Kennel Sieger's silver jubilee 2011

Page 1

SIEGER’S

25 ÅR MED VINDERE // 25 YEARS WITH WINNERS


SIEGER’S - 25 år med vindere © 2011 Tekst: Anne Ingevold Fotos: Martin Wacherhausen, Jan Buk, Lotte Kristensen, Finn Zeuthen, Tinne Brix, Anne Ingevold m.fl. Ekstra god hjælp: Vibeke Q. Zeuthen & Kim Bay


FORORD Det var lidt af en tilfældighed, at der var nogen der opdagede, at 2011 er året for Sieger’s 25 års jubilæum - at der er gået 25 år siden det første kuld hvalpe blev født og fik navnet Sieger’s. For vanen tro har den samlede familie Borregaard Madsen for travlt med stort og småt til at opdage sådanne ting. Så travlt at de nogle gange glemmer, at der også skal være tid til at klappe sig selv på skulderen og lade venner af huset vise, hvor stor pris de sætter på det, man kan hente på Anemonestien. Hvad enten det er hygge, opsang, gode råd, mad, vin eller en ny firbenet ven for livet. På de 25 år der er gået siden første kuld så verdens lys, er der sket utrolig meget. Sieger’s kan se tilbage på en karriere, der ikke er mange der kan hamle op med. Med resultater andre kun tør drømme om. Alt sammen samtidig med at hundeholdet er på et niveau, som ved enhver anden hundeglad familie. Ikke noget med kennelbygninger, storproduktion og for mange hunde. Men med tid, kærlighed og overskud. Denne bog er en hyldest. En hyldest til de mennesker I er og det arbejde I har lagt for dagen - samt de hunde, der har været med til at gøre en forskel. Der mangler måske nogle hunde og oplevelser rundt omkring både i tekst og billeder. Men man må erkende, at det kan være begrænset hvor meget der kan rodes i jeres billeder og minder, uden I opdager, at der er noget under opsejling. Heldigvis har flere været behjælpelige med nogle manglende brikker, så billedet skulle gerne være noget nær helstøbt. Et hjerteligt tillykke med jubilæet med ønsket om ligeså mange gode år forude.

Tinne Brix og Anne IngevoldDE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS........................

7

EXPERT OF KIRWIN.......................................................... SIEGER’S CALVIN KLEIN.................................................. SIEGER’S CLAIM TO FAME.............................................. SIEGER’S EXTRA POINT................................................... SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL........................................ SIEGER’S POOL POSITION............................................... SIEGER’S WAGTAIL........................................................... SIEGER’S WHITE KNIGT................................................... WHISBORNE ANGUS OG..................................................

17 23 27 33 39 49 59 67 73

ÅRENE DER ER GÅET // YEARS GONE BY.................

79

1986...................................................................................... 1987...................................................................................... 1988...................................................................................... 1989...................................................................................... 1990...................................................................................... 1991...................................................................................... 1992...................................................................................... 1993...................................................................................... 1994...................................................................................... 1995...................................................................................... 1996...................................................................................... 1997...................................................................................... 1998...................................................................................... 1999...................................................................................... 2000...................................................................................... 2001...................................................................................... 2002...................................................................................... 2003...................................................................................... 2004...................................................................................... 2005...................................................................................... 2006...................................................................................... 2007...................................................................................... 2008...................................................................................... 2009...................................................................................... 2010...................................................................................... 2011......................................................................................

80 82 83 86 87 88 92 93 95 97 100 104 106 107 108 112 114 118 122 124 128 134 136 140 144 148

SIEGER’S CHAMPIONS...................................................... 152 SIEGER’S WINNERS............................................................ 155 HILSENER // GREETINGS................................................ 157DE TIDLIGE ÅR

THE EARLY YEARS


8 • DE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS

Historien om kennel Sieger’s tager sin begyndelse i hver sin ende af landet. Og uden en drøm om udstilling, jagt og opdræt var på tale. I hvert fald i begyndelsen. Uden at kende til hinandens eksistens, træder Jessie og Kaj stort set samtidig ind i hundeverdenen. I 1980 drager Jessie fra København til Viborg, for at hente en ung springer spaniel han hjem fra kennel Saxdalen. Saxdalens Danilo hedder hunden på stamtavlen. Og er efter Revirets Adam - datidens store stjerne. Selv bliver Danilo, der kommer fra det sidenhen sagnomspundne Saxdalens D-kuld, også en stjerne. Både på udstilling og på prøver. Jessie og Danilo - som hunden også kaldes til dagligt - kaster sig over både lydighed og udstilling, og skønt det ikke er det arbejdsmæssige der har Jessies største interesse i dag, nåede hun og Danilo både at bestå LP1 og LP2 samt Spaniel Klubbens dressurprøve. Også på udstillingssiden er der succes. Danilo opnår at blive dansk champion - med sidste cert hentet på Bornholm - og det vækker for alvor Jessies interesse for hundenes eksteriørmæssige kvaliteter. Flytninger, nye familierelationer, børn og nyt sprog - intet lader Danilo hyle ud af den, og det cementerer kærligheden til springeren. Den alsidige all-rounder der er rolig indendørs men fyldt med fart udenfor. En hund der bliver det man gør den til. Hvilket i Jessies tilfælde er en vinder.


DE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS • 9

I 1978 er Kaj ved en tilfældighed blevet hevet ind i hundeverdenen. Takket være en hundegal nabo, der kunne alle stamtavler udenad og som drønede land og rige rundt med sine cocker spaniels. Ofte kunne naboen, opleve Kaj ryste på hovedet, over at denne ikke forstod, at ordentlig sport var sådan noget som fodbold - ikke at løbe rundt i en hal med en lille velfriseret hund. Alligevel får cockerne charmeret sig ind på Kaj, der en dag banker på hos naboen, for at få hjælp til at anskaffe sig sådan en lille størrelse. Naboen smider naturligvis straks hvad han har i hænderne og kaster sig ud i at tegne og fortælle om diverse stamtavler og muligheder. Det viser sig at kennel Truba i det nordjyske havde præcis den kombination, der kunne anbefales. Så nabo og Kaj sætter sig i bilen for at køre op for at se på hvalpe. Kaj falder pladask for en lille blue roan han, der har fået tildelt stambogsnavnet Trubas Pelé. Se det navn duftede lidt af ordentlig sport, når nu dyret var opkaldt efter en af de helt store brasilianske fodboldspillere. Nogle måneder efter hvalpens hjemkomst, sår naboen det første frø til tanken om udstilling. For hvalpen var jo ganske fin. Men Kaj har sine betænkligheder, for han skulle jo bestemt ikke være som naboen. Ligge der og køre land og rige rundt med sin hund, for at få andre til at se lidt på den og fortælle hvad de syntes om den. Kaj lader sig overtale, og da han ikke går halvt ind i noget som helst, går han og hund i intensiv træning. Hunden lærte hvad det vil sige at stå noget så flot, at bevæge sig flydende og flot rundt i ringen. Og da naboen havde trimmet dyret, var alt kørt i stilling til den store dag, hvor Kaj og hund skulle i konkurrence. Ingen af de andre fik et ben til jorden, for Kaj og hvalpen havde det rette vinderinstinkt. Selv de flere af de garvede udstillere fik baghjul, og pludselig stod Kaj Madsen med sin lille Trubas Pelé som vinder af hvalpeklassen. Flere øjenvidner fortæller, at i dét sekund Kaj stod med rosetterne i hånden, kunne man se lyset blive tændt: det her - dét kunne godt gå hen og være spændende og sjovt! Det at være nabo til ham den hundegale, der i øvrigt lyder navnet Kim Bay, og ikke mindst den flyvende start på den første udstilling var begge små faktorer, der er en del af livets tilfældigheder. Og hvad der gjorde, at Kaj faldt pladask for hundeverdenen. Sidenhen kom flere udstillinger, flere cockere og flere sejre - og en smart sild fra København, der udstillede en springer fra kennel Saxdalen.DE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS • 11

The history of kennel Sieger’s takes it’s beginning in each end of Denmark. And without dreams of showing, hunting or breeding - in the beginning that is. In 1980 Jessie takes the trip from Copenhagen to Viborg to bring home a male springer puppy from the Saxdalen kennel. His name is Saxdalens Danilo and he is after the big star of the day – Revirets Adam. Danilo himself, a part of the notorious Saxdalens D-litter, also becomes a star both on shows as well as trials. Jessie and Danilo take on showing and obedience and though the working abilities in the dogs are not Jessies biggest interest they pass the Danish Kennel Club obedience class 1 and 2 as well as the Danish Spaniel Club’s obedience test. They are also successful on shows. Danilo becomes a Danish show champion – last CAC won on the island of Bornholm – which awakens Jessies interest in dogs’ exterior qualities. Moving, new family relations, kids and a brand new dialect as the new tongue – nothing can shake Danilo. That cements the love for the English springer spaniel. This versatile all-rounder who is calm when at home but in full speed when outside. A dog that becomes what you make of it. Which in Jessies case is a winner.

Modsatte side // opposite page: Jessie & Shamie - Expert of KirwinDE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS • 13

The year is 1978 and coincidences will have it that Kaj is dragged into the world of dogs. Thanks to a neighbour who has gone to the dogs and he drove all over the country with his cocker spaniels. Often the neighbour would observe Kaj shaking his head over his neighbour’s total lack of understanding what real sport is. Real sport is things such as football – not parading in a show ring with a dog. Nevertheless the cockers succeed in charming Kaj such that he some day knocks on the neighbours door seeking help on where to buy such a creature. The neighbour naturally drops everything and begins to recite pedigrees and contemplate on different opportunities as to where to buy the pup. In the northern part of Jutland there is puppies with an interesting pedigree and Kaj and neighbour jumps in the car to go to have a look at the puppies. Kaj falls in love with a blue roan male that has been given the name Trubas Pelé. Being named after one of the biggest footballers of all time is suitable for a dog belonging to a man that regards football as being one of the only true sports there is. A few months after the puppy has been brought home the neighbour suggests that this fine specimen should be shown at a show. Kaj has his concerns as his not the slightest interested in ending up like the neighbour; driving all over the country just to have someone look at your dog for mere minutes and handing out ribbons in all the colours of the rainbow. But Kaj is persuaded and not doing anything half-heartedly he goes into training. Teaching the dog how to stack and how to strut the ring. And as the neighbour volunteered to do the grooming, everything is set for the big day. It is said that no one knew what had hid that day. Kaj is equipped with that special winner instinct. And not even experienced exhibitors stood a chance against him and the puppy that won the puppy class. Eyewitnesses swear that in that second Kaj stood with the rosettes in hand a light was lit in his eyes; this is not that bad – I might get accustomed to this! Being the neighbour to the dog mad man, who is more commonly known as Kim Bay, and more so the flying start at showing dogs was both small factors, which is a part of life’s coincidences. And what made Kaj fall in love with the world of dogs. In time more shows, more cockers and more wins made is way into Kaj’s life – not to mention a smart looking girl from Copenhagen who showed a springer spaniel from Saxdalen.


14 • DE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS

Vibe bliver født ind i hundelivet, og det virker ikke til, at det er noget hun begræder. Både Jessie og Kaj har ved flere lejligheder udtalt, at en stor del af kennelens succes er, at der er en god fordeling af spidskompetencer og interesser. For mens Kaj interesserer sig for jagten og det brugsmæssige, er Jessie mere interesseret i stamtavler og eksteriør. Vibe er lidt til begge dele. Selvom hun med tiden har fået større interesse for det udstillingsmæssige. Hun har dog både jagt og riffeltegn. Så alle muligheder for at få en større jagtlig interesse er til stede. Og vil helt sikkert blive budt hjerteligt velkommen af Kaj, hvis det skulle ske. Indtil da har Vibe fokus på udstilling af egne hunde og uddannelsen til eksteriørdommer. Men der er ingen tvivl om, at samarbejdet er hvad der driver kennelen og er hvad der gør, at Sieger’s kan høste den succes de har. For hvis man ikke var flere om at dele interessen, ville det ikke kunne lade sig gøre at holde hundene i den stand som vil være nødvendigt.

Vibe is born into the life of dogs. And it does not appear that it is something she laments. Both Jessie and Kaj have on several occasions stated that a large part of the kennel’s success is the balance between the individual core skills and interests. While Kaj is interested in hunting and the working abilities in the breed, Jessie is more interested in pedigrees and conformation. Vibe is interested in both. Though she seems to have a greater interest in showing than in hunting. She has, however, both hunting and riffle licenses. So the opportunity to become more interested in hunting is present. And will certainly be warmly welcomed by Kaj if it should happen. Until then, Vibe focuses on the exhibition of Sieger dogs and the training to become an authorized show judge. But there is no doubt that collaboration is what drives the kennel and is what makes that Sieger’s can reap the success they have. If it was not a shared interest it would be hard – if not impossible – to keep the dogs in the state that is needed to be a winner.


DE TIDLIGE ÅR // THE EARLY YEARS • 15“Shamie” EXPERT OF KIRWIN Kirwin Mclee’s Weekend Lover x Kirwin Just My Style


18 • EXPERT OF KIRWIN

Masser af pels og kraftige ben, var hvad der sikrede Shamie en plads hos familien Madsen. Og selvom han til Jessie og Kajs umiddelbare ærgrelse - og sin amerikanske baggrund til trods - fik flere og flere pletter og spætter, var det nok noget af det, der gjorde han blev så succesfuld som han gjorde. For så var han ikke for anderledes. Han kom til i en alder af ti uger, da Jytte Bjørn (Saxdalen) og Svend Løvenkjær (Spring Creek) hentede to hvalpe hjem fra USA. Den ene så bedårende, at der ikke var nogen tvivl - han skulle blive på Anemonestien. Mens Svend nådigst fik lov at vise Shamie til flere af hans storslåede sejre. Der var ikke den store tvivl om, at hunden havde udstillingspotentiale og skulle afprøves i ringen. Men at det blev i det omfang det gjorde, tog pusten fra de fleste. Op ved halvandet år blev brugt på de europæiske landeveje; på farten rundt til udstillinger. Shamie vandt omtrent alt han stillede op i, hvilket talte til konkurrencemenneskene, der ville se, hvor langt han kunne nå. Ikke alene Shamies fysik, men absolut også hans psyke var stærkt medvirkende på hans position. Han vidste godt på en udstilling, hvornår det gjaldt om at stramme sig an og lukke op for charmen. Hans udstråling var enorm. Som om han sagde: “Kom og se mig, rør ved mig - og ros mig!” Også rollen som fader syntes Shamie ualmindeligt godt om. Således lod han gerne børn med både fire og to ben tumle rundt på sig som de lystede. Det anfægtede ham ikke det mindste. Han havde et helt fantastisk sind. Kælenavnet kom til da den kommende vinderhund løb rundt som stor hvalp og bed i alting. Samtidig kørte en amerikansk film, hvor der var en dreng, der konstant fik at vide at han skulle skamme (shame) sig. Og straks faldt hundens navn på plads. Allerede da Shamie var tre, proklamerede Jessie og Kaj, at hunden nu blev sendt på pension. Han havde da vundet alt hvad der var værd at vinde. Ikke mindst titlen som Årets Hund i DKK 1991. Som så mange andre store stjerner, skulle Shamie stoppe mens han var på toppen.


