Page 1

2

I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme NR 2, 2010

Fjärrvärme ur ett ekonomiskt perspektiv Tema:

Intervju: Hur är det att ha solpaneler på taket?


”Hur påverkar egentligen vår ekonomi, din ekonomi?”

Tillsammans med miljö och enkelhet är det ofta ekonomin som husägare och verksamma företag i närområdet undrar över. Därför har vi valt att ägna stora delar av det här numret åt energifrågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad är det som styr prisnivåerna? Är det bränslen? Fjärrvärmeföretagets upplåning? Eller flera saker på samma gång? En fråga man kan ställa sig är hur vår ekonomi här på Södertörns Fjärrvärme påverkar din ekonomi? Varför kan till exempel vi erbjuda ett lägre pris än Storstockholm i övrigt? Nu finns det många förklaringar, men att vi har en stabil ekonomisk situation med fina nyckeltal och väldigt liten upplåning är förstås betydelsefullt. Det finns även faktorer som vi i mycket ringa mån kan påverka, som till exempel bränslepriser, vilket leder till att även vi måste höja våra priser

med jämna mellanrum. Men tack vare det arbete vi själva lägger ned på kostnadsjakt och att ständigt se över och förbättra våra egna rutiner lyckas vi hålla en bra prisnivå. Vi är sedan flera år tillbaka certifierade inom områdena ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001. Ytterligare en sak som gör det möjligt för oss att vidhålla en låg prisnivå och en trygg prisutvecklingskurva är att vi har en tydlig policy om att aldrig investera i något som är spekulativt.

Kundtidningen I Röret utges av Södertörns Fjärrvärme

Tryck Wassberg+Skotte Tryckeri AB

Ansvarig utgivare Thomas Forsberg, vd Södertörns Fjärrvärme

Papper Tidningen trycks på miljövänligt och klimatkompenserat papper

Foto Stina Svanberg

Vi har varit en trygg energilösning för närområdet under många år, och så ska det förbli. Jag hoppas du hittar mycket nyttig information i det här numret av I Röret. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Lillemor Ottergren Ekonomichef Södertörns Fjärrvärme

Kontaktinformation Södertörns Fjärrvärme: Växel 08-534 705 00 Fax 08-534 705 10

Projektledare Sara Jängnemyr, Södertörns Fjärrvärme

E-post info@sfab.se

Redaktör Fredrik Sundqvist, Hultén Reklambyrå

Postadress Box 3073, 145 03 Norsborg

Layout Hultén Reklambyrå

Besöksadress Sjöbodavägen 5, Norsborg

Hemsida www.sfab.se


Energimarknadsinspektionen backar från krav om prisreglering Energimarknadsinspektionens (EIs) generaldirektör Yvonne Fredriksson har presenterat hur den fortsatta tillsynen av fjärrvärmemarknaden ska se ut. EI bedömer att insamlingen av drifts- och affärsdata ger tillräckligt underlag för att avgöra om fjärrvärmepriset är skäligt. Myndigheten backar därmed från sitt tidigare krav om prisreglering. Vid ett seminarium om öppna fjärrvärmenät under Almedalsveckan, medverkade EIs generaldirektör Yvonne Fredriksson. Hon presenterade hur myndigheten planerar att följa upp fjärrvärmemarknadens prissättning genom insamling av priser, drifts- och affärsdata från fjärrvärmeföretagen. Genom insamling, analys och publi-

cering av resultatet anser EI att myndigheten, och därmed kunderna, får tillräckligt underlag för att bedöma om företagens pris på fjärrvärme är skäliga. Yvonne Fredriksson poängterade att prisjämförelser mellan olika bolag och nät är svåra eftersom det finns så stora olikheter mellan näten. Därför är den enda lösningen att istället jämföra respektive bolags prisutveckling över

