Page 1

////2012/////// ANNUAL ag REPORT


01////////////////// TIO3 Event locatie

01////////////////// TIO3 Event location

02////////////////// TIO3 business centrum

02////////////////// TIO3 business centre

03////////////////// TIO3 textiles open innovation centre

03////////////////// TIO3 textiles open innovation centre

04////////////////// TIO3 samenwerkingen

04////////////////// TIO3 collaBOrations


01////////////////// TIO3 Event locatie

01////////////////// TIO3 Event location

TIO3 biedt een state of the art meeting

TIO3 offers a state of the art meeting

en event infrastructuur aan en dit voor

and event infrastructure. The 7000m²

vergaderingen en evenementen van 2

old hospital was renovated with an eye

tot 400 deelnemers. Het 7000m² grote

for detail. A sleek design is central,

oude ziekenhuis werd gerenoveerd met

stylish accents make it complete. A

oog voor detail. Een strak design staat

dream location for inspiring meetings

centraal, sfeervolle accenten maken

and events from 2 to 400 participants.

het geheel af. De aula, vergaderzalen

The auditorium, meeting rooms and

en tentoonstellingsplatformen zijn

exhibition platforms are equipped with

uitgerust met het laatste nieuwe op het

the latest in the field of audio-visual

vlak van audio-visuele apparatuur. De

equipment. The location is perfect for

locatie leent zich perfect voor kleine

small and large meetings, for product

en grote vergaderingen maar ook voor

launches, fashion shows, conferences,

productlanceringen, modeshows,

photoshoots ... The TIO3 team, along

congressen, fotoshoots … Het TIO3

with the in house caterer Horeservi

team staat samen met de huistraiteur

Catering, ensure the quality of each

Horeservi Catering in voor een fijne

event.

ontvangst en verzekert de kwaliteit van elk evenement.


153///////////////////////// 153 professionele vergaderingen en evenementen 153 business events & meetings

4.562////////////////////// Samen goed voor 4.562 bezoekers With a total of 4.562 visitors


5///////////////////////////// 5 tentoonstellingen 5 exhibitions

8.000////////////////////// Met meer dan 8000 bezoekers Accounting for more than 8000 visitors


1///////////////////////////// 1 jobbeurs One job fair

32/////////////////////////// Goed voor 32 stands With 32 booths

800///////////////////////// En meer dan 800 bezoekers And more than 800 visitors


02////////////////// TIO3 business centrum TIO3 biedt de regionale ondernemers een platform aan waar zij kunnen werken, elkaar kunnen ontmoeten en waar op geregelde tijdstippen inspirerende lezingen en netwerksessies worden georganiseerd.

1/ Bar d’Office TIO3 Ronse mag zich sinds april,

Naast een kantoor met alle

naast Antwerpen, Leuven, Mechelen,

werkfaciliteiten (internet, WIFI, printer,

Turnhout, Kortrijk, Deinze, Hasselt en

vergaderzalen, goede koffie) is een

Melle, lid noemen van het Bar d’Office

coworking werkplek een stimulerende

netwerk. Bar d’Office is een netwerk van

en creatieve omgeving waar

coworking plaatsen. Coworking is

kruisbestuiving ontstaat tussen

het herdefiniëren van de manier waarop

coworkers uit verschillende disciplines

gewerkt wordt. Coworkers delen een

en waar netwerken haast vanzelf

kantoor met andere zelfstandigen,

gebeurt. En mocht dat laatste toch niet

startende ondernemers

zo vanzelf gaan: in elke vestiging van Bar

of werknomaden in dienst van

d’Office is er een matchmaker aanwezig.

bedrijven.

Hij of zij is het aanspreekpunt van Bar

Zit de E40 naar Brussel weer hopeloos

d’Office en kan alle officers - zo noemen

vast? Of loopt u de poetsvrouw thuis in

we de leden van Bar d’Office - met raad

de weg en vindt u uw keukentafel niet

en daad bijstaan. De Bar d’officer kan

echt geschikt om klanten te ontvangen?

met zijn/haar abonnement (vanaf €30/

Of wil u als eenmansbedrijfje af en toe

maand) terecht in alle vestigingen van

inspirerende gesprekken voeren met

Bar d’Office.

