afblazen, geef ruimte > Vraag door of er nog meer ja-maar’s zijn > Toon begrip op sfeerniveau, niet op niveau van inhoud > Ga op zoek naar het gevoel en de gedachtes achter de boosheid of het gesputter: als helder wordt waar het in feite om gaat, kunt u dit verder bespreken

Bron: Jacky van de Goor (Legende, Eindhoven)

Veel budgetbegeleiders vinden het lastig het gedrag van hun cliënten te veranderen. De driedaagse training Budgetcoachen volgens de Nibud-methode is speciaal samengesteld voor budgetbegeleiders en schuldhulpverleners die cliënten willen coachen naar een grotere mate van financiële zelfredzaamheid. Tijdens de training oefent u vanuit diverse theorieën over gedrag en gewoontes uw vaardigheden als budgetcoach. Uw eigen praktijksituatie dient daarbij als uitgangspunt. Ook maakt u kennis met de meest actuele veranderingen en inzichten op het gebied van budgetcoaching. De training Budgetcoachen volgens de Nibud-methode is samengesteld uit de training Budgetbegeleiden en Coachend Budgetbegeleiden. Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Training Budgetcoachen volgens de Nibud-methode’. Inhoud In deze training actualiseert u uw kennis en vaardigheden op het gebied van onder meer: > specifieke doelgroepen door de economische crisis > de Nibud-methode van budgetteren > de onderliggende oorzaken en gedragspatronen van financiële problemen > budgetcoachen vanuit Nibud-competenties > omgaan met emoties van cliënten > methoden om gedragsverandering te realiseren > methoden om financieel inzicht van cliënten te vergroten > toepassen van diverse coachingstechnieken > motiverende gesprekstechnieken. Voor wie? De training is speciaal samengesteld voor schuldhulpverleners, budgetbeheerders, maatschappelijk werkers of anderen die ervaring hebben met budgetbegeleiding of het begeleiden/coachen van cliënten. Waarom deze training volgen? De training geeft zicht op actuele ontwikkelingen van het vakgebied, zoals nieuwe doelgroepen en een ander soort financiële problemen. Deelnemers leren in de training het gedrag van hun cliënten te veranderen, waardoor deze zichzelf financieel beter kunnen redden. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

12|13


Zet een cursus Omgaan met geld voor cliënten op

Train-de-trainer: Hoe geef ik budgetteringslessen? Over de training….

Uit de training….

Christine Bergsma, bedrijfsmaatschappelijk werker GIMD 'Sinds begin dit jaar geef ik een cursus Omgaan met geld. Waar ik het meest aan heb gehad in de training van het Nibud, is de feedback op de presentaties. De groep was zeer divers en aan de kennis van twee medewerkers uit de schuldhulpverlening heb ik veel gehad. De opzet van de training is goed, ik heb ook veel geleerd doordat er veel uitwisseling was met andere deelnemers. Tijdens de training heb ik geleerd diverse hulpmiddelen te gebruiken, waardoor ik mijn cursus wat heb aangepast. Inmiddels heb ik alweer twee cursussen gegeven met de kennis en feedback van de trainingen. Kortom, ik heb er veel aan gehad en het waren leuke inspirerende dagen.'

Voorbereiden les Tijdens de training werkt u met werkbladen die u helpen met het organiseren en uitvoeren van een budgetcursus. Werkblad 5 geeft u handvatten om de les voor te bereiden. 1. Het onderwerp Wat zijn leerdoel(en) en thema’s deze les? Zorg voor ruime kennis over het onderwerp, zodat u ook nog wat extra´s kunt vertellen. Bedenk welke vragen mogelijk gesteld zullen worden. 2. De cursisten Sta bij de voorbereiding van de les even stil bij de cursistengroep. Wat is de ervaring van de groep met het lesonderwerp? Kunt u gebruikmaken van die ervaring? Welke huisregels gelden voor cursisten? 3. De structuur van de les Inleiding > Het leerdoel is … > Belang van de lesstof (wat heeft de cursist er aan?) > Werkwijze en programma (wat wordt in de les op welke volgorde en welke wijze behandeld) > Bespreken huiswerk Leskern > Overdracht van de nieuwe informatie Afronding > Samenvatten, verbanden en belangrijkste punten weergeven en verwijzen naar toepassing in praktijk > Vaststellen of leerdoelen zijn bereikt > Vooruitblik volgend lesonderdeel en opgave huiswerk

