Page 1

ONTWERP RAPPORT IMMERSIVE SPACE 2012 HOGESCHOOL ARNHEM NIJMEGEN INFORMATIE & COMMUNICATIE ACADEMIE PROPEDEUSE

Naam student Studentnummer

Annelies Masselink

Datum

04-04-2013

513247

Docent

Bart Auceps & Pieter Jongelie

Klas C1H Opdracht Ontwerprapport


2


INHOUDS OPGAVE ONTWERP PROCES OPDRACHT 1

DRIE IMMERSIVE RUIMTES

04

OPDRACHT 2

OBJECTEN IN EEN RUIMTE

08

OPDRACHT 3

RUIMTEVRAGEN

10

MINDMAPS

12

ABCBRAINSTORM

15

OPDRACHT 4

RESEARCH

16

OPDRACHT 5

SYNOPSIS

18

OPDRACHT 6

FOTO OPRDACHT

20

OPDRACHT 7

TEKEN EEN BOOM

24

OPDRACHT 8

STORYBOARD

26

REFLECTIE

30

3


4


5


6


OPDRACHT 1 DRIE IMMERSIVE RUIMTES Voor deze opdracht moesten wij met tweetallen

vervaagde figuren die eronder door lopen geeft het

3 afbeeldingen uitzoeken waarvan wij vonden dat

een gevoel van beweging en leven.

het deel uitmaakte van immersive space. en beschrijven waarom wij vonden dat deze afbeeldingen

Het derde beeld Is gemaakt door Mc Escher. Deze

immersive space uitbeelden. Uiteindelijk kwamen

afbeelding is een voorbeeld van een ruimte waar

ik en Manon uit op zes beelden waarvan ik er zelf

veel afspeeld maar alleen bestaat uit een kleine

persoonlijk drie favoriete uitgekozen heb.

tekening gedupliceerd in een grote blok. Met een zeer interessante lichtspeling die voor beweging

Ik heb het eerste beeld van akreon uitgekozen door de felle kleuren en stijl die gebruikt is. Het geeft een zeer dramatisch effect waarvan je gaat afvragen wat er nu precies in het beeld gebeurt. Je kunt je vanalles inbeelden wat er gaande is en om deze reden heb ik deze beeld gekozen. Het tweede beeld is een een mix van abstractie met surrealisme. De massieve blok rechtsbovenin heeft een zeer interessante licht speling en door de

zorgt.

7


8


OPDRACHT 2 OBJECTEN IN EEN RUIMTE De bedoeling van deze opdracht was te zoeken

Na meerdere composities geprobeerd te hebben

op ruimtes en daarin zorgvuldig losse objecten in

had ik besloten de vaas weg te laten en iets meer

te plaatsen en op deze manier een bepaalde sfeer

met de spiegel te doen. Het was gepaster bij de

beeld te creeren.

ruimte om de spiegel gebroken weer te geven, alsof iemand er met een voorwerp tegenaan gesla-

Ik had in eerste instantie de opdracht verkeert

gen heeft. De rook die ik erbij heb geplaatst is om

begrepen en had alleen verschillende objecten

het misterieuze te versterken. alsof er iets uit de

gepakt en deze in een lege ruimte gephotoshopt.

spiegel is ontsnapt.

nadat ik nogmaals de opdracht gelezen had kwam ik erachter dat de ruimte ook iets bestaands moest zijn dus heb ik ervoor gekozen om een stuk kamer te gebruiken als ruimte. Deze ruimte is zeer d onker en misterieus. De voorwerpen die ik in eerste instantie gekozen had, een veer, kraaltje, roos, vaas en een spiegel, heb ik geprobeerd in die ene ruimte te plaatsten.

9


OPDRACHT 3 RUIMTEVRAGEN Wat is de eerste ruimte die je je kunt

van glas. Hierop staat een grote lompe zwarte A3

herinneren?

printer.

