Page 1

Indien Imperialisme, national identitet og afkolonisering


Dagsorden Indien – historie og engelsk Walk & talk Læreroplæg og spørgsmål undervejs. Projektarbejde Inddeling i grupper Lektier til næste gang


Indien I historie skal I i dag have en overordnet indføring i Indiens historie – sÌrligt Indien som en del af det britiske imperium. De nÌste 3 gange skal I arbejde med projektarbejde om kilder, der alle har relation til Indiens historie. I engelsk kommer I til at arbejde med forskellige tekster, der viser briternes indstilling til inderne og imperialismen.


Indien? Hvad ved jeg om Indien? Walk & talk – tag fat i din sidemakker og gå en runde i centralrummet, hvor I udveksler, hvad I ved – eller I tror, I ved – om Indien. Kom derefter tilbage på klassen.


Indien (kort) før Storbritannien Portugiserne er de første til at nå Indien (1498). De møder ikke den store modstand, da de asiatiske stater ikke har nævneværdig interesse for havet. Købmænd fra flere europæiske lande, særligt Frankrig og England, kommer til. Handelsstationer bliver oprettet, udvidet og befæstet. Der er klare fordele ved at hente varer i Asien  ved at rejse til produktionsstederne skærer man fortjenesten (for de italiske bystater) væk.


De ostindiske kompagnier De ostindiske kompagnier er nyskabelsen i den europæiske handel med Asien. Kompagnierne er verdens første aktieselskaber. Det er private aktieselskaber, som samarbejder med statsmagten og får en privilegeret position i hjemlandet. Kompagnierne er de eneste virksomheder, der må importere varer fra Asien og have købmænd og soldater i Østen. De har bemyndigelse til at føre krig og indgå traktater med asiatiske stater.


British East Asia Company (Det Engelske Ostindiske Kompagni) Hvordan fĂĽr Det Engelske Ostindiske Kompagni fodfĂŚste i Indien fra 1600-tallet og frem? Hvorfor havde Det Engelske Ostindiske Kompagni interesse i Indien?


British East Asia Company (Det Engelske Ostindiske Kompagni) Oprettet i 1601. I løbet af 1700-tallet begynder briterne også at gribe ind i politiske forhold i de indiske fyrstedømmer. Flere krige i starten af 1800-tallet  kompagniet kommer til at beherske det meste af Indien. (Militær teknologi, strategi og taktik er blevet udviklet af krige på det europæiske kontinent). Indiske fyrster anerkender britisk overhøjhed, men beholder magten over de indre anliggender. Økonomisk, politisk, religiøs interesse.


Oprøret i 1857 I 1857 fandt ”sepoyoprøret” sted. Forklar hvad der lå til grund for dette, og hvad følgerne blev.


Oprøret i 1857  den britiske stat overtager kolonien og indfører direkte styre vha. en lille elite af hvide embedsmænd og officerer.  inderne henvises til de lavere poster.  effektivt styre, satser på udvikling af uddannelses- og transportsystemet, opmuntrer til fremvækst af vestligt orienteret og veluddannet indisk middelklasse.  diskrimination over for inderne og foragt for indisk samfund.


Cecil Rhodes 1870 (igen) "Jeg påstår, at vi er det bedste folk i verden, og at jo større en del af verden, vi behersker og bebor, jo bedre er det for menneskeheden.” “Målet er at udbrede det engelske imperium (…) så at den engelske race kan gøres til herskere i ét stort verdensrige. "Derfor, hvis der findes en Gud, så tror jeg, at det, som Han kræver af mig, er, at jeg gør, hvad jeg kan for at udbrede den britiske indflydelse i Afrika og fremme de engelsk-sprogede folk enhed og magt."


Kroningen

Dronning Victoria krones som indisk kejserinde 1877. En demonstrativ indlemmelse af det indiske omr책de under det britiske imperium.


Dadabhai Naoroji: Fordelene ved det britiske styre af Indien (1871) Hvad er kildens indhold? Hvad kan vi bruge kilden til at belyse?


To synspunkter pü engelsk imperialisme Sammenlign Cecil Rhodes’ og Dadabhai Naorojis synspunkter.


Den indiske Nationalkongres Dannes i 1885, en indisk uafhængighedsbevægelse. Kræver større indisk deltagelse i politik og administration. Kræver begrænsning af britisk udførsel af penge fra Indien. Indiske tropper kæmper på britisk side i 1. verdenskrig og håber på større grad af selvstyre som tak – det sker ikke.


Mohandas Gandhi Hvem er Gandhi?


Gandhis folkebevægelse ”Hate the sin, love the sinner” Pacifist Civil ulydighed Fredelig modstand Nægte samarbejde med briterne Undlade at købe briternes varer


Uafhængighed i 1947 Omfattende uroligheder i Indien i 1942 og efter 2. Verdenskrig. Briterne trækker sig tilbage i 1947.  to stater oprettes  Pakistan (muslimsk) og Indien (hinduistisk).


Projektarbejde om Indien 3 emner og 6 grupper  2 grupper pr. emne Kildesæt uden angivelse af emne eller problemstillinger. Gruppernes opgave er at finde ud af, hvilke problemstillinger man vil kunne besvare ud fra kildesættet. Lektien til næste gang er derfor at læse gruppens tildelte kildesæt og sætte sig godt ind i kildernes indhold. Produktkrav: En it-baseret præsentation af jeres emne, problemstillinger og tilhørende besvarelse.


Grupper Gruppe 1: Rasmus, Emil, Lene, Nete, Frederik. Gruppe 2: Camilla R., Fie, Anders, Line M., Louise. Gruppe 3: Anne, Camilla K., Caroline, Helena. Gruppe 4: Line L., Katrine I., Martin, Lennarth. Gruppe 5: Casper, Jon, Rebecca, Lise, Johanne. Gruppe 6: Anne Sofie, Jonas, Katrine K., Mads.

Imperialisme - Indien som britisk koloni  

Overblik over Indiens som britisk koloni.