EXPERT OF KIRWIN • 19EXPERT OF KIRWIN • 21

Plenty of fur and heavy bone is what secured Shamie a spot in the Madsen family. And even though he to the regret of both Jessie and Kaj – and despite his American descent – got more and more spots and freckles as he grew it is quite possible some of what made him as successful as he was. Without any spots and dots he would have been too different. He came at the age of 10 weeks as Jytte Bjørn (Saxdalen) and Svend Løvenkjær (Spring Creek) brought home two puppies from the United States. One of them so adorable that there were no doubt – he was to stay at Anemonestien. Whereas Svend graciously were given the permission to show Shamie to several of his great wins. There were never any doubts that this dog had show potential. But that it took on a life on it’s own was never expected. Almost a year and a half was spent on the European roads attending one show after another. Shamie won about everything he entered which spoke to the competitiveness in both Jessie and Kaj who were keen to see how far Shamie could go. Not only Shamie’s physique, but also undoubtedly his psyche was a big part of his success. On a show he knew when to turn on his charms. His charisma was enormous as if he said: “Come – watch me – touch me – praise me!” Also the role as a father was something Shamie loved. He loved kids on both two and four legs and gladly let them climb on him as much as they wanted. He never winced nor did he mind. He had an incredible temperament. He was given his name when he as a big pup enjoyed himself in chewing in most of the interior – as he was enjoying himself in such a manner an American movie was playing on TV where a boy was constantly being told to be ashamed of himself. No doubt so should this pup – though knowing boys will be boy and puppies will chew on everything. Shamie retired at the age of 3. By then he had won everything worth winning. Not forgetting the title as Dog of the Year in the Danish Kennel Club in 1991. As so many other stars Shamie should leave the ring undefeated. He did though return to the States where he finished his US title.“Calle” SIEGER’S CALVIN KLEIN Inu-Goya Academy Award x Mistily’s Angel In DisguiseSIEGER’S CALVIN KLEIN • 25

Calle var en helt i gennem god dreng. Altid glad og imødekommende. Klar på sjov og ballade. Også når de forskellige kuld nåede en alder, hvor det var tid for at møde den store verden i haven. Familiebånd var ikke en nødvendighed for Calle. Han tog mod alle, der havde lyst til at være sammen med ham. Uanset om det gjaldt jagt eller udstilling var Calle parat med udstråling, godt humør og karisma. Han var klar på det hele. Hans fulde række af titler tæller: DKCH EUV00 PLCH INTCH SECH KLBCH

Calle was through and through a good boy! Always happy extremely and friendly and ready for fun. Also when the different litters reached an age and it was time to meet the world was Calle ready to assist. Family ties were not a necessity to Calle. He welcomed everyone who wanted to spendt time with him. No matter hunting or showing Calle was ready with charisma, high spirits and good mood. He was ready for everything and anything. His full title were: DKCH EUV00 PLCH INTCH SECH KLBCH“Olsen” SIEGER’S CLAIM TO FAME Whisborne Angus Og x Sieger’s Freaky Friday


28 • SIEGER’S CLAIM TO FAME

Nogle gange er det Jessies held, at Kaj er ligeså stålfast som hun selv. Ellers var de sandsynligvis gået glip af Olsen og alle hendes fortræffeligheder. Ole, som hun kærligt kaldes, er en hund med hjerne og fart. Hvilket talte til Kaj. Samtidig er hun også en hund, der var lang tid om at modnes og først rigtigt hang sammen, da hun var godt inde i juniorklassen. Hvilket absolut ikke talte til Jessie. Men jagtinstinktet fejlede intet og det var grunden til, at Kaj satte foden ned og dermed blev Olsen i Birgittelyst. Hvilket ingen af dem næppe har fortrudt. Olsen har bestået sporprøve og viser rigtig gode takter når det gælder det jagtlige. Samtidig har hun hevet den ene titel hjem efter den anden fra diverse udstillinger. Ligesom hun allerede har vist at hun også som avlstæve har stort potentiale. Og det altsammen i en alder af tre år. Olsens mest strålende øjeblik til dato var på Europaudstillingen i Budapest 2008. Under Mrs. Ann Ingram blev Olsen BIM samtidig blev hun BIR junior og da det var tid til gruppen løb hun sig til en BIG2. Ved denne lejlighed blev Olsen også Ungarnsk juniorchampion. Hendes samlede liste af meritter tæller til dato: DKCH(U) KLBCH NORDV08 KBHV09 EUJW08 HJCH - men mon ikke der er mere på vej!
SIEGER’S CLAIM TO FAME • 31

At times Jessie should consider herself lucky that Kaj is as stubborn as she is. Otherwise they might have missed having Olsen and all of her virtues. Ole, as she is fondly called, is a dog with brains and speed. Which definitely spoke to Kaj. At the same time she is a dog that took her time to mature and only started to look presentable well into the junior class. Which didn’t exactly speak to Jessie. Her hunting instinct was impossible to overlook and was the reason why Kaj put her foot down and that is how Olsen stayed in Birgittelyst. Which none of them probably have ever regretted. Olsen has passed tracking trial and shows good abilities when it comes to hunting. At the same time she has won one title after another on a variety of shows and has already shown great potential as a brood bitch. All that at the age of 3. Olsens most shining moment to this date was at the European show in Budapest 2008. Judge Mrs. Ann Ingram (Ireland) made Olsen Best of Opposite as well as Best of Breed junior. When in Best of Group junior she took BOG2. Her full list of merits is: DKCH(U) KLBCH NORDV08 KBHV09 EUJW08 HJCH – but undoubtedly there are more coming her way.“Munthe” SIEGER’S EXTRA POINT Spring Creek’s Jolly Jumper x Sieger’s Freaky Friday


34 • SIEGER’S EXTRA POINT

Hundetosserne fra Birgittelyst har prøvet lidt af hvert. Pokalerne står i tykke lag i hjemmet, og rosetterne er der så mange af, at de fylder både flere vægge og flyttekasser. Succeserne har der været mange af. Og netop som man tænker, at nu kan det ikke blive bedre, kommer der en hund, der er noget helt for sig selv. En hund der formår at skrive historie. Sådan en hund er Munthe, der er en del af et succesfuldt kuld, der også tæller Sieger’s Field Goal og Sieger’s Kick-Off. Selv har Munthe gjort det fantastisk. Hun opnåede hurtigt flere nationale championater. Samtidig med hun er blevet mor til to fantastiske kuld. Det første, der tæller hunde som Sieger’s Suppose So og Sieger’s Secret Service, som begge opnåede deres danske championater så snart de havde alderen til det. Det næste kuld er stadig ungt, men med meget lovende hunde blandt, som vil være en fornøjelse at følge i fremtiden. Det mest bemærkelsesværdige Munthe dog har opnået, var da hun fire måneder efter fødslen af sit andet kuld, satte kursen mod Crufts i marts 2011. Her lod hun ingen andre hunde få et ben til jorden, og så snart hun havde vundet sin klasse, var vejen mod BIR næsten kun en form- sag. For Munthe i det mindste. For det var nok ikke noget de tobenede turde håbe på. For første gang i udstillingens historie blev BIR vundet af en hund, der ikke var opdrættet i England. Historien bliver absolut heller ikke dår- ligere af, at bedste han blev den svensk opdrættede Barecho Hold Your Horses. Munthe er en stjerne. En vinder. En Sieger!36 • SIEGER’S EXTRA POINT

The mad dog people from Birgittelyst have tried almost everything when it comes to dogs. The trophies covers the walls in layers and the rosettes are so multiple that they can be found in every drawer and almost every room of the house. Successes have been numerous and just when you think that this is as good as it gets comes along a dog in a league of it’s own. A dog who manages to write history. Munthe is just a dog. She is out of a very successful litter that also contains Sieger’s Field Goal and Sieger’s Kick-Off. Munthe has done fantastically well and quickly finished several national show championships as well as becoming the mother of two fantastic litters. The first litter contains dogs such as Sieger’s Suppose So and Sieger’s Secret Service who both became Danish champions the second they were old enough. The second litter is still so very young but show great potential and will undoubtedly be a thrill to watch for time to come. The most remarkable Munthe has achieved was when she four months after giving birth to her second litter set sails towards Crufts in March 2011. She acted as was she unbeatable and after having won open class the road towards BOB seemed just a formality. To Munthe at least. It was probably more then anyone dared hope for. For the first time in Crufts history BOB was won by a dog not bred in England. The story only gets better by the fact that BOS was won by Swedish bred Barecho Hold Your Horses. Munthe is a star. A winner. A Sieger!
“Lasse” SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL Whisborne Devil In Disguise x Nobhill Sheza Love Story


40 • SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL

At beskrive Lasse er at beskrive en legende. En hund der på mange punkter har skrevet historie. Hans jagtlige evner var absolut i top, men han var lige så succesfuld når det gjaldt udstilling. Begge talenter har han i stor stil givet videre til sit afkom, og har således været en utrolig vigtig brik i den skandinaviske avl når det gælder den engelske springer spaniel.
SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL • 43

Selv var Lasse - i selskab med Kaj - den første hund i Spaniel Klubben kunne titulere sig selv om dobbeltchampion; brugschampion og udstillingschampion. I alt har kun tre springere (fire hunde i alt) opnået denne dobbelttitel i gennem klubbens nu 78 år lange historie: Lasse og hans to børn fra samme kuld, Sieger’s Andre Agassi og Sieger’s Monica Seles. Lasse nåede at fejre sin trettende fødselsdag, inden det var tid til det endelige farvel. Hans fulde titel var DKBRCH DKCH INTCH SECH NOCH NORDCH VV96 KLBCH NORDV96 VDHCH


44 • SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL

Describing Lasse is to describe a legend. A dog who on so many levels wrote history. His working abilities were in a league of it’s own but he was just as succesfull in the show rings. He has given both talents to his off spring and has as such been a very important dog in the English springer spaniel breeding in Scandinavia.46 • SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL

Lasse was - accompanied by Kaj - the first dog in the history of the Danish Spaniel Club to become double champion; field trial champion and show champion. To this day only three springers (and four dogs total) in the club’s now 78 year have obtained this prestigious title: Lasse and two of his off spring from the same litter, Sieger’s Andre Agassi and Sieger’s Monica Seles. Lasse celebrated his 13th birthday before the final good bye. His full title was DKBRCH DKCH INTCH SECH NOCH NORDCH VV96 KLBCH NORDV96 VDHCH


SIEGER’S MIDNIGHT SPECIAL • 47“Tabasco” SIEGER’S POOL POSITION Trollängens Cross Country x Sieger’s Wagtail


50 • SIEGER’S POOL POSITION

Egentlig skulle navnet have været Pole Position, men en stavefejl gjorde det i stedet til Pool Position. Begrebet pole position stammer oprindeligt fra hestevæddeløb, hvor det refererede til den bedste start position i indersiden lige ved siden af hegnet – ”the inside pole”. Med tiden blev udtrykket indlemmet i motorsport, og angiver den bedste startposition. Forrest og med konkurrenterne bag sig lige fra start. Præcis sådan har Tabascos karriere formet sig, og det er meget få gange, Tabasco har måtte forlade banen uden at have givet baghjul til samtlige deltagere. Ikke bare hjemme i Danmark, men rundt om i hele verdenen. At det præcis blev Tabasco man valgte at beholde fra dette kuld, var næsten en tilfældighed, for som hvalpene – 4 hanner og 3 tæver – var gamle nok til, at man til fulde kunne vurdere deres eksteriør- mæssige egenskaber, var der to hanner, der kunne opfylde ønskerne om anatomi, bevægelse og temperament, balance og udstråling.
SIEGER’S POOL POSITION • 53

Da der kun var små forskelle på de to, var beslutningen om hvilken man ønskede at beholde umulig. Derfor lod man en anden kommende hvalpeejer, en kennel i Tyskland, træffe beslutningen. De valgte den de havde set sig varme på, og derefter var man i Birgittelyst fornøjede over, at de fik præcis den de ville og de ville glade for den, der viste sig at være tilbage. Tabascos force er i de store ringe, hvor hans enestående bevæ- gelsesmønster kommer til sin ret. I avlen har han også vist sit værd, og har givet særdeles godt afkom med prima eksteriør og meget gode brugsegenskaber. Hvilket i øvrigt også er tilfældet for hans tyske broder. Inden Tabasco fyldte 7 år, havde han opnået hele 53 Bedst I Racen - alene i Danmark! Derudover kommer de mange titler, han gennem sit liv har samlet rundt om i verden. WW06 WW10 EUW05 EUW08 DK(U)CH KLBCH SE(U)CH N(U)CH NORDCH INTCH(U) HUCH PLCH NORDV08 DKKV07 DKKV09 DKKV10 KBHV06 KBHV07 KBHV09 DKJUBV07 DKV06 DKV07 DKV09 DKV10 - ikke at forglemme Årets Hund i DKK nr. 2 i 2007 og Årets Hund i DKK nr. 4 i 2009.


54 • SIEGER’S POOL POSITION

The name was supposed to be Pole Position but a typo meant he is now know as Pool Position. The term pole position stems from the world of horse racing where it referred to the best starting position in the inner lane closest to the pole - “the inside pole”. In time the expression has been adopted by the world of motor sport where it refers to the best starting position. In front and competitors behind you. Just that has been true for Tabasco. Only on very few occasions has Tabasco left the ring without having made his competitors eat dust. Not just in Denmark but all over the world. It was sheer coincidence that Tabasco was the one to stay. As the puppies - 4 males and 3 females - reached the age where one would be able to make a pick of the litter two males stood out. Both would be able to fulfill our demands according to anatomy, movement, temperament, balance and showmanship.
SIEGER’S POOL POSITION • 57

It made it impossible for us to decide on which to keep. As one of the two boys would be moving to a German breeder we left it to them to decide. They picked the one thay liked most and we were left with the other. A joy to know that they got the one they wanted the most and we were glad with what was left behind. Tabasco’s force is in the big rings where he is able to show of his outstandig movements. He has also proven himself in the breeding where he has had excellent progeny with prima exterior and great working skills. Which also goes for his German brother. BeforeTabasco turned 7 he had obtained a total of 53 Best Of Breed - in Denmark alone! Not to mention all the other titles he has under his belt from all over the world: WW06 WW10 EUW05 EUW08 DK(U)CH KLBCH SE(U)CH N(U)CH NORDCH INTCH(U) HUCH PLCH NORDV08 DKKV07 DKKV09 DKKV10 KBHV06 KBHV07 KBHV09 DKJUBV07 DKV06 DKV07 DKV09 DKV10 and Dog of the Year no. 2 in 2007 and Dog of the Year no. 4 in 2009.“Liva” SIEGER’S WAGTAIL Spring Creek’s Extra Dry x Sieger’s Optical QueenSIEGER’S WAGTAIL • 61

Liva var en hund af den type, der virkelig gjorde et indtryk på de mennesker der mødte hende. Ikke bare andre udstillere men i høj grad også hos racens special dommere. Som når hun flere gange blev fremhævet som værende ønskebilledet af en engelsk springer spaniel på diverse dommerseminarer rundt om i verden. Eller når hun gjorde sit indtog i ringen. Hun blev født i Birgittelyst en sommerdag i 1996, og der blev taget afsked med hende tretten år og et væld af minder senere. Ikke alene opnåede hun selv en lang række af imponerende resultater, men hun har også været en ekstrem vigtig brik i det efterfølgende avlsarbejde, hvor hun har leveret en imponerende række af fantastisk afkom. Det var nu i ringen hun virkelig gjorde sig bemærket. Racedommer Kim Bay husker tilbage: “Liva var en fantastisk smuk tæve med alt hvad man som dommer kan ønske sig, når man læser standarden for engelsk springer spaniel igennem. Lige siden jeg dømte hende for første gang har hun været min skabelon for hvordan en springertæve skal se ud og er derfor printet godt ind i min hundehukommelse når jeg dømmer rundt omkring i verden. Ikke kun anatomisk var Liva fantastisk. Det var hun bestemt også når det gælder bevægelserne. Liva havde det på samme måde som det er gældende for hendes søn Sieger’s Pool Position: hun kunne få enhver dommer til at holde øje med hende. Og ikke mærkeligt vandt hun også udstilling efter udstilling. Mange dygtige dommerkolleger så hende som en ener i ringen. Det samme gjorde jeg. Desværre er Liva i dag historie, men vi som oplevede hende på tæt hold, er utrolig glade for at vi fik den chance og mulighed.” Livas fulde titel var DKCH NOCH VV00 SECH NORDCH PLCH KLBCH KBHV02 DKKV02 DKKV03


