Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Pabianice, dn. 23.06.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Anna Szmidt ul. Berlińskiego 15 m.53/54 91-831 Łódź NIP: ***-**-**-*** Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Wykonana praca: tłumaczenie pisemne [ENG->PL] dokumentów: 1. Miłość w czasach zarazy_ENG (.doc) słów: 149411 2. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy_ENG (.pdf) słów: 162569 tłumaczenie pisemne [DE->PL] dokumentów: 1. OBWE_DE (.ppt) słów: 1153 Łącznie: 313133 Stawka za słowo: 0,025 EUR 1. 2. 3. 4. 5.

Kwota wynagrodzenia brutto: 7828,32 EUR Kwota uzysku: 3914,16 EUR Kwota do opodatkowania: 3914,16 EUR Podatek od wynagrodzenia: 704,55 EUR Kwota do wypłaty: 7123,77 EUR

(słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy euro, 77/100)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło anna szmidt  
Rachunek do umowy o dzieło anna szmidt  
Advertisement