Page 1

Biblioteka szkolna Szkoła Podstawowa nr9 w Dzierżoniowie

SP 9 Dzierżoniów

1


Nasza biblioteka jest Szkolnym Centrum Informacji. Biblioteka wspomaga proces nauczania, uczy umiejętności wyszukiwania informacji oraz twórczego wykorzystywania ich dla własnych potrzeb, a także zachęca uczniów do samodzielnej pracy. Ponadto rozbudza potrzeby czytelnicze i rozwija umiejętności korzystania z informacji za pośrednictwem różnych mediów.

SP 9 Dzierżoniów

2


ICIM w bibliotece daje uczniom dostęp do nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych. Interdyscyplinarne Centrum umożliwia im również indywidualne zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnej w Internecie oraz informacji multimedialnej poza systemem klasowo – lekcyjnym tj. słowniki, encyklopedie, atlasy, bibliografie, programy edukacyjne, oraz poradniki.

SP 9 Dzierżoniów

3


Biblioteka posiada: - ICIM: 4 komputery z dostępem do Internetu służące do pracy dla uczniów i nauczycieli, - jeden komputer z dostępem do Internetu, służący do pracy nauczycielom, - jeden komputer z programem bibliotecznym MOL OPTIVUM, służący do pracy bibliotekarzowi. -urządzenie wielofunkcyjne sieciowe, -drukarkę kolorową. SP 9 Dzierżoniów

4


Poprzez bezpośredni dostęp do wiedzy, uczniowie mają możliwość nieustannego poszerzania swoich wiadomości, zainteresowań oraz pasji. Nasi czytelnicy korzystają z programów multimedialnych, Internetu, programów biurowych, w tym: edytorów tekstu, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

SP 9 Dzierżoniów

5


Nauczyciele i uczniowie w dużym stopniu wykorzystują w ICIM edytor tekstu, a ci którzy biorą udział w projektach europejskiej współpracy szkół eTwinning mają możliwość wymiany materiałów i komunikowania się z uczestnikami projektów ze szkoły partnerskiej. Nauczyciele sprawdzając prace uczniów korzystają z programu Anty – plagiat.

SP 9 Dzierżoniów

6


SP 9 Dzier偶oni贸w

7


SP 9 Dzier偶oni贸w

8


Szkolne Centrum Informacji w szerokim stopniu przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rok temu pomieszczenie biblioteki zostało gruntownie wyremontowane. Nasza biblioteka poprzez zgromadzone zbiory oraz warsztat informacyjny stwarza możliwości twórczej pracy ucznia.

SP 9 Dzierżoniów

9


Dziękujemy za uwagę 

SP 9 Dzierżoniów

10

Bibliteka w SP9  

Opis działań biblioteki szkolnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you