Page 1

jaargang 61

Douane & Accijnzen

Nr. 7 2011-2012 Jaargang 62

2010-2011

De Schakel

nr 8


2

inh o u d

3 Recordvangsten cocaïne in Antwerpse haven

7 Cursiefje: Cinema

Correspondent en Wendy Ceulemans, Patric Cypers, Kathleen De Croock, Liesbeth De Troyer (Duurzame Ontwikkeling), Sonja Dupont, Peggy Mertens, Norbert Somers, Erwin Van Beirs, Roger Van Den Bulcke, Marie José Vandyck, Antoine Van Ooteghem, Marc Vergauwen, Jean Wynants

i r a u r b e F nd a a m p

Foto cover: rolstoelpoetsdag Hof De Beuken - Ekeren

een to en t s g n a v e n ï coca

8 Rolstoelpoetsdag

10 Column: Geluiden

11 Katern: Een douaneleven uit de tweede helft van de twintigste eeuw - A. Van Ooteghem deel 21

15 Vind je het niet op de computer? Welzijn en Diensten

18 Duurzame Energie (deel II) Ecodrive

20 Personalia Extra: Jouw wereld, is óók mijn wereld

22 Personalia

23 Quiz: Dictee

24 Medewerkers

Recordvangsten cocaïne in Antwerpse haven De Schakel DA-Magazine “Noordster” - Ellermanstraat 21 2060 Antwerpen Tel: 0257 78070 Bankrekening IBAN BE69 2200 2256 6478 BTW BE 504.398.317 Abonnement DA-personeelsleden: € 10 Anderen: € 20 Verantwoordelijke uitgever en eindredactie Ann Van Puymbroeck Tel: 0257 52068 Anne.vanpuymbroeck@minfin.fed.be Secretariaat en financieel verantwoordelijke Chris Van der Schraelen Tel: 0257 54969 Christiane.vanderschraelen@minfin.fed.be

De Schakel wordt gepubliceerd buiten de verantwoordelijkheid van de Administratie van douane en accijnzen. De artikels mogen niet zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt.

Opnieuw boekten onze collega’s van de dienst Opsporing succes op het vlak van cocaïnevangsten in de Antwerpse haven. Eind februari 2012 stond de teller al op meer dan 3 ton cocaïne. We raadpleegden Norbert Somers, teamleider van de cel drugs te Antwerpen, met de vraag waaraan dat succes te wijten is.

Wat is co caïne? maakt om cocaïne te roken. Voor het kristalliseren, Cocaïne wordt internationaal gecategoriseerd als een gebruikt men maagzout of ammonia. Het zuivere eindharddrug en wordt in de wetenschappelijke literatuur als product cocaïne wordt minimaal viermaal versneden een zeer verslavende harddrug beschouwd. Eén van de voordat het verkocht wordt aan de eindverbruiker op kenmerken van harddrugs, in tegenstelling tot softdrugs de illegale markt. Cocaïne wordt ondermeer versneden zoals Khat en cannabis, is mortaliteit bij overdosis. met paracetamol, suikers, speed. Daarnaast is uit recent neurologisch onderzoek gebleken dat de lichamelijke afhankelijkheid in wisselIn de 19e eeuw identificeerde men de werkzame stof in werking staat met de psychische afhankelijkheid. de cocabladeren. Cocaïne werd vervolgens populair als Bij langdurig gebruik – al dan niet in combinatie met recreatief stimulerend middel overmatig misbruik, worden en als medische toepassing de hersenen, hun werking Antwerpen ziet voor plaatselijke verdovingen. en structuur onherroepelijk Vanaf de 2e helft van de 19e gemodificeerd. eeuw werden hoestdropjes, Uit hersenscans is gebleken poedertjes, sigaretten en pepdat door het frequente gebruik sterk stijgen drankjes met cocaïne gecom‘dopaminesnelwegen’ ontmercialiseerd en al dan niet aangeboden via de apotheek/ staan, die het gevoel van “craving” (hunkering) opwekken drogisterij. Ondermeer Metcalf’s Coca Wine was geliefd bij iedere associatie met cocaïne. bij de elite. De welgekende frisdrank coca cola bevatte Niettegenstaande cocaïne wordt geëxtraheerd uit een cocaïne-extract tot in 1905 en werd ontwikkeld door natuurlijk product, het blad van de cocaplant, komt er de arts/toxicoloog Pemberton in 1886. Hij verkocht een chemisch proces met zwavelzuur, ammonia en het ondermeer via een apotheker ‘Jacobs Pharmacy kerosine aan te pas om cocaïnepoeder te verkrijgen in Atlanta’ - die het aanprees als wondermiddel tegen i.e. hydrochloride vorm. De coke-base vorm genaamd loomheid, honger en vermoeidheid. De oorsprong van ‘crack’ is een gekristalliseerde vorm die het mogelijk

drugsvangst

> vervolg zie p 4-5-6


4

het kauwen van cocabladeren en het gebruik van schepen met verdachte scheepsladingen of containers cocathee gaat terug naar de tijd van de Inca’s, en is tot onze haven binnenkomen via Zuid- en Midden- Amerika. op de dag van vandaag een cultuureigen legale praktijk Cocaïne komt ten eerste rechtstreeks binnen vanuit in ondermeer Bolivia, Peru en Colombia. De teelt voor de productielanden Bolivia, Peru, Colombia, maar het traditionele gebruik is legaal. Vanaf het moment wordt ook verscheept via buurlanden als Venezuela, dat het cocablad gebruikt wordt als grondstof voor de Brazilië, Argentinië, Chili, Ecuador, Suriname. In productie van cocaïne, is het strafbaar. In Colombia tweede instantie wordt cocaïne in transit gesmokkeld is de productie voor een groot gedeelte in handen via Midden-Amerika en het Caribische gebied zoals van de communistische milities van het FARC. Niet Panama, de Dominicaanse Republiek of Costa Rica. de cocaboeren maar de Cocaïne zou ten derde drugskartels overspoelen tevens via Afrika naar de jungle jaarlijks met meer Europa gesmokkeld dan tienduizend laboratoria. worden. Om deze Volgens de Colombiaanse stelling werkelijk te autoriteiten wordt er recent in Antwerpen breekt alle records onderbouwen en te meer cocaïne geëxtraheerd analyseren, zijn er weuit eenzelfde hoeveelheid cocablad dan voorheen, door reldwijd echter te weinig vaststellingen gesignaleerd. gebruik te maken van een meer verfijnd raffinageproces. De “West-Afrika”-route zou via Ghana, Mauritanië, Duizend kilo cocabladeren levert ongeveer twee kilogram Nigeria, Senegal of Guinea Bissau noordwaarts lopen cocaïne op. Een cooker in Bolivia, die uitgezet is door de richting Europa. De meest recente Afrikaanse smokkelkartels in de jungle voor de productie van cocaïne, krijgt route met eindbestemming Europa zou deze via ongeveer €300 voor 1 kilogram. De gangbare prijs voor Oost-Afrika zijn. De cocaïne vindt vervolgens haar weg diezelfde kilo op de zwarte markt in de productielanden, zou ongeveer €2.500 zijn. Eens aanbeland in Europa, is de waarde van 1 kilogram cocaïne aangedikt tot zo’n €50.000 of na het versnijden €200.000 straatwaarde.

Drugsvangst

Waa r om Ant w erp en ? Dat de smokkelaars deze haven uitkiezen, heeft verschillende oorzaken. Ze is geografisch ontzettend goed gelegen om Europa te bevoorraden. Dat is heel positief voor de legale trafiek, maar werkt ook voor het binnensmokkelen van illegale zendingen. Enkele containerterminals situeren zich op een boogscheut van de Nederlandse grens. In de ruime perimeter rond de haven ligt er woongebied en ondermeer een havenweg, die dagelijks heel wat pendelaars bedient tussen de Stad Antwerpen en de randgemeenten. Zo kun je snel opgaan in de menigte. Nabij de fruitterminals op een 10 minuten rijafstand, is er het cinemacomplex Metropolis gevestigd met heel wat commerciële bedrijvigheid tijdens de dag ondermeer door de aanwezigheid van het congrescentrum Metropolis, een hotel en winkels. Daarenboven kunnen cocaïne-uithalers gebruik maken van de nabijheid van meerdere opritten om hun vluchtweg te vervolgen op de autosnelweg. De haven van Antwerpen is enorm uitgestrekt. Dat geldt uiteraard ook voor Rotterdam, maar onze haven heeft bovendien verschillende toegangen, wat het veel moeilijker maakt om ze te controleren en te beveiligen. En tot slot heeft de Antwerpse haven rechtstreekse handelslijnen met “drugsgevoelige contreien”. We gaan ervan uit dat er wekelijks alleen al 10 à 12

De drugs zaten in het fruit

via het Suez-kanaal of via de gekende smokkelroutes in het Balkangebied, teneinde de cocaïne op de Europese markt aan te leveren.

