Page 1


INTRODUCTIE / INTRODUCTION

Te wapen tegen de ernst? Max Bruinsma Zolang er ernst bestaat, bestaat er spot. Áls de Griekse filosoof Diogenes 2500 jaar geleden al uit zijn ton kwam – zijn woonstee was even provisorisch als al het andere ondermaanse – was het om op klaarlichte dag met een lantarentje rond te gaan, op zoek naar een eerlijk mens. Het theater waarmee hij zijn kritiek op zijn tijdgenoten uitspeelde was cabaret avant-la-lettre – de reden ervoor was dodelijke ernst. Diogenes staat bekend als de uitvinder van het cynisme. De cynicus (letterlijk: de hondachtige, de man die leeft als een hond) wijst alle menselijke gewoontes en taboes af als hypocriet en leugenachtig. De cynicus provoceert om mensen op de absurditeit van hun diepste overtuigingen te wijzen. Toen men Diogenes bestraffend toesprak omdat hij zich op het plein in het openbaar masturbeerde, antwoordde hij: “wat is er tegen – kon ik maar even makkelijk mijn honger stillen door over m’n buik te wrijven!” Waarmee hij maar wilde zeggen dat het toch vreemd was dat men zich opwond over zoiets futiels als seksuele bevrediging, terwijl een werkelijke schande – iemand die honger leidt terwijl de ander genoeg te eten heeft

– nonchalant wordt genegeerd, of met drogredenen toegedekt. Cynisme en zijn mildere variant, de ironie, zijn in onze cultuur altijd al belangrijke strategieën geweest in het debat over levensvraagstukken, over waarden en normen. Door wat de één heilig vindt belachelijk te maken, laat de ander zonneklaar blijken dat hij er anders over denkt. Cynisme is kwetsend, niet alleen door de spot die de ander treft, maar ook door de houding van de cynicus zelf. De naam zegt het al: door zijn opstelling gedraagt de cynicus zich als iets dat de ander als minderwaardig beschouwt, als een hond. De cynicus is alleen geloofwaardig, en effectief, als hij zijn fundamentele kritiek niet alleen zo scherp mogelijk verwoordt, maar ook zo consequent mogelijk voorleeft. In zijn ‘Lof der zotheid’, uit 1511, wijst Erasmus erop dat werkelijk inzicht in de menselijke staat beslist tot ongeluk leidt en de wijze geen lang leven beschoren is; een wijs man komt uiteindelijk tot de slotsom dat het beter is te sterven dan te leven als een zot, als een slechte komiek die zelf het hardst om zijn foute grappen moet lachen.


De dwaasheid is dus, zo ‘bewijst’ Erasmus in zijn satire, een even natuurlijke staat van de mens als zijn slechtheid, die sinds de zondeval vaststaat: “Welnu, als het zo is dat een ieder die niet wijs is dwaas is; en een ieder die goed is ook wijs is, zoals de Stoïcijnse leer zegt, dan vallen toch noodzakelijkerwijs alle mensen in de categorie der dwazen.” (Erasmus, Lof der Zotheid, vertaling Willem Geillyaerd, 1560, fol.109 r/v (modern NL: MB)) Het lijkt er op alsof de oude Griek en de middeleeuwse Rotterdammer zich in onze tijd en in ons land goed zouden thuis voelen. De meeste mensen zijn zotten en wie wijs is, is een hond. De wijzen van onze tijd laten zich aan niemand iets gelegen liggen, en de rest drinkt thee in dwaze onachtzaamheid voor de teloorgang van de ‘eerlijke mens’. Hoe anders kan de huidige staat verbeeld worden dan door middel van de karikatuur? Wat blijft er nog over, als elke complexe gedachte, elke nuance tussen goed en slecht verwordt tot een karikaturaal simplisme, dat noodzakelijkerwijs,

om met Erasmus te spreken, moet worden ingedeeld in de categorie der dwaasheden? De karikatuur is niet zomaar een uiting van onze tijd – ze lijkt er de kwintessens van. Moet daarom het wapen van de ironie, van de spot, van het cynisme neergelegd worden, opdat we ons weer kunnen richten op wat echt van belang is, en dat zich niet in een grappig woord of beeld laat samenvatten? Ik zou Erasmus verloochenen als ik hierop volmondig ja zou zeggen. Want zijn boek is overduidelijk satire, en hij hult zich als schrijver ervan in het gewaad van de klassieke cynicus die ons met onze drogredenen om de oren slaat. Toch is een ‘caveat’ op zijn plaats. Natuurlijk, ook ernstige zaken – en vooral de dwaze en ontoereikende reacties erop – kunnen onderwerp van spot zijn. Moeten het zijn, soms, als de strijd tegen het kwaad zelf tot kwaad verwordt. Dan kan de ironie een scherp wapen zijn, dat wordt ingezet om de absurditeit van andermans positie aan het licht te brengen en te bekritiseren. Gebruik dit wapen echter met mate en met zo groot mogelijke precisie – want het wordt snel bot.


