Page 1

PR / CREATIEF ONTWERP

Leerdoelenverslag ’2012/2013 STAGEPERIODE 21-11-12 / 19-04-13

opleiding

1

School; Cibap vakcollege Opleiding; Grafische vormgeving niveau 4, jaar 4

CIBAP VAKCOLLEGE / GRAFISCHE VORMGEVING JAAR 4

/1


/inhoudsopgave

Inhoudsopgave

INHOUD STAGEVERSLAG

HOOFDSTUK 1

BEDRIJF

HOOFDSTUK 2

INLEIDING

HOOFDSTUK 3

KERN

Hoofdstukaanduiding

Wie, wat en waar is ZieSa

Verwachtingen

Taak 1, 2, 3 en 4

Pagina 2/3

Pagina 4/7

Pagina 8/9

Pagina 10/20

HOOFDSTUK 4

SLOT

HOOFDSTUK 5

CONCLUSIE

HOOFDSTUK 6

BIJLAGE

HOOFDSTUK 7

BIJLAGE

Inhoud verslag

Opgeleverd/Dankwoord

Gemaakt werk

Weekrapportage/Uurregistratie

Pagina 22

Pagina 23/27

Pagina 29/55

2

3

INHOUDSOPGAVE

/2

Pagina 21

/3


/HOOFDSTUK 1

Bedrijf

Wie, wat waar is ZieSa

&

ALLES WAT WE ONTWERPEN MOET DOELTREFFEND, HELDER EN VERASSEND ZIJN. DAT IS LEUK VOOR DE KLANT EN VOOR ONS ZELF.

5

4

WE KUNNEN NOOIT ORIGINEEL ZIJN MAAR WEL VERASSEND!

/4

/5


/HOOFDSTUK 1

/HOOFDSTUK 1

Bedrijf

Wie

Waar

Trynke Havinga:

Oude melkfabryk in Giekerk.

Etaleuse, communicatieadviseur en grafisch ontwerper

Het is een bedrijven complex met 20 bedrijven. Ze hadden verwacht dat het een voordeel was wat betreft samenwerking om met zoveel bedrijven samen op 1 plek te zitten, maar dat viel tegen.

Yka van der Veen: Winkelinrichter en illustrator

7

6 Ineke de Haan: Was ook student CIBAP, heeft parttime gewerkt bij ZieSa.Heeft sinds kort een baan bij PDGS reclamebedrijf in Groningen

Giekerk ligt tussen Leeuwarden en Groningen in. Het voordeel daarvan is dat het voor beide vlakbij huis is.

Berber de Vries: Werkt nu tijdelijk als grafische vormgeefster bij ZieSa en heeft een parttime baan bij RBF ‘reklameburofriesland’ in Drachten

Anne Bosma: Stagiaire grafische vormgeving ZieSa van 21 november 2012 tot 19 april 2013

Wat Bestaan nu al 5,5 jaar Yka werkte eerst als winkelinrichter en illustrator, en Trynke als etaluese communicatieadviseur en grafisch ontwerper. Ze leerden elkaar kennen bij een interieurbedrijf bij de oude melkfabryk in Giekerk. Trynke liep daar stage als etaleuse en Yka had daar als opdracht gekregen de etalage te schilderen met haar illustratieve achtergrond. Dat was het moment dat ze voor het eerst gingen samenwerken. Het beviel zo goed dat het interieurbedrijf en Yka en Trynke op het idee kwamen om samen te gaan werken. Eerst hebben ze 1,5 jaar samengewerkt en door dat werk hebben ze kunnen sparen voor apparatuur en de huur voor hun eigen bedrijfje. Toevallig was er nog een ruimte vrij in de oude melkfabryk. En zo kwam alles op zijn plaats.

/6

Voor wie ZieSa, PR & Creatief ontwerp Gespecialiseerd in: Communicatie Inrichting Huisstijl Fotografie Illustratie

Verschillende klanten Ze hebben nu een groot netwerk opgebouwd met klanten zoals:

/7


/HOOFDSTUK 2

/HOOFDSTUK 2

8

9

Inleiding

/8

/9


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 3

Kern

INFOGRAPHIC

STAP 2 LEERDOELEN

21 nov. 2012 t/m 19 apr. 2013

TAAK 1

PR & CREATIEF ONTWERP

WAT MOET JE KUNNEN

COLLEGA’S & connectie’s

STAP 1 INFOGRAPHIC

Yka van der Veen . Trynke Havinga Berber de Vries

Ik heb gekozen voor een infographic i.p.v. een collage omdat ik deze kunst beter wou beheersen.

Kennis van grafische vormgever 1. De functie van het vormgevingsconcept

ffanders

rekladruk

100%

Aansluiten bij de didactische keuzes Aansluiten op het inhoudelijke concept Aansluiten op de doelgroep Aansluiten op marketingstrategie

Mijn basiskennis kennis ik heb opgedaan tot nu toe bij ZieSa

Mijn BASISKENNIS 1. De functie van het vormgevingsconcept 0

KENNISNIVEAU:

10

20

30

40

50

60

70

Aansluiten bij de didactische keuzes Aansluiten op het inhoudelijke concept Aansluiten op de doelgroep

80

90

80%

90%

2. Basiskennis grafische vormgeving/grafische hulpmiddelen 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

80%

85% 90%

Kolomindeling/leesvolgorde

85%

Bladspiegel en pagina-indeling

80% 80%

90%

80

90

10

20

30

40

50

60

70

Infographics

86%

90%

Foto’s

90% 95%

3. Teksten illustreren en visualiseren Tabellen/Grafieken

Mijn Leerdoelen 0

10

20

30

40

50

60

80

70%

80%

- Hoe sluit ik aan bij de doelgroep

80%

- Wat is de boodschap

60%

10

20

30

10%

33%

40

50

60

70

80

90

20

30

Foto’s

40

50

60

- Kilometer administratie/uur registratie

70

80

30% 60%

90

100 3. Drukinstellingen leren

80%

- Weten hoe het er bij een drukkerij aan toe gaat

80%

- Drukinstellingen

WAT KUN JE AL Kennis van grafische vormgever (Kennis voor stage)

smart len aan com oppe m pk

inzic h

ontwe r

Ik wil dat je aan het ontwerp kunt zien wat de boodschap en de doelgroep is

ealistisch

1. De functie van het vormgevingsconcept

nstellingen leren ruki

3.

65%

Ik wil voor mijn eigen projecten een factuur kunnen schrijven aan de hand van boekhouding en uurregistratie

Ik moet het exporteren van PDF op de goeie manier aanleveren aan de hand van de aanleverspecificaties

Wanneer ik een factuur zelf heb gemaakt en die gecontroleerd en betaald is

Wanneer ik geen correctiemail heb gehad van de drukker en het bestand gedrukt is zonder fouten

Wanneer de klant tevreden is en de doelgroep zich aangesproken voelt eetbaar

cceptabel

2.

g erin

pecifiek

1.

ne be geme drijfsvo t al

atie unic

zijn hier uitgelegd met de SMART module

Bedrijf vind het de basis voor alle opdrachten

Ontwerpen is maar een onderdeel van het hele werkproces dus het is zeker een draagvlak

Om een ontwerp toe te passen zul je moeten weten hoe je op moet maken/aan moet leveren, het is een draagvlak voor elke drukker, school, stage en werkplek

Ik heb mijn eigen projecten/klanten dus het moet haalbaar zijn

Naast mijn projecten en bij mijn projecten moet ik ook andere taken doorvoeren zoals factureren

Het hoort bij mijn takenpakket

21 november 2012 t/m 19 april 2013

21 november 2012 t/m 19 april 2013

21 november 2012 t/m 19 april 2013

Toekomst MAART/2013

2. Basiskennis grafische vormgeving/grafische hulpmiddelen Lettertypes, corpsgroottes, etc. Regelafstanden/regellengtes Kolomindeling/leesvolgorde Bladspiegel en pagina-indeling

APRIL/2013 JUNI/2013

INTAKEGESPREK VERVOLGOPLEIDING

Aansluiten op het inhoudelijke concept Aansluiten op marketingstrategie

82%

toekomst

Aansluiten bij de didactische keuzes Aansluiten op de doelgroep

ijdgebonden

Dit is wat ik hoop te behalen in de toekomst

Visualiseren van processen/procedures/instructies

- Administratie/boekhouding/opdr. bevestigingen 85%

70%

10

Infographics Tekeningen

- Facturering

40%

45%

100%

100 2. Inzicht algemene bedrijfsvoering

40%

20%

0

90

100 1. Ontwerp koppelen aan communicatie

70

d

10

65% 0

De 3 leerdoelen die ik heb opgesteld voor deze stageperiode

Bladspiegel en pagina-indeling Vormgeving op het beeldscherm (letters, regels, kleuren)

90% 95%

Dit zijn mijn persoonlijke leerdoelen, deze leerdoelen heb ik

SMART

Kolomindeling/leesvolgorde

100

95%

85% 80%

Regelafstanden/regellengtes

95%

Tekeningen

Mijn leerdoelen opgesteld om hier te leren

88%

85%

Visualiseren van processen/procedures/instructies

82%

95%

Vormgeving op het beeldscherm (letters, regels, kleuren)

Tabellen/Grafieken

100%

100

88%

Regelafstanden/regellengtes

0

Lettertypes, corpsgroottes, etc.

