Page 3

TIJDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

(CON)TEMPORARY MUSEUM AMSTERDAM

KUNSTVLAAI 6 Haarlemmerweg

HA

ARLE

BUS

MME

22

R WE

G

V ST AN L IRU IM

HA

AR

LE

AA T

HA

MM

AR

E

LE

RD

10

RG BU R ST M

Van Limburg Stirumplein

MM

I JK

BU

IX MARNNT PLA SOEN SAU NAS AAT STR

HA

ER

S2

AR

HO

2

LE

UT

MM

TU

ER

ST

IN

EN WE

RA

STE

AT

RD

OK

ST

RA

MAR N

10

IXKA

ST PANA EE AL G

AT

DE Centraal Station

L

AD E RIKK

OKS

STEDELIJK MUSEUM CS & W139

E

PR TR

.

CH

T KE

I

ZE

RS

GELD

AAT

TR IE S

EL FO RS

TR

AA

E

GE

SE

P

IN LE

EIN

10

E WAT

R

FOAM

AAT

TRAA T

STR

VIJZELS

KE IZ E R

10

SGRACHT

25

GEL

PIE ES

UW

ACHT

H AT

ISTR

AAT

VIJZELGR

AT

NIEUWE

S ARP

SESTRA

OU

10

NDE WE S T EI

KA

Weteringcircuit

STADHOUDERSKA 1e VAN DER

DE ATELIERS

Frederiksplein

AAT

BOLSTRAAT

DE

TR OU S VAN W 5 4 2

SKOR DE INKIJK

HELSTSTRAAT

RS

10 25

G IN

LAA N

DE WETER

T

T A MSTELST RAA

4

NIE

AA

OP L Rembrandtplein

WETERINGSCHANS

DE

TR

CZ

R

UTRECHT

10

RS

ET

UR

RP

B KE N

AA .

VIS

MR

R ST LEN

DOE Muntplein

VIJZELSTR

H

MU S STR EUM AAT

Rietlandpark

Keizersgracht

H

OOS HAN TELIJKE DELS KADE

T

AA

T

U

Spiegelgracht

ST AD

T

UR GW AL SB

IER

EN OV

KL

W

E

AC

T

10

RK

MA

ROKIN

VAL

DE APPEL

GR

LLOYD HOTEL & CULTURELE AMBASSADE

26

LO

RAAT

RA

NI E

UW

XST EG

NIE

KIN

10

RNI

L

S EID

RO

K E I Z E R SG R A CH T

MA

HUIS MARSEILLE AAT

AT

STRAAT RAAM STEEG

BEREN STRAAT

T

SPUISTRAAT

TRA

A CH

14 25

NIXS

R SG AN D

ARIJN ROSM IENC ST.LU JESDUIF G STEE

MAR

MONTEVIDEO

KADE

DOK

NT BINN AM EN ME RS

KADE

ERSE

.H

DA

M

E ND

R 25 AK

KAD

VEEM

OOSTER

U

RB

OO SV

RD

Dam

REESTRAAT

WOLVEN- SPIEGEL-

Raamplein

17

IJD EZ UW N IE

14 17

AT

EL

ST E

BINNENKA

ROZENGRACHT

SMBA

Elandsgracht

OO

BA

PRINSEN GRACHT

TRA

A W

ADE

NT

M ARN IXST LIJ N BAAN RAAT S GR A CHT

1e M2 e - B L OE ELIE S- L E TI E R e AT MADVEN 3 GELAN TRA LIE AAT E AR SS DW STR

ENS

RG

Westermarkt

10 ROZ

Rozengracht

R UIJ T ERK

26

VRIE VEEMSSE

MAR N PLEINIX

T IP A PHA

AND FERDIN

SAR RK

CEINT

UURB

A AN

25

25 VAN W

2e Van der Helststraat

4

OUSTRA

PLE

IN

25

FERDINAND BOL

STRAAT

AT

VIC

Scheldestraat

TO

RIE

4

EUR OPA PLE

OSE

VEL

TLA

AN

Tramroute / Tramway

IN

Wandel- en fiestroute / Walking and bicycle way

IN

EUR

OPA

Dintelstraat

Tramhalte / Tramstop

PLE

ART AMSTERDAM KUNSTRAI

RO

HOOFDINGANG TIJDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Zaal Tijdelijk Museum Amsterdam / Museumroom