TABLE OF CONTENTS THE CREATORS LIST


TERRORISM IS A POINT OF VIEW

00:58:07


TANIA GRACE KNUCKEY


ABUSED DEFINITION OF TERRORISM

to cause terror

fought

changing

a bad, bad thing

one

intended

a crime

spoken out

a performance its number one export pointed to superpowers a natural consequence criminal

so 9/11

cheap

a threat

being dealt with

financed

the future

only a method

a performance

there

over

a police state

not suspected

too complex

caught

a direct response

composed

simply a technique

with us

quite small

not so dominant

a fraud

still alive!

the weapon

not about Iraq

justified

real

un-Islamic

religious criminal

equally the Palestinians

doomed

still a consideration

haram

a henious crime

cooperation currently informal local focused

on the rise being

bogus dangerous

destructive

outrageously inflated

of the utmost importance

to increase power

not going to go away

referred to as WW IV a henious crime born

00:56:29

part of the dark side a bad, bad thing defined


nihil

not a product mainly concentrated

the best to prevent

the worlds problem

growing

war with a smaller budget

not about Iraq

still our main challenge

and will remain

truly

a risk

of all times

different

something

defeated

long term

needed

there unofficial a game

broken darwinism directed indirect

not suspected

our friend and companion

shifting

the politics of fear

far composed a threat needed

nothing

simply an effort

serious

on a completely other scale chimera

homegrown

broken

better understood

Islam

information

deparment of defense

a task

shifting

going far from easy

captured

a permanent agenda item war old news the same dynamic

the future

a major step

in almost all cases a tool

just playing

such a good business the only shard

the same a reply

typically organized

reborn

simply a technique

guided

hotly disputed

not so dominant

overwhelming

mainly concentrated

not going to go away

not an ideology

a rapid respons

a vague term

a communicative process

the new communism

not to kill and destroy

back

the best

a mistake

comitted

due

intended

a term

the weapon

a police state

not the act itself

caught

quite small

looking for an editor

to prevent

real

in your unconcious

17301

now operative

good for you

back

fought

dynamic a group also disrupting

captured

free speech

alien

and is not

an essential

not so Yum-O

needed

with us

more

fabricated

consistently the best

an act

a fantasy

simply a word

the warfare of the weak

hot

1% bang and 99% publicitie

to create alarm

still our main challenge

a manageable action

rarly clearly defined

going to take a while

on a completely other scale

through attacking

MAREIKE BREMER


WAR ON RETRO

00:54:12


DICK BAKKER


TERRORISK LIFE IS NOTHING BUT A GAME

00:52:17


PHILIPPE VILLEVOYE


MO-NE-TAIR-RO-RIS-ME WITTE KRAGEN EN zWARTE PRAKTIjKEN

Als je in het het Nederlands woordenboek het begrip ‘terrorisme’ opzoekt, dan krijg je de volgende verklaring: Het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk. Wat mij opvalt is dat de volledige betekenis van het begrip ‘terreur’ nog niet precies duidelijk wordt. Wat is nou precies terreur? Daarover zegt Van Dale: Georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken. Geweld plegen wordt vaak geassocieerd met het uitoefenen van macht. En wat is nou precies ‘een politiek oogmerk’? ‘Politiek’ als bijvoeglijk naamwoord betekent tactisch, en ‘het oogmerk’ staat omschreven als bedoeling, wat men tracht te bereiken. Dus dan zou terrorisme letterlijk betekenen: Het uit zijn verband rukken van een samenleving door daden van georganiseerde uitoefening van macht, met een tactische bedoeling die men tracht te bereiken.

00:50:53

Het hedendaags geldsysteem zit ingewikkeld in elkaar. De bron van dit alles is de ruilhandel. Het edelmetaal goud betrof de hoogste waarde. Om makkelijker te kunnen ruilen bedacht de edelsmid de kleinere, meer handelbare gouden munten. Naarmate de koopkracht steeg kreeg men behoefte om dit ergens te bergen. Als gevolg daarvan introduceerde de goudsmid de kluis als veilig opslagmiddel voor iedereen zijn goud. Later konden mensen betalen middels een nota met daarop de ondertekende overeenkomst met de smid, die de ontvanger kon verzilveren bij dezelfde smid. Er werden ook munten gemaakt van andere materialen, die konden worden ingeruild tegen goud uit de kluis. Het geldsysteem is geboren. Na verloop van tijd verzon hij een list: “Als ik nou meer mensen deze nota’s aanbied dan ik als goud in de kluis heb liggen, kan ik daarop verdie-


