Page 1


5 Słowo wstępu

7 Historia Międzynarodowych Targów Poznańskich

29 Dyrektorzy Naczelni i Prezesi Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

35 Obchody jubileuszu 90-lecia MTP

51 Wybrane listy gratulacyjne i pamiątki przekazane na okoliczność jubileuszu Targów Poznańskich


JUBILEUSZ 90-LECIA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

Szanowni Państwo, w roku 2011 obchodziliśmy jubileusz 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. 28 maja 1921 to ważna data w kalendarzu poznaniaków, dla których Targi są symbolem naszego miasta. W tym dniu, 90 lat temu otwarto pierwszy Targ Poznański. Powołano wówczas Komitet Wystawy na czele z prezydentem miasta Jarogniewem Drwęskim. O prawo do zorganizowania pierwszej stałej imprezy targowej w niepodległej Polsce walczyły cztery miasta: Lwów, Gdańsk, Warszawa i Poznań. Poznaniacy mieli najsilniejsze atuty – sami wymyślili targi, posiadali doświadczenie w organizowaniu takich przedsięwzięć oraz miejsce odpowiednie do stworzenia wystaw. To wielkie przedsięwzięcie udało się mimo wielu trudności organizacyjnych. Stolica Wielkopolski stała się gospodarzem wielkiego wydarzenia gospodarczego o charakterze krajowym. Pomysł urządzenia targów wyszedł w 1920 roku od Edwarda Mazurkiewicza, sekretarza Związku Towarzystw Kupieckich. Nie wiadomo jednak, jak potoczyłyby się losy tej inicjatywy, gdyby nie entuzjastyczne wsparcie prezydenta Poznania, Jarogniewa Drwęskiego. Gdy osiem lat później, w roku 1929, jego następca, Cyryl Ratajski, będzie przy Wieży Górnośląskiej odsłaniał tablicę mu poświęconą powie, że Targ Poznański był dla jego twórcy także formą „obrony niezależności ekonomicznej narodu jako warunku niezawisłości politycznej”. W ciągu tych ośmiu lat Targi Poznańskie okrzepły, rozwinęły, od 1925 roku stały się imprezą międzynarodową. Dwa lata później wstąpiły do Związku Targów Międzynarodowych (Union des Foires Internationales - UFI), a organizując w 1930 roku w Poznaniu kongres statutowy UFI, stały się członkiem-założycielem tej organizacji. Tuż przed wybuchem II wojny światowej były już na czwartym miejscu w Europie - po targach w Lipsku. Lyonie i Mediolanie. A nad nimi unosiła się legenda PeWuKi, czyli zorganizowanej w 1929 roku na terenach MTP i w ich pobliżu Powszechnej Wystawy Krajowej. Słynna PeWuKa stała się wydarzeniem bez precedensu, „wielkim przeglądem dorobku gospodarczego i kulturalnego całego Narodu oraz widomym symbolem zjednoczenia dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”– jak powiedział, otwierając ją 16 maja 1929 roku, prezydent RP Ignacy Mościcki. Targi wciąż się rozwijają, zmieniają formułę i swój charakter. Naszym celem każdego roku jest przygotowanie tych wydarzeń tak, aby wystawcy i zwiedzający wynieśli z targów jak najwięcej korzyści z uczestnictwa w nich. Naszym potencjałem jest przestrzeń i doświadczenie, ale nade wszystko dynamika i innowacyjność, napędzane wyobraźnią i kreatywnością niezwykle kompetentnego zespołu młodych współpracowników. Z każdym minionym rokiem słowa te nabierają dla nas nowego znaczenia. To dla nas czas, w którym będziemy eksponować silną wolę dynamicznego funkcjonowania i naszą pasję w działaniu. Jak powiedziała jedna z żon Artura Millera znanego dramaturga amerykańskiego „Wiek to nie powód, żeby się zestarzeć”. Dziś – w czasach nam współczesnych zmieniło się wszystko. Pozostała idea. Bo Poznańskie Targi to nie tylko instytucja biznesowa przynosząca bardzo konkretne zyski materialne. To także ogromne koło zamachowe promocji Polski i Poznania w świecie, to wciąż „czynnik wybitnie miastotwórczy” jak przewidywał przed 90 laty Jarogniew Drwęski. A MTP, nieprzerwanie, od dziesięcioleci – oprócz imprez targowych - organizują, współorganizują, wspierają, patronują, sponsorują niezliczone konferencje i kongresy, różnorakie wystawy, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz instytucje naukowe i społeczne. Wciąż są bardzo wyraźnym i niezwykle cenionym symbolem miasta. Symbolem, z którego poznaniacy mają prawo być dumni. Niech ten album, który Państwo właśnie teraz oglądacie, będzie okazją do wspomnień pięknego jubileuszu i już dziś pretekstem do tego, by zaprosić Państwa do świętowania kolejnych rocznic targowych. Prezes Zarządu