Mijn zolder slaapkamer En een ronde zwarte bloempot met een nep plant

10

kun je nog objecten noemen en

erin. Naast deze tafel heb je een kleine maar vieze

beschrijven die daar waren?

witte kast waarin boeken en dozen staan. En naast

Als je de ruimte binnen komt zie je aan de rechter-

deze kast staat een licht eiken kleur kleerkast die

kant een bed met drie dekens over elkaar gelegd,

met de randen bovenin net op de slaapkamer past.

meerdere kussens op het bed en daarnaast staat een nachtkastje naast het bed tegen de muur,

Aan de linker kast deur hangt een langwerpige

hierop staat een radio wekker en een doosje met

spiegel. Naast de kleerkast bevindt zich nog een

daarop een glas water. Tegenover het bed staat een

staande lamp die van onder een zwarte voet heeft,

tafel met daarop een kleine oude beeldbuis tv.

zilveren steel en bovenin weer zwart.

Erboven hangt een grote poster. Naast de deur staat een hoge boekenkast volgepropt met boeken

Wat is de grootste ruimte waar je ooit in

en andere kleine prulletjes.

geweest bent? Dit is een vraag dat zeer lastig is om zomaar te

Aan de andere kant van de deur staat een licht

beantwoorden. Want ruimte is op meerdere manier-

bruine bureau waarop aan de zijkant een gekleurde

en te interpreteren. Ik kan zeggen de buiten is de

poster hangt. Op het bureau staat een laptop met

grootste ruimte waar ik ooit in ben geweest. Maar

een extra beeldscherm en toetsenbord allemaal in

als het bij een gebouw moet blijven heb ik daar

de kleur zwart. Ook staat er een roze bureau lamp

moeite mee om zomaar iets op te noemen. Dan

op en erboven hangt nog een TL buis lampje. Dan

denk ik toch dat de grootste ruimte een museum

heb je een lage muur waar niets tegen aanstaat en

hal was in Berlijn.

dan in de hoek van de kamer staat een tafel met ĂŠĂŠn lichte grafieten onderkant en een tafelblad


Wat is de kleinste ruimte waar je ooit in geweest

gevoel. En datgene wat het complete tegenover

bent?

gestelde ervan is kan ik dan ook als onprettig

Tijdens het verstoppelen als klein kind kroop ik nog

ervaren.

wel eens in een dressoir kast. Van welke ruimtes of omgevingen waar je nog Waarom voel jij je in sommige ruimtes prettig?

nooit bent geweest kun je je toch wel een voor-

Als de ruimte er goed belicht en verzorgt uitziet en

stellig van maken?

de sfeer ook goed aanvoelt kan ik me prettig voelen

Ruimtes die beschreven worden in verhalen of

in een ruimte. Maar ik denk dat het ook te maken

boeken. Of als je het nieuws leest probeer ik vaak

heeft waar je in opgroeit, bepaalde kleuren en voor-

ook voor te stellen hoe of wat met de ruimtes.

werpen kunnen een goede herinnering opwekken wat een ruimte ook prettiger maakt om in te zijn.

Van welke ruimtes of omgevingen kun je je helemaal geen voorstelling maken?

Waarom voel jij je in sommige ruimtes

Als alleen een naam gegeven is maar

onprettig?

verder helemaal niets afspeelt en ook niet bes-

als een ruimte schimmig en vies is, zal ik me er niet

chreven is.

comfortabel doorlopen. Ook niet als het bekend staat voor iets slechts zal ik twee keer nadenken

Kun je je nog een ruimte herinneren van een

voordat ik ergens een stap doorzet.

enge film, beschrijf die een grauwe lege kamer waarvan de verf van de

Waardoor wordt dat gevoel veroorzaakt?

muren los geweekt is door extreme vocht. Waar

Zoals ik dit eerder heb beschreven heeft het gro-

metalen buizen geroest zijn en aan de ruimte

tendeels te maken met hoe ik ben opgevoed en

verschillende ronde gaten in de muur zitten met

opgegroeid. Ik ben grootgebracht in een zeer

stuk tralies ervoor. De kamer is natuurlijk donker en

rustige omgeving met een huis dat goed in orde is.

slecht belicht.

