Page 1

KURSER OCH UTBILDNINGAR • 2011/2012


Innehåll Inledning

3

Våra utbildningar

4

InfoTorg Företag & Person – Steg 1

6

InfoTorg Företag & Person – Steg 2

6

InfoTorg Research/utredning

8

InfoTorg Juridik

10

Juridisk utbildningsserie

12

InfoTorg Fastighet

14

InfoTorg Fordon – Direktanmälan

16

Kundanpassade utbildningar

18

Praktisk information

20

Kundcase

21

Våra utbildare

22

”Att ha tillgång till fakta kan förändra ditt arbete. Att verkligen förstå hur du använder informationen kan förändra ett helt företag.”


Vill du göra större nytta på kontoret? Åk därifrån. Tillgång till korrekt och relevant information är idag en framgångsfaktor för företag och organisationer. Det handlar om att kunna skapa underlag för kloka beslut, hitta och förstå målgrupper samt att bedöma personers och företags ekonomiska situation. Det handlar också om att kunna hitta och värdera informationen för att göra strategiska vägval. För att du ska bli ännu mer produktiv i ditt arbete har vi tagit fram en serie kurser och seminarier. Utbildningarna erbjuder vi över hela landet. Tanken är att öka förståelsen för InfoTorgs informationstjänster och de upplysningar du hittar hos oss. Samt att ge dig verktyg som underlättar ditt arbete med att ta fram relevant information i just din roll. Antalet anmälningar tillsammans med deltagarnas utvärderingar visar tydligt att våra kurser är uppskattade. Utvärderingarna har också gett oss värdefulla tips. Tips som vi använder för att utvecklas. Under 2011 har vi till exempel börjat med fördjupningskurser i InfoTorg Företag & Person och speciellt anpassade researchkurser. Kunskap är avgörande för att kunna ta bra affärsbeslut och skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Lämna därför kontoret några timmar och gå en av våra kurser. Om du inte hittar det du söker i katalogen skräddarsyr vi gärna en utbildning åt dig och ditt företag. Gå in på www.infotorg.se/utbildningar eller ring 08-555 682 00.

Med vänlig hälsning

Christian Zittenbaum Utbildningsansvarig, InfoTorg

3


”Det finns fler sätt att söka på än du någonsin kan ana, en djungel av fakta och detaljer i mängder. Efter utbildningen kommer du att veta hur du hittar precis det du söker. Och hur du tolkar och använder informationen.” Christian Zittenbaum

Våra utbildningar InfoTorg Företag & Person – Steg 1 InfoTorg Företag & Person – Steg 2 InfoTorg Research/utredning InfoTorg Juridik Juridisk utbildningsserie InfoTorg Fastighet InfoTorg Fordon – Direktanmälan Kundanpassade utbildningar

4


2500

Under 2010 utbildade vi fler än 2500 personer.

85

%

av deltagarna har kallat kurserna för inspirerande.

88 % av juristerna anser att de kommer ha nytta av utbildningen i sitt dagliga arbete.

449 964

”Utbildningen har förändrat vårt sätt att arbeta och gjort oss ännu mer effektiva. Idag sparar vi både tid och pengar.”

9 av 10 kursdeltagare skulle rekommendera sina kollegor att gå samma utbildning.

Sverige är 449 964 kvadratkilometer stort. Därför erbjuder vi många av våra utbildningar via webben.

5


InfoTorg Företag & Person Hos oss finns alla fakta du behöver om folkbokförda personer, organisationer, myndigheter samt svenska/utländska företag. Du kan bland annat ta reda på adressuppgifter, mobilnummer, vilka som sitter i en styrelse och står bakom en organisation. Eller kontrollera fastighetstaxeringsuppgifter och betalningsanmärkningar. Konsten är att veta hur du ska söka i all vår information. Och hur du ska tolka det du ser. Vad som är relevant för dig och vilken väg som är den snabbaste för att lösa just ditt problem. Utbildningarna inom det här området syftar till att du ska få ut så mycket som möjligt av den information du söker fram. Samt att veta hur du ska tolka informationen. Det finns två steg/nivåer. Om du redan har goda förkunskaper kan du gå direkt till steg 2/vidareutbildningen.

