Page 1

1. Isa käis toidupoes ta ostis piima mis maksis 1€ 50s ja juustu mis maksis 2€ 10s ja kooki mis maksis 2 korda rohkem kui piim ja juust kokku. Kui palju maksid kõik asjad kokku? Lahendus: 1€ 50s + 2€ 10s = 3€ 60s 2 • 3€ 60s = 7€ 30s Vastus: 7€ 30s maksid kõik asjad kokku. Helena 4. a klass

2. Ema käis riiete poes. Ta ostis endale seeliku mis maksis 22€ 25s. Veel ostis ta kingad ja mantli, mis maksid kokku 120€ 50s. Kingad maksid 58€ 50s. Kui palju maksis mantel? Kui palju maksavad asjad kokku? Lahendus: Kui palju maksis mantel? 120€ 50s - 58€ 50s = 62€ 22€ 25s + 58€ 50s + 62€= 142€ 75s Vastus. 142€ ja 75s maksavad asjad kokku. Helena 4. a klass


3. Kersti kasvatas 50 lehma, 24 lammast ja 127 kana.Kersti kõrval talus elas aga 41, lehma 12 lammast ja 69 kana. Mitu looma oli kummalgi talul kokku? Mitu looma on Kersti talus rohkem kui tema naabrite talus? Lahendus: 50+24+127 = 201 41+12+69 = 122 201 – 122 = 79

Iti 4. a klass 4. 7kg banaane maksab 10€ 50s. Kui palju maksab 1kg banaane? Kui palju maksab 5kg banaane? Lahendus: 10€ 50s : 7kg = 1€ 50s

5kg * 1€ 50s = 7€ 50s

V. 5kg banaane maksab 7€ 50s.


Joosep 4. a klass 5. Buss hakkas sõitma kell 16.30 ning jõudis kohale 18.20. Kui kaua kestis bussi sõit? Lahendus: 18.20 - 16.30 = 1h 50min V. Bussi sõit kestis 1tund ja 50minutit

Joosep 4. a klass 6. Johan läks poodi koos ema antud nimekirjaga. Ta pidi ostma võid, leiba ja soola pakk. Leib maksis 2 eurot ja 29 senti, või maksis 1 euro. Kokku läks see kõik maksma 6 eurot ja 58 senti. Kui palju maksis soola pakk? Lahendus: 6€ 59s - (2€ 39s + 1€) = 6€ 59s - 3€ 29s = 3€30s V. Soola pakk maksis 3€ 30s

Joosep 4. a klass


7. Mootorratas ja sportauto sõidavad võidu. Teepikkus on 270km pikk. Mootorratas sõidab ühtlaselt 90 km/h. Sportauto sõidab 200 km kiirusega 100km/h ja siis sõidab ülejäänud maa kiirusega 35km/h. Kumb jõuab ennem finišisse? 270km : 90km/h = 3h 35km/h= 4h

200km : 100km/h + 70km :

Vastus. Mootorratas jõuab enne finišisse.

Joosep 4. a klass 8. Tõnn peab bussiga vanaisa juurde sõitma. Tõnni majast bussijaamani on 100 m. Kui tõnn, on bussijaamas on Tal aega 10 minBuss sõidab 50 km/h. Vanaisa juurde sõidab buss 2 tundi. Bussi pealt mama tulles peab Tõnn minima poodi. Bussipeatuselt poodi on 500m. Kui Tõnn tulle post on Tal vasa candida vanaisa juurde. Poest vanaisa majani on veel 500m. 1) Mitu km sõidab buss kahe tunniga? 2) Mitu km käis Tõnn kokku? 3) Mitu km sõidab buss viie tunniga? Lahendus: 1) v= 50 km/h t=2h

s= v x t s= 50 km/h x 2h = 100 km

---------------V. 100 km sõidab buss kahe tunniga.


2) 2 x 100 km + 2 x 500 m = 200 km + 1 km = 201 km V. 201 km käis Tõnn kokku. 3)

v= 50 km/h t= 5h

s= v x t s= 50km/h x 5h = 250km

Kreeta 4. a klass 9. Juss läks poodi. Ta ostis võid saia ja limonaadi. Juss andis kassase 10 € ja tagasi sai 6 € ja 80 s. Kui sai maksis 80 s ja limonaad 1.20 €, siis kui palju maksis või? 10 € - 6 € 80 s = 3 € 20 s 3 € 20 s - ( 80 s + 1 € 20 s) = 1 € 20 s V: Või maksis 1 € 20 s.

Oskar 4. a klass 10. Käisin Arukülas võistlustel. Isa tuli järele õhtul kell 5 ja koju jõudsime kell 7 ning sõitsime 150 km. Kui suur auto keskmine kiirus? 7h–5h=2h 150 km : 2 h = 75 km/h V: Auto keskmine kiirus oli 75 km/h.


Oskar 4. a klass 11. Lennuk lendas 4 tunniga 2800 km. Kui kaugele lendaks lennuk 11 tunniga? 2800 km : 4 h = 700 km/h 700 km x 11 h = 7700 km V: 7700 km lendaks lennuk 11 tunniga.

Oskar 4. a klass

12. Peeter sĂľitis pikka ratta maratoni mille poole tee pikkus oli 38 km.Ta sĂľitis kiirusega 19 km/h. Mis kell jĂľuab ta kohale kui ta stardib kell 13:01?Mitu km pikkem oli maraton Peetri isal kui isa tistantsi pikkus oli 100 km? Lahendus:76kmi:19km/h=4h 13.o1+4h=17.01 100km-76km=24km V.24km oli isa teekond pikkem.


13.Taavi hakkas kodust lennujaama sõitma kell 12:00 ta jõudis lennujaama 1h30min siis lendas ta 7h lennukiga ja kuida kohal oli sõitis veel ta 30min. Mis kell jõudis Taavi kohale? Lahendus:12.00+(1h30min+7h+30min)=21.00 V.21.00 jõudis Taavi kohale.

14.Isa läks ehitus poodi tal oli vaja 28 lauda 1€50s tk 56 kruvi 10s tk 4 prussi 5€ tk 2 akent 7€ tk 1 ust 20 € tk ja 20 katuse plaati 2€ tk.Kui palju raha jääb üle kui isa annab 500€? Lahendus: 141€60s=358€40s V.358€40sjäi isal üle.

500€

-(42€+5€60s+20€+14€+20€+40€)=500-


Matemaatika 4. klass  

Kogumik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you