nen. Ze hebben het niet door, want er ligt genoeg goud in de kluis om het vertrouwen te krijgen.” Het ging een lange tijd goed, totdat de kluis leeg raakte. Als gevolg raakten de mensen het vertrouwen in de smid kwijt. Hij loste dit op door leningen te verstrekken. Hierdoor kon hij de kluis vullen met de bewijsafschriften waarmee de bank kon aantonen welke bedragen nog uitbetaald dienden te worden. Het vertrouwen in de smid was weer terug. De rol van de smid wordt tegenwoordig omschreven als bankier. Van goud is inmiddels geen sprake meer. Alles draait om leningen, de advertenties en reclames rukken overal op. Banken beweren dat ze geleend geld (spaargeld) te allen tijde terug zullen betalen, wat echter niet mogelijk zal zijn. Als 10% van de mensen zijn geld van de bank haalt, zijn ze al failliet. De overige 90% ziet zijn geld nooit meer

terug. Banken proberen zoveel mogelijk rente op hun geld te krijgen. De meest winstgevende sectoren van het bedrijfsleven zijn nog altijd de wapenhandel, de beveiliging en de oliemarkt (etcetera). Het bankwezen weet precies wat ze moet doen: leningen uitgeven tegen woekerrente (onderdrukking), investeren in oorlog en vervuiling (o.a. olie) en het uitbuiten van de lage loonlanden. Onze samenleving uit zijn verband rukken levert de bank veel geld op. Door dat geld krijgen ze macht. Ze doet dit heel bewust en georganiseerd. Op tactische wijze bereiken ze met die macht wat ze willen: nog meer geld verkrijgen. Deze gegevens omschrijft het algemeen Nederlands woordenboek letterlijk als ‘terrorisme’.

REINOUT DULLAART


COSMOTERROR ANOTHER VIEW ON THE FEMALE WORLD

Face the affinities between terrorists and women of our society. They have ideals, rules, weapons, networks, appearances, a meaning and by that, [POWER!]. There are different assemblies, whom all have the

00:48:22

same message but a slightly different content to strive for.. As terrorists use the media to spread their message, in the female world they’re using the best communicator of all, glossy magazines.


SASKIA SCHREVEN


1 STRAAT 100 METER 112 TERRORISTEN

“In Nederland werken meer dan 200.000 professionals samen om de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk te maken�. Is al deze hysterie rondom terrorisme nodig? Of werkt dit juist angstaanjagend voor de bevolking? Misschien moeten we ons behalve met het eventuele terrorisme dat gaat komen eerst eens bezig houden met het terrorisme van dit moment. We worden in ons dagelijks leven van alle kanten geterroriseerd: Een telefoontje rond etenstijd of je pensioen wel goed geregeld is, de ene nieuwe real tone na de andere komt op tv voorbij, afgewisseld met wallpapers van likkende katten en blaffende waakhonden.

00:46:06

En op het moment dat je verder zapt stuit je op de Ab tronic, of de nieuwste afslankpillen. Mocht je je toevlucht buiten willen zoeken, dan word je gebombardeerd met reclame op billboards en grote tv schermen. En zelfs op vakantie ben je voor deze vorm van daily life terrorism niet veilig. Terrorisme is meer dan alleen politiek, machtstrijders, oorlog en aanslagen. Laten we ons voordat dit op ons af komt eerst eens bezighouden met het terrorisme van dit moment. Want blijkbaar ben je in je eigen afgesloten huis, op je eigen bank voor je eigen televisie hiervoor niet eens veilig.


ANNIEK DOCTER


TERROR IN WONDERLAND

“Wake up, Alice dear!’ said her sister;” “Why, what a long sleep you’ve had!” “Oh, I’ve had such a curious dream!” said Alice (Lewis Carroll “Alice’s Adventures in Wonderland”)

00:44:02

Why has the world become such an aggressive place during the last years? Is terror nowadays part of our everyday life so that we don’t see wonderland anymore? Or is terror something that we immediately recognize in wonderland? Do wonderlands exist at all? Or should it be nowadays wonder in terror land…


MARI TOSMIN


HOW TO BE A TERRORIST A STEP-BY-STEP MANUAL

00:42:31


jOELLE LEMMERS


GOOD INTENTIONS BETTER INTENTIONS

Raul Reyes, former leader of terrorist group FARC (july 12th, 2007) “For the FARC the only way to change the neoliberal model and the policies of previous governments and of the current one is by taking power. […] But to achieve this is a task for titans, because Colombia has a mafia class and a corrupt murderous ruler. […] This is the reason that the FARC continues its revolutionary struggle.”

Alvaro Uribe, President of Columbia (feb 9 th 2004) “Political status can’t be given to a violent group acting against democracy. […] That group has no respect for human rights, or for the simple humanitarian right of sparing people cruelty.”

INAKI De Juana CHAOS, former ETA member (feb 5th, 2007) “I would not have abandoned the hunger strike in exchange for a reduced sentence. The only acceptable alternative is complete liberty and an end to the brutal attacks on freedom of expression that this legal process implies” 00:40:34


An IRA spokesperson, (sept 1st 1998) “We remain both optimistic and confident that we will achieve our objectives, a united and independent Ireland, a national democracy. Over many generations IRA volunteers have given their lives and their personal freedom for this cause.”

Velupillai Prabhakaran, former leader of the Tamil Tigers (march 23rd, 1986) “ It is the plight of the Tamil people that compelled me to take up arms. I felt outraged at the inhuman atrocities perpetrated against innocent people.”