S ucce s fo r m ule o f to e va l? Beide of beter gezegd geen van beide. De VN schatte dat de hoeveelheid van 6,5 ton drugs, die we vorig jaar onderschepten, ongeveer 10% uitmaken van de totale invoer aan cocaïne via de Antwerpse haven. Dat is slechts een schatting. Mochten we de inbeslagnames in Derde landen meerekenen bestemd voor de Antwerpse haven (ongeveer 3.5 ton), dan zou het onderscheppingpercentage nog hoger liggen en wordt het Dark Number misschien onrealistisch magertjes geschat. Het onderscheppingpercentage zou dan op 15% komen te liggen. Niettegenstaande mogen we terecht zeggen dat we al een aantal succesjaren achter de rug hebben. Het is deels resultaat van de expertise van de teamleden, de intense samenwerking

Drugs verstopt in een balk

met douane- en politiediensten en het netwerken met nationale en internationale organisaties. Uit onderzoek weten we dat cocaïnegebruik in Europa, naast alcohol en cannabis de meest gebruikte drug is. Er is vandaag de dag onvoldoende bewijs om te stellen dat de toename van de hoeveelheid cocaïne die wordt onderschept in onze haven jaar na jaar, volledig toe te schrijven zou zijn aan een stijgende vraag. In de 21e eeuw zou het gebruik zich eerder hebben gestabiliseerd. Dit zou dan betekenen dat onze inspanningen - die onderdeel zijn van de internationale strijd tegen de drughandel - steeds betere resultaten opleveren.

Bijna 300 kilogram

cocaïne onderschept

5

in Antwerpse Haven

Het feit dat we nu vaker drugzendingen onderscheppen, is ondermeer te wijten aan de ervaring en deskundigheid van de teamleden (8), alsook de ‘intelligence led policing’* die zich meer dan 10 jaar geleden heeft ontplooid en ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Bovendien is iedereen gemotiveerd en zeer flexibel. Zelfs in het midden van de nacht, kan ik op ieders aanwezigheid rekenen. Eén van onze steunpilaren, Dirk Delanghe, werkt sinds kort voor de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). We hopen dat dit een extra impuls zal geven aan onze verdere samenwerking met de VN. Netwerking en informatievergaring dragen in belangrijke mate bij tot succesvolle operaties, zeker omdat we zelf met zo weinig mensen zijn. We hebben trouwens over gans de wereld contacten met controlegroepen en opsporingsdiensten zoals the Drug Enforcement Administration (DEA), the Immigration and Customs Enforcement (ICE), Europol en verschillende politiediensten. Het betreft een efficiënt communicatief ‘spinnenweb’ dat als structuur dient om snel vertrouwelijke informatie uit te wisselen en geïntegreerd samen te werken met politiediensten onder auspiciën van een magistraat. Internationaal wisselen we gegevens uit over vaststellingen en verdachte zendingen. We kunnen andere landen verzoeken om bijvoorbeeld over te gaan tot inspectie en controle. Op Europees vlak staan de lidstaten met elkaar in verbinding via het MABinformatie- en communicatiesysteem. België is één van de 178 landen van de WDO, die informatie uitwisselen aan de hand van het CEN-systeem.

Twaalf arrestaties voor

cocaïne

Uiteraard werken we ook nauw samen met collega’s van de scanner, de verifiërende ambtenaren, de hondenteams en het rummageteam. Dit is op volledige vrijwillige basis van beide kanten, want er is geen structurele omkadering die deze samenwerking heeft vastgelegd.

Daarnaast hebben we ook enkele samenwerkingsHo e wo r den de drugs gespot? akkoorden gesloten met firma’s in onze strijd tegen de drugs, zoals de MOU met de koffiehandelaars Efico Vanwege het geringe aantal mensen, ligt onze hoofden Seabridge (zie Schakel nr.5 jg 62). Uiteraard kruipt prioriteit bij de smokkel van cocaïne in zeecontainers en daar heel wat energie in, want we moeten de commerce scheepsladingen. De Fedeblijvend alert houden. rale Gerechtelijke Politie, de Het sensibiliseren van Drugssmokkel: Scheepvaartpolitie en het firma’s, fruitbehandelaars, Antwerps Parket voeren een terminaluitbaters, scheepsprioriteitenbeleid, waarbij wij agenten enz.… MSC, bijeen schakel zijn in het drievoorbeeld, gaat zelfs nog hoeksoverleg Parket – FGP – een stap verder. Zij hebIOA (douane). ben een privéfirma in Precursoren uit China, Thaide hand genomen, die land of Vietnam, ketamine uit India, designer drugs wekelijks controle uitvoert op schepen met de hulp van als Mephedrone uit China en India, heroïne uit Turkije, snuffelhonden. Wanneer zij iets verdachts opmerken of Iran, Pakistan of Afghanistan, hasjiesj en cannabis uit drugs vinden, contacteren ze ons onmiddellijk. Ze zijn Afrika, Turkije en Marokko: ga zo maar door. Periodiek vergelijkbaar met security-agenten en hebben geen wordt onze aandacht prioritair op dergelijke hotspot bevoegdheid om overtredingen vast te stellen.

1.2 ton cocaïne in haven Antwerpen

* Intelligence led policing: opsporingswerk op basis van gerichte informatie

> vervolg zie p 6


6

gericht, al dan niet in het kader van een internationale E n i g i n E ur o pa actie (bvb JPCO) of gebaseerd op intelligence en achtergrondinformatie. Het vaststellen van drugssmokkel is een bevoegdheid PLDA is voor ons geen werkbare tool, Mercurius lijkt van onze administratie, maar het diepgaande onderzoek dit al evenmin te zijn. Al jarenlang bestuderen wij naar de organisatie is een politionele aangelegenheid. handelsdocumenten en manifesten om risicoprofielen op Voor de vervolging en bestraffing is het justitiële te stellen in het kader van pre-arrival analyse. Wij werken apparaat bevoegd. Tussen politie en douane is er een op basis van informatieuitwisseling, risicoanalyse en complementair takenpakket vastgelegd: wij houden ons risico-assessment. Al 10 jaar lang werkt het drugteam bezig met de goederen, de politie met de smokkelaars. ook met specifieke lokale operaties om het fenomeen Zij heeft dus ook vaker te maken met vuurwapenfeiten rip- off te bestrijden cfr “PERUCON” en “BANACON”. Bij of bedreigende situaties. Wij hebben een geoliede rip-off surft men op de legale handel samenwerking met politie en het parom drugs te smokkelen – er zijn ket, met een constante wisselwerking verschillende stadia binnen het traject van aanleveren van informatie en het “Plantage – Haven - Bestemmeling” geven van feedback. Dat is enig in waar drugsmokkelaars aan het werk voor invoeren van Europa. kunnen zijn: in de magazijnen bij het Bij vasttellingen contacteren we laden, op de plantage, tijdens transde magistraat en de Federale port naar de haven van lading, in de Gerechtelijke Politie. Het is ook onze verdeelcentra, op het schip, op de kade, via de Antwerpse haven betrachting om de “hogere piefen” bij het transport te land en zelfs bij de binnen te organisatie te klissen. We bestemmeling. De drugs kunnen overal verstopt zitten: faciliteren op allerhande wijze politioneel onderzoek in de palletten, in of op de bananendozen, in sportzakken zodat criminele smokkelorganisaties geïdentificeerd achter containerdeuren, in de koelcompartimenten en en ontmanteld worden. Wij leggen in beslag genomen tussen de stijlen/ verstevigingbalken van de container. drugs neer ter griffie en brengen stalen naar het labo wanneer nodig. Als cocaïne vermengd is met chemicaliën of olie, laten we de concentratiebepaling Is he t nie t g evaa rl i j k? en de analyse verrichten door het Labo D&A te Leuven. In geval van precursoren doen we beroep op het Het fenomeen rip-off kan een gevaarlijke setting opNICC. Uiteindelijk worden de drugs vernietigd via een leveren. De uithalers krijgen dikwijls de info van insiafvalverwerkingsbedrijf. ders of hebben de middelen om te weten te komen waar de gezochte container staat. Ze zijn liefst zo vlug mogelijk na lossing ter plaatse. Snelheid is geboden. O n t r a d i n g s b e le i d Als we mensen zien ronddwalen op de terminal, zijn we op onze hoede. Het Antwerpse Parket voert een IOA maakt deel uit van een repressief handhavingsbeontradingsbeleid en legt effectieve gevangenisstraffen leid dat geënt is op het Nationaal Veiligheidsplan op tot één jaar voor personen die zich, zonder enige uitgaande van Binnenlandse Zaken en Justitie. De toelating, op het terrein van de terminals begeven met prioriteiten van het drugteam zijn gericht op het welgekende attributen (handgereedschap, briefjes met politionele prioriteitenbeleid. Dit beleid wordt lokaal containernummers, etc). uitgewerkt binnen het driehoeksoverleg om tegemoet te komen aan de lokale noden en situationele behoeften. Op dit vlak zou IOA een integrale rol kunnen spelen in de samenwerking met en ondersteuning van de eerstelijns douanediensten: hondenteam, rummage, motorbrigade, scanner, verificatie. Dit om te komen tot een echte geïntegreerde samenwerking van alle douanediensten, gestroomlijnd en in overeenstemming met politionele en justitiële beleidsprioriteiten.