62 • SIEGER’S WAGTAIL


SIEGER’S WAGTAIL • 57


64 • SIEGER’S WAGTAIL

Liva was a dog who made a huge impression one everyone who met her. Not only other exhibitors but namely breed judges. Which meant she one more than one occassion had been named the example of how an English springer spaniel should look when the breed standard was debated on different judge seminars. Also her achievements in the showring set her apart. She was born in Birgittelyst on a summerday in 1996 and she had 13 wonderful years where she was loved dearly by especially Tinne and Brian with whom she lived from the age of 8 weeks. She herself did well in the showring but where she mainly made a difference was in the SIeger’s breeding programme. Being the dam of such influencial springers as Sieger’s Pool Position, Sieger’s Push-Up, Sieger’s Good Vibration and Sieger’s Royal Victory - just to name a few. Breed judge Kim Bay, Denmark recalls: “Liva was an extremely beautiful bitch containing all what you as a judge could ever wish for when reading the breed standard. Ever since I judged her the first time she has been my template for how a springer bitch should look. She is therefore carved in my memory whenever I judge springers around the world. Not only her anatomy set her apart. Also her movements was in a league of it’s own. Liva was as it goes for her son SIeger’s Pool Position: she could turn the head on every judge. Not surprisingly did she win one show after another. Many of my fellow judges saw her as a star in the ring. As did I. Unfortunately Liva is no longer with us, but those of us who ever experienced her in real life are glad we had the chance.” Livas full title was DKCH NOCH VV00 SECH NORDCH PLCH KLBCH KBHV02 DKKV02 DKKV03
“Oscar” SIEGER’S WHITE KNIGHT Sieger’s Midnight Special x Sieger’s Madam RochasSIEGER’S WHITE KNIGHT • 69

Oscar flyttede fra Birgittelyst til Sjælland i en alder af 8 uger i 1999. Men det var aldrig ret længe af gangen han reelt var væk fra familien Sieger’s. For lige siden han deltog på sin første udstililng, har Vibe og Oscar været et uadskilleligt team. Der er stort set ikke den del af Europa de ikke har set i hinandens selskab og resultaterne lod da heller ikke vente på sig. I alt deltog Oscar på 120 udstillinger i ind og udland og opnåede på disse følgende: 11 CACIB, 5 certer, 13 gange BIR, 9 gange BIM, Bedste engelske springer spaniel på Spaniel Klubbens Gold Cup i 2001, 2003, 2004 og 2005, Årets racevinder i DKK i 2005, flere BIS senior og veteran placeringer på DKK udstillinger og i specialklubben, Årets senior nr. 3 i DKK 2007 For ikke at nævne placeringen som 3. bedste åben han på Crufts 2003 under dommer Bob Jackson (Mompesson). Oscars fulde titel var DKCH KLBCH SECH(U) NORDV04 DKKV04 KBHV05


70 • SIEGER’S WHITE KNIGHT

Though Oscar moved from Birgittelyst to his new owners at the age of 8 weeks in 1999, he was never without Vibe for long periods of time. Those two were unseperable in the show ring. They saw the most of Europe together and the results speaks for themselves. In total he was at 120 shows and obtained: 11 CACIB, 5 CAC, 13 BOB, 9 BOS, Best ESS at the Gold Cup in 2001, 2003, 2004 og 2005, breed winner DKK 2005, several BIS senior and veteran placings, Senior of the Year 3rd in DKK 2007. Not to mention 3rd Open Male at Crufts 2003 under Mr. Bob Jackson (Mompesson) Oscar’s full title was DKCH KLBCH SECH(U) NORDV04 DKKV04 KBHV05
“Carsten” WHISBORNE DEVIL IN DISGUISE Inu-Goya Summer Blues x Melverly Uptown Girl


74 • WHISBORNE DEVIL IN DISGUISE

Der findes vel næppe den fremgangsrige skandinaviske engelske springer spaniel, der ikke har Carsten i sin stamtavle. Han var en eftertragtet hund. Og ikke alene Skandinaviens bedste hund, men også kåret til verdens smukkeste jagthund. Carsten blev født i Norge hos kennel Whisborne, og var allerede som unghund én af de mest vindende springere i Norge. Da Carsten flyttede med opdrætter, kennel og hele molevitten til Sverige, viste han sig hurtigt at være en fremragende avlshan, der i stor stil prægede sit afkom. I 1994 flyttede Carsten til Birgittelyst. På det tidspunkt var han allerede far til tre kuld i Danmark. Blandt andre Årets Springer 93, Sieger’s Midnight Special. Carsten prægede i stor stil Verdenshundeudstillingen i Bern, Schweiz, i 1994. Han tog selv BIR og vandt senere gruppen. Hvilket gjorde ham til den bedst placerede danske hund på hele udstillingen. Samtidig var Carsten farfar til Unghundeverdensvinder samt til nummer to og tre til titlen. INTCH VV94 EUV97 NORDCH DKCH NOCH FICH KLBCH KBHV97 KBHV 96
WHISBORNE DEVIL IN DISGUISE • 77

There is hardly any successful springer spaniel in Scandinavia that do not have Carsten in its pedigree. He was a admired and highly appreciated dog and not only the best springer in Scandinavia but voted the world’s finest hunting dog at the World Dog Show in 1994. Carsten was born in Norway at Whisborne and was already as a junior one of the most winning springer spaniels in Norway. When Carsten moved to Sweden with breeder, kennel and the whole shebang he quickly proved himself an excellent stud dog, and did in many ways influence his offspring. In 1994 Carsten moved to Birgittelyst. At that time he had already sired three litters. Among those Springer of the Year in Denmark, Sieger’s Midnight Special. Carsten was a major player on the 1994 World Dog Show in Bern, Switzerland. Firstly he won BOB and went on to win the group, making him the best placed Danish dog at the show. At the same time he was the grandfather to the Junior World Winner and number 2 and 3 to the title. His full title was INTCH VV94 EUV97 NORDCH DKCH NOCH FICH KLBCH KBHV97 KBHV96ÅRENE DER ER GÅET

THE YEARS GONE BY


80 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1986 Startskuddet på kennel Sieger’s lyder i 1986. Helt bestemt den 9. maj, hvor kennelens første kuld fødes. Skønt det er den engelske springer spaniel kennelen sidenhen bliver så kendt for, er første kuld ikke brune og hvide. Men kun brune. Syv irske vandspaniels er starten på kennelens eventyr. Mens de vokser sig større, sker det samme med Vibe. Der dog endnu ikke har set dagens lys. Med vanlig sans for spænding, går Jessies graviditet ikke helt problemfrit, og er derfor indlagt på Hjørring Sygehus da hvalpene er gamle nok til at komme ud i verden. Historien om den sengeliggende kennelmutter rammer aviserne, der også bringer billedet af Jessie og de mange hvalpe der er på besøg i hospitalets have, hvor Jessie for chancen for at kunne nå at opleve de charmerende brune krøltoppe inden de flytter hjemmefra. I august kommer Vibe til, hvilket sætter ro på hundebegivenhederne for en stund.

The history of kennel Sieger’s takes it’s beginning in 1986. More precisely on 9 May when the first litter is born. Although the kennel later becomes famous for their English springer spaniels the first litter is not brown and white. But only brown. Seven Irish water spaniels is the beginning of the kennels adventure. As they grow bigger so does Vibe who has still not seen the light of day. With her usual sense of excitement Jessie’s pregnancy is not entirely without problems and Jessie is hospitalized at Hjørring Sygehus when the puppies are old enough to meet the world. The story of the bedridden mother to be hits the local newspapers, which also brings the picture of Jessie and the many puppies at a visit in the hospital garden, where Jessie has the chance to cuddle the puppies before they leave for their new homes. Vibe is born in August and that puts the doggie life stile to a rest for a while.82 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1987 Fra første kuld udstilles Sieger’s Queen of Shannon, Sieger’s Baron of Bassets og Sieger’s Son of Tipparary i løbet af 1987. I alt stilles de tre 13 gange i 1987 og opnår samlet ni certer. Topscoreren er uden tvivl Sieger’s Baron of Bassets, der står for syv certer og i samme periode tager fem gange BIR og tre gange 2. BIR. Sieger’s Queen of Shannon udstilles tre gange og placerer sig de to af gangene som BIR.

Denne side // this page: Sieger’s Baron of Bassets Modsatte side // opposite page: Sieger’s Queen of Shannon

From the first litter two dogs are shown in 1987. Sieger’s Baron of Bassets and Sieger’s Son of Tipparary. In total they were shown 13 times during the year and obtained a total of 9 CAC’s. Top scorer was undoubtedly Sieger’s Baron of Bassets who took 7 CAC’s, 5 BOB’s and 3 BOB2. Sieger’s Queen of Shannon is shown three times and becomes BOB twice.


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 83

1988

Den 13. februar 1988 er hvalpene fra første Sieger’s kuld gamle nok til at kunne opnå deres danske championat. Hvilket to af kuldsøskene gør ved første mulige lejlighed. På Spaniel Klubbens udstilling gør dommer Lizzie Bauder Sieger’s Queen of Shannon til BIR, mens broderen Sieger’s Baron of Bassets bliver 2. BIR. Begge får cert og kan dermed pryde sig af, at være de første Sieger’s champions. Samme år kommer kennelens næste store eventyr til landet; den engelske springer spaniel Expert of Kirwin.

On 13 February 1988 the puppies from the first Sieger’s litter are old enough to qualify for the Danish championship, which two of the littermates get at the first possible opportunity they get. At the Spaniel Club show on 13 February judge Lizzie Bauder award Sieger’s Queen of Shannon BOB, while brother Sieger’s Baron of Bassets is BIR2. Both win the CAC and can adorn themselves being the first Sieger’s champions. The same year the kennels next big adventure arrives in Denmark; the English springer spaniel Expert of Kirwin.Modsatte side // opposite page: Jessie and Bogtrotters Emerald Lotus, Herning 1985 Denne side fra venstre // this page from left: Sieger’s Baron of Bassts, Sieger’s Maiden Blush, Sieger’s Baron of Bassets


86 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1989 Skønt han stadig kun går i juniorklasse, klarer den lille ny sig godt. Expert of Kirwin, der til dagligt kendes som Shamie, udstilles ti gange i løbet af året. Hvilket resulterer i syv certer.

Although he is still in junior class the little newcomer is performing like a pro. Expert of Kirwin, more commonly known as Shamie, is shown ten times throughout the year, which results in 7 CAC’s.

Fire gange placerer Shamie sig som BIR. Tre gange bliver det til 3. BIR, hvoraf der dog en af gangene ved samme lejlighed uddeles hans første CACIB.

Shamie is BOB 4 times and placed as BOB3 3 times on one of those occasions he however is awarded his first CACIB:

Den tredje hvalp fra kennelens første kuld, Sieger’s Son of Tipparary, bliver DKCH 23. juli 1989. Det er hans fjerde udstilling og tredje gang i træk han får cert.

The third puppy from the kennel’s first litter, Sieger’s Son of Tipparary, becomes DKCH 23rd July. It his fourth show and the third consecutive time he is awarded the CAC.

Sieger’s Son of Tipparary udstilles ikke siden, men opnåede i sin korte udstillingskarriere en BIR, en 2. BIR og en 3. BIR.

Sieger’s Son of Tipparary has not been shown since but did in his short show career achieve one BOB, one BOB2 and one BOB3.

Shamie bliver Årets Springer.

Shamie is Springer of the Year.

Denne side // this page: Vibe & Expert of Kirwin Modsatte side // opposite page: Shamie med høsten fra Verdensudstilling i Brno // Shamie with his winnings from the World Dog Show in Brno


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 87

1990

På årets seks første udstillinger, placerer Shamie sig seks gange som BIR. Da han året før har bestået den championatgivende prøve, kan han kåres som ny dansk champion på årets første udstilling. Det er Alex Krasilnikoff, der giver ham hans championatgivende cert. Hvilket er det ottende af slagsen. I 1990 henter Shamie i alt fem vindertitler hjem fra det store udland. BDSG90 EUCH90 BW90 WA90 og ikke mindst titlen som Verdensvinder 1990. Samme år opnår han også at blive ny dansk klubchampion. Ved WDS90 i Brno, Tjekkoslovakiet, bliver Shamie i en alder af 23 måneder ikke alene BIR, men bliver også toer i gruppen. Slået af en cocker fra Frankrig. For andet år i træk bliver Shamie Årets Springer.

In the first 6 shows of the year Shamie is BOB 6 times. As he passed his working test the year before he is eligible for the Danish Show championship which he receives on the year’s first exhibition. It is judge Alex Krasilnikoff who awards him his last CAC – it’s eighth of its kind. In 1990 Shamie obtains a total of 5 winner titles from abroad: BDSG90 EUCH90 BW90 WA90 and not least the title of World Winner 1990. He also becomes new Danish Spaniel Club Show Champion. At the World Dog Show in Brno, Czechoslovakia, Shamie takes BOB as well as BOG2 only beaten by a cocker spaniel from France. For the second consecutive year Shamie is Springer of the Year.


88 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1991 25. august fødes det andet kuld på kennel Sieger’s. Denne gang er det et kuld engelske springer spaniels. Far er Shamie, Expert of Kirwin, og mor er Hammersmith’s Chocolate Andicecream. I kuldet er der en hel række små herrer og damer. Syv stykker i alt fordelt på Sieger’s Mr. Swing King, Sieger’s Mr. Soother, Sieger’s Mr. Magic Man, Sieger’s Madam Butterfly, Sieger’s Call Me Madam, Sieger’s Madam De Luxe - og ikke mindst Sieger’s Madam of Expert. Mens der passes hundehvalpe hjemme, sørger Shamie for at passe sine udstillinger. Han deltager på fire ud af fem DKK udstillinger det år, hvor han virkelig formår at give konkurrenterne baghjul og ender med at slutte udstillingsåret som Årets Hund. 24. oktober fødes det sidste kuld Irish Water Spaniel hvalpe hos kennel Sieger’s. Hvalpene er efter Grennalldy Supremo og Sieger’s Queen of Shannon. Endnu en gang bliver Shamie Årets Springer.
ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 91

On 25 August the second litter on kennel Sieger’s is born. This time it is a litter of English springer spaniels. Sire is Shamie, Expert of Kirwin, and dam is Hammersmith’s Chocolate Andicecream. In the litter is a whole series of Misters and Madams. Seven in total: Sieger’s Mr. Swing King, Sieger’s Mr. Soother, Sieger’s Mr. Magic Man, Sieger’s Madam Butterfly, Sieger’s Call Me Madam, Sieger’s Madam De Luxe – not least Sieger’s Madam of Expert. While there is being taken care of puppies at home Shamie is taking care of his show career. He participates on four out of five Danish Kennel Club shows where he ends up becoming Dog of the Year all breeds. 24 October the last litter of Irish water spaniels at Sieger’s is born. The puppies are after Grennalldy Supremo and Sieger’s Queen of Shannon. Once again Shamie is Springer of the Year.


92 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1992 Året hvor Danmark fejrer sommeren med et fodbold EM på afbud, fødes andet kuld af engelske springer spaniel hvalpe i Birgittelyst. Far er Expert of Kirwin og mor er Hammersmith’s National Affair.

The year when Denmark celebrates the win of the European Championship in football a second litter of English springer spaniel puppies is born in Birgittelyst. Sire is Expert of Kirwin and dam is Hammersmith’s National Affair.

Hvalpene, der opkaldes efter amerikanske fodboldhold, fødes i januar, hvilket gør de er gamle nok til at deltage i årets Europavinderudstilling. Her bliver Sieger’s Los Angeles Lakers UEUV92.

The puppies, named after American football teams, are born 15 January, which means that they are old enough to take part in this year’s European Dog Show where Sieger’s Los Angeles Lakers becomes Junior European Winner.

