Uppdrag Mission #5 2014

Page 1

EN TIDSKRIFT FRÅN LUNDS MISSIONSSÄLLSKAP • NR 5, 2014 • ÅRGÅNG 168 • 45 KR

BISKOP TUULIKKI:

–TIDEN INNE FÖR SAMISK ANDLIGHET KRÖNIKA OVERKLIG PROCESS I RWANDA 4 MALMÖ FÖRSONING KRÄVER MOD 10 ISRAEL FREDSSAMTAL PÅ SKOLGÅRDEN 20