65%

80% 65%

Lettertypes, corpsgroottes, etc.

3. Teksten illustreren en visualiseren

2. Basiskennis grafische vormgeving/grafische hulpmiddelen

100

90%

60% 50%

Zelfstandig

14 februari 2013

70%

Aansluiten op marketingstrategie

&

11

Hier heb ik beschreven wat mijn kennis van nu is en welke

cibap

KENNISNIVEAU: 21 november 2012

AFRONDING STAGE

Vormgeving op het beeldscherm (letters, regels, kleuren)

cibap diploma

JANUARI/2015

diploma

SEPTEMBER/2013

ART & COPY MANAGEMENT / MBO 5, MBO 6, HBO WERK

WERK

SCHOOL

HUISWERK

WERK

3. Teksten illustreren en visualiseren Tabellen/Grafieken

JANUARI/2015 JANUARI/2017 werkervaring

JUNI/2013

eigen Bedrijf

huisje boompje beestje

doel behaald

86%

Infographics Visualiseren van processen/procedures/instructies Tekeningen Foto’s

/10

/11


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 3

Kennis van grafische vormgever (Kennis na stage)

STAP 3 PRESENTATIE

1. De functie van het vormgevingsconcept Aansluiten bij de didactische keuzes

81%

http://prezi.com/f7bdrtxh1ojb/present/?auth_key=6cfb4mv&follow=Annebosma&kw=present-f7 bdrtxh1ojb&rc=ref-26872995

Aansluiten op het inhoudelijke concept Aansluiten op de doelgroep Aansluiten op marketingstrategie

Deze presentatie heb ik gemaakt in Prezi, dat was een bewuste keuze omdat ik graag Prezi wou leren kennen. Aan het einde van de stage ga ik ook een workshop Prezi geven aan mijn collega’s.

2. Basiskennis grafische vormgeving/grafische hulpmiddelen Lettertypes, corpsgroottes, etc.

90%

Regelafstanden/regellengtes Kolomindeling/leesvolgorde

STAP 4 SMART

Bladspiegel en pagina-indeling

Leerdoel 1 Ontwerp koppelen aan communicatie

Vormgeving op het beeldscherm (letters, regels, kleuren)

3. Teksten illustreren en visualiseren Tabellen/Grafieken

94%

Infographics Visualiseren van processen/procedures/instructies

Specifiek: Ik wil dat je aan het ontwerp kunt zien wat de boodschap en de doelgroep is Meetbaar: Wanneer de klant tevreden is en de doelgroep zich aangesproken voelt Acceptabel: Bedrijf vind het de basis voor alle opdrachten

Tekeningen

12

WAT MOET JE NOG LEREN Persoonlijke leerdoelen (Kennis voor stage):

Realistisch: Ik heb mijn eigen projecten/klanten dus het moet haalbaar zijn

13

Foto’s

Tijdgebonden: 21 november 2012 t/m 19 april 2013

1. Ontwerp koppelen aan communicatie

65%

Hoe sluit ik aan bij de doelgroep Wat is de boodschap 2. Inzicht algemene bedrijfsvoering

33%

Facturering Administratie/boekhouding/opdr. bevestigingen Kilometer administratie/uur registratie 3. Drukinstellingen leren

45%

Weten hoe het er bij een drukkerij aan toe gaat

Leerdoel 2 Inzicht algemene bedrijfsvoering Specifiek: Ik wil voor mijn eigen projecten een factuur kunnen schrijven aan de hand van boekhouding en uurregistratie Meetbaar: Wanneer ik een factuur zelf heb gemaakt en die gecontroleerd en betaald is Acceptabel: Ontwerpen is maar een onderdeel van het hele werkproces dus het is zeker een draagvlak

Drukinstellingen Realistisch: Naast mijn projecten en bij mijn projecten moet ik ook andere taken doorvoeren zoals factureren

Persoonlijke leerdoelen (Kennis na stage): 1. Ontwerp koppelen aan communicatie

80%

Hoe sluit ik aan bij de doelgroep

Tijdgebonden: 21 november 2012 t/m 19 april 2013

Wat is de boodschap 2. Inzicht algemene bedrijfsvoering

55%

Facturering Administratie/boekhouding/opdr. bevestigingen

Leerdoel 3 Drukinstellingen leren Specifiek: Ik moet het exporteren van PDF op de goeie manier aanleveren aan de hand van de aanleverspecificaties

Kilometer administratie/uur registratie 3. Drukinstellingen leren

80% /12

Meetbaar: Wanneer ik geen correctiemail heb gehad van de drukker en het bestand gedrukt is zonder fouten

Weten hoe het er bij een drukkerij aan toe gaat Drukinstellingen

/13


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 3

Acceptabel: Om een ontwerp toe te passen zul je moeten weten hoe je op moet maken/aan moet leveren, het is een draagvlak voor elke drukker, school, stage en werkplek

STAP 6 ACTIEPLAN

Realistisch: Het hoort bij mijn takenpakket Tijdgebonden: 21 november 2012 t/m 19 april 2013

STAP 5 LEERSTIJLENTEST http://www.savantis.nl/leerlingen/rpc/leerstijlentest/

DE UITSLAG

En hoe ga ik dat bereiken? Welke activiteiten ga je hiervoor ondernemen? Welke ondersteuning verwacht je hierbij? In welke fase van de stage ga je hieraan werken? Hoe stel je je voor aan het einde van de stage aan te tonen dat je het leerdoel hebt bereikt?

Persoonlijke leerdoelen 1. Ontwerp koppelen aan communicatie - Hoe sluit ik aan bij de doelgroep - Wat is de boodschap 2. Inzicht algemene bedrijfsvoering - Facturering - Administratie/boekhouding/opdr. bevestigingen - Kilometer administratie/uur registratie

Deze leerstijl is het meest op u van toepassing: BEZINNER Komt niet zomaar tot een beslissing of conclusie

3. Drukinstellingen leren - Weten hoe het er bij een drukkerij aan toe gaat - Drukinstellingen

Komt vaak wat behoedzaam en terughoudend over Verzamelt eerst zoveel mogelijk informatie Ziet graag eerst een goed voorbeeld voordat hij aan de slag gaat

14

Laat eerst alles nog eens door zijn hoofd gaan en denkt erover na Stelt vooral vragen aan zichzelf.

LEERDOEL 1 ONTWERP KOPPELEN AAN COMMUNICATIE Hoe sluit ik aan bij de doelgroep

15

Kijkt en luistert goed naar wat er om hem heen gebeurt en registreert dat in zijn hoofd

Wat is de boodschap

WERKPLEK Komt ook uit de test maar is minder van toepassing: DOENER Stort zich helemaal in nieuwe ervaringen Leert door te experimenteren en ervaringen op te doen Is vaak open en enthousiast, maar kan ook ongeduldig zijn Gaat veel op zijn gevoel af Heeft veel prikkels nodig om enthousiast te blijven Werkt graag in een groep Heeft soms een korte instructie nodig, maar geen handboeken of handleidingen.

Waar: ZieSa, PR & Creatief ontwerp

HULP Van wie: ZieSa, PR & Creatief ontwerp. Yka van der Veen en Trynke Havinga,

LEERSTIJL HOE SLUIT IK AAN BIJ DE DOELGROEP Dit leer ik onder de hele stageperiode, heb allemaal verschillende projecten en per project kijk ik naar wat de klant wil overbrengen en aan wie de klant het wil overbrengen. Door een briefing met de klant kom je er al snel achter wie de doelgroep is. Aan de hand van de briefing kom je dus al een heel end verder.

WAT IS DE BOODSCHAP De boodschap krijg je ook al van de klant, soms is de klant daar niet al te duidelijk in en wil de klant gewoon een mooi en duidelijk ontwerp. Daarvoor zijn wij, wij helpen de klant de boodschap duidelijk te maken aan de hand van het ontwerp wat we maken.

AGENDA Wanneer:

Hoe sluit ik aan bij de doelgroep Dit leer ik onder de briefing van de klant en door een vooronderzoek

Wat is de boodschap Onder de briefing van de klant en de ontwerpfase

/14

/15


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 3

LEERDOEL 2 INZICHT ALGEMENE BEDRIJFSVOERING

---------

Facturering Administratie/boekhouding/opdr. bevestigingen Kilometer administratie/uur registratie

WERKPLEK Waar: ZieSa, PR & Creatief ontwerp

HULP Van wie: ZieSa, PR & Creatief ontwerp. Yka van der Veen en Trynke Havinga.