Sieger’s Charlotte Hornets flytter til Jugoslavien nærmest dage inden borgerkrigen bryder ud. Både hund og ejer formår året efter at flytte til USA, hvor hun sidenhen opnår sit amerikanske championat. Nobhill Sheza Love Story er ny hos Sieger’s. Hun får 13. marts 1992 seks hvalpe med Whisborne Devil In Disguise. I dette kuld gemmer sig endnu en ny lille stjerne, der senere skal komme til at betyde så meget for både opdrættere og racen. Kuldet er noget specielt, men helt særlig er Sieger’s Midnight Special. Sieger’s Special Event og hans søster Sieger’s Special Touch bliver sidenhen begge LP1 og LP2.

Sieger’s Charlotte Hornets moves to Yugoslavia just days prior to the outbreak of the civil war. Both dog and owner move to the United States a year later. Nobhill Sheza Love Story is new at Sieger’s. On 13 March she give birth to 6 puppies. Sire is Whisborne Devil In Disguise. This litter contains yet another new star that later will make an impact on both breed and breeder. The litter is something special, but no one more special than Lasse, Sieger’s Midnight Special. Sieger’s Special Event and his sister Sieger’s Special Touch later obtain the title LP1 and LP2 after passing the obedience classes with 1st prize.


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 93

1993 Diva, Sieger’s Madam of Expert og Lasse er forældrene til årets første kuld, der opkaldes efter James Bond film. I øvrigt første kuld for begge forældredyr. Ud af kuldets otte hvalpe bliver tre af dem med tiden danske champions. Husets nye svenske pige, Nobhill Sheza Love Story, starter året ud med at færdiggøre sit danske championat. Hvilket hun gør den 21. februar. Et halvt år efter sit første kuld hos Sieger’s. 1. april samme år bliver Lasse, Sieger’s Midnight Special, far til endnu et kuld hvalpe på kennelen. Moderen er Kirwin Desert Storm. Den første engelske springer spaniel med kennelmærket Sieger’s der bliver champion, er Sieger’s Madam of Expert fra husets første springerkuld. Hun kan fejre sin nye DKCH titel den 2. maj. Små fire måneder efter sit første kuld, der blev født i januar 1993.

Diva, Sieger’s Madam of Expert, and Lasse are the parents of this year’s first litter, which is named after James Bond movies. This is also the first time both of them parent a litter. Out of 8 puppies three of them over time become Danish champions. The new girl on the block, Swedish Nobhill Sheza Love Story, starts off the year completing her Danish championship. Which she does 21 February half a year after her first litter at Sieger’s. On 1 April Lasse sires another litter at Sieger’s. Dam is Kirwin Desert Storm. The first English springer spaniel carrying the Sieger’s affix to become champion is Sieger’s Madam of Expert from the first Sieger’s springer litter. She can celebrate her new DKCH title on 2 May just four months after her first litter was born 19 January. Later in the summer on 26 June yet another Sieger becomes champion. That is the Irish water spaniel from the second Sieger’s IWS litter, Sieger’s Bloody Mary.

Senere på sommeren, 26. juni, Sieger’s Midnight Special bliver endnu en Sieger DKCH. Lasse, Sieger’s Midnight Special, Nemlig den irske vand spaniel does not only become DKCH this Sieger’s Bloody Mary fra det andet IWS kuld på kennelen. year – which he does 28 November – he is also Springer of the Year before turning 2. Lasse, Sieger’s Midnight Special, opnår i dette år ikke alene at blive DKCH, hvilket han bliver 28. november. Han bliver også Årets Springer. Begge dele inden han er fyldt to år.Sieger’s Midnight Special


96 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1994 Sieger’s Madam of Expert føder sit andet kuld den 29. januar. Fader er Whisborne Devil In Disguise. Det bliver til hele ti hvalpe. Tre af disse opnår det danske championat.

Sieger’s Madam of Expert gives birth to her secon litter 29 January. Sire is Whisborne Devil In Disguise and there is a total of 10 puppies in the litter.

Carsten er også far til kuldet der fødes af Nobhill Sheza Love Story 4. februar. Ud af kuldets seks hvalpe formår to af dem sidenhen at blive champions.

Carsten is also the father of the litter born by Nobhill Sheza Love Story 4 February. Out of six puppies in the litter 2 later manages to become DKCH.

Også kennelens tredje kuld dette år er Carsten far til. De ser dagens lys den 29. juli, hvor Sieger’s Madam of Expert føder ti hvalpe.

Also Carsten sires this year’s third litter. They see the light of day on 29 July where Sieger’s Madam of Expert gives birth to 10 puppies.

1. august får Nobhill Sheza Love Story sit andet kuld. Far er Fondante’s Wind Beneath My WIngs.

On 1 August Nobhill Sheza Love Story has her second litter. Sire is Fondante’s Wind Beneath My Wings.

Sieger’s Live And Let Die, fra kuldet efter Sieger’s Midnight Special og Sieger’s Madam of Exptert, bliver DKCH 3. september.

Sieger’s Live And Let Die from the litter after Sieger’s Midnight Special and Sieger’s Madam of Expert becomes DKCH 3 September.

Nobhill Sheza Love Story


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 97

1995

Hammersmith’s National Affair, der er hentet fra Sverige, får 2. februar 1995 et kuld sammen med Whisborne Devil In Disguise. En af hvalpene får navnet Sieger’s Angel In Disguise. Skønt hun opnår BIR på udstilling, er det på jagt hun virkelig gør sig bemærket.

Hammersmith’s National Affair, import from Sweden, gives birth to a litter sired by Whisborne Devil In Disguise. One of the puppies is named Sieger’s Angel In Disguise. Although se achieves a BOB at a show, it is on the hunt she really stands out.

Årets andet kuld leverer Sieger’s Madam of Expert. Hun har det med at give store kuld, og dette er ingen undtagelse. Ti stykker bliver det til. De kommer til verden den 1. august og har Sieger’s Midnight Special som far.

The year’s second litter is out of Sieger’s Midnight Special and Sieger’s Madam of Expert. She tends to deliver large litters and this is no exception with 10 puppies born 1 August.

Sieger’s Midnight Special starter sin karriere som prøvehund, og der er nok ingen der på dette tidspunkt, har forestillet sig hvor vidt det kan drives.

Sieger’s Midnight Special starts his career as a trial dog and there are probably no one who at this point can imagine the outcome.

Året byder på en ny Sieger champion. Sieger’s Octopussy bliver DKCH 3. juli.

The year also offers a new Sieger’s champion. Sieger’s Octopussy becomes DKCH 3 July.Modsatte side // opposite page: Whisborne Devil In Disguise WDS 1994, Bern Denne side // this page: Whisborne Devil In Disguise


100 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1996 Et begivenhedsrigt år for kennelen. Nellie, Whisborne Run Wild Run Free, sætter sammen med Carsten, Whisborne Devil In Disguise hvalpe i verden. De fødes 16. januar. Knap en måned senere, nemlig den 18. februar, bliver Sieger’s Ain’t She Sweet DKCH. En alsidig tæve der sidenhen består både sporprøver, apporteringsprøve, markprøve og slæb og apporteringsprøve. Ligesom hun bliver international champion. Allerede i marts er det tid til, at den næste Sieger kan kalde sig champion. Denne gang er det Sieger’s License To Kill, der den 23. marts kan føje en ny titel til stamtavlen. Sidenhen kommer også INTCH og KLBCH til. 21. juli føder Nellie sit andet kuld, hvor Carsten også er far. Senere på sommeren, den 8. august, kommer 9 hvalpe til verden. De er efter Sieger’s Optical Queen, der har opnået et cert på udstilling, og Spring Creek’s Extra Dry, der trods seks certer ikke opnår sit championat, da han ikke bliver stillet på prøve. Tre hunde fra dette kuld opnår deres danske championat - og en lidt mere end bare det. Næste DKCH er Sieger’s Always A Pleasure, der bliver færdig 17. august. Den finskopdrættede Adamant’s Export Quality, der i en tid før internettets indtog vælges på baggrund af videobånd fremsendt fra opdrætter, slutter sig til team Sieger’s. Hun startes op på udstilling og får sit første cert 30. november. På årets Verdensudstilling, der deles mellem Wien og Budapest, opnår tre Sieger hunde titler. Sieger’s Maiden Blush (IWS) bliver UVV, Sieger’s Ain’t She Sweet bliver verdensvinder for tæverne, og hos hannerne tager Sieger’s Midnight Special også titlen. Lasse er i hopla og tager også BIR. Da tiden kommer til gruppen, er han helt på toppen og han sætter sig tungt på det hele og bliver også BIG. Så mens de andre danskere i rejseselskabet sætter sig i bussen retur mod Danmark, tager Jessie og Lasse turen til Budapest for at deltage i BIS. Senere på året, 13. november, fødes et kuld efter Mistily’s Angel In Disguise og Inu-Goya Academy Award. Fra dette kuld bliver Sieger’s Calvin Klein i Birgittelyst. Året sluttes af med en af de mest prestigefyldte titler man kan opnå som opdrætter. Nemlig kåringen som Årets Opdrætter i Dansk Kennel Klub.


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 101


102 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 103

1996 is an eventful year for the kennel. Nellie, Whisborne Run Wild Run Free has a litter on 16 January. Sire is Whisborne Devil In Disguise. Barely a month later, on 18 Februar, Sieger’s Ain’t She Sweet finishes her Danish champion title. She is a versatile bitch who later passes tracking, retrieving and field trials. As well as becoming an international champion. In March it is time for yet another Sieger’s champion. At 23 March Sieger’s License To Kill can add DKCH to his pedigree. Later come also INTCH and KLBCH. On 21 July Nellie gives birth to her second litter, which Carsten sires. Later that summer, on 8 August, 9 puppies come to the world. They are after Spring Creek’s Extra Dry, who in spite of 6 CAC’s never becomes champion due to a lacking field trial, and Sieger’s Optical Queen who has one CAC. Next DKCH is Sieger’s Always A pleasure who finishes at 17 August. The Finnish bred Adamant’s Export Quality who – in a time before internet is a part of the everyday household – was chosen based on videotapes sent by the breeder joins team Sieger’s. She receives her first CAC 30 November. At this year’s World Dog Show, a joint venture between Vienna and Budapest, three Sieger’s dogs become World Winners. Sieger’s Maiden Blush (IWS) becomes Junior World Winner whereas Sieger’s Ain’t She Sweet takes the bitch CACIB and Sieger’s Midnight Special the dog CACIB. Thereby they both become World Winners. Lasse is in his best behaviour and becomes BOB. Later that they he puts the cherry on top by winning the group. So while the other Danes hops on the bus to return to Denmark, Jessie and Lasse make their way towards Budapest to compete for Best In Show. On 13 November a litter after Mistily’s Angel In Disguise and Inu-Goya Academy Award is born. Out of this litter Sieger’s Calvin Klein stays in Birgittelyst. The year is finished off by the kennel winning the most prestigious award a breeder could wish for; Breeder of the Year in the Danish Kennel Club.


104 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1997 Sieger’s Ain’t She Sweet får 5. april 9 hvalpe. Faderen til kuldet er Mistily’s Pearl Fisher, der ikke bliver prøvepræmieret og derfor ikke kan bytte sine tre certer til et championat. En af disse hvalpe er Sieger’s Scarlett O’Hara, der flytter hjem til familien Busk sammen med sin mor. I april, nærmere bestemt den 12. april, viser Diva, Sieger’s Madam of Expert endnu en gang, at man ikke kan forvente små kuld fra hende. Sammen med Mistily’s Pearl Fisher får hun 11 hvalpe. I dette kuld bliver to hvalpe med tiden champion.

Sieger’s Ain’t She Sweet gives birth to 9 puppies 9 April. Sire is Mistily’s Pear Fisher, who never gets his field trial and as a result does not get his championship in spite of his 3 CAC’s. One of the puppies in this litter is Sieger’s Scarlett O’Hara, who moves in with the Busk family who also owns her mother. In April, more specifically 12 April, Diva yet again proves that one cannot expect small litters from her. Together with Mistily’s Pearl Fisher she has 11 puppies. In this litter one is later a champion.

Næste kuld fødes 12. september, hvor Sieger’s Madam of Expert sætter 8 hvalpe i verden. Far er Whisborne Devil In Disguise. Fra dette kuld, opkaldt efter tennisspillere, vil især to skille sig ud fra mængden og være med til at skrive historie i Spaniel Klubben.

Next litter is born 12 September where Sieger’s Madam of Expert gives birth to 8 puppies. Sire is Whisborne Devil In Disguise. From this litter, named after famous tennis players, especially two will stand out from the crowd and help to write Spaniel Club history.

Den 21. september får Samantha, Adamant’s Export Quality, sit sidste cert. Hun bliver dog først DKCH 14. december, hvor hun består markprøve.

On 21 September Samantha, Adamant’s Export Quality, receives her last CAC. She does not become champion until 14 December where she passes her field trial.

Sieger’s Wagtail består sin markprøve 26. oktober. Det samme gør Sieger’s Calvin Klein den 14. december. Dermed er begge klar til at blive DKCH så snart de nødvendige certer er i hus.

Sieger’s Wagtail passes her field trial on 26 October as does Sieger’s Calvin Klein on 14 December thus both are eligible for the Danish championship as soon as they receive the CAC’s needed.106 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

1998 Samantha får sit første kuld den 1. april. Far til kuldet er Sieger’s Calvin Klein. Der er 6 hvalpe i kuldet.

Samantha gives birth to her first litter 1 April. Sire is Sieger’s Calvin Klein. There are 6 puppies in the litter.

Sieger’s Wagtail indleder sin færd mod sine mange titler. Den første hun får i hus, er DKCH som hun opnår den 30. maj. Sidenhen opnår hun at blive DKCH NOCH VV00 SECH NORDCH PLCH KLBCH KBHV02 DKKV02 DKKV03.

Sieger’s Wagtail begins her quest for her many titles. The first one is DKCH which she receives 30 May. Throughout the years she becomes DKCH NOCH VV00 SECH NORDCH PLCH KLBCH KBHV02 DKKV02 DKKV03.

Årets anden champion er Sieger’s Calvin Klein. Også han opnår et væld af titler DKCH EUV00 PLCH INTCH SECH KLBCH. Ligesom han sidenhen består apporteringsprøve, slæb og apporteringsprøve samt går vinderklasse på markprøve.

The year’s second champion is Sieger’s Calvin Klein. He too obtains several titles: DKCH EUV00 PLCH INTCH SECH KLBCH. Later he also passes different retrieving trials as well as participate in winner’s class at the field trials.


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 107

1999 I starten af året, den 4. januar, får Liva, Sieger’s Wagtail, sit første kuld. Far er FICH NOCH DKCH NORDCH Adamant’s Bestseller. I kuldet er 7 hvalpe. De fødes og har det første af deres hvalpetid hos Livas ejere Tinne og Brian, der beholder Sieger’s Sioux Indian fra dette kuld. Søsteren Sieger’s Shawnee Indian gør sig udmærket på prøver og består blandt andet apporteringsprøven ved flere lejligheder. Sally, Sieger’s Mixed Emotion, der til dagligt bor hos den lokale dyrlæge og har dagligt arbejde som klinikhund, sætter sammen med Sieger’s Field Lark 9 hvalpe i verden. Det sker 19. marts. Da Sieger’s Field Lark i 1998 har bestået markprøve, kan han fejre sit danske championat, da han får sit sidste cert den 11. april. Sidenhen bliver Field Lark også KLBCH. En ny svensk hanhund med norske aner, Whisborne Angus Og, slutter sig til Sieger’s og påbegynder sin danske udstillingskarriere i maj og afslutter sit danske championat i november. Den 7. november får han sit sjette cert, men bliver først udnævnt DKCH da han består markprøve 13. november. Søster til Sieger’s Calvin Klein, Sieger’s Madam Rochas får den 21. juli 10 hvalpe med Sieger’s Midnight Special. Blandt hvalpene er Sieger’s Spectacular og Sieger’s White Knight. Den 7. november bliver Sieger’s Monica Seles DKCH. Adamant’s Export Quality bliver Årets Springer.