Mahinda Rajapaksa, president of Sri Lanka (19th feb 2008) “I want Prabhakaran not dead but alive. For the crimes he has done, he needs to be tried. […] The Government can’t kneel down to terrorists.”

Jamay Al-Gashey, last remaining terrorist after the 1972 Munich Massacre “I’m proud of what I did at Munich because it helped the Palestinian cause enormously. Before Munich, the world had no idea about our struggle, but on that day, the name of Palestine was repeated all around the world.”

V.A. Annandale, ex militant in the American Army (july 2006) “I served in the military and we […] are the solid majority of hard-working Americans who believe in freedom.” RIXT SINGELSMA


NATURAL BORN KILLERS

The word symbiosis generally invokes the notion of two species dependent on one another for their survival. However, peace and harmony isn’t necessarily the correct picture in all cases of symbiosis. In the case of the ‘helotistic ant’ this is far from the truth. Meaning they oppress other species of ants into sustaining their colony.

00:38:11

fig. 1 Killing and replacement of the leader of the oppressed colony. fig. 2 Soldier of the helotistic species. fig. 3 Captured worker of the oppressed colony after the attack. fig. 4 Victim workers of the oppressed colony after chemical attack.


jEREMIE CORNELISSEN


PROPAGANDA VAN DE TWIjFEL AANHANGERS WINNEN VOOR (ON)zEKERE PRINCIPES iem

on

An

en

g sla

ge

n

Aa

om n ee All

o ton

Au

Ja

w

r ve ok k er o r h d e een n he n Za In Ee

om

j bli blij n e n ilig Vrij e e V

l

a ba

l taa

Fa

Glo al ha

id jhe

ri nv

r Ve

Hu

ien h c ss ijd Mi Alt

jn Mi

y ac v i pr r ke

O

e nz

Be

erd

f tie n e ev Pr f itie s Po Ge

d

en

p wa

g

lin

e do

e eld d eb j i t r s Ve Be d r d e r t ek ten z e rro us r k e w e t Ve e G n elb ooit ro o a D N W

d erd neer d rd rd erd e r e e s erd erd e i ee e s li r e e i c t a r c g m o ic v oc ro or ite an ga rad 谷n 誰nf 誰rr pro ter nu 誰nd e e e e e e e e G G G G G G G G

00:36:00

D

B

z ela

B

an

k at

g an

t us

ei

eb All


i

eid

n

h lijk

se

e

d en

n me

eid

h ns

me

r oo d n lig ukke n g r l i e o n r o ch di ad lei en erd erd vers sd i s d d i m n M n e n M o O O ern an d a n O Er teg

n ure e r t Be urd he rsc e V

e nd

va

a

On

rh de

g jd tri ig ardi s d e va ou we t nv trijd erg e n o I E S lz be b Du o i ub d In

len

e nd

ard

a zw

Be ig ard a W ig ad d d r o as g i a o M iks t rd rb ch ve aa i l ch d n e s g aa de ed Op an Kw Go t e td o T jk eli s s Mi s loo e t ch Ma tig g as l ti ch ap a n K M

en

ten oe v t Me

d tre ge

THOMAS PLEEGING


TERRORISE WITH EASE NO MORE HASSLE AROUND

00:34:42


KHANH LY


TERROR IN HET LICHAAM TERRORISME BEKEKEN VANUIT EEN MEDISCH OOGPUNT

Kanker is een nare ziekte en gelukkig niet voor iedereen een dagelijks onderwerp. Om kinderen toch bewust te maken van de ziekte is het spel ‘Terror in het lichaam’ gemaakt. Door middel van het bordspel leert het kind spelenderwijs wat kanker is. De vragenkaartjes leren het kind feiten over de ziekte en door het spelelement blijft het interessant en luchtig. Een goed beantwoorde vraag resulteert in een zieker lichaam. Wie het eerst alle vragen goed beantwoord heeft en zo het lichaam ruïneert wint.

00:32:56

Spelregels: - Elke speler mag kiezen tussen een meisjesbord of een jongensbord - De jongste speler mag beginnen met het gooien van de dobbelsteen - De kleur van de zijde van de dobbelsteen geeft aan welke vraag er gesteld moet worden - Elke kleur staat voor een lichaamsdeel waar kanker kan komen te zitten - Bij elke goed beantwoorde vraag mag één lichaamsdeel van de juiste kleur in het lichaam worden geplaatst - Wanneer er vier lichaamsdelen op de juiste plek zitten is dit lichaamsdeel ‘ziek verklaard’ - Krijg je wederom een vraag over een reeds ‘ziek verklaard’ lichaamsdeel, dan mag je bij een willekeurige speler dit lichaamsdeel weghalen - Diegene die het lichaam als eerste helemaal ‘ziek verklaard’ heeft, heeft gewonnen


gezond

ziek IMKE DE jONG


TERRORISM IT'S EVERYWHERE

Extensive research has proved terrorism occurs in the most unlikely locations in the world. Be aware, your pet is not as innocent as it appears.

