Page 1


CorMatrix

1.Otwarta, przypominająca rusztowanie struktura. 2. Biologiczny szkielet, który można znależć w prawie wszystkich tkankach… 3. W jego obrębie namnażają sie komórki.

4. Ulega procesowi remodelingu, tworząc zorganizowaną strukturalnie, w pełni zróżnicowaną tkankę (w 4-8 tygodni) 5. Materiały syntetyczne lub biologiczne sieciowane krzyżowo pozostają dla organizmu ciałem obcym.

CorMatrix

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


7

CorMatrix provides a natural matrix architecture enabling a patient’s own cells to repair damaged tissue Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix ECM – budowa Podśluzówka jelita cienkiego świni (SIS) •

Podśluzówka znajduje się pomiedzy warstwa śluzówkową a mięśniową jelita cienkiego.

Złożona z macierzy kolagenowej

Nadaje jelitu wytrzymałość oraz stanowi rezerwuar cytokin , które zapewniają wzrost i różnicowanie komórek nabłonka jelitowego.

100 µm H&E; 200X


Skład ECM – różne grupy składników które nadają komórkom odrębne funkcje i stymulują ich wzrost.  Kolagen: typ I (dominujący),III, IV, V, VI 92% suchej masy  Glikozaminoglikany (GAGs): siarczan chondroityny A i B, siarczan heparanu, heparyna, kwas hialuronowy  Glikoproteiny: fibronektyna, entaktyna, laminina  Proteoglikany: dekoryna, perlekan  Czynniki wzrostu: TGFb, FGF-2, VEGF, PDGF, HDGF  ..... w matrix zostało zidentyfikowanych 360 różnych białek © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix- charakterystyka wyjątkowego materiału 

Pozbawiony komórek

Nie usieciowany (np. Glutaraldehydem), nie pozostają resztki materiału, mogące ulegać otorbieniu lub erozji

Umożliwia komórkom własnym pacjenta naprawę tkanki

Odporny na zakażenia (zawiera białka o właściwościach przeciwzakaźnych)

Zapewnia szybką rewaskularyzację i neoangiogenezę

Umożliwia naprawę tkanki i jej remodeling charakterystyczny dla miejsca wszczepienia © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix historia • Założona w 2001 • 3 produkty dopuszczone do dystrybucji w USA przez FDA, ze znakiem CE umożliwiającym ich dytrybucje w Unii Europejskiej 

CorMatrix ECM ze wskazaniem Zamykanie Osierdzia: 1st Implant Marzec 2006

CorMatrix ECM ze wskazaniem Naprawa Mięśnia Sercowego: 1st Implant Sierpień 2007

CorMatrix ECM ze wskazaniem Naprawa Tętnicy Szyjnej: zgoda FDA wydana 27 Lipiec, 2011

Ponad 65,000 sercowo-naczyniowych zastosowań u pacjentów do tej pory

Używany w ponad 720 szpitalach w U.S.A.

• 50% wzrost wskaźnika implantacji w 2011 vs. 2010 • 15 Listopada 2011 FDA wyraziła zgodę na rozpoczęcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań dotyczących zastosowania CorMatrix w zamykaniu osierdzia jako procedury istotnie zmniejszającej ryzyko migotania przedsionków

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix – zastosowanie w zamknięciu osierdzia Badania kliniczne

Running suture down left and right sides

Opening for chest tubes

CorMatrix

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix – zastosowanie w zamknięciu osierdzia Obserwacje kliniczne: Zastosowanie u dorosłych

12 miesięcy po operacji RV

Obserwacje skanów CT po 10 miesiącach u 2 dorosłych pacjentów

LV

Neo-pericardium

CorMatrix ECM Neo-pericardium © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Reoperacja u 4 miesięcznego niemowlęcia ECM umieszczona 4 dni po urodzeniu

Połączenie się własnego osierdzia z neo-pericardium © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix – zastosowanie w zamknięciu osierdzia Obserwacje kliniczne: Zastosowanie u niemowlęcia

New New Blood Blood Vessels Vessels

Pierwsza operacja w 4 dniu życia , reoperacja po 4 miesiącach. Powstałe osierdzie chroni struktury serca znajdujące się poniżej.

Obraz histologiczny tkanki pobranej podczas reoperacji pacjenta ukazuje neowaskularyzację, naciek komórek i odkładanie kolagenu © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Angiogeneza por贸wnanie. (Mikro immunofluorescencja po 21 dniach) Chemicznie

ECM

wyizolowany Kolagen

500X

漏 2010 Cormatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


ECM jako łata naczyniowa– model świński ECM jako łata aorty oraz tętnicy płucnej – po 6 tygodniach

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix ECM został zaimplantowany u tego samego zwierzęcia w 2 różnych miejscach w tym samym czasie

Aorta

Tętnica płucna

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Naciek komórek oraz degradacja ECM w tętnicy płucnej 6 tygodni po implantacji HE stain 10X

Łata z ECM tętnicy płucnej wraz z naciekiem komórek i utworzeniem nowej macierzy zwiększyła swoją grubość 3 krotnie osiągając tym samym grubość normalnej PA

