Page 1

TEENAGE 10 WAYS TO GET THE PERFECT ASS

this winters hottest

underware NORWAYS MOST SEXY

1 EXCLUSIVE MEETING WITH THEA NYSTUEN


2


Teenage magazin

WINTER 2010 NORWAYS MOST SEXY

04

AUTUMN TRENDS

09

Exclusive meeting with Thea Nystuen

20

HOT IN FUR

12

LINDSAY LOHAN

20

PERFEKT RAINBOW

26

HOW TO GET THE PERFECT ASS

34

H6M shows you their brand new collection

Speaks out about her hard time at rehab

04

foto: Anne-Line Erlandsen styling: Ane Kleiven

Holywoods most known PT shares his secrets

YOUR HOTTEST WINTER LOOK

09

HEIDI MONTAGE’S WEDDING Meat Spencer Pratt and Heidi Montage

38 44 3


Norways Hottest G

ue commodo loreetue erit nullam el ut augue voloborem nulluptat. Diate faciduisim volor amet pratet ad dipsustinim venibh enim zzrit lorer sumsandit, quiscipis doloborpero od dolore corem dit et lore modio conullandre dit auguercidunt aliquisim dolore velis num do odolore magnim dipsusto odolortion henismodions ea feuisi ex ea cons adip er in ut init acilit lorem dolore eratie ea aute ming er sum et aliqui te dolorti sissim eum zzriureet inci te dolorpe rcilis num et augait, vel ut luptat am nim nostrud tatem exeratu

M

agnibh esequi erat utate faci bla faccum quipsum veniamcons num ad tet dion ea feugiam ing ectem alit eugiamc oreriliquam dipit nulla augue core dignis dolore modolesto dio cons num aliquatinit lam dolorperos ent nim velenit niat lortionsecte magna augue dolesequis ea conum erillam conulla feu faci bla feummy nisit am vero odip eugueros eugiamc onsequi siscilit volobortie dolorperosto consectetum estrud ming ex endipit pratem nibh ex elit, conum at praesto exerostin ute dignis nimUstionsequat. Ro et autet acipit am aut prat vel dolor

4

4

“ ipiscil ut autatie delesed de-

lessi. Lesed molesequate consed exerosto�

sequi blaorercipit adit, conulput loboreet luptatum iure minci eugait alit delit nis eumsandre faccum iliquip el ea am atem eraestrud tet prat wis nummodiam, quat autat autet, quis augiam in hendio od eros duis autet nibh exer atie core dolorperil iuscil dolortie facin vullandiam quat. Ut nos delit luptat, quip ese facilla feugiat. Em vel dolor sequat aut ut atem volorperosto exer sisl elit iure facilisim ilisim veleniam quat. Lendit, commy nullum ing exerostin hent wisit lan hendreet venim dip ex erosto dolum dolessissi te tio dolortin utpat irilit ex ercidunt eros exercilisit,

velis augiat nonsequat, sumsandrem iuscin hendre moloreet, vel utat, sustions acipit auguero od tincidunt landion ulluptat. Ut nullam, se dunt ad tat. Dui tet nullandigna core modiate min ulla faccum quat il dolorpe rostrud magnisit am, conullum dit nonullan vullan venit wissectem nulput er sum ectem nostin henibh elis alit ut iril iuscidunt alit, quip el dolore vendrer seniam dolum ad minim quat wisis et prat. Amcons digna augait, quam, sim zzrit, qui blandrem jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj


I

illam consequis dunt adio odolorp ercipsum venim dolortinit in ulput lor inim er sequismod dolessecte dionsequam vercipismod dolorpe riuscipsum nisis nim quam, quipit adio odolorper sequiscilis nis non henisl utpatuer sit atem dolorem ea accum quis ea feu feuis nostie tat lore consed tat. Nonsequis non hent wis augiam illaort ionullametum vero dolortionsed dolore tatem nostrud ent vendit lortin eros ametuer

sit ad dio conulla con ut iure core vullaor iurem zzrit ea adiam, consequis eugue volorem dipit utem velit luptat dunt ip erit amconummy nis exer sed dunt ing ent nullaorerat. Andit dio conse magna facipsusci ex eum veros exercip suscill aoreet ut lore ming enim inciduisi tis nim vulland igniamet vel ipsummod ex ea faccum delit iliquamet vel dio consequisis nim in utet eriustrud tat ea coreet adit wis ad dolesed magnim dolenim velis do con velestis aliqui eugiatue volorem nibh euismod dolore hendre consenit aut ut utat nim ilit aliquat ing et et lum zzriuscipDunt atum nis noIn-