dr Andrzej Byrt 5


Wszystko zaczęło się 90 lat temu Targ Poznański 28 maja - 5 czerwca 1921 r. Wtedy wszystko się zaczęło… Na Walnym Zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich 21 marca 1920 r. podjęto uchwałę o powołaniu do życia komitetu organizacyjnego targu w Poznaniu. W inicjatywę i starania Związku włączyły się władze samorządowe Poznania i Wielkopolski W wyniku uzgodnień został powołany tzw. Komitet Wystawy, w którego 44-osobowym składzie znaleźli się zarówno przedstawiciele władz miejskich, z ich prezydentem Jarogniewem Drwęskim na czele, jak i reprezentanci najbardziej kompetentnych instytucji i organizacji zawodowych i społecznych. Na posiedzeniu 4 października 1920 r. Komitet uchwalił nazwę instytucji – Targ Poznański.

I Targ Poznański - 1921 r.

Targ Poznański był instytucją miejską, powołaną do życia uchwałą korporacji miejskiej, podporządkowaną Magistratowi miasta Poznania i Radzie Miejskiej, z ramienia których jego działalność nadzorowała tzw. Deputacja Targu Poznańskiego. Tak uzasadniano potrzebę organizacji I Targu Poznańskiego - „Wskutek nowego ukształtowania się granic oraz toczącej się jeszcze wojny Polski z Sowietami na wschodzie, życie gospodarcze zostało odcięte od naturalnych terenów importu i eksportu. Zdewastowana przez wojnę światową Polska zmuszona była tworzyć nowe warsztaty pracy i reorganizować zniszczone. Wobec hasła zjednoczenia gospodarczego Polski i wykazania się międzydzielnicową produkcją rodzimą, postanowiono urządzić w Poznaniu na wiosnę roku 1921 pierwszy targ wzorów. Na ten cel przeznaczono teren użyty na wschodnioniemiecką wystawę położony naprzeciw Dworca Głównego”.

8


Lata 20. 1921 – 1.Targ Poznański (28 maja do 5 czerwca 1921) powstał dzięki staraniom poznańskich kupców, pod przewodnictwem prezydenta miasta Jarogniewa Drwęskiego, okazał się prawdziwym sukcesem. Wzięło w nim udział 1200 polskich wystawców, którzy przedstawili swoją ofertę na powierzchni 10 000 m. kw. Pierwszy Targ Poznański zwiedziło 40 tys. osób. 1925 – Rada Ministrów RP potwierdziła międzynarodową rolę Targu Poznańskiego, dopuszczając do udziału także wystawców zagranicznych, w tym roku wzięło w nim udział 2100 wystawców z 16 krajów i trzech kontynentów.

Dawna Hala Maszyn - 1929 r.

1927 – przystąpienie Poznańskich Targów do Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego UFI oraz podjęcie współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową. 1928 – decyzją ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego Targ Poznański otrzymuje oficjalną nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie. Restauracja Belweder - 1929 r. 10


Wejście Główne - 1929 r. W targach zorganizowanych w tym roku wzięły udział firmy z 17 państw, a wystawcy zagraniczni stanowili 40% uczestników imprezy. Był to wówczas jeden z najwyższych wskaźników udziału zagranicy w targach europejskich.

1929 – w ramach obchodów 10-lecia odzyskania niepodległości z inicjatywy prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego zorganizowano Powszechną Wystawę Krajową, która stanowiła przegląd dorobku gospodarczego i kulturalnego odrodzonej Polski. Ekspozycję zwiedziło 4,5 miliona osób, a MTP wzbogaciły się o kolejne, nowe obiekty wystawiennicze. Targi dysponowały już 17 pawilonami o powierzchni krytej 48 000 m. kw., o łącznej powierzchni prawie 100 000 m. kw.

Widok na Plac Marka - 1929 r.

Targi z lotu ptaka - 1921 r. 11


Lata 30. Mimo światowego kryzysu gospodarczego następuje dalszy rozwój Poznańskich Targów. Zajmują one czwarte miejsce w Europie jako organizator międzynarodowych wydarzeń handlowych.

Plac Marka - początek lat 30.

Hala A Targów Poznańskich Z każdym rokiem wzrasta liczba państw wystawiających się w Poznaniu, wzrasta też liczba prezentacji oficjalnych, które organizowały z reguły wszystkie najważniejsze państwa Europy.

12


Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki - 1930 r.

Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki - 1930 r. 13


Odbudowa Gmachu Administracyjnego - 1947 r. W latach 1946-1950 – pomimo trwającej odbudowy i rozbudowy terenów targowych – odbyło się pięć wydarzeń targowych. Jedną z nich była wystawa Dom i Odzież z 1946 roku. Ekspozycję prezentowało około 200 wystawców z Polski.

Wystawa Dom i Odzież - 1946 r.

XXI Międzynarodowe Targi - 1948 r.

Pawilon 1 po odbudowie - 1948 r.

Poczta Targowa - 1949 r. 15


Pawilon Chiński - dzisiejszy pawilon 10 - 1955 r.