9 av 10 är nöjda För två år sedan gjorde vi en undersökning för att se vad våra kunder tyckte vi kunde förbättra. Nu har vi på nytt hört oss för vad privatkunder och företagskunder tycker om oss. Det är glädjande att fler än 9 av 10 privatkunder är fortsatt nöjda med Södertörns Fjärrvärme när det gäller personalens bemötande och driftsäkerheten. De flesta skulle också rekommendera företaget till andra. När det gäller den löpande informationen önskar man att företaget kan göra lite mer. Man vill till exempel ha

mer statistik och fler tips och råd om hur man sparar energi. Företagskunderna ger högst betyg till den höga leveranssäkerheten. Dessutom är man nöjd med den information som går ut vid leveransavbrott, samt analyserna av energiförbrukningen och de nya servicavtalen. Det man som företagskund skulle vilja se mer av är rådgivning och fler kontaktpunkter med Södertörns Fjärrvärme. ”Kundernas åsikter är väldigt värdefulla och vi tar till oss varje ord” Thomas Forsberg, vd Södertörns Fjärrvärme Ansvariga för kundundersökningen är CMA (Marknadsindikator).

tid, för att kunna avgöra om priset är rimligt. ”Det är positivt att Energimarknadsinspektionen nu backar från kravet om prisreglering. Jag tolkar det som att EI tror på branschens förmåga att hitta en modell för att alla kunder ska känna sig trygga med att de har rätt fjärrvärmepris”, säger Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme.

2 2 1

I RÖRET

I RÖRET En kundtidnin g från SödErtörnS fjärrvärmE nr 2, 2009

I RÖRET

fRån tidn ing En kund väRm E nS fjäRR SödE RtöR nR 2, 2008

En kund tidnin g från SödEr törn S fjärr värm E nr 1, 2010

men Hej Siv och välkom schen till fjärrvärmebran

Vi fyller

e lpt Sverig Vi har hjä ål. sina miljöm . att klara r vi egna Nu sätte kgasfilter d 85 % Nytt rö ftnivån me sänker sto

40 år

Gynnsam prisutveckling Kun er glig invig för fjärrvärmekund ning av

Igelsta Kr aftvärm

everk Var är fjärr värmebran schen om kombinera fem år? med en solpfjärrvärmen anel?

Vill ni ha en tidning per hushåll? Om ni bor i en samfällighet och vill att vi ska skicka ett nummer av I Röret per hushåll, skicka en adresslista till sj@sfab.se eller ett vanligt brev till Södertörns Fjärrvärme, Att: Sara Jängnemyr, Box 3073, 145 03 Norsborg.


Robert Sabel är en av de specialister som Södertörns Fjärrvärme anlitar För att kunna hantera alla olika delar som en fjärrvärmeleverans kräver, har Södertörns Fjärrvärme avtal med flera specialiserade underleverantörer. En av dem är Roslagens Värmemontage, där Robert Sabel är arbetsledare. Roslagens Värmemontage ansvarar för att lägga fjärrvärmerör och se till att ta hand om det svetsarbete som följer. Arbetet börjar när groparna, eller rörgravarna som man säger på fackspråk, är färdiga. I Röret pratade med arbetsledaren Robert Sabel om samarbetet med Södertörns Fjärrvärme. ”Vi står för all leverans av rör och svetsning, man kan säga att vi ser till så att fjärrvärmen når hela vägen fram till bostäder och företag”, berättar Robert. Rent praktiskt går det till så att man gräver de rörgravar som behövs. Därefter kommer Robert och hans team in för att göra själva rörläggningen och de tillhörande svetsarbetena. ”Vi får helt enkelt en beställning från Södertörns Fjärrvärme, som vi utför, innan det är dags att återigen fylla rörgravarna.”

Service och support ingår också

Vid sidan om arbetet

Förutom rörarbeten tar även Roslagens Värmemontage hand om en hel del service och support. ”Det kan handla om att laga gamla ventiler som gått sönder eller läckor som uppstått på gamla ledningar. Man kan säga att ungefär 70 % av vårt arbete är nyläggning och 30 % är service”, säger Robert. Roslagens Värmemontage startade i Åkersberga för 22 år sedan, numera är företaget placerat i Järfälla. Innan Robert tog steget över till att bli svetsare arbetade han som målare. ”Ja, men det fanns nästan inga jobb för en målare i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Så jag bestämde mig för att börja här istället. Det har aldrig funnits för många svetsare. Snarare tvärtom.”