‘collega’s’? Dan biedt Bar d’Office zeker een oplossing.


02////////////////// TIO3 business centre TIO3 provides local entrepreneurs a platform where they can work, meet and mingle at inspiring lectures and networking sessions, organized at regular intervals.

1/ Bar d’Office As from April TIO3 Ronse is a member

In addition to an office with all the

of the Bar d’Office network, alongside

necessary work facilities (internet, WIFI,

Antwerp, Leuven, Mechelen, Turnhout,

printer, conference rooms, good coffee),

Kortrijk, Deinze, Hasselt and Melle. Bar

a coworking workplace is a stimulating

d’office is a network of coworking

and creative environment where

places. Coworking is redefining the

cross-fertilization occurs

way we work. Coworkers share an

between coworkers from different

office with other self-employed,

disciplines and where networking

entrepreneurs or work

happens almost automatically. And if

nomads.

the latter does not happen by itself: in

Is the E40 to Brussels the scene

each branch of Bar d’Office there is a

of hopeless tailbacks? Or are you

matchmaker. He or she is the contact for

unconvinced of the professionalism of

Bar d’Office and advices and asists all

receiving customers at your kitchen

officers - the members of Bar d’Office.

table? Then Bar d’Office offers the

The Bar d’officer can use his / her

perfect solution. And, if as a sole-trader,

subscription (€30/month) to go to all

you occasionally want to have inspiring

branches of Bar d’Office.

discussions with ‘colleagues’ then you will certainly be able to do so at Bar d’Office.


300///////////////////////// Het ganse netwerk telt 300 leden The network has 300 members

5///////////////////////////// Waarvan 5 leden uit Ronse Of which 5 members from Ronse


01/// Jobbeurs een samenwerking van TIO3, VDAB, de Stad Ronse en de bedrijvenvereniging Klein Frankrijk Job Fair, an organisation of TIO3, VDAB, city of Ronse & the business association of Klein Frankrijk 02/// TIO3 Inspiratiesessies Inspiration sessions 03/// Unizo & TIO3 innovatie nocturne innovation nocturne 04/// Unizo & JCI nieuwjaarsreceptie New Year Reception 05/// TIO3 Business Lunches Business Lunches

2/ Powered by TIO3 TIO3 organiseert zelf netwerkgelegenheden & inspiratiemomenten voor ondernemers maar ondersteunt en werkt ook mee aan heel wat evenementen die het lokale en regionale ondernemerschap stimuleren. We ondersteunden o.a. evenementen van VDAB, Syntra, Ernst & Young, Voka Bryo, Unizo, JCI, Textiel IncubatieCentrum,‌

2/ Powered by TIO3 TIO3 organizes networking events and moments of inspiration for entrepreneurs, but also supports and participates in many events organised to foster local and regional entrepreneurship. We supported events for VDAB, Syntra, Ernst & Young, Voka Bryo, Unizo, JCI, Textile IncubationCentre, ‌


01///

02///

03///

04///

04///

05///


01///TIC Textiel IncubatieCentrum Textile Incubation Centre 02/// VDAB, Werkwinkel VDAB, ‘Job Shop’

3/ kantoorruimte

3/ office space

TIO3 biedt de nodige kantoorruimte

TIO3 offers the necessary office space

aan De Werkwinkel en het Textiel

to ‘De Werkwinkel’ and the ‘Textile

IncubatieCentrum.

Incubation Centre’.

De lokale werkwinkel heeft

The local ‘job shop’ aims to help

als doel mensen op weg te helpen naar

people to find work.

werk.

The Textile Incubation Centre

Het Textiel IncubatieCentrum

supports and guides starting, growing

ondersteunt en begeleidt beginnende,

and innovative companies with a link to

groeiende en innoverende

textile and innovation.

ondernemingen met een link naar textiel en innovatie.


01///

01///

02///


01/// Tentoonstelling ‘Pretty Smart Textiles’ Exhibition ‘Pretty Smart Textiles Work by Aoife Wullur 02/// Research Gallery op de tentoonstelling ‘Pretty Smart Textiles’ Research Gallery at the exhibition ‘Pretty Smart Textiles’

03////////////////// TIO3 textiles open innovation centre

03////////////////// TIO3 textiles open innovation centre

TIO3 staat voor een sterke visie.