Orbis i Poczta przed Wejściem Głównym - 1957 r.

Pawilon Amerykański - 1959 r.

17


Lata 60. To czas znacznego wzrostu zainteresowania targami zarówno wystawców krajowych jak i zagranicznych. Zaczęło brakować powierzchni wystawienniczej, organizowano więc ekspozycje poza terenem macierzystym Poznańskich Targów.

Międzynarodowa ekspozycja na Placu Marka - początek lat 60.

W 1966 roku, podczas 35. MTP, po raz pierwszy wyodrębniono z całości ekspozycji targowej dwie branże: samochodową i poligraficzną. Rok póżniej wydzielono cztery branże - były to pierwsze działania zmierzające do podziału branżowego targów.

Panorama Targów - lata 60. 18


Lata 70. Nadszedł czas na targi specjalistyczne. Już nie tylko organizowane dwa razy w roku Międzynarodowe Targi Techniczne i Międzynarodowe Targi Artykułów Konsumpcyjnych TAKON, ale również inne targi specjalistyczne: POLIGRAFIA, TAROPAK, SALMED, DREMA, INTERMASZ, które, choć w zmienionej formule, do dzisiaj wpisane są w kalendarz targowy.

Wejście Główne - 1978 r.

Pawilon Węgierski - 1970 r. W roku 1979 odbył się pierwszy konkurs o Złoty Medal MTP.

20


Ekspozycja Universalu w pawilonie 10 - 1970 r.

Ekspozycja przed pawilonem 2 - 1978 r.

Plac przed pawilonem 11 - 1970 r. 21


Lata 80. Targi branżowe na stałe wpisały się w program Targów Poznańskich, nadal jednak największą imprezą targową pozostają czerwcowe targi wielobranżowe, o coraz wyraźniej rysującym się profilu technicznym. Imprezy branżowe nabierają coraz większego znaczenia i mają coraz bardziej precyzyjnie określony profil tematyczny.

Wejście Główne na Targi - 1981 r.

W tym czasie powstają między innymi targi: Polskie Meble – Proeksportowa Wystawa Polskich Mebli, Drema - Międzynarodowy Salon Maszyn i Urządzeń do Obróbki Drewna, Polagra - Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe, Krajowa Wystawa Ogrodnicza. 22


Pawilon 11 - 1989 r.

Pawilon Francuski - 1981 r.

Pawilon Niemiecki - 1981 r. 23


Międzynarodowe Targi Poznańskie - Polagra - 1996 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie Polagra - 1998 r. 25


Lata 2000 - 2012 Międzynarodowe Targi Poznańskie umocniły się na pozycji lidera na polskim rynku wystawienniczym. Posiadają niemal 47 % udziałów w rynku targowym w Polsce i są pierwszym organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce, MTP zostały ujęte w światowym rankingu miast targowych AUMA (33 miejsce w 2011 r.).

XIV Konferencja Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 14) - 2008 r.

Sala Ziemi - 2012 r. Targi Poznańskie dysponują największą w Polsce infrastrukturą targową i konferencyjną - posiadają 16 klimatyzowanych pawilonów o wysokim standardzie i dużej powierzchni (ponad 110 tys. m. kw. w halach wystawienniczych i prawie 35 tys. m kw. terenu otwartego) oraz 81 nowoczesnych sal konferencyjnych, a wśród nich największa i najnowocześniejsza w Polsce Sala Ziemi dla 2000 osób.

26


Mieczysław Krzyżankiewicz (1920 - 1939)

Stanisław Wachowiak - dyrektor naczelny Powszechnej Wystawy Krajowej zorganizowanej w 1929 r.

Stefan Ropp (1931 - 1939)

Alfred Rosochowicz (1947 - 1950) 30

Stefan Askanas (1954 - 1966)

Józef Szłapczyński (1946 - 1947)


Obecnie w skład Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich wchodzą:

Prezes Zarządu dr Andrzej Byrt

Wiceprezes Zarządu Przemysław Trawa 32

Wiceprezes Zarządu Tomasz Kobierski


PRACOWNICY MTP ŚWIĘTUJĄ JUBILEUSZ 90-LECIA TARGÓW Dzień 7 czerwca 2011 roku był świętem dla wszystkich pracowników Poznańskich Targów. Tego dnia, w ramach obchodów 90-lecia, pracownicy świętowali uroczysty jubileusz firmy. Obchody 90-lecia były bardzo podniosłe. Zwieńczeniem spotkania załogi i Zarządu MTP było wspólne, zdjęcie, które każdy otrzymał w postaci pamiątkowego tablo.


12 czerwca 2011 rok Msza Święta w intencji Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz ich Pracowników W niedzielę, 12 czerwca w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze Poznańskiej, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański dr Stanisław Gądecki odprawił uroczystą Mszę Świętą z okazji Jubileuszu 90-lat Międzynarodowych Targów Poznańskich. W świątyni zgromadziły się setki poznaniaków oraz pracowników Poznańskich Targów. Msza Święta była uroczystością niezwykłą – oprawę muzyczną skomponował śp. Profesor Stefan Stuligrosz, a Chór pod Jego batutą sprawił, że atmosfera Eucharystii była podniosła.