Det var för några år sedan som Robert och hans fru bestämde sig för att lämna storstaden. Nu bor de i en villa vid vattnet utanför Nyköping tillsammans med fyra barn och två hundar. Vid sidan om arbetet är han fotbollstränare och driver en ungdomsgård. Om samarbetet med Södertörns Fjärrvärme

Efter att ha arbetat många år tillsammans har Roslagens Värmemontage och Södertörns Fjärrvärme lärt känna varandra väl, och det är tydligt att Robert uppskattar de inarbetade arbetsrutinerna. ”Det är inte många värmeverk som har så god ordning och reda på arbetsprocesser och arbetsflöden, de ligger långt framme i fjärrvärmebranschen”, avslutar Robert.


Skanska tar hand om grävarbetena Sedan två år tillbaka är Skanska en av de underentreprenörer som Södertörns Fjärrvärme behöver för att ge alla sina kunder tillgång till fjärrvärme. Avtalet avser alla markarbeten. Något förenklat kan man säga att Skanskas arbete är att schakta upp rörgravarna och göra i ordning för kommande rörarbeten. När rörarbetet är klart är det även deras uppgift att återställa marken till sitt ursprungliga skick. I Röret har pratat med Jannice Sanrell som är planeringsingenjör och ansvarar både för ekonomifrågor och administrationen som rör pågående projekt.

”Man kan säga att jag ser till att de som är ute och arbetar i ett projekt har rätt förutsättningar för att kunna sköta sitt jobb”, säger Jannice. Vid sidan om inplanerade arbeten behöver man ibland rycka ut vid oförutsedda händelser. För att till exempel komma åt en läcka kan man behöva gräva upp rörgravarna mitt i natten. Därför ingår det i avtalet att Skanska har beredskap även på kvällar och helger. ”För att allt ska fungera så bra som möjligt har vi daglig kontakt med Södertörns Fjärrvärme, dessutom träffar vi byggledarna och rörentreprenören en gång i månaden för att diskutera pågående och kommande projekt”, berättar Jannice.


Hur är det att ha solpa

Södertörns Fjärrvärme driver just nu ett projekt för att utvärdera huruvida solpaneler kan fungera som ett komplement till fjärrvärme. I Röret pratade med en av familjerna som just nu är med i projektet. Rickard Pettersson och Karin Nyberg bor tillsammans med sina två döttrar i slutet av Vattentornsgatan i Söderby. Tidigare bodde de i en lägenhet i Bromma, men valde att flytta hit för 5 år sedan. Då huset ligger ganska högt upp med fri sikt passade det bra för att använda inom solpanelsprojektet. ”Jag var inne på Södertörns Fjärrvärmes hemsida och såg att man sökte hus till projektet. Vi tyckte att det lät intressant och skickade in ansökan. Det var ett bra tillfälle och ett bra erbjudande”, säger Rickard. Förutom att huset låg bra till, hade familjen dessutom en ganska ny fjärr-

värmecentral, vilket underlättade när man skulle koppla ihop den med solpanelerna. Även om man har behövt göra en del fininställningar under tiden, så har det överlag fungerat bra sedan man påbörjade testet på midsommardagen. ”Det kom hit en hel del människor, både från entreprenörer och från Södertörns Fjärrvärme. Förutom att det krävdes en skylift, blev det en hel del arbete inomhus, i till exempel garaget”, berättar Rickard. Testet med solpaneler pågår i 2 år. Eventuellt kommer man att modifiera systemet under tiden.

