Page 1

Ecosystems around us - Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps Szkoła Podstawowa nr 9

33ο Δ.Σ. Παληού Καβάλας,

im. Mikołaja Kopernika,

Καβάλα (Szkoła

Dzierżoniów, Polska

Podstawowa Palio Kavala), Grecja

Koordynator: Anna Szczepaniak

Koordynator: Thomais Kartsiotou


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

2


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Spis treści: O projekcie……………………………………………..3 Innowacje pedagogiczne i kreatywność………4 Integracja międzyprzedmiotowa……………....8 Kreatywne wykorzystanie technologii ICT...10 Współpraca szkół partnerskich…………….….12 Nagrody zdobyte przez projekt…………….…..14 Galeria……………………………………………….….18

3


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

O projekcie Projekt Ekosystemy wokół nas…był realizowany w latach szkolnych 2009-2010 oraz 2010-2011 (od listopada 2009r. do kwietnia 2011r.). Uczestnicy projektu poznawali kolejno wybrane ekosystemy: górski, leśny, wodny, nizinny i miejski. Pracowali metodą map mózgu przy wykorzystaniu dostępnych mediów i literatury (w dwóch językach - angielskim i ojczystym). Powstałe mapy mózgu przenoszone były w wersję elektroniczną przy wykorzystaniu programu mind42. Następnie tworzyli wersje plastyczne lub prezentacje multimedialne z wybranego ekosystemu. Wypracowane materiały umieszczone zostały na Twinspace, w Dzienniku projektu (http://twinblog.etwinning.net/16948/) oraz na utworzonym wiki (http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com/), gdzie uczniowie mieli okazję porównać i skomentować swoje prace. Uczniowie poznali również programy do prezentacji zdjęć i filmów. Poznali greckich rówieśników tworząc wiki, pisząc o sobie, mówiąc o sobie w języku angielskim.

4


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Innowacje pedagogiczne i kreatywność Projekt jest innowacyjny ze względu na tematykę, wprowadzone metody nauczania i wykorzystanie nowego dla naszej szkoły programu mind42 do wykonywania map mózgu. Po raz pierwszy realizowaliśmy projekt, tematyka którego jest ściśle związana z jedną dziedziną – przyrodą. Stosowanie metody burzy mózgów i mapy mózgu również jest nowością stosowaną podczas realizacji naszego projektu, a dają one uczniom całkiem nowe możliwości i przyczyniają się do niespodziewanych efektów. Ostatnią nowością jest wykorzystanie programu do tworzenia map mózgu – mind42. Jest to program, który poznaliśmy dzięki szkole partnerskiej, w której był to już drugi rok pracy z tym programem. Uczniowie poznali również programy Picasa, Movie Maker, Powerpoint i Slide, w których wykonali swoje pierwsze pokazy zdjęć. Wszystkie te nowości umożliwiają rozwój kreatywności każdego ucznia, uczestniczącego w projekcie, co potwierdzają wypracowane materiały.

5


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Mapa mózgu wykonana w programie mind42. Karol, lat 13. 6


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Mapa mózgu wykonana w programie mind42 przez uczniów z Grecji.

7


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Ekosystem wodny – mapa mózgu, Adrianna Mól i Sara Grzejdziak, lat 11.

Ekosystem leśny – mapa mózgu. Kacper Markowicz, lat 11.

8


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Integracja międzyprzedmiotowa Temat projektu Ekosystemy wokół nas… związany z ekosystemami nas otaczającymi jest integralną częścią programu nauczania przyrody w szkole podstawowej. Ponadto w naszej szkole realizowany jest projekt ekologiczny, mający na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami dla ekosystemów naturalnych. Nasz projekt eTwinning rozwinął szkolny projekt o metody nauczania (mapy mózgu) i opracowanie cennych prezentacji multimedialnych o ekosystemach oraz prac plastycznych i prezentację prac w Internecie. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie opracowywali listy o sobie oraz rozwijali znajomość słownictwa o otaczających nas ekosystemach. Bardzo przydatne okazały się również umiejętności plastyczne uczestników projektu – rysując i malując poznawali otaczający ich świat.

Strona z wiki z listami uczestników. 9


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Ekosystem wodny. Natalia Różak, lat 11.

Ekosystem górski. Andżelika Majchrzak, lat 11.