Archikatedra Poznańska Niedziela Zesłania Ducha Świętego 12 czerwca 2011 r. - godz 10.00 Msza Święta

36


Procesjonalne wejście Preludium organowe Veni Creator Chór - organy Kyrie eleison ca 3’30 Missa Dominicalis A. Chlondowski Chór - organy Chwała na wysokości Bogu ca 2’30 (śpiew unisono w stylu gregoriańskim) Chór - organy Psalm responsoryjny (katedralny kantor) Sekwencja na Zesłanie Ducha Świętego (fragmenty) Chór - organy ca 3’00 Aklamacja - Alleluja ca 3’00 Chór - organy Ofiarowanie Pana Boga wspaniałość i moc ca 4’00 Chór - organy Sanctus - Benedictus ca 4’00 Missa Dominicalis A. Chlondowski Chór - organy Agnus Dei ca 3’30 Missa Dominicalis Chór - organy Komunia św. Veni, Jesu, Amor mi ca 3’15 L. Cherubini Chór - organy Dziękczynienie Alleluja z oratorium „Mesjasz” ca 4’00 G.F. Haendel Chór - organy Rozesłanie Cóż Ci, Jezu, damy Wspólny śpiew z organami

37


Abp Stanisław Gądecki Przyjdź, światłości sumień. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 90-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Katedra Poznańska – 12.06.2011).

Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów drogich, Przyjdź, światłości sumień (Sekwencja o Duchu Świętym) Dziś przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która jest obchodzona pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W ten dzień Jezus Chrystus zesłał na zgromadzonych w Wieczerniku apostołów Ducha Pocieszyciela. Od tego momentu rozpoczął się czas Kościoła, który – ożywiony darem z nieba – rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. DUCH PIĘĆDZIESIĄTNICY Wylanie Ducha Świętego na apostołów to chrzest w Duchu Świętym (Mt 3,11). Dokonuje się on w rocznicę otrzymania przez Izraelitów daru Prawa i Przymierza na Synaju (w hebrajskim – święto Szawuot). Odtąd apostołowie zaczynają mówić obcymi językami i wielbić Boga, głosząc dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa (por. Dz 2,1-4). W Dziejach Apostolskich zachował się opis tego wydarzenia: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).

38


Od tego momentu Duch Święty przebywa w Kościele tak jak w świątyni. „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3, 16) – powie Apostoł Paweł. Duch przebywa też w sercach poszczególnych wiernych, obdarzając ich potrzebnymi darami: „Różne są dary łaski (charismata), lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania (diakonia), ale jeden Pan; różne są wreszcie działania (energemata), lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. - Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, - drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, - innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, - innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, - innemu dar czynienia cudów, - innemu proroctwo, - innemu rozpoznawanie duchów, - innemu dar języków - i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków” (1Kor 12,4-10). Odtąd istnieje głęboka i nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem. „Tam, gdzie jest Kościół – mówi o tym św. Ireneusz – jest również Duch Boży; a gdzie jest Duch Pański, tam jest Kościół i wszelka łaska” (Adv. Haer., 3,24,1). Zesłanie Ducha Świętego było konieczne z uwagi na bliskie odejścia Chrystusa z tego świata, bo wprawdzie Jezus zaszczepił apostołom swój sposób myślenia, dał im podstawowe zasady, ale nie dał szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie pojawią się w całej przyszłej historii ludzkości. W jego epoce pewne problemy jeszcze nie istniały. Antykoncepcja, bioetyka, Internet, manipulacje medialne i wiele innych, są wynalazkami współczesności a przecież na tym nie koniec. Apostołowie potrzebowali więc czegoś więcej niż kolejnej porcji przypowieści, nauk i zasad. Z uwagi na odejście Chrystusa potrzeba było dynamicznej umiejętności, jak podane przez Chrystusa zasady rozumieć i jak zastosować je w praktyce. Tę zdolność twórczego stosowania teorii w praktyce Kościół otrzymuje właśnie od Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty gwarantuje Kościołowi, że pytania, jakie stawiamy sobie dzisiaj, znajdują odpowiedzi zgodne z duchem Ewangelii. ŻYCIE WEDŁUG DUCHA ŚWIĘTEGO Ten Duch – otrzymany kiedyś przez apostołów – ofiaruje nam codziennie w Kościele poznanie woli Bożej: „Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim” (1 J 2,27). W ten sposób spełniła się obietnica złożona przez Jezusa uczniom podczas ostatniej wieczerzy: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Gdzie jest obecny Duch Święty, tam pojawiają się takie owoce Jego działania jak:

39


miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23). Gdzie jest Duch Święty, tam człowiek gorliwie głosi Dobrą Nowinę ubogim, opatruje rany serc złamanych, przywraca wolność więźniom i jeńcom, pociesza zasmuconych, rozwesela płaczących (por. Iz 61,1-3). Jeśli brakuje w moim życiu takich działań – a przynajmniej pragnienia takiego postępowania – to znak, że nie poddaję się działaniu Ducha Świętego. Znak, że jestem blisko bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu (Mk 3,20-30). Grzech nazywany bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu to ustawiczne i świadome sprzeciwianie się człowieka Bogu pragnącemu go doprowadzić do nawrócenia. Istotą tego grzechu jest to, że człowiek – poznając Bożą miłość, miłosierdzie, cierpliwość, znając dobrze środki zbawcze, które Bóg mu podsuwa – coraz mniej kocha Boga, coraz bardziej grzeszy, odkłada żal, pokutę i nawrócenie na przyszłość (np. na moment śmierci). Człowiek taki – chociaż poznał miłość Boga – zasklepia się w złu, obojętności na Boga i ludzi; staje się niewrażliwy na wszystkie próby doprowadzenia go do szczerego nawrócenia. Człowiek taki mówi sobie: „Mogę grzeszyć, ile mi się tylko podoba. Bóg jest miłosierny, dlatego w chwili śmierci przebaczy mi grzechy i pójdę do nieba jak inni, którzy przez całe życie „męczyli się”, usiłując nie grzeszyć. Kto przyjmuje taką postawę, ten ustawicznie przeciwstawia się łasce Bożej. Kto zasklepił się w podobnej postawie, ten może nie nawrócić się nawet w godzinie śmierci, gdyż wyzbył się miłości. Bez niej zaś nikt nie jest w stanie żałować za grzechy. Bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu, człowiek skazuje się na wieczne potępienie, czyli na wieczne trwanie w świadomie przyjętej postawie obojętności na Boga. Ta obojętność w wieczności stanie się nienawiścią. Grzech ten nie będzie nigdy człowiekowi odpuszczony, gdyż polega na upartym i świadomym przeciwstawianiu się Bożemu wezwaniu do miłości i przyjaźni z Nim. 90-LECIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W tym ważnym dla kształtu Kościoła dniu wspominamy 90-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich, symbolu przedsiębiorczości Wielkopolan. Pierwszy impuls do ich powstania dała sto lat temu Wschodnioniemiecka Wystawa Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa (1911). Po dziesięciu latach cztery polskie miasta (Lwów, Gdańsk, Warszawa i Poznań) podjęły walkę o prawo zorganizowania już w niepodległej Polsce podobnej imprezy targowej. Zwyciężyli Poznaniacy, ponieważ posiadali gotowe tereny na zorganizowanie targów. I tak oto stolica Wielkopolski stała się gospodarzem wielkiego wydarzenia o charakterze krajowym. W marcu 1920 roku Zjazd Delegatów Towarzystw Kupieckich wystąpił z propozycją utworzenia targów w Poznaniu. Powołano do życia Komitet Wystawy, który – po pokonaniu sporych trudności – doprowadził do otwarcia Targu Poznańskiego (28.05.1921). Pierwsza wystawa wzorowała się na targach lipskich. Ulokowano ją w okolicy Wieży Górnośląskiej oraz w trzech szkołach na terenie miasta. Pojawiło się aż 1200 wystawców, których wystawy miały raczej charakter kramikarski. Sytuacja zdecydowanie zmieniła się, kiedy otwarto wielką Powszechną Wystawę Krajową w 1929 roku.

40


Dzisiaj Międzynarodowe Targi Poznańskie są wielkim przedsiębiorstwem. Organizują niemal 80 wydarzeń targowych rocznie dla ponad 100 sektorów gospodarki. W ciągu roku odwiedza je ponad 360 tys. ludzi, a liczba wystawców przekracza 13 200. Międzynarodowe Targi rozsławiły się pośród młodzieży Europy udostępniając swoje tereny na Europejskie Spotkanie Młodzieży Taizé. Ostatnio też – dzięki Targom – Caritas może zaprosić ok. 1700 osób jednorazowo na Wigilię dla Potrzebujących. Za tę piękną gościnność należy się Zarządowi i Pracownikom serdeczne podziękowanie. Z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej 90 lat istnienia i działalności Międzynarodowych Targów jest klasycznym przykładem działania zasady pomocniczości. Zasada ta jest niezwykle ważną normą „filozofii społecznej”. Na podstawie tej zasady wszystkie społeczności wyższego szczebla powinny przyjąć postawę pomocy (subsidium) najmniejszym, a więc postawę nastawioną na ich wspieranie, popieranie i rozwój. W ten sposób pośrednie ciała społeczne mogą właściwie pełnić te zadania, które do nich należą, bez konieczności odstępowania ich innym organizacjom i instytucjom społecznym wyższego szczebla, przez które mogłyby zostać wchłonięte i zastąpione, by w końcu podważyć ich godność i przestrzeń życiową. Z zasadą pomocniczości kontrastują rozmaite formy centralizacji, biurokracji, opiekuńczości, nieuprawnionej i przesadnej obecności państwa i władz publicznych w życiu społecznym: „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom”. Brak lub niewystarczające uznanie inicjatywy prywatnej, także ekonomicznej, oraz jej publicznej roli, a ponadto monopole, przyczyniają się do uśmiercania zasady pomocniczości (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 186-187). ZAKOŃCZENIE Na koniec, dziękujemy Panu Bogu za 90 lat twórczej aktywności Międzynarodowych Targów Poznańskich. Życzymy Zarządowi i wszystkim ich Pracownikom Bożego błogosławieństwa i dalszego rozwoju. Przede wszystkim zaś wyrażamy naszą wdzięczność Bogu Ojcu, który – dzięki dziełu swojego Syna – ofiarował Kościołowi obiecanego Ducha Świętego. Słowami poznańskiego poety prosimy o Jego stałą obecność w sercu każdego z nas: Przybywaj, [Duchu Święty] Nadziejo nieogarniona, Zawsze obecna I zawsze nadchodząca, Przybywaj, Boże, Zaczynie własnego człowieczeństwa, I uczłowiecz człowieka Jak uczłowieczyłeś siebie! (Roman Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego)