”Det ska bli intressant att se hur det fungerar och vad effekterna blir”, säger Rickard. Enligt familjen finns det flera anledningar till att man valde att vara med i projektet. Det handlar dels om att man vill utvärdera prisfrågan, dels om att man är nyfiken och intresserad. ”Sedan är det naturligtvis viktigt att vara med och påverka miljön. Det är en skön känsla att kunna duscha med solvärme på sommaren”, berättar Rickard.


neler på taket? Effekten av solpaneler

Tekniken bakom projektet

Eftersom projektet inte är färdigt har man inte kunnat fastställa exakt vilket utbyte solpaneler kan ge. Det man vet är att det kommer bli som en puckel över året. Under vintermånaderna finns i princip ingenting att hämta från solenergin, medan man under sommaren kan räkna med ganska god effekt. Hade man bara velat ha värme från solpaneler, hade man behövt betydligt många fler paneler och acceleratorer.

Panelerna monteras direkt på taket. Därifrån går det ner ett rör på utsidan av fasaden in till fjärrvärmecentralen. I närheten installeras en ackumulatortank, med en storlek motsvarande ett kylskåp. För att möjliggöra en installation behövs omkring 4 kvm golvyta i anslutning till fjärrvärmecentralen. Från solen kan du både få ut värme, energi och varmvatten.

Avtalet Villaägaren förbinder sig att öppna upp huset för att Södertörns Fjärrvärme ska kunna dokumentera projektet. Efter projektet får villaägaren välja om han/hon vill köpa loss paneler och annan utrustning.


För några veckor sedan bjöd in till Öppet hus 2010

I början av oktober kom hushåll och företag på besök till värmeverket i Fittja. Förutom rundturer, energispartips och presentationer av nya fjärrvärmecentralen anordnade vi tävlingar för både barn och vuxna och serverade varmkorv och fika.

Lördag

men till

Varmt välkom

Öppet hus

Tävlingsresultat: Hur många centimeter rör finns i en fjärrvärmecentral? Rätt svar 799. Tävlingen vanns av Kioni Gustafsson och Benny Jonsson, som båda gissade på 800 cm. Vi skickar över varsin väderstation med posten. Vi delar också ut fem duschmätare som tröstpris: Alex Gavrilovic, Börje Lindström, Eva Ikonomidis, Bertil Andersson, Azra Fredriksson.

Tipspromenaden Med 11 av 13 rätt vinner Martin Nigals och Nick Nigals varsin väderstation. Gustaf Ölander, Bengt Olof Sennerö och Pontus Wiström hade 10 av 13 rätt och vinner varsin duschmätare.

2

Öppet hus

Oktober • kl 11-16

• Fittjave

Närområdets

rket, Sjöbo

egna energ

ibolag

davägen 5

v.39


Södertörns Fjärrvärme Namn: Bengt Olof Sennerö Hur bor du? Radhus Vad tycker du har varit bäst med den här dagen? Att se hur pannan och eldningen funkar. Vad är det bästa med fjärrvärme som uppvärmningsform? Det är enkelt och billigt.

Namn: Familjen Fredriksson Hur bor ni? Radhus i Salem. Vi hade fjärrvärme tidigare men bytte till elpannor för ca 20 år sedan när elen var billig. Det ångrar vi nu och skulle gärna vilja ha fjärrvärme igen. Vad tycker du har varit bäst med den här dagen? Roligt att se hur det funkar. Spännande att titta på pannor och bränslen. Dessutom var det ju ”människovänligt” väder idag. Vad är det bästa med fjärrvärme som uppvärmningsform? Det är miljövänligt och säkert billigare än eluppvärmning.

Namn: Åke Pettersson med sonen Lars Hur bor ni? Radhus Vad tycker du har varit bäst med den här dagen? Alltihop. Gå runt och titta hur det ser ut. Vad är det bästa med fjärrvärme som uppvärmningsform? Billigt och funkar alltid.

Namn: Ingegerd och Birger Eriksson Hur bor ni? Villa Vad tycker du har varit bäst med den här dagen? Häftigt att gå runt och se hur det fungerar. Vad är det bästa med fjärrvärme som uppvärmningsform? Otroligt smidigt. Funkar alltid.