Då efterfrågan på utbildningar ökar kraftigt kan vi bara erbjuda kurser och seminarier för dig som är befintlig kund/ användare. Ring 08-555 682 00 om du vill veta mer.

6


InfoTorg Företag & Person - Steg 1

InfoTorg Företag & Person - Steg 2

Kursen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete söker information om personer och företag i InfoTorgs webbtjänst.

På den här kursen djupdyker vi i InfoTorgs information om personer och företag. Vi går in på detaljer och varianter och förklarar svåra begrepp för dig som arbetar riktigt mycket i våra tjänster. Kursen vänder sig till dig som är en van användare av InfoTorgs tjänster.

Steg 1 - Kursens innehåll:

Steg 2 - Kursens innehåll:

InfoTorg Person

InfoTorg Företag

InfoTorg Person

InfoTorg Företag

• Vad ligger bakom en sökning? • Söktips • Folkbokföring • Avliden • Särskild postadress • Utvandrad/Obefintlig • Samordningsnummer • Historik • Barn under 18 år • Lägenhetsnummer • Telefonnummer • Relationer • Fastighetstaxering • Konkurs • Näringsförbud • Uppdrag i företag • Rapporter • Utökad folkbokföring

• Vad söker du i? • Söktips • Adresser • Skatteregistrering • Ärendeförteckning • Räkenskapsinformation • Förseningsavgift • Nyckeltal • Årsredovisning • Betalningsanmärkning • Funktionärer

• Söktips- avancerad • Sekretess - Kvarskrivning • Skriven på församling • Samborelationer • Domar • Uppdrag i företag – avancerad • Flera personnummer åt gången • Utökad folkbokföring

• Söktips avancerad • Företagsstruktur • Företagsformer • Ägarförhållande • Nyckeltal • Betalningsanmärkningar • Arbetsställe/bifirma/ parallellfirma/säte • Styrelse/Funktionärer/Firmateckning • Skillnad mellan årsredovisning, bolagsordning och registreringsbevis • Urval • Läs in egen org.nummer fil • Global företagsinformation från Dun & Bradstreet

Övrigt • Besökta sidor • Rapporter • Andra nyttiga tips • Uppdatering & Källor • Nyheter

OBS! Du behöver inte ha gått Steg 1 för att gå denna kurs. Utgå ifrån din egen kunskap.

Kurstid: 3 timmar

InfoTorg Person som webb-tv

Pris:

Kostnadsfri (Värde 1995:-) Plats som ej avbokats senast 24 timmar före kursstart debiteras med 750:-.

Plats:

Hos InfoTorg, i extern lokal eller på webben. På infotorg.se ser du var just din utbildning hålls.

Du kan också lära dig mer om InfoTorg Person på distans. På webben kan du se vår utbildningsfilm för tjänsten, i sin helhet eller valda delar. Filmen fungerar också bra som repetition efter att du har gått en vanlig kurs.

Vill du anmäla dig eller veta mer? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se

”Är jättenöjd med kursen. Många bra tips samt mycket bra föreläsare.”

7


InfoTorg Research/utredning Ingen annan har samlat lika många olika informations- områden som InfoTorg. Det gör oss till en naturlig samarbets- partner vid research och utredningar. När du hittat personen du söker kan du enkelt fördjupa dig och se vilka företag han eller hon är kopplad till. Därefter kan du på bara några klick komplettera med till exempel fastighetsupplysningar. Utbildningen syftar till att du ska bli ännu mer pricksäker i ditt arbete. Förutom att visa hur du hittar grundläggande person- och företagsupplysningar, kommer en erfaren researcher ge dig sina främsta söktips och knep. Vid sidan om metoder och sökmöjligheter inom InfoTorgs källor berättar vi hur du kompletterar upplysningarna med bland annat Google, Facebook och Domaintools.

Då efterfrågan på utbildningar ökar kraftigt kan vi bara erbjuda kurser och seminarier för dig som är befintlig kund/ användare. Ring 08-555 682 00 om du vill veta mer.

8


InfoTorg Research utbildning På den här kursen går vi tillsammans med en erfaren researcher igenom olika möjligheter till fördjupade sökningar på personer och företag. Dessutom visar vi hur du kompletterar InfoTorgs information med bland annat Google, Facebook och Domaintools.

