Page 1

Analyse af reklamefilm Når man analyserer en reklamefilm, opløser man den i de dele, som den er sammensat af. Dette gøres for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold og budskab. Se reklamefilmen flere gange mens du analyserer. Bemærk - de mest effektive reklamefilm, er ofte dem, der bryder "normer”!

Vare:

Hvilken vare/ ydelse reklameres der for?

Afsender:

Hvem er afsender (producent, sælger, firma)

Beskrivelse:

Hvad sker der? (handlingsforløb) Hvor foregår det? (sted) Hvornår sker det? (tid) Hvem/hvad optræder? (personer/varer)

Opbygning:

Hvor mange scener indgår der? Hvor mange indstillinger (klip) er der i hver scene? Hvor lang tid varer reklamen? (ofte mellem 5-10 / 20-30 sek.)

Kamerateknik:

Billedformat (total, nær, ultranær) Perspektiv (normal, fugle, frø) Bevægelser (panorering, tiltning, travelling, zoom)

Synsvinkel:

Hvorfra ses handlingen?

Lyd:

Reallyd og/eller dublyd Dialog (samtale) og/eller speakerkommentar Lav en sproglig analyse - hverdagssprog? - dyb mandsstemme? Effektlyde og/eller musik - velkendt? Hvordan passer billeder og lyd sammen?

Lys / farver:

Dagslys - natlys – kontraster? Farver - pastelfarver? - signalfarver?

Effekter:

Lyd- og billedlige - slogan (katte ville vælge…) , rim og remser

Målgruppe:

Hvem henvender reklamen sig til - alder, køn m.m.?

Medium:

I hvilket medium bringes reklamen? - Biograf, tv eller… Er reklamen national eller international? - ”oversat" til dansk

Tolkning:

Gør rede for reklamefilmens skjulte indhold Hvad kommer du til at tænke på? Symboler Hvilken holdning gives der udtryk for? (seksuelle hentydninger, livsstil)

Virkelighed:

Hvordan er reklamefilmens virkelighed i forhold til din egen?


Budskab:

Hvad lover reklamefilmen direkte og indirekte? Hvad er den primære brugsværdi - og hvad er den sekundære brugsværdi? Hvorfor er det vigtigt for forbrugeren at købe netop dette produkt - er det billigt - trendy - sparer det tid - får man den "eneste ene" eller ….?

Vurdering:

Hvilket indtryk gør reklamefilmen på dig? Hvordan er dens troværdighed? Er den kunst, håndværk, oplysende, morsom eller…? Argumenter for din mening.

AIDA-modellen (Attention – Interest – Desire - Action)

Opmærksomhed Først skal man have modtagernes opmærksomhed. Der skal være noget ved reklamen, der får modtageren til at stoppe op og lægge mærke til reklamen (stopeffekter).

Interesse Derefter skal man vække interesse for produktet hos den målgruppe, man henvender sig til.

Ønske Det næste skridt er at vække modtagerens lyst til at eje det produkt eller tilslutte sig de ideer, reklamen forsøger at sælge.

Handling Endelig skal reklamen opfordre til og resultere i, at modtageren handler og evt. køber produktet eller søger efter mere information om det.

Analyse af reklamefilm  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you