10


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Kreatywne wykorzystanie technologii ICT W projekcie Ekosystemy wokół nas… pierwszy raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie pracowali z programem mind42, gdzie tworzyli wszechstronne mapy mózgu wraz z grafiką. Uczestnicy projektu poznali również możliwości wiki, gdzie sami mogli dodawać swoje wpisy. Dla grupy pracującej nad projektem

również

prezentacje

multimedialne

w

programie

Powerpoint były wyzwaniem. Prezentacja ekosystemu miejskiego naszego miasta polegała na samodzielnym wykonaniu zdjęć, opracowaniu ich a następnie wykonaniu filmu w programie Picasa lub prezentacji multimedialnej w programie Powerpoint. Końcowy efekt

potwierdza

zaangażowanie

uczniów

i

ich

dużą

chęć

zaprezentowania swoich umiejętności w obsłudze komputera. Uczestnicy projektu poznali również program Slide do wykonywania pokazu slajdów on-line.

Wojciech Krupski ( lat 13) wykonał prezentację o ekosystemie Gór Sowich. 11


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Prezentacja (slajd tytułowy) o ekosystemie Morza Bałtyckiego, Marta Czech, lat 13.

Slajd z prezentacji o ekosystemie Dzierżoniowa z osobiście wykonanymi zdjęciami, Aleksandra Koba, lat 13. 12


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Współpraca szkół partnerskich Na początku realizacji projektu nauczyciele komunikowali się poprzez Twinspace projektu, gdzie systematycznie umieszczali wypracowane materiały i w szkole prezentowali je uczniom. W miarę jak

przybywało

materiałów,

powstał

pomysł

szerszego

zaprezentowania prac w Internecie. Dlatego powstał Dziennik projektu (Project Diary) na platformie eTwinning, a z czasem i wiki, gdzie obie szkoły mogły umieszczać swoje prace i wszyscy uczniowie zarejestrowani na wiki mogli swobodnie komentować umieszczone tam prace i komunikować się z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej. Nauczyciele koordynatorzy wzbogacali swoją wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi ICT w projekcie poprzez wzajemne dokształcanie Zdobytą wiedzę i umiejętności przekazywali swoim uczniom.

Twinspace projektu. 13


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Strona tytułowa wiki projektu Ekosystemy wokół nas….

Dziennik projektu na platformie eTwinning.

14


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Nagrody zdobyte przez projekt Ekosystemy wokół nas… 1. Krajowe Odznaki Jakości eTwinning w Polsce i w Grecji.

15


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

2. Europejskie Odznaki Jakości eTwinning.

16


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

3. Winner Certificate w konkursie Dzień Wiosny dla Europy 2010

We wrześniu 2010 poznaliśmy zwycięzców europejskich konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Wiosny 2010. W czterech konkursach nagrodzono 30 szkół, w tym jedną szkołę z Polski – Szkołę Podstawową nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie. Swój udział w konkursach zgłosiło ponad 5000 (pięć tysięcy) szkół z całej Europy. Pierwszoklasiści naszej szkoły wzięli udział w konkursie na Bio-maski, który był skierowany do najmłodszej grupy wiekowej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu masek zwierząt zamieszkujących Europę, poznaniu ich angielskich nazw oraz wykonaniu ciekawej prezentacji multimedialnej. Zwycięzcy otrzymali nagrody: lornetkę, optyczną i cyfrową lupę oraz zestaw do wykonania

domku dla ptaków. Wszystkie nagrody pomagają małym

przyrodnikom w obserwacji otaczającej ich przyrody. Co też czynią z wielkim zapałem. Wykonanie zadania konkursowego było również częścią

projektu

Ekosystemy wokół nas…, skierowanego do naszych najmłodszych uczniów. 17


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Uczniowie klas pierwszych prezentują swoje bio-maski zwierząt europejskich.

Mali przyrodnicy w akcji z nagrodami.

18


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Galeria

Uczennice klasy 6c wykonują pierwsze mapy mózgu.

Rezultat pracy grupowej – ekosystem leśny.

19


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Praca grupowa w szkole.

Poznajemy ekosystem górski.

20


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Poznajemy możliwości programu mind42

Rezultaty pracy szybko były widoczne.

21


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Ekosystem leśny, Wojciech Krupski, lat13. 22


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Uczniowie ze szkoły partnerskiej aktywnie uczestniczyli w projekcie.

Wiele prac wykonywali w grupach.

Rezultaty są godne podziwu. 23


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Ekosystemy poznawali również podczas spotkań z osobami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.

Na wycieczkach poznawali szczegóły życia w różnych ekosystemach.

24


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

Przeprowadzili wywiad z osobą zajmującą się ratowaniem zagrożonych gatunków ptaków.

Na wystawie poznali ekosystem wodny.

25


SP 9 Dzierżoniów, projekt eTwinning Ekosystemy wokół nas…

26

Ecosystems around us..  
Ecosystems around us..  

Information about an eTwinning project

Advertisement