Cursiefje

7 jaar cel

cocaïne

G e m ot i v e e r d t e a m Ik ben blij om met zo’n gemotiveerde collega’s te mogen werken en bovendien beroep te kunnen doen op hun expertise, flexibiliteit en veerkracht. Met zulk een attitude en de hulp van velen slaagt zelfs een klein team erin om grote resultaten te boeken. Tekst: Norbert Somers en Ann Van Puymbroeck

Handig zijn is meegenomen als speurder

C INEMA Men komt mij niet vaak tegen in een bioscoop maar onlangs trok ik samen met mijn echtgenote naar de film “Rien à déclarer”. Het enthousiasme van de collega’s van het D&Amuseum, die trouwens hun medewerking verleenden aan de prent, hadden ons nieuwsgierig gemaakt. En het moet gezegd het komische verhaal over de douaniers aan de FransBelgische grens is een aanrader. Een echte komedie in de betere Franse stijl, goed geacteerd en snedig gemonteerd. Allen daarheen. MAAR, er zijn een paar dingetjes die mij uitermate storen. Vooreerst de kilo’s popcorn en de liters frisdrank die blijkbaar onmisbaar zijn om goed van een film te kunnen genieten. En dan de ritselende plasticzakjes met knisperende chips: zakje open, zakje toe enz... om de 30 seconden. Het bioscoopbezoek verzandt zo in een chaotisch klankspel van kauwen, kraken, knisperen, slurpen en nu en dan een hoestbui van wie zich danig in al deze brol zit te verslikken. Dat werkt uiteraard nefast op de concentratie van de geboeide filmliefhebber. En alsof het nog niet genoeg is, wordt halfweg de film een pauze ingelast om een aantal niet te verzadigen kijkers toe te laten nog eens een paar emmers drank en snoep te bunkeren. Dan heb je nog de geurtjes: dames die in onderlinge concurrentie een heksenketel aan parfumwalmen produceren of nog een plots opdringerig beerputgeurtje dat ergens geruisloos werd gelost. En ’t moet weeral lukken dat de buurman bij het noenmaal een portie look heeft meegekregen. Dan denk ik met weemoed terug aan de dorpsbioscoop van vroeger. Daar hing nog een mooi rood of goudkleurig gordijn voor het witte doek. Als de voorstelling begon, schoof dat statig open en volgden de aankondigingen van de films voor de volgende speelweek. Men had een week- en een weekendprogramma dat onveranderd bestond uit een voorfilm en een hoofdfilm. Daartussen een paar reclamespots en een Belgavoxjournaal dat minstens 6 weken achterliep op de actualiteit. Maar dat gaf niet, de bewegende journaalbeelden waren al een versnapering op zich. Soms kwam er tussendoor nog een Popey-verhaaltje of een onversneden Tex Avery op het witte doek. Tussen de twee films was er een kleine pauze en dan kwam het bioscoopmeisje, keurig in ’t zwart, met een wit evaatje, ijsjes verkopen. Er was maar één soort, namelijk het bevroren, witte ijsroombalkje op een houten stokje omhuld met een dun laagje knapperige, zwarte chocolade. Dat alles verpakt in een zilverachtig papiertje met daarop de beroemde benaming FRISCO. Na de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel kwam daar ook nog het EXPO-ijsje bij: vanille, chocolade en framboos in één blokje en dat tussen twee galettes. En dat was het, wat de versnaperingen betreft. Meestal had ik daar trouwens geen geld voor. ’t Was 12 frank voor een zitje op de eerste drie rijen in de zaal, door de uitbater verstandig voorbehouden aan de kleine gasten. Het grotere grut zat liever met het lief op de duurdere laatste rij. Die zagen, benomen door hevige amoureuze bezigheden, toch geen fluit van de film. Daartussen en op het balkon zaten dan de meer bezadigde koppels. Uren heb ik in die bioscoopzaaltjes gesleten om de cowboys en indianen straffe toeren te zien uithalen, Tarzan te zien vechten met een leeuw of krokodil of de Dikke en de Dunne van de trap te zien tuimelen na de zoveelste mislukte poging om een piano naar boven te krijgen. Het was een wonderlijke wereld in een tijd dat thuis nog zwart-wit TV werd gekeken met alle momenten storingen in het beeld. Ik mis de ouderwetse filmkathedralen maar moet dus mee met de tijd. Ik zal mij maar eens informeren over een nieuwe dvd-speler. Dan kan ik thuis van de moderne filmsnufjes genieten midden de eigen geurtjes en snoepekes. Rien à declarer à la maison! Cartoon: Erwin Van Beirs


8

9

Rolstoelpoetsdag Om de FOD Financiën eens in een ander - sympathieker - daglicht te stellen, maar vooral omdat eens “iemand helpen” gewoonweg deugd kan doen, organiseerde de dienst Duurzame Ontwikkeling van onze FOD een nationale vrijwilligersactie. Op zaterdag 24 maart 2012 tekenden menig collega-ambtenaren van de FOD Financiën present om in verschillende centra rolstoelen te gaan poetsen. De idee van dit project werd aangebracht door de vzw ‘Time for Society’ en genoot de volle steun van onze nieuwe minister van Financiën, tevens ook die van Duurzame Ontwikkeling, Steven Vanackere. De administratie Douane en Accijnzen was sterk vertegenwoordigd en ook de heer Noël Colpin, administrateur der Douane en Accijnzen, stak de handen uit de mouwen in het ZNA Joostens te Zoersel.

en de activiteiten van het deelnemende centrum. Daarna werd er aan het echte werk begonnen. In een gezellige sfeer en met veel enthousiasme werden emmers gevuld met water en zeep om alle rolstoelen, driewielers en fietsen een grondige poetsbeurt te geven. Met veel plezier werden de werkzaamheden bijgewoond door enkele bewoners van het centrum. Een klein gebaar dat een grote glimlach deed verschijnen en veel sympathie teweegbracht. Op slechts drie uur tijd werd heel wat werk verricht. Als bedankje kregen alle deelnemers in Levensvreugde Aalst een kleine attentie, namelijk een kalender gemaakt door de bewoners van het centrum. De actie heeft zeker zijn nut gehad en is voor herhaling vatbaar!

Ter Leen - Herzele

Tekst: Kathleen De Croock Foto’s: Dienst Duurzame Ontwikkeling, Jean Wynants Met dank aan mevrouw Liesbeth De Troyer, Dienst Duurzame Ontwikkeling

Diens t aa n de gemeen s c h a p Ziekenhuizen, sociale opvangcentra en woonzorgcentra konden door deze vrijwilligersactie even rekenen op een aantal extra helpende handen. Langs deze weg wou de FOD Financiën het goede voorbeeld geven door aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen, zijnde zijn verantwoordelijkheid nemen voor de impact die hij heeft op de samenleving en het milieu. Via deze actie bood de FOD Financiën vrijwillig zijn tijd en diensten aan tijdens een weloverwogen sociaal project, namelijk de “rolstoelpoetsdag”. Een mooi initiatief, want sociale centra zijn vaak onderbemand. Daarom heeft het personeel niet altijd de tijd om de rolstoelen te poetsen, terwijl deze wel heel vuil kunnen worden. Sommige mensen leven immers als het ware in hun rolstoel.