Boekhouding Opdr. bevestigingen ---------

KILOMETER ADMINISTRATIE/UUR REGISTRATIE Kilometer administratie 21-11-2012/19-04-2013

Uurregistratie 21-11-2012/19-04-2013

LEERSTIJL FACTURERING Verzamel eerst veel verschillende facturen, dan moet ik ze goed bekijken en vergelijken. Door het na te maken ga ik leren factureren.

LEERDOEL 3 DRUKINSTELLINGEN LEREN Weten hoe het er bij een drukkerij aan toe gaat

Administratie Het belangrijke aan administratie is dat je alle projecten bij elkaar probeert te houden zodat je alles terug kan vinden als je het nodig hebt. Daarom ben ik begonnen met een eigen lade in de kast waarin wij per mapje projecten bewaren.

Boekhouding

16

-------Opdr. bevestigingen ------KILOMETER ADMINISTRATIE/UUR REGISTRATIE Kilometer administratie Dit onderdeel heb ik geobserveerd onder dat Yka en ik naar klanten zijn gegaan voor netwerken en opdrachten. Het bijhouden is nog niet zo’n probleem maar wat er achter komt kijken is meer werk; Omdat we alletwee een bedrijfsauto hebben moeten alle kilometers geregisteerd worden in een excel bestand. Dat moeten we voor de belastingsdienst aantonen zodat we ons kilometergeld uitgekeerd krijgen. Meestal word het 2x in het jaar uitgekeerd. In sommige gevallen ook te maken met reiskosten, afhankelijk van dek lus en afspraken die gemaakt zijn met opdrahctgever worden reiskosten ook wel gefactureerd naar opdrachtgever.

Drukinstellingen

WERKPLEK Waar: ZieSa, PR & Creatief ontwerp/Rekladruk.

HULP 17

ADMINISTRATIE/BOEKHOUDING/OPDR. BEVESTIGINGEN

Van wie: ZieSa, PR & Creatief ontwerp en Rekladruk Bij ZieSa leer ik het meeste over het exporteren van de drukinstellingen voordat ze naar Rekladruk gaan, waar ik veel tegenaan loop is dat ik niet vaak de goede instellingen kan vinden als ik een PDF moet maken met steunkleuren. De oplossing daarvoor is dat ik een dag ga meelopen bij Rekladruk. Rekladruk is een drukbedrijf in Giekerk tegenover ZieSa, toevallig heb ik een klant waarvoor ik briefpapier en enveloppen heb gemaakt met 2 kleuren druk dus steunkleuren. Nu kan ik dat project meelopen bij Rekladruk en kan ik zien hoe zei de PDF exporteren en het afdrukken.

LEERSTIJL Door de observeren en mee te lopen bij een drukbedrijf en door uitleg over PDF exporteren vanuit inDesign bij Rekladruk kan ik dit leerdoel behalen.

AGENDA Wanneer: 07-03-2013

Uurregistratie Dit onderdeel houd ik al bij vanaf het begin van de stage, we hebben hier een digitale uurregistratie programma waarin je de projecten aan moet geven, de werkzaamheden en de aantal uren dat je er mee bezig bent. Ook houd ik voor mezelf ook nog een uurregistratie bij zodat ik niks vergeet en het aan het einde van de stage zelf nog uit kan printen voor bij het stageverslag. Elke maand krijgen we hetzelfde salaris maar aan het einde van het halfjaar word gecheckt of we ongeveer hetzelfde aantal uren hebben gemaakt, zo niet word dat gelijk gemaakt door de belastingdienst.

AGENDA Wanneer:

Facturering ---------

ADMINISTRATIE/BOEKHOUDING/OPDR. BEVESTIGINGEN Administratie

/16

/17


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 3

TAAK 2

TAAK 4

OPDRACHT 1 ONTWERP (SCHADUWOPDRACHT)

OPDRACHT 1 VAN BRIEFING TOT OPLEVERING

N.V.T.

Oplossing problemen hard- en software: Alle problemen die wij tegen komen met de computers en de hard- en software worden opgelost door Mark onze ICT’er. Hij helpt ons vanuit thuis met de problemen in ons systeem en regelt dat alle medewerkers vanuit thuis op de server kunnen, en de mail van alle klanten kunnen ontvangen die naar ‘info@ziesa.nl’ worden gestuurd. Het bedrijf probeert zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd wat betreft nieuwe hard- en software. Alleen is hier niet altijd het budget voor. Apple: Sinds onze nieuwe collega Berber en ik erbij zijn gekomen beseffen we dat het toch makkelijker is om ook een Apple software systeem te gebruiken/hebben omdat wij gewend zijn daar mee te werken. Ook zijn Berber en ik de enigen die als Grafische vormgevers hier aan het werk zijn. Yka en Trynke werken vooral met Windows. Er is al onderzoek gedaan, Yka en Trynke hebben samen met onze ICT’er Mark gekeken wat de beste software, computers en beeldschermen zijn om mee te werken in de toekomst.

18

Waar we ook wel eens tegenaan lopen: Ook ben ik de enige die werkt met de nieuwste versie van Adobe, namelijk CS6. Hier werken de nog met CS4 en dat levert nog wel eens problemen op. Ik werk vanaf mijn eigen Apple en zet namelijk daarom vaak CS6 bestanden op de server, als Yka of Trynke die proberen te openen wil dat niet omdat ik in de nieuwste versie heb zitten werken. Daardoor moet ik altijd goed opletten dat ik altijd alles nog een keer extra opsla als; InDesign CS4 of later (IDML).

TAAK 3

Ontdek hoe de klus binnen komt. En hoe er daarna gebrieft en gebrainstormd wordt. wordt er gewerkt met mindmaps? laat er voorbeelden van zien. hoe verloopt de conceptfase verder? heeft een commerciële medewerker de klus binnengehaald? is de klus afkomstig van een vaste klant?; Ik ga jullie uitleggen hoe wij een klus binnen krijgen en hoe dat verder verloopt, ik ga een project beschrijven van Nynketxt. Nynke van der Zee “Nynketxt” is tekstschrijfster in Friesland. Wij zijn aan Nynke gekomen door een project waar ZieSa mee bezig was, dat project heet “Dwaande” en voor “Dwaande” maakt ZieSa regio kaarten met leuke foto’s van activiteiten die je kunt doen in die regio. Daarvoor moest soms ook een tekst geschreven worden, dat werd altijd gedaan door Marieke Vinkers “Davincky”. Marieke vinkers was een goeie vriendin van Nynke van der Zee. Wat bleek is dat Marieke een keer ziek was en toen het tekstschrijven aan Nynke over heeft gelaten. Dat heeft ZieSa nooit gemerkt en Marieke heeft dat ons een keer verteld en vanaf toen zijn we een samenwerking begonnen met Nynke van der Zee. Ontdek hoe de klus binnen komt; Vanaf het moment dat ik bij ZieSa kwam, kreeg ik de opdrachten die niet veel geld kosten en waar ik dus meer tijd in kon steken zonder dat het te duur werd. Het begon bij Nynke dat zei iets voor ons zou doen en wij dan weer iets voor haar, en dat was een originele sollicitatiebrief en cv maken.

OPDRACHT 1 WEEKRAPPORTAGE Zit als speciale bijlage bij dit stageverslag

Beschrijf de ontwerpfase. geef aan op welke argumenten de keuzes die gemaakt worden zijn gebaseerd; We hebben als eerste een briefing gehad met Nynke van der Zee. In de briefing hebben we het gehad over waar het voor was, wat er allemaal in moest komen en voor wie was het bedoeld. Nynke wou altijd al een Curriculum Vitae die niet veel voor kwam, nu was het ook toevallig dat Nynke twee weken later een sollicitatie had bij het MCL in Leeuwarden voor tekstschrijfster. Nu kwam er dus ook een deadline bij, wat voor mij wel handig is zodat ik niks laat liggen en er gelijk aan begin. We hebben die middag gelijk foto’s gemaakt want Nynke wou graag een foto van haar in haar uitvouw cv. Brainstorm; We hebben in onze brainstorm bedacht om een uitvouwbare cv te maken, met voorop haar huisstijl, achterop haar foto, links binnenin haar Curriculum Vitae en aan de binnenkant een collage met haar gemaakte werk. Nu had Nynke nog niet echt duidelijk een huisstijl, wel had ze een leuk logo die we al konden gebruiken. Toevallig is uit deze klus nog een nieuwe klus gekomen; een huisstijl maken wat betreft briefpapier en enveloppen aan de hand van haar logo. Het briefpapier wat daar uit is gekomen heb ik gebruikt voor de voorkant van haar uitvouwbare cv zodat haar cv en huisstijl een eenheid werden. Links binnenin (haar Curriculum Vitae) heb ik ook als haar briefpapier opgemaakt zodat de voorkant weer past bij de linkerkant.