Nowa macierz

Pozostałości implantowanej ECM

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Łata z ECM prawej komory Model zwierzęcy

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


RV ECM-patch

Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


RV ECM-patch GLP Study

Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Po 10 tygodniach ECM zastąpiona przez funkcjonujące miocardium

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


RV ECM-patch Histology Low Power

Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


TISSUE ENGINEERING: Part A Volume 15, Number 00, 2009

Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


ECM zastawka po hydratacji 10 min w soli fizjologicznej

Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix - naprawa i wymiana zastawek serca Testy na zwierzętach

Usunięto własną zastawkę serca Zaimplantowan o zastawkę CorMatrix Po 3 miesiącach test kontrolny wykazał zregenerowaną zastawkę serca © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Naprawa tętnicy szyjnej


CorMatrix w zastosowaniu do naprawdy tętnicy szyjnej uzyskał zgodę FDA

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix - zastosowanie jako proteza naczyniowa

Obraz histologiczny 30 dni od momentu wszczepienia

Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego 30 dni po wszczepieniu ukazujący wykształcony śródbłonek

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix - zastosowanie jako proteza naczyniowa CorMatrix

CorMatrix

Gluteraldehyde pericardium

Ta wyściółka śródbłonka jest potrzebna by uniknąć powstawania skrzepów krwi, a w konsekwencji wielu działań niepożądanych tj. zawał serca, udar, etc.

CD31 znakowane IG ukazują, iż CorMatrix odtworzył nową wyściółkę śródbłonka

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Porównanie protez naczyniowych wykonanych z podśluzówki jelita cienkiego świni (SIS) i ePTFE w obecności zakażenia bakteriami Gram +. (Shell et all, Annals of Surgery 2005) Metoda: Badanie randomizowane, model świński. Inkubacja protez naczyniowych wykonanych z SIS oraz ePTFE w zawiesinach Staphylococcus aureus oraz Staphylococcus epidermidis (miano 10 (8) kolonii/ml) Rezultaty: Wszystkie protezy wykonane z podśluzówki jelita cienkiego świni uległy wbudowaniu w naczynia gospodarza. Obrazy histologiczne ukazały remodeling do tętnicy biodrowej wspólnej z wytworzeniem mieśniówki gładkiej i neowaskularyzacją we wszystkich grupach z zaimplantowaną SIS. Mikrografie ze scaningowego mikroskopu elektronowego ilustrują gładkie i całkowite pokrycie się śródbłonkiem wszystkich protez wykonanych z SIS. Podsumowanie: W porównaniu z ePTFE, SIS ulega remodelingowi w kierunku tkanki gospodarza, wykazuje neowaskularyzację oraz odporność na kolonizacje bakteryjną (nie zaobserwowano wzrostu szczepów S. aureus, S. epidermidis).

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Porównanie protez naczyniowych wykonanych z podśluzówki jelita cienkiego świni (SIS) i ePTFE w obecności zakażenia bakteriami Gram +. (Shell et all, Annals of Surgery 2005) ePTFE SIS

Zdj. 1 Wybarwione metodą Grama bakterie w szczelinach materiału ePTFE Zdj. 2 Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego ukazujący hiperplazje neointimy wokół zakażonego ePTFE

Zdj. 1 i 2 Obrazy histologiczne ukazujące remodeling i neowaskularyzacje materiału SIS Zdj. 3 Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego wbudowanej w tkankę protezy SIS

© 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Š 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Aktywność przeciwbakteryjna produktów degradacji biologicznego szkieletu tworzonego przez macierz zewnątrzkomórkową (ECM). Brennan et.all, Tissue Eng. 2006 „ Szkielety biologiczne utworzone z macierzy zewnątrzkomórkowej ECM wydają się zadziwiająco odporne na zakażenia bakteryjne nawet w przapadku procedur klinicznych o podwyższonym ryzyku zanieczyszczenia mikroorganizmami” „Przeciwbakteryjne własciwości ECM wynikają z produktów powstających podczas jej rozkładu i remodelingu. Najsilniejsze działanie antybakteryjne posiadają białka o wielkości pomiedzy 5 – 16 KDa, o wspólnej nazwie AMPs, do których należą również roślinne tioniny, zwierzęce defensyny etc.„ „ W badaniu wykazano iż produkty rozkładu ECM powodują zahamowanie wzrostu zarówno z bakterii Gram + (Staphylococcus areus) jak i Gram – (Escherichia coli ). © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


CorMatrix - zastosowanie jako proteza naczyniowa Testy na zwierzętach

Kompletne protezy naczyń obecnie testowane są na zwierzętach. © 2011 CorMatrix, Inc. All Rights Reserved. Contents are confidential


Zastosowanie inne niĹź sercowo-naczyniowe


Second/Third Degree Steam Burns


ECM Applied to Burn Area


Burn healed following 2 treatments after 21 days, including fingerprints.


Movie done by National Geographic “How to build a beating heart�

http://channel.nationalgeographic.com/chann el/explorer/videos/how-to-build-a-beatingheart/


CorMatrix®

Dziękuję za uwagę

CorMatrix Prezentacja VAS  

CorMatrix extracellular matrix