Actie me t s ucc es ! Op een stralende zaterdagmorgen werden de deelnemers verwelkomd in een centrum dicht bij hun woonplaats. De ontvangst was hartelijk en de centra waren zeer enthousiast over de aangeboden hulp. Tijdens een koffie en klein ontbijt werd er kennis gemaakt met de structuur

De poetsemmers staan al klaar

St. Joost - Zoersel

Zelfs met tandenborstel aan de slag

St. Joost - Zoersel

Ter Engelen - Hasselt

Brugge Regina Coeli


10

11

EEN DOUANELEVEN UIT DE TWEEDE HELFT VAN DE TWINTIGSTE EEUW. Ons dagelijkse leven is een kakofonie van geluiden of word ik onverdraagzaam .... oud? Ooit was mijn werkplek op Oostende luchthaven, alleen in een bureau. Ik had een radiootje in bruikleen met “Studio Brussel” als vaste zender. Ik berokkende niemand last noch hinder. Nu werk ik in Bxl, in de North Galaxy met een zee aan oppervlakte, doch géén moment van stilte: transistorradiootjes, gebabbel en gelach op de eilanden, printers die van katoen geven en over en weer getelefoneer. Rekenen op discretie en privacy moet je hier niet doen. Lekker knus en dicht opeengepakt, dat is het motto.

2 1 . VIA INSPECTIE NA A R DIRECTIE

DE INSPE CTIE OPSPORINGPETROLEUM

Sonja Dupont

Geluiden

En van dicht opeengepakt en drukte gesproken.... We schrijven zondagavond, 19 februari. Onze weekenddagdienst zat erop. We waren met vier pendelende douaniers uit de Vlaanders. De trein naar Oostende zat goed volgestouwd. Krokusvakantie weet je wel? Wij installeerden ons. De zetel achter ons werd ingenomen door een studente met trolley en laptop en in de daaropvolgende zetels zaten twee conducteurs. De studente was via het raam in gesprek met een persoon op het perron. Het was druk. In al het gewemel zag een zakkenroller zijn kans schoon om de laptop van de studente te pikken. We zaten er met ‘k weet niet hoeveel mensen bij maar niemand had iets in de smiezen. Toen het meisje besloot te gaan zitten, merkte ze dat haar laptop verdwenen was. De man op het perron was natuurlijk een handlanger, die voor afleiding had gezorgd. Meestal stappen die gasten op in BrusselNoord, slaan hun slag en gaan er in Brussel-Zuid terug uit. Collega’s Bart en Steven liepen de trein door om uit te sluiten dat de dief nog in ons midden zat en bingo...enkele wagons verder zag Bart de snoodaard zitten. De conducteur werd er bijgehaald. Die vroeg de man zijn tas te openen en ja, daar had je de gestolen laptop. Afgeven die buit! De man werd ietwat aggressief maar de conducteur kon gelukkig rekenen op de koelbloedigheid van onze twee douaniers die de man tot in Gent bewaakten.

De dief had dubbele pech want al was het wel degelijk zijn bedoeling om in Brussel-Zuid uit te stappen, door dit oponthoud betrapte de treinbegeleider hem er bovendien op dat hij geen ticket had. Bij aankomst in het station Gent werd hij netjes afgevoerd door de politie... Hij kon op de steun van zijn 4 kompanen rekenen die plots, als uit het niets, ook uit de trein stapten. Collegialiteit bestaat dus wel degelijk overal! De conducteurs kwamen Bart en Steven achteraf nog eens extra bedanken.... en wij, Joris en ik... waren best ook wel fier op die twee. Het meisje had deze keer inderdaad geluk om in een trein met alerte douaniers te zitten. Happy end..... Tijdens een stille pendeltrip tokkelde ik deze column op mijn smarthphone,.... ondanks mijn leeftijd ben ik toch ook “hip”... Sonja Dupont

Omdat mijn collega Fons en ikzelf ondertussen (wij schrijven half 1968) tot adjunct-controleur (de huidige inspecteur) benoemd waren, was er eigenlijk geen plaats meer voor ons op de raffinaderij. Omdat we geen overwerk meer mochten doen, moest er steeds een beroep worden gedaan op verificateurs van een andere sectie om de taken na de diensturen op te knappen. Mijnheer Berebrouckx was de belangrijkste inspecteur op de Directie. Hij had de leiding over de afdeling “Douane en Tarief” en was zeer gezien in de Antwerpse havenmiddens. Daar hij in dezelfde straat woonde als mijn vrouw en ik, kende ik hem natuurlijk beter dan de andere verificateurs op de kaai. Bovendien verjaarde hij op dezelfde dag als ik zodat hij op de kop 25 jaar ouder was. Hij had al eens gepolst of ik geen goesting had om op de Directie te komen, maar aangezien ik toen nog rijkelijk mijn kost verdiende aan overuren, was ik vanzelfsprekend niet enthousiast. Hij begreep dat en was bereid voorlopig niets te forceren. Mijn collega wist hier natuurlijk van en regelmatig herinnerde hij mij daaraan toen hij het

Katern erover had “dat mijn sloefkes al klaar stonden”. Hij ging er namelijk van uit dat op de Directie niet hard gewerkt werd, zodat de collega’s daar regelmatig een uiltje konden vangen. Hij was de mening toegedaan dat iedereen daar pantoffels moest dragen om ze niet wakker te maken. Aangezien er echter op dat moment geen vacature voor een adjunct-controleur op de Directie was, profiteerde de chef van “Petroleum-Opsporing” van de gelegenheid om mijn collega en mij naar zijn dienst te verplaatsen. De dossiers op deze dienst waren immers exponentieel gestegen zodat mijnheer Demesmaecker gemakkelijk enkele mannekes meer aan het werk kon zetten. Het was mij al vlug duidelijk dat de dienst waar ik nu beland was eigenlijk niets voor mij was. Huiszoekingen doen en mensen ondervragen over al dan niet gepleegde fraude, was niet een bezigheid waar ik mij direct toe geroepen voelde. De dienst was wel interessant, ook omdat je er een frankske kon bijverdienen wanneer je een vaststelling deed. Bij verplaatsingen buiten de standplaats konden eveneens vergoedingen worden gevangen. Bovendien bleek de collega die me moest wegwijs maken, het


12

13

niet zo geweldig voor mij te hebben. De reden waarom ben ik nooit te weten gekomen. Voor zover ik me herinner heb ik van hem niets anders geleerd dan hoe je een A4-blad het beste kon klasseren in een instructie op A5-bladgrootte.

DE GEW ESTELIJKE DIRE CTIE DER DOU A NE EN AC C IJN ZEN A NT W ERPEN

Niet dat er op de Inspectie Petroleum-Opsporingen niets prettigs te beleven viel. Op een goede dag moest ik met de baas naar het gerechtshof in Kortrijk. We werden er kort na de middag verwacht. We vertrokken tijdig om onderweg onze boterhammetjes te verorberen en tijdig in de rechtbank te verschijnen. Even voor het middaguur zei mijn baas dat hij in de buurt een etablissement kende met een paar ferme jonge dochters. Da’s altijd goed voor de eetlust nietwaar? Ik had geen bezwaar maar toen we het café binnenkwamen, veranderde dat wel. De twee ferme jonge dochters kwamen nl. ergens uit het geheugen van mijn baas, want ze waren waarschijnlijk jong en ferm geweest toen hij dat ook nog was. Mijn speurderscarrière heeft geen hoge vlucht gekend want nauwelijks enkele maanden na mijn start bij de Opsporing, om precies te zijn op 18 november 1968, moest ik mijn “sloefkes” gaan aantrekken. Aangezien de chef van de afdeling “Tarief” de zaak ging verlaten, ingevolge zijn benoeming tot Ontvanger A, meende mijnheer Berebrouckx dat ik best een maandje in opleiding kon komen voor ik die dienst overnam.

Jan Meuleman, de latere gewestelijk directeur van Gent, was de man die ik moest opvolgen. Hij stond bekend als “gene gemakkelijke”, omdat die nogal eens uit zijn sloffen durfde te schieten. Dit vond natuurlijk ook grotendeels zijn oorzaak in zijn slechte rug en een dikwijls tegenpruttelende maag. Ik had het geluk hem reeds te kennen van vroeger op de kaai. Voeg daarbij dat hij van mijne côté was (van Zelzate om precies te zijn) en zijn vrouw van Watervliet en bovendien goed bevriend met mijn echtgenote. Al deze elementen vergemakkelijkten uiteraard de verstandhouding zodat ik eigenlijk nooit met hem gebotst heb. Het zou voor mij natuurlijk een hele opgave worden om een monument als Jan op te volgen aangezien hij werkelijk een autoriteit was als kenner van het Tarief van Invoerrechten. Hij was zelfs nog een paar jaar belast geweest met de leiding over de afdeling “Tarief” op hetgeen toen “Hoofdbestuur” heette en nu aangeduid wordt met “Centrale Administratie”. Dat had hij te danken aan zijn ruime kennis van scheikunde en natuurkunde. Jan had namelijk een paar jaar universiteit richting “Geneeskunde” gedaan.