/18

/19

19

OPDRACHT 1 SYSTEEM

Hoe komt een klus bij jouw stagebedrijf binnen? heeft een commerciële medewerker de klus binnengehaald? is de klus afkomstig van een vaste klant? of maakt de opdracht onderdeel uit van de vaste markeringkalender? er zijn vele manieren waarop een klus binnenkomt en even zovele manieren waarop de klus verder afgehandeld word. Onderzoek hoe men in jou bedrijf omgaat met een klus (liefst een klus waarin je zelf hebt meegewerkt), hoe die binnengekomen is, wie de eerste briefing geeft en wie er op basis van de briefing een ontwerp maakt. je gaat vervolgens de uitvoering verder? wordt er een planning gemaakt en is er sprake van projectbegeleiding? wat komt er kijken bij de oplevering? is het zo dat er bedrijven of freelancers buiten de deur ingeschakeld worden? hoe gaat het informeren van dat bedrijf of die persoon? om kort te gaan: beschrijf stapsgewijs het traject van de allereerste telefoontjes of mailtje tot en met de oplevering van de klus.


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 3

Ook vond Nynke illustraties altijd al een leuk idee, een verhaal vertellen via beeld komt soms ook duidelijker over. Vandaar dat ik aan de binnenkant bij haar CV een paar illustraties heb gemaakt van de logos van haar klanten en van haar hobby’s.

BEHOUDEN VAN PERSONEEL: 1. Worden er functioneringgesprekken gehouden? Ja, alleen noemen wij dat evaluatiegesprekken. 2. Worden er opleidingsfaciliteiten aangeboden? Een werknemer is wel eens mee geweest naar cursussen, en we zijn lid geweest van Academy Noord. (die gaven trainingen)

3. Is er ondersteuning bij cariéremogelijkheden? N.V.T.

Geef tot slot een helder inzicht (in tekst en beeld) van de uitwerkfase in jouw BPV-bedrijf en de We hebben voor deze opdracht niemand ingeschakeld, dit was een project dat ik alleen heb gedaan en zelf alles voor heb gemaakt. De foto’s heb ik zelf gemaakt, de illustraties en de collage. Alleen het logo wat Nynke al had is aangeleverd.

4. Worden er incentives aangeboden? Nee.

20

5. Hoe gaat het met salaris verhoging (wanneer en/of waarom?) Word 2 tot 4 keer per jaar besproken in evaluatiegesprek.

21

ingeschakelde andere bedrijf en/of freelancers;

6. Is er aandacht voor gezond werken, volgens ARBO richtlijnen? Enigszins, we houden ons wel bezig met onze houding en daarvoor investeren we ook in meubulair.

OPDRACHT 2 PERSONEELSBELEID EN ARBEIDSVOORWAARDEN AANNEMEN VAN PERSONEEL: 1. Op welk moment wordt nieuw personeel aangenomen? Alleen oproep basis. Ineke was niet duur en was toevallig schoolverlater dus aan de hand van drukte hebben wij Ineke aangenomen. Ook kon Ineke structuur bieden. Op een gegeven moment kan je er niet meer zonder. 2. Wordt er een functieprofiel opgesteld? Zijn we mee bezig. Word wel onderling over gepraat en we weten zelf wel wat we willen maar het word nog niet op papier gezet. 3. Hoe verloopt de werving en selectie van nieuw personeel? Mond tot mond reclame. Als dat niet lukt word het via ons eigen netwerk en social-media gezocht. 4. Het arbeidscontract (0-uren, tijdelijk, vast?) Alleen Opting-in 0 uren contract. (Alleen loonbelasting) 5, Hoe word het startsalaris bepaald? Door te vragen in ons netwerk en door BNO-advies 6. Is er een voorkeursbeleid? Ja natuurlijk, heeft te maken met functieprofiel.

REDENEN VERTREK/ONTSLAG PERSONEEL: 1. Pensioen (wat is dat, hoe werkt dat?) N.V.T. 2. Wat gebeurt er als iemand een volgende carierestap wil maken? Dan vertrekt diegene en word er gezocht naar nieuw personeel. 3. Hoe gaat ontslag bij overcompleetheid? N.V.T., in verband met 0-uren contracten. 4. Wat te doen als iemand incompetent is? N.V.T. omdat die personen er hier niet in komen. 5. Wanneer wordt iemand op staande voet ontslagen? Bij wangedrag. 6. Hoe gaat het bedrijf om met een arbeidsconflict? Word besproken onder evaluatiegesprek, door regelmatig evaluatiegesprekken te houden proberen we arbeidsconflicten te vermijden.

7. Zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden? zo ja, welke? Eigenlijk niet alleen gezamelijke lunch, en we zijn van het nieuwe werken.

/20

/21


/HOOFDSTUK 3

/HOOFDSTUK 4

Slot OPDRACHT 3 STELLINGEN

SLOT

3 van de 5 stellingen beantwoorden

Geef een samenvatting van inhoud van het verslag nog zonder nieuwe feiten toe te voegen; ???? Hebben jullie een idee ????

Mijn mening op de volgende stellingen Stelling 3, Ben ik het mee eens Hier ben ik het zeker mee eens, gehandicapte mensen hebben ook kennis en kunnen ook dingen maken en het is voor hen ook beter om mee te draaien in de maatschappij. Ik heb toevallig laatst nog een kranten artikel gelezen over misvormde mensen in Nederland, misvormd is ook een handicap en deze mensen konden en kunnen nooit ergens werk krijgen, dit omdat ze er niet uitzien zoals de “normale” mens. Dit vind ik een slechte zaak want het gaat er uiteindelijk toch om wat ze kunnen en niet om hoe ze er uit zien? Bron: Leeuwarder Courant (Maandag 4 maart 2013).

22

Stelling 4, Ben ik het niet mee eens Er zijn genoeg bedrijven die opgezet zijn door doelgerichte vrouwen die weten wat ze willen en ook ondernemend genoeg zijn om dat doel te behalen. Vrouwen kunnen net als mannen ondernemend en overtuigend zijn over hun doel. Zolang je een beetje mazzel, netwerk en creativiteit beschikt kom je heel ver. Als voorbeeld; ‘Flow magazine’, dat is opgericht door twee creatieve vrouwen met een goed USP. Dat USP luidt; “Flow magazine geeft lezers geen schuldgevoel”. Dit omdat ‘Flow’ geen gebruik maakt van cover foto’s, en als ze foto’s gebruiken in het van de “normale” Nederlandse vrouw. Het gaat er in ‘Flow magazine’ niet over wat de nieuwste mode en beautytips zijn en daardoor geven ze de Nederlandse vrouw vrijheid en geen schuldgevoel over hoe ze van buiten en binnen werkelijk zijn en waar ze zich mee bezig ‘moeten’ houden. Bron: krantenartikel komt uit de Leeuwarder Courant (Zaterdag 17 november 2012).

Ik heb alle leerdoelen behaald die ik voor deze stage heb opgesteld, heb alle tijd en de goeie begeleiding er voor gekregen. Wat ik wou leren is verassend te worden in oplossingen, ontwerp en samenwerking, dit is zeker gelukt en ben blij met wat ik hier heb geleerd. Samenwerking is beter geworden en heb ook geleerd mijn eerste ideeen los te laten en te maken wat de klant nou echt wou. Wel heb ik ook geleerd om de klant te vertellen wat ik persoonlijk zou kiezen zodat de klant misschien mijn insteek kon zien en er iets mee zou kunnen doen. Zelfstandigheid die ZieSa zocht is goed gekomen, ik ben erg zelfstandig en daar had ik dus ook geen moeite mee. De persoonlijke begeleiding was zoals ik al had verwacht erg goed en daar ben ik erg blij mee, hierdoor heb ik meer vertrouwen en zelfvertrouwen gekregen.

23

1. Kinderopvang is de zaak van de werkgever, de overheid hoeft hier niet aan mee te betalen. 2. De pensioengerechtigde leeftijd voor werknemers in de communicatiebranche kan wel met 3 jaar omhoog. 3. De overheid doet er te weinig aan om de gehandicapten in de branche aan het werk te krijgen. 4. Het vaak gesuggereerde ‘glazen plafond’ voor vrouwen bestaat niet. Vrouwen willen geen carriére maken. 5. Het zou gemakkelijker moeten worden om personeel te ontslaan.

Stelling 5, Ben ik het niet mee eens Tegenwoordig is het voor alle mensen al moeilijk genoeg om een baan te krijgen, laat staan een baan te houden. Het is tegenwoordig te gemakkelijk om mensen te ontslaan, als ze te duur zijn gaan ze weg, als ze te oud zijn moeten ze weg want ze zijn niet verfrissend genoeg… en zo heb je nog veel meer ‘onnodige’ redenen om mensen te kunnen/moeten ontslaan. Ik heb er zelf ervaring mee, ik werkte afgelopen jaar bij MS mode, maar omdat ik nu 22 ben geworden en er een stagiaire bij is gekomen die 15 jaar is en de helft goedkoper is ben ik ontslagen, ook al deed ik mijn werk goed en paste ik perfect in het team. De medewerkers met een vast contract konden natuurlijk blijven, en zo moet het ook blijven. Dus dan is het tegenwoordig de vraag aan de bedrijven; kies je voor een goedkoper en jonger iemand die je nog allemaal dingen bij moet scholen, of kies je iemand die iets ouder en duurder is en die toch voldoende of veel meer kennis heeft die je niet meer bij hoeft te scholen?