In the beginning of the year, 4 January, Sieger’s Wagtail has her first litter. Sire is FICH NOCH DKCH NORDCH Adamant’s Bestseller. There are 7 puppies in the litter. They are born and spent the first 4 weeks at Tinne and Brians house, the owners of Liva. Tinne and Brian keep one of the pups, Sieger’s Sioux Indian. Her sister, Sieger’s Shawnee Indian, does well on different working trials. Sally, Sieger’s Mixed Emotion, who lives with the house vet, has 9 puppies with Sieger’s Field Lark. They are born 19 March. As Sieger’s Field Lark passed his field trial in 1998 he can celebrate his Danish championship when he gets his last CAC 11 April. Later Field Lark also becomes KLBCH. A new Swedish male with Norwegian heritage, Whisborne Angus Og, joins team Sieger’s and begins his Show career in May and gets his DKCH in November. On 7 November he gets his 6th CAC but are only appointed DKCH when he passes his field trial 13 November. A sister to Sieger’s Calvin Klein, Sieger’s Madam Rochas, has a litter of 10 pups on 21 July. Sire is Sieger’s Midnight Special. Among the puppies are Sieger’s Spectacular and Sieger’s White Knight. On 7 November Sieger’s Monica Seles becomes DKCH. Adamant’s Export Quality is Springer of the Year.


108 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2000

Forår betyder to ting. Markprøver og hvalpe. På årets første markprøve består Hazelwoods Lilli Marlene, sådan at hun får sin DKCH titel den 26. marts. Indtil da har hun opnået fire certer. I sin tid bliver hun i øvrigt DKCH LUCH DEVDHCH KBHV00 KLBCH. Hvalpe er der også så rigeligt af dette forår. I april bliver det til to kuld, hvor Whisborne Angus Og er far til begge. Første kuld fødes den 7. april af Sally, Sieger’s Mixed Emotion. De fødes og har de første uger hjemme hos ejerne John og Ann Sofie. Det andet kuld fødes i Birgittelyst af Adamant’s Export Quality. I alt 18 hvalpe bliver det til. Fordelt på 11 hos Sally og 7 hos Samantha. Samanthas kuld opkaldes efter sange af bandet Aqua, der hærger alle hitlister i perioden. Hele fire af de syv opnår at blive dansk champion.

DKCH SIeger’s Eyes of a Hawk får sit sidste cert den 9. april, men det er først da han består sin prøve den 12. november, at han kan få lov at gøre brug af sin nye championtitel. Den 29. juli bliver Sieger’s We Can Work It Out champion. Han har allerede i 1998 bestået markprøve, og består i 2000 også apporteringsprøve. Han opnår en lang række af titler: DKCH LUCH SECH VV02 INTCH NLCH BECH. Ved Københavnsvinder udstillingen 16. september bliver Hazelwoods Lilli Marlene bedste tæve, og tager dermed titlen KBHV00. Årets Verdensudstilling afholdes i Milano. Tre hunde får titler med hjem. Sieger’s Spectacular bliver unghunde verdensvinder, mens Sieger’s Wagtail og Whisborne Angus Og bliver verdensvindere.
ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 111

Spring means two things: Field trials and puppies. On this year’s first field trial Hazelwood Lilli Marleen passes her field trial thus making her Danish champion 26 March. Up till then she has received 4 CAC’s. She later becomes DKCH LUCH DEVDHCH KBHV00 KLBCH. Puppies are also abundant this spring. In April two litters are born. Whisborne Angus Og sires both. First litter is born on 7 April by Sally, Sieger’s Mixed Emotion. They are born and spent the first weeks in the home of Sally’s owners John and Ann Sofie. The second litter is born in Birgittelyst of Adamant’s Export Quality. A total of 18 puppies in the two litters – 11 with Sally and 7 with Samantha. Samantha’s litter is named after songs by the band Aqua, which is raging all charts in the period. A total 4 of the 7 finishes their Danish championships.

DKCH SIeger’s Eye’s of a Hawk gets his last CAC 9 April but will not make use of it until he passes his field trial 12 November. On 29 July Sieger’s We Can Work It Out becomes DKCH. He has already passed his field trial back in 1998. In 2000 he also passes the retrieving test. He obtains a large number of titles: DKCH VV02 LUCH SECH INTCH NLCH BECH. At the Copenhagen Winner show 16 September Hazelwoods Lilli Marlene is Best Bitch thereby taking the title KBHV00. This year the World Dog Show is held in Milan. Three dogs bring home World Winner titles: Junior World Winner Sieger’s Spectacular, World Winner Sieger’s Wagtail and World Winner Whisborne Angus Og.


112 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2001 Årets første champion er Sieger’s Spectacular, der har bestået markprøve i 2000. Hun kan derfor straks konvertere det cert hun får som 20 måneder gammel til et dansk championat. Sieger’s Wagtail får sit andet kuld hvalpe den 13. marts. Faderen til de 9 hvalpe er Whisborne Angus Og. Af disse bliver Sieger’s Super Selection og Sieger’s Good Vibration de mest fremtrædende. Fire dage inde i april giver Adamant’s Export Quality liv til et kuld på to hvalpe. Far er den nye australske import, der er kommet til landet i begyndelsen af året. Clanach Crowned Intartan (billede), der er australsk champion, starter sin danske udstillingskarriere i championklassen i maj.

First champion of the year is Sieger’s Spectacular, who has passed her field trial in 2000. She can therefore instantly convert the CAC she receives at the age of 20 months to a Danish championship. Sieger’s Wagtail gives birth to her second litter. Father of the 9 puppies is Whisborne Angus Og. Of these Sieger’s Super Selection and Sieger’s Good Vibration become the most prominent. Four days into April Samantha gives birth to 2 puppies. Sire is new Australian import that arrived in Denmark earlier this year. Clanach Crowned Intartan (picture) who is an Australian champion begins his show career in the champion class in May. As he only is entered in champion class he never achieves the Danish championship.

Som følge af han kun stilles i championklasse, opnår han aldrig et dansk championat. Til gengæld bliver han ganske hurtigt KLBCH. Ligesom han ved årets Københavnsvinder udstilling også tager den titel hjem. Den 4. juni bliver Sieger’s Spectacular SECH, da hun på udstilling i Hasslarp placerer sig som BIR. Sieger’s Scarlett O’Hara bliver DKCH den 12. august. Hun har forinden bestået markprøve i 1999 og apporteringsprøve i 2000. I september kommer der to kuld. Det første fødes den 9. af Sieger’s Indian Point Hope og har Sieger’s Calvin Klein som far. Det andet kommer til verden den 26. og er efter Clanach Crowned In Tartan og Adamant’s Export Quality.

He does however become Danish Club champion as well as the Copenhagen Winner title of the year. 4 June Sieger’s Spectacular becomes Swedish show champion when she becomes BOB at a show in Hasslarp. Sieger’s Scarlett O’Hara can celebrate her DKCH 12 August. She has previously passed the field trial in 1999 and the retrieving test in 2000. September offers two litters. The first is born on the 9th by Sieger’s Calvin Klein and Sieger’s Indian Point Hope. The second arrives the 26th and is after Clanach Crowned Intartan and Adamant’s Export Quality.114 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2002 Året begynder med lyden af små hvalpepoter. Sieger’s Spectacular får den 6. januar 4 hvalpe med Sieger’s Cartoon Heroes. De opkaldes efter boksere. Samme dag består Sieger’s Cartoon Heroes sin markprøve. Ved den lejlighed bliver han DKCH. Det sidste cert, det femte af slagsen, blev opnået den 4. november 2001. Med sin nyerhvervede titel i bagagen udstilles Sieger’s Cartoon Heroes i Sverige, hvor han bliver SECH den 17. marts. Med tiden kommer også NOCH og dermed også NORDCH. KLBCH kommer naturligvis også i hus. I april består Sieger’s White Knight (billede næste side) markprøve den 7. på Juellund. Dermed kan han få sin DKCH titel. Oscar opnåede sit sidste cert den 25. november 2001. I alt opnår han følgende titler: DKCH SECH(U) KLBCH NORDV04 DKKV04 KBHV05. Den 20. april får Sieger’s Andre Agassi endelig sit sidste cert. Han har bestået markprøve 2. april 1999, og er derfor straks klar til at tage DKCH i brug. Sieger’s Aquarius tager sit sidste danske cert den 25. maj. Hun opnår siden titlerne DKCH SECH LUCH. Ved årets Københavnsvinder udstilling i Ballerup den 21. september, gør dommer Rune Fagerström Baloo, Sieger’s Cartoon Heroes, til BIR, hvorfor han også kan tilføje titlen KBHV02 til sin meritliste. Den 4 oktober fødes to kuld hvalpe. Adamant’s Export Quality får sammen med Whisborne Angus Og 5 hvalpe, der navngives med ordet Fire i navnet. Det andet kuld står Julie, Sieger’s Freaky Friday, får i selskab med Barecho In The Air. DKCH Super Selection får sit sidste cert 2. november og består dagen efter markprøve, hvorved championatet er hjemme.
ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 117

The year takes its start with the sound of puppy paws. Sieger’s Spectacular has a litter of 4 on 6 January. Sire is Sieger’s Cartoon Heroes. The pups are named after famous boxers. On the same day Sieger’s Cartoon Heroes passes his field trial thus becoming DKCH. The last CAC – the fifth of its kind – was awarded to him 4 November 2001. With his new title in place Sieger’s Cartoon Heroes attends a show in Sweden 17 March, wins the CAC and thereby becoming Swedish show champion. In time he will also add the Norwegian championship to his list of merits – thereby becoming Nordic show champion. On 7 April Sieger’s White Knight (picture opposite page) passes his field trial on Juellund thus getting his DKCH title. Oscar got his last CAC 25 November 2001. In total he achieves the following titles DKCH SECH KLBCH NORDV04 DKKV04 KBHV05. On 20 April Sieger’s Andre Agassi finally gets his last CAC. He has passed the field trial in April 1999 and is immediately able to take DKCH to use. Sieger’s Aquarius takes her last CAC 25 May. Her full title is DKCH SECH LUCH. On the years Copenhagen Winner show judge Rune Fagerström places Sieger’s Cartoon Heroes as BOB which means he can add the title KBHV02 to his list of merits which later also will count KLBCH. On 4 October two litters are born. Adamant’s Export Quality gives birth to 5 puppies sired by Whisborne Angus Og they are all given names with the word fire. The second litter is after Barecho in the Air and Sieger’s Freaky Friday. DKCH Super Selection gets her last CAC 2 November and passes the field trial the following day thereby securing her the DKCH.


118 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2003 Som Årets Juniorhandler i DKK 2002 skal Vibe forsvare de danske farver ved årets Crufts udstilling i Birmingham, England. Ved samme lejlighed er Sieger’s White Knight med på udstillingen. Han placerer sig som tredje bedste han i open class. Og står i øvrigt som ene hund med hale, hvor alle andre er halekuperede. Senere på dagen bliver Vibe tredje bedste juniorhandler. Årets første kuld får Laura, Sieger’s Sioux Indian, den 21. marts. Det er et kuld på 7 hvalpe, der har Clanach Crowned Intartan som far. Som den første springer i Spaniel Klubbens historie, bliver Sieger’s Andre Agassi dobbeltchampion. Det ypperste der kan opnås, og den sande betydning af ”beauty and brains”. Markus, som han kaldes til daglig, henter titlen hjem den 6. april. Allerede dagen efter skrives igen historie, da Markus’ morfar Lasse, Sieger’s Midnight Special, gør sit barnebarn kunsten efter.

I juni afholdes DM i apportering i Stoholm. Vinder bliver Sieger’s Scarlett O’Hara, der på det tidspunkt er seks år gammel. Den 19. juli får Sieger’s Aquarius sit svenske cert og bliver SECH. Sieger’s Wagtail får sit tredje kuld hvalpe den 22. september. Denne gang med Trollängens Cross Country. Kuldet viser sig at have et par store stjerner blandt sig. Ud af de 7 hvalpe bliver fire champions. Tre af dem i Danmark. Da der afholdes markprøver den 30. november, bliver der endnu en gang skrevet historie. Kuldsøster til Sieger’s Andre Agassi, der tidligere på året er blevet DKBRCH, opnår nu selv den prestigefyldte titel. Og da hun blev DKCH i 1999, kan hun nu også bryste sig af at være dobbeltchampion. På årets Verdensudstilling, der afholdes i Dortmund, bliver Vibe kåret som bedste juniorhandler. KBHV03 bliver Sieger’s Good Vibration. For anden gang bliver kennel Sieger’s Årets Opdrætter i Dansk Kennel Klub.
ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 121

Having won the Junior Handler of the Year competition in 2002 Vibe is off to Crufts to compete for best junior handler at this prestigious show.

In June the unofficial Danish retrieving championship for spaniels is being hosted in Stoholm. Winner is Sieger’s Scarlett O’Hara who at the time is 6 years old.

Sieger’s White Knight accompanies her and Jessie on the trip. He ranks third best male in open class being the only dog in the breed with an undocked tail.

On 19 July Sieger’s Aquarius receives her Swedish CAC becoming SECH.

Later that day Vibe is placed as third best junior handler. First litter of the year is born by Sieger’s Sioux Indian on 21 March. It is a litter of 7 puppies and is sired by Clanach Crowned Intartan.

Sieger’s Wagtail has her third litter 22 September this time with Trollängens Cross Country. The litter will prove to have some big stars amongst them. Out of the 7 puppies 4 become champions, three of them in Denmark and one in Germany.

As the first springer in the history of the Danish Spaniel Club Sieger’s Andre Agassi becomes double champion; Field trial champion and show champion: The most prestigious and highest excellence that can be achieved.

At the field trial 30 November there is written history yet again. Litter sister to Sieger’s Andre Agassi, who earlier this year became DKBRCH, achieves the prestigious title herself. And as she became DKCH in 1999 she can now boast of being a double champion.

It is the true meaning of “Beauty and brains”. Markus, as he is more commonly known as, gets the title 6 April.

At this year’s World Dog Show held in Dortmund, Germany, Vibe is BIS junior handler.

The day after Markus’ grandfather copies his achievement and also Lasse, Sieger’s Midnight Special, can pride himself of being double champion.

Copenhagen Winner is Sieger’s Good Vibration and kennel Sieger’s is awarded Breeder of the Year in the Danish Kennel Club for the second time.


122 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2004 I april får Sieger’s Wagtail sit sidste kuld. Far til de 7 hvalpe er Sieger’s Cartoon Heroes. Af de syv hvalpe, der tildeles Royalnavne i anledning af kronprinsparrets bryllup i maj, bliver tre champions. I juli drager Sieger’s White Knight til Sverige, hvor han opnår SECH den 10. juli under dommer Glenn Miller. Som efteråret falder på kommer der flere hvalpe. Sieger’s Aida lægger ud med 6 hanhvalpe den 6. september, hvor USCH SECH(U) DKCH(U) LUCH NOCH Whisborne Esquire er far. De fødes og vokser op i København hos Anne, inden de som fem uger gamle flytter til Birgittelyst med deres mor. Den 11. november får Sieger’s Freaky Friday et kuld med Spring Creek’s Jolly Jumper. De 6 hvalpe opkaldes efter amerikansk fodbold, og flere af dem gør sig i høj grad positivt bemærket. Det gælder både for Sieger’s Kick-Off, Sieger’s Field Goal og i høj grad også Sieger’s Extra Point. Senere på måneden, nærmere bestemt den 21. november, er Sieger’s Nearly Lobell, der er efter Sieger’s Calvin Klein og Sieger’s Indian Point Hope, af sted på sit eneste officielle arrangement nogensinde, og tager hjem med titlen LP1 i bagagen. Den 24. november får Sieger’s Monica Seles 5 hvalpe med NOCH SECH Zelini’s Marsmallow. En ikke helt let tur til det norske for at få parret, betyder hvalpene navngives efter den altid fornøjelige tur gennem tolden. KBHV04 bliver Sieger’s Good Vibration. I Herning bliver Sieger’s Push-Up (billede) NORDJUV04.