”Tack för en superbra genomgång. Sitter här och funderar över hur jag ska föra vidare mina nyvunna färdigheter till resten av företaget.”

Kurstid: 3 timmar

”Det var sex MYCKET nöjda personer som satt på skolbänken igår.”

Pris:

750 kr för InfoTorgs kunder, övriga 2.950 kr. Plats som ej avbokats senast 24 timmar före kursstart debiteras med 750:-.

Plats:

Hos InfoTorg, i extern lokal eller på webben. På infotorg.se ser du var just din utbildning hålls.

”Mycket bra grepp att även koppla ihop InfoTorgs tjänster med Internetsökningar.”

Kursens innehåll: • Hur faktauppgifter i InfoTorgs tjänster kan användas i ett utredningssammanhang – som startpunkt för en vidare sökning och som en slutgiltig bekräftelse av att pusselbitarna du samlat in på internet är sanna. • Kartläggning av ett företag (till exempel vilka personer som står knutna till företaget, vem som står skriven på en boxadress eller sitter i en styrelse). • Identifiering utan personnummer och namn. • Hur du hittar information på Facebook. • En e-postadress är anonym. Men det går ibland att lista ut vem som står bakom. • Sökningar på Google och Facebook. • Vem ligger bakom en hemsida?

93% 90% 93% 93 % av de som svarat på utvärderingsenkäten efter InfoTorgs researchkurs i februari 2011 uppgav att de gärna skulle rekommendera andra att gå kursen. 90 % tyckte att kursen höll lagom tempo. 93 % uppgav att kursen var inspirerande.

Vill du anmäla dig eller veta mer? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se

9


InfoTorg Juridik Vi vet att du som är jurist eller arbetar med juridik i ditt dagliga arbete ofta har långa och intensiva arbetsdagar. Därför har vi ägnat mycket tid och kraft åt att utveckla juridiska arbetsverktyg. Idag har vi Sveriges ledande juridiska nyhetstjänst. Varje dag får du ett nyhetsbrev med de juridiska nyheter du är mest intresserad av. Vår juridiska nyhets- redaktion skriver löpande om det allra senaste inom juridiken. Vi har också ett välrenommerat redaktionsråd som gör djupare analyser. Dessutom har vi en unik samling hovrätts- och kammarrättsdomar, där nya domar tillkommer varje dag. Syftet med utbildningen är att ge dig en bred förståelse för hur våra tjänster fungerar och hur de kan effektivisera många delar av ditt arbete. Förutom att du kommer lära dig att hitta författningar, avgöranden, nyhetsartiklar och förarbeten kommer du att få smarta söktips och genvägar.

Följ rättsutvecklingen i takt med att den sker. Gå in på infotorgjuridik.se

Då efterfrågan på utbildningar ökar kraftigt kan vi bara erbjuda kurser och seminarier för dig som är befintlig kund/ användare. Ring 08-555 682 00 om du vill veta mer.

10


InfoTorg Juridik utbildning Utbildningen i InfoTorg Juridik syftar till att ge dig en bred förståelse för hur tjänsten fungerar och dess innehåll. Du kommer att lära dig hitta författningar, avgöranden, nyhetsartiklar och förarbeten samt annan juridisk information som du behöver i ditt arbete. Du får även tips på sökningar och hur du navigerar i tjänsten samt snabba genvägar till den information du söker.

” Använder tjänsterna varje dag och trodde jag hade koll. Men det fanns mycket att lära:). Jag fick med mig en hel del matnyttig information från utbildningen.”

Kursen vänder sig till dig som är jurist eller arbetar med juridik i ditt dagliga arbete och har behov av juridiskt material som juridiska nyheter, domar, praxis, rättsfall eller liknande.

Kurstid: 3 timmar Pris:

Kostnadsfri (Värde 1995:-) Plats som ej avbokats senast 24 timmar före kurs start debiteras med 750:-

Plats:

Hos InfoTorg, i extern lokal eller på webben. På infotorg.se ser du var just din utbildning hålls.