OPDRACHT 4 ARBO EN MILIEU Arbo: Nieuwe bureaus en stoelen aangenomen Nieuwe brandblusser Veiligheid qua ICT wat betreft inlog code’s en back-ups Milieu: We doen aan gescheiden afval/papier/glas We houden er rekening mee met printen We wassen zelf af en gebruiken geen afwasmachine

/22

/23


/HOOFDSTUK 5 /HOOFDSTUK 6

Conclusie

PR / CREATIEF ONTWERP

WAT HEEFT STAGE OPGELEVERD? De stage bij ZieSa heeft heel veel opgeleverd, dat merk ik nu al en dat zal ik in de toekomst nog veel meer gaan merken. Heb hier veel geleerd wat betreft de leerdoelen die ik vooraf de stage heb gemaakt. We hebben hier samen de leerdoelen waargemaakt en heb meegelopen als een echte medewerker waardoor ik kon zien hoe het er aan toe gaat in een reclamebedrijf. Dit is ook echt het bedrijf wat persoonlijk bij mij het beste past, het is klein, bekend en verassend. Ook omdat het zich bevind in Friesland en we veel Friese klanten hebben voel ik mij daar ook meer thuis bij. Ik merk nu al dat ik veel dingen heb geleerd, maar zoals ik eerder al zei; ‘ik zal ik de toekomst ook nog merken dat ik veel heb geleerd’, en daar ben ik zeker tevreden over want het helpt mij weer naar de volgende stap in het Grafische vakgebied.

Bijlageverslag ’2012/2013 STAGEPERIODE 21-11-12 / 19-04-13

opleiding School; Cibap vakcollege Opleiding; Grafische vormgeving niveau 4, jaar 4

25

24

Yka en Trynke hebben mij hier ook al een parttime baan aangeboden waar ik zeer tevreden over ben, dat laat weer zien waar je het voor doet, natuurlijk weet ik waar ik het voor doe maar het geeft weer een extra motivatie dat ze laten zien dat ze je nodig hebben.

BEDANKT! Lieve Yka en Trynke, ik wil jullie heel erg bedanken voor de leuke en leerzame stagetijd. Heb veel van jullie geleerd en ben door jullie opgevangen alsof ik hier al 5 jaar heb gewerkt en zo voelde het ook. Door mij staan jullie in het register als erkend leerbedrijf en dat hebben jullie ook dubbel en dwars verdiend!

Ik vind jullie alle twee top om mee te werken, wens jullie alle succes, plezier en motivatie toe voor de volgende 40 jaar met ZieSa!

/24

/25


/HOOFDSTUK 6

/HOOFDSTUK 6

Bijlage

Kerstmailing

Dankkaart Riekje van der Veen

Dit is de kerstmailing van ZieSa geworden afgelopen jaar. Was leuk om te doen en te zien hoeveel ideeën en versies er gemaakt zijn voordat we eruit zijn gekomen. We hebben een boom gedaan omdat dat ook terug komt in het logo van ZieSa, met daarin allemaal woorden die wij onze nieuwe en bestaande klanten bieden.

Deze kaart is gemaakt voor een familielid van Yka van der Veen die een tijd ziek is geweest. Deze kaart is speciaal bedoeld voor de vrienden en familie van Riekje als dank voor de steun, kaarten, brieven, bloemen, telefoontjes en sms’jes.

27

26

Timmer tsjik Dit vond ik persoonlijk één van de leukste projecten, het illustreren van een specifieke stoere chick. Dit is bedoeld voor een geheim project voor het steunen van een schrijfster die vast loopt met de verbouwing van haar huis. Ze heeft te weinig geld en hoopt geld op te brengen door een project te starten door online blogs te schrijven.

Bodemvisie milieu en veiligheid

Bodemvisie milieu en veiligheid

Trouwkaart Christy en Martin

Bodemvisie Logo

Dit project heeft best lang geduurd maar het was het allemaal waard! Het was leuk om te doen maar toch merk je waar je interesses liggen. Persoonlijk heb ik niet zoveel met trouwen en dan moet je een trouwkaart maken, dat is wel een goeie opdracht voor mij geweest want zo verbreedt je je interesses weer want achteraf was het zeker een leuk project! Dit project was voor een stel dat op Schiermonnikoog woont en dan merk je ook dat je met weinig persoonlijk contact een heel end komt, we hebben namelijk in totaal maar 3 keer een persoonlijk gesprek gehad en voor de rest alleen maar mailcontact.

We maken hier niet veel logo’s maar dit is dan ook het eerste en gelijk het moeilijkste logoproject wat ik heb moeten maken. Dat komt vooral door de weinig kennis die ik heb van Bodemvisie. We hebben de kleuren en de vorm (diepte) al vastgesteld en daardoor kan je al een heel end komen! Ook zie je in zo’n project snel dat de klant iets anders heel leuk vind dan dat je persoonlijke keuze zou zijn. Dat is het verassende aan logo ontwerpen.

/26

/27


/HOOFDSTUK 6

/HOOFDSTUK 6

T-diel uitnodigingskaart Teije Dijk Dit was een project op zich, was leuk maar ook erg hectisch. Zo kan je zien dat je veel correcties kan hebben in een klein en kort project. Sommige mensen zijn heel perfectionistisch en alles moet helemaal goed zijn, dan ben ik dat wel met hun eens maar soms zijn er ook dingen bij waarvan je zelf denkt dat het ook speels en losser kan. Bij het drukproces kwam dit project ook erg precies, het had namelijk een vouwlijn waarin de foto aan de binnenkant kwam, dit moest precies aan de zijkant van de foto komen en het scheelde maar 3mm maar toch kan dat heel veel zijn.

Nynketxt Curriculum Vitae Voor Nynke van der Zee heb ik een Curriculum Vitae gemaakt op een bijzondere manier. Het is een uitklap CV geworden met voor en achterkant. Linker voorkant als CV en binnenkant een mindmap met gemaakt werk van Nynke. Dit vond ik ook erg leuk om te doen want heb ook de kans gekregen om er illustraties voor te maken, want door er beeld bij te doen kan je ook veel vertellen. Ze heeft de cv ook gelijk gebruikt bij een sollicitatie dus het is gelijk in werking gezet.

NYN KE TXT

taal & tinkwurk

taal & tinkwurk

Nynketxt Briefpapier/envelop

Nynketxt Website

Dit vond ik een heel erg leuk project, Nynke van der Zee had al een logo en was zo enthousiast over de uitklap CV dat ze ook nog briefpapier en enveloppen door ons wou laten maken. We hebben hiervoor eerst veel voorbeelden gezocht van leuke soorten briefpapier en aan de hand daarvan een paar versies gemaakt. Het ging aardig snel dit project maar dat kwam vooral door dat het logo en de kleuren al bepaald waren.

Voor Nynke van der Zee heb ik ook website ontwerpen gemaakt, ze had al goed in haar hoofd wat ze leuk vond en wat niet. Het moest creatief en speels zijn en tegelijk overzichtelijk. Wat ons een leuk idee leek om alles in een tijdschrift te verwerken die open op tafel ligt. Zelf had Nynke al een worddocument gemaakt met daarin de werking van de navigatie, stijlimpressie, menustructuur en opzet van de site. Het is een leuk project en ben er nog steeds druk mee bezig, zelf had ik op school dit nog niet erg veel gedaan en daarom is het wel leuk dat ik deze kans op stage wel heb kunnen benutten. Ik merk als ik kijk naar het ontwerp dat ik nog niet veel ervaring heb maar voordat ik niet zoveel ervaring heb vind ik dat het er redelijk goed uitziet!

/28

29

28

NYN KE TXT

T-diel folder Energie(k) Loket Dit was een leuk project, ook omdat de lay-out al bestond en toch hebben we veel moeten schuiven met foto’s en tekst. er moest namelijk veel tekst in verwerkt worden en het moest allemaal duidelijk zijn en bij elkaar passen. Ons contactpersoon van dit project was toevallig familie van een klasgenoot van mij, dit maakt er toch een andere wending van want het word een stukje persoonlijker en je kijkt er ook anders tegenaan. De folder is er goed uit gekomen en heb later nog een printje gekregen met een kaartje er bij met een bedankje voor de leuke samenwerking.

