Page 1

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΡΑΦΑΗΛ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι μαθητές του τμήματος Γ’2: Κοκκώνης Γρηγόρης Κωστάκης Σωτήρης Κωστούλας Παναγιώτης


«Η Σχολή των Αθηνών»

Η «Σχολή των Αθηνών» (Scuola di Αtene στην ιταλική γλώσσα) είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα ζωγραφικής από τον ιταλό καλλιτέχνη της Αναγέννησης, Ραφαήλ. Η νωπογραφία αυτή έχει διαστάσεις 5 επί 7,7 και δημιουργήθηκε το 1510-11, όταν ο Ραφαήλ προσκλήθηκε για να διακοσμήσει με τοιχογραφίες τα δωμάτια Ραφαήλ στο αποστολικό παλάτι στο Βατικανό. Βρίσκεται στο πρώτο δωμάτιο που διακόσμησε, στο δωμάτιο “Stanza Della Segnatura”, ή “Δωμάτιο των υπογραφών” όπως ονομάζεται και στα Ελληνικά, και είναι χρονικά η δεύτερη τοιχογραφία που ολοκλήρωσε ο διάσημος καλλιτέχνης καθώς η πρώτη είναι η «Η έρις της Θείας Ευχαριστίας» (La Dispta), στον απέναντι τοίχο του δωματίου. Ο τίτλος «Η Σχολή των Αθηνών» δεν δόθηκε από τον Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ σημείωσε μόνο πάνω στην τοιχογραφία δύο λέξεις “Causarum Cognitio”, "Αιτίες Γνώριζε" δηλαδή προσπάθησε να συνειδητοποιείς και να γνωρίζεις τις αιτίες, φιλοσοφικό συμπέρασμα μελέτης του Αριστοτέλη.


Η «Σχολή των Αθηνών» θεωρείτε ως το «αριστούργημα του Ραφαήλ και η τέλεια ενσάρκωση του κλασικού πνεύματος της ύστερης αναγέννησης». Το δωμάτιο "Stanza della Segnatura" ήταν ο χώρος μελέτης της βιβλιοθήκης του Πάπα. Εκεί υπογράφηκε και σφραγίστηκε η πλειοψηφία των σημαντικότερων Παπικών έγγραφων. Οι τοιχογραφίες του Ραφαήλ συνδύαζαν με αρμονία τον Χριστιανισμό με το πνεύμα της ελληνικής αρχαιότητας, και αντικατόπτριζαν το πλούσιο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Πάπα. Στο κέντρο του πίνακα βρίσκονται ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτων δείχνει προς τον ουρανό και το θείο απ’ όπου πηγάζουν όλα, όπως γράφει και στο βιβλίο του, το οποίο κρατάει, «Μεταφυσικά και Φυσικά» . Ακουμπάει στις μύτες των ποδιών του και μοιάζει να είναι έτοιμος να ανυψωθεί. Αντίθετα ο Αριστοτέλης δείχνει προς τα κάτω, δηλώνοντας ότι το θείο βρίσκεται στο φυσικό κόσμο (όπως και το βιβλίο του που κρατά – «Ηθικά»). Φορά σανδάλια και πατά γερά στο έδαφος. Επίσης τα χρώματα που των ρούχων που φοράνε οι δυο άντρες έχουν μεγάλη σημασία. Ο Πλάτωνας φοράει κόκκινα, για την φωτιά και γκρι, για τον αιθέρα, στοιχεία τα οποία ανυψώνονται στον αέρα. Ο Αριστοτέλης, φοράει μπλε και καφέ ρούχα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το νερό και τη γη αντίστοιχα. Αντίθετα αυτά τα στοιχεία παραμένουν στην γη και δεν ανυψώνονται στον αέρα. Από αυτά τα χαρακτηριστικά καταλαβαίνουμε και ποια είναι τα πρόσωπα. Αυτοί οι δύο είναι και τα κεντρικά πρόσωπα του έργου.


Η Γεωμετρική ανάλυση του έργου:

Οι οποίοι αντιπροσωπεύουν :


Στην συνέχεια εγγράφουμε έναν κύκλο γύρω από τα κεφάλια του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ενώνω τα βλέμματα τους δημιουργώντας μία διάμετρο του κύκλου και αμέσως φέρνω την κάθετη της.

Μετά, από το κέντρο του κύκλου τραβώ δύο ευθείες γραμμές επάνω στον Πυθαγόρα και τον Ευκλείδη. Τις κλείνω με μία ακόμα ευθεία και σχηματίζω ένα Ισοσκελές Τρίγωνο.


Έπειτα τραβάω τις διχοτόμους των γωνιών, των οποίων οι προεκτάσεις δείχνουν στον Θουκυδίδη και στο χέρι του Αισχίνη.

Κάνουμε το ίδιο από την πάνω μεριά του πίνακα τραβώντας αυτή την φορά, από το κέντρο του κύκλου, τις ευθείες στο άγαλμα του Απόλλωνα και της Αθηνάς.


Από το κέντρο του κύκλου φέρνω τις κατακόρυφες στα δύο ισοσκελή τρίγωνα. Η επέκταση της ευθείας δείχνει στην προοπτική του πίνακα.

Η κατακόρυφος των τριγώνων δημιουργεί 4 ορθογώνια τρίγωνα. Από αυτά, φέρνω τις διχοτόμους κάθε ορθής γωνίας.


Η ευθεία γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία τομής των τεσσάρων διχοτόμων διέρχεται από το κέντρο του πίνακα και διέρχεται περίπου από όλα τα κεφάλια των φιλοσόφων.


«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω»

Ραφαηλ φιλοσοφικη σχολη