C h ef va n d e a fd eli n g Ta ri ef

HET TOLHUIS AAN DE SINT-PIETERSVLIET TE ANTWERPEN 1894 tot 1899: Bouw van het Tolhuis (Douanegebouw), Sint-Paulusplaats, gebouwd door architect Eugène Geefs naar een ontwerp van H. Schadde. Neobarokstijl. Ingehuldigd op 1 oktober 1899.

Hier was hij echter naar eigen zeggen “gesneuveld door wijntje en trijntje”. Nobody is perfect, nietwaar? Jan werd algemeen erkend als een zeer bekwame collega. Ik ben derhalve in de gelegenheid geweest heel wat van hem op te steken. Als ik aan zijn minder goede kanten denk, heb ik het over zijn koffietas die nooit of nooit uitgespoeld werd en dus ferm aangeladen was. Jan kon zich ook geweldig nerveus maken. Vooral wanneer hij een dossier aan het bespreken was met mijnheer Berebrouckx en deze bespreking afgebroken werd en Jan teruggestuurd werd naar zijn kantoortje omdat er een zekere Karel aan de deur van de inspecteur klopte. Wij hebben ons altijd afgevraagd waarom die man zoveel invloed had op onze inspecteur maar verder dan een fotorolletje - de Charel was namelijk verificateur op Agfa Gevaert - zijn we niet geraakt.

Het personeel van de afdeling Tarief De afdeling Tarief op de Directie was tamelijk compact en bestond uit enkele oude krokodillen en een paar jonge veulens. Bij de seniors hoorden de Louis en de Jan. Eerstgenoemde bleek een verwoede visser te zijn. Hij was zo fanatiek dat hij ’s morgens bij zijn ontbijt nooit iets anders wilde eten dan sprot. Zijn hobby stond trouwens op zijn gezicht af te lezen want, doordat hij bij het vissen steeds een baseballpetje droeg, was zijn voorhoofd spierwit tot juist boven zijn ogen en daaronder bruingebrand. Louis had nog andere hobby’s, met name reizen (meestal naar een visrijk gebied) en bloemen. Een combinatie van beide voornoemde hobby’s weerspiegelde zich in zijn bureel door de aanwezigheid van verschillende oleanders die hij van zijn reizen had meegebracht. Hij verzorgde die zo minutieus dat ze zelfs gingen bloeien. Om dit resultaat te bekomen, verzamelde hij duivenmest die hij van de trappen van de Sint-Pauluskerk op de Veemarkt, achter het Tolhuis ging krabben. Die mest werd vervolgens in zijn kast gedroogd om gebruikt te worden voor zijn planten. Dat zijn collega’s niet zo gelukkig waren met de stank die daar het gevolg van was, werd afgedaan met de boutade dat dit ten minste een gezonde lucht was. Louis was een crack op zijn vakgebied bij zover dat hij regelmatig door het Hoofdbestuur geraadpleegd werd voor oplossingen bij problemen inzake tariefindeling. Zijn voorstellen voor de indeling van de onderworpen producten en toestellen werden trouwens zelden of nooit “overruled”. De meeste mensen zullen zich de Louis echter vooral herinneren als de laatste ambtenaar die met een ballonpen schreef of beter gezegd: kraste. Iedere dag nam Louis een nieuwe pen - die trouwens speciaal en enkel voor hem door het Economaat was besteld

- in gebruik. Voordat hij het blinkend krassertje in de inkt duwde, likte de Louis eerst aan de pen, zoals dat trouwens met ballonpennen moest gebeuren. Het krassen van die ballonpen werkte menigeen danig op de zenuwen maar dat raakte Louis zijn koude kleren niet. Bovendien was de Louis ook een fervent biljarter. In de middagpauze zag men hem regelmatig studeren in boeken over biljarttechniek, waarbij je hem de nodige schetsen zag maken hoe één van de ballen, na het voorafgaand raken van één bal en drie banden, de derde bal kon treffen. Geen wonder dat Louis 99 jaar geworden is. De andere senior, Jan Cuynen dat was de vriendelijkste mens die ik ooit ontmoet heb. Die was nu eens altijd goed gezind en zelfs toen hij op hoge leeftijd praktisch niets meer kon zien, dacht hij er nog niet aan te kniezen. Bovendien was hij een uitmuntende administratieve kracht en als hij iets nagerekend of nagekeken had, kon je er met een gerust gemoed een paraaf onder zetten. Hij was ook schatbewaarder van een spaarclubje, den DIRDA. De deelnemers waren grotendeels gepensioneerden die maandelijks hun bijdrage in contanten kwamen storten. Zelfs toen voor de elfendertigste keer dezelfde oude koe uit de gracht gehaald werd, bleef de Jan ijzig kalm. Hij was ook een verwoed fotograaf en één van de steunpilaren van TAKA (Tol-Accijnzen-KunstkringAntwerpen). Toen die club op een bepaald moment slechts uit vier leden bestond, lieten die vier toch niet na maandelijks te vergaderen. Zelfs als er niets te vergaderen viel, dan werd er een kaartje getrokken. Toch leverde Jan ferme reportages af waarbij overvloeiing met twee diaprojectoren niet geschuwd werd. Mijnheer Gijsels (professor O dus) was de voorzitter van TAKA. Hij richtte jaarlijks een fotoshootreisje in. Dit evenement beperkte zich echter niet tot het schieten van artistieke beeldjes want ook het bezoek aan verfrissing biedende etablissementen stond op het programma. Op één van die reisjes had TAKA een café ontdekt waar ze een geitenbok hadden die bier dronk. Als je hem trakteerde (“geeft den bok er ook enen”) werd het dier uit zijn kot gehaald en voor de toog gebracht waarop een trappist prijkte. Het beest zette zijn voorpoten op de toog en slabberde de consumptie uit. Als hij dronken werd dan haalde men de reservebok uit de stal. Uiteindelijk bleek men meer reserve-TAKA’ers dan reservebokken nodig te hebben. Vervolgens had je den Andre, een stille maar noeste werker die eigenlijk, qua ouderdom, een beetje van het tussensoortje was. Hij moest zich vooral onledig houden met het versturen van de stalen voor onderwerping aan het Hoofdbestuur en het daarbij


14

schrijven van zoveel mogelijk zinnige commentaar. Andre was altijd rustig en een fervent lid van het D&A-zangkoor. Bij de youngsters had je om te beginnen Jos Braem die ongeveer op hetzelfde moment als ik op de directie belandde. Hij moest er de Rik vervangen, die in de ogen van Jan Meuleman niets goed kon doen omdat hij er hem van verdacht drugverslaafd te zijn. Dat kwam omdat hij de Rik erop betrapte zo nu en dan eens een dutje te doen op het werk. Van die verslaving was echter helemaal niets aan want de oorzaak van die “slaapziekte” lag in het feit dat de Rik ging trouwen en hij volop bezig was, samen met zijn aanstaande, hun appartement te schilderen, te behangen en in te richten. Dit gaf natuurlijk aanleiding tot nachtwerk wat hij dus tijdens de dag moest uitzweten. Jos Braem was, samen met Jan Cuynen, mijn rechtstreekse assistent voor de deelzendingen. Hij kon zeer accuraat uit de hoek komen. Ooit dreef hij een inspecteur die zijn zaak kwam verdedigen, zodanig in de hoek dat die man van zenuwachtigheid het theezakje dat hem aangeboden was, openscheurde en in het hete water goot. Chinese way of drinking tea, avant la lettre. Verder had je daar nog de twee Jossen. Allebei Limburgers maar de ene toonde al wat meer kenmerken van zijn heimat dan de andere. Coomans kon nogal goed zijn plan trekken. Wanneer men hem er bijvoorbeeld op wees dat hij nogal vroeg vertrok, meende hij ziek te zullen worden bij een nog langer verblijf in het bureel omdat de vensters openstonden. Om de stank van de duivenmest te verjagen? Hij heeft het dan ook ver gebracht bij de administratie en zijn loopbaan beëindigd als inspecteur-dienstchef bij de Opsporing in Genk. De andere Jos had twee achternamen. Hij was een ingoede jongen maar een danige zageman als hij een pint gedronken had waarbij dan nog regelmatig zijn gemoed vol schoot zodat hij begon te blèten .