/29


/HOOFDSTUK 6

Ondertekening stageverslag CIBAP

PR / CREATIEF ONTWERP

Bijlage leerdoelenverslag WEEKRAPPORTAGE uurregistratie

STAGEPERIODE 21-11-12 / 19-04-13

opleiding School; Cibap vakcollege Opleiding; Grafische vormgeving niveau 4, jaar 4

31

30

Student

/31


/HOOFDSTUK 7

/HOOFDSTUK 7

Weekrapportage Uurregistratie TAAK 3 WEEKRAPPORTAGE

Weekrapportage

UURREGISTRATIE Hoofdstukaanduiding Pagina 3/21

32

33

DAG TOTAAL = 0,50 (lunchtijd)

/32

/33


/HOOFDSTUK 7

/HOOFDSTUK 7

Uurregistratie 2012

Zondag 21 oktober • Dwaande Fotografie DAG TOTAAL WEEK TOTAAL

8,50 8,50 UUR 8,50 UUR

WEEK 43 Vrijdag 26 oktober • Algemeen • Nynketxt • Nynketxt fotografie • Nynketxt fotografie

Overleg Briefing Fotografie Fotoselectie

0,50 1,50 1,25 1,50

34

• Nynketxt fotografie Fotobewerking • Algemeen Huishoudelijk DAG TOTAAL WEEK TOTAAL

2,25 1,00 7,50 UUR 7,50 UUR

Week 47 Woensdag 21 november • Nynketxt fotografie Fotobewerking • Nynketxt CV Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenpres. Studie • Nynketxt CV Studie • Algemeen Algemeen (lunch) DAG TOTAAL

2,50 1,00 0,50 3,50 0,50 7,50 UUR

Donderdag 22 november • Algemeen Algemeen (lunch) • Geb. kaartje Jilles Reistijd • Geb. kaartje Jilles Overleg DAG TOTAAL

0,50 1,00 3,00 4,00 UUR

Vrijdag 23 november • Algemeen Overleg • Algemeen Reistijd • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Algemeen Netwerken • Algemeen Administratie • Nynketxt CV Conceptontwikkeling • Algemeen Huishoudelijk • Nynketxt CV Evaluatie • Omrin Harlingen Briefing DAG TOTAAL

1,25 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,25 1,50 7,50 UUR

WEEK TOTAAL 19,00 UUR

Maandag 26 november • Taak 0 leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Nynketxt briefpapier Conceptontwikkeling • Nynketxt Enveloppen Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Digitaal illustreren Studie • Kerstmailing Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 7,50 UUR

Dinsdag 27 november • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Overleg • Poster wateroverlast Foto gezocht • Algemeen Mailbox administratie • Nynketxt briefpapier Conceptontwikkeling • Nynketxt CV Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen (lunch) • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie • Kerstmailing Studie • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 0,50 0,25 0,25 1,75 0,75 0,50 0,75 1,75 0,50 7,00 UUR

Woensdag 28 november • Taak 0 Conceptontwikkeling • Nynketxt CV Conceptontwikkeling • Kerstmailing Studie • Straatjutten Studie DAG TOTAAL

1,50 2,00 2,00 2,00 7,50 UUR

Donderdag 29 november • Kerstmailing Studie en ontwerpen • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Nynketxt Briefpapier Conceptontwikkeling • Nynktetxt Enveloppen Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Straatjutten Studie • Nynketxt CV Illustreren DAG TOTAAL

2,25 0,50 0,50 0,50 2,50 0,75 1,50 8,00 UUR

Vrijdag 30 november • Algemeen Overleg • Algemeen Administratie • Nieuw Mellens Correctieronde • Algemeen Algemeen • Kerstmailing Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,50 1,75 1,00 0,50 3,25 7,50 UUR

35

WEEK 48

WEEK 42

WEEK TOTAAL 37,50 UUR

/34

/35


/HOOFDSTUK 7

WEEK 49

WEEK 50

Maandag 3 december • Nynketxt Enveloppen Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie • Algemeen Algemeen (lunch) • Kerstmailing Studie/ontwerpen • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

2,50 3,00 0,50 1,75 1,25 8,50 UUR

Maandag 10 december • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Algemeen Huishoudelijk • Prezi Studie • Kerstmailing Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,50 1,00 0,50 2,75 2,50 7,75 UUR

Dinsdag 4 december • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Overleg • Nynketxt CV Studie illustraties • Nynketxt CV Voorbereiding overleg • Nynketxt CV Overleg • Nynketxt CV Correctieronde • Algemeen Administratie • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Studie ineke Studie • Kerstmailing Conceptontwikkeling • Studie illustratie Studie DAG TOTAAL

0,25 0,25 0,25 1,75 1,00 0,50 0,25 0,50 0,25 2,00 0,75 7,25 UUR

Dinsdag 11 december • Algemeen Reistijd • Algemeen Boodschappen • Algemeen Reistijd • Algemeen Bespreking • Algemeen Administratie • Prezi Onderzoek/studie • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Bezoek Jos Prinsen Overleg • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie • Beeldbankaanvulling Illustratie DAG TOTAAL

0,25 0,50 0,20 0,30 0,25 1,00 0,50 1,00 1,50 0,50 0,25 5,75 UUR

36

Woensdag 5 december • Beeldbankaanvulling Illustratie • Algemeen Administratie • Nynketxt Briefpapier Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen (lunch 2x) • Kerstmailing Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,50 1,50 1,00 1,00 2,50 1,00 7,50 UUR

Donderdag 6 december • Algemeen Bespreking • Nynktetxt Briefpapier Correctieronde • Kerstmailing Onderzoek/Studie • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Beeldbankaanvulling Illustratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,00 1,25 1,25 0,50 0,50 3,50 7,50 UUR

Vrijdag 7 december • Terugkomdag 1 DAG TOTAAL

7,50 7,50 UUR

WEEK TOTAAL 38,25 UUR

Woensdag 12 december • Kerstmailing Conceptontwikkeling • Prezi Studie • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

4,00 1,50 0,50 2,00 7,50 UUR

Donderdag 13 december • Algemeen Overleg • Kerstmailing Conceptontwikkeling • Administratie Overzetten bestanden • Nynktetxt enveloppen Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Algemeen Huishoudelijk (afwassen) • Autm. handtekening Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 3,25 0,50 0,25 3,00 0,50 0,50 0,75 0,25 8,75 UUR

Vrijdag 14 december • Algemeen Overleg • Nieuw Toutenburg Correctieronde drukker • Nynketxt CV Studie • Nynketxt CV Illustreren • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Nynketxt CV Overleg • Nynketxt CV Fotografie • Nynketxt CV Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,25 1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 0,25 1,50 7,00 UUR

37

/HOOFDSTUK 7

WEEK TOTAAL 36,75 UUR

/36

/37


/HOOFDSTUK 7

/HOOFDSTUK 7

2013

WEEK 51

WEEK 1

Maandag 17 december • Nynketxt CV Aanpassing • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Nynketxt CV Nieuwe opmaak • Algemeen Administratie • Nynketxt CV Studie Illustraties • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,50 1,50 0,50 1,00 3,00 6,75 UUR

(week 53 in uurregistratieprogr. vakantie 37,50) + Zondag 6 januari • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

2,00 1,00 3,00 UUR

WEEK TOTAAL 40,50 UUR

38

Dinsdag 18 december • Nieuw T. Interviews • Algemeen Reistijd • Nieuw T. Raamstickers • Bewegwijzering Stickersverwijderen DAG TOTAAL

3,25 1,00 0,50 3,50 7,25 UUR

Woensdag 19 december • Nynketxt CV Illustraties • Nynketxt CV Webrealisatie print screen • Nynketxt CV Foto’s werk Nynketxt • Nynketxt CV Fotobewerking werk Nynke • Nynketxt CV Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,50 0,50 3,00 3,00 7,50 UUR

Donderdag 20 december • Nynketxt CV Illustreren en scannen • Nynketxt CV Correctie • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Nynketxt CV Illustratie’s omzetten • Nynketxt CV Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,50 2,00 0,50 0,50 2,50 6,50 UUR

Vrijdag 21 december • Algemeen Overleg • Nynketxt CV Foto’s vrijstaand maken • Nynketxt CV Conceptontwikkeling • Nynketxt CV Overleg + afronding Nynketxt • Algemeen Huishoudelijk (lunch) • Algemeen Administratie • Uitje ZieSa Kunstboerderij ZoFier DAG TOTAAL

0,50 0,50 1,25 1,75 0,50 1,00 2,50 7,50 UUR

Zondag 23 december • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

2,00 2,00 UUR

WEEK TOTAAL 37,50 UUR

Maandag 7 januari • Algemeen Overleg • Algemeen Administratie • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Algemeen (lunch) • Blokboek Studie • Taak 5 Presentatie Studie DAG TOTAAL

0,50 2,50 1,00 0,50 0,50 1,50 6,00 UUR

Dinsdag 8 januari • Algemeen Overleg • Interviews Lezen • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,25 3,25 0,50 4,00 8,00 UUR

Woensdag 9 januari • Timmerchick Studie • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie DAG TOTAAL