In April Sieger’s Wagtail has her last litter. Sire is Sieger’s Cartoon Heroes. Out of the 7 puppies, which are given Royal names to celebrate the royal wedding in May, 3 become champions. In July Sieger’s White Knight travel to a show in Sweden where he obtains his Swedish title 10 July under judge Glenn Miller. Come autumn more puppies arrive. Sieger’s Aida has 6 puppies – all males – on 6 September they are sired by USCH SECH(U) DKCH(U) LUCH NOCH NORDCH Whisborne Esquire. They are born in Copenhagen where they spent their first five weeks with their mother at her owner’s home. On 11 November Sieger’s Freaky Friday has a litter of 6 sired by Spring Creek’s Jolly Jumper. They are given names inspired by American football. Several of them will make them selves noticed. This goes for Sieger’s Kick-Off, Sieger’s Field Goal and especially Sieger’s Extra Point. Later that month, specifically 21 November, Sieger’s Nearly Lobell, who is after Sieger’s Calvin Klein and Sieger’s Indian Point Hope, attends her only official event ever taking home the title LP1. On 24 November Sieger’s Monica Seles gives birth to 5 puppies. Proud father is NOCH SECH Zelini’s Marshmallow. Getting the bitch mated presented a problem filled tripped through the Norwegian customs control which is why the puppies all bare names with Custom in them. Copenhagen Winner is Sieger’s Good Vibration and on the Nordic Winner Show in Herning in November Sieger’s Push-Up (picture) is Nordic Junior Winner.124 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2005 Dette er året, hvor de nye championatbestemmelser træder i kraft. Det betyder at hundene ikke længere behøver en prøvepræmiering for at blive champion. Har man ingen prøve, får man titlen DKCH(U), mens det efter nogens mening skæmmende ”U” kan udelades, hvis hunden er prøvepræmieret. Samtidig kan hunde der er fuldcertede nu få deres championat, hvis de efter 1. januar 2005 får et CK på udstilling. Det betyder at året byder på en del nye champions. De første kommer i årets første udstillingsweekend. Sieger’s Freaky Friday bliver den første den 12. februar, hvor også Sieger’s Good Vibration bliver DKCH(U). Dagen efter følger Sieger’s Sioux Indian. Den 24. marts får Sieger’s Sioux Indian 5 hvalpe med DKCH SIeger’s Mike Mccurry. Hvalpene opkaldes efter H. C. Andersens eventyr. Sieger’s Pool Position, der med tiden formår at få skrabet så rigeligt med titler til sig, bliver DKCH(U) på udstilling den 2. april under dommer Susie Svoldgaard. Sieger’s Monica Seles får sit andet kuld på Sieger’s den 15. maj. Far er DKCH(U) SECH(U) NOCH NORDCH Whisborne Latin Lover. I juni bliver den otte år gamle Sieger’s Ticket To Ride, der er efter Mistily’s Pearl Fisher og Sieger’s Madam of Expert, ny DKCH(U) da han den 11. juni får sit sidste cert.

Julie, Sieger’s Freaky Friday, får sit tredje kuld hvalpe den 22. oktober. Far er Sieger’s Pool Position. Et helt kuld af hekse og djævle, hvoraf flere gør det godt på udstillingerne. Sieger’s Muhammed Ali når at få fem certer inden han bliver fuldcertet. Det sidste modtager han den 7. maj 2004. Men først den 18. september 2005 får han sin titel, da han består apporteringsprøven. En søster til Julie, nemlig Sieger’s Bumble Bees, bliver DKCH(U), da hun opnår CK på udstilling den 6. november. Dermed er hun den fjerde ud af syv fra kuldet, der opnår championtitlen. Lige midt i julehyggen får Whisborne Hot Gossip 6 hvalpe med Whisborne Angus Og. Dansekuldet fødes den 25. december. Flere af dem er udstillet med gode resultater både hjemme og i udlandet. En ny race sniger sig ind på kennelen i form af den australske import Winterbourne Pure Vanity (billede). Hun lyder til dagligt navnet Jackie, og er, som navnet måske antyder, en jack russell terrier. Hun på begynder udstillingsåret i april og kører hårdt på året ud. Hun stiller på syv udstililnger og får syv certer, to BIR og fem BIM. Sieger’s White Knight bliver KBHV05. Det samme gør Winterbourne Pure Vanity.126 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

This is the year where new championship regulations are in effect. That means the dog no longer has to pass a field trial in order to become show champion. One distinguish between show champion with a trial (DKCH) and show champion without trial DKCH(U). Dogs who to this point have been awarded the CAC’s necessary to get the title will now become champions if they after 1 January are awarded with a CQ (Champion Quality). That means this year is full of new champions in the world of spaniels. The first are celebrated on the year’s first show. Sieger’s Good Vibration is the first DKCH(U) 12 February closely followed by Sieger’s Freaky Friday who also receives the title that day. The day after Sieger’s Sioux Indian can celebrate her new title. 24 March Sieger’s Sioux Indian has a litter of 5 sired by DKCH Sieger’s Mike Mccurry. The puppies are named after H.C. Andersen fairytales. Sieger’s Pool Position who throughout the years adds title to title to title becomes DKCH(U) at the show 2 April under judge Susie Svoldgaard. Sieger’s Monica Seles has her second Sieger’s litter 15 May. Father is DKCH(U) SECH(U) NOCH NORDCH Whisborne Latin Lover.

In June 8 year old Sieger’s Ticket To Ride, after Mistily’s Pearl Fisher and Sieger’s Madam of Expert, becomes DKCH(U) as he receives his last CAC 11 June. Julie, Sieger’s Freaky Friday, gives birth to her third litter 22 October. Father is Sieger’s Pool Position and it is a litter full of devils and witches. Several of them do well on shows. Sieger’s Muhammed Ali obtains 5 CAC’s throughout his time in the show ring. The last on 7 May 2004 but as he does not pass his retrieving test until 18 September 2005 this is the day where he can celebrate his DKCH. Sieger’s Bumble Bees, a sister to Julie, is another new DKCH(U) as she receives her CQ on a show 6 November. Thereby being the 4th out of the litter becoming champion. In midst of Christmas Whisborne Hot Gossip has a litter of 6 sired by Whisborne Angus Og. The Dance-litter is born 25 December. Several of them have been shown with good results both home and abroad. A new breed is introduced in the Madsen household as the small Australian imported Jack Russell Terrier Jackie, Winterbourne Pure Vanity (picture previous page), moves in. She starts her show career in April and at the 7 shows she attends this year she achieves 7 CAC’s, 2 BOB and 5 BOS. Sieger’s White Knight is Copenhagen Winner of the year – as is Winterbourne Pure Vanity.128 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2006 Sieger’s Push-Up byder foråret velkommen ved at sætte 11 hvalpe i verden. Far til hvalpene er Whisborne Latin Lover. Sieger’s High Sociaty flytter til Tyskland, hvor hun klarer sig godt på udstillinger. På de hjemlige udstillinger ses i ny og næ Sieger’s Highness og Sieger’s Highwayman, der begge klarer sig godt. Sieger’s Extra Point (billede) bliver den første fra sit kuld, der opnår championatet. Det gør hun den 25. maj, hvor Randi Hjorthøj gør hende til BIR. Munthe er heller ikke bleg for at samle på titler og føjer hurtigt følgende til sin liste over meritter: DKCH(U) NOCH SECH(U) NORDCH EUW08 INTCH(U) WW09 LUCH KLBCH NORDV07 DKKV08 DKV09 KBHV10. I juni gør hendes kuldsøskende hende kunsten efter. DKCH(U) KLBCH Sieger’s Kick-Off bliver færdig den 17. juni og dagen efter er det søsteren Sieger’s Field Goal, der bliver DKCH(U). Sidenhen opnår hun at blive DKCH(U) SECH(U) NOCH NORDCH da hun i 2011 flytter til Kennel High Score i Sverige.

Sieger’s Royal Victory bliver DKCH(U) under Gareth H. Lawler den 3. september. 13 dage senere bliver hun BIM på Københavnsvinder udstillingen, og bliver dermed KBHV06. Til rækken af titler kommer sidenhen: DKCH(U) KBHV06 KBHV07 KLBCH DKJUBV07. Senere i september fødes det første jack russell kuld på Sieger’s. Mor er DKCH KBHV05 Winterbourne Pure Vanity og far er Multichampion Kanix Speed Wagon. I kuldet, der fødes den 26. september, er to hanner. Sieger’s Freaky Friday giver den 30. september liv til 7 hvalpe med Sieger’s Calvin Klein. DKCH KLBCH Sieger’s Royal Salut (billede næste side) består markprøve 5. november 2006. Han får sit sidste cert 26. november 2006 af Owe Germundsson. For tredje gang bliver kennel Sieger’s Årets Opdrætter i DKK. Det er første gang i kennel klubbens historie, at det sker.130 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

For tredje gang bliver kennel Sieger’s Årets Opdrætter i DKK. Det er første gang i kennel klubbens historie, at det sker.

She has since become DKCH(U) SECH(U) NORCH NORDCH as she moved to Kennel High Score in Sweden in 2011.

Sieger’s Push-Up celebrates spring by introducing 10 puppies to the world. Father of the litter is Whisborne Latin Lover. Sieger’s High Sociaty moves to Germany where she does well on shows. On the Danish shows Sieger’s Highness and Sieger’s Highwayman is shown occasionally with good results.

Sieger’s Royal Victory is DKCH(U) under Gareth H. Lawler 3 September. 13 days later she is BOS at the Copenhagen Winner show and thereby becomes KBHV06. She will later add DKCH(U) KBHV06 KBHV07 KLBCH DKJUBV07 to her name.

Sieger’s Extra Point is the first out of her litter to become champion, which she does 25 May where Randi Hjorthøj puts her as BOB. Munthe is not afraid to collect titles to her name and quickly adds the following to her list of merits: DKCH(U) NOCH SECH(U) NORDCH EUW08 INTCH(U) WW09 LUCH KLBCH NORDV07 DKKV08 DKV09 KBHV10. In June litter brother DKCH(U) KLBCH Sieger’s Kick-Off is the next champion as he receives his last CAC 17 June. The following day sister Sieger’s Field Goal can celebrate her championship.

Later in September the first JRT litter is born at Sieger’s. Dam is DKCH KBHV05 Winterbourne Pure Vanity (picture previous page) and sire is Multi champion Kanix Speed Wagon. The litter that is born 26 September consists of 2 males. Sieger’s Freaky Friday gives birth to 7 puppies 30 September. Sire is Sieger’s Calvin Klein. DKCH KLBCH Sieger’s Royal Salut (picture) passes his field trial 5 November and receive his last CAC under judge Owe Germundsson.
I 2006 blev Sieger’s for tredje gang kåret som Årets Opdrætter i Dansk Kennel Klub. Noget som ingen andre før har præsteret. In 2006 Sieger’s were Breed of The Year in the Danish Kennel Club. It was a third for the kennel but a first in the kennel club history that the same breeder has one the title three times


134 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2007 Årets første hvalpekuld ser dagens lys den 19. februar. Moderen til de 6 hvalpe er Sieger’s Royal Victory, der er parret med Trollängens My Buddy Marlon. En lille han bliver tilbage, nemlig Sieger’s Upon First Class. Sieger’s Extra Point bliver den 1. april svensk champion. DKCH KLBCH Sieger’s Royal Highness (billede denne side) består markprøve 14. april 2007. Hun består siden også apporteringsprøve og slæb og apportering. Det championatgivende cert har hun fået på udstilling den 7. april. Den 30. april kommer der fire springer hvalpe mere til verden. Whisborne Angus Og er far til de tre tæver og den ene han Sieger’s Extra Point (billede modsatte side) får. Også fra dette kuld beholder man selv en. På stamtavlen

hedder hun Sieger’s Claim To Fame, men til dagligt lyder hun navnet Olsen. Det andet kuld jack russell terrier hvalpe kommer til verden den 27. maj. Der er fire hvalpe i kuldet, hvoraf tre har opnået det danske championat. Kombinationen er en gentagelse af tidligere: Kanix Speed Wagon og Winterbourne Pure Vanity. Den 11. august føder Tinne og Brians Molly, Sieger’s Push-Up, 10 hvalpe i hjemmet i Harlev. Far til kuldet er Lene’s Give Me Five. På nordisk vinder udstillingen i Stockholm i december, placerer Munthe, Sieger’s Extra Point, sig som BIR og bliver dermed NORDV07.


ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 135

The first litter is born 19 February. Mother of the 6 puppies is Sieger’s Royal Victory, which has been mated to Trollängens My Buddy Marlon. One of the male puppies stays behind and is given the name Sieger’s Upon First Class. 1 April Sieger’s Extra Point gets her Swedish show championship. DKCH KLBCH Sieger’s Royal Highness (picture opposite page) passes field trial 14 April. Later she also passes different retrieving trials. She has received her last CAC 7 April. 30 April more springer spaniels enter the world. Whisborne Angus Og is the father of Sieger’s Extra Point’s 4 puppies.

One girl, Sieger’s Claim To Fame, stays at Sieger’s. The second JRT litter arrives 27 May with 4 puppies whereof 3 have obtained DKCH. The combination is a repetition of the last litter: Kanix Speed Wagon and Winterbourne Pure Vanity. 11 August Tinne and Brian’s Molly, Sieger’s Push-Up, gives birth to 10 puppies in their home in Harlev. Sire is Lene’s Give Me Five. On the Nordic Winner show in Stockholm in December Munthe, Sieger’s Extra Point (picture this page) is BOB and is awarded the title Nordic Winner 2007.


136 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2008 Sieger’s Royal Victory får den 14. marts et kuld på blot en enkelt hvalp. Far er Spring Creek’s Jolly Jumper.

Sieger’s Royal Victory får 8. september 5 hvalpe med Trollängens My Buddy Marlon.

Hvalpen, der navngives Sieger’s Limited Edition, mangler at få sit championatgivende cert, men det vil uden tvivl komme inden længe.

Senere på måneden, den 20. september, færdiggør tyskejede Sieger’s Ice Maiden sit tyske championat DEVDHCH.

Den tyskejede Sieger’s Powder Puff kommer fra tid til anden også på danske udstillinger. Hun får sit championatgivende cert den 1. maj og bliver dermed DECH DEVDHCH og DKCH(U).

I oktober rejser Kaj og Vibe til Budapest, for at deltage i Europavinderudstillingen med tre hunde. Alle tre får titler med hjem. Sieger’s Claim To Fame bliver BIR junior og dermed EUJW08. Sieger’s Extra Point får CACIB og bliver således EUW08, men i kampen om bedste tæve må Munthe se sig slået af Olsen, der bliver BIM. BIR bliver Sieger’s Pool Position, der derfor også kan føje EUW08 til rækken af titler.

Sieger’s Field Goal får den 20. maj 7 hvalpe. Far til hvalpene er Sieger’s Pool Position. I juli afholdes Verdensudstilling i Stockholm. Dagen inden springerne er på selve Verdensudstillingen afholdes specialklubudstillinger udenfor byen. Her bliver Sieger’s Extra Point BIR under dommer Nicola Calvert, der dømmer tæver, og Gareth H. Lawler, der dømmer hanner. På Verdensudstillingen bliver Sieger’s Upon First Class (denne side) bedste juniorhan, og kan føje titlen UVV08 til sit navn. Senere på sommeren opnår Marty sit danske championat, da han tildeles cert på klubbens Gold Cup den 31. august. Siden føjes flere titler til, så Sieger’s Upon First Class nu kan tiltales UVV08 DKCH(U) SECH(U) LUCH.