41


OBCHODY WYDARZEŃ CZERWCA 1956

ROKU

NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH 14 czerwca podczas oficjalnych uroczystości jubileuszu 90-lecia MTP Prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił tablicę poświęconą wydarzeniom Czerwca 1956 roku Uroczystość była wielkim i ważnym wydarzenie nie tylko dla pracowników Targów, ale także i dla mieszkańców Poznania. Tego dnia, o godzinie 11., Prezydent RP w obecności władz miasta i zarządu MTP odsłonił pamiątkową tablicę ku czci wydarzeń z 1956 roku. W pamięci wielu poznaniaków do dziś pozostają ówczesne zdarzenia, które rozegrały się w Poznaniu, a których świadkami na Targach Czerwcowych byli także zwiedzający i wystawcy z wielu państw. Dzięki tym ludziom o wydarzeniach Czerwca 1956 roku dowiedział się cały świat, a zdjęcie, które widnieje na pamiątkowej tablicy przed Wejściem Wschodnim, trafiło do wielu agencji fotograficznych na całym świecie. Zdjęcie na pamiątkowym pylonie pochodzi ze zbiorów Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Autorem projektu i wykonawcą tablicy jest poznańska firma YOTA.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wydarzenia Czerwca 1956 roku.

Odsłonięciem tablicy upamiętniającej wydarzenia Poznańskiego Czerwca’ 56, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezesa MTP Andrzeja Byrta oraz Prezesa Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56” Aleksandry Banasiak, rozpoczęły się obchody 90-lecia powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezydent uczestniczył także w uroczystej inauguracji targów Innowacje-Technologie-Maszyny, gdzie w przemówieniu podkreślił, że to odwaga, by instytucja o 90-letniej tradycji, jaką są Targi Poznańskie, myślała innowacyjnie i była organizatorem tak prestiżowych na rynku międzynarodowym targów, jak ITM Polska. Prezydent zaakcentował także, że Wielkopolska jest przykładem postępu gospodarczego, a tym samym ma znaczący wpływ na rozwój całej Polski. 42


Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

„Śpiew, śpiew słychać. Zbliża się pochód, a na czele zły dobosz – głód i lip zapach, i zapach prochu, i huk, łomot werblowych nut. Ida dzieci i robotnice, ludzie z przedmieść, z fabrycznych hal, idą miastem w martwe ulice… Głód ma oczy zimne jak stal, głód ma pałki w dłoniach kościstych, pałki w bęben werblami grzmią”… /Franciszek Fenikowski „Czarny czwartek”/ W tym miejscu świat zobaczył wydarzenia Czerwca 1956 roku. 43


Podczas uroczystości w Auli Uniwersyteckiej w dniu 14 czerwca 2011, Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył Krzyże za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej gospodarki, za zasługi dla rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Odznaczeni zostali: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Andrzej Byrt- Prezes Zarządu MTP KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Bogusław Zalewski – były Prezes Zarządu MTP KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Stanisław Bielazik – emerytowany dyrektor ds. inwestycji Przemysław Trawa – Wiceprezes Zarządu MTP Grzegorz Turkiewicz – dyrektor ds. instytucjonalnych

44


Następnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Minister Olgierd Dziekoński, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, wręczył odznaczenia pracownikom Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Odznaczeni zostali: Złotym Krzyżem Zasługi Wiesława Galińska Waldemar Kujawiak Janusz Mazurczak Srebrnym Krzyżem Zasługi Halina Buczkowska Jadwiga Chłapowska Małgorzata Czubak Zbigniew Józefiok Jerzy Kaczmarek Tomasz Kobierski Danuta Kubasik Elżbieta Roeske Bartosz Zeidler Brązowym Krzyżem Zasługi Iwona Broda Anna Lemańska Dariusz Ludwiczak 45


Podczas uroczystości jubileuszu Międzynarodowych Targów Poznańskich w Auli Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył najlepszym polskim przedsiębiorstwom oraz instytutom badawczym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie firmy z Wielkopolski: w kategorii „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialość Biznesu” - firma Novol Sp. z o. o. oraz w kategorii „Innowacyjność” - firma Solaris Bus & Coach S.A.