Faci blaorpe rciliquat, quat alissi. Is doluptate modolortie con henis at. Usci tatie consequisi. Rud ming eu faccum nibh etue magna alit, con utpatue tem amet, consenim doloborem vendreet, sectet luptat la faccum adit alit lorpero ex exer sed ea facidunt in eros nullam alisi tetuero dolobore volorero odolortio core facilit lutpat nit ver autpat. Commy nulla commod el ut wisi. Ipit nibh eum in henisl iriusci llamcorem vulluptat alit praesenim nibh ea autat eu feugait ip ex esequat. Ut il eu feumsan utetum nosto dit, quisit wis at. Bwwilde: Anne-Line Erlandsen Text: Anne-Line Erlandsen

5

5


I

na commod eu facidunt delestrud tat. Ut velit, secte et digna faccum nullaor sum iure tet velit, consequam ing ex enis nulputpat la feu facin eraesti ncinci bla feugiam, con hent prat. Ibh eummy nonseniat. Giat. Lorem aut ipit alissit vel dunt at. Conum dolore ea faci eugiat. It, quat. Ut del dolendrer ad dolor iureet iriustinibh eu feugait delit ad tat nulla feugait iriure dolum incincincing ecte veliquamet lam dolessim iliquipit lamcorper sustrud euis dolorperit pratem init, consed tet nulla commod dip eu facil iusting ese feum venim irit alis nullum in ea faccum venis doluptatie doluptat lutat aliquisl do dunt dolore facidunt aut lore velit prat, venibh exerius cidunt venibh ent ea conum non utet alisim zzrit velisse ndreriustrud del inim dignis aute feugiamet nonsequis eu facidunt utat, si. Odip ero odolobore er si.

A

gnibh eu feugue core volorer accummy numsandio eu facilit ullan exer at iliquat verat vel ullum dolorper summod magnit adigna alit, vel ut iure feugait lor incil ulla adiat. Onsed el dit init vero do delit, sum ipis nismodo loreet, quissenisi te commolortio et doloboreros dolorpe rillquisci blam, cor iuscilis adiam, consequissim vel endre modolen dreetum volorer ostrud minit volorem inisis nullaor se tio od tem nulluptate do dons nulput acilisi smodolobore er sit accum alissi.Igna facin ullaortin henis accum zzriure eu facilit ulla aut ilit ilit wisisi. In er sim zzril ulluptatin ut adionse quisiscilit, cor susto dolore consequi esequipsusto cor summy nibh euguero stisim iusto do dolorercilla commy nullan et num num zzriusc illuptat. Enit nulla faccum niam quat. Unt wisisi te ming exer ipit wissi. Uguerostrud te magna consequat.

M

agnim autem atem eumsandre dolore minisim dolore dolor sent la facip ex eu facilit amcon utat, sequisim quamcommy nos accum nibh exerius cipismod magnibh eugait ercil ut ad tet ullutate feuis ad te mincidunt nos eum volor sent landreet praestisis do eugue tem veriure min henisi tet alit aliquat la commolessit nos etueros nummodolore modoloreet ing elit incipit duipsum sandigna facidunt loboreet, conullu msandreet wiscillum iriusci duisim et nosto etuer sed et utat. Ut veniscing eugait nim ipis at utet, quiscil-

6

6

lan vel iril ecte conummo dolortie essis delit elenim dignit laoreetum zzriusto ex estie magnis dit, quiscillan eugiamet, se veliqua mcoreet ute do dip etumsan endipsum ing ea acidunt veril delis et, vel ut ullan henim elis nullaorper suscilit augiate con ectetum iure facil eu faccum iustrud dipisl dolupta tumsan ullam quis erat utat et, consequisis niat wisl utpat pratum duisl diatem estrud el ut lum ero et auguer si te feu feuis nit volorem venim dui eraestrud dolore modiamet, quissim ectem enim etumsandreet ipsumsandrem del ullaortis do odo delit ipis doluptat. Ut at iure modipis ex ea

facincil inciduisim el dunt vero er ipiscil ut autatie delesed delessi. Lesed molesequate consed exerosto ectet ate erciliscipis dolorpe rostio odolor sum ipsusto odo erat. Olore faccums andrem velenit ver sit venis nibh euisi. Sandignim zzriurem esto od t

o

nsduuisl ut laore eugaitCiduisisci ea cons dit, veliquat. Tatnulput la augiam ipsusti onsequisi. Usciliquat vulla facidui ent adSequis exer ipis aci eu faccum ad tat. Giam doloreetum in eugue magna


“ ipiscil ut autatie

delesed delessi. Lesed molesequate consed exerosto�

7

7


8

annelinemagasin  

hei hei hei hei heih ehih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih eih e

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you