Wilt u cliënten leren uit te komen met hun inkomen, weerstand te bieden aan verleidingen of de administratie op orde te houden? Vaak blijkt een cursus Omgaan met geld een effectief middel om de schuldenproblematiek aan te pakken. De driedaagse training Hoe geef ik budgetteringslessen? geeft u handvatten om zelf een cursus op te zetten voor uw eigen cliënten. Uitgangspunt is de Nibud-cursus Omgaan met geld voor cliënten met een laag inkomen, maar ook alle andere Nibud-lesmethoden en -materialen komen aan bod. Hierdoor kunt u na de training een eigen cursus opzetten die aansluit bij uw doelgroep en waarin u werkt met de methoden en materialen die het best bij u of uw organisatie passen. Inhoud In deze training staat ‘leren door doen’ centraal. Na een theoretische inleiding gaat u aan de slag en maakt u een start met het opzetten van uw eigen cursus Omgaan met geld. U geeft een proefles aan uw mededeelnemers en uw vaardigheden als docent worden aangescherpt. De volgende onderdelen komen aan de orde: > formuleren van doelgroep en leerdoelen > lesthema’s en werkvormen > leerstijlen en didactische vaardigheden > cursusorganisatie en administratie > werken met Nibud-lesmethoden en -materialen voor diverse groepen. Voor wie? De training is bedoeld voor iedereen die een cursus aan cliënten geeft of wil gaan geven, zoals medewerkers van gemeenten, maatschappelijk werk, bureaus voor schuldhulpverlening, opvang van dak- en thuislozen, vrouwenopvang, Vluchtelingenwerk, gezinszorg, jeugdhulpverlening en penitentiaire inrichtingen. Waarom deze training volgen? Het geven van een cursus Omgaan met geld helpt (nieuwe) schulden voorkomen. Met de training Hoe geef ik budgetteringslessen? kunt u de cursus zelf geven. Daarmee hebt u alles zelf in de hand (keuze van doelgroep, tijdstip en inhoud) en het scheelt ook nog eens in de kosten. U biedt immers budgetbegeleiding aan in groepsverband in plaats van individueel. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

14|15


Geef een cursus over geld en opvoeden aan (allochtone) ouders

Train-de-trainer: Workshop Over geld & opvoeden Over de training….

Uit de training….

Mark Brouwer, trainer Workshop Over geld & opvoeden ‘De cursus is een mooie manier om allochtone ouders te bereiken. Geld is nog steeds een taboe om over te praten. Maar door de combinatie met opvoeding is de cursus veel laagdrempeliger. Opvoeding en geld levert zo een mooie combinatie. Het Nibud heeft inmiddels al 180 voorlichters eigen taal opgeleid om deze cursus te kunnen geven. Maar de training is ook geschikt voor hulpverleners.’

Lespakket ‘Over geld & opvoeden’ Bij het geven van de cursus kunt u het lespakket ‘Over geld & opvoeden’ gebruiken. Dit lespakket wordt tijdens de training behandeld. Onderstaande tekst is afkomstig uit het hoofdstuk voor de bijeenkomst over lenen en sparen. Lenen en sparen Bespreek met de deelnemers wat sparen is. Waarom sparen mensen? Wat levert het op? Hoe kun je kinderen van jongs af aan leren dat sparen belangrijk is? Laat de deelnemers tips met elkaar uitwisselen over de manier waarop je kinderen kunt leren wat sparen is. Laten zij geld in de spaarpot doen of openen ze een bankrekening bij de geboorte? Laat de deelnemers met een fictief budget van een gemiddeld gezin bekijken wat het gezin per maand kan sparen. Als het gezin een uitgave van € 250 moet doen, hoe lang zijn ze dan aan het sparen? Daarna vertalen de deelnemers het sparen naar de thuissituatie. Hoe kun je je kind stimuleren om te sparen? Hoe stel je samen met je kind een spaarplan op? Hoe zorg je ervoor dat jullie je allebei aan de afspraken houden?