92% 88% 85% 92 % av de som svarat på utvärderingsenkäten efter InfoTorgs Juridikkurser 2010 skulle gärna rekommendera andra att gå kursen. 88 % uppgav att kursen gav dem information som de kommer ha nytta av i sitt dagliga arbete. 85 % uppgav att kursen var inspirerande.

Vill du anmäla dig eller veta mer? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se

11


Juridisk utbildningsserie Inom det juridiska området krävs det att du hela tiden håller dig uppdaterad. Därför anordnar vi regelbundet seminarier. Det kan handla om specifika teman som underrättspraxis i avtalsrätt eller mer generella ämnen som processrätt. Vi kombinerar kompetensen inom vårt redaktionsråd med externa gästföreläsare, till exempel experter och kunder som delar med sig av sina erfarenheter. Förra året genomförde vi fyra mycket välbesökta och uppskattade seminarier. Nu fortsätter vi att fördjupa oss i aktuella juridiska ämnen och händelser. Seminarierna ger dig också möjlighet att träffa kollegor i branschen under lättsamma former.

12


InfoTorg Juridisk utbildningsserie Seminarierna vänder sig till advokater, bolagsjurister och andra chefsjurister. De är utformade så att de uppfyller Advokatsamfundets nya riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Seminerierna behandlar aktuella juridiska ämnen eller händelser.

”Jättebra ordnat och intressanta föreläsare.”

Kurstid: Vanligtvis 17-19.30 i anslutning till ett after-work mingel. Pris:

Kostnadsfri för InfoTorgs kunder, övriga 2.750:Plats som ej avbokats senast 24 timmar före kursstart debiteras med 750:-.

90%

84%

Ej rekommendera Rekommendera

Ej rekommendera Rekommendera

90 % av de som svarat på utvärderingsenkäten skulle gärna rekommendera andra att gå ett seminarium. 84 % uppgav att det var inspirerande.

Vill du anmäla dig eller veta mer? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se InfoTorgs seminarier kan tillgodoräknas för Advokatsamfundets årliga krav på utbildning. Vi ser till att du får ett diplom som bekräftar ditt deltagande.

13


InfoTorg Fastighet Allmän information om fastigheter är ett ständigt aktuellt samtalsämne för företag, myndigheter och organisationer. Därför är det också viktigt att vi utvecklas inom området. Idag har vi upplysningar om över 3,5 miljoner fastigheter. Du kan till exempel hitta lagfaren ägare, inteckningar, taxeringsuppgifter och de senaste förvärven. Du kan se allt från markvärde och byggnadsvärde till information om fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. InfoTorg har även en geografisk sökfunktion som hjälper dig att hitta rätt fastighet. Utbildningarna inom fastighetsinformation syftar till att du ska få ut så mycket som möjligt av varje sökning. Och att du förstår och kan tolka informationen.

Då efterfrågan på utbildningar ökar kraftigt kan vi bara erbjuda kurser och seminarier för dig som är befintlig kund/ användare. Ring 08-555 682 00 om du vill veta mer.

14


InfoTorg Fastighet webbutbildning Utbildningen är en allmän introduktion för att visa funktioner och tjänster inom InfoTorg Fastighet. Vi går bland annat igenom hur man tolkar information som till exempel lagfaren ägare, adresser, inteckningar, ytor och taxering. Dessutom går vi igenom skillnaderna mellan taxeringsinformation och fastighetsinformation. Kursen vänder sig till dig som har behov av fastighetsinformation i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar på bank, försäkringsbolag, fastighetsbolag, kommun eller en myndighet.

Kurstid: 2 timmar Pris:

Kostnadsfri (Värde 995:-) Plats som ej avbokats senast 24 timmar före kursstart debiteras med 750:-.

Plats:

På webben.

Kursens innehåll: • Sökmöjligheter • Transaktionstyper • Lagfaren ägare • Taxinfo • Utökad taxinfo • Lagfart • Sökning företag

Vill du anmäla dig eller veta mer? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se

OBS! Fastighetsutbildningen hålls enbart på webben. Mer information hittar du på sid 20.