Dit is dan ook voor mij thuis en geeft mij een veilig

11


12


13


14


OPDRACHT 3 MINDMAPS ABCBRAINSTORM Na het maken van de mindmaps en moodboards

L

licht, lamp

over 3 verschillende onderwerpen heb ik vooral

M muren

voorkeur gekregen naar bijgeloof en renovatie, mijn

N nagels

twijfel zit echt tussen deze twee onderwerpen en ik

O

kan erg

P paraplu

moeilijk kiezen. Om deze reden zit ik eraan te

R rust

denken om een mix te maken van de twee. Het

S

stoel stang slapen

is gemakkelijker om kamers te nemen die je kunt

T

tonen, tinten

aanpassen dan een buiten senario waarbij allemaal

U uil

losse items staan en

V

rondlopen die met bijgeloof te maken

W warmte

hebben. ik zou hier wel dingen kunnen

Y

laten terug komen in de ruimtes. Voor de ABC

Z zout

ongedierte, ongeluk, oud

versiering, vuur yoga, yard

brainstorm ga ik dus een mix van bijde doen. Het maken van de Ruimtevragen vond ik persoonA

aarde, afdekken afstoffen

lijk niet zo van belang om volledig in te vullen, de

B

bank, bed behang

opdracht zelf is goed om in te zien hoe bewust je

C

chaotisch, comfort

van ruimtes en je omgeving bent maar verder is het

D

doek, deken, dekbed, deur

een vrij ‘basic’ opdracht.

E

eng, eenvoud

F

frans

Voor de mindmaps wou ik meer doen dan alleen

G

gordijn, geluk

woordjes. Ik heb deels achtergrond info gezocht

H

heks, hout

en heb een moodboard bij elke mindmap geplaatst

I

icoonen

zodat er een betere beeld en sfeer kan overkomen

J jaren

en een duidelijke beeld zichtbaar wordt van elk

K

onderwerp.

kroonluchter, kat

15


16


OPDRACHT 4 RESEARCH Om deze opdracht goed te maken ben ik vooral

persoon aangeduid. Een uil is een nachtdier en kan

gaan kijken naar verdieping op het bijgeloof

dingen zien die anderen niet zien, hetgeen geduid

gedeelte in mijn immersive space. Om dus ook

wordt als wijsheid. Athena, de Griekse godin van

daadwerkelijk items toe te voegen die van waarde

de wijsheid wordt vergezeld door een uil.”

hebben. Het klavertjevier is een teken van voorspoed en “Vroeger geloofden sommige volkeren dat de kat

geluk. Klaver zou beschermen tegen betoveringen

het symbool was van het vleesgeworden kwaad.

van heksen; vooral het klavertje vier. Als men dat in

Duivels en heksen namen deze gedaante aan. Het

bezit heeft, zou men heksen van gewone mensen

gevolg hiervan was dat katten wreed werden be-

kunnen onderscheiden en onzichtbare feeën

handeld en gedood.”

kunnen waarnemen. Dromen van een klavertje vier voorspelt een lang en voorspoedig huwelijk. Als

“Volgens het volksgeloof brengt het geroep van een

een meisje een klavertjevier in haar rechterschoen

uil ongeluk. Als hij ‘s nachts tegen het raam vliegt

doet, zal zij trouwen met de eerste man die zij

van een kamer waarin een ziek persoon ligt, dan

tegenkomt, of iemand met dezelfde naam.

zou dit duiden op een naderend sterfgeval.

De klaver wordt in verband gebracht met St. Pat-

De uil staat zowel symbool voor domheid als voor

rick (shamrock) en de leprechaun.

wijsheid. Zo wordt met een uilskuiken een dom

Een klavertje vijf zou juist ongeluk brengen.”