Dla zgromadzonych gości zagrała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą profesora Marka Pijarowskiego, a po części oficjalnej wystąpił Ingolf Wunder, austriacki pianista, zdobywca drugiego miejsca w Konkursie Chopinowskim w 2010 roku.

46


Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo! Mazurek Dąbrowskiego może być grany w rytmie wolnym, pełnym nostalgii, tęsknoty, ale bez energii, bez optymizmu, trochę w zgodzie ze słowami naszego hymnu narodowego, gdzie się cieszymy, że jeszcze Polska nie zginęła. Otóż tu w Wielkopolsce, w Poznaniu, można grać Mazurka z werwą, z ogromna energią, z tą wielka siłą optymizmu i nadziei, że sprawy polskie idą w dobrą stronę. Tak zagrała nasz wspaniały hymn Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, za co jej serdecznie dziękuję. Bo tu, w Poznaniu, w Wielkopolsce, można i trzeba widzieć optymistycznie przyszłość naszej Ojczyzny. Można tak ją widzieć, patrząc także wstecz, w minione stulecia, dziesięciolecia, w ostatnie lata. Można dostrzec zwycięstwo w Wielkopolsce. Zwycięstwo patriotyzmu, trwania przy polskości w czasach, kiedy nie było to łatwe, kiedy inni mieli ogromne przewagi nad nami. A tu, w Wielkopolsce, polskość przetrwała i zwyciężyła. Można patrzeć wstecz i widzieć w historii zwycięstwo patriotyzmu walki, patriotyzmu odwagi. To widać i po Powstaniu Wielkopolskim, i po sukcesie – sukcesie po latach – trudnej, bolesnej walki z Czerwca ’56 roku w Poznaniu. Można patrzeć wstecz i widzieć patriotyzm odwagi w mądrej zmianie, która się dokonała w naszej Ojczyźnie 22 lata temu. Ale można także patrzeć na świat, na Polskę i widzieć nowy typ patriotyzmu, który tu, w Wielkopolsce, jest oczywisty. To jest nowoczesny patriotyzm pracy, nowoczesny patriotyzm odwagi bycia gospodarnym. To jest nowoczesny patriotyzm zabiegania o to, aby podstawą egzystencji narodu i podstawą ambicji polskich był rozwój gospodarczy. I za ten nowoczesny wymiar polskiego patriotyzmu chce serdecznie podziękować Poznaniowi i całej Wielkopolsce. Chcę podziękować dzisiaj wszystkim odznaczonym, których odznaczenia oznaczają ciężką pracę dla przyszłości Poznania, przyszłości Wielkopolski i Polski poprzez działania na rzecz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Bo Międzynarodowe Targi Poznańskie, które powstały 90 lat temu jako Targ Poznański, to z jednej strony dowód na to, że potrafiliśmy mądrze zagospodarować wolność odzyskana w roku 1918, 1920, z drugiej – że cały czas czujemy, jak ważne jest dla egzystencji narodu, dla jego perspektyw, umiejętne tworzenie fundamentów gospodarczej egzystencji państwa. Te 90 lat to 90 lat mądrej, poznańskiej pracy, to 90 lat oszczędnego wydawania pieniędzy, to 90 lat odważnego marzenia o tym, aby etos pracy i gospodarności był czymś zrozumiałym i oczywistym w całej Polsce, aby tworzył nową opinię o naszym kraju. Dzisiaj jesteśmy krajem w okresie gwałtownego rozwoju. Dzisiaj marzymy o tym, żeby tak jak wtedy, przed 90 laty, tak i dzisiaj pokazać, że Polska to mądry patriotyzm pracy, mądry patriotyzm oszczędności, mądry patriotyzm kreatywności w biznesie, to odważne tworzenie fundamentu przyszłości naszego kraju. Dlatego cieszę się, że przy okazji 90. rocznicy Targów Poznańskich mogę reaktywować Nagrodę Prezydenta w dziedzinie gospodarczej, bo przecież przed nami wielkie zadanie umocnienia tego nowoczesnego patriotyzmu, nowoczesnego etosu polskiego, etosu pracy, etosu przedsiębiorczości. Cieszę się, że mogę dzisiaj reaktywować nagrodę, która ma budować prestiż ludzi przedsiębiorczych – tych, którzy budują przyszłość ekonomiczną naszego kraju. To okazja, aby podziękować za ich osiągnięcia w wymiarze własnej firmy, własnego życia, ale także aby podziękować za zbiorowy, wielki wysiłek, który owocuje tym, że Polska jest dziś krajem, któremu inni albo zazdroszczą, albo który podziwiają. Mamy często przesłonięte oczy naszymi problemami. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać, żeby je dostrzegać w wymiarze dnia codziennego. Ale nic nie powinno nam przesłaniać dumy z tego, czym jest dzisiaj Polska. Jest krajem, który inni nazywają albo krajem szczęściarzy, albo krajem ludzi przedsiębiorczych. Jest krajem, który ma w sobie niebywałą siłę, tę właśnie energię, którą się słyszało w Mazurku Dąbrowskiego granym przez Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej. Chciałbym wszystkim życzyć poczucia dumy i odwagi w marzeniu o przyszłości gospodarczej naszego kraju. Chcę wszystkim życzyć tej dumy i dziękować za to, że jesteśmy zbiorowym twórcą nowoczesnego etosu polskiego – nowoczesnego polskiego patriotyzmu. Dziękuję bardzo. 52


Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

Szanowni Państwo, to dla mnie niezwykły honor powitać Państwa na rozpoczęcie 91. roku funkcjonowania Targów w Poznaniu . Szczególne serdeczne słowa powitania chcę skierować do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tutaj jest pokazana ciągłość opieki państwa polskiego, którą państwo polskie roztaczało przez 90 lat na Targami Poznańskimi. We wszystkich przemówieniach inauguracyjnych, w okresie międzywojennym ta opieka państwa polskiego nad Targami Poznańskimi była podnoszona i zawsze powtarzana przy każdorazowym otwarciu. To majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest także wyrażany przez fakt, że Polska posiada swoje Targi, które konkurują na arenie międzynarodowej. A dzisiaj kiedy rozpoczynamy kolejny sezon targowy, chce Państwu życzyć przede wszystkim nawiązywania dobrych, owocnych kontaktów gospodarczych. Bo Polska dziś jest krajem, który odnosi swój sukces gospodarczy i krajem, który potrafi pokazywać konkurencyjność, sprawność działalności, potrafi imponować nie tylko w Europie, ale na arenie światowej, naszymi kontaktami gospodarczymi, naszym eksportem, jak i powiązaniami z innymi gospodarkami narodowymi. Z tego dzisiaj wszyscy Polacy, także my tutaj w Poznaniu jesteśmy niezwykle dumni. Chcę zatem Państwa zaprosić do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw, które niosą ze sobą Targi, ale jednocześnie jako Prezydent tego miasta do korzystania z dobrodziejstw Poznania. To piękne miasto, które Państwa wszystkich serdecznie przyjmuje dzisiaj jest forpocztą państwa polskiego, polskiej gospodarki, ale także miastem interesującym. Życzę Państwu miłego spędzania czasu w Poznaniu. Jak zwykle zapraszam Państwa do kolejnych odwiedzin.

59


Szanowni Państwo, rocznica 90 – lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich ma dla nas, Wielkopolan, nie tylko znaczenie historyczne, społeczne czy gospodarcze. Ma dla nas także ogromne znaczenie sentymentalne. O Targach mówiło się, że to okno na świat, że to barometr gospodarki, wreszcie zwierciadło polskich przemian. Zawsze były nam bardzo bliskie i bardzo dla nas wszystkich ważne. Był czas obaw - kiedy zmieniał się system gospodarczy i polityczny - o to, czy Targi przetrwają. Dobrze się dzieje, że poznańskie Targi wciąż działają w takiej oprawie, w towarzystwie Nagród Gospodarczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które szczęśliwie wróciły do Poznania i którymi będziemy mogli się chlubić w najbliższych latach. Cieszymy się, że również Wielkopolanie są ich laureatami - to jest również powód do dumy dla nas wszystkich. Poznańskie Targi były, są i - w co wierzę – będą nieodłączną częścią naszego życia. Warto podkreślić, że dwa elementy historii Wielopolski i Poznania po odzyskaniu niepodległości były widoczne: inwestowanie w wiedzę – myślę tu o Uniwersytecie Adama Mickiewicza - i inwestowanie w Targi Poznańskie, które zbudowały naszą przyszłość gospodarczą. 90. urodziny to dobry moment na rozpoczęcie nowego etapu życia. Jestem przekonany, że dla Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie to czas udany i znaczący. Życzę tego Zarządowi Targów, pracownikom, wszystkim partnerom MTP i nam wszystkim.

60


71


81


Galeria zdjęć - 14 czerwca 2011

84


85


86


87


Redakcja Małgorzata Kolczyńska Międzynarodowe Targi Poznańskie Projekt graficzny Brandswork Druk TM Druk Zdjęcia Archiwum MTP Wszelkie prawa zastrzeżone Poznań 2012 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

ALBUM NA 90-lecie MTP  

Wyjątkowy album podsumowujący 90 lat istnienia Targów Poznańskich

ALBUM NA 90-lecie MTP  

Wyjątkowy album podsumowujący 90 lat istnienia Targów Poznańskich

Advertisement