Brist på tekniker i framtiden Fjärrvärmebranschen har svårt att hitta rätt kompetens. Svensk Fjärrvärme säger nu att man behöver attrahera helt nya grupper av människor för att täcka rekryteringsbehovet. Det har framförallt visat sig vara svårt för branschen att hitta drifttekniker. Eftersom Södertörns Fjärrvärme i första hand är en distributör drabbas man förmodligen inte i lika stor utsträckning av kompetensbristen som de producerande bolagen. Men det är ändå viktigt att man satsar på att utveckla bolaget ur ett arbetsgivarperspektiv för att hindra eventuella svårigheter att rekrytera i framtiden.

Korridorprat med ekonomichefen Lillemor Ottergren Efter en tid på olika ekonomiavdelningar och revisionsbyråer började Lillemor Ottergren att arbeta för Södertörns Fjärrvärme. Hon har idag mer än 20 års erfarenhet av att hantera de ekonomifrågor som följer arbetet med fjärrvärme. ”Jag flyttade från Ånge till Stockholm 1973 och har varit bosatt i Botkyrka sedan 1974. Jag började här på Södertörns Fjärrvärme redan 1985”, berättar Lillemor. Lillemor har tre vuxna döttrar som heter Elin, Åsa och Sara. Dessutom är hon mormor. ”Ja, mina döttrar har gett mig fyra barnbarn. Emil föddes 2006 och Filippa, Rasmus och Roy kom 2009. De är mina älsklingsfritidsintressen.” Lillemor bor i en hyresrätt i Tumba Centrum, men tillbringar en stor del av sin fritid på Tumba Bruk, hos sin särbo sedan 15 år. ”Det är en väldigt speciell naturskön K-märkt boendemiljö. Jag trivs bra där”, säger Lillemor.


Från några få värmeverk till För att Botkyrka, Huddinge och Salem ska få tillgång till fjärrvärme krävs det att vi som företag hanterar en mängd olika kunskapsområden. Allt från att prata med underleverantörer om grävarbeten, planläggningar och miljöfrågor till att sköta upphandlingar, support och avläsningar. Vi håller också på att utvärdera flera alternativ inför framtiden, som till exempel solenergi. Vilka frågor du än står inför är du välkommen att ta kontakt med oss.

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME FORTUM TELGE NÄT SÖDERENERGI

VÄRMEVERK

Fjärrvärme fjärrkyla serviceavtal installationer • upphandlingar • prognoser • support • mätare • planläggningar • fjärrvärmecentraler • grävningsarbeten • avtal • avläsningar • fjärravläsningar • rådgivning • kraftvärme • utveckling •

KYLANLÄGGNING FJÄRRVÄRMELEDNING

GENETA

SÖDERTÄLJE

IGELSTA

Gräv - och planläggning

Fjärrvärmenät

Fjärrvärmeväxlare

Fjärrvärmecentral

Vårt fjärrvärmenät sträcker sig från Salem till Skärholmen. Från Vårsta till Segeltorp. Och från Tullinge till Huddinge. Räknar man ihop alla sträckor blir det totalt 30 mil. Med andra ord kan vi erbjuda anslutningsmöjligheter för ganska många hushåll och företag i området.

Kranvatten

Fjärrvärme Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Vatten värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut genom ett nät av nedgrävda rör. När det kommer fram till dig förs värmen över till fastighetens egna värmesystem. Det är alltså två separata system som samverkar.

Efter att vattnet värmt upp din fastighet går det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och skickas ut i fjärrvärmenätet.