17


OPDRACHT 5 SYNOPSIS De wereld die ik in elkaar ga zetten heeft te

vies en smerig uit, spinnenwebben of vochtvlekken

maken met een oud huis dat een Franse interieur

rondom, insecten en andere ongedierte hebben er

en uiterlijk heeft. Dit huis bezit een eigen ‘ziel’ dat

huisgehouden. En de ruimtes zijn gewoon in een

erg graag weer tot z’n oude glorie hersteld wilt

vieze staat. In deze ruimtes zijn al wel de voorwer-

worden. Maar niet alleen dit, in en rondom kom

pen neergezet die zullen helpen om de renovatie

je elementen tegen die te maken hebben met een

werkelijkheid te maken. Als deze voorwerpen

volksgeloof dat daar de ronde heeft gedaan.

allemaal gebruikt zijn, zullen de kamers een zekere frisheid uitstralen. Het is licht strak en mooi. De

18

Wat ik wil overbrengen is dat je op een leuke

derde ruimte is de tuin, deze zal niet echt gereno-

manier een ruimte opnieuw kan opfrissen door

veerd moeten worden, maar hier wil ik een soort

alleen al te repareren of een nieuw laagje verf of

uitdaging plaatsen om een klavertje 4 te zoeken en

behang toe te voegen. Verder wil ik een aantal van

een klavertje 5 die beide een acte veroorzaken.

de bekendste bijgeloof onderwerpen toe voegen aan de verschillende ruimtes. De drie ruimtes die ik ga maken bestaan uit een achterkamer dat deels als relax of lees kamer gebruikt kan worden. De tweede ruimte bestaat uit een slaapkamer en de derde ruimte is een tuin. De eerste twee ruimtes zien er in het begin erg


19


20


21


22


OPDRACHT 6 STANDPUNT EN BELICHTING Voor de foto opdracht moesten we tenminste 5

geplaatst aan beide kanten om twee verschillende

foto’s maken van een object dat in de ruimte zal

lichtbronnen te creëren. Hierdoor is het object een

voorkomen en daarvan moesten we verschillende

stuk feller belicht maar toch blijft er ruimte voor de

belichtingen kaderingen en ruimte aspecten voor

schaduwen om het object vorm te geven.

gebruiken. In de vierde foto die van bovenaf is genomen heeft Voor mijn eerste foto ben ik voor een vrij donkere

een vrij zachte belichting waardoor de diepte gang

ruimte gegaan met een zachte en warme belichting

in het object niet goed zichtbaar is. Het ziet er een

van de linker kant waardoor er een contrast ont-

stuk neutraler en saaier uit.

staat tussen natuurlijk licht dat de ene kant van het voorwerp raakt en het kunstlicht dat de andere kant

De vijfde foto is een close-up van de voet van het

raakt. Door de donker licht contrast ontstaan er

object. Ik heb geprobeerd een diepgang te creëren

veel schaduwen en diepte in het voorwerp zelf dat

door het doek die ervoor lag, juist onscherp te mak-

het interessanter maakt om ernaar te kijken.

en in vergelijking tot het object.

De tweede foto is een close up van de bloemen

Voor de zesde foto ben ik weer voor een scherpte

uit de vaas. Hier heb ik geprobeerd te spelen met

diepte gegaan alleen dan vanuit een andere hoek.

diepte in de foto zelf en de warme tonen van de

Ik heb ervoor gekozen van onder naar boven te fo-

bloemen en van de muur.

tograferen waardoor het object juist groter lijkt dan het werkelijk is. Het gedeelte dat dicht bij de kijker

Voor de derde foto heb ik een simpele zij aanzicht

is, is scherp in beeld gebracht terwijl het glas en de

genomen van het object. Ik heb twee lampen

bloemen die dieper liggen waziger voorkomen.