00:30:18


AUDREY zSCHUSCHEN


jOUW GSM ALS TERRORIST SPECIAL EDITION VOOR NOKIA N73

DYNAMITE

DYNAMITE

DYNAMITE

DYNAMITE

DYNAMITE

DYNAMITE

00:28:41


TERROR FIRST


MASSACOMUNICATIE = MASSAVERNIETIGING DE MEDIA ALS TERRORIST

Massavernietiging. Massavernietiging is die vorm van vernietiging waarbij massaal professioneel geproduceerde boodschappen openbaar, via technische verspreidingsmiddelen*afb 1, indirect en in wezen eenzijdig aan een in beginsel selectief publiek worden aangeboden. Men brengt informatie over aan een massa, wat dus betekent dat de informatie grootschalig wordt overgebracht. Dit impliceert dat de zender of communicator gebruik maakt van kanalen of media die een massale duplicatie mogelijk maken. Zodoende kan men pas met de doorbraak van de boekdrukkunst van echte massavernietiging spreken. Massavernietiging wordt ook wel openbare vernietiging genoemd en is het onderzoeksobject van de sociaal-wetenschappelijke studie Vernietiging wetenschap. Formele openbare massavernietiging wordt gekenmerkt door een herkenbare zenderinstantie, die zich organiseert en zijn zenderschap beroepshalve uitoefent. Er is een officiële bron, een gereed

00:26:50

kanaal en de verspreiding is georganiseerd. Formele massavernietiging is altijd op enerlei wijze ‘officieel’ in het maatschappelijk bestel geïntegreerd en in de samenleving geïnstitutionaliseerd. Informele openbare massavernietiging is massavernietiging via informele kanalen, waarbij degenen die bereikt worden alleen of met slechts enkele anderen tezamen zijn. Informele openbare vernietiging is niet geïnstitutionaliseerd. Informele openbare vernietiging kent een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de formele openbare vernietiging. Het kent vaak vele zenders en ontvangers. Het is een zelfstandige, eigen vorm van openbare vernietiging gebaseerd op het openheidaspect dat aan iedere vernietiging act eigen is. De verhouding tussen formele en informele openbare vernietiging wordt getypeerd door een conflictueus karakter. Volgens Evers (1997) ontstaat massavernietiging doordat: - ‘Iemand’ iets belangrijk vindt voor iedereen in de gemeenschap. - Zeer velen belangstelling in iets gemeen hebben.


*afb 1

KEES PEERDEMAN


LIEVE jASON,

Hoe gaat het met je? Ik heb de laatste tijd veel aan je gedacht, omdat ik bezig ben met een boek over terrorisme. Ik hoop niet dat je het erg vindt dat jij er ook in komt te staan. Helaas mag je maar een uurtje per week bezoek ontvangen. Ik was graag bij je langsgekomen in Vught om je te interviewen, maar ik begrijp dat je familie voorrang krijgt. Toch jammer dat we elkaar nooit meer hebben gesproken na de zesde. Ik luister nog steeds wel eens naar Lauryn Hill. Jij ook? Veel sterkte. Groetjes, Jetty

‘onberekenbare gek’ | uitspraak: aivd 00:24:31

Jason W. (Amersfoort, 1985)

‘gevaar voor de samenleving’ | uitspraak: moskee amersfoort


‘teddybeer’ | uitspraak: docent duits (middelbare school)

‘sloom sulletje’ | uitspraak: klasgenoot 6 vwo

jETTY VAN zWIETEN


TERRORIST LONELINESS PIN ALONE > ACTIVATED BOMB

Eindhoven, Holland. Another language, another culture and new people to meet. It is a little bit scary to think that now, with 21 years old, I have to start all over again. 5 months alone, 20 weeks to discover new things and new people.

00:22:47

At the moment, I’m feeling like a prisoner in a place that could be a paradise. Prisoner of a situation that has become more and more terryfing for me: transitory and destructive sensations inside my head and a strange and annoying feeling called loneliness.


[EXCHANGE STUDENT]

ALBERT TRULLS


DESTROY TO CREATE EIGENSCHAPPEN VAN TERRORISME GEBRUIKEN OM NIEUWE VORMEN TE MAKEN

ABDetonated

ABCDEFGHIKLM� NOPQRSTUVWXYZ abcdefghiklm� nopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; ?[ ]< >/\

Wat gebeurt er als we het woord terrorisme weglaten en alleen de eigenschappen van terrorisme gebruiken. Neem bijvoorbeeld een “suicide bomber“ en het lettertype Arial Black. De zelfmoordenaar blaast het lettertype op met een explosieve kracht. Arial Black bestaat niet meer. Alleen een paar overgebleven resten stokken en staarten. Door deze gebeurtenis is een compleet nieuwe beeldtaal ontstaan. Terug naar een fractie van een seconde na de explosie. Je ziet hoe de explosieve kracht de vorm verandert en bepaalt. Hier ontstaat ABDetonated. ABDetonated: is een lettertype gecreëerd met de eigenschappen van terrorisme. In dit voorbeeld de explosieve kracht van een “suicide bomber“20