1,00 1,50 0,50 1,50 1,50 5,50 UUR

Donderdag 10 januari

ZIEK

DAG TOTAAL

0,00 UUR

Vrijdag 11 januari ZIEK • Digitaal illustreren Studie (internet) • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,00 2,00 3,00 UUR

Zondag 13 januari • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 1,50 2,00 UUR

39

WEEK 2

WEEK TOTAAL 24,50 UUR

WEEK 52 •

/38

(Vakantie 37,50)

WEEK TOTAAL

37,50 UUR

/39


/HOOFDSTUK 7

WEEK 3

Dinsdag 22 januari • Algemeen Overleg • T-Diel Afscheidskaart Conceptontwikkeling • Tante Riekje Dankkaart Overzetten foto’s • Tante Riekje Dankkaart Conceptontwikkeling • Algemeen Huishoudelijk (boodschappen) • Algemeen Algemeen (lunch) • Leren Ineke Studie • Digitaal illustreren Onderzoek • Algemeen Administratie • Blokboek Invullen uurregistratie • Tante Riekje Dankkaart Briefing/overleg DAG TOTAAL

1,25 3,50 0,25 2,25 0,25 0,50 1,50 0,25 0,50 0,25 0,25 10,25 UUR

Woensdag 23 januari • Algemeen Overleg • Gerke de Boer Briefing • T-Diel afscheidskaart Overleg • T-Diel afscheidskaart Conceptontwikkeling • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 1,50 1,00 1,00 4,50 0,25 8,75 UUR

Donderdag 24 januari • Algemeen Overleg • Algemeen Netwerken FFanders/Rekladruk • Algemeen Reistijd • ZuidOostZorg Opening/Fotografie • Toutenburg Fotografie raampartijen • Algemeen Algemeen (lunch) • T-Diel afscheidskaart Correctieronde • Algemeen Administratie • Tante Riekje Dankkaart Conceptontwikkeling • T-Diel afscheidskaart Fotoselectie DAG TOTAAL

0,50 0,50 1,00 2,00 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50 0,75 7,75 UUR

Vrijdag 25 januari • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • T-Diel afscheidskaart Overleg • T-Diel afscheidskaart Correctieronde • Timmerchick Briefing DAG TOTAAL

2,25 0,25 1,00 1,50 5,00

Zaterdag 26 januari • T-Diel afscheidskaart Correctieronde DAG TOTAAL

0,50 0,50 UUR

Zondag 27 januari • T-Diel afscheidskaart Correctieronde/check vouwlijn DAG TOTAAL

0,25 0,25 UUR

Maandag 14 januari • Algemeen Administratie • Taak 5 Infographic Studie • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 2,00 1,00 0,50 2,00 2,00 7,50 UUR

Dinsdag 15 januari • Algemeen Overleg • Zuid-oostzorg Uitvoering • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Algemeen DAG TOTAAL

0,25 6,75 0,50 0,50 7,50 UUR

Woensdag 16 januari ZIEK • Zuid-oostzorg Uitvoering DAG TOTAAL

4,00 4,00 UUR

Donderdag 17 januari ZIEK • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekst • Infographic Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

2,50 2,50 5,00 UUR

Vrijdag 18 januari • T-diel afscheidskaart Conceptontwikkeling • Logo Apotheek Omzetten 60x60 • Logo Karmelklooster Opnieuw/Omzetten 60x60 • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

2,25 1,00 1,75 0,50 2,00 2,00 9,50 UUR

Zondag 20 januari • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekst DAG TOTAAL

2,50 2,50 UUR

WEEK TOTAAL 36,00 UUR

WEEK 4 Maandag 21 januari • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekst • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

2,00 2,00 0,50 4,50 UUR

41

40

/HOOFDSTUK 7

WEEK TOTAAL 29,25 UUR

/40

/41


/HOOFDSTUK 7

WEEK 5

Dinsdag 5 februari • Algemeen Overleg • Taak 5 Infographic Overleg • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Taak 5 Presentatie Overleg • Algemeen Algemeen • T-diel riolering Overleg correctie • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 0,25 6,00 0,25 0,50 0,50 0,50 8,00 UUR

Woensdag 6 februari • Algemeen Administratie • Algemeen Algemeen • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Timmerchick Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

2,00 0,50 3,75 3,50 9,25 UUR

Donderdag 7 februari • Algemeen Overleg • T-diel afscheidskaart Omzetten/mailen naar E. Osinga • Gerke de Boer Foto’s mailen naar D. de Rover • Timmerchick Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen DAG TOTAAL

0,25 0,25 0,50 5,00 0,50 6,00 UUR

42

Maandag 28 januari • T-Diel afscheidskaart Correctie voor drukker • Algemeen Algemeen • Tante Riekje Dankkaart Conceptontwikkeling • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,25 0,50 0,25 8,00 8,50 UUR

Dinsdag 29 januari • Algemeen Overleg • Tellens stickers Correctie • Meck. state wandkrant Correctie • Tante Riekje Dankkaart Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,50 1,00 4,50 1,00 7,50 UUR

Woensdag 30 januari • Algemeen Overleg • T-Diel afscheidskaart Aanpassing drukker • Tante Riekje Dankkaart Correctieronde • Leerdoel factuur Rekening maken • Wandkrant Drukken • Taak 5 Infographic Correctieronde • Nynketxt Enveloppen Correctieronde DAG TOTAAL

0,50 1,75 2,00 0,25 0,75 2,25 1,25 8,75 UUR

Donderdag 31 januari • Nynketxt Bespreking • Ymedam Grootte check • Beeldbank Website lay-out • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

Vrijdag 1 februari • Tante Riekje Dankkaart Correctieronde • Timmerchick Inspiratiemateriaal • ICT Onderhoud • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Algemeen • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

2,50 1,25 3,00 1,00 7,75 UUR

2,75 2,00 2,00 0,50 0,50 0,50 8,75 UUR

WEEK TOTAAL 41,25 UUR

WEEK 6 Maandag 4 februari • Tante Riekje Dankkaart Aanpassing drukker • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Trouwkaart Voorbereiding • Trouwkaart Briefing • Trouwkaart Onderzoek/inspiratie DAG TOTAAL

/42

1,00 3,00 0,50 1,50 1,75 7,75 UUR

43

/HOOFDSTUK 7

Vrijdag 8 februari • Algemeen Overleg • Tussentijdsgesprek Beoordeling • Timmerchick Evaluatie • Algemeen Administratie • Nynketxt Overleg/Bespreking • Nynketxt briefpapier Correctieronde DAG TOTAAL

0,50 0,75 0,50 3,00 1,75 1,00 7,50 UUR

Zaterdag 9 februari • Beeldbank Website lay-outs • Nynketxt website Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,50 0,50 2,00 UUR

Zondag 10 februari • Timmerchick Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Nynketxt website Conceptontwikkeling • Beeldbank Website lay-outs • Beeldbank Fotografie DAG TOTAAL

2,00 0,50 2,00 1,50 2,50 8,50 UUR

WEEK TOTAAL 49,00 UUR

/43


/HOOFDSTUK 7

WEEK 7

WEEK 8

Maandag 11 februari • Algemeen Administratie • Nynketxt website Conceptontwikkeling • Beeldbank Website lay-outs • Taak 5 Presentatie Tekst • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,00 1,50 0,50 2,00 2,25 0,50 7,75 UUR

44

Dinsdag 12 februari • Algemeen Overleg • Algemeen Huishoudelijk • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Algemeen Algemeen • T-Diel energieloket Overleg • T-Diel energieloket Conceptontwikkeling • Trouwkaart Overleg • Trouwkaart Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,50 2,00 0,75 0,75 0,50 1,00 1,25 0,75 0,50 8,00 UUR

Woensdag 13 februari • Algemeen Administratie • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling • Algemeen Reistijd • Taak 5 Infographic Overleg • Taak 5 Presentatie Overleg DAG TOTAAL

1,00 3,25 1,75 1,00 0,50 0,50 8,00 UUR

Donderdag 14 februari • Wandkrant VIJFDE uitg. A4 versie • Algemeen Administratie • Taak 5 Presentatie Conceptontwikkeling • Taak 5 Presentatie Tekst • Taak 5 Infographic Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

3,50 0,50 1,50 1,00 3,00 9,50 UUR

Maandag 18 februari • T-Diel Energie(k) Loket Conceptontwikkeling • Timmerchick Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 1,00 4,50 2,00 8,00 UUR

Dinsdag 19 februari • Algemeen Overleg • Wandkrant A4 versie • T-diel Energie(k) Loket Foto selectie • T-diel Energie(k) Loket Foto bewerking • Algemeen Algemeen • T-diel Energie(k) Loket Conceptontwikkeling • Sunenz Minimarktplus • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 1,25 0,50 1,50 0,50 3,50 0,25 0,25 7,75 UUR

Woensdag 20 februari • Algemeen Overleg • T-diel Energie(k) Loket Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Museumkaart Studie/Inspiratie • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 4,25 1,25 0,50 1,25 0,25 7,50 UUR