TIO3 has set itself a challenging

Een visie waar creativiteit,

mission. A mission in which

onderzoek, wetenschap

creativity, research, science

en industrie worden

and industry are brought together

samengebracht om

to stimulate and accelerate cross-

kruisbestuiving te

pollination between people. It is that

ondersteunen en te

cross-pollination which could lead to

versnellen. Net die kruisbestuiving

new economic impact, and that is the

kan leiden tot nieuwe economische

ultimate objective of TIO3. Two words

resultaten. Deze kruisbestuiving wordt

characterize our offering: inspire and

op verschillende manieren gestimuleerd,

experiment.

met als sleutelwoorden ‘inspiratie’ en ‘experiment’.


01///

02///


01///

01///

02///

1/ TIO3 biedt inspiratie aan 1/ tio3 offers inspiration

04///

994///////////////////

994 bezoekers voor de tentoonstelling Pretty Smart Textiles 994 visitors for the exhibition Pretty Smart Textiles

04///


03///

415///////////////////

415 bezoekers voor de tentoonstelling ‘Jong Textiel’ 415 visitors for the exhibition ‘Jong Textiel’

01/// Materio Textiel Databank & Materio Inspiratie Sessies Materio Textile Databank & Materio Inspiration Sessions 02/// Bibliotheek Library 03/// Tentoonstelling Jong Textiel Exhibition ‘Jong Textiel’ 04/// Tentoonstelling Pretty Smart Textiles Exhibition Pretty Smart Textiles work by Anja Hertenberger & Meg Grant (lace sensor dresses) and Aoife Wullur (shades of light)

04///


6.034////////////////

01///

6.034 bezoekers voor de tentoonstellingen Futuro Textiles & T-lab 6.034 visitors for the Futuro Textiles & T-lab exhibitions

01///

01///

01///


02///

02///

01/// Tentoonstelling Futuro Textiles & Tentoonstelling T-Lab Exhibition Futuro Textiles & Exhibition T-Lab Work by Conny Kuilboer (Beim Schlafengehen) & Johanna Schweizer (Groeneman & Spiegelman) 02///TIO3 WORKSHOPS Arduino & Smart Textiles Arduino & Smart Textiles 03///TIO3 INSPIRATION SESSIONS - Inspiratie vanuit HOGent - Materio materialen sessie - Kunstgras met Desso Sport Systems - Smart Textiles met UGent - Inspiration by HoGent - Materio Materials session - Artificial grass with Desso Sport Systems - Smart Textiles with UGent

03///


01///

224///////////////////

Dag van de Wetenschap: 224 bezoekers ‘Dag van de Wetenschap’: 224 visitors

03A///

03B///

02///


01/// Naai- en breiatelier Sewing and knitting workshop

04A///

02/// Dag van de Wetenschap ‘Flemish Science Day’ 03/// TIO3 Gallery In de TIO3 Gallery laat TIO3 op regelmatige tijdstippen mensen & bedrijven zien met een passie voor Textiel. A/ Inge De Zutter - ‘Modern Kantklossen’ B/ AWE Awareness Award In the TIO3 Gallery, TIO3 shows work from people & companies with a passion for textiles. A/ Inge De Zutter - ‘Modern Lace’ B/ AWE Awareness Award 04///TIO3 ON THE ROAD Workshops & demo’s op het openingsweekend van BudaFabriek (organisatie van Buda te Kortrijk) en op het Festival van de Creativiteit (organisatie van Flanders DC te Turnhout). A/ Festival van de creativiteit, Turnhout B/ BudaFabriek, Kortrijk Workshops & demo’s at the opening weekend of ‘BudaFabriek’ (an organisation of Buda in Kortrijk) and on the ‘Festival van de Creativiteit (an organisation of Flanders DC in Turnhout). A/ Festival van de creativiteit, Turnhout B/ BudaFabriek, Kortrijk

6.000+///////////////

4.000+///////////////

Festival van de Creativiteit: meer dan 6.000 bezoekers ‘Festival van de Creativiteit’: more than 6.000 visitors