00:20:09


TYPE

WARNING EXPLOSIVE TYPE

ABEL KORSMIT


IF YOU HAVE SEEN DEATH, YOU'LL FORGET THE FEVER

I heard a man talking to a woman and found out he’s from Iraq. When the woman left I grabbed my oppurtunity and started a conversation which leaded into a meeting at the asanctuary in Dokkum. Back in Baghdad I was a wealthy man, I had a nice house a nice car, everything, and I was happy. My room in Baghdad is 50 meters it has a bathroom in it and all the other nice things.The livingroom is 120 meters long, in Iraq we like big houses. Right now I have 200 euro’s a month.

The western people are afraid of the Islam, I don’t blame them. If you are eating food and the food is sweet and nice, you will eat the food. You will not recognize which part of the food is good and wich part of it is bad because all of it is sweet. But if you have a piece of cake and a part of it is not sweet you will throw it away immediately. The islam is like this, all sweet like christianity and judaism. But those people: fanatics are like the bitterness inside this sweetness. We have to take bitterness out. You can hurt me but you forgive me. This is beautiful, better than: you are strong, you hurt me and I forgive you.

00:18:07

I could’nt enjoy my wealthness any longer since poverty was surrounding me everywhere. They tried to kill me three perhaps four times, and at the 6th of july they killed my brother, and then we decided we had to leave the country because they would kill us, all of us. I was a graduaded from the United states. U.S. = no justice, no quality, just propaganda quality.

The problem in the west is that when you look you concentrate on the bitter things and you forget the sweet things. I am not saying that the islam is the best of all religions, each religion has its own believers. If you hurt me and I keep remembering that you where hurting me all the time, I will not like you and you would just be my enemy all the time but we are human beings we make mistakes we’re no gods. The dead people you see on the street, nobody takes them away because if you take them away the snipers will kill you. If you kill somebody you go to hell. We accept the sickness of Saddam Hussein, because we’re dying now. I would like to die in my own country.


NIEK VAN DER HEIjDEN


NEVER ENDING WORM THERE'S LITTE TO DO AGAINST WORMS

00:16:55


GISELLE DUITS


PAS OP TERRORISME

In 2007 heeft minister Donner geopperd om mensen die in een graffiti crew zitten, te behandelen als een terroristische organisatie. Dit betekent dat mensen die vanaf twee personen onder dezelfde naam een zogenoemde tag zetten, zonder bewijs vastgezet kunnen worden. Deze mensen vallen dan namelijk onder de anti-terrorisme wet.

00:14:17


jORD jANSEN


TAXI-TERROR

VAN CENTRAAL STATION NAAR LEIDSEPLEIN

Terreur gaat over mensen, ervaringen en partijen, perspectieven en contekst. Ik vond terreur in Amsterdam. De terreur van Taxi’s. Rene (56) haat het om met de taxichauffeur te moeten praten

“ Ik woon in hartje centrum en heb geen rijbewijs. Als ik op vakantie ga heb ik geen zin om met al mijn koffers en tassen naar het station te lopen, ook al is dat maar 7 minuten. Als ik een taxi bel zeggen ze gewoon ijskoud dat ze aan zo’n korte rit niet kunnen beginnen. Het is gewoon terreur.

Janneke (46) neemt graag een taxi

“ Ik stond met allemaal tassen op het station. Toen ik een taxi wilde pakken stond er gewoon geen een! De ene keer ziet het zwart van de taxi’s de andere keer is er geen te krijgen. ”

Noor (47) woont midden in het centrum van Amsterdam “ De terreur van taxi’s voor de deur. Het zijn er wel 1000, met maar 100 klanten. En dan de hele nacht met de motor aan. Het geluid van een geïrriteerde mug, zo klinkt het stationair draaien van zo’n mercedes. Bah. ” Peggy (?) neemt vaak een taxi

“ Ik neem altijd een taxi naar Schiphol. Dan merk ik dat ze de weg niet goed kennen, en dan nemen ze een langere route. Ook merk ik dat ze liever iemand wegbrengen met een lange rit. De prijs van een ritje naar Schiphol vind ik wel redelijk. ”

John Paul (28) just arrived in Amsterdam “ We just took a cab. The guy was friendly, but too expensive. We took the taxi from the Paradiso to Leidseplein. He didn’t seem to know where he was going and drove us in a circle. ” Michael (28) lives in London where the taxi’s are cheaper

“ I took the cap with my friend John Paul. The driver could have been more helpful by telling us that our final destination was really close. The traffic was bad so it took us 15 minutes, while it was a 2 minutes walk. It was also really expensive.”