Det finns några saker att tänka på när man ansluter en fastighet till fjärrvärmenätet. Hur långt behöver man gräva? Var är det mest lämpligt att rören går in i fastigheten? Finns det nybyggda verandor, berg, sjöar eller till exempel vägar man behöver ta hänsyn till? I samråd med dig ser vi till att hela installationen går så smidigt som möjligt. Från planering till att gräva.


många hushåll och företag STOCKHOLM

ÅRSTA

HAMMARBY

SKÄRHOLMEN

SKARPNÄCK

BREDÄNG SEGELTORP VÅRBY HÖGDALEN

HUDDINGE FITTJA

FARSTA

FLEMINGSBERG

BOTKYRKA

TULLINGE

CENTRALA HUDDINGE

SKOGÅS

SALEM

LÄNNA VÅRSTA

TUMBA

Serviceavtal Serviceavtal ger dig tillgång till våra kunskaper och erfarenheter dygnet runt. Förutom att vi hjälper dig med akuta fel gör vi regelbundet en översyn av din anläggning. Vid kontrollen ser vi bland annat över packningar, inställningar och temperaturer. Du som har serviceavtal får dessutom reducerat pris på arbetskostnaden vid större åtgärder. Och så ger vi dig ingående råd om hur du kan effektivisera din anläggning och därigenom spara energi. Två former av serviceavtal: 1. Serviceavtal för villor Allt från villor och bostadsrättsföreningar till sjukhus, skolor, vårdhem och industrier kan teckna serviceavtal.

2. Serviceavtal för övriga fastigheter (du kan lägga till service för till exempel sekundärkulvert och reglerutrustning).


B

Retur Södertörns Fjärrvärme Box 3073, 145 03 Norsborg

Varför skiljer priserna mellan olika delar av landet? Och vad gör man för att stärka kundens ställning?

Runt om i Sverige diskuteras fjärrvärmens pris. Varför skiljer priserna mellan olika delar av landet? Vad ligger bakom att priset sätts som det gör? Och vad gör företagen och politiker för att stärka kundens ställning? Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har presenterat rapporten ”Prisvärd fjärrvärme?”, en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser. Rapporten riktar sig till alla som vill förstå varför det lägsta fjärrvärmepriset i Sverige är hälften av priset i den dyraste kommunen. ”Fjärrvärmebranschen jobbar hårt med att bygga förtroende och bli tydligare i prissättningen. Det finns mer att göra och branschen tar detta på största allvar. Genom att förklara vad som påverkar priserna vill vi bidra till en ökad dialog”, säger Peter Dahl, vice VD på Svensk Fjärrvärme.

Några faktorer ger i allmänhet ett lägre pris: • Stora nät • Kraftvärmeproduktion (samtidig produktion av el och värme) • Avfallsförbränning, jämfört med biobränsle

En faktor som påverkat priset uppåt i många nät, är priset på biobränsle som ökat kraftigt under 2000-talet. Fjärrvärmenäten är oftast lokala, och ibland regionala. Många av de bakomliggande faktorerna för prissättning är också lokala. Det kan vara allt från markförhållanden, nätstorlek och hur tätt kunderna finns, till val av bränsle, investeringar och prissättningsfilosofi. Även statliga beslut om regler, skatter och styrmedel påverkar.

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset per kommun i Sverige var 72,4 öre/ kWh år 2009. Det gör att små nät kan få stor inverkan på genomsnittspriset. Vill man istället veta vad majoriteten av kunderna betalar använder man ett genomsnitt per levererad kilowattimme, så kallat volymviktat pris. Det volymviktade priset var 70,2 öre/kWh. Fjärrvärmepriserna har ökat mindre än biobränslen och mindre än övriga energibärare, men mer än Konsumentprisindex, KPI. Beroende på hustyp ökade fjärrvärmepriserna mellan 11 och 12 procent perioden 2004-2009, räknat i fasta priser. Politiska beslut påverkar också både pris och annan verksamhet. Ett exempel är koldioxidskatten. Trots att den har höjts sedan 2004 har skattens andel av fjärrvärmepriset minskat, tack vare branschens omställning till förnybar och återvunnen energi.

I röret nr 2 2010  

Södertörns Fjärrvärme customer magazine. Design: Annelie Andersson Copy: Fredrik Sundqvist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you