Donderdag 21 februari • T-diel Energie(k) Loket Overleg • Timmerchick Correctieronde/voorbereiding • Nynketxt huisstijl Drukklaar maken • Nynketxt website Conceptontwikkeling • Algemeen Lunch • Timmerchick Conceptontwikkeling • Timmerchick Overleg DAG TOTAAL

0,50 0,50 0,25 4,50 0,50 0,50 1,75 8,00 UUR

45

/HOOFDSTUK 7

Vrijdag 22 februari Vrijdag 15 februari • Terugkomdag Studie DAG TOTAAL

• 7,50 7,50 UUR

VRIJ

DAG TOTAAL

0,00

WEEK TOTAAL 31,25 UUR

WEEK TOTAAL 40,75 UUR

/44

/45


/HOOFDSTUK 7

/HOOFDSTUK 7

WEEK 9

WEEK 10

VRIJ

DAG TOTAAL

0,00 UUR

Dinsdag 26 februari • Algemeen Overleg • T-diel Energie(k) loket Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Algemeen Administratie • Trouwkaart Overleg • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,75 4,25 0,50 1,00 1,00 0,25 0,50 7,75 UUR

46

Woensdag 27 februari • Beeldbank Magazine Studie • Dwaande uitvouwfold. Fotoselectie printen • Beeldbank Magazine Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Algemeen Algemeen • Algemeen Huishoudelijk • Timmerchick Conceptontwikkeling • ICT Onderhoud • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Taak 0 Stageverslag Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,25 1,00 1,75 0,25 0,50 0,50 1,50 1,00 0,25 0,75 7,75 UUR

Donderdag 28 februari • Algemeen Overleg • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Overleg • Algemeen Algemeen • Bodemvisie logo Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 1,50 1,50 0,50 3,50 7,00 UUR

Vrijdag 1 maart • Algemeen Overleg • T-diel Energie(k) Loket Conceptontwikkeling • T-Diel Energie(k) Loket Bespreking • Bodemvisie logo Conceptontwikkeling • Bodemvisie logo Overleg • Algemeen Algemeen • Trouwkaart Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

Zaterdag 2 maart • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 3,25 1,00 0,75 0,50 0,50 1,25 7,25 UUR

3,00 3,00 UUR

WEEK TOTAAL 32,75 UUR

/46

Maandag 4 maart • Algemeen Overleg • Bodemvisie logo Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Nynketxt Briefpap. Correctieronde • T-diel Energie(k) loket Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven • Algemeen Huishoudelijk DAG TOTAAL

0,50 1,50 1,00 2,00 0,75 0,25 1,00 0,50 0,50 7,75 UUR

Dinsdag 5 maart • Algemeen Overleg • T-diel Energie(k) Loket Overleg • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Opdrachten blokboek • Algemeen Administratie • Algemeen Algemeen • Trouwkaart Overleg • Algemeen Fotografie • Algemeen Fotoselectie • Algemeen Fotobewerking DAG TOTAAL

0,50 0,50 3,00 0,25 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,75 7,50 UUR

Woensdag 6 maart • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Bodemvisie Logo Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekst • Algemeen Algemeen • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,00 0,75 0,25 2,25 0,50 1,75 6,00 UUR

Donderdag 7 maart • Bodemvisie Overleg • Trouwkaart Overleg • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Rekladruk Meelopen • Algemeen Algemeen • Nieuw T. Openingstijd. Correctie • Ymedam Wandframe Correctie • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 0,25 2,00 1,00 0,25 0,50 0,50 0,50 5,25 UUR

Vrijdag 8 maart • Gerke de Boer Adreswijziging map • Gerke de Boer Poster ‘u woont nu hier’ • Bodemvisie Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,25 1,00 1,00 0,25 2,50 UUR

47

Maandag 25 februari

WEEK TOTAAL 29,00 UUR

/47


/HOOFDSTUK 7

WEEK 11

WEEK 12

Maandag 11 maart •

VRIJ

DAG TOTAAL

0,00

Dinsdag 12 maart • Algemeen Overleg • Archivering Overzetten projecten/beeldbank • Nieuw Mellens Gevel Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Bodemvisie logo Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 1,75 2,75 1,75 0,50 0,75 0,50 1,50 9,50 UUR

Woensdag 13 maart • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Gerke de Boer Poster Conceptontwikkeling • Nieuw Mellens gevel Conceptontwikkeling • Ymedam Conceptontwikkeling • Taal 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,75 0,25 0,50 0,50 0,50 0,75 4,25 UUR

48

Donderdag 14 maart • Algemeen Overleg • T-diel Zwembad Conceptontwikkeling • Algemeen Huishoudelijk • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Algemeen Netwerken • Algemeen Algemeen • Bodemvisie logo Conceptontwikkeling • Ymedam Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 3,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50 1,00 7,50 UUR

Vrijdag 15 maart • Algemeen Overleg • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Ymedam wandframe Conceptontwikkeling • Gerke de Boer Poster Conceptontwikkeling • Algemeen Archivering • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Nynketxt Studie • Mailing ZieSa Overleg • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,50 1,50 0,25 0,25 0,25 1,75 0,50 2,00 0,50 0,50 7,50 UUR

Zondag 17 maart • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling 2,75 • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven 2,25 • Mailing ZieSa 2013 Conceptontwikkeling 0,50 DAG TOTAAL 5,50 UUR WEEK TOTAAL 34,25 UUR

/48

Maandag 18 maart • Mailing ZieSa 2013 Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven • Trouwkaart Voorbereiding gesprek • Trouwkaart Gesprek • Algemeen Administratie • Algemeen Algemeen DAG TOTAAL

2,00 1,75 0,75 1,25 1,25 0,25 0,50 7,25 UUR

Dinsdag 19 maart • Algemeen Overleg • Algemeen Algemeen • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Administratie • Bodemvisie logo Conceptontwikkeling • Mailing ZieSa 2013 Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,50 0,50 0,75 0,25 2,50 2,50 7,00 UUR

Woensdag 20 maart • Mailing ZieSa 2013 Conceptontwikkeling • Bodemvisie Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 0,50 0,50 0,25 2,75 4,50 UUR

Donderdag 21 maart • Taak 0 Leerdoelenversl. Studie • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Bodemvisie Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling • T-diel Zwembad Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen • Algemeen Administratie DAG TOTAAL

0,75 1,75 1,25 1,00 2,50 1,00 0,50 0,50 8,75 UUR

Vrijdag 22 maart • T-diel Zwembad Conceptontwikkeling • Algemeen Archivering • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Dwaande uitvouwkaart. Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

1,50 0,25 2,50 0,75 0,25 1,25 6,50 UUR

49

/HOOFDSTUK 7

Zondag 24 maart • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven 1,25 • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling 0,25 DAG TOTAAL 1,50 WEEK TOTAAL 36,50 UUR

/49


/HOOFDSTUK 7

/HOOFDSTUK 7

WEEK 13

WEEK 14 2,00 1,25 3,25 UUR

Dinsdag 26 maart • Algemeen Overleg • T-diel Zwembad Mail contact • Bodemvisie Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Algemeen • Tellens Reistijd • Tellens Gesprek • Tellens Reistijd DAG TOTAAL

0,75 0,25 0,75 0,25 1,75 0,50 0,75 0,50 0,75 1,50 1,00 8,25 UUR

Woensdag 27 maart • Algemeen Huishoudelijk • Bodemvisie Contact • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Algemeen Algemeen DAG TOTAAL

0,25 0,25 1,75 2,25 0,50 4,50 UUR

Donderdag 28 maart • Algemeen Overleg • Algemeen Huishoudelijk • Algemeen Algemeen • Algemeen Administratie • Taak 0 Leerdoelenversl. Overleg • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling • Algemeen Etalagespullen halen DAG TOTAAL

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,75 1,75 7,50 UUR

Vrijdag 29 maart • Algemeen Overleg • Trouwkaart Conceptontwikkeling • Dwaande Conceptontwikkeling • Gerke de Boer Poster Voorbereiding • Algemeen Algemeen • Zunenz logobord Conceptontwikkeling • It Fabryk bebording Conceptontwikkeling • Algemeen Administratie • Nynketxt Website Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

0,50 1,75 1,00 0,50 0,50 0,25 1,00 0,25 1,00 6,75 UUR

Zondag 31 maart • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

2,75 2,75 5,50 UUR

Zondag 31 maart • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

2,75 0,75 3,50 UUR

WEEK TOTAAL

39,25 UUR

/50

Maandag 1 april • Nynketxt Website Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Conceptontwikkeling DAG TOTAAL

3,00 1,25 4,25 UUR

51

50

Maandag 25 maart • Nynketxt website Conceptontwikkeling • Taak 0 Leerdoelenversl. Tekstschrijven DAG TOTAAL

/51


/HOOFDSTUK 7

WEEK 15

WEEK 16

52

53

/HOOFDSTUK 7

/52

/53


verslag  

hoi dit is mijn stage verslag.