00:12:26


Pieter (44) taxichauffeur. Standplaats: Centraal Station

“ Laatste tijd is er geen spraken meer van terreur of gerotzooi. Sinds 1 maart krijgt iedereen een pasje van de gemeente. We moeten voldoen aan de eisen en er netjes uitzien. Ik breng de mensen gewoon van A naar B. En ik kom hier dan meteen weer terug. ” Vincent (54) taxichauffeur. Staat al jaren bij het CS “ Het is hier soms net de Gazastrook. Ik meen het hoor. Bepaalde chauffeurs verpesten mijn goede naam. Ze weigeren dienst, en rijden om. Ik ben kroongetuige geweest tegen een zaak tegen de TCA, maar daarna was mijn leven niet meer zeker Het Leidseplein is de grootste maffia bende. Kom je bij me in de taxi, dan praten we verder. “

Rob (57) 1 jaar taxichauffeur “ Dit is een heerlijk vak! Lekker de hele dag verhalen uitwisselen. Wij krijgen nooit klachten. Ik ben lid van de TCA. Dan kan je niets flikken, want men kan de TCA klachten lijn bellen. Als ik een meisje afzet en ik vraag of ik mee naar binnen zal lopen, of dat ze me geld betaald, dan noteert dat meisje mijn nummer en belt die klachtenlijn. Een vrijerijder heeft zo’n nummer niet en kan doen wat hij wil. ” Hamza (19) is parttime taxichauffeur, daarnaast studeert hij “ Ik ben niet aangesloten bij TCA. Ik ben dus een vrije rijder. Mijn beste vriend Saïd rijd wel voor TCA. Wij staan altijd samen op de Oudezijds. Ik ben geen terrorist. Ik doe gewoon rustig mijn ding. Ook korte ritten rijd ik gewoon, meestal heb je dan onderweg wel weer een oppikkertje. ” Khalid (33) sinds ‘99 taxichauffeur voor TCA

“ Ik maak geen terreur mee. Ik laat toeristen wel extra betalen soms. Wij moeten toch ook extra betalen als we op vakantie zijn?! Niet heel veel meer hoor; dan vraag ik 10 euro in plaats van 7,50. Ik kijk wel eerst wie er instapt. Een oude mevrouw zal ik nooit flashen. Dronken mensen wel.”

CHARLOTTE PORKSAMP


DE TERRORIST IS DE KUNSTENAAR VAN DE 21STE EEUW

00:10:02


DOORTjE VAN HAL


ROCK HARD

00:08:39


ANNE SMOLDERS


WAT KAN IK zEGGEN?

00:06:22


QUINTEN SIMONS


REDACTIONEEL / EDITORIAL De Politiek van Jurkjes en Jason

Politics of Dresses and Jason

Freek Lomme

Freek Lomme

directeur Onomatopee

director Onomatopee

Onomatopee is een productielabel dat zich richt op contextgebonden uitgaven en presentaties. Ze benadert onze (beeld)cultuur visueel en theoretisch met als doel mensen bewust te maken van de wetten die hieraan ten grondslag liggen. In de hoop hen te stimuleren hier met liefde en engagement bij betrokken te zijn. Door middel van visuele en artistieke strategieën bevraagt Onomatopee de maatschappelijke orde en haar gebruikers. ‘Jurkjes & Jason’, het project waarvan u de resultaten in dit boek terugvindt, is een subjectief onderzoek naar de vraag hoe terrorisme op dit moment wordt gerepresenteerd. Studenten van de Design Academy Eindhoven hebben hier in de lente van 2008 visueel onderzoek naar gedaan. Aanleiding vormde de vraag van Annelys de Vet (docent bij ‘Mens & Communicatie’) om dit vanuit een persoonlijk standpunt in kaart te brengen. Ze heeft daarmee opgeroepen tot eerlijke vragen en antwoorden. In haar eerder gemaakte subjectieve atlassen* daagt ze ontwerpers uit zich als mens op een onbevangen wijze tot een sociaalgeografisch gegeven te verhouden. De huidige tijd wordt hiermee op een eigenzinnige manier bij de lurven gevat; met menselijke maat en in menselijke kleuren. De publicaties doen een appèl op het geëmancipeerde individu en doorbreken daarmee de post-politieke stilte. Deze manier van opereren is een methode die Onomatopee zeer interesseert en waardeert, juist voor studenten. Zij tasten per definitie de grenzen van hun toekomstige beroepspraktijk af, omdat deze nog niet vastliggen. Dat maakt dat ze creatief en snel instappen op onderzoeksvragen, met een onbevangenheid die veel bedrijfsculturen als eigenschap ontberen. Dit type onderzoek en vraagstelling past bij Onomatopee en de vragen die zij opwerpt. Het is de reden waarom zij dit project ondersteunt. -------------------------------------------------------------------------