23


24


OPDRACHT 7 TEKEN EEN BOOM Opdracht 7 gaat niet zozeer om het tekenen van een boom, maar de bedoeling is om een object uit de ruimte te nemen en deze verschillende vormgeving stijlen op uit te proberen met verschillende materialen. Ik heb gekozen voor een stoel. Ik weet nog niet of ik deze in de eerste of tweede ruimte ga gebruiken. Wel weet ik dat ik digitaal wil ga werken daarom ga ik deze opdracht niet traditioneel doen. De eerste afbeelding links bovenin is een foto van de stoel. De tweede afbeelding ernaast heb ik geprobeerd op een vlugge manier na te painten met een scherpe brush in photoshop. De derde stoel bestaat vooral uit lijn vormen en schaduwen. De vierde stoel is een scribble in ms paint. Bij de vijfde en zesde stoel heb ik geprobeerd om bepaalde vormen te dramatiseren en te versimpelen.

25


26


27


28


OPDRACHT 8 STORYBOARD De opdracht zelf is vrij duidelijk.

verf klikt, veranderd de kleur van de muur. Of als je

“Geef in een storyboard de drie ruimtes zo weer, dat

op een bezem klikt, wordt de mat die op de grond

duidelijk zichtbaar is wat er allemaal op de schermen

ligt schoon. Elke ruimte heeft 1 of twee animaties

aanwezig is, welke objecten en achtergrond. Alleen

via movie clip die uit zichzelf bewegen.

de dingen die voor de acties en navigatie nodig zijn of als aanduiding van de plaatsing. Geef duidelijk

In scene 1 is dit de kroonluchter aan het plafond.

mogelijke navigatie- en actie-objecten aan. Maak

Voor scene twee is dit de kat of heks die op de

voor animaties aparte sub-storyboards waarin de

stoel zitten, en in scene drie zijn dit de vlinder en

actie duidelijk wordt. Het is een werktekening, die ook

water fontein. De eerste twee scenes bezitten ook

door derden ‘gelezen’ en beoordeeld moet kunnen

een voorwerp die steeds om kan wisselen. Voor de

worden, dus zorg voor een nette, duidelijk en over-

eerste scene is dit de uil die wijsheid symboliseert.

zichtelijke uitvoering.”

In de tweede scene is dit de heks die in een kat veranderd en uiteindelijk weer terug kan.

Maar toch heb ik me niet volledig aan de opdracht gehouden, deels door tijdgebrek en angst dat het mij niet gaat lukken deze animatie op tijd af te krijgen heb ik er voor gekozen om de storyboards “versimpeld” weer te geven. Niet alleen tijdgebrek maar ook het fijt dat het eigenlijk een gehele ruimte is dat beweegt is en niet gemakkelijk elke item in aparte scene kan zette waar het nog steeds duidelijk is wat er gebeurt. Voor de eerste twee scenes heb ik gekozen om elk object dat bij elkaar hoort en die samen een actie uitvoeren een kleur te geven. Dus als je op een blik

29


OPDRACHT X REFLECTIE IDEEFASE Welke manieren werken voor jou het beste om op ideeën voor een productie te komen? Persoonlijk kom ik vaak op leuke ideeën als ik s’avonds op bed lig of ’s ochtend als ik wakker wordt. Verder helpt het voor mij om te verdiepen in dingen die ik zie of lees op het internet, zien wat andere al hebben gedaan en of er iets inspirerend tussen zit.

30

Hoe ben je tot je uiteindelijke beslissing voor een onderwerp gekomen? Welke argumenten had je daarvoor? Ik ben zelf erg gek op make overs van huizen, hoe je ruimtes een leuke prettige of mooie sfeer kan geven. En om deze reden dacht ik aan een renovatie te doen. Maar alleen een renovatie kan lastig zijn en omdat ik het onderwerp van bijgeloof erg interessant vond wou ik hier ook wat mee doen. Wat was de visie op je onderwerp en waarom heb je deze gekozen? De visie was dat je van een oud gebouw met een likje verf en schoon maken al erg ver kan komen. Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat dieper op het onderwerp ingaan en minder hangen tussen twee verschillende onderwerpen. Dit is toch te koste gegaan van een misschien interessantere immersive space met een diepere