Uit onderzoek blijkt dat veel gezinnen moeite hebben met rondkomen. Bij allochtone gezinnen is dit niet anders. Het lespakket ‘Over geld & opvoeden’ leert allochtone ouders hun kinderen vanaf 6 jaar goed te leren omgaan met geld en geeft ze handvatten om zelf het goede voorbeeld te geven. De workshop Over geld & opvoeden leert u hoe u cursussen met dit lespakket kunt verzorgen. Daarnaast krijgt u didactische aanwijzingen en handvatten om te werken met de twee hoofdlijnen financieel gedrag en opvoedingsvragen. Via praktische oefeningen en het bespreken van dvdfragmenten leert u ouders goed om te gaan met geld. Aan het eind van de dag gaat u naar huis met het complete lespakket 'Over geld & opvoeden' en kunt u zelfstandig een cursus geven. Inhoud Onderwerpen die in de praktische training onder meer aan bod komen: > achtergrond van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse doelgroepen > handvatten voor het werken met groepen die de Nederlandse taal beperkt beheersen > handvatten voor het rekening houden met culturele achtergrond en belevingswereld > versterken van opvoedingsvaardigheden > adviseren van ouders over hun eigen financiën en die van hun kinderen > voorkomen van financiële problemen bij ouders en hun kinderen. Voor wie? De training is bedoeld voor iedereen die een cursus aan (allochtone) ouders geeft of wil gaan geven, zoals medewerkers van gemeenten, maatschappelijk werk, bureaus voor schuldhulpverlening, opvang van dak- en thuislozen, vrouwenopvang, Vluchtelingenwerk, gezinszorg, buurthuizen, jeugdhulpverlening en penitentiaire inrichtingen. Waarom deze training volgen? Allochtone ouders zijn vaak moeilijk te bereiken, zeker als het over het onderwerp geld gaat. Door de cursus Over geld & opvoeden te geven kunt u hen beter bereiken, namelijk via het onderwerp opvoeding. Na het volgen van deze workshop kunt u de cursus geheel zelfstandig geven in uw eigen omgeving, wanneer u maar wilt, aan wie u wilt. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

16|17


Signaleren, voorkomen en oplossen

Workshop Financiële problemen op de werkvloer voor de P&O-professional Over de training….

Uit de training….

Angela Verbeek, compensation and benefits specialist Rijk Zwaan 'Ik vond de workshop Financiële problemen op de werkvloer erg interessant en leerzaam. Het heeft mij zeker handvatten gegeven om ons beleid voor de begeleiding van medewerkers met schulden vorm te geven. De informatie was duidelijk en heel toegankelijk. Een reden voor mij om de workshop bij te wonen was om meer te weten te komen over de mogelijkheden van schuldhulpverlening en wat de mogelijkheden zijn van particuliere begeleiding bij schuldhulpverlening voor medewerkers met financiële problemen. De workshop is zeker een aanrader voor mensen die nog niet veel van schuldhulpverlening weten.'

Signalen bij financiële problemen werknemers > Loonbeslag > Lenen van een collega > Meer verzuim > Verzoek voorschot of lening > Verzoek om extra uren > Concentratieproblemen > Diefstal > Fraude > Ongelukken

Loonbeslagen of verzoeken om een voorschot: mogelijke signalen dat uw werknemer financiële problemen heeft. Problemen die ook gevolgen kunnen hebben voor de werkvloer, zoals verzuim, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal. Hoe herkent u een werknemer met financiële problemen en wat kunt u doen om erger te voorkomen? Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die schulden hebben. P&O-professionals zien het aantal loonbeslagen stijgen. Het aantal werknemers met schulden groeit. En ze nemen die problemen mee naar hun werk. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op financiële problemen kunt u problemen van medewerkers eerder herkennen, erger voorkomen en wellicht zelfs oplossen. Inhoud Tijdens de workshop Financiële problemen op de werkvloer komen oorzaken en gevolgen van financiële problemen voor werknemer én werkgever aan de orde. De opbouw is als volgt: > signaleren van financiële problemen van werknemers > loonbeslag en de gevolgen > wel of niet een voorschot of lening verstrekken als de werknemer daarom vraagt > wat de werknemer zelf kan doen aan het oplossen van zijn financiële problemen en hoe u als werkgever daarbij kunt helpen > voorkomen van financiële problemen. Voor wie? De workshop is bedoeld voor P&O-professionals die op zoek zijn naar handvatten om als werkgever adequaat om te gaan met schulden en deze te voorkomen. Maar ook voor anderen binnen het bedrijf die met deze problematiek te maken hebben, is deze workshop interessant. Waarom deze training volgen? Deze training leert u alert te zijn op mogelijke financiële problemen van een werknemer. Daardoor kunt u eerder de helpende hand bieden en erger voorkomen. Dat is goed voor uzelf, uw bedrijf, uw collega’s én de werknemer. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de workshop.

18|19


Help huurders financiële problemen te voorkomen

Voorkomen betalingsachterstanden voor medewerkers van woningcorporaties Over de training….

Uit de training….