Onomatopee is a production label focussing on context related publications and presentations. We approach our (image) culture in a visual and theoretical way in order to make people aware of the structures that are responsible for our culture. Onomatopee hopes to stimulate people to be involved in this matter with love and engagement. By applying visual and artistic strategies, Onomatopee questions the social order and its users. ‘Jurkjes & Jason’ (Dresses and Jason), the project you can find the results of in this book, is a subjective research to the question of how terrorism is presented at the moment. Students of the Design Academy Eindhoven have done a visual research on this matter in spring 2008. Reason for this research was a request by Annelys de Vet (teacher at the faculty of Man & Communication) to analyze this matter from a personal point of view. She hereby called for honest questions and answers. In previous subjective atlasjes* she challenged designers to react, as an honest and uninhibited human being, to a certain social-geographic given. The present time frame is captured in a unique way: in a human scale and with human colors. The publications call for the emancipated individual and thereby breaks through the post political silence. Onomatopee is very interested in this manner of operating and appreciates its endeavor, especially by students. Students always try to push the limits of their future professional practice, because it is unknown to them yet, and take part in research questions creatively and quickly in this way. Besides this, many company cultures lack this quality of open-mindness. This type of research and phrasing fits into the framework of Onomatopee and the questions we rise. This is the reason why Onomatopee wants to support this project. -------------------------------------------------------------------------

*) Subjective atlas of the EU, from an Estonian perspective (2004); subjective atlas of the Netherlands (BIS publishers, 2005); subjective atlas of Palestine (010 publishers, 2007)


COLOFON / CREDITS Jurkjes en Jason Publicatie

Dresses and Jason Publication

De publicatie ‘Jason & Jurkjes’ is een uitgave van Onomatopee en kwam tot stand op de Design Academy Eindhoven bij de afdeling Mens & Communicatie. Aanleiding vormde de vraag van ontwerper en docent Annelys de Vet om een persoonlijke visie te geven op de wijze waarop terrorisme op dit moment in onze media wordt gerepresenteerd. Dit heeft niet alleen geresulteerd in 27 unieke uitgaven die juni 2008 tentoongesteld zijn bij Onomatopee, maar ook in deze publicatie waar elke student middels een spread zijn visie op het onderwerp toont. Het gehele project is mede mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Eindhoven/Pokon. ---------------------------------------------------------------------

The publication ‘Jurkjes & Jason’ is a publication by Onomatopee and was realized at the Design Academy Eindhoven, department of Man & Communication. Reason for this publication was the question by Annelys de Vet, designer and teacher, to give a personal opinion on the way terrorism is being represented in the media nowadays. This resulted not only in 27 unique issues that were presented at the Onomatopee gallery space in June 2008, but also in this publication in which every student gives his/her own view on this subject by means of a spread. The entire project has also been made possible with the help of the municipality of Eindhoven/Pokon. -------------------------------------------------------------------------

Concept/ Concept Annelys de Vet --------------------------------Redactie/Editing Dick Bakker Tania Grace Knuckey Philippe Villevoye Audrey Zschüschen Jetty van Zwieten --------------------------------Introductie /Introduction Max Bruinsma --------------------------------Vertaling / Translation (Nederlands – English) Erik Jacobs --------------------------------Deelnemende studenten / Contributing students Dick Bakker Mareike Bremer Jeremie Cornelissen Anniek Docter Giselle Duits Reinout Dullaart

Laury van Eerd Doortje van Hal Niek van der Heijden Jord Jansen Imke de Jong Tania Grace Knuckey Abel Korsmit Joëlle Lemmers Khanh Ly Kees Peerdeman Thomas Pleeging Charlotte Porskamp Saskia Schreven Quinten Simons Rixt Singelsma Anne Smolders Mari Tosmin Albert Trulls Philippe Villevoye Audrey Zschüschen Jetty van Zwieten ---------------------------------

paper) 300 gr Reviva offset (omslag / cover) 100% recycled! ---------------------------------

Lettertypen/ Typefaces

Drukkerij Lecturis, Eindhoven ---------------------------------

Absara Acknowledge Graphic Pixel --------------------------------Papier/ Paper 90 gr Reviva offset (binnenwerk / inner

Grafisch ontwerp / Graphic design Abel Korsmit Khanh Ly Mari Tosmin Albert Trulls --------------------------------Drukwerk assistentie / Printing assistance Thomas Pleeging Jeremie Cornelissen Joëlle Lemmers Doortje van Hal --------------------------------Drukwerk/ Printing

Oplage/ Edition limited to 700 ---------------------------------

Press and public Anne Smolders Laury van Eerd Imke de Jong Saskia Schreven --------------------------------Opening ontwerp / Event design Charlotte Porskamp Reinout Dullaart Anniek Docter Rixt Singelsma ---------------------------Inrichting expositie / Exhibition design Kees Peerdeman Quinten Simons Jord Janssen Niek van der Heijden --------------------------------Creatieve financiering / Creative finances Mareike Bremer Giselle Duits -----------------------------------------------------------------

www.onomatopee.net - ISBN 978-90-78454-18-2 .Published under Creative commons, publication of name-non-commercial-non derived works 3.0 Netherlands License


Jurkjes & Jason, 27 views on terrorism today  

'Jurkjes & Jason' is a publication by Onomatopee and was realized at the Design Academy Eindhoven, department 'Man & Communication'. Reason...