Page 1

HAVO VWO

n e d r o ntwo

Naam: .........................................................................................................................................

A

School: .................................................................................. Klas: ...................................

z i u Q Grondrechten. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar weet je er ook veel vanaf? Beantwoord de tien vragen van deze quiz en laat zien wat voor kenner jij bent!

3

Tijdens de bezetting van Nederland stond de Nederlandse radio onder toezicht van de nazi’s. Dit was een schending van het recht om: O Naar verschillende radiozenders te mogen luisteren. O Zonder controle vooraf de inhoud van een radiouitzending te bepalen. O Naar muziek te luisteren.

X

Foto: AFS/R. Heller

Illustratie: Redhill Illustrations

1 In de Nederlandse Grondwet staat hoe de overheid moet

omgaan met de burgers. De Nederlandse Grondwet is de belangrijkste lijst van rechten en vrijheden in ons land. Voor wie geldt de Nederlandse Grondwet? O Voor de Nederlandse overheid en de volwassenen in Nederland. O Voor de Nederlandse overheid en de inwoners van Nederland. O Voor de Nederlandse overheid en alle mensen in Nederland die een Nederlands paspoort hebben.

X

4

2 Welke drie rechten staan onder andere in onze

Grondwet? O De vrijheid van godsdienst, het recht om te beledigen en het recht op privacy. O Het recht om niet gediscrimineerd te worden, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie. O Het recht om niet gediscrimineerd te worden, de vrijheid van godsdienst en het recht op vakantie.

X

De Verenigde Naties

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog waren mensen het er over eens: ‘ Dit mag nooit meer gebeuren.’ Landen gingen daarom samenwerken in een nieuwe organisatie, de Verenigde Naties (VN). Zij stelden een lijst op met mensenrechten om burgers te beschermen tegen onderdrukking en geweld. Tegenwoordig zijn bijna alle landen lid van de VN. Ook Nederland is VN-lid. Op de foto zie je de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon.

Vrijheid in de Tweede Wereldoorlog In Nederland leven mensen in vrijheid. Maar dat is niet altijd zo geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden rechten van mensen op grote schaal geschonden. Mensen werden vervolgd en vermoord omdat ze volgens de nazi’s ‘anders’ en ‘minder’ waren. Dat gold bijvoorbeeld voor de joden. Deze periode wordt dan ook gezien als een zwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis.

X

Foto: ANP

5 Foto: NIOD

Voor het werk in de Duitse oorlogsindustrie waren vanaf begin 1942 steeds meer Nederlanders nodig. Tienduizenden jonge mannen werden opgepakt en naar Duitsland gebracht. Daar moesten ze in fabrieken werken. Welk recht werd er geschonden? O Het recht op vrijheid. O Het recht om niet gedwongen arbeid te verrichten. O Het recht op vrije tijd.

In 1948 stelden de landen van de Verenigde Naties een lijst met mensenrechten op. Hoe heet deze lijst? O Lijst voor Mensrechten en Vrede. O Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. O Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kind.

X


HAVO VWO

en

rd o o w t An

Naam: ......................................................................................................................................................... Klas: .........................

Quiz

Botsing Foto: UN Photo

Ieder recht is begrensd. De vrijheid van demonstratie geeft je niet het recht om tijdens een demonstratie discriminerende leuzen te roepen. In dat geval botst het recht op demonstratie met het recht om niet gediscrimineerd te worden. Rechten kunnen dus met elkaar botsen, maar ook met een algemeen belang.

X

En jij..?

Grondrechten zijn ook van betekenis voor jou. Je ziet zo meteen foto’s met situaties uit het dagelijks leven in Nederland. De foto’s gaan over een bepaald recht.

9

Foto: ANP

7

8

X

Welk recht hoort bij bovenstaande foto? O Vrijheid van meningsuiting. O Vrijheid van demonstratie. O Recht op onderwijs.

X

Foto: GeertFotografeert.nl

Kijk goed naar de bovenstaande foto en bepaal welke rechten en/of belangen er in het geding zijn. Op de foto zie je hoe agenten voorbijgangers in Den Haag fouilleren op het bezit van wapens. De mensen op de foto worden nergens van verdacht. O Het recht op privacy botst met het algemene belang van een veilige omgeving. O Het recht op privacy botst met het recht op een eerlijk proces. O Het recht op vrijheid van meningsuiting botst met het algemene belang van een veilige omgeving.

Foto: Interakt/Hans Teeuwen

Wat is een belangrijk verschil tussen mensenrechten en grondrechten? O Mensenrechten zijn in alle landen hetzelfde, grondrechten zijn per land verschillend. O Er is geen verschil. Mensenrechten en grondrechten zijn precies hetzelfde. O Mensenrechten gelden alleen voor kinderen, grondrechten voor kinderen en volwassenen.

Foto: ANP

6

Welk recht hoort bij bovenstaande foto? O Vrijheid van demonstratie. O Vrijheid van godsdienst. O Recht op gelijke behandeling.

X

10 Welk rechten en/of belangen komen in dit voorbeeld

in het geding? Cabaretier Hans Teeuwen maakt in zijn show harde grappen over christenen. O Het recht op vrijheid van meningsuiting botst met het recht op belediging. O Het recht op privacy botst met het recht op vrijheid van meningsuiting. O Het recht op vrijheid van meningsuiting botst met het recht om niet gediscrimineerd te worden.

X

Free2choose, antwoorden, quizhavo-vwo  

Free2choose, antwoorden, quizhavo-vwo