Mark Brouwer, training Voorkomen betalingsachterstanden Nibud 'In mijn (vroegere) werk als hulpverlener heb ik mij altijd verdiept in de rol van schuldeiser. Bijzonder was te ontdekken hoeveel mogelijkheden dit bood, ook als hulpverlener. Het streven naar een win-winsituatie, dat was de uitdaging. En wat bleek? De belangen van huurder en verhuurder liggen vaak helemaal niet zo ver uit elkaar. Deze ervaring is voor mij als trainer van groot belang. Tijdens de training worden ervaringen en verschillende initiatieven met elkaar besproken en uitgewisseld; dat geeft de mogelijkheid van elkaar te leren. De training is dan ook een goede basis om te kijken wat er binnen de eigen organisatie kan worden gedaan of verbeterd kan worden om betalingsachterstanden te voorkomen.'

Vragenlijst huuradviesgesprek

Michiel Meijer, trainingsacteur training Voorkomen betalingsachterstanden Nibud ‘Praktijkoefeningen doen vinden de deelnemers aan de training op voorhand, bijna zonder uitzondering, spannend. Achteraf balen ze als ze niet aan bod zijn gekomen... Het delen tijdens de training is een waarde op zich; kijken en luisteren naar elkaar levert eveneens veel op en er wordt veel gelachen. In het dagelijkse werk kan de succeservaring van het veilige oefenen tijdens de training terugkomen vlak voor het moment waarop het in de praktijk echt nodig is.’

Is er sprake van een vast inkomen? Hebt u een studieschuld en een minimuminkomen? Wist u dat u bij de volgende instanties een tegemoetkoming in de woonlasten kunt aanvragen? - Belastingdienst voor huurtoeslag - gemeente voor bijzondere bijstand Wist u dat mensen met een laag inkomen kwijtschelding van de gemeentelijke belasting kunnen aanvragen? Is voor de inrichting van de woning (spaar)geld aanwezig? Is er een lening afgesloten voor de inboedel of zijn er goederen op afbetaling of huurkoopbasis aangeschaft? Wist u dat de inboedel verzekerd moet worden tegen (brand)schade en dat u voor u zelf een aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten?

Ja/nee Ja/nee Ja/nee

Betalingsachterstanden voorkomen is hét preventiemiddel voor ernstige financiële problemen bij huurders. Niet alleen woningcorporaties, ook huurders hebben er belang bij dat de huur tijdig wordt betaald. Huurschulden lopen immers snel op en zijn een grote kostenpost voor zowel verhuurder als huurder. In deze eendaagse training van het Nibud staat het voorkomen van financiële problemen bij uw huurders centraal. Niet alleen jongeren (starters) lopen risico om in de financiële problemen te komen. Zittende huurders kunnen eveneens financiële problemen krijgen. Vaak hebben deze huurders geen grip meer op hun financiële situatie en zijn het overzicht kwijt. Een huuradviesgesprek helpt hen om weer grip op hun financiën te krijgen en betalingsachterstanden (verder) te voorkomen.

Ja/nee Ja/nee Ja/nee Ja/nee

Inhoud Tijdens deze training wisselen theorie en praktijk elkaar af, met hulp van mededeelnemers komt u tot een plan van aanpak en wisselt u ervaringen uit. In de training oefent u gespreksvaardigheden met een trainingsacteur. De volgende onderdelen komen aan de orde: > context en oorzaken schulden > positie woningcorporaties binnen schuldhulpverlening > preventieactiviteiten en huuradviesgesprek als preventiemiddel > risicogroepen > de bestedingspatronen van jongeren, alleenstaande ouders, alleenstaande mannen en ouderen. Voor wie? Naast woonconsulenten en verhuurmedewerkers is de training geschikt voor incassomedewerkers. Incassomedewerkers zijn op zoek naar handvatten voor het maken van reële betalingsafspraken. Op basis van dit gesprek kan een reële betalingsafspraak worden gemaakt. Waarom deze training volgen? Met deze training kunt u nieuwe schulden van huurders voorkomen. U wilt als woningcorporatie immers slecht betalingsgedrag voorkomen, zeker in deze tijd. Het voorkomen van betalingsachterstanden is prettig voor de corporatie zelf, maar ook voor de huurder. Interesse? Op nibud.nl vindt u meer informatie over data, kosten en locatie van de training.