ingang dat wat het nu heeft. Hoe zou je nu het begrip ‘immersiveness’ willen definiëren? Zoeken naar verborgen interacties VORMGEVING Wat is voor jou het moeilijkste bij het vormgeven en hoe overwin je die moeilijkheden? Ik heb niet zozeer moeite met het vormgeven van dingen, voor mij zit de moeilijksheid graat in het loslaten van een ontwerp en er trots op zijn hoe het eruit ziet. Ik ben te kritisch als het gaat om uiterlijk. Hoe heb je ‘immersiveness’ proberen te bereiken en is dat gelukt (in hoeverre wel, in hoeverre niet)? Ik heb niet echt veel geheime of verborgen interacties gemaakt maar twee van de drie ruimtes heb ik volledig “bewegend”gemaakt. Ik vind dat mijn ruimtes goed gelukt zijn en meeste items werken soepel. Hoe heb je geprobeerd om je visie over te brengen in je movie en is dat gelukt (in hoeverre wel, in hoeverre niet)? Mijn visie was het maken van een renovatie huis met objecten van bijgeloof, en ik heb tot nu toe alles erin kunnen krijgen wat ik erin wou hebben en alles kan aangepast worden al is het over het algemeen geen


keuze mogelijkheid in welke kleur wat wordt. Hoe bereik je het effect dat een gebruiker niet het gevoel heeft in een applicatie-interface terecht te zijn gekomen, maar in een omgeving? Door bewegende items in de ruimte te hebben los van de interactie van de muis. Verder is een applicatie interface vaak duidelijk met tekst wat er gedaan moet worden. Zolang dit niet aanwezig is komt de gevoel van een omgeving beter naar voren. Welke aspecten van je vormgeving zijn gelukt en welke niet? Hoe zouden de niet-gelukte aspecten kunnen worden verbeterd? Ik heb niet het gevoel gehad dat iets voor mij niet lukte op vormgevings aspecten. Wat heb je bij de vormgeving gehad aan de research? Kun je dat aanwijzen? De idee vorming en informatie voor de keuze van mijn bijgeloof elementen. Ik wist eerst niet dat men vroeger geloofde dat een heks in een kat kon veranderen. Wel wist ik dat katten en heksen toen een connectie hadden. Maar dit gaf mij een idee om een heksen pop te laten veranderen in een kat in de tweede scene. Wat zou je de volgende keer anders doen? Meer research doen naar een object om meer diepgang te krijgen.

MOVIE Kan de gebruiker zelf zien/ontdekken welke onderdelen van je ruimte interactief zijn? Als de gebruiker over de ruimte gaat zullen de objecten die interactief zijn oplichten met een felle omranding. Ook veranderd het pijltje van de muis in een handje. Is de navigatie naar de andere ruimtes duidelijk? Hier kan wat onduidelijkheid in zitten omdat ik deze met opacity van de kleur doorzichtig heb gemaakt. Bij sommige scenes moet je dus erg goed kijken waar de knop zit maar als je erover heen gaat zal de knop fel oplichten. De knop moet een soort portal voorstellen Welke geluiden/muziek heb je gebruikt en had dit het bedoelde effect? Ik heb gekozen om niet teveel random geluiden toe te voegen want persoonlijk vind ik dat nogal vervelend worden. Ik heb ervoor gekozen om bij de eerste twee scenes voor een leuke piano melodie te gaan en alleen de bijgeloof objecten een geluid te geven. Wat zou je de volgende keer anders doen? Eigenlijk ben ik zeer tevreden over hoe alles is verlopen en gegaan en ben op weinig problemen gestuit waar ik niet zelf uit kon komen.

31

Ontwerprapport ImmersiveSpace  
Ontwerprapport ImmersiveSpace  

opdracht voor school, gemaakt door Annelies Masselink uit klas C1H