Nieuwjaa r o p de D i rect i e D &A A n twerpen . De jaarlijkse receptie op de eerste werkdag van het jaar was één van de evenementen waar met belangstelling naar werd uitgekeken. Voor de afdelingshoofden van de Directie waren er twee recepties. Om 10 uur mocht de volledige ploeg van de Directie op de borrel komen in wat men toen de sacristie noemde, zijnde het kantoor naast het bureel van de directeur. Om 11 uur waren dan de ambtenaren van niveau 1 van de buitendiensten uitgenodigd om aan hun collega’s van de Directie en aan de directeur een voorspoedig nieuwjaar, een vruchtbare samenwerking in het komende jaar toe

te wensen en de “State of the Union” te aanhoren. Hierbij werd het voorbije jaar geanalyseerd wat al eens aanleiding gaf om bepaalde medewerkers in hun hemd te zetten of op tekortkomingen te wijzen. Alhoewel er al eens een directeur was die dreigde brandhout te zullen maken van de ene of andere, dacht iedereen dat die opmerkingen wel voor iemand anders bestemd waren. Bovendien werd ook een blik in de toekomst geworpen, zodat meestal met een optimistische noot kon worden geklonken op het verleden en de toekomst. Vooraleer we echter in de sacristie binnengelaten werden, moesten we verzamelen op de overloop. Daar stonden zo’n vijftigtal mannen te wachten tot de poorten van het bos zouden opengaan. Inderdaad allemaal mannen want vrouwen waren er nog niet zo dik gezaaid bij de douane en de enkele dames die ondertussen bij den Tol waren binnengewaaid, werden meestal achter een typemachine geposteerd. Iedereen schrok zich dan ook een bult toen zich een pront exemplaar van het andere geslacht tussen die mannenmassa wrong. Ze liep recht op de Raf af, nam hem in haar armen en gaf hem een behoorlijke accolade. De rest van de bende keek likkebaardend de ogen uit de kop. Wat krijgen we nu. Marie-Ange, want zo bleek dit schepsel der natuur te heten, was nog niet goed verdwenen of de Raf werd overvallen omtrent het hoe en het waarom. Er was niets smeuïgs aan de hand want Raf kende Marie-Ange van bij een gezamenlijke vorige werkgever, met name het Ministerie van Defensie. Met andere woorden: ze waren samen in het leger geweest en nu was zij typiste op het 1e douanekantoor. Het hoeft geen uitleg dat er voor de rest van de dag niet meer gewerkt werd want de meeste mannen uitgezonderd de echte “sloefen” trokken de stad in om eerst een stukje te eten in één of ander restaurant met buitenlandse inslag en daarna een biertappende gelegenheid op te zoeken.

Vind je het niet op de computer? Tekst: Marie-José Vandyck

Wist je, dat binnen de Federale Overheidsdienst FOD Financiën: - - - -

- - - -

Een actief en preventief alcohol- en drugbeleid gevoerd wordt? Iedere medewerker juridische bijstand kan krijgen wanneer zij/hij - in de uitvoering van haar/zijn functie gedagvaard wordt? Beroep kan gedaan worden op geldelijke en/of morele bijstand, zowel in het privéleven als in het beroeps- leven? Iedere medewerker op eigen initiatief om een spontane consultatie bij de arbeidsgeneesheer kan vragen voor een oogonderzoek, als zij/hij voor het werk vaak en langdurig naar een computerscherm moet kijken en dat, indien uit dit onderzoek blijkt dat er een gezondheidsprobleem is en het dragen van een beeldschermbril wordt aangeraden, de FOD Financiën u (tot een maximum van e100) zal terugbetalen in de kosten van een beeldschermbril? Een project “Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers” is opgestart, dat zich toespitst op de risico’s verbonden aan ieder type werk binnen de FOD Financiën en dat voorziet in risicoanalyse van elke activiteit die uitgevoerd wordt door de werknemers van de FOD Financiën? In uitzonderlijke gevallen - en onder bepaalde voorwaarden - een tijdelijke mutatie wegens gezondheidsredenen of wegens ernstige familiale of sociale redenen kan aangevraagd worden door bemiddeling van de Sociale dienst? Initiatieven rond sportieve, artistieke en culturele expressies van personeelsleden gestimuleerd worden: cfr. de vriendenbonden in de diverse provincies, de Koninklijke Harmonie van Financiën, de ontmoetings- en ontspanningscentra …? Aan ieder personeelslid de mogelijkheid wordt geboden om 1x per jaar een preventief onderzoek te ondergaan in de medisch-sociale diensten te Antwerpen, Brussel of Luik?

A. WELZIJN

Open je Intranet

' Open de link “Personeel & Organisatie” ' en klik (rechts) op “Welzijn”

Wordt vervolgd. Tekst: A. Van Ooteghem

- Preventief alcohol- en ander drugbeleid - Juridische bijstand - Hulp aan personeel - Beeldschermwerk - kosten bril - Project "Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers" - Tijdelijke mutatie - Cultuur en sport - Bedrijfscentra - Preventieve geneeskunde > vervolg zie p 16-17


16

17

Klik op het onderwerp (link) waarover je je wilt informeren en er ontplooit zich telkens een scherm met nieuwe keuzemogelijkheden rond het gekozen thema! Bijvoorbeeld: klik op “Hulp aan het personeel” en je krijgt het volgende scherm:

Hulp aan personeel

Sociale assistenten

De Sociale Dienst is belast met de opvolging van individuele dossiers van personeelsleden, zowel vastbenoemden als contractuelen en gepensioneerden, die een beroep doen op een geldelijke en/of morele bijstand zowel in het privé- als het beroepsleven. Deze dossiers worden ingeleid en geadviseerd door maatschappelijke assistenten. Het vertrouwelijke karakter van deze dossiers is van essentieel en bindend belang bij hun afhandeling.

Hier kan je de lijst raadplegen van sociale assistenten bij de FOD Financiën.

D. VISITEKAARTJES, BROCHURES Tenslotte: … en nu even “anders” vertrekken: open uw Intranet, scrol helemaal naar beneden en klik in de grijze balk (rechts) eens op: Dienstencatalogus

Zitdagen en sectoren

• ICT-servicedesk • Vertaalwerk • Drukwerk • Publicatieaanvragen • Bestelling van publicaties

Drukwerk: hier kan je ondermeer visitekaartjes bestellen.

B. LUNCHEN

Publicatieaanvragen: om een boodschap te verspreiden via een van onze communicatiekanalen.

Je hebt een opdracht, een opleiding, een vergadering … buiten uw administratieve standplaats en je wenst er een middagmaal te gebruiken. Je vraagt je af: “Is er een restaurant van Financiën?” en in voorkomend geval: “Op welk adres vind ik dat?” “Hoe kan ik dat “Fedorest” - restaurant contacteren?” en “Hoe ziet het dagmenu eruit?”

Stuur uw publicatieaanvraag naar de verantwoordelijke contactpersonen en vermeld de nodige gegevens (inhoud van de boodschap, doelgroep, gewenste timing, ...). Overleg steeds met de communicatieverantwoordelijke van uw entiteit over de opportuniteit en de leesbaarheid van uw boodschap (titel, tekst, bijlagen,...).

Open je Intranet

Contacteer: Specifiek Douane en Accijnzen: katrien.dewachter@minfin.fed.be

' Open de link “Personeel & Organisatie” ' Klik op het icoontje “Fedorest” (onderaan rechts)

en verder spreekt ook deze link voor zich ….

Intranet rubriek Actualiteit: yvan.baeten@minfin.fed.be 0257 686 23 met in cc. : sandrina.vankerk@minfin.fed stephane.fravezzi@minfin.fed.be

Speciaal voor vegetariërs: In de refter van de North Galaxy staat er dagelijks een vegetarische schotel op het menu. In de refter van de AMCA (Antwerpen) is het geen gewoonte, maar je kan er vegetarisch eten als je de dag voordien via toog 1 je maaltijd bestelde. In geval van ziekte of verlof moet je je maaltijd wel rechtstreeks annuleren bij één van de koks. Vraag gerust ook bij het personeel van jouw plaatselijke refter of er een mogelijkheid bestaat om vegetarisch te eten.