20|21


Docenten van het Nibud

22|23


Ervaren en betrokken

Docenten van het Nibud Alle trainingen van het Nibud worden gegeven door ervaren docenten met veel professionele kennis van zaken. Zonder uitzondering hebben zij hun kwaliteiten in de praktijk bewezen: deze ervaringen zetten zij nu in als docent tijdens uw training. Zij vergroten uw deskundigheid en actualiseren uw kennis. Naast hun gespecialiseerde vakopleiding hebben de docenten van het Nibud brede ervaring opgedaan in de praktijk waardoor zij uitstekend in staat zijn uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken. Ook de ervaringen van uw mededeelnemers uit misschien een geheel andere organisatie kunnen verrassende inzichten en leermomenten opleveren. Niet alleen de theorie maar zeker ook de ervaringen van andere deelnemers staan centraal! Onze docenten hebben er plezier in om hun kennis en ervaring uit te dragen, u praktische handvatten aan te reiken en te vertalen in interessante leermomenten waar u meteen mee uit de voeten kunt. Tips uit de praktijk maken de training compleet.

Mark Brouwer, docent Nibud-opleidingen 'Het geven van trainingen geeft de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en over te dragen, en dat is erg inspirerend om te doen. Daarnaast word je hierdoor telkens ook zelf weer geprikkeld om na te denken hoe dingen anders kunnen, beter kunnen. Het houdt je scherp. De deelnemers, ervaren of juist onervaren, zijn meestal erg leergierig en gemotiveerd, maar vooral de betrokkenheid is opvallend. Dat is iedere keer weer bijzonder om te ervaren. De trainingen bieden, naast kennis en vaardigheden, de mogelijkheid stil te staan bij je eigen handelen, kwaliteiten en valkuilen. Kortom, een kans om je verder te ontwikkelen.'

Robert Westphal, docent Nibud-opleidingen 'Als trainer ervaar ik het als een uitdaging om deelnemers verder te helpen ontwikkelen in het professioneel begeleiden van mensen met een krappere beurs. Door de combinatie van een goed doordachte methode van budgetteren en mijn eigen praktijkervaring, geven we de deelnemers handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen met hun cliënten. Ik vind het prettig om met de deelnemers op zoek te zijn naar mogelijkheden om meer te kunnen bieden aan deze doelgroep. De meeste deelnemers zijn op zoek naar directe methoden om het gedrag van mensen in financiële problemen te veranderen. Door de (vernieuwde) trainingen hebben we een uitstekend aanbod voor zowel de beginnende als ervaren budgetbegeleider.'

Patrick Verbaarschot, docent Nibud-opleidingen ‘De workshop Financiële problemen op de werkvloer die ik geef, is praktisch ingesteld. Ik gebruik mijn ervaring in de workshop: ik begeleid werknemers met schulden in opdracht van hun werkgevers en heb regelmatig contact met P&O’ers over dit onderwerp. De deelnemers aan de workshop hebben vanuit hun functie regelmatig te maken met werknemers met schulden. Dit biedt een prachtige voedingsbodem om via kennisoverdracht, discussies en een groepsopdracht bagage te krijgen over hoe je binnen je eigen bedrijf kunt omgaan met werknemers met schulden.’

Liselotte Maas, docent Nibud-opleidingen ‘Ik werk inmiddels een aantal jaren in de schuldhulpverlening en budgetbegeleiding, en vind het werk nog steeds heel interessant. Het is erg omvangrijk, er zijn alsmaar nieuwe ontwikkelingen. Ik geef graag trainingen voor het Nibud, om mensen die interesse hebben in hetzelfde werk, hiervoor op weg te helpen. Het geeft veel energie om te zien hoe enthousiast mensen zijn of worden tijdens zo'n training. Ook als een groep erg wisselend is van samenstelling, inspireren de deelnemers elkaar evenzeer. Sommige deelnemers slaan na een jarenlange carrière bij een financiële instelling een nieuwe weg in. Van deze kennis profiteren ook anderen weer. Ook ik neem na een training weer nieuwe inzichten mee. Van al dat enthousiasme raak ik zelf weer extra gemotiveerd voor mijn werk in de schuldhulpverlening en budgetbegeleiding.’