15


InfoTorg Fordon och Direktanmälan Vår fordonstjänst innehåller fakta om alla registrerade bilar och fordon. Du kan till exempel få hjälp att hitta bilens chassinummer. Ta reda på vem som är tidigare och nuvarande ägare. Eller så kan du få hjälp med körkortskontroller. Dessutom hittar du uppgifter om adresser och telefonnummer, vilka fordon som är efterlysta, direktimporterade, belagda med körförbud och leasingspärr. InfoTorg kan även hjälpa dig att få åtkomst till Transportstyrelsens tjänst Direktanmälan. Det är en tjänst för företag, myndigheter och organisationer som själva vill sköta registreringar till Vägtrafikregistret.

Då efterfrågan på utbildningar ökar kraftigt kan vi bara erbjuda kurser och seminarier för dig som är befintlig kund/ användare. Ring 08-555 682 00 om du vill veta mer.

16


Direktanmälan

InfoTorg Fordon (start 2012) Vad är direktanmälan? Kursen vänder sig till företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet hanterar fordon. Direktanmälan till vägtrafikregistret

Då det pågår ett omfattande förbättringsarbete inom fordonsinformation håller vi inga kurser inom

Företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamDirektanmälan het hanterar fordon kan, efter medgivande från Transportstyrelsen, själva sköta anmälningar till vägtrafikregistret. Det Uppgifter till Vägtrafikregistret om ägarbyten, avställning, kallas Direktanmälan till vägtrafikregistret. leasing och avregistrering sker direkt på webben. De personer på företaget som ”Direktanmälan” ska använda tjänsten måste genomgå en Med tjänsten lämnas via din egen dator, utbildning innan tilldelas. uppgifter till behörighet vägtrafikregistret om ägarbyten, avställning,

det här området just nu. De första utbildningarna i nya InfoTorg Fordon kommer igång under 2012.

leasing, avregistrering mm. De personer på företaget som InfoTorg hjälper tjänsten dig medmåste åtkomst till tjänsten, ansökan till ska använda genomgå en utbildning innan Transportstyrelsen och förteckning över auktoriserade behörighet tilldelas. utbildningsföretag. InfoTorg hjälper dig med åtkomst till tjänsten, ansökan till Ansökan om direktanmälan till Vägtrafikregistret hittar duutbildpå: Transportstyrelsen och förteckning över auktoriserade www3.infotorg.se/Bli-kund-bestall/BlanketterProduktblad ningsföretag. Här hittar du också en lista över de konsulter som håller utbildningar i Direktanmälan.

Vill du veta mer om våra fordonsutbildningar? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se

17


Kundanpassade utbildningar Är ni verksamma inom ett annorlunda eller unikt affärsområde? Ligger ert kontor långt ifrån de platser där vi normalt sett håller utbildningar? Eller har ni så många användare att det är svårt att skicka iväg alla på en kurs? Då kan vi hjälpa er med en utbildning som är helt skräddarsydd. Hör av er så diskuterar vi tillsammans vad ni behöver och hur ni vill att upplägget ska utformas.

Då efterfrågan på utbildningar ökar kraftigt kan vi bara erbjuda kurser och seminarier för dig som är befintlig kund/ användare. Ring 08-555 682 00 om du vill veta mer.

18


Direktanmälan Vad är direktanmälan? Kundanpassade utbildningar InfoTorg håller även kurser som är specialanpassade efter Direktanmälan till vägtrafikregistret behov. Kanske arbetar ni på ett unikt sätt i InfoTorgs tjänster med speciella behov. Kanske ligger ert kontor långt från Företag, myndigheter som i sin verksamnågon av de större städeroch där organisationer vi håller våra utbildningar. Eller het hanterar fordon kan, efter medgivande Transporthar ni så många användare att det är svårt attfrån skicka iväg alla styrelsen, sköta anmälningar vägtrafikregistret. på en kurs? Dåsjälva kan den bästa lösningentillvara att ni beställerDet en kallas Direktanmälan kundanpassad utbildning.till vägtrafikregistret. Med tjänsten ”Direktanmälan” lämnas via din egen dator, Vi lägger upp kursen tillsammans

uppgifter till vägtrafikregistret om ägarbyten, avställning, Kontakta oss som arbetar med utbildning så diskuterar vi leasing, avregistrering mm. De personer på företaget som tillsammans igenom vilka behov ni har och vilket upplägg som ska använda tjänsten måste genomgå en utbildning innan passar bäst. behörighet tilldelas. InfoTorg hjälper dig med åtkomst till tjänsten, ansökan till och förteckningutbildning över auktoriserade utbildPris:Transportstyrelsen Kostnad för kundanpassad ningsföretag. 2 timmar 6 000 kronor 3 timmar 7 500 kronor heldag 8 timmar 11 000 kronor Plats:

Enligt överenskommelse.