C. FED+ -KAART Welke voordelen biedt je Fed+ -Kaart. Deze kaart ken je wel van het magazine Fedra, maar toch even vermelden: Vertrek hiervoor vanuit het Portaal van het federale personeel (FedWeb),

Open het Intranet

' Scrol helemaal naar beneden en klik op de logo's:

+

Bestelling van publicaties: hier kan je publicaties (brochures en folders) van de Federale Overheidsdienst Financiën elektronisch raadplegen in pdf-formaat alsook brochures en folders (gratis) bestellen die u met de post worden toegestuurd;

1. Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto 2. Wegwijs in de fiscaliteit van je huis 3. De aftrek van kosten voor kinderopvang 4. Investeringsaftrek 5. Beveilig uw woning en bespaar 710 euro 6. Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers 7. Fiscale tegemoetkomingen voor gehandicapte kinderen 8. Tax On web: gebruikersgids

en nog vele andere

…. en je bent er …

Pro Memorie: deze site kan je ook thuis raadplegen via “Google: Fed+ - Home - www.fedplus.be

Tekst: Marie-José Vandyck


18

19

Tip s en g ewo o ntes

Duurzame energie - deel II

Onze chauffeurs terug naar school

Ec od riving

S ta r t e n m e t g o e d e vo o r n e mens

Reeds een geruime tijd heeft het begrip duurzaamheid haar intrede gedaan in de FOD Financiën. Een belangrijk aspect in het streven naar natuurbehoud, is het beperken van het broeikaseffect. Activiteiten die energie verbruiken op basis van fossiele brandstoffen staan in voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij het wegtransport een belangrijke sector vormt. Daarom introduceerde de dienst Duurzame Ontwikkeling de dienstfiets in het North Galaxy gebouw. Voor het afleggen van korte afstanden binnen de stad, kan je één van de vier dienstfietsen reserveren via de site van Logistiek. Ook de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen gaat op het groene elan verder. Om haar steentje bij te dragen tot een structurele verbetering van het milieu, heeft de administratie een opleiding Ecodriving georganiseerd. Hierbij ligt de focus op ecologie, economisch rendement en veiligheid.

In de voorbije maand zijn in de opleidingscentra van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Bergen de cursussen Ecodriving voor 795 chauffeurs van de administratie gestart. Door middel van een drie uur durende interactieve workshop leren onze collega’s bewuster omgaan met de wagen met voldoende oog voor zuinig, milieuvriendelijk en ontspannen rijden. Onder leiding van een gemotiveerde coach wordt in groepen van 15 deelnemers praktijk en theorie ingeoefend. De training gaat voor de groene aanpak zonder brandstofverbruik. De training gaat door op rijsimulatoren die een waarheidsgetrouwe situatie voorstellen. De workshop start met het evalueren van de initiële rijstijl door het afleggen van een virtueel traject. Daarna worden de resultaten in groep besproken wat betreft het brandstofverbruik. Weet dat de motor nodeloos stationair laten draaien, roekeloos optrekken en versnellen en bergop rijden, handelingen zijn die u meer brandstof kosten.

Aan de hand van enkele tips kunnen gewoontes bijgestuurd worden en kan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot flink worden verminderd. Laat de motor nooit stationair draaien en vertrek onmiddellijk na het starten. Extra gas geven bij het starten is overbodig. Tijdens het rijden is het beter een constante snelheid aan te houden in de hoogst mogelijke versnelling. Schakel dan ook zo vroeg mogelijk naar de hoogste versnelling. De motor in toeren jagen doet het benzineverbruik hallucinant stijgen. Het beste schakelmoment ligt meestal onder de 2000 (dieselmotoren) en 2500 toeren per minuut (benzinemotoren). Probeer het remmen met de voetrem te beperken en los tijdig je gas bij hindernissen en laat je wagen op de goede manier, gekoppeld en in de hoogste versnelling uitbollen. Een handig middel om de snelheid constant te houden is cruise control. Sneller rijden dan 100 à 110 km/h doet de luchtweerstand én het benzineverbruik exponentieel stijgen. De luchtweerstand wordt ook beïnvloed door een imperiaal, een bagagerek, skibox of een set fietsen. Daarom is het aangewezen overbodig gewicht en windvangers te beperken. Registreer ook regelmatig je brandstofverbruik en word je bewust van de handelingen en hun gevolgen. Hanteer steevast de 20-seconden regel. Deze stelt dat de motor moet worden stilgelegd van zodra u meer dan 20 seconden moet wachten (bijvoorbeeld aan een overweg, gedraaide brug, etc). Wanneer u gas geeft, doe dit dan doortastend. Het laagste gemiddelde verbruik bekomt u door het gaspedaal quasi volledig in te duwen tijdens het optrekken. Spring verstandig om met de boordapparatuur. U kan bijvoorbeeld met een verbruiksmeter leren uw wagen optimaal en dus zuiniger te gebruiken. Een open raam, airconditioning en verwarming zijn echte energievreters. Je kan het meerverbruik beperken door de airconditioning beter in te stellen. Een vijftal graden lager dan de werkelijke temperatuur volstaat meestal en hem afzetten is nog beter. Kies ook bewust bij de aankoop van een nieuwe wagen. Het energielabel verschaft je veel uitleg over het benzineverbruik en indiceert de CO2-uitstoot in gram per kilometer. Nog een handig instrument in de zoektocht naar een zuinige wagen is het brandstofverbruikboekje. Hierin worden alle merken, modellen en uitvoeringen vergeleken. Meer informatie vindt u terug op www.rdw.nl en de jaarlijkse gids van de FOD Leefmilieu. Een schone wagen, waarbij de CO2-uitstoot niet hoger is dan 120g/km, levert u bovendien ook een belastingvoordeel op. Ecoscore.be bepaalt de ecowaarde van elke wagen op de Belgische markt. Controleer maandelijks uw bandenspanning. Een foute bandenspanning kost al vlug 10 à 15% meer en zorgt ervoor dat de banden meer verslijten.

De 10 gouden regels van

ecodriving in de praktijk 1. 2.

Schakel op tijd naar een hogere versnelling. Rij zoveel mogelijk met een constante snelheid. 3. Volg de verkeersstroom en anticipeer. 4. Laat tijdig gas los wanneer je een kruispunt of verkeerslicht nadert. 5. Rem op de motor: laat hierbij de motor zolang mogelijk in dezelfde versnelling zonder de koppeling in te drukken. 6. Rij niet te snel. 7. Hou de bandenspanning op peil. 8. Maak verstandig gebruik van boordapparatuur. 9. Zorg voor een goede aerodynamica en vermijd overbodig gewicht. 10. Laat je motor niet onnodig draaien. Rijd rustig en kijk uit in het verkeer. Door te anticiperen op hetgeen voor u gebeurt, maakt u gebruik van de kinetische energie die uw wagen heeft opgebouwd en creëert u geen meerverbruik. Meer inlichtingen of een cursus volgen kan je ook bij Ecolife VZW uit Leuven. Te bereiken op www.ecolife.be. Tekst en foto’s: Kathleen De Croock


20

21

Personalia extra

PERSONALIA PENSIOENEN

Jouw wereld, is OOK mijn wereld…. Mijn wereld ziet er weer helemaal anders uit. Ik sta terug met mijn beide voeten op deze grote wereldbol. Een bevrijding na zeven jaar eenzame opsluiting. Alles draaide “rond” mijn cocon: ik voelde me nutteloos, niet betrokken, machteloos… Ik deed en zei nog enkel wat men van mij verwachtte, niets meer, eerder iets minder. Ik had daarentegen wel een eigen wereldje gesticht met bouwstenen van miserie en medicijnen. Ik dacht dat we daar met zijn tweeën woonden: Parkinson en ik. Hij had zelfs mijn leven overgenomen met alle gevolgen van dien. Al goed dat mijn vrouw dat wereldje heeft ontdekt, de deur heeft ingetrapt en mij heeft wakker geschud. Door haar hulp, de nodige steun van mijn kinderen en het snel en kordaat optreden van mijn neuroloog, kreeg ik de kans om uit mijn cocon te kruipen; om zo terug op de mensenwereld te belanden en … ik zal die nooit meer verlaten. Men zei: “Je moet die ziekte een plaats geven”. Maar, er is geen plaats genoeg. Deze ziekte is ook zo snel. Je krijgt niet de tijd om je te leren aanpassen. Ik startte met een hoofd vol problemen en zorgen. Een gedeelte heb ik via de “prullenbak” definitief “gedeletet”. De voornaamste dingen heb ik in “back up” gezet. Weg maar niet voor eeuwig, indien nodig terug oproepbaar om er eeuwig van te blijven leren. Toch gaf Dr. Pals me een eenvoudige oplossing: Hij zei: “Je moet leven met je ziekte, met alle problemen en verzuchtingen die het met zich meebrengt. MAAR je moet ook genieten van de goede momenten samen met de personen die het dichtst bij jou staan. Tenslotte moeten zij er ook mee leven. Zeg hen wat je voelt en wat je denkt! Zeg tegen jezelf, ik ben anders, maar ik ben ook een mens en hoor ook thuis op deze wereldbol. Tekst: Dirk