Senere på dagen bliver Sieger’s Claim To Fame nummer to i juniorgruppen, mens Tabasco, Sieger’s Pool Position (billede næste side), bliver nummer to i gruppe 8. Den 8. oktober bliver Sieger’s Highness ny svensk vildtsporchampion; SEVCH. På Nordisk vinder udstillingen i Herning 9. november bliver Sieger’s Claim To Fame BIM og får sit championatgivende cert, det syvende af slagsen. Det betyder hun ikke alene kan tilføje NORDV08 til sit navn, men også DKCH(U). Ved samme lejlighed bliver Sieger’s One Night Of Sin NORDJV08.138 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

Sieger’s Royal Victory gives birth to just one pup 14 March that is sired by Spring Creek’s Jolly Jumper. The puppy, named Sieger’s Limited Edition, has to this day received 2 CAC’s and will undoubtedly get the last soon. German owned Sieger’s Powder Puff also attends the occasional Danish show and receives her final CAC 1 May and thereby becoming DKCH(U) – as well as DECH and DEVDHCH. Sieger’s Field Goal has a litter of 7 on 20 May. The pups are sired by Sieger’s Pool Position. In July it is time for the World Dog Show in Stockholm, Sweden. In connection with WDS a range of circuit shows are taking place in the outskirts of the Swedish capital where the English springer spaniels are being judged by Nicola Calvert (bitches) and Gareth H. Lawler (dogs) and they award Sieger’s Extra Point with BOB. At the World Dog Show Sieger’s Upon First Class (picture previous page) is best junior male and can add the title JWW08 to his name.

Later that summer he obtains his Danish championship as he receives his final CAC at the Spaniel Club Gold Cup 31 August. Later he adds ads further titles the list DKCH(U) SECH(U) LUCH JWW08 In October Kaj and Vibe set off towards the European Winner Show in Budapest. They have brought with them three dogs who all returns to Birgittelyst with new titles. Sieger’s Claim To Fame is BOB junior and thereby EUJW08. Sieger’s Extra Point is awarded the CACIB and thus becoming EUW08 but in the best bitch competition Olsen who becomes BOS defeats her. BOB is Sieger’s Pool Position. Later that day Sieger’s Claim To Fame is 2nd in group junior and Sieger’s Pool Position (picture this page) is 2nd in group. Sieger’s Highness is awarded the title of Swedish Tracking champion SEVCH 8 October. On the Nordic Winner show in Herning 9 November Sieger’s Claim to Fame is BOS and receives her final CAC thereby not only becoming Nordic Winner 2008 but also DKCH(U). At the same show Sieger’s One Night of Sin is Nordic Junior Winner.140 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2009 Året startes med en ny champion Sieger’s Push-Up, bliver BIM på DKK’s Fredericia udstilling den 15. februar 2009 og bliver dermed DKCH(U). Senere på måneden, den 26. februar, kommer endnu et kuld jack russell terrier til verden. Winterbourne Pure Vanity (JRT) får 4 hvalpe med NOCH DKCH Touchstar Magician. Samme dag får Sieger’s Brainstorm (JRT) 5 hvalpe med Winterbourne Irish Rascal. To dage senere føder Sieger’s Extra Point 6 hvalpe. Far til kuldet er SEVCH SEV04 VWW10 NORDV06 INTCH(U) NORDCH DKCH(U) SECH(U) NOCH Trollängens Maximum Effect. Sieger’s Bla-Bla-Bla bliver kennelens første jack russell terrier champion af eget opdræt. Hun når at få otte certer inden det afgørende den 18. april. Kuldbror Sieger’s Body Tequlia følger lige efter, og færdiggør sit DKCH den 2. maj. Sieger’s Brain Storm (JRT) er den tredje fra kuldet, der bliver dansk champion. Det gør hun da hun får sit tredje cert på fire udstillinger den 21. maj under Kresten Scheel. I juni ser 10 hvalpe dagens lys i Harlev, hvor Molly, Sieger’s Push-Up, den 16. juni føder sine og SEV07 SECH(U) PLCH Wongan Kadenza. Fra dette kuld er der tre, der allerede har klaret sig fantastisk godt. Det forventes at både Sieger’s Tribute 2 Wagtail, Sieger’s Connected 2 Succes og Sieger’s 2 Be Continued bliver champions så snart de har alderen til det. Alderen for opnåelse er med de ny udstillingsregler nu 24 måneder.

Efter at have været lige ved og næsten flere gange, får Sieger’s Aida sit championatgivende cert 5. juli. I en alder af ni år. Da hun allerede i 2003 har bestået sin markprøve, kan hun som en af de få hunde udelade et U og i stedet kalde sig DKCH. Sieger’s Royal Victory får den 16. august sit sidste kuld hvalpe. Faren til de 6 lømler er DKCH(U) SECH(U) ArtWave’s Tye Break. Hvalpene opkaldes efter Michael Jackson sange, og især Sieger’s Dirty Diana har allerede gjort det godt på udstillingerne. Nushka, Sieger’s Aida, er en af den slags hunde, der er blevet bedre og bedre med alderen. I oktober drager hun til Verdensudstillingen i Bratislava, hvor hun bliver veteran verdensvinder og senere BIR veteran. Ved samme lejlighed er fem andre Sieger’s hunde med på tur. Ud af de seks deltagende, kommer de fem hjem med nye titler. Først på er jack russell terrier Sieger’s Bla-BlaBla. Der er i alt 198 tilmeldt i racen, men Wilma løber med det hele og bliver WW09 og BIR. Hos springerne tager Sieger’s Make It Simple JWW09 hos hannerne, mens Sieger’s Bluffing And Betting tager JWW09 hos tæverne. Da de to skal kæmpe om BIR junior trækker Ayoe det længste strå. Hun fortsætter sit gode humør i junior gruppen, hvor hun placerer sig som nummer to. Sieger’s Extra Point vinder championklassen og senere CACIB, hvorved hun også bliver WW09. Kennelens fjerde JRT champion bliver Sieger’s Jumping Jack Flash fra det første jack russell terrier kuld. Han får sit afgørende cert den 7. november.

Modsatte side // opposite page: Sieger’s Brainstorm, Sieger’s Body Tequila & Sieger’s Bla-Bla-Bla142 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

The new year is being kicked off with a new champion. At the Kennel Club international show in Frederica 15 February Sieger’s Push-Up is BOS and becomes a new DKCH(U). Later that month on 26 February another JRT litter joins the world. Winterbourne Pure Vanity has a litter of 4 sired by NOCH DKCH Touchstar Magician. The same day another 5 JRT puppies after Sieger’s Brainstorm and Winterbourne Irish Rascal are born. Two days later it is Munthes turn as she has 6 puppies with SEVCH SEV04 VWW10 NORDV06 INTCH(U) NORDCH DKCH(U) SECH(U) NOCH Trollängens Maximum Effect. Sieger’s Bla-Bla-Bla is the first Sieger’s JRT champion. She has received a total of 8 CAC’s before owning her title 18 April. Litter brother Sieger’s Body Tequila is following closely behind and finishes his championship 2 May. Sieger’s Brainstorm is the third out of the litter to become DKCH which she does at her fourth show 21 May. In June 10 puppies are born in Harlev by Molly, Sieger’s Push-Up who give birth to her and SEV07 SECH(U) PLCH Wongan Kadenza on 16 June. Out of this litter three have done extremely well already. It is expected that Sieger’sTribute 2 Wagtail, Sieger’s Connected 2 Succes and Sieger’s 2 Be Continued will become champions as soon as they are old enough to finish their titles.

After having been close several times Sieger’s Aida becomes DKCH 5 July at the age of 9. Sieger’s Royal Victory has her last litter 16 August sired by DKCH(U) SECH(U) Art-Wave’s Tye Break. The puppies are named after Michael Jackson songs and especially Sieger’s Dirty Diana has done well on shows obtaining 2 CAC’s to this day. Nushka, Sieger’s Aida, is that type of dog that just gets better with age. In October she sets off to the World Dog Show in Bratislava, Slovenia, where she is awarded the title Veteran World Winner and is later BOB veteran. Five other Sieger’s dogs are entered at the WDS. Out of the 6 entered 5 of them bring home new titles: JRT Sieger’s Bla-Bla-Bla does not only get the CACIB and title but is also BOB. A total of 198 Jack Russell terriers were entered at the show. Sieger’s Make It Simple wins junior males thus becoming Junior World Winner as does Ayoe, Sieger’s Bluffing And Betting in junior bitches. Ayoe wins BOB junior and is later that day BOG2 junior. Sieger’s Extra Point wins champion class and is best bitch which means she can add WW09 to her titles. The team’s fourth JRT champion is Sieger’s Jumping Jack Flash from the first JRT litter at Sieger’s. He gets his final CAC 7 November.

Modsatte side // opposite page: Sieger’s Bluffing And Betting, Sieger’s Aida & Sieger’s Make It Simple144 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2010 DKCH Sieger’s Brainstorm (JRT) får sit første kuld hvalpe den 26. februar. Far er den australsk importerede Winterbourne Irish Rascal, der til daglig bor hos kennel Kanix og samejes af disse og Sieger’s. 5 hvalpe er der i kuldet. Sieger’s Claim To Fame får sit første kuld med SECH(U) Goldmoore’s Call Me Spectacular. Det bliver til 3 hvalpe, der kan fejre deres fødselsdag den 3. maj. Midt på sommeren drager Sieger’s Bla-Bla-Bla (JRT) med ejer Ulf Bråthen til Norge. Fra den internationale udstilling i Drammen den 6. juni hjembringer hund og ejer ikke alene det norske championat, men også INTCH. Titlerne lyder nu på JWW08 WW09 DKCH NOCH INTCH. En anden stor begivenhed i juni er Verdensudstillingen i Herning og Spaniel Speciality i Hobro dagen derpå. Eftersom Verdensudstillingen afholdes på hjemmebane, er der mange danske springere blandt deltagerne. Hanner dømmes af Per Iversen (N), mens Susie Svoldgård (DK) dømmer tæverne i den tilstødende ring. Hos hannerne bliver Sieger’s Secret Service nr. 2 i en stor juniorklasse, mens Sieger’s Connected 2 Succes bliver nr. 4 i samme klasse. JWW09 Sieger’s Make It Simple vinder mellemklassen. I championklassen står både Sieger’s Pool Position og Sieger’s Upon First Class. Unge Marty, Sieger’s Upon First Class, bliver nr. 4 i en stærk klasse, som vindes af Tabasco.

Modsatte side // opposite page: Sieger’s Pool Position & Sieger’s Extra Point

Hos tæverne er Sieger’s Suppose So stillet i juniorklasse, hvor hun bliver nr. 3. Sieger’s High Sociaty vinder en stor og flot åbenklasse, hvor i alt 30 hunde er tilmeldt. I championklassen er både Sieger’s Powder Puff og Sieger’s Extra Point stillet. Klassen vindes af Extra Point - skarpt forfuldt af Powder Puff. Som verdensvindere kåres Sieger’s Extra Point og Sieger’s Pool Position, der også bliver BIR. Senere på dagen placeres Tabasco som nummer to i gruppe 8. Dagen derpå byttes der lidt om på placeringerne. Tabasco og Munthe er igen bedste han og bedste tæve. Blot med den forskel, at Munthe under dommer Kate Keely (Australien) bliver BIR. I BIS finalen, der dømmes af Michael Keely, ligeledes Australien, flyver Munthe helt til tops og bliver BIS i et utroligt stærkt finalefelt, med repræsentanter fra det meste af Europa i alle 8 spanielracer. I Hobro bliver Sieger’s Coco Chanel (JRT) den 17. oktober ny DKCH. 6. november får Sieger’s Extra Point 4 hvalpe med SECH(U) DKCH(U) KBHV10 Goldmoore’s Gold Dreamer. Samme dag bliver DKCH(U) Sieger’s Secret Service den første danske champion fra Munthes kuld fra 2009.
ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY • 147

DKCH Sieger’s Brainstorm (JRT) gets her first litter 26 February. Father is Australian import Winterbourne Irish Rascal who is co-owned with kennel Kanix. There are 5 puppies in the litter. Sieger’s Claim To Fame has her first litter with SECH(U) Goldmoore’s Call Me Spectacular – 3 puppies that can celebrate their birthday 3 May. In the midst of summer Sieger’s Bla-Bla-Bla goes to Norway with owner Ulf Bråthen (kennel Kanix). At the international show in Drammen 6 June Wilma gets her Norwegian CAC and the CACIB thereby becoming NOCH and INTCH. Her titles are now JWW08 WW09 DKCH NOCH INTCH. Another big event this summer is the World Dog Show in June in Herning and Spaniel Speciality in Hobro the following day. Since the WDS is held in Denmark there are many Danish springer spaniels entered at the show. Per Iversen (Norway) judges males while Susie Svoldgaard (DK) is judging bitches in the next ring. In junior class males Sieger’s Secret Service is 2nd in a big class. 4th best junior male is Sieger’s Connected 2 Succes. JWW09 Sieger’s Make It Simple is the winner of the intermediate class and in champion class are both Sieger’s Pool Position and Sieger’s Upon First Class entered.

Modsatte side // opposite page: Sieger’s Extra Point BIS Spaniel Speciality 2010

Young Marty, Sieger’s Upon First Class, is 4th in a strong class that is won by Tabasco. Sieger’s Suppose So is entered in bitches junior class where she is 3rd. Sieger’s High Sociaty wins a huge and very strong open class of 30. In champion bitches are entered Sieger’s Powder Puff as well as Sieger’s Extra Point. The class is won by Extra Point – closely followed by Sieger’s Powder Puff. Sieger’s Extra Point and Sieger’s Pool Position are crowned as World Winners. Tabasco takes BOB and BOG2. The day after the two swap as Sieger’s Pool Position is BOS and Sieger’s Extra Point is BOB under judge Kate Keely (Australia). In the BIS final, judged by Michael Keely (Australia), Munthe goes all the way and is BIS in an incredibly strong line up with spaniels from all over Europe. Sieger’s Coco Chanel (JRT) becomes DKCH 17 October. On 6 November Munthe gives birth to 4 puppies sired by SECH(U) DKCH(U) KBHV10 Goldmoore’s Gold Dreamer. The same day Sieger’s Secret Service is the first DKCH(U) out of Munthe’s 2009 litter.


148 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

2011 Sieger’s Suppose So bliver den anden danske champion fra Munthes 2009 kuld. Sharon, som hun til dagligt kaldes, får sit sidste cert på Spaniel Klubbens udstilling i Lille Skensved den 5. marts. Knap en måned forinden, den 13. februar, har Sharon på DKK udstillingen i Fredericia taget sit andet cert. Ved samme lejlighed blev hun også BIR og fortsatte med at vinde gruppen. På Spaniel Klubbens udstilling i Lille Skensved bliver Munthe BIR og BIS, mens hendes hvalp fra seneste kuld, Sieger’s Pure Gold, bliver BIR baby. Weekenden efter pakkes tasker og hunde for at drage mod Birmingham, England - og verdens mest prestigefyldte udstilling, Crufts. Med er Sieger’s Tribute 2 Wagtail, Sieger’s Pool Position og Sieger’s Extra Point. Der er ikke mange der er klar over det som dagen går i gang, men det er en udstilling, hvor der vil blive skrevet historie. Hannerne er først på og allerede her viser holdet fra Sieger’s, at de er værd at holde øje med. Tabasco placerer sig som nr. 2 i en hård open class. Eftersom man i England ikke opererer med championklasse, er langt størstedelen af konkurrenterne allerede champions. Dommer Ann Corbett (Kennel Trimere) siger om Tabasco: “I have judged this male before and have placed him very highly. He has fabulous ring presence and style about him that cannot be ignored. His head is balanced, however a little heavy for me all through, however this does not detract from his kind expression.