Vill du anmäla dig eller veta mer? Gå in på www.infotorg.se eller maila kurs@infotorg.se

Växjö Tingsrätt utbildade 35 jurister på hemmaplan Ett exempel på en specialanpassad kurs var när Växjö Tingsrätt behövde utbildning i InfoTorg Juridik. I stället för att skicka ett par jurister till en utbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö åkte InfoTorgs Cecilia Wikander till Växjö och utbildade ca 35 personer på plats hos Växjö Tingsrätt. En mycket uppskattad och kostnadseffektiv utbildning.

Kundanpassad kurs för Länsförsäkringars utredare På Länsförsäkringars årliga träff för sina utredare var InfoTorg inbjudna. Vi höll en specialanpassad kurs om fördjupade sökningar på personer och företag, utifrån Länsförsäkringars behov. De ca 45 utredarna var efter kursen mycket nöjda.

19


Praktisk information Kontaktpersoner

Utbildningslokal

Några frågor? InfoTorgs utbildningar hålls huvudsakligen av Christian Zittenbaum och Cecilia Wikander. Du når dem genom att skicka ett mail till christian.zittenbaum@infotorg.se eller cecilia.wikander@infotorg.se.

Många av våra utbildningar i Stockholm håller vi på vårt kontor på Sveavägen 151, där vi har en helt ny utbildningslokal. När vi utbildar större grupper eller har kurser ute i landet bokar vi lämpliga lokaler utanför kontoret. Aktuell information om var respektive kurs hålls ser du när du anmäler dig, på vår hemsida.

Anmälan Anmälan gör du enklast på www.infotorg.se under Utbildningar. Där får du snabbt en överblick över de olika utbildningstillfällena och kan anmäla dig direkt. Det går också bra att skicka ett mail till kurs@infotorg.se om du har frågor kring kurserna eller vill veta mer om våra utbildningar.

Webbaserad utbildning Har du inte möjlighet att komma till något av våra utbildningstillfällen? Då finns våra utbildningar på distans. Du laddar ner ett utbildningsverktyg i din dator och deltar i utbildningen direkt från din egen arbetsplats. Du behöver också ha tillgång till en telefon och du bör sitta ostört. Närmare instruktioner får du 2-3 dagar innan kurstillfället.

Kom igång med InfoTorg Person på webb-tv Är du en helt ny användare av InfoTorg Person kan våra utbildningsfilmer på webben vara ett bra sätt att komma igång. Steg för steg guidas du igenom de olika informationsdelarna och sökvägarna i tjänsten av Christian Zittenbaum, InfoTorgs utbildningsansvarige. Det går också enkelt att repetera ett avsnitt eller se hela filmen i repris när det passar dig.

Introfilm ny användare Den allra första korta introduktionsfilmen i vår tjänst InfoTorg Person hittar du på www.infotorg.se under Utbildning. Resten av utbildningsfilmerna får du tillgång till när du blir kund och kan logga in i våra tjänster.

Live telefonutbildning av vår Kundservice Vill du ha en mer personlig utbildning med möjlighet att ställa frågor? Eller behöver du komma igång i någon av våra andra tjänster? Då kan någon på vår Kundservice ringa upp dig och guida dig igenom aktuell tjänst på telefon. Ring Kundservice på 08-555 692 00 eller maila på kundservice@infotorg.se och boka in en tid som passar.

20


Fast pris och utbildning öppnade nya sökmöjligheter för Danowsky & Partners

InfoTorg är lyhörda för våra behov och kommer snabbt med lösningar om vi har några frågor. Det är ett trevligt samarbete, helt enkelt.