24|25


Projecten op maat Aanmelden

26|27


Afgestemd op uw wensen

Projecten op maat Het Nibud verzorgt ook projecten op maat, zoals in company trainingen of projecten waarbij de training onderdeel is van een breder project, zoals een voorlichtingstraject. Kies voor een training op maat Op uw verzoek organiseert het Nibud ook trainingen in company. De training is dan doelgericht en specifiek afgestemd op de situatie in uw organisatie. Alle in deze brochure beschreven trainingen geeft het Nibud ook exclusief voor medewerkers van uw organisatie. U kunt als opdrachtgever zelf data en tijden kiezen waardoor de training efficiënt en flexibel kan worden georganiseerd. U kunt denken aan: > deskundigheidsbevordering op het gebied van budgetteren en de thuisadministratie > een training signaleren en voorkomen van financiële problemen > een training coachend budgetbegeleiden voor maatschappelijk werkers > werken met het huuradviesgesprek voor woningcorporaties. Hebt u een wens? Bespreek het met het Nibud. Wij denken graag met u mee! Franc van Boxtel, bedrijfsmaatschappelijk werker Belastingdienst Oost-Brabant. ‘In 2009 volgde de gehele afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk van de Belastingdienst de training Budgetbegeleiding. We wilden een basisgedeelte voor alle bmw'ers en een verdiepingsdeel voor een kleiner groepje zodat zij meer kennis zouden krijgen rond het onderwerp schuldhulpverlening. We kregen informatie over waarmee we te maken hebben als het gaat over mensen met schulden. We zochten in de training ook naar discussies. Het is belangrijk om dat samen te doen, omdat we op één lijn moeten komen. We hebben tijdens de training dan ook veel praktijksituaties met elkaar gedeeld.’ Breder project Een training (op maat) kan ook onderdeel zijn van een bredere aanpak. Bijvoorbeeld bij preventieve voorlichting aan jongeren of huurders. Naast een training worden er dan bijvoorbeeld ook voorlichtingsmaterialen ontwikkeld. Dit zijn trajecten die geheel worden afgestemd op de situatie en wensen van een organisatie, zoals een gemeente of corporatie. Dat geldt voor de inzet van soorten middelen, maar ook voor de inhoud daarvan. Onderstaand ziet u een voorbeeld daarvan. Het Nibud gaat voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor woningcorporatie Ymere. Ymere zet deze materialen in bij de communicatie met haar huurders. De producten bestaan uit een Geldkrant en een aantal flyers, beide opgemaakt in de huisstijl van Ymere. Doel van de Geldkrant is geldproblemen bij huurders te voorkomen (preventieve voorlichting). De flyers worden curatief ingezet bij huurders in een incassotraject; de huurders krijgen handvatten om geldproblemen op te lossen. Voordat het materiaal wordt ontwikkeld, gaat het Nibud de incassomedewerkers van Ymere trainen. In deze training staat het signaleren en voorkomen van financiële problemen bij huurders centraal. Meer over de Nibud-preventiemogelijkheden voor corporaties kunt u lezen op www.nibud.nl (bij Professionals, Financiële problemen, Bij huurders).

28|29


Aanmelden Wilt u zich aanmelden voor een of meer opleidingen? Gaat u dan naar www.nibud.nl. Daar vindt u de exacte data, prijzen, informatie over de locatie en een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Hoe en waar De trainingen worden altijd gegeven in Utrecht en omgeving. Er wordt gewerkt met groepen van 8 tot 15 deelnemers. Alle in deze brochure beschreven trainingen geeft het Nibud ook in company, waarbij u als opdrachtgever zelf data en tijden kunt kiezen. Voorwaarden Zodra wij uw ondertekende inschrijfformulier hebben ontvangen, staat u ingeschreven voor de opleiding. Drie weken voor aanvang van de opleiding is uw aanmelding deďŹ nitief. Vanaf die datum brengen wij de kosten in rekening. U kunt zich echter altijd laten vervangen. Het Nibud behoudt zich het recht voor om een training uiterlijk twee weken voor aanvang te annuleren. Het betaalde inschrijfgeld wordt in dat geval gerestitueerd of gereserveerd voor een volgende opleiding. Vragen? Wilt u meer weten of hebt u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer (030) 239 13 50. U kunt ons ook mailen: opleidingen@nibud.nl. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) Postbus 19250 3501 DG Utrecht T (030) 239 13 50 E opleidingen@nibud.nl I www.nibud.nl/professionals

30|31


Colofon Tekst en productiebegeleiding: Van der Brug Communicatie, Hilversum Ontwerp en opmaak: Jacqueline Heijmerink, Deventer Druk: drukkerij stolk速, Amsterdam


Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) Postbus 19250 3501 DG Utrecht T (030) 239 13 50 E opleidingen@nibud.nl I www.nibud.nl/professionals

Opleidingsbrochure Nibud 2010  

Alle opleidingen van het Nibud in een handige brochure.

Advertisement