BudaFabriek: meer dan 4.000 bezoekers BudaFabriek: more than 4.000 visitors

04B///


01///

02///

2/ tio3 begeleidt naar ideevorming met experimenten on-site & in-company 02///

2/ tio3 begeleidt naar ideevorming met experimenten on-site & in-company

01/// Smart Textiles School

2/ tio3 guides to idea formation with experiments on-site and in-company

03///

03///

02/// Fab(ric) LAB 03/// Crysalis Skills Tour (supported by Interreg IVA 2 Seas project 2011-2014)

03///


3/ tio3 verleent advies naar de volgende stap, waaronder doorverwijzingen naar het Textiel IncubatieCentrum voor doorgedreven business begeleiding

3/ tio3 provides advice towards the next step, including references to the Textile Incubation Centre for in-depth business guidance


04////////////////// 04////////////////// samenCOLLabowerkingen rations

TIO3 wil een schakelfunctie op zich

TIO3 wants to take on a central contact

nemen in nationale en internationale

function in national and international

netwerken op vlak van textiel en

networks in the field of textiles and

innovatie.

innovation.

In 2012 werden concrete projecten en

In 2012, specific projects and events

events georganiseerd in samenwerking

were organized in collaboration with:

met onder andere:

Crysalis: an Interreg IVA 2 Seas

Crysalis: een Interreg IVA 2 Zeeën

project, in which a long-term vision

project, waarbij een lange-termijn

of cooperation is defined by CIDM

visie op samenwerking is gedefinieerd

(Calais, FR), UCA (Kent, UK) and PCA

met CIDM (Calais, FR); UCA (Kent,

(Devon, UK) ) and PCA (Devon, UK); Lille

UK) en PCA (Devon, UK); Lille 3000;

3000; ACTE; Universiteit Eindhoven;

ACTE; Universiteit Eindhoven; KASK;

KASK; La Cambre; UGent; Centexbel;

La Cambre; UGent; Centexbel; IVOC;

IVOC; Technopolis; Wild van Textiel;

Technopolis; Wild van Textiel; Sint-

Sint-Lucas; Design Vlaanderen;

Lucas; Design Vlaanderen; WBDM;

WBDM; Flanders District of Creativity;

Flanders District of Creativity;

BudaFabriek Kortrijk; Flanders Fashion

BudaFabriek Kortrijk; Flanders Fashion

Institute, Materio; Hogeschool Gent;

Institute, Materio; Hogeschool Gent;

Howest; University of Boras; …

Howest; University of Boras; …


01///

01///

02///

03///

01/// Materio Textiel Databank Materio Textile Databank 02/// Futuro Textiles (Lille 3000, ACTE) Futuro Textiles (Lille 3000, ACTE) 03/// Technopolis: ‘Textiel Ontrafeld’ Technopolis: ‘Textiel Ontrafeld’ 04/// ‘Buda Challenge’ in de BudaFabriek ‘Buda Challenge’ at the BudaFabriek

04///


TIO3 Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse info@tio3.be 055 21 80 07 www.tio3.be www.facebook.com/TIO3.Textiles.Open.Innovation.Center VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Kathleen Saelens, Algemeen Directeur HOOFDREDACTIE Ann Debaere, Communicatie & Event manager REDACTIE Nadia Ponnet, Office Manager AnnaMariaCornelia De Gersem, Creative Inspirator & Project Manager Fab(ric)Lab Sofie De Ville, Project Manager Crysalis VORMGEVING///www.chocolatejesus.be Foto’s///Andy Dedecker, Fotoclub Ronse, TIO3 COVER FOTO///Waldo De Groote, Postvorm TIO3 kon worden gerealiseerd dankzij steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (2009-2011), van de Vlaamse Overheid en van de Provincie Oost-Vlaanderen.

2012//// jaarverSLa

TIO3 Annual Report 2012 / TIO3 Jaarverslag 2012  
TIO3 Annual Report 2012 / TIO3 Jaarverslag 2012  

Geïnteresseerd in TIO3 en onze activiteiten van 2012? Bekijk ons jaarverslag. / Are you interested to know more about TIO3 and our activitie...

Advertisement