På advokatbyrån Danowsky & Partners har medarbetarna drastiskt ökat sin användning av InfoTorgs tjänster. Hemligheten är fast pris och utbildning. I våras stod Danowsky & Partners vid ett vägskäl. De hade flera leverantörer av juridisk information – vilket var kostsamt räknat både i tid och pengar – och behövde trimma informationsverktygen. – Vi använde redan flera tjänster från InfoTorg och när de kunde erbjuda oss en bra helhetslösning bestämde vi oss för att gå vidare med dem som helhetsleverantör. Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Maria Ståhl, paralegal och ansvarig för IT-frågor och Knowledge Management på byrån. Sedan de gick över till fast pris har de ökat sin användning med 300 procent. Idag söker de kunskap i såväl InfoTorg Företag, InfoTorg Person och InfoTorg Fastighet, som i InfoTorg Juridik. Att ingen längre behöver oroa sig för kostnader som drar iväg, tror Maria Ståhl gör att många numera breddar sina sökningar och även använder informationen som omvärldsbevakning. – De reaktioner jag har fått från mina kollegor är att det har blivit enklare att använda tjänsterna och att det går snabbare att få tag på information som man behöver. Smarta verktyg i all ära, men om du inte vet hur du ska använda dem går poängen förlorad. Därför har utbildningen från InfoTorg varit mycket värdefull, berättar Maria Ståhl.

Utbildningen bjöd även de vana användarna på en hel del matnyttiga tips: – Många hade till exempel inte insett hur användbar sökrutan i InfoTorg Juridik är och att man kan använda rapporter i företagstjänsten. Det sistnämnda kommer jag att använda, eftersom jag ofta söker på samma information, säger Maria Ståhl. Ett fast pris betyder att den enskilde användaren inte behöver oroa sig för kostnader när han eller hon söker information. Men det kan ändå vara intressant att veta vilka sökningar som är kopplade till ett visst projekt och därför finns den funktionen inbyggd i systemet. Det har gått drygt ett halvår sedan Danowsky & Partners valde väg och slog följe med InfoTorg på heltid. Hur ser Maria Ståhl på hur resultatet har blivit hittills? – Jättebra – alla använder tjänsterna mycket mer. Och som kund känner jag mig väl omhändertagen. InfoTorg är lyhörda för våra behov och kommer snabbt med lösningar om vi har några frågor. Det är ett trevligt samarbete, helt enkelt.

– Nästan samtliga av våra medarbetare har deltagit i den utbildning som InfoTorg erbjöd oss som helhetskund. Dels fick vi lära oss mer om sökning i tjänsterna, dels om penningtvätt.

21


Våra utbildare Många uppskattar innehållet i våra kurser och upplever att det hjälper dem i deras dagliga arbete. En stor anledning till att vi får så mycket positiv feedback är naturligtvis våra kursledare. Deras engagerade arbete stärker InfoTorgs kundrelationer och bygger förtroende. Vårt utbildningsteam arbetar på hel- eller deltid med kurser. Vid behov tar de hjälp av produktansvariga eller specialister inom InfoTorg. Vanligtvis passar ett flertal medarbetare från InfoTorg på att delta i kurserna för att möta kunder, fånga upp synpunkter och lära sig mer om hur kunderna tänker. Mycket av den produktutveckling som sker i InfoTorgs tjänster är resultat av önskemål från våra kunder.

Christian Zittenbaum

Utbildningsansvarig 08-555 682 20, 070-838 40 93 christian.zittenbaum@infotorg.se

22

Cecilia Wikander

Utbildare 070-130 13 30

cecilia.wikander@infotorg.se

”Stor eloge till kursledaren som genomförde utbildningen på ett tydligt, användarvänligt och pedagogiskt sätt. Eloge även till den engagerade herre som lotsade oss igenom informationsflödet på ett förträffligt och ödmjukt sätt.”

Karin Ekman

Utbildningsadministration 08-555 682 10, 070-891 48 01 karin.ekman@infotorg.se


InfoTorg AB S151, 105 99 Stockholm Telefon 08-555 682 00 Fax 08-555 681 01 e-post info@infotorg.se Hemsida www.infotorg.se

InfoTorg utbildningskatalog  

Utbildningar från InfoTorg.

InfoTorg utbildningskatalog  

Utbildningar från InfoTorg.

Advertisement