Het Tijdelijk Museum Amsterdam ziet de stad als museum en de instellingen voor hedendaagse kunst als museumzalen, met de routes van plek naar plek als museumgangen. Van woensdag 3 t/m zondag 7 mei vormt Art Amsterdam/KunstRAI de hoofdingang en krijgen bezoekers van de kunst­­beurs een passe-partout aangeboden dat vrij toegang verleent tot de ‘zalen’ van het Tijdelijk Museum Amsterdam. De gevels van de deelnemende instellingen zijn voor een week met witte strepen ‘gearceerd’ waardoor ze onderdeel uitmaken van één groot denkbeeldig gebouw. Bij de diverse entrees informeren tijdelijke museumgidsen de bezoekers over de tentoonstellingen, en vooral over de rondleidingen, presentaties en debatten die van 3 t/m 7 mei speciaal zijn georganiseerd. Een overzicht van het ‘tijdelijke’ programma treft u aan in deze krant. Daarin is ook een essay van Raoul Teulings opgenomen waarin hij pleit voor de stad als blijvend tijdelijk museum.

The (Con)temporary Museum Amsterdam regards the city as a museum and the institutions for contemporary art as museum halls; the routes that connect one place with the next are passageways. From Wednesday 3rd May until Sunday 7th May (inclusive) Art Amsterdam/KunstRAI is the main entrance where visitors to the art fair is handed master keys that permit them free access to the ‘halls’ of the (Con)temporary Museum Amsterdam. For the occasion the façades of the participating institutions are hatched – as such, the buildings seem to make one huge imaginary building. At the respective entrances, temporary museum guides provide the visitors information on the exhibitions and particularly on the guided tours, presentations and debates that are being organised. This newspaper presents a general overview of the ‘temporary’ programme and contains an essay by Raoul Teulings in which he advanced the idea to make the city a timely museum of a permanent character.

Het Tijdelijk Museum Amsterdam is een idee en project van Annelys de Vet en kwam tot stand op verzoek en in samenwerking met Art Amsterdam, SKOR en het AFK. Dit jaar, 2006, vormt de prelude voor een meerjarenproject dat de kunstbeurs meer bij de stad betrekt en de instellingen voor hedendaagse kunst als één geheel ziet. Het is een interpretatie van de stad, een ‘imaginaire’ architectuur zonder muren, vol verbindingen en betekenis. Kortom, ruimte voor ontmoeting. Gaat u vooral naar binnen.

The (Con)temporary Museum Amsterdam is a concept and project devised and set up by Annelys de Vet and came about at the request of and in collaboration with Art Amsterdam, SKOR and AFK. This year, 2006, is the prelusion to a long-range project that aims at establishing a correlation between the art fair and the city and considers the institutions for contemporary art as one entity. A reading of this kind makes the city an ‘imaginary’ architecture that does away with wall and instead creates connections and meanings. In sum, it creates meeting space. Please be welcome to enter.

TIJDELIJK MUSEUM AMSTERDAM 3–7 MEI 2006

INLEIDING / INTRODUCTION

(CON)TEMPORARY MUSEUM AMSTERDAM 3–7 MAY 2006Profile for Annelys de Vet

Temporary Museum Guide 2006  

Temporary Museum Guide for the yearly side program of the Amsterdam art fair.

Temporary Museum Guide 2006  

Temporary Museum Guide for the yearly side program of the Amsterdam art fair.

Profile for annelys
Advertisement