Nu luister ik graag naar het volgende lied:

Bein' green It’s not that easy being green Having to spend each day the color of the leaves When I think it could be nicer bein’ red or yellow or gold Or something more colourful like that It’s not easy bein’ green It seems you blend in with so many other ordinary things And people tend to pass you over Cause you’re not standing out like flashy sparkles On the water or stars in the sky

Rechtzetting (vanwege Personeelsdienst Hasselt)

Eaw. inspecteur

Agnes Lahou is gedetacheerd van Tienen Accijnzen naar Genk Controle Douane met uitoefening van de hogere functie van eaw. inspecteur

José Gervoyse

Roeselare Cle DA

Fiscaal deskundige Eddy Werbrouck

Brugge Opsporing

Bestuurschef Adeline Galle

Kessen Stefan is benoemd tot inspecteur ipv eaw inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst Hulpkantoor

Willy Vanbrabant werd voorgesteld om benoemd te worden tot eaw inspecteur-dienstchef met terugwerkende kracht (01/11/2011)

Adj. fiscaal deskundige Johan Billiet Roeselare GVC Luc Dereere Oostende Brigade LH Financieel assistent Edwin De Bosschere Kortrijk Opsporing Rudy De Brandt Dendermonde Accijnzen Marc Noyez Menen Lar Hulpkantoor

Ankie Spiltijns is als inspecteur overgeplaatst van Antwerpen naar Hasselt Gewestelijke Inspectie Jan Merken is overgeplaatst van Antwerpen naar Hasselt IWECC, blijft voorlopig behouden op het Enig Kantoor

Adj. financieel assistent Lieve Genbrugge Gent Directie Brigitta Debusschere Menen Lar Hulpkantoor

GEFELIC ITEERD

Profi ci at

Op 15 maart 2012 kreeg Rita De Wolf – Directie Communicatie (C.A.) er een kleindochter bij. Moeder en dochter Rosie stellen het wel. De papa leeft zich volledig in in zijn nieuwe rol. De kleine spruit woog bij de geboorte 3770 gr.

We wensen collega Sofie Marschang (Antwerpen Directie Geschillen) en echtgenoot Jorn Vingerhoets van harte proficiat bij de geboorte van hun eerste kindje. Zoontje Mats woog bij zijn geboorte op 26 december 2011, 3,805kg en was 54 cm groot.

But green is the color of spring And green can be cool and friendly like And green can be big like an ocean Or important like a mountain and tall like a tree When green is all there is to be It could make you wonder why But why wonder, why wonder? I am green and it ‘ll do fine, it’s beautiful And I think it’s what I want to be Liedjestekst: “Bein’ green” van Joe Raposo geschreven voor Kermit de kikker (toen nog in Sesamstraat) en later nog vertolkt door artiesten als Frank Sinatra, Ray Charles en Van Morrison

Rosie

Mats


22

23

PERSONALIA

Quiz: Dictee

OVERPLAATSINGEN

win € 12,5

Eaw. inspecteur dienstchef Peter Van Der Elst Antwerpen – Gent Comptabiliteit

Administratief medewerker K Nicole Tournoy Gent Directie - Brugge IWECC (einde voorlopige tewerkstelling)

Beste spellers,

Eaw. inspecteur Babette Desfossez

Liliana Galli

Nog eens een dictee, zoals in de goede, oude tijd. We zijn benieuwd wie er correct kan spellen. Welke woorden zijn er per nummer juist geschreven? Noteer ze of duid ze aan en zend ze naar ons toe.

Roeselare Hulpkantoor én te Roeselare Cle DA

Brussel DACO - Brugge IWECC (voorlopige tewerkstelling)

Fiscaal Deskundige Lutgart Deseyn Gent Opsporing - Menen Lar Hulpkantoor Financieel assistent Kurt Arickx Eeklo MB - Brugge Opsporing Adjunct-financieel assistent Rik Devlaminck Menen Lar Hulpkantoor Kortrijk Opsporing

VRIJWILLIG ONTSLAG Administratief medewerker Filip Canoot Zeebrugge Luitenantschap

Administratief assistent (contr.) Sarah Van Den Spiegel Directie Gent - Zaventem

Een minuut stilte...

1. dinamiet - elite - mekanicien - tourné 2. afvloeiïng - feën - fonduen – heroine 3. siesta - ruineren - spontanitijt – zoöloog 4. smeuïg - piknicken - dahlias - tante’s begrafenis 5. entertenen - enquete - hazenpoten – treincoupee 6. miniorkest - cdspeler - een frankische koning - een operaachtige vertaling 7. het boeddhisme - een pigmee - de krant de standaart – fanfaremuziekanten 8. gemeentenbelangen - anecdote - vitaminestaaltje - de tandartsassiestente 9. biljartpaleis - Zuidafrikaans - dokterskontrole - champagne-ontbijt 10. een storende vechtscene - Tshirt - copiloot – sterrelicht 11. dorpstraat - cadeaus - melodiën - een squaschleraar 12. recicleren - notekraker - intervieuwen – synthesizer 13. elektromagneet - een schaap clonen - kakao – classeren 14. fokussen - préselectieproef - rijervaring - de Verfranste woorden 15. polswijte - nochtans - Groot-Britannië – bureaux 16. projekt - spaghetifestijn - een lastige situatie – cinoniemen 17. presidentkandidaat - televisiepresentator - twee-kleurendruk – reidier 18. promotiekampagne - kasjmyr - St. Thomas-instituut - een liefdesscène 19. Politimuseum – adolesent – anekdote – acordeon 20. carbonade - mountenbike - chocola'tje – slimmeriken

Oplossing quiz Japanse puzzel 1: Lamp vervangen Cor Buijtels is de kleinzoon van Christine Boers, schoonmaakster van het douanekantoor Lommel. Hij was één van de slachtoffertjes van de busramp in Zwitserland. Voor alle families hielden we een minuutje stilte, als teken van steun en begrip. Wij wensen alle betrokkenen sterkte toe.

Inzenden vóór 15 mei 2012

De winnaar: Britt De Weirdt AEO - Antwerpen


De Schakel

Onze medewerkers ter plaatse Gent

Antwerpen

Aalst Martine Van Heddeghem Brugge Kant. Accijnzen Raf Laisnez Brugge Opsporing Jan Devroe Diksmuide Jo Vercaempst Directie Marina Lamsens Eeklo Nicole De Waegenaere Menen Lar Peter Lust Oostende Erwin Inghelbrecht Opsporing Danny Martens Sint Niklaas Peter Pilaat Zeebrugge Myriam Doom

Brasschaat Mireille Boets CBO Marie-Jeanne Boutsen Directie Wendy Ceulemans Essen Willy Vermeulen Spitsenstraat Adèle Devriendt Haven 363 Els Huybrechts Inspectie Marc Vergauwen IWECC Roland Teirlinck KAD Marina Moorkens Kallo Ria Pauwels Mechelen Gerda Laporte Meer Jos Janssens Noord 338 Erik De Bruyn Noord 702/730 Luc Teugels Noord 913 Luc Teck Oost Marc Lavrijsen Opsporing Patrick Bryon

Hasselt Accijnzen Directie Geel Genk Genk IWECC Lommel Overpelt Tienen Turnhout

Kristien Vanalme Willy Jordens Henny Belmans Luc Vanbeckevoort Michel Salden Eugène Weeghmans Nicole Willems Frank Van Samang Luc Winnen Marc Smans Jef Versmissen

jaargang 62

Brussel Accijnzen Gratienne Govaert North Galaxy Monique Lievens Kathleen De Croock CBO Josse Verbeken CDIB Sonja Dupont Directie Marleen De Schrijver IWECC Myriam Langhendries Labo Katrien Geudens Leuven Daniëlle Deferme Sofie Didden NOD Frederick Vanneste Vilvoorde Claudine De Belder Zaventem Maria Van den Abbeel Marc Vanausloos

2011-2012

nr 7

schakel  

personeelsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you