Page 1

Hvor motiveret er dit barns lærer? Lige nu er der stor fokus i medierne omkring manglende arbejdsglæde og motivation blandt lærerne, som følge af den nye skolereform. Lærernes arbejdsmotivation er helt i bund her få måneder inden, den nye, store skolereform skal tages i brug viser en rundspørge, som DR Nyheder har foretaget. Rundspørgen viser at 65 procent af de danske folkeskolelærere har lyst til at forlade deres job, og den nye skolereform er den væsentligste årsag. Skolelederforeningens formand må konstatere, at det er en stor opgave for landets skoleledere at motivere og guide lærerne igennem forandringerne i hverdagen på skolerne. ”Det handler ikke bare om at sige, nu skal I gøre det her. Det gælder om at få lærerne med sig. Man skal få lærerne til at forstå, at der faktisk er mulighed for at bestemme en masse selv under lovgivningen og ikke mindst at skabe en fantastisk skole,” siger Claus Hjortdal til DR Nyheder. Det handler om interesse! Her nærmer Claus Hjortdal sig en smule sagens kerne og det der vil være afgørende. Det er måske nok en stor opgave, men den er altafgørende langt mere end den behøver at være stor. Måden det gribes an på er interessant. Det er nemlig rigtigt at skolelederne står overfor en utrolig vigtig motivationsindsats, men det gør lærerne i den grad også. Det kan sagtens være at der var gode elementer ”i det gamle” vi skal sige farvel til, men der må bestemt også være positive og forbedrede elementer i det nye. Det vi ikke længere har, det har vi ikke længere, sådan er det, Gå til det nye med en stærk og positiv motivation. Skolelederne skal sætte det absolut bedste hold og lede og motivere holdet. Lærerene skal ønske at spille på det bedste hold og vel at mærke på den bane der nu er at spille på, og ikke på den bane der har været eller den de hellere ville have spillet på. Vi er på samme hold og har samme mål. Sammen kan vi lykkes, sammen kan vi vinde!

© Mark Anthony ApS 2011


Afslutningsvis vil jeg blot trække et par relevante spørgsmål frem, som alle relaterer til motivation og engagement: Drop pisk og gulerod: Beløn indstilling og indsats i stedet for. Kan man motivere lærerne hvis de ikke ønsker det? Hvilke aspekter af skolereformen kan fremme motivationen blandt lærerne? Og hvorfor fokuseres der ikke i større grad på disse i debatten? Motivation er kunsten at skabe interesse: En kunst lærerne i den grad skal mestre i undervisningen af vores børn. Mestrer skolelederne kunsten i forhold til deres ansatte – lærerne? Ejerskabsfølelse: Hvordan (gen)skabes den hos lærerne når vi taler den nye skolereform.

© Mark Anthony ApS 2011

Hvor motiveret er dit barns lærer  
Hvor motiveret er dit barns lærer