Page 1

KU R 20 SU 13 S

3 TEMAFORMIDDAGE FOR ANSATTE I KLUBBER, UNGDOMSSKOLER OG PÅ LEGEPLADSER Tema 1: Tema 2: Tema 3:

Klubber ind på skolen Inklusion - en del af klubbens DNA Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom


Ung i Århus og Ungdomsringen Region Midtjylland indbyder til et spændende efterår med 3 temaformiddage for alle ansatte i klubber, på legepladser og i ungdomsskoler i hele regionen. Efterårets program er med 3 meget aktuelle temaer og vi håber I igen kan finde inspiration i oplæggene – og tage det med hjem til arbejdet med børn og unge i klubberne. Vi er stolte af at kunne præsentere: Klubber ind på skolen, Inklusion - en del af klubbens DNA samt Gå gladere hjem end da du kom på 3 temaformiddage i efteråret 2013.

PRÆSENTATION AF EFTERÅRETS OPLÆG: Tema 1: Onsdag den 18. september 2013 fra kl. 9.00 til 11.30 Emne: Klubber ind på skolen I denne tid i Aarhus står flere klubber over for at flytte fra sine lokaler og ind på skolens matrikel. Den tendens synes at fortsætte, og flere af os vil sandsynligvis snart møde samme udfordring - især med folkeskolereformen i tankerne. Hvad er der i spil i sådan en proces? - på godt og ondt, om muligheder og begrænsninger. Hvad kan det betyde for pædagogikken, og hvad med arbejdsmiljøet? Den nyligt vedtagne skolereform aktualiserer samarbejde mellem ungdomsklub, klub og folkeskole. Kom og diskutér perspektiverne ved dette samarbejde ved en paneldebat. Det overordnede emne for debatten er ”Klubber ind på skolerne”. Panelet består af Thomas Medom formand for Børn – og Ungeudvalget i Aarhus Kommune. Lene Vestervang Olsen, projektleder i Planlægning i Børn og Unge ved Aarhus kommune. Den gode historie om hvor indflytningen er sket med succes repræsenteres af afdelingsleder Casper Husted, fra Ungemiljø 12’rn. Fra Ungdomsringen deltager næstformand Brian Larsen. Og fra BUPL Aarhus deltager konsulent Lars Møller. Det hele styres af Ungdomsringens Udviklingskonsulent Jesper Larsen. Spørgsmål og temaer om hvad man ønsker panelet tager stilling, til kan man maile til Ungdomsringens konsulent Søren Elmkær på mail: sel@ungdomsringen.dk

[www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk]


Tema 2: Onsdag den 30. oktober 2013 fra kl. 09.00 - 11.30 Emne: Inklusion - en del af klubbens DNA Inklusion er ikke det nye sort i (klub)pædagogikken. At arbejde målrettet på at tage vare på de skæve, de anderledes, de utilpassede og dem som konstant støder ind i sig selv af forskellige grunde, er og har altid været den del af klubbens professionelle DNA. Oplægget handler ikke om diagnoser, men om at tænke og agere inkluderende, som en naturlig del af en anerkendende funderet praksis, der som udgangspunkt har plads til alle – men ikke til alt. Oplægsholder: Ulla Andersen er pædagogisk udviklingskonsulent i Ungdomsringen og har en baggrund som klubleder. Kerneområderne i konsulentvirksomheden er undervisning i kommunikation, ledelse og pædagogisk udvikling i bred forstand. Endvidere arbejder hun med projektstyring og skriftlig kommunikation. Ulla Andersen er især optaget af klubbernes inkluderende forpligtelse i den daglige praksis, samt udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til at styre udviklingsprocesser for og med større børn og unge. Herunder naturligvis udvikling af medbestemmelse og demokratisk dannelse, som er en forudsætning for de unges selvstændiggørelse og aktive deltagelse i fritidslivet.

Tema 3:Torsdag den 21. november 2013 fra kl. 09.00 - 11.30 Emne: Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom Foredraget ”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom!” er én af de allerstørste foredrags succeser i Danmark. Kom og hør hvad en ”surstråler” er, og hvad ”svesken på disken” egentlig betyder. Foredraget rejser spørgsmål som: Hvordan danner vi os et overblik over vores liv og de forandringer der uundgåeligt vil komme til os? Hvad dræner os for energi - og hvad kan vi gøre for at komme ind i en positiv tankegang og udvikling - hvordan bevarer vi gejsten og rummeligheden til at klare hverdagens udfordringer og forandringer? Oplægsholder: Freddy Meyer, SUPPLEMENT AS, medejer, Freddy har tidligere været leder af børneinstitutioner i bl.a. Gentofte og Hørsholm Kommuner. Han er Certificeret businesscoach, har autorisation i erhvervstestning, herunder JTI / MBTI. Er Certificeret indenfor erhvervspsykologi, Certificeret Stress Management konsulent og Certified Dunn and Dunn Learning Style Trainer fra USA i 2010 (Læringsstile). [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk]


Til hver temaformiddag vil der blive serveret kaffe og rundstykker.

TEMAFORMIDDAGENE AFHOLDES: Møllevangskolens Aula, Møllevangs Allé 20, 8210 Århus V. PRIS: 175 kr. pr. deltager pr. gang. TILMELDING OG KONTAKT: Tilmelding kan ske via hjemmesiden - www.ungdomsringen.dk se under kompetenceudvikling. Tilmeldingsfristen er én uge før hver temadag. Bemærk venligst at tilmelding er bindende! Bekræftelse og faktura vil blive tilsendt umiddelbart efter tilmeldingsfristen. For yderligere information kontakt venligst Elsebeth Vestergaard på tlf. 65 47 21 81 BEMÆRK: Arrangementet er for ALLE ansatte i region Midtjylland. SPØRGSMÅL: Har du spørgsmål til temadagene er du velkommen til at kontakte: Mads Seiersen, UngIAarhus leder på tlf. 45 41 85 71 00 eller maerse@aarhus.dk Søren Elmkær, konsulent i Ungdomsringen på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk

[www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk]

Temaformiddage Region Midtjylland  
Temaformiddage Region Midtjylland  
Advertisement