Super bone and angles, good depth and body shape. In fine bloom today he really strode out and covered the ground on the move.” Sieger’s Tribute 2 Wagtail, Karla, stilles i limit class og ender som en flot nr. 4. I tævernes open class placeres Sieger’s Extra Point som vinder af klassen. Men når man nu er taget så langt, er der ingen grund til at stoppe her. Så Munthe gør det mange ville mene var umuligt; tager BIR på Crufts. Det er første gang i udstillingens historie, at racen vindes af en ikke-engelsk opdrættet hund. Også bedste han, Barecho Hold Your Houses, der vandt open class over Tabasco er Skandinavisk opdrættet - dog engelsk ejet. Om Munthe siger dommeren: Wow!!! What a delight for me to have the opportunity to go over this fabulous exhibit. Other than her severe trimming there was nothing I did not like about this bitch. Stunning lines full of quality and so well balanced. Her correct conformation allowed her to move around the ring like she owned it striding out with drive and purpose. She has a super head and expression to finish off a lovely picture. No wonder this bitch has won so much, a pleasure to go over.” I jubilæumsåret fortsætter de gode takter fra kennelens hunde, og i april kan man fejre den 61. Sieger’s champion, da JWW09 DKCH(U) Sieger’s Bluffing And Betting tager sit sidste cert og opnår sit danske championat. Det er sandsynligvis kun et spørgsmål om få måneder, inden man kan fejre både nr. 62, 63, 64 og 65 også...!150 • ÅRENE DER ER GÅET // THE YEARS GONE BY

Sieger’s Suppose So is the second Danish champion out of Munthe’s 2009 litter. Sharon finishes as she gets her last CAC at the Spaniel Club show in Lille Skensved 5 March. Barely a month earlier Sharon had taken BOB and CAC at the international show in Fredericia. Not to mention her BOG winning!

Sieger’s Tribute 2 Wagtail is entered in limit class and is placed as 4th. In open class bitches Sieger’s Extra Point is placed as winner of the class. But having travelled so long there is no need to stop here. So Munthe does what most people thought would be impossible; she takes BOB at Crufts.

At the Spaniel Club show in Lille Skensved in March Munthe is BIS and her pup from the latest litter, Sieger’s Pure Gold, is BIS baby.

It is the first time in history of the show that an English springer spaniel that is not English bred has won BOB. Also best male is Scandinavian bred though English owned, namely Barecho Hold Your Horses.

The following weekend bags are packed and the trip goes to Birmingham, England – and the world’s most prestigious dog show, Crufts.

This is what the judge thought of Munthe: “Wow!!! What a delight for me to have the opportunity to go over this fabulous exhibit.

None are aware at this point but the springer spaniels from Denmark are about to write history. Tabasco is first in the ring and is placed as 2nd in open class males. As there is no champion class in the UK most of the competitors are already champions.

Other than her severe trimming there was nothing I did not like about this bitch. Stunning lines full of quality and so well balanced. Her correct conformation allowed her to move around the ring like she owned it striding out with drive and purpose.

Judge Ann Corbett (Trimere) said about Tabasco:

She has a super head and expression to finish off a lovely picture. No wonder this bitch has won so much, a pleasure to go over.”

“I have judged this male before and have placed him very highly. He has fabulous ring presence and style about him that cannot be ignored. His head is balanced, however a little heavy for me all through, however this does not detract from his kind expression. Super bone and angles, good depth and body shape. In fine bloom today he really strode out and covered the ground on the move.”

In the 25th anniversary year Sieger dogs continue to do well and 23 April it is time to celebrate the kennels 61st (Danish) Sieger champion when JWW09 Sieger’s Bluffing And Betting receives her last CAC thereby achieving her DKCH(U). It is probably only a matter of months before we can celebrate champion number 62, 63, 64 and 65….!SIEGER’S CHAMPIONS BRUGSCHAMPIONS // WORKING CHAMPIONS - DKBRCH Sieger’s Andre Agassi Sieger’s Angel In Disguise Sieger’s Midnight Special Sieger’s Monica Seles

VILDTSPORSCHAMPION // TRACKING CHAMPION - SVCH Sieger’s Highness

INTERNATIONALE CHAMPIONS // INTERNATIONAL CHAMPIONS - INTCH & INTCH(U) Sieger’s Ain’t She Sweet Sieger’s Baron of Bassets (IWS) Sieger’s Calvin Klein Sieger’s Chris Evert Sieger’s Extra Point Sieger’s Halloween Sieger’s License To Kill Sieger’s Live And Let Die Sieger’s Madam of Expert Sieger’s Midnight Special Sieger’s Mike Mccurry Sieger’s Pool Position Sieger’s Queen of Shannon (IWS) Sieger’s We Can Work It Out


DANSKE CHAMPIONS // DANISH SHOW CHAMPIONS - DKCH + DKCH(U) Sieger’s Aida Sieger’s Ain’t She Sweet Sieger’s Always A Pleasure Sieger’s Andre Agassi Sieger’s Aquarius Sieger’s Baron of Bassets (IWS) Sieger’s Bla-Bla-Bla (JRT) Sieger’s Black Label Sieger’s Bloody Mary (IWS) Sieger’s Bluffing And Betting Sieger’s Brainstorm (JRT) Sieger’s Bumble Bees Sieger’s Calvin Klein Sieger’s Cartoon Heroes Sieger’s Claim To Fame Sieger’s Coco Chanel (JRT) Sieger’s Extra Point Sieger’s Eye’s Of A Hawk Sieger’s Field Goal Sieger’s Field Lark Sieger’s Fire Major Sieger’s Four Soks Sieger’s Freaky Friday Sieger’s French Beige Sieger’s Gallant Fox Sieger’s Good Vibration Sieger’s High Sociaty Sieger’s Johnny Walker Sieger’s Jumping Jack Flash (JRT) Sieger’s Kick-Off

Sieger’s License To Kill Sieger’s Live And Let Die Sieger’s Los Angeles Lakers Sieger’s Madam of Expert Sieger’s Maiden Blush (IWS) Sieger’s Midnight Special Sieger’s Mike Mccurry Sieger’s Monica Seles Sieger’s Muhammed Ali Sieger’s Octopussy Sieger’s Pool Position Sieger’s Powder Puff Sieger’s Push-Up Sieger’s Queen of Shannon (IWS) Sieger’s Royal Highness Sieger’s Royal Salut Sieger’s Royal Victory Sieger’s Scarlett O’Hara Sieger’s Secret Service Sieger’s Sioux Indian Sieger’s Son of Tipparary (IWS) Sieger’s Spectacular Sieger’s Super Selection Sieger’s Suppose So Sieger’s Thumbelina Sieger’s Ticket To Ride Sieger’s Upon First Class Sieger’s Wagtail Sieger’s We Can Work It Out Sieger’s White KnightSieger’s Sioux Indian


SIEGER’S WINNERS JUNIOR VINDERE // JUNIOR WINNERS - JWW & EUJW Sieger’s Bla-Bla-Bla (JRT) Sieger’s Bluffing And Betting Sieger’s Claim To Fame Sieger’s Four Soks Sieger’s Los Angeles Lakers Sieger’s Maiden Blush (IWS) Sieger’s Make It Simple Sieger’s Upon First Class

VERDENSVINDERE // WORLD WINNERS - WW

(opdrættet eller ejet af Sieger’s da udstillingen fandt sted // bred or owned by Sieger’s at the time of showing) Clanach Crowned Intartan Expert of Kirwin Sieger’s Aida (Veteran WW) Sieger’s Ain’t She Sweet Sieger’s Baron of Bassets (IWS) Sieger’s Bla-Bla-Bla (JRT) Sieger’s Extra Point Sieger’s Midnight Special Sieger’s Pool Position Sieger’s Queen of Shannon (IWS) Sieger’s Wagtail Sieger’s We Can Work It Out Whisborne Angus Og Whisborne Devil In Disguise Whisborne Rule Britania

EUROPAVINDERE // EUROPEAN WINNERS - EUW Sieger’s Four Sox Sieger’s Pool Position

NORDISKE VINDERE // NORDIC WINNERS - NORDV & NORDJV Sieger’s Extra Point Sieger’s One Night Of Sin Sieger’s Push-Up
HILSENER // GREETINGSHILSENER // GREETINGS • 159

Kære Jessie og Kaj Tillykke med de 25 år i hundeverdenen – og de mange flotte hunde I har opdrættet gennem årene. Det er et helt fantastisk stykke arbejde I har lavet i Kennel Sieger’s – og for os alle i Spaniel Klubben. Vi er glade for, at der for 9 år siden var en lille hundehvalp, der fik lov til at flytte helt til Hammel. Det var med nogen betænkelighed, at vi fulgte jeres anvisninger om at møde op på træningspladsen, deltage i de første skuer og udstillinger, ja i det hele taget blive involveret i hele hundeverdenen. Det gik vist aldrig helt op for os, hvordan I ”lokkede” os med, men vi vil gerne sige jer tusind tak for • Vore 3 dejlige Sieger’s hunde • Alle de mange gode oplevelser vi har haft med hundene • Alle de gode resultater vi har fået med hundene • Jeres store hjælpsomhed • Alle de gode råd vi har fået om hundene • Alle de mange ”skældud” vi har fået, når vi ikke lige havde hørt ordentligt efter • Al jeres gæstfrihed • Det gode venskab gennem årene • Jeres ærlighed i arbejdet med hundene • Alle de gode historier og mange gode grin • Mange gode snakke over en kold øl eller et glas vin Vi kipper med flaget og ser frem til mange gode stunder sammen med jer og hundene fremover, hvor vi forhåbentligt sammen kan fejre mange flotte placeringer til hundene fra Kennel Sieger’s. Birgit og Jørgen

Modsatte side // opposite page: Sieger’s Bluffing And Betting


160• HILSENER // GREETINGS

I want to congratulate kennel Sieger’s for the 25th anniversary of top winning English springer spaniel breeding. It is a special gift for a breeder to recognize the true type and quality and even more special to breed such dogs years after years. Hopefully we will follow your road of victory still another 25 years! - Sanna Kavén, Wildomar’s English Springer Spaniels

You have really put a mark in the breeds history by breeding beautiful English Springer Spaniels. I´m looking forward seeing Sieger’s dogs for many years still! Best regards, Patric Ragnarson

Congratulations to Jessie, Kaj and of course Vibe for 25 years of wonderful success with the Siegers Kennel. It has been a pleasure following your breeding over the years and getting to meet and know you as a family. I trust that your magnificent triumph at Crufts in 2011 will spur you on to breed many more gorgeous dogs. - With all best wishes and much love from Carrie and Graham Osborne


Sieger’s Aida & Sieger’s Bluffing And Betting


162 • HILSENER // GREETINGS


HILSENER // GREETINGS • 163

What a wonderful time you have had through all those 25 years with your beautiful English Springers and done such a great job for the breed. Keep your flag flying doing your best for the breed in the future too, and enjoy the new adventures becoming ahead along the way. It has been some lovely, fruitful co operation with us. I am so grateful for that. And I am glad to see that the lovely “Samantha” Ch Adamant’s Export Quality really has marked her paw prints on your kennel history and still has such a great impact in your breeding job. I hope from my heart bottom all the best of luck and fun time to all of you for the future! Tarja Hovila, Finland

et stort tillykke med hjertligste hilsener fra Anja og Tage Kære Jessie og Kaj, Rigtig hjerteligt tillykke med de 25 år med hvalpe. Det har altid været en enorm fornøjelse at få hvalpe fra jer; det er jo blevet til nogle stykker - lige fra Oscar (White Knight) til vores første, nye lille tæve, Soffie (Here we go again) – dejlige smukke hunde med forskelligt sind men altid store personligheder. At vi samtidig har udviklet et herligt venskab og haft mange spektakulære oplevelser sammen, var der vel ingen , der forventede, da jeg for mange år siden, grådkvalt, ringede til Kaj og fortalte om min gamle springer, der netop var død. Vi håber, at I holder ved opdrættet af denne vidunderlige race, for jeg tror nok, at jeg kan nå endnu en lille hund – inde jeg bliver ”rigtig” gammel. Og så er I jo ”Dem, der gør en forskel” for racen. Kærlig hilsen Finn og Vibeke Zeuthen


164• HILSENER // GREETINGS

Congratulations on your 25th anniversary of raising beutifull English Springer Spaniels!Thank you for always making us feel so welcome at our show trips to Denmark:) Greetings from, Johanna and Katariina Isola aka Nappi and Nana Kennel Kahdensiskon from Finland

Dear, Jessie, Kaj & Vibe Congratulations on your anniversary & most of all thank you for “Candy” (BIS Am.Multi Ch Sieger’s Charlotte Hornets) who’s been the great foundation for my The Talking Eyes Springers. My extended THANK you for all your assistance throughout the years and beautiful summer in Denmark (Summer of 1993) that I still clearly remember. Love, Boris


Sieger’s Charlotte HornetsHILSENER // GREETINGS • 167

The dogs you have are truly worthy of best of breed. But when it comes to people, you are the best of show! Congratulations on 25 years of outstanding accomplishments. Best wishes for another 25 of continuing achievements, new adventures and even loftier heights to reach. Marjo Jaakkola Benton WSS

A big Congratulations to the wonderful Siegers English Springers on their anniversary. Your kennel is known and respected world wide and it is so appropriate that in your anniversary year you achieve the win that most Springer Breeders only dream of BOB at Crufts! To Kaj, Jessie and Vibe Best Wishes from Kate and Michael and Alhambra (Australia) and Shipden (UK)


168 • HILSENER // GREETINGS

Kære Jessie og Kaj. Stort tillykke med jubilæet, 25 år... og så med så mange flotte resultater. Mange hilsner til Jer på denne store dag. Knus Lene Meisner

Kære Kaj & Jessie Hjertelig tillykke med 25 år som Sieger-opdrættere. Mange hilsener fra Nordjylland Ejgil & Hanna

Hej Jessie, Kaj og Vibe.

Tillykke med de første 25 år som opdrættere.

Vi er meget glade for vi købte vores første, men bestemt ikke sidste, springer hos jer, dengang i 1995. Tusinde tak fordi I betroede os den tillid at lade Liva bo hos os.

Tusinde tak for de mange skønne timer og oplevelser som for intet i verden ville være foruden. Tak for et fantastisk venskab. Endnu engang tillykke med jubilæet - flot arbejde! Kærlige hilsener Brian og Tinne.


Sieger’s WagtailHILSENER // GREETINGS • 171

Hej Jessie og Kaj. I ønskes hjertelig tillykke med Jeres 25 års Kennel jubilæum. I kan se tilbage på mange fantastiske springere, som I har lagt mange timer i. Vi er taknemlige for Jeres store engagement i racen. Knus Dorthe og Johan Timmermann Hansen

Kære Kaj og Jessie.

Hej Jessie og Kaj

En milepæl indenfor avl og udstilling! Stort tillykke med de 25 år - vi glæder os til at se hvad de næste 25 år kan byde på.

Kæmpe knus og stort tillykke med de 25 år som succes opdrættere af pragtfulde springere. Og tak for mange skønne timer sammen.

De bedste hilsner fra Jan og Lotte - Kennel Churnwood

Martin og Mette Makrel

Kære Jessie, Kaj & Vibe. Et hjerteligt tillykke med et bemærkelsesværdigt jubilæum. Keep on rockin’! Kærligste hilsener de københavnske lånebørn!


Dear Jessie and Kai, Congratulation to 25 years of success and total devotion to this wonderful breed! Many great show results all around in Europe have been achieved by dogs from your breeding, but one of the most important was surely Munthe’s BOB at Crufts this year!!! I feel really proud to be a little part of the Siegers family .... with lots of love from Frankie and Fancy and of course Theres and the Hasenschreck gang

Congratulations to 25 successful years, and we hope for many more !! Jens and the Art-Wave´s gang !!Tillykke me d jubilĂŚet!